Вишестрана сагледавањава словенских култура: Нова књига Дејана Ајдачића, „Славистичка истраживања“

Ауторски зборник радова о међусловенским истраживањима лексике, фолклора, књижевности, узајамних веза и радова о делима бугарске, пољске, украјинске и српске књижевности објавило је Издавачко предузеће "Филип Вишњић" из Београда

У књизи "Славистичка истраживања "Дејан Ајдачић је представио избор својих текстова из фолкористике и филологије. Текстови су објављивани у периоду од 1994. до 2006. године на руском, украјинском, пољском и српском језику у стручним часописима и зборницима са скупова и конгреса. Поред чињенице да су неке од тих публикација тешко доступне, јер их немају српске библиотеке, ваља додати да се десет прилога од 31 текста по први пут појављује на српском језику.

Садржај књиге: Коме је данас потребна славистика?; Еротска лексика у словенским језицима; Милитаризација језика у периоду социјализма; Нови називи људи с паранормалним способностима; Нове словенске речи и метафоре на Интернету; Космографија у словенској научнофантастичној књижевности; Старозаветне легенде у фолклору православних балканских Словена; Жанровски аспекти тужбалица балканских Словена; Представе Перуна у словенским књижевностима 20. века; Ритуалистички приступ књижевним текстовима; Тајно и јавно у топографији словенских антиутопија; Опсене у свету негативних утопија; Демони у словенским књижевностима: Књижeвноисторијска типологија на примeру источнословeнских и јужнословeнских књижeвности; Тематологија фантастике у словенским књижевностима; „Смрт с косом” на словенском Интернету; Симболи словенских неопаганских организација; Кратак преглед фолклорних демона у бугарској књижевности; Књижевно обликовање представа о противнику у бугарско-српским ратовима; Бугарски контрапункт (Поговор књизи Бориса Христова); Називи водених демона у пољској романтичарској књижевности 19. века; Украјински преводиоци српске књижевности; Украјинска србистика; Кијев у српској књижевности; Феминизам или исмејани феминизам – о роману Светлане Пиркало; Премештање идеолошких граница. О антиутопијском роману Украјинца Ирванцја; Официри Пишчевићи: црте српског идентитета и њихово губљење; Сенка црног сунца: меланхолија у делу Милоша Црњанског; Растко Петровић о Африци црних људи; Поетички развој поезије надреалиста (до 1932); Савремена српска драма; Личне вредности у криминализованом друштву – поглед Драгана Стојановића у роману "Бензин"

Из рецензија:

"Славистичка истраживања" откривају континуитет са досадашњим Ајдачићевим научним рефлексијама – посебно у радовима о фолклорним жанровима балканских Словена, о фантастичкој књижевности, о демонима, као и прилозима о српској књижевности, углавном ХХ века. У групи текстова о српској култури нарочито се истиче онај о Симеону и Александру Пишчевићу („Официри Пишчевићи: црте српског идентитета и њихово губљење“), где се проучавају карактеристике српског идентитета и процеси његова нестајања код српских официра досељених у Руско царство. (из рецензија др Петра Буњака)

У краћем уводном тексту општијег карактера Ајдачић разматра актуални положај славистике у контексту нестанка блоковски подељеног света, распада вишенационалних федерација словенских народа и глобализације. Указујући на опадање интереса за славистику у универзитетским и научним институцијама он анализира могућности реализације славистичких пројеката и преводилачких центара, истичући важност подршке славистици у словенским и несловенским земљама. Након описа општег стања рукопис ове књиге се дели на две основне целине – на део посвећен компаративној славистици и на истраживања која се спроводе у оквирима појединих словенских књижевности. (из рецензије др Бојана Јовића)

О аутору

Дејан Ајдачић (рођ. 1959) је студирао, магистрирао и докторирао на Филолошком факултету у Београду. Радио је у Универзитетској библиотеци у Београду, а сада предаје српску књижевност и језик на Институту филологије Кијевског Националног универзитета "Тарас Шевченко". Као гост држао је предавања у Великом Трнову, Пескари, Лођу и Варшави. Објављује радове о фолклору балканских Словена, српској књижевности и словенским књижевностима (на српском, енглеском, италијанском, бугарском, пољском, украјинском и руском језику). Објављивао је преводе са руског, украјинског, бугарског и италијанског језика.

Објавио је књиге: Новак Килибарда: Научник и књижевник (2000), Прилози проучавању фолклора балканских Словена (2004), Короткий українсько-сербський словник сполучуваності слів: Навчальний словник (2005) и Славистичка истраживања (2007). Са Иваном Срдановићем објавио је збирку прича Изабрана дела (1988).

Приредио је зборнике: The Magical and Aesthetic in the Folklore of Balkan Slavs (1994), Фотографије Војислава М. Јовановића (1997, са Миланком Тодић), три књиге радова Новака Килибарде Епска мјера историје, Усмена књижевност пред читаоцем, Усмена књижевност у служби писане (1998), славистичке зборнике Антиутопије у словенским књижевностима (1999), Еротско у фолклору Словена, Чудо у словенским културама (2000), Зборник радова о народној књижевности Војислава М. Јовановића (2001, са Илијом Николићем), збирку српских превода есеја Миколе Рјабчука Од Малорусије до Украјине (2003), избор новије српске драме Новітня сербська драматургія (2006), Apokryfy i legendy starotestamentowe Słowian południowych (2006, са Георгијем Минчевим и Малгожатом Сковронек). Био је уредник листа Књижевна реч (1995). Оснивач је и главни уредник часописа Кодови словенских култура који објављује прилоге из фолклористике и етнолингвистике (1996- ). Оснивач је и главни уредник украјинско-српског зборника Украс (2006).

Управник је Пројекта Растко – електронске библиотеке српске културе на Интернету (www.rastko.org.yu), оснивач и уредник сајта Словенска капија (http://kapija.narod.ru).

 

АЈДАЧИЋ, Дејан

Славистичка истраживања / Дејан Ајдачић. - Београд : "Филип Вишњић", 2007 (Београд : "Филип Вишњић"). - 298 стр. ; 24 цм. - (Библиотека Посебна издања / ["Филип Вишњић"])

Тираж 500. - Белешка о аутору: стр. 275. - Библиографија уз свако поглавље. - Белешка о издању: стр. 269-272. - Регистри.

ISBN 978-86-7363-521-7 (брош.)

На Растку објављено: 2007-09-18
Датум последње измене: 2019-03-20 09:56:52
Спонзор хостинга
"Растко" препоручује

IN4S Portal

Плаћени огласи

"Растко" препоручује