Novak Radonic: The Death of Prince Marko,
Gallery of the Matica srpska, Novi Sad