Projekat Rastko
Drama i pozoriste
Savremena srpska drama
Izbor pismaPretrazivanjeMapa Projekta RastkoKontaktPomoć

PROJEKAT RASTKO
biblioteka srpske kulture na Internetu

KONKURS ZA SAVREMENU DRAMU

[10. septembar 2000.]

Pažnja! Zbog skorašnjih događaja u Srbiji kao i zbog dugotrajnih isključenja struje, izlazimo u susret autorima i proširujemo krajnji rok konkursa za savremenu dramu na 7. januar 2001

 1. "Projekat Rastko - biblioteka srpske kulture na Internetu" poziva sve dramske pisce da učestvuju na konkursu za savremenu srpsku dramu.
 2. Jedan autor može da učestvuje sa najviše tri teksta (uključujući i koautorizovana dela).
 3. Konkurs je otvoren do 7. januara 2000. u ponoć po srpskom vremenu.
 4. Izabrane drame biće objavljene na Projektu Rastko - www.rastko.rs, u Biblioteci savremene srpske drame.
 5. Drame se dostavljaju isključivo u elektronskom obliku, na e-adresu drama@rastko.rs
 6. Primaju se tekstovi autora srpske nacionalnosti ili onih koji stvaraju na srpskom jeziku.
 7. Rukopisi se šalju na srpskom jeziku, a u posebno opravdanim slučajevima mogu biti i na engleskom.
 8. Svi žanrovi i vrste su dobrodošli, uključujući tu i dečije, alternativne i radijske forme. Ipak, manje šanse za ulazak u izbor imaju pseudoteatarski tekstovi (na primer, filosofski dijalozi, tzv. "drame za čitanje" i "poetske drame", kao i dramatizovane dokumentarne hronike i slično).
 9. Svi tekstovi moraju biti temeljno korigovani i lektorisani.
 10. Razmatraju se samo tekstovi koji su formatirani i opremljeni po dole priloženom uputstvu ("Formatiranje dramskih tekstova").
 11. Pošto je Projekat Rastko neprofitni i nezavisni poduhvat drame se ne honorišu.
 12. Konačni rezultati će biti objavljeni 27. januara 2001, ali će delimični rezultati biće sukcesivno objavljivani i pre toga. U slučaju razloga više sile, ovi rokovi se mogu menjati, sa namerom konačnog objavljivanja svih izabranih drama.
 13. FORMATIRANjE DRAMSKIH TEKSTOVA

 14. Slati rukopise u formatu programa za pisanje koji rade pod operativnim sistemom MS Windows (preporuka: MS Word).
 15. Ispod naslova drame staviti godinu kada je drama nastala.
 16. Na kraju rukopisa staviti kratku bio-bibliografiju autora, kao i podatke o nosiocu kopirajta: u generalnom smislu autor, a za Internet "Projekat Rastko".
 17. Ime lika koji govori napisano je velikim slovima i sa dve tačke.
 18. Didaskalija se koristi posle dve tačke.
 19. Ne koristiti masna (bold) ili podvučena (underline) slova.
 20. Replika (dijalog) se piše isključivo malim slovima.
 21. Sve didaskalije počinju otvorenom zagradom i velikim slovom, a završavaju se tačkom i zatvorenom zagradom. To važi i ako se didaskalija nalazi u sredini replike i rečenice. Sve didaskalije se nalaze u italiku-kurzivu.
 22. Primer iz drame "Kraljevsko dvorsko američko zlato" Marije Stojanović:
  ____________________________________________________________________________
  VID: Ne, ti meni odgovaraj. Stani i razmotaj se. (Podiže program, pa ga ponovo baca.)
  ANDREJ: "Razmotaj se" je rđav prevod, nezgodan prevod. Da, "razmotaj se" je zaista rđav prevod. (Podiže program, pa ga besno baca.)
  VID: Dozvoli mi da ga i ja besno bacim. (Podiže program, baca ga.) Stani der. Ko je tamo? Ne, ti meni odgovaraj. Stani i reci ko si. Prijatelji ovog tla. Podanici danskog kralja.

  ____________________________________________________________________________
 23. Poželjno je da rukopis bude u ćiriličnom kodnom rasporedu WIN 1251.
  Ako pišete u drugom kodnom rasporedu, onda instalirajte konvertor koji će tekst prebaciti u ćirilicu. Konvertor i druge alata za ćirilizaciju Windows-a možete naći na adresama

  "Praktikum na veb-u" http://www.praktikum.co.yu/office/download/)
  i
  "Srpska ćirilica na Internetu" http://www.srpsko-pismo.org/

  U ime "Projekta Rastko"
  Zoran Stefanović

  U Beogradu, 10. septembra 2000.

// Projekat Rastko / Drama i pozorište / Savremena drama //
[ Promena pisma | Pretraga | Mapa Projekta | Kontakt | Pomoć ]