NovostiPretragaO projektuMapa projektaKontaktPomocProjekat RastkoPromena pismaEnglish
Projekat RastkoKnjizevnost
TIA Janus
Jovan Deretić: Kratka istorija srpske književnosti

VIII

Realizam

Realizam u srpskoj književnosti obuhvata dosta široku, zanimljivu i raznovrsnu panoramu književnih pojava u velikom vremenskom rasponu. Prvi realistički pisci javili su se 60-tih godina 19. stoleća, u jeku romantizma. Od 70-tih godina do kraja veka realizam je vodeći književni pravac. U vreme njegovog konstituisanja izvršene su značajne promene u nacionalnom životu. Srbija stiče punu političku nezavisnost i zauzima vodeće mesto u kulturnom i književnom životu, a njena prestonica Beograd postaje ono što je Novi Sad bio u 60-tim godinama: glavni kulturni centar. Najveći broj realista potiče iz Srbije ili je u njoj živeo i stvarao.

Realizam je otkrio malog čoveka i njegov svet. Književnost zahvata maticu naroda, koja je umetnički živela gotovo isključivo u raznim formama usmerenog stvaralaštva. Pisci svu pažnju posvećuju različitim vidovima narodnog života, od onih prastarih folklornih, do onih koje je donosilo novo vreme. Oni teže da što vernije prenesu ne samo način života, običaje, shvatanja nego i način govora ljudi u pojedinim krajevima. U književnost ulazi regionalna tematika, a u njen jezik prodiru provincijalizmi, dijalekatska obeležja, govorne odlike pojedinih profesija i staleža. Zagledani u stare, patrijarhalne odnose, koji su pod udarom novog vremena počeli slabiti i nestajati, naši su realisti s poznavanjem i razumevanjem prikazivali seoski život i život malog grada, palanke, dok su zazirali od grada i od modernog, evropskog načina života.

U doba realizma menja se i polje uticaja u kojem se razvija srpska književnost. Nemački uticaj, dotada dominantan, ustupa mesto ruskom. Prevode se i čitaju najviše ruski realisti: Gogolj, Turgenjev, Černiševski, Gončarov, Tolstoj, Dostojevski. Najveći uticaj na srpske pripovedače izvršio je Gogolj. Gogoljev narodno-seljački "skaz" postao je osnovni oblik pripovedanja u književnosti našeg realizma. Uz Gogolja najviše je uticao Turgenjev, a nešto kasnije i Tolstoj i Dostojevski. Uticaj zapadnog realizma bio je znatno manji, i osetio se najviše kod pisaca iz naših zapadnih krajeva (Matavulj).

Rani realizam

Romantizam i realizam, dva najznačajnija književna pravca 19. stoleća, mada se svojim krajnostima oštro sukobljavaju, u stvari se u delima velikog broja svojih predstavnika međusobno dodiruju i prelaze jedan u drugi. Kao i u nekim drugim evropskim književnostima, i u nas se prvi realistički pisci javljaju pre realizma kao pravca. Jedan od prvih i najvažnijih ideologa romantizma u nas Jakov Ignjatović (1822-1889) jeste ujedno i prvi realista u srpskoj književnosti. Po vremenu kada je književno bio najaktivniji, on je savremenik romantičara i pripadnik romantičarskog pokreta, a po svojim najboljim delima – izrazit realista. Njegov stil možemo nazvati romantičnim realizmom.

Rođen je u Sent-Andreji, poslednjoj srpskoj oazi na severu, u srcu Mađarske. Učesnik u značajnim političkim zbivanjima svog doba, 50-tih i 60-tih godina istaknuta ličnost u političkom i kulturnom životu ugarskih Srba, Ignjatović je hteo da krajnji srpski nacionalizam spoji s mađarskim domoljubljem. U dva presudna trenutka prevagnulo je ovo drugo osećanje: u revoluciji 1848, kada se, nasuprot većini Srba, zalagao za saradnju s Mađarima, i posle austro-ugarske nagodbe, kada je, u vreme žestokih sukoba s Mađarima, njegov stav ostao dosledno promađarski. Zbog toga se razišao s ranijim političkim prijateljima i izišao na glas kao mađaron i klerikalac te je od nekada omiljena i veoma uticajna omladinskog prvaka postao jedna od najomraženijih ličnosti među ugarskim Srbima. Kao pisac, Jakov Ignjatović se prilično sporo razvijao: istakao se najpre kao urednik "Letopisa" (1854-1856) i programskim člancima o književnosti, da bi se tek kao zreo čovek, gotovo četrdesetogodišnjak, posvetio romanu i pripoveci. Ogledao se u istorijskom i društvenom romanu. Istorijski romani su mu bez stvarne vrednosti (Đurađ Branković, Manzor i Đemila, Krv za rod i dr.). Ignjatovićev književni značaj temelji se na njegovim realističkim romanima i u manjoj meri pripovetkama iz savremenog društvenog života ugarskih Srba. Njima se okrenuo tek pod kraj četvrte decenije svog života. Ignjatovićev roman ima najviše zajedničkog s avanturističko-humorističkim romanom 18. veka, romanom pikarske tradicije, kako se obično naziva. Čuveni roman Žil Blas A. R. Lesaža, jedno od najsnažnijih ostvarenja u ovom žanru, bio je poznat kod nas još u 18. stoleću, Dositej ga je popularisao u svojim spisima, a 30-tih godina 19. veka, u Beogradu, pojavio se i njegov srpski prevod. S pikarskom tradicijom Ignjatovića vezuje sirovi realizam njegovih romana, orijentacija na prikazivanje niskih, prizemnih vidova života, avanturistički sižei, kao i likovi protuva, varalica, lovaca u mutnom, što vrve na stranicama njegovih knjiga. . Najbliži je ovom tipu prvi roman J. Ignjatovića, Milan Narandžić (1860), naročito u svom prvom umetnički uspelijem delu. Njegov istoimeni junak živi veselim, skitačkim životom snalažljivog probisveta koji dobro poznaje ljude i njihove slabosti te ume iskoristiti svaku povoljnu priliku koja mu se pruža i vešto doskočiti svim nevoljama što ga snalaze u životu. Drugi roman o probisvetu, Trpen spasen (1847), iako nezavršen, umetnički dograđeniji i puniji od prethodnog, uneo je u osnovnu temu poeziju svakodnevnog života, živopisnost i zanimljivost detalja, humoristički ton u slikanju karaktera i dočaravanju gradskog ambijenta i đačke boemije.

Pored avanturističko-humorističkog romana, na formiranje Ignjatovića kao romanopisca uticao je još jedan, ovom suprotan tip romana: sentimentalno-romantičarski roman kakav je u našu književnost uveo B. Atanacković. Uz likove probisveta i varalica, kod Ignjatovića susrećemo gotovo isto tako često ličnosti "pesničke naravi", romantične maštare i sanjalice. Skoro svaki njegov roman ima dva junaka čije istorije teku paralelno i međusobno kontrastiraju. Jedan je običan čovek praktična duha a drugi fantasta i maštar, jedan se oseća u stvarnosti kao riba u vodi, a drugi se u svoj sredini javlja kao tuđinac, neshvaćen čovek, koji živi više u svetu želja i snova nego u stvarnosti. U likove tih junaka Ignjatović je unosio snove, ideale i raspoloženja svog romantičarskog pokolenja; u njima se mogu prepoznati obe osnovne komponente naše romantike, sentimentalnost i heroika. Njih Ignjatović prikazuje u vezi s realnim, životnim prilikama u kojima žive njegovi junaci: otuda romantika u njegovim romanima, ako se izuzme prvi od njih, nikada ne deluje apstraktno i klišetirano kao kod pisaca romantičarskog pravca. Poput nekih velikih evropskih realista, Ignjatović je prikazivao sudbinu romantičnog junaka u neromantičnoj stvarnosti. Susret između romantizma i realizma najsrećnije je ostvaren u Vasi Rešpektu (1875), romanu u kojem je, kao i u Atanackovićeva Dva idola, pre, i Šapčaninovom Sanjalu, posle njega, uhvaćen isti istorijski momenat čiji je značaj u formiranju nacionalne romantike bio presudan, revolucija 1848. i vreme neposredno pre i posle nje. U glavnom junaku, Vasi Rešpektu, data je romantična pobuna protiv društva. Ignjatović stalno ističe da je njegov junak čovek snažna duha, sposoban za velika dela, ali stvoren za neko dugo, lepše i bilje vreme nego što je njegovo ("Strašan položaj za čoveka koji ipak većim duhom diše, a za njega nema radnje", kaže pisac o svom junaku). Otpadnik od društva, prestupnik i robijaš, Vasa Rešpekt je u biti pobunjenik protiv stvarnosti koja sputava njegove snage, ruši njegove ideale. On prezire savremeno društvo i traži uzore u velikim ličnostima prošlosti; oduševljava se narodnom pesmom i srpskom istorijom, sanja o opštem srpskom ustanku i obnovi Dušanova carstva, a mora se boriti u tuđoj vojsci, za tuđe interese, i umreti u tamnici.

Ostali romani gravitiraju više tipu socijalnog problemskog romana za kojim je težio realizam 19. veka. Ličnosti u njima nisu date nasuprot društvu, već su postavljene u glavne tokove društvenih kretanja, njima određene i za njih tipične. Tu spadaju seoski roman Čudan svet (1869), u kome je data mračna, pesimistička slika društvenih gibanja u vojvođanskom selu posle 1848, Večiti mladoženja (1878), koji je, kao i Vasa Rešpekt, tematski vezan za Ignjatovićev rodni grad, Sent-Andreju, te dva poslednja, umetnički manje uspela romana, Stari i novi majstori (1883) i Patnica (1885). Najdublji zahvat u društvene procese ostvaren je u romanu Večiti mladoženja, u kome je kroz istoriju raspada jedne bogate trgovačke porodice prikazano propadanje srpskog građanskog društva u Ugarskoj. Istaknuta je suprotnost između generacija: očevi su snažni i robusni ljudi koji radom i samoodricanjem stiču imanje i porodični ugled, a sinovi neradnici, slabići, pomodari, dekadenti, bez volje, životne energije i smisla za posao, ili fantaste i maštari bez čula za realno i moguće, koji rasipaju snagu ni na šta. Dajući, doduše samo u najkrupnijim potezima, hroniku o ekonomskoj i moralnoj dekadenciji jedne porodice, Ignjatović je u ovom romanu načeo temu kojom će se kasnije baviti mnogi naši pisci.

Ignjatović je najznačajnija pojava u srpskom romanu 19. veka, tvorac i najvažniji predstavnik našeg realističkog romana. Od svih srpskih realista o je dao najširu, najšarolikiju i najbogatiju socijalnu panoramu, čitavu jednu "ljudsku komediju" u malom, i najveću galeriju likova koja postoji u srpskoj književnosti. Ni po slici socijalne sredine ni po broju i realističkoj punoći i snazi likova s njim ne može se meriti nijedan naš prozaista ni pre ni posle njega. Međutim, Ignjatović kao romanopisac ima i velikih slabosti. One se ispoljavaju pre svega u umetničkoj obradi romana, naročito u kompoziciji, stilu i jeziku. Kao čovek bio je neuredan, aljkav i lenj, i više je voleo kafanu nego radnu sobu. Iako neiscrpne romansijerske invencije on se nije lako odlučivao na pisanje, a kad bi se odlučio, radio je na brzinu, bez istrajnosti i sistematičnosti. Otuda njegovi romani nose pečat aljkavosti, nemarnosti i brzog rada, njegov stil je sirov, neobrađen, jezik pun varvarizma, leksičkih i sintaktičkih, izlaganje isuviše sažeto, oskudno, ubrzano, i što više idemo napred, razvoj romana sve je oskudniji, tako da se na kraju svede na brzo telegramsko ređanje događaja, kao da je pisac, umoran od rada, žurio da što pre završi roman. Pa ipak, na svakoj stranici koju napiše, u svakom potezu njegova pera, oseća se snažan pisac, pronicljiv posmatrač života i vrstan poznavalac ljudi.

Ignjatović je proizišao iz tradicije građanske književnosti u Vojvodini 18. i prve polovine 19. veka. Njegovi su prethodnici Dositej, Vidaković i, naročito, Sterija u svojim komedijama. Uz ovu, postoji još jedna predrealistička tradicija srpske proze, ona koja se nadovezuje neposredno na narodno usmeno pripovedanje, čiji su neposredni izdanak istorijsko-memoarska dela Vuka Karadžića i Prote Mateje Nenadovića. I neki dugi pisci iz južnih krajeva nastavili su u istom pravcu. Među njima, uz Stefana Mitrova Ljubišu, koji je jedini u ovom stilu ostvario značajno književno delo, pomenućemo još dva imena. To su Bokelj Vuk Vrčević (1811-1882) i Hercegovac Joanikije Pamučina (1810-1870).

Stefan Mitrov Ljubiša (1824-1878), rođen u Budvi, po obrazovanju uglavnom samouk, sa 19 godina opštinski beležnik u Budvi, rano je ušao u politiku i poslednjih godina života bio jedan od najistaknutijih srpskih prvaka u Dalmaciji, poslanik u bečkom parlamentu i jedno vreme predsednik Dalmatinskog pokrajinskog sabora. Umro je u Beču a sahranjen u Budvi. Ljubiša je rano počeo pisati, ali se pripovedačkim radom stao baviti tek u zrelim godinama, od 1868. kada mu je izišla prva pripovetka; otada pa do smrti bio je jedan od najistaknutijih i najcenjenijih naših pripovedača. Objavio je dve zbirke pripovedaka: Pripovijesti crnogorske i primorske (1875) i Pričanja Vuka Dojčevića (1877-79), od kojih je druga ostala nedovršena. Ljubiša je nazvan "Njegošem u prozi"; Njegoš je u poeziji prikazivao narodnu istoriju, narodni život i običaje, a to je Ljubiša činio u prozi. Kod njega se izdvajaju dva narativna tipa za koje je u naslovima svojih dveju zbirki upotrebio nazive "pripovijesti" i "pričanja". "Pripovijesti" su svojevrsna istorijska proza rađena ne na osnovu pisanih izvora, nego na osnovu usmenog predanja. U njima su prikazana dva perioda iz istorije Boke i Crne Gore: 15. vek, vreme poslednjih trzaja naših srednjovekovnih država u borbi za očuvanje nezavisnosti i 18. stoleće, vreme oživljavanja oslobodilačke borbe. Samo jedna "pripovijest", Krađa i prekrađa zvona, ima temu iz savremenog života. "Pripovijesti" su mahom duže pripovetke s razvijenom fabulom, s više individualnih sudbina koje se prate naporedo i s radnjom koja se odvija na geografski i nacionalno širokom prostoru, u koji se uključuje i naš i okolni strani svet, pre svega Turci i Mlečani. U "pričanjima" je umetnički stilizovao jednu osobenu vrstu narodne usmene proze: šaljivu priču s dosetkom, anegdotu koja objašnjava nastanak pojedinih narodnih poslovica. Trideset tri kraće priče, od stotinu koliko je planirano, ciklizirane su oko lika narodnog šaljivca i pripovedača Vuka Dojčevića, koga je Ljubiša smestio u 15. vek na dvor crnogorskog kneza Ivana Crnojevića.

U Ljubišinom pripovedačkom metodu stapaju se epske legende i realizam. U njegovoj najboljoj pripoveci Kanjoš Macedonović obrađena je najtipičnija epska tema, junački megdan. Njen junak, slično Marku Kraljeviću, pobeđuje strašnog diva Furlana kao zatočnik mletačkog dužda. Međutim, sve je u tom epskom dekoru dato na realistički način: i Kanjoš Macedonović, koji nije ni vitez ni profesionalni megdandžija, nego običan paštrovski trgovac, malena rasta i neugledna lika ali okretan i oštrouman, i nadmena, kukavička i lažljiva mletačka gospoda i prilike i naravi u Paštrovićima i Mlecima, čak je i div Furlan sveden na ljudske razmere. Posebnu odliku pripovetke, kao i celog Ljubišinog dela, čini humor. Humorom se održava ravnoteža između legende i stvarnosti, njime se legendarno spušta na nivo običnog, svakodnevnog, a obično se uzdiže do legende. Lepota pripovetke jeste u tom spoju legendarnog i svakodnevnog, epike i stvarnog života, nacionalne heroike i humora. To su ujedno odlike najboljih stranica Ljubišinog dela.

Ljubiša je prikazao život i običaje u zatvorenim plemenskim zajednicama s prastarim društvenim oblicima, shvatanjima i moralom. Potekao iz kraja gde se očuvao osoben narodni jezik s mnogim arhaičnim elementima u leksici i frazeologiji, on je nastojao da te osobine što vernije očuva u stilu svoje proze. U njegovim pripovetkama nalazi se, kako je i sam primetio, "neiscrpno bogatstvo narodnih izražaja i pučkog krasnorječja". Formiran u eposi romantizma, Ljubiša je sve svoje pripovetke napisao u poslednjoj deceniji svog života, u razdoblju koje označava prelaz od romantizma k realizmu. Njegov elementarni, narodski realizam razvio se nezavisno od realističkog pokreta, na zavičajnom folklornom tlu.

Kritički realizam

Realizam kao pravac u srpskoj književnosti povezan je s pojavom socijalističkog porketa u Srbiji. Svetozar Marković (1846-1875), školovan u Rusiji a zatim u Švajcarskoj, idejno formiran pod uticajem ruskih socijaldemokrata ali i zapadnog socijalizma i marksizma, bio je prvi ideolog i propagator realizma u srpskoj književnosti. Na književnost se neposredno odnose samo dva njegova članka: Pevanje i mišljenje (1868) i Realnost u poeziji (1870). Savremenoj književnosti on pristupa s pozicija "kritičara realiste", nastojeći da oceni ne pojedinačne pojave u njoj, nego "njen opšti pravac". Njegova je kritika dvostruko usmerena: na "kritičare estetičare", s jedne, i na tadašnju našu romantičarsku poeziju i prozu, s druge strane. I u jednoj i u drugoj oblasti on dolazi do istih zaključaka: naša književnost udaljila se od stvarnosti i tu je glavni izvor svih slabosti od kojih pati. Estetička kritika propoveda večne i nepromenjive zakone lepote kojima je okovala "lepu književnost" i zavela na stranputice i pisce i čitaoce, dok je sama književnost prepravljena sentimentalnošću, fantastikom i praznoslovljem; ni jedna ni druga ne osvrću se "na život i potrebe čoveka i njegov savremeni razvitak". Jedini izlaz iz krize jeste vraćanje životu i stvarnosti. "Život narodni – to je sadržina, realnost poezije", kaže Marković. Istinski pesnici jesu "probuđeni delovi naroda", "narodna svest o sebi samom i svojim patnjama". Književnost mora služiti društvo, ona mora "da pretresa i podiže savremena pitanja, da predstavlja istinski život narodni sa gledišta savremene nauke, jednom reči da je po mislima i osećanjima savremena". Te ideje, proizišle neposredno iz estetičkih shvatanja ruskih revolucionarnih demokrata, Černiševskog, Dobroljubova i Pisareva, delovale su snažno i revolucionarno u srpskoj sredini. Na Markovićeve ideje vraćali su se i vraćaju se svi pobornici društveno angažovane literature od njegovih neposrednih nastavljača koji su zahtevali "uništenje estetike" – članak pod tim naslovom napisao je Pera Todorović (1852-1907), poznat naročito po vrsnom delu Dnevnik jednog dobrovoljca, i objavio ga u socijalističkom listu "Rad" 1875 – preko Skerlića, koji je bio jedan od njegovih najautentičnijih tumača, do predstavnika socijalne literature između dva rata i posle drugog svetskog rata.

S literaturom realizma još su neposrednije povezane Markovićeve sociološke i političke rasprave, posebno njegova znamenita monografija Srbija na istoku (1872). U njoj su oštro suprotstavljene dve Srbije: nekadašnja seljačkopatrijarhalna zemlja, s mnogoljudnim zadrugama u kojima i među kojima vladaju idilični ljudski odnosi, i nova birokratsko-kapitalistička država s modernim načinom proizvodnje i novim ekonomskim i društvenim odnosima, kojima je u osnovi "novčano gazdinstvo i ćiftinski moral". Upravo takvu, dvostruku sliku Srbije videli su i srpski realisti. Markovićevska opozicija staro društvo – novo društvo u tematici, odnosno idealizacija – kritika u načinu prikazivanja, nalazi se u osnovama celokupne proze srpskog realizma. Na tom dubljem, strukturnom planu svi naši realistički pripovedači bili su markovićevci, bez obzira na to što su neki od njih u svojim političkim idejama njegove pristalice, a drugi ogorčeni protivnici.

Osnivač realističke pripovetke Milovan Glišić (1847-1908) proizišao je neposredno iz pokreta Svetozara Markovića. Rođen u selu Gradac kraj Valjeva, on u književni život ulazi još kao đak gimnazije u Beogradu a zatim, kao student Velike škole, postaje saradnik prvih socijalističkih listova u Srbiji. U jednom od njih "Preodnici", objavio je prvu svoju pripovetku Noć na mostu (1874). Aktivan učesnik u pokretu S. Markovića, on je nastupio u duhu njegovog revolucionarnog programa kao oštar kritičar tadašnjeg srpskog društva. Književni rad je započeo satiričnim feljtonima i pripovetkama u kojima je izvrgnuo ruglu izopačenosti u savremenom životu Srbije. Tada nastaju njegove najoštrije satirične pripovetke: Glava šećera, Roga i Zloslutni broj (sve tri su objavljene 1875. u "Otadžbini" Vladana Đorđevića, najznačajnijem časopisu epohe realizma), u kojima su predmet kritike seoske gazde, zelenaši i činovnici, odnosno nosioci vlasti i kapitala u tadašnjem srpskom selu. U kasnijem periodu ta kritičko-satirična oštrica unekoliko slabi. Posle smrti S. Markovića dolazi do progona njegovih pristalica i jenjavanja njegova pokreta. Promene su nastale i u Glišićevu privatnom životu. On izlazi iz škole i postaje državni činovnik. Posle prelomne 1875. on piše uglavnom humorističke pripovetke (Raspis, Šilo za ognjilo, Svirač, Redak zver, Šetnja posle smrti, Vujina prosidba i dr.), u kojima se društvena kritika ublažuje. U njima su i dalje na udaru seoske gazde – varalice, ali se predstavnici vlasti najčešće javljaju u ulozi branitelja slabih i nezaštićenih. Koliko je u ovoj promeni imala udela spoljašnja prinuda govori sudbina komedije Podvala. Posle nekoliko prvih prikazivanja ona je zabranjena zato što je pisac u njoj "oporočavao" predstavnike zvanične vlasti. Glišić je bio prinuđen da popravi komediju. Uz humoreske i komedije, Glišić je u ovom periodu objavio i najveći deo svojih folklorno-fantastičnih pripovedaka (Posle devedeset godina, Nagraisao, Zadušnice, Brata Mata), u kojima je pod Gogoljevim uticajem obradio narodna predanja o vampirima i nečistim silama, kao i nekoliko pripovedaka ozbiljne sadržine, među kojima je najlepša patrijarhalna idila Prva brazda, himna selu, seoskom čoveku i seljačkom radu, puna vedrine i optimizma, prožeta najčistijim i najplemenitijih ljudskim osećanjima. Posle 1885, kada je objavio Prvu brazdu i Podvalu, Glišić je gotovo prestao da se bavi originalnim stvaranjem, ali je nastavio plodan prevodilački rad s ruskog i francuskog jezika. Najznačajniji su mu prevodi klasika ruskog realizma: Gogolja (Taras Buljba, Mrtve duše), Gončarova (Oblomov) i Tolstoja Rat i mir).

Obimom neveliko, svega tridesetak pripovedaka i dve seoske komedije, opterećeno uz to umetničkim nedostacima karakterističnim za svaki početnički period, Glišićevo delo odiše elementarnom snagom i jednostavnošću, što ga čine značajnim piscem. Kritički odnos prema stvarnosti, savremenost tematike, prikazivanje tipova društvenog života (seoski zelenaš, korumpirani činovnik, prostodušni seljak – to su njegovi najčešći tipovi) čine ga izrazitim realistom. S druge strane, kod njega su uočljive i neke nerealističke crte karakteristične za srpske realiste: idealizacija starog sela, folklorizam. Razvijajući se pod dvostrukim uticajem, političkim S. Markovića i književnim N. V. Gogolja, Glišić je svoja dela gradio na narodnoj osnovi, bogateći ih elementima prihvaćenim iz usmene proze. Njegove humorističko-satirične pripovetke, koje su najbrojnije i najznačajnije, kao i obe komedije – izgrađene su po modelima šaljivih narodnih priča i anegdota. U njima je došao do izražaja rustikalni, folklorni duh podsmevanja, ruganja, podvale, čije su žrtve uvek nepošteni ljudi, varalice, tlačitelji naroda. Oni kojima je varanje zanat bivaju jednom prevareni i izigrani, vraća im se milo za drago, "šilo za ognjilo"; oni postaju predmet javne poruge i stiže ih pravedna kazna za nedela koja su počinili. O svemu tome Glišić pripoveda jednostavno i prirodno, služeći se često postupcima usmenih pripovedača, jezikom u kome se oseća živi govor njegovog kraja.

S Glišićem počinje ekspanzija seoske realističke pripovetke: ona je zahvatila ne samo nove nego i neke od starijih pisaca, koji su svoj rad počeli u znaku romantizma. Uz Šapčanina, o kome je već bilo reči, među ove duge treba spomenuti Milana Milićevića (1831-1908), zaslužnog pedagoga, folkloristu i istoričara (Život Srba seljaka, Kneževina Srbija, Pomenik znamenitih ljudi u srpskoga naroda novijeg doba i dr.). Krajem 70-tih godina on se okreće pripoveci i daje više priča iz seoskog života (zbirke Zimske večeri, Letnje večeri i dr.), koje su u svoje vreme bile mnogo hvaljene zbog čistote narodnog jezika i vernosti u prikazivanju narodnih običaja, a kasnije su skoro sasvim zaboravljene.

Najveći umetnik među realističkim pripovedačima jeste Laza Lazarević (1851-1891). S devet pripovedaka, koliko je uspeo da dovrši, on spada među najznačajnije prozne stvaraoce u srpskoj književnosti. Rođen u trgovačkoj porodici u Šapcu, on je posle četiri razreda gimnazije nastavio školovanje u Beogradu, gde je, nakon dovršene gimnazije, studirao na pravnom fakultetu Velike škole, živeći u kući svog zeta, književnika Milorada Šapčanina. Potom je, kao državni pitomac, studirao medicinu u Berlinu, gde je slušao najčuvenije prirodnjake tog doba (Virhova, Helmholca) i položio doktorat medicine (1879). Kao velikoškolac bio je pristalica S. Markovića, ali je prilikom rascepa unutar Ujedinjene omladine srpske na tradicionaliste liberale i markovićevce stao na stranu prvih, što mu kasnija napredna kritika (Skerlić, Đ. Jovanović) nikada nije mogla oprostiti. Iste godine kad je doktorirao medicinu štampao je u bečkom časopisu "Srpska zora" prvu svoju pripovetku pod naslovom Zvona s crkve u N. (kasnije Prvi put s ocem na jutrenje). U narednih nekoliko godina (do 1882) objavio je još pet pripovedaka: Školska ikona, U dobri čas hajduci, Na bunaru, Verter i Sve će to narod pozlatiti. Tada nastaje duži prekid u njegovu pripovedačkom radu, u kome se on više bavio medicinom nego literaturom. Bio je jedan od najistaknutijih lekara u Srbiji svog doba, autor većeg broja naučnih priloga iz oblasti medicine. Pred kraj života izdao je još dve pripovetke: Vetar (1889) i On zna sve (1890), a u posthumnim hartijama nađena je jedna završena pripovetka, Švabica, i veliki broj nezavršenih, koje govore o mogućnostima daljeg razvoja ovog rano umrlog pripovedača.

Lazarević je pripovedač drukčijeg profila od Glišića. Njegovim pripovetkama nedostaje markovićevska kritika birokratskog poretka i zelenaškog kapitala karakteristična za tvoraca seoske pripovetke, ali je zato kod njega snažno izražena druga ne manje značajna strana Markovićeve ideologije, idealizacija starog patrijarhalnog sveta i njegovih vrednosti. U staroj porodici i široj porodičnoj zadruzi on vidi idealnu, harmoničnu ljudsku zajednicu, u kojoj svaki pojedinac nalazi sigurnost i zaštitu. U njoj se s lakoćom rešavaju sve teškoće koje proizilaze bilo iz grešnih sklonosti ljudske prirode bilo iz pojedinačnih shvatanja koja odudaraju od nepisanih norma kolektivnog morala. Svaka zabludela ovca ima svog pastira koji će je pronaći, kad se izgubi, i vratiti je u stado. Čovek koji se odao nekoj pogubnoj strasti, npr. kocki, razmažena, svojeglava žena koja ni za šta ne mari, neukrotiv dečak, odbačen od društva i izbačen iz škole, ne mogu i ne smeju propasti, jer čim se nađu na kraju svoje stranputice, na rubu provalije, uvek će se naći spasonosna ruka koja će ih zadržati od pada i vratiti u krilo zajednice, gde ih čeka radost i sveopšte praštanje. Konzervativna, zatvorena u sebe, ta zajednica će se otvoriti i pred tuđinom čim ovaj posvedoči svoje nacionalne i ljudske vrednosti. Kolektivni moral i porodično osećanje bratstva i solidarnosti sa svima – to su vrednosti koje se nalaze u temeljima patrijarhalne zajednice. Lazarević je bio svestan da je novo doba uzdrmalo te temelje, ali on nije poput Glišića, prikazivao socijalne, nego moralne i individualne aspekte krize koja je nastupala. Nosilac novog nije kod njega zelenaš-krvopija niti potkupljivi činovnik, nego intelektualac. Pripovetke o intelektualcima (Verter, Vetar i Švabica) nadovezuju se na patrijarhalne idile iz seljačkog i palanačkog života (Prvi put s ocem na jutrenje, Na bunaru, U dobri čas hajduci, On zna sve). Most između jedne i duge skupine čini pripovetka Školska ikona, priča o idiličnoj tišini patrijarhalnog sela i istovremeno o duhovnim nemirima novog doba čiji su nosioci školovani ljudi. Lazarevićev intelektualac, obično školovan u inostranstvu (poput samog pisca), sklon sentimentalnim sanjarenjima i zaljubljivanju na prvi pogled, razapet je između težnja za individualnom slobodom i strogih zahteva patrijarhalnog morala. Sukobi se tu rešavaju na isti način kao u idilama, vraćanjem "zabludelog" u krilo zajednice, ali najčešće sa suprotnim posledicama na dalju sudbinu junaka: žrtvovanje lične slobode ne donosi spokojstvo i sreću, nego pustoš i očajanje. Glorifikacija starog morala prelazi u diskretnu pobunu protiv stega koje je on nametao pojedincu. Sasvim je osoben položaj pripovetke Sve će to narod pozlatiti. Radnja je pomaknuta iz prošlosti u sadašnjost. Ljudi su, kao i uvek kod Lazarevića, dobri i saosećajni, a ipak je sve drukčije. Nestalo je starih zajednica koje su vodile brigu o svakom pojedincu. Čovek koji se unesrećio u ratu uzalud traži mesto u društvu i biva prepušten ulici i prolaznom milosrđu sveta.

Bez obzira na to da li govori o starim ili novim vremenima, o prostim ljudima ili intelektualcima, Lazarević je na prvom mestu moralista. Idealizacija starog društva i kritika novog date su kod njega isključivo s etičkog stanovišta. Neretko moralnost u njegovim pripovetkama deluje neprikriveno, tendenciozno, naročito u završecima, koji ponekad liče na klasična naravoučenija. Od plitka moralizatorstva, za koje su ga optuživali pojedini kritičari, spasava ga izvanredan smisao za otkrivanje unutarnjih, psihičkih stanja i preživljavanja svojih junaka, pesnička snaga kojom dočarava slike ambijenta i atmosfere kao i velika brižljivost kojom je izgrađivao kompoziciju i izraz svojih pripovedaka. Lazarević je tvorac srpske psihološke pripovetke i jedan od najboljih stilista u istoriji naše proze.

Pod Lazarevićevim uticajem stoji pripovedač Ilija Vukićević (1866-1899), koji prikazuje seoski i palanački život kao i zbivanja na granici, napisao je i nekoliko fantastičnih pripovedaka i bajki (Priča o selu Vračima i Simi Stupici i dr.), koje predstavljaju njegov najznačajniji doprinos našoj realističkoj prozi.

Treći klasični predstavnik seoske realističke pripovetke Janko Veselinović (1862-1905) po svojim književnim osobinama stoji između Glišića i Lazarevića. Glišić mu je bio bliži kako u književnim tako i u političkim shvatanjima: kao i on proizišao je iz narodnoga usmenog pripovedanja, ugledao se na ruske pisce i bio pristalica S. Markovića, ali njemu nedostaje ono što je najvažnija odlika Glišićeve proze: društvena kritika, humor. Slično Lazareviću i još više od njega, Veselinović je okrenut starom selu, kao i on idealizovao je porodične zadruge i patrijarhalne odnose, ali bez onih dubokih moralnih potresa i psiholoških prodora karakterističnih za Lazarevića. Veselinović je tipičan idilični realista i ujedno jedan od najizrazitijih regionalista među našim pripovedačima. U svom obimnom delu – objavio je oko trideset knjiga pripovedaka, reportaža, romana, drama i zapisa – on najviše prikazivao svoj rodni kraj, Mačvu. Rođen je u selu (u Crnobarskom Salašu), provevši velik deo života (sve do preseljenja u Beograd 1893) po selima Mačve, najviše kao učitelj, on se bio srodio sa selom i seljakom. Zato njegove seoske pripovetke, naročito u prvoj fazi, dok nije napustio selo, deluju tako sveže i autentično. U njima je davao isečke iz stvarnosti, slike iz seoskog života (pod tim naslovom izišla je 1886. i 1889. prva i najznačajnija zbirka njegovih pripovedaka), nastojeći ne samo da bude što verniji zbilji nego i da u svoj postupak što tačnije prenese ton i stil narodnog pripovedanja. Njegove pripovetke odišu lirskom toplinom i osećajnošću tako da ponekad više liče na pesme u prozi nego na pripovetke, što je došlo do izražaja i u davanju poetskih naslova ojedinim zbirkama: Poljsko cveće (1890), Od srca srcu (1893), Rajske duše (1893), Zeleni vajati (1895). Veselinovićevi junaci od reda su rajske duše, bogati sirotani, ljudi, kako je on rekao u jednoj pripoveci, "koji imaju srca za ceo svet; osećaju tuđe boli; plaču za tuđinom; svačija tuga u stanju je njima suze izmamiti; oni se ne razmišljaju kad treba kome pomoći, oni daju i čine dok imaju i mogu". Sukobi u tom svetu najčešće su slučajni i privremeni. Oni neretko proizilaze iz nesporazuma i nesrećnih slučajeva. Najveći potresi ne dolaze od društva nego od prirode. Veselinović često govori o epidemijama kolere koja kosi narod i o borbi čoveka da osle epidemije obnovi život (u više pripovedaka i u romanu Seljanka). U jednoj od najboljih svojih kratkih pripovedaka, Grƒd, prikazao je kako je oluja opustošila jedno selo i kako seljaci bolno preživljavaju gubitak letine. Slabosti njegovih pripovedaka, nedostatak selekcije, sirovost obrade, naročito rasplinutost naracije i rastegljivost dijaloga, najviše su došle do izraza u poznijoj fazi, kada se ispisao i stao se ponavljati.

Iako najizrazitiji i najplodniji seoski pripovedač, Veselinović je, za razliku od svojih prethodnika, pisao i romane. Pored Seljanke (1893), ostavio je još jedan završen roman, Hajduk Stanko (1896) i četiri nedovršena: Borci, Junak naših dana, Seljak i Mašići. Hajduk Stanko je istorijski roman s temom iz prvog ustanka, ali ono što privlači u njemu nije toliko realističko vaspostavljanje prošlosti koliko romantična povest o nevino oklevetanom koji se pretvara u strašna osvetnika. Ta povest, razvijena kroz složene i izukrštane zaplete u napetu, dinamičnu fabulu, učinila je najviše te je roman, uprkos nepovoljnom prijemu kritike, doživeo veliku popularnost kod čitalaca i sve do danas ostao jedna od najčitanijih naših knjiga. Nedovršena dela, naročito politički roman Borci i "društveni roman" Junak naših dana, nadilaze dotadašnje njegove tematske okvire i ulaze u probleme modernog života. U drugom romanu prikazao je životni put reakcionarnog političara dr Vladana Đorđevića, kome je suprotstavio idealni lik Svetozara Markovića (u romanu se prvi zove Sreten Srećković a drugi Ranko Dragićević). Roman je značajan i po panorami beogradskog života koja je data u njemu. To je bio jedan od prvih i najambicioznijih pokušaja beogradskog romana.

Kao jednog od začetnika beogradskog romana treba spomenuti i Dragutina Ilića (1858-1926), Vojislavljeva brata, jednog od najplodnijih i najraznovrsnijih pisaca svog doba pisao je pesme, istorijske drame u stihu (Vukašin, Jakvinta, Saul i dr.), pripovetke, kritike, istorijsku i memoarsku prozu, ali su mu najznačajniji romani: istorijski roman iz prvog ustanka Hadži-Đera, u kojem se oseća uticaj Hajduk-Stanka i, naročito, roman iz život starog Beograda Hadži-Diša (1906), koji spada u značajna ostvarenja naše realističke proze.

Naša klasična realistička pripovetka geografski je obuhvatila samo deo Srbije. Sva tri njena osnivača potiču iz Zapadne Srbije, koja je i do tada dala najveći broj pisaca. Njihovi neposredni nastavljači, Svetolik Ranković i Radoje Domanović, oba rodom iz centralne oblasti, Šumadije, proširili su dotadašnje granice realizma, ne toliko geografski koliko načinom viđenja i prikazivanja stvarnosti. I jedan i drugi pokušali su negovati seosku pripovetku, ali s mnogo manje uspeha od svojih prethodnika. Njihov pravi domen jest drugi: Rankovićev u psihološkom romanu, Domanovićev u satiričnoj pripoveci. Okrenuti više savremenosti nego prošlosti – onome što je nastajalo, a ne onom što je nestajalo – oni su pružili mračnu, pesimističku viziju stvarnosti, koja stoji nasuprot vedrini i optimizmu prvih realista.

Svetolik Ranković (1863-1899) pripada psihološkoj liniji srpskog realizma, čiji je začetnik L. Lazarević. Sin sveštenika, po obrazovanju bogoslov, proveo je četiri godine u Kijevu, kao student Duhovne akademije. Književno se formirao pod uticajem ruske literature. Njegova književna karijera trajala je kratko, ni punu deceniju, jer ga je smrt ugrabila u jeku stvaralačke snage. Tri romana koji čine najznačajniji deo Rankovićeva opusa nastali su u poslednjim godinama njegova života, u grozničavom otimanju od smrti, čime se mogu objasniti neke primetne slabosti u njihovoj izradi. Ranković stvara roman ličnosti. U središtu svakog od tri romana jeste životna sudbina, biografija glavnog junaka: u Gorskom caru (1897) data je istorija seoskog mladića Đurice, koji od sitna lopova postaje hajduk i razbojnik, u Seoskoj učiteljici (1899) prikazana je tragična sudbina seoskih učitelja Ljubice i Gojka, u Porušenim idealima (1900) – životni put kaluđera Leontija. Rankovićev junak ima nečeg od romantične otuđenosti od života. On se nalazi u neprestanom sukobu sa svetom koji ga okružuje. U život ulazi s velikim očekivanjima i idealima, a završava razočaran, bez nade, bez ideala i vere u život. Ličnost se sudara sa stvarnošću i u tom sudaru ruše se ideali, strada i propada čovek. Porušeni ideali – to je zajednička sudbina svih njegovih junaka. Kod Rankovića nema više stare, patrijarhalne, idilične Srbije. Jedino što je od nje ostalo jeste njena priroda, njene prekrasne planine, njeni zeleni, valoviti pejzaži koji zrače svetlošću i time još više, kontrastno, naglašavaju tragiku čovekova položaja. Ranković je prvi srpski pisac koji prikazuje ličnosti u razvoju. Nijedan njegov junak nije na kraju kakav je bio na početku, život ne samo što ruši njihove ideale nego takođe menja njihov karakter, on ih čini drukčijim nego što su bili i, što je još važnije, drukčijim nego što su sami hteli i želeli. Te sukobe i lomove u čoveku Ranković osvetljava iznutra, koristeći neka sredstva modernog psihološkog romana (npr. unutarnji monolog). Najznačajniji realistički romanopisac posle Ignjatovića, Ranković je tvorac srpskog psihološkog kao što je Ignjatović tvorac našeg društvenog romana.

Uz Rankovića, kao romanopisca, treba spomenuti i Lazara Komarčića (1839-1909), rodom iz Sandžaka, koji je dao nekoliko romana popularnog, kriminalističkog žanra (Dragocena ogrlica, Dva amaneta, Prosioci), jedan pokušaj društvenog romana (Bezdušnici) kao i moderno koncipiran psihološko-metafizički roman Jedan razoren um (1893).

Drugi Šumadinac Radoje Domanović (1873-1908) pripada suprotnoj, humorističko-satiričnoj tradiciji srpskog realizma, čiji je začetnik Glišić. Književni rad započeo je pripovetkama iz seoskog života u kojima se, kao i kod njegovih prethodnika, oseća oštra polarizacija između idealizacije i kritičkog razobličavanja, ali bez njihove snage i svežine. Najbolji deo njegova rada, satirične pripovetke, nastale su u nekoliko poslednjih i najcrnjih godina obrenovićevskog apsolutizma, između 1898. i 1903. Sin seoskog učitelja opozicionara, odgojen u duhu narodne poezije i Gorskog vijenca, kasnije kao profesor gimnazije zbog političkih uverenja proganjan, premeštan i otpuštan s posla, Domanović je, uz vatreno slobodoljublje, nosio ogorčenu mržnju na sve vidove tiranije, koja je nadahnula njegove najbolje političke satire. Posle pada apsolutizma (1903), nezadovoljan što se u zemlji tako malo izmenilo, razočaran u vlastitu stranku, odajući se sve više neurednu boemskom životu, on je pokušao da i u novim prilikama nastavi rad na političkoj satiri (izdavao je političko-satirični list "Stradija"), ali bez pređašnjeg uspeha. Umro je usamljen, ogorčen, siromašan, u 35. godini života.
Domanović je pisao humorističko-satirične pripovetke, u kojima sve što se zbiva ostaje u granicama realno mogućeg (Pozorište u palanci, Glasam za slepca, Ne razumem i dr.), humorističko-satirične pripovetke s elementima groteskne fantastike (Marko Kraljević po drugi put među Srbima, Razmišljanje jednog običnog srpskog vola), ali je najveći uspeh postigao u žanru alegorijsko-satirične priče, koju i uvodi u srpsku književnost (Ukidanje strasti, Danga, Vođa, Mrtvo more, Stradija i dr.). Satirična vizija stvarnosti obično je uokvirena pričom o imaginarnom putovanju. Pisac, odnosno njegov zamenik u pripoveci, narator, putuje po svetu, na javi ili u snu, i stiže u nekakvu daleku, nepoznatu zemlju, koja se razlikuje od svega što je pre i posle toga video. Sve što se u njoj događa drukčije je od normalnog i prirodnog. Ljudi dobijaju ordene i priznanja za stvari zbog kojih se ide u zatvor, ministri se interesuju svačim, samo ne onim zašto su zaduženi, poslanici, koje postavlja ministar policije, uče ono što im je zadato da kažu u skupštini kao đaci lekcije (Stradija). Najveća građanska vrlina jeste ropska poniznost pred predstavnicima vlasti. Građani se ponose što ih jašu kmetovi i panduri, s radošću prihvataju odredbu vlasti da se svakom udari žig na čelo kako bi se razlikovali od stranaca, čin žigosanja pretvara se u veliku svečanost, manifestaciju nacionalnih osećanja (Danga). Školskim vaspitanjem i posebnim merama vlasti građani se odvraćaju od svake opasnosti, svakog rizika, svakog smelog poduhvata. Oni žive mirnim dremljivim životom, bez ambicija i strasti, bez vrlina i poroka, u kojem je aktivna jedino mržnja prema onom ko hoće nešto više da postigne, da se uzdigne iznad proseka (Ukidanje strasti, Mrtvo more). U tim satirama Domanović gotovo nikad ne prikriva svoje prave namere. Ironičnim primedbama o "miloj nam i napaćenoj majci Srbiji" i drugim aluzijama, naročito u uvodnim delovima pripovetke, on nam jasno daje na znanje šta se krije iza čudnovate zemlje o kojoj govori, što doprinosi aktuelnosti i ubojitosti satirične žaoke ali isto tako ponekad narušava alegoričnost priče i smanjuje univerzalnost njenog značenja. Pun sklad između satire i alegorije te posebnog i opšteg značenja postignut je u Vođi, najboljoj Domanovićevoj satiri, uzbudljivoj priči o kolektivnoj opsednutosti vođom. Čvrste unutarnje arhitektonike, ona se i formalno razlikuje od drugih njegovih satira, gde imamo mozaičku kompoziciju, ređanje više ili manje nezavisnih tematskih celina unutar okvirne priče.

Od realista koji su došli u Srbiju iz drugih krajeva najvažniji su Simo Matavulj i Stevan Sremac. I jedan i drugi pokazali su više širine i raznovrsnosti od ostalih realista u prvom redu zbog toga što su više nego oni uspeli da prevladaju zavičajni regionalizam.

Simo Matavulj (1852-1908), Dalmatinac, rodom iz Šibenika, grada koji je, po njegovim rečima, imao "mnogo čega suvišnog, nesuvremenog", mnogo čega "što godi pjesničkoj ćudi", upoznao je, često se seleći, razne krajeve: dalmatinsko primorje, rodni Šibenik, Zadar, gde je završio učiteljsku školu, unutrašnjost Dalmacije, Zagoru, najpre u detinjstvu kao đak u manastiru Krupi, a kasnije kao učitelj, Boku Kotorsku, kao nastavnik italijanskog jezika u pomorskoj školi u Herceg Novom, Crnu Goru (od 1881), gde je obavljao razne dužnosti (profesor gimnazije, nadzornik škola, vaspitač kneževe dece), i Srbiju (kraće vreme 1887, a stalno od 1889), u kojoj je živeo najpre kao profesor gimnazije a zatim, pošto se oženio bogatom udovicom, kao slobodan pisac. Svi ti krajevi ušli su u njegovo književno delo. Iako je kao pripovedač počeo prilično kasno, gotovo u 30. godini života, Matavulj je ostavio obimom nemalo delo: oko stotinu pripovedaka, dva romana, nekoliko spisa memoarskog i putopisnog karaktera, dve drame, izvestan broj književnih ogleda, više prevoda s francuskog i italijanskog. U početnoj fazi njegovo delo obeleženo je folklorom. Bio je izvanredan usmeni pripovedač, koji je umeo zabavljati društvo smešnim, ponekad pikantnim i golicavim pričama. Živeći dugo po krajevima u kojima se sačuvao izvorni narodni jezik, on je, kako sam kaže, "stekao neobično poznavanje narodne frazeologije i obilje sinonima". Ovim osobinama, što ga približuju drugim našim realistima, pridružile su se druge, koje ga od njih odvajaju: kritičnost, samodisciplina. Kritičan prema sebi i svom radu, Matavulj se stalno kao pisac razvijao i samoizgrađivao. Nije završio velike škole, ali je samostalno čitanjem proširivao svoja znanja i bio jedan od najobrazovanijih srpskih pisaca svoga doba. Na njegovo književno formiranje najveći su uticaj imali italijanski i francuski prozaisti, posebno Mopasan. U njegovom radu stalno su se borile dve suprotne težnje njegova umetničkog temperamenta: spontani i neobuzdani pripovedački duh i smisao za meru, sklad, ekonomiku kompozicije. Kako je sazrevao kao pisac, Matavulj je sve više nastojao da disciplinuje svoje primarne sklonosti, smisao za pričanje i humor, da ih obuzda i podredi određenim umetničkim ciljevima. Vraćao se često već objavljenim radovima, popravljao ih i prerađivao. Prvi njegov roman, Uskok, postoji u tri verzije (1886, 1892, 1902), a drugi, Bakonja fra-Brne, u dve (188, 1892). Njegov umetnički razvoj ide od spontanog, folklorno obojenog i umetnički nedovoljno organizovanog pripovedanja k modernoj artističkoj prozi, u kojoj ništa nije ostavljeno slučaju i improvizaciji, nego je svaki detalj pažljivo probran, odmeren i skladno ugrađen u organsko jedinstvo pripovetke.

Kritika je prenaglasila razlike među regionalnim tematskim krugovima unutar Matavuljevog dela, primorskim, crnogorskim i beogradskim krugom, naročito u vrednosnom pogledu. Zbog tih razlika, ma koliko da su one značajne, ne bi trebalo da zanemarimo druge koje nisu ništa manje važne: razlike između Matavuljevih radova iz raznih perioda njegova stvaralaštva. Crnogorske pripovetke, nastale na početku njegova rada, za vreme boravka na Cetinju, ponekad po narudžbi dvora, opterećene su romantikom, etnografizmom, tendencioznošću i samo u ređim slučajevima predstavljaju relativno uspela ostvarenja (Seobe, Zavođanka, Novo oružje). Od istih mana pati i roman iz crnogorske istorije Uskok, romantična povest o Čehu buntovniku, beguncu u Crnu Goru, i njegovoj tragičnoj ljubavi prema Crnogorki, priča u koju je unesena obilna etnografska i istorijska građa. Najpuniju realističku sliku Crne Gore dao je kasnije u nezavršenoj autobiografiji Bilješke jednog pisca, čiji je najveći deo posvećen autorovu boravku na Cetinju. Pripovetke iz primorskog života nastale su najvećim delom posle piščeva preseljenja u Beograd, uporedo s beogradskim pričama. Njima kao i romanu iz dalmatinskog života Bakonja fra-Brne Matavulj najviše duguje svoj glas velikog pisca i realiste. Život dalmatinskog čoveka, u Primorju i Zagorju u kojem se sukobljavaju vedra životna radost i duboka tuga, surovost i neka pitoma čovečnost, religija i sujeverje, humor i poezija, prikazao je ne samo s odličnim poznavanjem nego i s dubokim osećanjem i simpatijom. Ni ovde se nije odmah oslobodio nekih svojih ranijih nedostataka, etnografizma, prenaglašene deskriptivnosti, neizgrađenosti kompozicije, ali u njima ima u izobilju onoga čega nema u crnogorskim pripovetkama: humora, atmosfere u slikanju sredine, snažnih, životnih likova. Nekoliko, mahom dužih pripovedaka iz Primorja (Pošljednji vitezovi, Novi svijet u starom Rozopeku, Svrzimantija i dr.), zajedno s romanom Bakonja fra-Brne, najznačajnija su ostvarenja srednjeg perioda Matavuljeva rada (kraj 80-tih i 90-te godine). Zamišljen kao pripovetka, Bakonja fra-Brne u toku izrade prerastao je u humoristički roman novelističke kompozicije i širokog realističkog plana, u kom je oko priče o životnom putu jednog fratra, o njegovom "đakovanju i postrigu", razvijena slika stvarnosti u katoličkom samostanu i seoskog života oko njega; on je obuhvatio, po rečima piščevim, "cio život dalmatinski, sve staleže i narod obiju vjera". Realizam, snažno osećanje životne radosti, Matavuljev mediteranski smeh, koji nije nigde tako spontan, razigran i glasan, čine ovaj roman jednim od najboljih dela naše realističke proze. Najveće majstorstvo u kompoziciji i izrazu Matavulj je postigao u kratkim pričama iz poslednjeg perioda svog rada. To su najpre četiri dalmatinske pripovetke: Povareta, Pilipenda, Oškopac i Bila i Našljedstvo, klasične po svojoj dubini, jednostavnosti i unutarnjem skladu, zajedno s Bakonjom njegova najznačajnija ostvarenja. Njima se približuju ostale dalmatinske pripovetke iz tog perioda kao i najbolje među beogradskim pričama (Frontaš, Pop Agaton, Aranđelov udes, Naumova slutnja, Beogradska deca i dr.), kojima je kritika tek u poslednje vreme poklonila punu pažnju.

Matavulj je bio najmanje opterećen predrasudama drugih realista. Iako je najrađe i s najviše ljubavi pisao o malom čoveku, o ljudima iz naroda, on im je prilazio bez iluzija i sentimentalnosti. Nije patio ni od nostalgije za dobrim starim vremenima. U "starom Rozopeku" pobedu ne odnosi stari nego "novi svijet". Od svih svojih savremenika najbliži modernom evropskom realizmu, on je u najboljim trenucima davao dela slobodna od moralističkih, pedagoških i kritičkih tendencija, čiji je jedini cilj bio istina o životu i umetnost. Matavulj je klasik naše realističke proze, zajedno s Lazarevićem njen najveći umetnik reči, "majstor pripovedač", kako ga je nazvao Ivo Andrić.

Samo tri godine mlađi od Matavulja, Stevan Sremac (1855-1906) ulazi u književnost mnogo kasnije od njega. Prve književne pokušaje objavio je krajem 80-tih i početkom 90-tih godina, ali je punu afirmaciju doživeo tek s Ivkovom slavom, koja se pojavila 1895, u četrdesetoj godini njegova života, i u narednih deset godina, sve do smrti, bio jedan od najaktivnijih i sigurno najpopularniji srpski pisac.

Po rođenju Vojvođanin (iz Sente), Sremac je najveći deo života proveo u Srbiji (od 12-te godine) i postao jedan od njenih najkarakterističnijih pisaca. U poznavanju srbijanske stvarnosti on je pokazao veću širinu od pripovedača koji su rođeni u Srbiji. Najduže je živeo u Beogradu, za školovanja u gimnaziji i Velikoj školi, gde je diplomirao iz istorije (1878), a zatim ponovo od 1892. do smrti kao profesor gimnazije; u međuvremenu proveo je desetak godina u Nišu, koji se bio tek oslobodio od turskog ropstva. U svom delu prikazao je sve tri sredine u kojima je živeo: vojvođansku, nišku i beogradsko-srbijansku; on je, posle Matavulja, tematski najraznovrsniji među srpskim realistima. Formiran pod uticajem svog ujaka Jovana Đorđevića, književnika i značajnog kulturnog radnika, osnivača Narodnog pozorišta u Beogradu, i konzervativnog političara, Sremac je bio izraziti tradicionalista, konzervativac i antidemokrata u politici, protivnik S. Markovića i radikala, vatreni pristalica monarhije i režima kralja Milana, te je time odudarao od većine realista. Po svojim dubljim sklonostima, po socijalnim simpatijama i antipatijama, on se ipak malo razlikuje od njih. I on je više voleo staro nego novo, bliži mu je bio starovremenski, patrijarhalni nego moderni, građanski svet. Taj momenat presudno je uticao ne samo na njegovu tematiku nego i na njegov književni postupak i stil. Sremac sa simpatijom slika sve one pojave, ljude i običaje koji nose obeležje starinskog, patrijarhalnog. Takav život našao je u malom svetu vojvođanskog sela, koji je s mnogo toplog humora i lirizma opisao u svom glavnom delu, romanu Pop Ćira i pop Spira, našao ga je takođe u starobalkansko-orijentalnom ambijentu Niša iz prve decenije posle oslobođenja, onog Niša koji je obasjao svojim vedrim, lirskim humorom u delima Ivkova slava, Zona Zamfirova, Ibiđ-aga. Nasuprot tome, moderna Srbija u koju sve više prodire evropski, zapadnjački način života bila mu je ne samo daleko nego i mrska; nju je prikazao oštrim satiričnim perom u delima Vukadin, "Limunacija" na selu, Česna starina i dr. Kao pisac Beograda on sa simpatijom gleda samo na njegovu periferiju, u kojoj žive starovremenski ljudi, sitni trgovci i zanatlije, koji nisu podlegli novim evropskim navikama. O njima govori toplo, s blagim humorom, u nizu pripovedaka: Čiča Jordan, Buri i Englezi, Kir Geras i dr. Sremčev humor, koji je osnovno obeležje njegova dela diferencira se zavisno od toga da li je reč o starom ili novom svetu. U prvom slučaju u njemu preovlađuju blagi, lirski, poetski tonovi. To je dobrodušan smeh, pun simpatija i ljubavi prema čoveku i razumevanja za njegove slabosti, a u drugom slučaju on je u znaku oštre, ljute satire.

Svoja književna dela Sremac je gradio na osoben način. Odličan posmatrač, ali bez dara za izmišljanje, on je obično polazio od pozajmljenih sižea, anegdota, koje je posle razvijao, proširivao, i u njih kao u kakav okvir unosio najraznovrsniju građu koju je stalno sakupljao. Otuda u njegovu delu takvo obilje života i šarenilo pojava, povezanosti među delovima. Tim putem nastajale su ne samo njegove pripovetke nego i veća dela, koja se po obimu mogu svrstati u romane, iako ih je on sam nazivao pripovetkama: Ivkova slava (1895), Pop Ćira i pop Spira (1898) i Zona Zamfirova (1903). Sva tri ova dela imaju u osnovi šaljivu anegdotu stopljenu s ljubavnom fabulom, a svoj obim duguju najviše raznim sporednostima i digresijama, koje su obično bez čvršće povezanosti s glavnom radnjom. Značaj prva dva dela počiva pre svega na onom što je u njima sporedno, na epizodama i digresijama. Ivkova slava, najlabavije komponovana, s beznačajnom fabulom u osnovi, svoju vrednost duguje najviše trima momentima: liku Kalče, orijentalnog boema koji u pesmi i veselju guši skrivenu tugu, samoću i žudnju za lepotom, koloritnom niškom dijalektu, kojim govore junaci knjige, i humoru, koji je kao i drugde kod Sremca lirski intoniran, melanholičan, pun nostalgije za minulim vremenima. Pop Ćira i pop Spira humoristički je roman, koji kipti od šaljivih zgoda i smešnih likova. Oko efemerne priče o svađi popadija i tuči popova zbog zeta, kao okosnice, data je široka panorama vojvođanskog sela. Roman je prepun digresija raznih vrsta, ima više poglavlja za koja pisac u šali preporučuje čitaocu da ih preskoči, jer nemaju nikakve veze s "glavnim događajem". Nezavisne epizode sa sporenim likovima, od kojih su neki izrazitiji od glavnih, slike seoskog ambijenta i atmosfere, poetski opisi, u kojima mrtve stvari oživljavaju a životinje dobijaju individualnu boju, čine najveću draž i vrednost ove knjige, dok osnovna fabula deluje pomalo shematski a likovi glavnih junaka ostaju bez jače individualne određenosti. Najbolji sklad između osnovne fabule i digresija ostvaren je u Zoni Zamfirovoj, u kojoj je s puno živopisnih detalja dočarana jedna ljubavna istorija iz starog Niša. Sremac je u ovu knjigu uneo toliko vedrine, mladosti i lepote da ona i do danas ostaje najbolji roman ljubavi u srpskoj književnosti.

Posebno mesto u Sremčevom opusu zauzimaju dva dela građena na sličan način: roman Vukadin (1896) i oveća pripovetka Kir Geras" (1907). U njima težište nije ni na fabuli ni na digresijama, nego na likovima glavnih junaka. Vukadin i kir Geras, zajedno s Kalčom, koji je kompozicijski sporedan lik, jesu najveći dometi u Sremčevoj karakterologiji. U njima su data dva reprezentativna tipa ondašnje Srbije: patrijarhalni brđanin, koji se spustio iz sela u grad, i Grko-Cincarin, doseljenik iz Grčke i Makedonije. Sremac je pokazao mnogo više naklonosti prema drugom nego prema prvom tipu. Njegov Cincarin, iako nosi sve tradicionalne mane ovog tipa (tvrdičluk, sklonost ka prevarama u trgovini, nepoverljivost, konzervativnost), ima upravo one vrline koje nedostaju njegovom brđaninu: istrajnost, smisao za dugotrajan, mukotrpan rad, strpljivost. Kir Geras postepeno i uporno napreduje u poslu, dok Vukadin hoće da postigne sve odjednom, na blef. Prvome se Sremac dobrodušno smeje, drugoga izobličava, karikira.

Najizrazitiji predstavnik srpske humorističke proze, zajedno s Nušićem najveći majstor smeha u srpskoj književnosti, Sremac je doživeo sudbinu koja je u mnogome karakteristična za humoriste: stekao je veliku popularnost kod čitalaca i istovremeno reputaciju neozbiljna pisca, kome je samo do zabave i razbibrige, kod kritičara. U ovom tipičnom nesporazumu između kritike i pisca čitaoci su bolje osetili svog pisca od mnogih kritičara. Sremčevo delo ne nudi samo smeh nego i poeziju života ("Sremac je u duši bio lirik", kaže Barac) i pronicanje u ozbiljna pitanja svog vremena.

Sremčev vršnjak Pavle Marković Adamov (1855-1907), pripovedač iz Srema, pokretač i dugogodišnji urednik časopisa Brankovo kolo, prikazivao je seoski život u svom zavičaju naivno i idilično zbirke Slike i prilike iz srpskog života, Na selu i prelu).

Pesništvo u doba realizma

Markovićev realistički program imao je mnogo manje odjeka u poeziji nego u prozi: nekoliko socijalnih pesama Đ. Jakšića, socijalističke pesme Markovićevog sledbenika, kasnije vojvođanskog radikala i nacionaliste Jaše Tomića (1856-1922) i mnoštvo realističkih pesama Vladimira M. Jovanovića (1859-1898), jednog od najplodnijih pesnika u 80-tim godinama, – a sve to, izuzev pomenutih Jakšićevih pesama, bez stvarne književne vrednosti. Pa ipak, to je početak socijalne poezije u srpskoj književnosti.

Jedini pravi pesnik epohe realizma bi je Vojislav Ilić (1862-1894). On je u srpskom pesništvu izvršio ono što je desetak godina ranije zahtevao Svetozar: odlučan raskid s epigonskim romantizmom. U nekim pesmama bi je glasnik naprednih težnji svog vremena, oštar kritičar političkih i društvenih izopačenosti. Pa ipak, njegova poezija, u celini gledana, suprotna je duhu tendenciozne, angažovane literature za kakvu se Marković zalagao. Iako ga s realistima povezuju neka značajna zajednička obeležja, kao što su sklonost ka deskripciji i objektivnosti, Ilić je svojim estetizmom i formalizmom otvorio put poeziji kojoj su suprotni kako briga realista za običnu stvarnost tako i zahtevi ideologa za njeno uključivanje u društvene i političke borbe vremena, poeziji u kojoj je najvažnija briga za samu sebe, za svoje vlastito umetničko biće.

Po rođenju Beograđanin, sin pesnika Jovana Ilića, čiji je dom bio stecište književnog Beograda, okružen braćom, koji su takođe bili aktivni u literaturi (Milutin, Dragutin, Žarko), Vojislav je kao retko koji srpski književnik svog veka odrastao u atmosferi koja je bila izrazito književna. Ta okolnost imala je mnogo većeg značaja za njegovo pesničko formiranje od njegova školovanja, koje je, zbog bolešljivosti od koje je patio još od detinjstva, bilo neredovno i nepotpuno. Umnogome je delio sudbinu drugih savremenih pisaca: često je menjao nameštenja u Beogradu i unutrašnjosti, živeo oskudno, zbog svojih uverenja bivao proganjan od vlasti i umro mlad. Uz oca pesnika bio je od rana upućen na čitanje poezije. Na njega su najviše uticali ruski romantičari Žukovski, Puškin, Ljermontov, naročito Puškin. Preko ruskih i srpskih prevoda upoznao se s pesništvom drugih naroda, posebno s antičkom poezijom i mitologijom, koja je imala velikog odjeka u njegovom delu. Obnovitelj pesničkog interesovanja prema antici, Vojislav nije znao nijedan od dva klasična jezika, niti bilo koji strani jezik, izuzev ruskog. Iako je pevao kratko vreme, svega petnaestak godina, ostavio je obimno i raznovrsno delo. Za života je objavio tri zbirke pesama (1887, 1889, 1892), kojim treba dodati velik broj pesama rasutih po časopisima i zaostalih u rukopisu. Nekoliko slabih proznih pokušaja pokazuju da je bio prvenstveno pesnik, da je umeo dobro pisati samo u stihu. U njegovu delu mogu se izdvojiti sledeći tematsko-stilski krugovi: deskriptivne pesme, pesme na motive prošlog i dalekog, elegične i ispovedne pesme i pesme kolektivne inspiracije.

Deskriptivne pesme čine najpoznatiji i najpopularniji deo Ilićevog pesništva. Na njih se obično misli kad se o Vojislavu govori kao o realističkom pesniku. U nekoliko svojih pesama on je dao izvanredne slike seoskih pejzaža, života na selu, raznih godišnjih doba i delova dana (Zimsko jutro, Zimska idila, Veče, Jesen, U poznu jesen, Sivo, sumorno nebo). U njima je najizrazitija ona crta koja ga najviše odvaja od romantičara i približava realistima: objektivnost. Pesnik kao da se povlači iz pesme, njegovo ja se gubi, pesnički govor prelazi u treće lice, u njemu se oseća epska mirnoća i usporenost. Emocije nisu direktno iskazane, one zrače iz slika ili, tačnije, pejzaži su izgrađeni po modelu određenih emocionalnih stanja i raspoloženja. Pesnikova duševna nastrojenost otkriva se u izboru motiva, u preovladavanju poznojesenskih i zimskih pejzaža. Nju još više odaju karakteristični ilićevski epiteti: siv, sumoran, tavan, uveo, skrhan, mračan i sl.

Nasuprot poeziji realističnih pejzaža stoje one Ilićeve pesme u kojima su obrađene teme iz prošlosti raznih naroda. Više nego i jedan drugi naš pesnik imao je osećanja za čari onog što je udaljeno u vremenu i prostoru, za razvaline koje govore o minulim vremenima, za drevne legende dalekih ili iščezlih naroda. "Sa starih ruina, kad ponoć caruje svudi / diže se prošlosti duh", kaže on u pesmi Duh prošlosti, a u pesmi Himna vekova daje viziju prošlih vremena kao nekog tajanstvenog sprovoda koji se kreće "u nemom svečanom hodu" dok "beskrajni okean šumi sumornu i hladnu pesmu / himnu vekova tavnih". Kod njega nalazimo motive i legende sa svih strana sveta, iz svih vremena: indijske, arapske, persijske, kavkaske, germanske, španske, portugalske, italijanske, slovenske, srpske. Posebnu skupinu čine pesme s temama iz klasične starine, iz grčke i rimske istorije i mitologije (Nioba, Katonova smrt, Tibulo, Ovidije, Korintska hetera i dr.), pesme koje, uprkos mnoštvu materijalnih pogrešaka i nepreciznosti, pokazuju istinsko osećanje za lepotu i veličinu antičkog sveta. One su donele čitavu malu obnovu klasicizma u srpskoj književnosti, s njima se u našoj poeziji ponovo odomaćuju klasična imena, teme i simboli te klasicistički estetski ideali.

Ilićevi pejzaži kao i njegove pesme o drevnim vremenima podjednako su prožete tihom setom, melanholijom. Po osnovnom osećanju sveta Ilić je prevashodno elegičar. To osećanje, prisutno kako u deskriptivnim tako i u istorijskim pesmama, dobilo je najneposredniji izraz u njegovoj intimnoj lirici, u elegijama (pet pesama nosi naslov Elegija uz njih je Elegija na razvalama kule Severove, najbolja njegova pesma tog žanra), u ispovednim pesmama i pesničkim poslanicama (Ispovesti, Poslanica prijatelju, Gospođici N i dr.). U njima pesnik smireno i nenametljivo iznosi svoja gorka iskustva, melanholična raspoloženja, slutnje smrti. Pesnikovo ja ovde ponovo izbija u prvi plan, postaje glavni nosilac pesničke poruke.

Pesnik fine sete, nostalgičnih raspoloženja, melanholičnih pejzaža i napuštenih drevnih razvalina, Ilić nije bio neosetljiv za nevolje i težnje naroda niti zatvoren za ideale vremena u kojem je živeo. U nizu pesama on je nastavljač borbene, slobodarske tradicije srpske poezije, posebno Zmajeve i Jakšićeve. Dok je u rodoljubivoj poeziji ostao uglavnom u tradicionalnim tematskim okvirima i zabludama (Na Vardaru, Rodoljubu, Kosovskim sokolovima, Muratovo tulbe i dr.), dotle je u najboljim satiričnim pesmama (Maskenbal na Rudniku, Rudnikova ispovest, U lov, Građanska vrlina i dr.), nadahnut "mržnjom na tirane", dao snažan umetnički izraz slobodoljubivim, demokratskim težnjama svoje generacije i njenom otporu obrenovićevskom apsolutizmu i stao naporedo s predstavnicima satire u drugim žanrovima epohe realizma.

Odlučno raskinuvši s romantičarskom poezijom, s njenim verbalizmom i retorikom, s njenom preteranom emocionalnošću, s nebrigom koju su romantičari ispoljavali prema formi, Ilić je više od svega radio na usavršavanju forme, na bogaćenju pesničkog izraza, na obnovi srpskog stiha. On je artist u poeziji, "umetnik-pesnik", kako ga je nazvao Lj. Nedić. Najveću pažnju poklanjao je građenju stiha, nastojeći da izbegne sve nemarnosti i aljkavosti karakteristične za stih romantičara. Njegovi dugi šesnaesterci, najosobenija vrsta njegova stiha, teku mirno i sporo kao neka široka reka i tim svojim ritmom podudaraju se s uzdržanim, objektivnim karakterom njegove poezije. Iako nije bio naročito obrazovan pesnik, on je svojim pevanjem otvorio puteve srpskoj poeziji prema Evropi. Kad je mladi Dučić otišao u Ženevu i Pariz, došao je do otkrića koje ga je iznenadilo – da Ilićeva poezija nije bila neki balkanski anahronizam, da je ona najbliža poeziji koja je donedavno bila moderna po svim značajnijim evropskim centrima, poeziji francuskih parnasovaca, "za koje možda nije nikad ni znao". Kao takva ona označava početak nove epohe u istoriji srpskog pesništva. Slično Mušickom u 20-tim i 30-tim godinama ili Branku u 50-tim i 60-tim Vojislav je u 80-tim i 90-tim godinama bio glavni pesnički učitelj, tvorac nove pesničke škole. Vojislavljev način pevanja, vojislavizam, kako se ponekad naziva, bio je pesnički manir, škola, koja ne samo što je dala velik broj epigona već su kroz nju prošli najistaknutiji pesnici s kraja 19. i početka 20. veka: Milorad Mitrović, Mileta Jakšić, Aleksa Šantić, Jovan Dučić i dr.

Ilićevim uticajem naročito su obeležena dva pesnika koji stoje na prelazu između Vojislava i pesništva srpske moderne, Milorad Mitrović (1867-1907) i Mileta Jakšić (1869-1935). Kod Mitrovića imamo dvostrukost orijentacije karakterističnu za njegovog učitelja: on je, s jene strane, esteta koji uranja u nestvarni svet večne lepote i ljubavi, u egzotične daleke predele i davna vremena (zbirka balada i romanski Knjiga ljubavi, 1899), a s druge politički i satirični pesnik, nastavljač tradicije srpske slobodarske poezije (Prigodne pesme, 1903). Njegov stih, jednostavan, formalno doteran, melodičan i, otuda, u svoje vreme, vrlo popularan, ne uspeva skoro nikad da se otme banalnosti i jednolikosti. Mileta Jakšić je manje dopadljiv, ali dublji i, u najboljim trenucima samosvojniji pesnik od Mitrovića (Pesme, 1899, 1922). Živeći povučeno u svom banatskom zavičaju, on je pevao o seoskom životu i seoskim pejzažima, unoseći u svoje pesme istovremeno veristički smisao za detalj i panteistički doživljaj prirode. U nekim pesmama ispoljio je osećanje za irealna stanja, za snove i slutnje, za metafiziku proticanja vremena, a time pošao putem započetim već u izvesnim Zmajevim pesmama, koji će dovesti do Disovog nirvanizma.

Drama u doba realizma

Iako zaostaje za pripovetkom (kao što je u romantizmu zaostajala za poezijom), drama u eposi realizma postiže ipak osetan napredak, što se ispoljilo u obilnoj produkciji scenskih tekstova i u pojavi velikog broja pozorišnih pisaca, među njima i jednog klasika naše literature. Na razvoj drame najveći uticaj imalo je postojanje dva stalna pozorišta, novosadskog i beogradskog, prvo je osnovano 1862. a drugo 1868, kojima se kasnije pridružilo i gradsko pozorište u Nišu (kao stalni teatar od 1893). Na repertoarima stalnih pozorišta kao i putujućih pozorišnih družina domaća drama zauzimala je značajno mesto. Pored istorijske drame i komedije, koje su se kao osnovne vrste dramskog stvaranja utvrdile u prvoj polovini 19. veka, u drugoj polovini veka javio se još jedan dramski žanr karakterističan za srpsku scenu, komad s pevanjem.

Istorijska drama s nacionalnom, pretežno srednjovekovnom tematikom, najomiljenija kod gledalaca, imala je najveći broj predstavnika, ali malo stvarnih umetničkih dostignuća. Posle Sterijinih "žalosnih pozorja", ona dostiže vrhunac u romantičnoj poetskoj drami laze Kostića i Đure Jakšića, koji kao dramski pisci stvaraju u senci nekih tada mnogo popularnijih a danas sasvim zaboravljenih dramatičara. Među ovima su najvažniji: Matija Ban (1818-1903), poreklom Dubrovčanin, najplodniji i najizvođeniji domaći pisac na našoj sceni, u svoje vreme nazivan "srpskim Šekspirom", i polihistor Jovan Subotić, koji se 60-tih godina okreće drami, kao i Ban, stiče veliku popularnost kod rodoljubivih gledalaca, a zatim, iako u nekim svojim dramama (Bodin, Jakvinta) bolji pisac od njega, brzo pada u potpun zaborav. Istorijska drama u eposi realizma razvija se na istim nacionalnim i književnim pretpostavkama kao i ranije, ona je do kraja ostala romantičarski obojena s malo ili nimalo realističkih elemenata, što pokazuju istorijske drame Dragutina Ilića, najplodnijeg postromantičarskog predstavnika ovog žanra.

Komedija, manje popularna od istorijske drame, dala je više dobrih ostvarenja i potpunije izražava svoje doba od nje. U senci Nušićeve slave ostali su Milovan Glišić, s dve seoske komedije, Podvala i Dva cvancika, i Milutin Ilić (1856-1893), najstariji sin Jovana Ilića, među čijim se malobrojnim radovima izdvaja komedija Naše doba, po temi srodna Nušićevom Narodnom poslaniku.

Komad s pevanjem, prelazni oblik između drame i opere, vrsta srpskog zingšipla, ostao je jedan od osnovnih žanrova srpske scene sve do 20-tih godina ovog veka, a neka od najboljih ostvarenja te vrste nisu izgubila popularnost do danas. To je osobena folklorna drama puna narodnih pesama i igara s ljubavnom fabulom u osnovi i obaveznom svadbom na kraju. Pripovedač Janko Veselinović napisao je dva takva komada, Đido (1892) i Potera (1895), prvi u saradnji s humoristom i pozorišnim piscem Dragomirom Brzakom a drugi s glumcem Ilijom Stanojevićem, i postao jedan od glavnih predstavnika tog žanra, u koji spadaju takođe: dramatizacija Ivkove slave, koju je Sremac uradio s Brzakom, Zulumćar Svetozara Ćorovića, Dorćolska posla Ilije Stanojevića, Koštana Bore Stankovića i mnoga duga dela s kraja prošlog i početka ovog veka.

Branislav Nušić (1864-1938), najveći dramski pisac koga je dala epoha realizma, svojom dugogodišnjom književnom karijerom (on je jedini od istaknutih pisaca svog vremena koji je dočekao starost) zalazi i u nekoliko narednih razdoblja tako da ga je teško razvrstati. Po svojim najdubljim književnim sklonostima a naročito po svom komediografskom radu, on je per svega pisac dve epohe realizma, klasičnog realizma iz 80-tih godina prošlog veka, kada je počeo pisati, i novog, socijalno angažovanog realizma 30-tih godina ovog veka kada je napisao najveći broj dela koja ga čine velikim piscem. Rođen u Beogradu u osiromašenoj trgovačkoj porodici grčkog porekla, Nušić je detinjstvo proveo u Smederevu, tu je završio osnovnu školu, gimnaziju je učio u Beogradu, a prava studirao u Gracu i Beogradu. Prilike u kojima je počeo stvarati nisu išle na ruku njegovom radu. Pripadnik opozicione Radikalne stranke, on je vrlo rano osetio čvrstu ruku režima. Njegova prva komedija Narodni poslanik, koju je napisao u 19-toj godini, morala je čekati trinaest godina da bi bila iznesena na scenu, druga komedija, Sumnjivo lice, čekala je čitavih trideset pet godina, zbog jedne pesme u kojoj je uvredio kralja dospeo je u zatvor, a posle zavora upućen je u konzularnu službu u krajeve pod turskom vlašću (Bitolj, Serez, Solun, Skoplje, Priština), u kojima je proveo preko deset godina. Prilike su ga izmenile: od opozicionara postao je čovek režima, od društvenog kritičara zabavni pisac, što mu, ni jedno ni drugo, tadašnja napredna kritika nije mogla oprostiti. Po izlasku iz diplomatske službe obavljao je razne poslove, najviše u pozorištu: bio je dramaturg i zamenik upravnika Narodnog pozorišta u Beogradu, šef odseka za nacionalnu propagandu, vrlo aktivan za vreme aneksione krize, direktor Narodnog pozorišta u Novom Sadu, prvi sreski načelnik u Bitolju, organizator pozorišta u Skoplju, posle prvog svetskog rata upravnik pozorišta u Sarajevu, bibliotekar Narodne skupštine itd. Proživeo je strahote srpskog povlačenja preko Albanije, u ratu je izgubio sina jedinca. Vratio se u zemlju skrhan i ostareo, izgledao je kao bivši čovek, gotovo dve decenije, od 1911. do 1929. nije dao ništa novo u svom omiljenom žanru, komediji. Pobedio je ipak njegov vitalizam, vedrina njegova duha. U poslednjoj deceniji života vratio se književnim težnjama i idealima svoje mladosti: kao pisac sav se posvetio komediji a kao čovek približio se naprednom pokretu, ušao u Narodni front, javno istupao protiv fašizma.

U svom radu na komediji Nušić se nadovezuje na ranije srpske komediografe, Steriju i Trifkovića. Veze s njima su mnogostrane i ogledaju se ne samo u tome što je on često govorio o njima, odavao im priznanje (njegova pristupna akademska beseda 1933. bila je posvećena Sterijinom radu) ili u preuzimanju komediografskih tema od njih (u komediji Beograd nekad i sad iz istoimene Sterijine komedije, u jednočinki Svetski rat iz Trifkovićevog Francusko-pruskog rata i dr.) nego i na dubljem planu, koji otkriva kontinuitet razvoja srpske komediografije. U svojim najboljim komedijama Nušić je sjedinio značajnost Sterijine komediografske tematike s virtuoznošću Trifkovićeve scenske tehnike te je, premda nije dosegao dubinu najboljih Sterijinih komedija, stvorio najprostraniji, najraznovrsniji i najživopisniji komični svet u našoj književnosti.

Nušić je za sebe rekao da je humorista a ne satiričar, dodavši tome kao opravdanje: "Samo ne priznajem da nisam izvrgao podsmehu i ruglu sve pojave našeg domaćeg i javnog života". Naša tradicionalna kritika bivala je često tesnogruda prema njemu. Zamerala mu je da je padao u nisku, vulgarnu, laku komiku, a nije pokazivala razumevanje za njene dublje moralne i društvene težnje, za realizam s kojim je njegova komika u svojim najboljim trenucima neraskidivo združena. U svom delu, u mnoštvu prizora i likova, Nušić je dao društvenu komediju Srbije svog vremena. Njegova slika je analogna i istovremeno suprotna onoj koju nalazimo kod realističkih pripovedača. Srbija koju on otkriva nije seljačka nego građanska i birokratska Srbija od koje su seoski realisti zazirali. Porodica koja je i kod njega u središtu svih zbivanja, iako zatvorena i odbojna prema svemu što dolazi spolja, okrenuta je ipak mnogo više sadašnjosti nego prošlosti, osetljivija za izazove praktičnog života nego za moralne zahteve tradicije. "Debeli zidovi" koji je odvajaju od društva nisu neodoljivi, svaki čas oni popuste naletima spolja, koji privremeno poremete prividni mir i ravnotežu što vlada unutra. Poremećaji koji tada nastaju čine osnovu komične radnje, oni kao kovitlac zahvataju sve ličnosti, dovode ih u stanje opšte zaluđenosti, kad počnu govoriti i raditi same gluposti. Relativno je bezazlen slučaj kada u tišinu porodičnog gnezda prodru malograđanska ogovaranja i intrige, kada prisni odnosi među ljudima postanu predmet zlobne igre svetine (Svet, drama s komičnim akcentima Pučina). Velika komična uzvitlanost Nušićevog sveta nastaje tek onda kad se on nađe pod udarom dveju opsesivnih sila savremenog društva, vlasti i novca. U skučenom prostoru u kome se kreće taj svet nema mesta za različite vidove života, planovi se neprestano mešaju. Najveće mešanje i s najkomičnijim posledicama jeste između porodične i političke sfere. U Narodnom poslaniku (1883) kandidat vlade i kandidat opozicije nalaze se pod istim krovom, soba do sobe, oni treba čak da uđu u porodične odnose, kao tast i zet. Izborna kampanja i ženidbena kampanja teku uporedo i stalno se prepliću: elementi jedne uskaču u drugu i obrnuto, politički žargon prodire u porodičnu sferu, a porodični u političku. U Sumnjivom licu (1888) je slično. Sreski kapetan Jerotije dadne se u potrebu za sumnjivim licem, o kome se u raspisu iz ministarstva kaže da je opasno za poredak i dinastiju, i hapsi apotekarskog pomoćnika Đoku, za koga se ispostavi da jest sumnjivo lice ali ne zbog politike nego zbog ljubavi i da spisi koji su nađeni kod njega nisu antidinastički nego ljubavna pisma kapetanove kćerke. U Gospođi ministarki (1929) politika se umešala u večnu porodičnu dramu, čiji su glavni protagonisti tašta i zet, a njen rasplet dovodi do pada vlade. Tema novca koja se u prethodnim komedijama javlja kao jedan od motiva žudnje za vlašću, u dve poslednje postaje glavni predmet: u Ožalošćenoj porodici, (1934), gde je u vrtoglavom grabežu oko imovine pokojnika dato mnoštvo živopisnih likova iz malograđanske sredine, i u Pokojniku (1937), komediji koja napušta mali svet u kome se Nušić do tada skoro isključivo kretao i uvodi nas u visoko društvo prestonice. U ovoj komediji Nušić je najdalje otišao u kritici društva i najviše se približio satiri, pri čemu nije izgubio čarobno sredstvo svog stila, humor.

Nušić je mnogo radio i na ozbiljnoj drami. Nastavljajući tradiciju naše romantičarske drame, on je pisao tragedije s temama iz srednjeg veka (Nahod, Kneginja od Tribala, Tomaida). Zbog svoje patriotske sadržine u svoje vreme imale su uspeha njegove jednočinke: Danak u krvi, Hadži-Loja, Knez Ivo od Semberije, od kojih se poslednja održala i do danas. Nušić je napisao i niz drama iz savremenog građanskog društva o problemima krivice i kazne, ljubavi i mržnje (Tako je moralo biti, Greh za greh, Pučina, Jesenja kiša i dr.), kao i nekoliko drama s fantastičnom sadržinom (Žena bez srca, Večnost, Knjiga druga). Sav taj rad, obilan i raznovrstan, pokazuje uporno nastojanje ovog pisca, koji je bio rođeni komediograf, da napiše dramu s ozbiljnom ili čak tragičnom sadržinom, upornost koja nije urodila umetnički značajnim rezultatima.

Ne treba zapostaviti ni Nušićevo prozno stvaranje. Zbirka Pripovetke jednog kaplara (1886), prva knjiga koju je Nušić objavio, inspirisana srpsko-bugarskim ratom, i danas deluje sveže i, zbog svog antiratnog stava, moderno. Druga zbirka Ramazanske večeri (1898), nastala za vreme Nušićevog boravka u Turskoj, ipak je više plod lektire nego neposrednog iskustva. Mnogo su mu bolje humorističke pripovetke, kojih je napisao veliki broj, tako da uz Sremca i Domanovića spada u najznačajnije predstavnike ovog žanra (Ministarsko prase, Dobrotvor, Posmrtno slovo, Kikandonska posla i dr.). U humorističku prozu spadaju i njegovi mnogobrojni feljtoni (Listići, Ben Akiba), šaljivi roman Opštinsko dete (1902), kao i njegova čuvena Autobiografija (1924), jedinstven primer životopisa koji je od početka do kraja pisan u humorističkom ključu.

Sazrevanje kritike

Iako nastala vrlo rano, s počecima nove srpske književnosti, kritika još zadugo neće dati imena koja bi mogla stati ravnopravno uz pesnike i prozaiste. Posle Vukovih kritika, u prvoj polovini 19. veka, dominira kritika klasicističke orijentacije, koja sudi o delima na osnovu večnih zakona lepog (Konstantin Bogdanović, Pavle Ars, Popović, Đorđe Maletić). Njeni dometi su više u teoriji i metodologiji nego u oceni pojedinačnih dela. Zvanični, školski oblik kritike u drugoj polovini veka je filološka kritika. Ta se kritika razvila iz Vukove jezičke reforme, u analizi i oceni dela polazila je isključivo od jezika, a njen je najveći doprinos u proučavanju starije, naročito srednjovekovne književnosti (Đura Daničić, Stojan Novaković i dr.). Romantičarska kritika, koja se razvija uporedo s njom, pokazivala je više osećanja za savremenu književnost, za pojedinačno delo, za ličnost pisca (Jovan Subotić, Jakov Ignjatović, Đorđe Andrejević Joles, Laza Kostić, Kosta Ruvarac).

Prvi kritičar od formata bio je Svetislav Vulović (1847-1898), profesor književnosti u beogradskoj gimnaziji a od 1881. u Velikoj školi. Pisao je pozorišne prikaze (Iz pozorišta, 1879), književne kritike, studije o istaknutim pesnicima romantičarima (Njegošu, Simi Milutinoviću, Branku Radičeviću i Đuri Jakšiću), o značajnim književnim pojavama (Umetnička pripovetka u najnovijoj srpskoj književnosti, 1880) i studije o starim srpskim biografima. Vuković se zalaže za "prirodnu kritiku", za koju mu je bio uzor nemački kritičar Ludvig Berne. O delima on ne sudi po pravilima nego po utisku, u kritiku unosi svoju ličnost i osećanja. Književni rad pisaca proučavao je u vezi s njihovom biografijom.

Dalji korak u razvoju srpske kritike čini Ljubomir Nedić (1858-1902), profesor filosofije, logike i psihologije na Velikoj školi. U svojim kritičkim ogledima (Iz novije srpske lirike, 1893; Noviji srpski pisci, 1901), u kojima je obuhvatio više istaknutih predstavnika druge polovine 19. veka (Đ. Jakšić, J. J. Zmaj, L. Kostić, V. Ilić, Lj. Nenadović, L. Lazarević, S. Vulović i dr.), on se oslobodio Vulovićeva biografizma i impresionizma i stvorio modernu analitičku, estetičko-psihološku kritiku. Njegov glavni doprinos nije toliko u oceni pisaca o kojima je pisao koliko u razradi kritičke metodologije. Odbacujući podjednako estetski relativizam i pozitivistički istorizam, dogmatsku i impresionističku kritiku, Nedić se zalaže za strogo unutarnji pristup, slobodan od svih spoljašnjih, izvanestetskih primesa. On pravi razliku između estetske i istorijske istine, razdvaja ličnost pisca od njegovog estetskog lika u delu. Kritika treba da se bavi "ne čovekom nego piscem, ne onim koji je iza knjige, nego onim koji je u knjizi". Iako se u svojim kritičkim ogledima formalno strogo držao tih principa, on je u svojim ocenama bivao često krajnje subjektivna, rukovodio se motivima izvanestetske prirode. U čuvenoj negativnoj oceni Zmajeve poezije prisutan je ne samo estetski formalizam nego i zagrižljivi politički konzervativizam ovog kritičara. Uz sve to, Nedić zauzima mesto začetnika moderne srpske kritike. On je počeo posao estetskog procenjivanja srpskog književnog nasleđa. Umetnost pisanja kritike podigao je na veći literarni i intelektualni nivo. Njegovi najbolji ogledi mala su remek-dela intelektualne lucidnosti i logične jasnosti, čija je vrednost nezavisna od tačnosti i pravilnosti sudova koji su u njima izrečeni.

 

// Projekat Rastko / Kratka istorija srpske književnosti //
[ Promena pisma | Pretraživanje | Mapa Projekta | Kontakt | Pomoć ]