NovostiPretragaO projektuMapa projektaKontaktPomocProjekat RastkoPromena pismaEnglish
Projekat RastkoKnjizevnost
TIA Janus

Дејан Ајдачић

Библиографија

Освежено 10. марта 2012.

На српском језику

Књиге на српском

 1. Изабрана дела. Београд, 1988. – 50 с. (коаутор Иван Срдановић)
 2. Новак Килибарда. Научник и књижевник, Bar, Conteco, 2000. – 437 с.
 3. Прилози проучавању фолклора балканских Словена, Београд, Научно друшство за словенске уметности и културе, 2004. – 311 с. ISBN 86-83215-03-2
 4. Славистичка истраживања, Београд, ИП “Филип Вишњић”, 2007. – 298 с. ISBN 978-86-7363-521-7
 5. Футурославија. Студије о словенској научној фантастици, Београд, 2008. – 104 с.; 2. проширено издање, Београд, ТИА Јанус, 2009. – 192 с. ISBN 978-86-84775-01-8

Уредник издања у Србији

 1. The Magical and Aesthetic in the Folklore of Balkan Slavs, Belgrade, 2004.
 2. Фотографије Војислава. М. Јовановића, Београд, Универзитетска библиотека "С. Марковић", 1997. [и Миланка Тодић]
 3. Епска мјера историје / Новак Килибарда, Подгорица, 1998.
 4. Усмена књижевност пред читаоцем / Новак Килибарда, Ријека Црнојевића, 1998.
 5. Усмена књижевност у служби писане / Новак Килибарда, Цетиње, 1998.
 6. Антиутопије у словенским књижевностима, Београд, Janus, Научно друштво за словенске уметности и културе, 1999.
 7. Erotsko u folkloru Slovena, Beograd, Stubovi kulture, 2000.
 8. Чудо у словенским културама, Београд-Нови Сад, Апис, Научно друштво за словенске уметности и културе, 2000.
 9. Зборник радова о народној књижевности / Војислав М. Јовановић, Београд, Универзитетска библиотека "С. Марковић", 2001.
 10. Од Малорусије до Украјине / Микола Рјабчук, Београд, Универзитетска библиотека "С. Марковић", 2003.
 11. Јужнословенска истраживања на немачком језику = Deutschsprachige südslavische Forshcungen im 20. Jahrhundert, Београд, Универзитетска библиотека "С. Марковић", 2003.
 12. Кодови словенских култура, Београд, 1, 1996 (биљке)
 13. Кодови словенских култура, Београд, 2, 1997 (храна и пиће)
 14. Кодови словенских култура, Београд, 3, 1998 (свадба)
 15. Кодови словенских култура, Београд, 4, 1999 (делови тела)
 16. Кодови словенских култура, Београд, 5, 2000 (земљорадња)
 17. Кодови словенских култура, Београд, 6, 2001 (боје)
 18. Кодови словенских култура, Београд, 7, 2002 (деца)
 19. Кодови словенских култура, Београд, 8, 2003 (птице)
 20. Кодови словенских култура, Београд, 9, 2004 (смрт)
 21. Кодови словенских култура, Београд, 10, 2008 (ватра)
 22. Словенска научна фантастика. Зборник, Београд, Институт за књижевност и уметност, 2007. (и Бојан Јовић)
 23. Darko Suvin: Naučna fantastika, spoznaja, sloboda, Beograd, SlovoSlavia, 2009. – s. 395.
 24. О делу Драгослава Михаиловића / Приредили Дејан Ајдачић, Зоран Момчиловић, Врање, Учитељски факултет, 2009. – 172 с.
 25. Južnoslovenske teme / Per Jakobsen. Priredili Dejan Ajdačić, Persida Lazarević Di Đakomo, Beograd, SlovoSlavia, 2010. – 346 s.
 26. U čast Pera Jakobsena: Zbornik radova / Priredili Dejan Ajdačić, Persida Lazarević Di Đakomo, Beograd, SlovoSlavia, 2010. – 569 s.
 27. Venecija i slovenske književnosti / Priredili Dejan Ajdačić, Persida Lazarević Di Đakomo. – Beograd: SlovoSlavia, 2011. – 580 s.
 28. Језик – Слика – Свет. Етнолингвистичке студије / Јежи Бартмињски, Приредио Дејан Ајдачић. – Београд: SlovoSlavia, 2011. – 569 s.
 29. Тело у словенској футурофантастици, Уредник Дејан Ајдачић. – Београд: SlovoSlavia, 2011. – 350 с.
 30. Текстови на српском

 31. Функције светлости у народној поезији // Књижевност и језик, Београд, 30, 1983, 4. – с. 257-270.
 32. Infantilizam i ljubav u Gombrovičevom Ferdidurkeu // Delo, Beograd, 32, 1986, 9-10. – с. 187-191.
 33. Иронија и љубав // Књижевна реч, Београд, 10. јануар 1989, бр. 335. – с. 10.
 34. Народна књижевност и рачунари // Задужбина, Београд, 3, 1990, 11. – с. 10.
 35. Хронотопи сврховитости // Књижевна реч, Београд, 20, 1991, 370-380. – с. 11.
 36. Apelativni žanrovi usmene lirike // Narodna umjetnost, Zagreb, 28, 1991. – s. 207-212.
 37. Свадбене песме у словенским националним операма // Folklor i njegova umetnička transpozicija. Referati sa naučnog skupa održanog od 24-26. X 1991, Beograd, 1991. – ń. 7-21. (íŕ ńđďńęом и руском)
 38. Demonski hronotopi u usmenoj književnosti // Македонски фолклор, Скопје, 24, 1991, 47. – с. 289-302.
 39. Опсене у свету негативних утопија // Књижевна реч, Београд, 25. октобар 1992, бр. 403. – с. 12.
 40. Клетва у контексту жанрова усмене књижевности // Књижевна историја, Београд, 24, 1992, 87. – с. 193-203.
 41. О бекству са бацањем магичних предмета // Расковник, Београд, 18, 1992, 69-70. – с. 123-129.
 42. Боје у народној поезији // Зборник Матице српске за књижевност и језик, Нови Сад, 1992, 2. – с. 285-321.
 43. Једно писмо Војислава М. Јовановића Јовану Скерлићу // Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, Београд, 57-58, 1991-1992. – с. 153-156.
 44. Мотив вампира у европској књижевности балканских Словена // Књижевна реч, Београд, 10. јун 1993, 418. – с. 12.
 45. Žanrovska dimenzija blagoslova u usmenoj književnosti // Književni rodovi i vrste – teorija i istorija. 4, Ur. Zoran Konstantinović, Beograd, 1993. – s. 151-163.
 46. О необјављеним књигама Војислава М. Јовановића о народној књижевности // Расковник, Београд, 19, 1993, 71-72. – с. 150-159.
 47. Истина и фикција у историјском роману // Књижевна реч, Београд, 25. септембар 1993, 423, стр, 1, 12.
 48. Сенка црног сунца. Меланхолија у делу Милоша Црњанског // Књижевне новине, Београд, 1. јануар 1994. – с. 15.
 49. Трансформација жанрова у усменој књижевности балканских Словена // Књижевност и језик, Београд, 40, 1993, 1-4. – с. 1-9.
 50. Представе о хришћанском паклу у фолклору балканских Словена // Савременик плус, Београд, 1994, 18-20. – с. 45-49.
 51. Verske razdelnice u usmenoj književnosti balkanskih Slovena // Reč, Beograd, 1994, 4. – с. 100-102.
 52. Неколико писама из Хрватске Војиславу М. Јовановићу, уреднику СКГ (1921) // Књижевна реч, Београд, 23, 1994, 449. – с. 3-4.
 53. Белешке о Меримеовим Гуслама на маргинама књига Војислава М. Јовановића // Библиотекар, Београд, 1994, 1-2. – с. 31-37.
 54. Поетички развој поезије надреалиста (до 1932) // Научни састанак слависта у Вукове дане, Београд, 24, 1995, 2. – с. 193-198.
 55. Књижевна авангарда и еротизам // Књижевна реч, Београд, 23, 10. фебруар 1995, бр. 454-455. – с. 12.
 56. Религије и приче о исцељивању // Књижевна реч, Београд, 23, 25. април 1995, бр. 459. – с. IV
 57. Klasifikacija lirike u antologijama narodnih pesama // Folklor u Vojvodini, Novi Sad, 9, 1995. – с. 34-47.
 58. Mилош Црњански и Војислав М. Јовановић као уредник Српског књижевног гласника (неки детаљи из преписке 1921. године) // Српска авангарда у периодици, Београд, 1996. – с. 247-256.
 59. Типови одступања од стварности у историјском роману // Историјски роман. Зборник радова, Београд-Сарајево, 1996. – с. 245-252.
 60. Кратак преглед фолклорних демона у бугарској књижевности // Зборник Матице српске за славистику, Нови Сад, 46-47, 1994. – с. 197-205.
 61. Чудесно дрво у народним песмама балканских Словена // Кодови словенских култура, Београд, 1, 1996. – с. 69-84.
 62. Три писма Милана Кашанина Војислава М. Јовановићу и писмо Исидори Секулић из Париза, 1921. године // Зборник Народног музеја, Београд, 16, 1997, 2. – с. 119-123.
 63. Predstavljanje srpske književnosti na Internetu // Internet u Jugoslaviji i Jugoslavija na Internetu, Beograd, 1997.
 64. Храна демона фолклорног порекла у словенским књижевностима 19. века // Кодови словенских култура, Београд, 2, 1997. – с. 143-152.
 65. Патриотска ремитологизација вила у књижевности српског романтизмна // Мит. Зборник радова, Нови Сад, 1996. – с. 723-730.
 66. О знању казивања у Килибардиној Црногорској хроници // Књижевне новине, Београд, 15. септембар 1997. – с. 14.
 67. Рукопис Војислава М. Јовановића о лажним народним песмама // Књижевна историја, Београд, 29, 1997, 102. – с. 240-242.
 68. Фотографије са путовања // Фотографије Војислава Јовановића 1901-1941, Београд, 1997. – с. 20-23.
 69. Псовке у еротским причама // Опсена лексика. Зборник радова, Ниш, 1998. – с. 82-88.
 70. Демони у словенским књижевностима // Зборник Матице српске за славистику, Нови Сад, 53, 1997. – с. 135-150.
 71. Предговор, у: Новак Килибарда: Епска мјера историје, Подгорица, 1998. – с. 7-26.
 72. Поговор, у: Новак Килибарда: Усмена књижевност у служби писане, Ријека Црнојевића, 1998. – с. 319-349.
 73. Поговор, у: Новак Килибарда: Усмена књижевност пред читаоцем, Подгорица, 1998. – с. 431-442.
 74. Говор демона у словенским књижевностима // Studia mithologica Slavica, Ljubljana-Pisa, 1, 1998. – s. 299-306.
 75. Зналац многих области // Задужбина, Београд, 10, 1998, бр. 42. – с. 5. (о Војиславу М. Јовановићу)
 76. Смех демона у словенским књижевностима 19. века // Књижевна реч, Београд, 1998, 502. – с. 36-39.
 77. О игри демона у словенским књижевностима 19. века // Књижевна реч, Београд, 1998, 501. – с. 44-46.
 78. Жанрови свадбених песама, Кодови словенских култура // Београд, 3, 1998. – с. 218-238.
 79. Фрагменти у судбини књига за време окупације – из бележака Војислава М. Јовановића, Архивски преглед, Београд, 1994-1995 (1998), 1-4. – с. 89-94.
 80. Словенске културе на Интернету (март 1999) // Зборник Матице српске за славистику, Нови Сад, 54-55, 1998. – с. 239-246.
 81. Тајно и јавно у топографији словенских антиутопија // Антиутопије у словенским књижевностима, Београд, 1999. – с. 91-111.
 82. Летење демона у словенском фолклору и књижевности 19. века // Studia mithologica Slavica, Ljubljana-Pisa, 2, 1999. – s. 307-317.
 83. Животиње и демони у словенским књижевностима // Кодови словенских култура, Београд, 4, 1999. – с. 228-240.
 84. Описи смрти у народним баладама // Рашка, 1999, бр. 33. – с. 65-68.
 85. Земљораднички и хришћански календар балканских Словена // Кодови словенских култура, Београд, 5, 2000. – с. 127-130.
 86. Свадба у српској и бугарској прози // Жизненият цикъл. Доклади от българо-сръбска научна конференция, София, 2000. – с. 183-193.
 87. Чудесно исцељење опседнутих // Чудо у словенским културама. Ур. Дејан Ајдачић, Београд, 2000. – с. 353-363.
 88. O smešnom i o moralizmu u erotskim pričama, Erotsko u folkloru Slovena, Ur. Dejan Ajdačić, Beograd, 2000. – ń. 474-506.
 89. О неким мистификацијама народних песама балканских Словена // Расковник, Београд, 2000, 100. – с. 139-156.
 90. Mozaik crnogorske hronike Novaka Kilibarde [pogovor], u: Novak Kilibarda, Mozaik crnogorske hronike, Podgorica, CID, 2001. – s. 463-467.
 91. Ритуалистички приступ књижевним тексговима // Интердисциплинарност теорије књижевности, Београд, 2001. – с. 111-125.
 92. O vilama u narodnim baladama // Studia Mithologica Slavica, Ljubljana Udine, 4, 2001, 207-224.
 93. Српска ћирилица на Интернету и Пројекат Растко // Задужбина, март 2002, бр. 58. – с. 7.
 94. Демони у словенским мистификацијама фолклора 19. века // Litarni mystifikace, etnicke myty a jejich uloga pari formuvani narodnih o vedomi, Uherske Hradiste, 6, 2001. – s. 119-121.
 95. Предговор у: Војислав М. Јовановић, Зборник радова o народнoj књижевности, Београд 2001. – с. 5-6.
 96. Хумор и НАТО бомбардовање Србије 1999. године // Кораци, 2002, 1-2. – с. 131-138.
 97. О турцизмима у руским и украјинским преводима српске народне поезије // Зборник Матице српске за славистику, Нови Сад, 61, 2002. – с. 113-118.
 98. Izvod iz recenzije // Gordana Ljuboja, Etnički humor XX veka u humorističkoj štampi XX veka, Beograd. – s. 403-404.
 99. Вила љубавница у књижевности српског романтизма // Studia mithologica slavica, Ljubljana, 5, 2002. – с. 191-204.
 100. Bugarski kontrapunkt [pogovor] // Boris Hristov: Krtica. Dolina cipela, Beograd, Clio, 2002. – s. 119-122.
 101. Parodija u političkom folkloru devedesetih godina // Godišnjak za društvenu istoriju, 9, sv. 1/3, 2002 [štamp. 2004]. – s. 197-208.
 102. Српска проза у украјинским преводима 1990-их http://www.rastko.org.rs/rastko-ukr/au/dajdacic-1990.html
 103. Славистичка фолклористика на интернету // Slavistická folkloristika na rázcestí. XIII Medzinarodný zjazd slavistov v L'ubl'ane august 2003, Ed. Zuzana Profantová, Bratislava, 2003. – s. 110-114.
 104. Књижевно обликовање представа о противнику у бугарско српским ратовима // Славистика, Београд, 7, 2003. – с. 373-377.
 105. Тематологија фантастике у словенским књижевностима // Зборник Матице српске за славистику, Нови Сад, 63, 2003. – с. 7-16.
 106. Кијев у српској књижевности // Сеоба Срба у руско царство половином 18. века, Нови Сад, 2005. – с. 509-514.
 107. Растко Петровић о Африци црних људи (9.09.2003.) www.rastko.org.rs/knjizevnost/umetnicka/rpetrovic/studije/dajdacic-afrika.html
 108. Апелативни жанрови усмене лирике // Прилози проучавању фолклора балканских Словена, 2004. – с. 7-11.
 109. Прилог проучавању клетви у усменој књижевности // Прилози проучавању фолклора балканских Словена, 2004. – с. 12-21.
 110. Прилог проучавању благослова у усменој књижевности // Прилози проучавању фолклора балканских Словена, 2004. – с. 22-35.
 111. Двосложни магијски искази // Прилози проучавању фолклора балканских Словена, 2004. – с. 36-42.
 112. Жанрови свадбених песама // Прилози проучавању фолклора балканских Словена, 2004. – с. 43-66.
 113. Жанрови свадбених песама у словенским операма // Прилози проучавању фолклора балканских Словена, 2004. – с. 67-74.
 114. Свадба у српској и бугарској прози // Прилози проучавању фолклора балканских Словена, 2004. – с. 75-86.
 115. Класификација лирике у антологијама народне поезије // Прилози проучавању фолклора балканских Словена, 2004. – с. 87-95.
 116. Трансформација жанрова у усменој књижевности балканских Словена // Прилози проучавању фолклора балканских Словена, 2004. – с. 96-111.
 117. Демонски хронотопи у усменој књижевности // Прилози проучавању фолклора балканских Словена, 2004. – с. 112-122.
 118. О мотиву окамењивања у бајкама // Прилози проучавању фолклора балканских Словена, 2004. – с. 123-127.
 119. О мотиву бекства са бацањем магичних предмета у бајкама // Прилози проучавању фолклора балканских Словена, 2004. – с. 128-131.
 120. О вилама у народним баладама // Прилози проучавању фолклора балканских Словена, 2004. – с. 132-153.
 121. Описи смрти у народним баладама // Прилози проучавању фолклора балканских Словена, 2004. – с. 154-157.
 122. Боје у народној поезији // Прилози проучавању фолклора балканских Словена, 2004. – с. 158-194.
 123. О турцизмима у руским и украјинским преводима српске народне поезије // Прилози проучавању фолклора балканских Словена, Београд, 2004. – С. 195–200.
 124. О неким мистификацијама народних песама балканских Словена // Прилози проучавању фолклора балканских Словена, 2004. – с. 201-218.
 125. Верске разделнице православаца и католика у усменој књижевности балканских Словена // Прилози проучавању фолклора балканских Словена, 2004. – с. 219-225.
 126. О чудесном дрвету у народним песмама балканских Словена // Прилози проучавању фолклора балканских Словена, 2004. – с. 226-243.
 127. Представе о хришћанском паклу у фолклору балканских Словена // Прилози проучавању фолклора балканских Словена, 2004. – с. 244-250.
 128. Специјализација светаца у фолклору балканских Словена // Прилози проучавању фолклора балканских Словена, 2004. – с. 251-257.
 129. Земљораднички и хришћански календар балканских Словена // Прилози проучавању фолклора балканских Словена, 2004. – с. 258-262.
 130. Чудесно исцељење опседнутих // Прилози проучавању фолклора балканских Словена, 2004. – с. 263-273.
 131. Религије и савремене приче о исцељивању // Прилози проучавању фолклора балканских Словена, 2004. – с. 274-276.
 132. Пародија у политичком фолклору 1990-их // Прилози проучавању фолклора балканских Словена, 2004. – с. 277-286.
 133. Празновање рада у социјализму // Прилози проучавању фолклора балканских Словена, 2004. – с. 287-295.
 134. Хумор и НАТО бомбардовање Србије 1999. године // Прилози проучавању фолклора балканских Словена, 2004. – с. 296-302.
 135. "Смрт са косом" на словенском интернету // Кодови словенских култура, 9, 2004. – с. 289-293.
 136. Уздржавање од љубави и разблудност у прози Валерија Шевчука и В. Домонтовича // Славистика, Београд, 8, 2004.
 137. О потреби превода књиге Ивана Јастребова "Обичаји и песме турских Срба" // Косово и Метохија у светлу етнологије. Зборник радова, Ур. Мирјана Менковић, Београд, 2004. – с. 161-165.
 138. Коме је данас потребна славистика? // Славистика, Београд, 9, 2005. – с. 64-69.
 139. Старозаветне легенде у фолклору православних балканских Словена // Црквене студије, Ниш, 2, 2005. с. 287-297.
 140. Жанровски аспекти тужбалица – Тужбалице као жанр // Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe, Łódź, 2/2005. – s. 119-126.
 141. Феминизам или исмејани феминизам – о роману Светлане Пиркало // Филолошки преглед, Београд, 32, 2005, 1.
 142. Премештање идеолошких граница. О антиутопијском роману Украјинца Ирванцја // Филолошки преглед, Београд, 32, 2005, 1.
 143. Украјински преводиоци српске књижевности // Славистика, Београд, 9, 2005. – с. 372-380.
 144. Називи водених демона у пољској романтичарској књижевности XIX века // 110 lat polonistyki w Serbii = 110 година полонистике у Србији. Зборник радова, Славистичко друштво Србије, Београд, 2006. – с. 123-134.
 145. Коме је данас потребна славистика? // Славистичка истраживања, Београд, 2007. – с. 5-10.
 146. Еротска лексика у словенским језицима // Славистичка истраживања, Београд, 2007. – с. 11-18.
 147. Милитаризација језика у периоду социјализма // Славистичка истраживања, Београд, 2007. – с. 19-21.
 148. Нови називи за људе с паранормалним способностима // Славистичка истраживања, Београд, 2007. – с. 22-25.
 149. Нове словенске речи и метафоре на интернету // Славистичка истраживања, Београд, 2007. – с. 26-30.
 150. Космографија у словенској научнофантастичној књижевности // Славистичка истраживања, Београд, 2007. – с. 31-36.
 151. Старозаветне легенде у фолклору православних балканских Словена // Славистичка истраживања, Београд, 2007. – с. 37-49.
 152. Жанровски аспекти тужбалица – Тужбалице као жанр // Славистичка истраживања, Београд, 2007. – с. 50-56.
 153. Представе Перуна у словенским књижевностима 20. века // Славистичка истраживања, Београд, 2007. – с. 57-66.
 154. Ритуалистички приступ књижевним тексговима // Славистичка истраживања, Београд, 2007. – с. 67-81.
 155. Тајно и јавно у топографији словенских антиутопија // Славистичка истраживања, Београд, 2007. – с.82-100.
 156. Опсене у свету негативних утопија // Славистичка истраживања, Београд, 2007. – с. 101-105.
 157. Демони у словенским књижевностима. Књижевноисторијска типологија на примеру источнословенских и јужнословенских књижевности // Славистичка истраживања, Београд, 2007. – с. 106-120.
 158. Тематологија фантастике у словенским књижевностима // Славистичка истраживања, Београд, 2007. – с. 121-129.
 159. "Смрт са косом" на словенском интернету // Славистичка истраживања, Београд, 2007. – с. 130-133.
 160. Симболи словенских неопаганских организација // Славистичка истраживања, Београд, 2007. – с. 134-143.
 161. Кратак преглед фолклорних демона у бугарској књижевности // Славистичка истраживања, Београд, 2007. – с. 144-151.
 162. Књижевно обликовање представа о противнику у бугарско српским ратовима // Славистичка истраживања, Београд, 2007. – с. 152-156.
 163. Бугарски контрапункт (Поговор књизи Бориса Христова "Кртица/Долина ципела") // Славистичка истраживања, Београд, 2007. – с.157-159.
 164. Називи водених демона у пољској романтичарској књижевности XIX века // Славистичка истраживања, Београд, 2007. – с. 160-171.
 165. Украјински преводиоци српске књижевности // Славистичка истраживања, Београд, 2007. – с. 172-185.
 166. Украјинска србистика – истраживачи фолклора и књижевности // Славистичка истраживања, Београд, 2007. – с. 186-197.
 167. Кијев у српској књижевности // Славистичка истраживања, Београд, 2007. – с. 198-203.
 168. Феминизам или исмејани феминизам – о роману Светлане Пиркало // Славистичка истраживања, Београд, 2007. – с. 204-205.
 169. Премештање идеолошких граница. О антиутопијском роману Украјинца Ирванцја // Славистичка истраживања, Београд, 2007. – с. 206-208.
 170. Официри Пишчевићи: црте српског идентитета и њихово губљење // Славистичка истраживања, Београд, 2007. – с. 209-226.
 171. Меланхолија у делу Милоша Црњанског // Славистичка истраживања, Београд, 2007. – с. 227-231.
 172. Растко Петровић о Африци црних људи // Славистичка истраживања, Београд, 2007. – с. 232-237.
 173. Поетички развој поезије надреалиста (до 1932) // Славистичка истраживања, Београд, 2007. – с. 238-243.
 174. Савремена српска драма // Славистичка истраживања, Београд, 2007. – с. 244-261.
 175. Личне вредности у криминализованом друштву - поглед Драгана Стојановића у роману "Бензин" // Славистичка истраживања, Београд, 2007. – с. 262-269.
 176. Украјинска србистика – истраживачи фолклора и књижевности // Славистика, Београд, 11, 2007. – с. 333-344.
 177. Етнолингвистика у Србији // Етнолінгвістичні студї, Житомир, 1, 2007. – с. 67-74.
 178. Životinje i demoni u nekim slovenskim književnostima // Kulturni bestijarij. Ured. Antonija Zaradija Kiš i Suzana Marjanić, Zagreb, 2007. – s. 465-484.
 179. Идеолошке пројекције у словенским научно-фантастичним књижевностима // Словенска научна фантастика. Ур. Дејан Ајдачић и Бојан Јовић, Београд, 2007. с. 343-382.
 180. Представе о Пољацима у мемоарима Симеона Пишчевића // Компаративні дослідження слов'янських мов і літератур. Пам'яті академіка Леоніда Булаховського, Київ, вип. 7, 2007. – с. 276-280.
 181. Однос стварног и виртуелног света у словенским књижевностима // Зборник Матице српске за славистику, Нови Сад, 73, 2008. – с. 7-23.
 182. “Profesionalac” Dušana Kovačevića – tv adaptacija predstave (1990) i film (2003) Poznań. www.rastko.rs/rastko/delo/11606
 183. Тематологија фантастике у словенским књижевностима // Футурославија. Студије о словенској научној фантастици, 2009. – с. 13-26.
 184. Идеолошке пројекције у словенским научно-фантастичним књижевностима // Футурославија. Студије о словенској научној фантастици, 2009. – с. 27-66.
 185. Етнички идентитет и пројекције у словенским научнофантастичним књижевностима // Футурославија. Студије о словенској научној фантастици, 2009. – с. 67-78.
 186. Однос стварног и виртуелног света у словенским књижевностима // Футурославија. Студије о словенској научној фантастици, 2009. – с. 79-102.
 187. Љубав будућности у делима словенске фантастике // Футурославија. Студије о словенској научној фантастици, 2009. – с. 103-138.
 188. Животињске врсте у словенској научној фантастици // Футурославија. Студије о словенској научној фантастици, 2009. – с. 139-169.
 189. Beleška o Darku Suvinu // Darko Suvin: Naučna fantastika, spoznaja, sloboda. Priredio Dejan Ajdačić, Beograd, 2009. – s. 382-384.
 190. Приповедно обликовање дечијег погледа на свет у делу „Гори Морава” Драгослава Михаиловића // О делу Драгослава Михаиловића. Приредили Дејан Ајдачић, Зоран Момчиловић, Врање, 2009. – с. 127-140.
 191. Teorijski aspekti proučavanja poljskih leksema u značenju "migrant" // Компаративні дослідження слов'янських мов і літератур Пам'яті академіка Леоніда Булаховського, Київ, 2009, Вип. 10. – с. 3-11.
 192. Еротско тело и свакодневица у прози савремених словенских аутора // U čast Pera Jakobsena. Zbornik radova / Priredili Dejan Ajdačić, Persida Lazarević Di Đakomo, Beograd, 2010. – s. 533-544.
 193. Премудри Соломон и жене у фолклору балканских Словена // Компаративні дослідження слов'янських мов і літератур. Пам'яті Леоніда Булаховського, Київ, Вип. 12, 2010. – с. 214-220.
 194. Семантички и етнолингвистички подаци у речничким јединицима у значењу "издајник" (на грађи словенских језика) // Etnolingwistyka a leksykografia, Opole, 2010. – s. 209-216.
 195. Ванземаљске птице у словенској научној фантастици // Птице: књижевност, култура, Крагујевац, Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета, 2011. – с. 239-247.
 196. Венецијански карневал и чудесни врт у словенској књижевности // Venecija i slovenske književnosti / Priredili Dejan Ajdačić, Persida Lazarević Di Đakomo, Beograd, 2011. – s. 515-524.
 197. Fantastička preobraženja tela u erotskoj prozi savremenih slovenskih autora (Viničuk, Jastrun, Aćin, Goralik i Kuznjecov) // Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich (9) Ciało, Wrocław. 2011. – S. 161-169.
 198. Samoodređenje emigranata u esejima poljskih pisaca druge polovine 20. veka // Светът на словото. Сборник в чест на проф. Николай Даскалов, Велико Търново, 2011. – с. 299-307.
 199. Оборотењ (човек –вук) у источнословенским књижевностима // Речи. Београд, 3, 2010 [2011]. – с. 11-23.
 200. O боговима и благочести Словена у "Историји разних словенских народа" (1794) Јована Рајића // Жива реч. Зборник у част проф. др Наде Милошевић-Ђорђевић, Београд, 2011. – с. 35-42.
 201. Белешка о Јежи Бартмињском // Језик – слика – свет. Етнолингвистичке студије / Јежи Бартмињски; Приредио Дејан Ајдачић, Београд: SlovoSlavia, 2011. – с. 537-549.
 202. Лектори из Југославије (1973–1993) и Србије (2003–2011) на катедри славистике Кијевског националног универзитета Т. Шевченко // Компаративні дослідження слов'янських мов і літератур. Пам'яті Леоніда Булаховського. – Вип. 14: До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті, 2011. – с. 3–9.
 203. Пољске речи у значењу „издајник“ (zdrajca) // Зборник Матице српске за славистику. – Бр. 79, 2011. – с. 121–135.
 204. Модификатори еротског тела у словенској футурофантастици // Тело у словенској футурофантастици, Београд, 2011. – с. 125–131.
 205. Рецензије и белешке

 206. Метафора обнове (Миодраг Павловић, Поетика жртвеног обреда, 1987) // Борба, 17.02.1988. – с. 8.
 207. Napetost životnog luka (Različne ženske pjesme, antologija Hatidže Krnjević) // Борба, 24.02.1988. – s. 8
 208. Принцип прожимања (Pojmovnik ruske avangarde, 1-5) // Борба, 16.03.1988. – с. 8.
 209. Искушења парадокса (Светислав Басара) // Борба, 30.03.1988. – с. 8.
 210. Nakon šest decenija (Erlangenski rukopis, 1987) // Борба, 6.04.1988. – s. 8.
 211. I muzej i lavirint (Viktor Žmegač, Povijesna poetika romana, 1987) // Борба, 20.04.1988. – s. 8.
 212. Mržnja prema kulturi (tematski broj časopisa Delo 3-4, 1988 o dekadenciji) // Борба, 10.05.1988. – s. 8
 213. Коб смрти (антологија тужбалица Пути недоходи Новака Килибарде) // Борба 8.06.1988. – с. 8.
 214. Демонски хаос (Новица Тадић, Песме, 1988) // Борба, 15.06.1988. – с.8.
 215. Изложба о ћирилици // Задужбина, Београд, 1, 1988, 2. – с. 7.
 216. Расправе о језику и писму // Задужбина, Београд, 1, 1988, 2. – с. 7.
 217. Предавање Герхарда Невекловског у Београду // Задужбина, Београд, 3, 1990, 10. – с. 9.
 218. Јелка Ређеп. “Гроф Ђорђе Бранковић и усмено предање” // Задужбина, Београд, 4, 1991, 16. – с. 7.
 219. Јелка Ређеп. “Сибињанин Јанко”. 1992 // Задужбина, Београд, 6, 1993, 21. – с. 13.
 220. Магијско и естетско у народној уметности балканских Словена (научни скуп) // Књижевна историја, Београд, 1993, 91. – с. 408-410.
 221. Мирјана Детелић. “Митски простор и епика”. 1992 // Књижевна историја, Београд, 1994, 92. – с. 119-120.
 222. Никос Чаусидис. “Митските слики на јужните Словени”. Скопје, 1994 // Расковник, Београд, 1994, 77-78. – с. 157.
 223. Нови славистички часопис (Кодови словенских култура) // Задужбина, Београд, 10, 1997, 37. – с. 5.
 224. Зоја Карановић. “Антологија српске лирске усмене поезије”. 1996 // Задужбина, Београд, 10, 1997, 39. – с. 12.
 225. Андрей Львович Топорков Теория мифа в русской филологической науке XIX века, Москва, 1997. // Зборник Матице српске за славистику, Нови Сад, 53, 1997. – с. 305-307.
 226. Александра Вранеш. “Српска библиографија у периодици 1766-1941”. Београд 1997 // ИЗБУС, Београд, 4, 1998, 1. – с. 7-8.
 227. Душан Сурла, Гордана Поповић-Бошковић, Љиљана Ковачевић, Драгана Тодорић, Драган Прља. “Интернет за библиотекаре”. Београд – Нови Сад 1998 // ИЗБУС, Београд
 228. Словенске културе на Интернету (март 1999) // Зборник Матице српске за славистику, Нови Сад, 1998, 54-55. – с. 239-246.
 229. Zuzana Profantova. “Little Fish are Sweet. Selected Writings on Proverbs”. Bratislava 1997 // Расковник, Београд, 1999, 95-98. – с. 156-157.
 230. Пројекат Растко – библиотека српске културе на интернету // Гласник Народне библиотеке Србије, Београд, 1, 1999. – с. 225-229.
 231. Павел Рудјаков. “Историја као роман”. Београд 1998; Стилиян Стоянов. “Литература на двора”. София 1998 // Књижевна историја, Београд, 2000, 110. – с. 136-138.
 232. О зборнику Срби и Немци // Политика, Београд, 11. октобар 2003.
 233. Mogućnosti interneta u širenju podunavske kulturne saradnje i “Projekat Rastko” // Zbornik radova 2. međunarodna dunavska konferencija za umetnost i kulturu, Beograd, Kulturni centar Beograda, 2004. s. 89-90.
 234. О роману "Хронос" Тараса Антиповича www.rastko.rs/rastko/delo/14382
 235. Интервјуи

 236. Tradicija na moderan način (Bratislav Pejović) // Blic News, Beograd, 14.05.2001, broj 69.
 237. Словeнскa капија (Весна Кешељ) // НИН, Београд, 1.12.2005, бр. 2866
 238. Online biblioteka www.rastko.org.rs i etnomitovi (Suzana Marjanić) // Zarez, Zagreb, 7.02.2008. – s. 30-31.
 239. Ризница српске културе на интернету (Станко Стаменковић) // Политика, Београд, 17.03.2008.
 240. Veb biblioteka srpske kulture (Zoran Surla) // Građanski list, Novi Sad, 11.07.2008.
 241. Идеја о години српске фантастике служи на част њеним творцима (Душан Цицвара) // Новине београдског читалишта. Нова серија, Београд, бр. 36 (септембар-октобар 2008). – с. 43.
 242. Демон Футурославије (Зоран Стефановић) // Дејан Ајдачић: Футурославија. Студије о словенској научној фантастици, Београд, 2008. – с. 8-18;
 243. Демон Футурославије (Зоран Стефановић) // Дејан Ајдачић: Футурославија. Студије о словенској научној фантастици, Београд, 2009, 2. прош. изд. – с. 173-186.
 244. Јуриј Андрухович: Ко је рекао да проза није поезија (Дејан Ајдачић). Пројекат Растко http://www.rastko.rs/rastko-ukr/umetnost/jandruhovic-intervju2.html
 245. Новак Килибарда: О себи поводом других. Разговор (Дејан Ајдачић) // Новак Килибарда: научник и књижевник / Дејан Ајдачић, Бар: Conteco, 2000. – с. 219-426.
 246. Милета Продановић: о уметностима, о даљој и ближој стварности (Дејан Ајдачић). Пројекат Растко http://www.rastko.rs/rastko/delo/13131/

Українською - На украјинском језику

Книги українською

 1. Короткий українсько-сербський словник сполучуваності слів. Навчальний словник, Київ, 2005, 126 с. [коаутор: Юлія Білоног]
 2. Футурославія. Літературознавчі огляди про футурофантастику, Київ, ВПЦ "Київський університет", 2010. – 172 с. ISBN 978-966-439-305-5
 3. Славістичні дослідження: фольклористичні, літературознавчі, мовознавчі, Київ, ВПЦ "Київський університет", 2010. – 308 с. ISBN 978-966-439-316-1
 4. Демони і боги у слов'янських літературах. Літературознавчі огляди, Київ, ВПЦ "Київський університет", 2011. – 183 с. ISBN 978-966-439-411-3
 5. Редактор

 6. Новітня сербська п'єса, Київ: Центр Курбаса, 2006.
 7. Українсько-сербський збірник: історія, культура, мистецтво. Украс, Київ: Tempora, 1/2006.
 8. Українсько-сербський збірник: історія, культура, мистецтво. Украс, Київ: Tempora, 2/2007.
 9. Українсько-сербський збірник: історія, культура, мистецтво. Украс, Київ: Tempora, 3/2008.
 10. Українсько-сербський збірник: історія, культура, мистецтво. Украс, Київ: Tempora, 4/2009.
 11. Українсько-сербський збірник: історія, культура, мистецтво. Украс. – Київ: Tempora, 2010. – Вип. 5. –с. [2011]
 12. Угренова земля та інші оповідки / Новак Килибарда, Упорядник і автор передмови Деян Айдачич. – Київ: Tempora, 2011. – 215 с.
 13. Тексти українською

 14. Лексична стилізація сербських народних пісень в українських перекладах
  http://www.rastko.org.rs/rastko-ukr/au/dajdacic-leksichna_ukr.html (30.12.2001.)
 15. Спеціалізація святих у фольклорі православних слов'ян // Вісник Київського інституту Слов'янський університет, Київ, 6, 2002. – с. 252-260.
 16. Київ у сербській літературі // Київська старовина, Київ, 2004, 1. – с. 48-51.
 17. Про створення Українсько-сербського щорічника // Університет, Київ, 2004, 1. – с. 118-120.
 18. Кому потрібна славістика сьогодні? // Університет, Київ, 2004, 2. – с. 147-151.
 19. Історична спорідненість і перспективи розвитку українсько і сербської національних культур // Українсько-сербські історико-культурні взаємозв'язки. Каталог книжкової виставки з фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, Київ, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, 2005. – с. 5-14 [коаутор Олег Павлюченко]
 20. Використання української та іноземних мов в українському інтернеті // Мовні і концептуальні картини світу, Київ 2005, Випуск 16. Книга 1. – с. 3-6. [ко-аутор Лідія Непоп]
 21. Передмова // Сербські фольклор і література в українських перекладах і дослідженнях. 1837-2004: Матеріали до бібліографії, Київ, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, 2005. – с. 12-33.
 22. Передмова // Новітня сербська драматургія, Київ, 2006. – с. 7-34.
 23. Офицери Пишчевичі – Риси сербської ідентичності та їх втрата // Украс, Київ, Вип. 1, 2006. – с. 71-94.
 24. Зображення Перуна у слов'янських літературах ХХ ст. // Слов'янський світ, Київ, 4, 2006. – с. 102-116.
 25. Назви водяних демонів у польскій романтичній літератури // Компаративні дослідження слов'нських мов і літератур. Пам'яті Леоніда Булаховського, Київ, 2008. – с. 256-267.
 26. Назви персонажів у кіберпросторі в сучасній слов'янській фантастиці // Мова і культура, Київ, 2008, том IX (109), вип. 10. – с. 126-131.
 27. Упир у польській літератури XIX століття // Європейський вимір української полоністики, Київ, 2008. – с. 144-153.
 28. Жінки сходу в пошуках благополуччя заходу (Ю. Андрухович, Н. Кононенко) // Літературознавчі студії, Київ, 2008, вип. 21, частина 1. – с. 3-7.
 29. Іще раз про роман Продановича "Нові Клюні" // Украс, Київ, вип. 3, 2008. – с. 127-137.
 30. Сербська етнолінгвістика та використання сербського матеріалу в слов'янських етнолінгвистичних працях // Вісник Харківського национального університету ім. В.Н. Каразіна, Харків, 2008, № 787 (Серія філологія). – с. 3-7.
 31. Михайло Гуць (До 50-річчя наукової діяльності) // Слов'янський світ. – Київ, 2008, Вип. 6. – с. 229–240.
 32. Слов'янські прислів'я з компаративними формами “кращий, краще” // Мовні і концептуальні картини світу, Київ, 2009, вип. 25, час. 1. – с. 3-6.
 33. Уявлення про кохання майбутнього у слов'янській фантастичній літературі // Мова і культура, Київ, 2009, Вип. 11, том 9 (121). – с. 196-203.
 34. Дарко Сувін дослідник наукової фантастики // Компаративні дослідження словя'нських мов і літератур. Пам'яті Леоніда Булаховського. Спеціальний випуск, Київ, 2009. – с. 234-237.
 35. Жорстокий театр для жорстокої дійсності: про насильство в романі “Еліша в країні святих коропів” Мілети Продановича // ЛітАкцент: альманах. – 2009. – Вип. 1(3). – С. 554–557. http://litakcent.com/2009/04/13/tvorchist-milety-prodanovycha-u-konteksti-suchasnoji-serbskoji-literatury.html (13.04.2009)
 36. Неземні тварини у слов'янській науковій фантастиці // Слов'янський світ, Київ, Вип. 7, 2009. – с. 109-126.
 37. Історія сербської компаративістики // Національні варіанти літературної компаративістики, Київ, 2009. – с. 670-697. [ко-автор Наталія Білик]
 38. Кому потрібна славістика сьогодні // Славістичні дослідження: фольклористичні, літературознавчі, мовознавчі, Київ, 2010. – с. 5-12
 39. Українські переклади та перекладачі сербської літератури // Славістичні дослідження: фольклористичні, літературознавчі, мовознавчі, Київ, 2010. – с. 13-38.
 40. Українська сербістика (Фольклористика. Літературознавство) // Славістичні дослідження: фольклористичні, літературознавчі, мовознавчі, Київ, 2010. – с. 39-54.
 41. Нові шляхи – пропозиції для розвитку сербсько-українських культурних зв'язків // Славістичні дослідження: фольклористичні, літературознавчі, мовознавчі, Київ, 2010. – с. 55-63.
 42. Тюркізми в російських та українських перекладах сербської народної поезії // Славістичні дослідження: фольклористичні, літературознавчі, мовознавчі, Київ, 2010. – с. 64-71.
 43. Офіцери Пишчевичі: риси сербської ідентичності та їх втрата// Славістичні дослідження: фольклористичні, літературознавчі, мовознавчі, Київ, 2010. – с. 72-98.
 44. Нові слов'янські слова і метафори в Інтернеті (березень 1999) // Славістичні дослідження: фольклористичні, літературознавчі, мовознавчі, Київ, 2010. – с. 99-105.
 45. Нові назви людей з паранормальними здібностями // Славістичні дослідження: фольклористичні, літературознавчі, мовознавчі, Київ, 2010. – с. 106-110.
 46. Еротична лексика в слов'янських мовах // Славістичні дослідження: фольклористичні, літературознавчі, мовознавчі, Київ, 2010. – 111-121.
 47. Українсько-сербсько-польська міжмовна омонімія: іменники на позначення часу // Славістичні дослідження: фольклористичні, літературознавчі, мовознавчі, Київ, 2010. – с. 122-126. [ко-автор Лідія Непоп]
 48. Мілітаризація мови у період соціалізму // Славістичні дослідження: фольклористичні, літературознавчі, мовознавчі, Київ, 2010. – с. 127-130.
 49. Самовизначення емігрантів в есе польських письменників другої половини XX ст // Славістичні дослідження: фольклористичні, літературознавчі, мовознавчі, Київ, 2010. – с. 131-144.
 50. Теоретичні аспекти вивчення польських лексем зі значенням “мігрант” // Славістичні дослідження: фольклористичні, літературознавчі, мовознавчі, Київ, 2010. – с. 145-157.
 51. Використання української та іноземних мов в українському інтернеті // Славістичні дослідження: фольклористичні, літературознавчі, мовознавчі, Київ, 2010. – с. 158-164.
 52. Сербська етнолінгвістика та використання сербського матеріалу в слов'янських етнолінгвистичних працях // Славістичні дослідження: фольклористичні, літературознавчі, мовознавчі, Київ, 2010. – с. 165-173
 53. Михайло Гуць (До 50-річчя наукової діяльності) // Славістичні дослідження: фольклористичні, літературознавчі, мовознавчі, Київ, 2010. – с. 174-185.
 54. Слов'янські прислів'я з компаративними формами “кращий, краще” // Славістичні дослідження: фольклористичні, літературознавчі, мовознавчі, Київ, 2010. – с. 186-192.
 55. Спеціалізація святих у фольклорі православних слов'ян // Славістичні дослідження: фольклористичні, літературознавчі, мовознавчі, Київ, 2010. – с. 193-201.
 56. Про деякі містифікації народної поезії балканських слов'ян // Славістичні дослідження: фольклористичні, літературознавчі, мовознавчі, Київ, 2010. – с. 202-226.
 57. Символи слов'янських неоязичницьких організацій // Славістичні дослідження: фольклористичні, літературознавчі, мовознавчі, Київ, 2010. – с. 227-240.
 58. Київ у сербській літературі // Славістичні дослідження: фольклористичні, літературознавчі, мовознавчі, Київ, 2010. – с. 241-246.
 59. Сербська драматургія // Славістичні дослідження: фольклористичні, літературознавчі, мовознавчі, Київ, 2010. – с. 247-271.
 60. Утримання від кохання та розпуста у прозі Валерія Шевчука та В. Домонтовича // Славістичні дослідження: фольклористичні, літературознавчі, мовознавчі, Київ, 2010. – с. 272-281.
 61. Фемінізм чи висміяний фемінізм – про роман Світлани Пиркало "Зелена Маргарита" // Славістичні дослідження: фольклористичні, літературознавчі, мовознавчі, Київ, 2010. – с. 282-284.
 62. Жінки сходу в пошуках благополуччя (Ю. Андрухович, В. Єшкілев та Н. Кононенко) // Славістичні дослідження: фольклористичні, літературознавчі, мовознавчі, Київ, 2010. – с. 285-295.
 63. Жорстокий театр для жорстокої дійсності: про насильство в романі “Еліша в країні святих коропів” Мілети Продановича // Славістичні дослідження: фольклористичні, літературознавчі, мовознавчі, Київ, 2010. – с. 296-300.
 64. Назви персонажів у кіберпросторі в сучасній слов'янській фантастиці // Футурославія. Літературознавчі огляди про футурофантастику, Київ, 2010. – с. 5-13.
 65. Кохання майбутнього у творах слов'янських фантастів // Футурославія. Літературознавчі огляди про футурофантастику, Київ, 2010. – с. 14-45.
 66. Неземні тварини у слов'янській науковій фантастиці // Футурославія. Літературознавчі огляди про футурофантастику, Київ, 2010. – с. 46-73.
 67. Дарко Сувін дослідник наукової фантастики // Футурославія. Літературознавчі огляди про футурофантастику, Київ, 2010. – с. 74-77.
 68. Таємне та явне в топографії слов'янських антиутопій // Футурославія. Літературознавчі огляди про футурофантастику, Київ, 2010. – с. 78-105.
 69. Переміщення ідеологічних кордонів. Про антиутопічний роман Олександра Ірванця "Рівне Ровно" // Футурославія. Літературознавчі огляди про футурофантастику, Київ, 2010. – с. 106-109.
 70. Іще раз про роман Продановича "Нові Клюні" // Футурославія. Літературознавчі огляди про футурофантастику, Київ, 2010. – с. 110-121.
 71. Етнічна приналежність у науково-фантастичний літературі слов'янських народів // Футурославія. Літературознавчі огляди про футурофантастику, Київ, 2010. – с. 122-131.
 72. Ідеологічні проекції в науково-фантастичній літературі слов'янських народів // Футурославія. Літературознавчі огляди про футурофантастику, Київ, 2010. – с. 132-167.
 73. Самовизначення емігрантів в есе польських письменників другої половини XX ст // Компаративні дослідження слов'янських мов і літератур Пам'яті академіка Леоніда Булаховського, Київ, 2010, Вип. 12. – С. 232-241.
 74. Російські царі у пеклі польських романтиків // Літературознавчі студії, Вип. 29, Київ, 2010. – с. 8-13.
 75. "Про богів та благочестя слов'ян" в "Історії різних слов'янських народів" (1794) Йована Раїча // Українсько-сербський збірник: історія, культура, мистецтво. Украс, вип. 5, 2010. – с. 19-25.
 76. Віли в народних баладах // Сучасна зарубіжна етнологія. Антологія, Т. 2, Київ, ІМФЕ, 2011. – с. 294-302.
 77. "Про богів та благочестя слов'ян" в "Історії різних слов'янських народів" (1794) Йована Раїча // Демони і боги у слов'янських літературах. Літературознавчі огляди, Київ, 2011. – с. 19-25.
 78. Зображення Перуна у слов'янських літературах ХХ ст. // Демони і боги у слов'янських літературах. Літературознавчі огляди, Київ, 2011. – с. 5-18.
 79. "Про богів та благочестя слов'ян" в "Історії різних слов'янських народів" (1794) Йована Раїча // Демони і боги у слов'янських літературах. Літературознавчі огляди, Київ, 2011. – с. 19-26.
 80. Про мотив скам'яніння у казках південних слов'ян // Демони і боги у слов'янських літературах. Літературознавчі огляди, Київ, 2011. – с. 27-33.
 81. Віли в народних баладах // Демони і боги у слов'янських літературах. Літературознавчі огляди, Київ, 2011. – с. 34-64.
 82. Демони у слов'янських літературах // Демони і боги у слов'янських літературах. Літературознавчі огляди, Київ, 2011. – с. 65-85.
 83. Назви водяних демонів у польскій романтичній літератури // Демони і боги у слов'янських літературах. Літературознавчі огляди, Київ, 2011. – с. 86-101.
 84. Упир у польській літератури XIX століття // Демони і боги у слов'янських літературах. Літературознавчі огляди, Київ, 2011. – с.102-115.
 85. Чорнокнижник пан Твардовський і договір з дияволом у літературі ХIХ ст. // Демони і боги у слов'янських літературах. Літературознавчі огляди, Київ, 2011. – с. 116-139.
 86. Російські царі у пеклі польських романтиків // Демони і боги у слов'янських літературах. Літературознавчі огляди, Київ, 2011. – 140-146.
 87. Сміх демона у слов'янських літературах XIX століття // Демони і боги у слов'янських літературах. Літературознавчі огляди, Київ, 2011. – с. 147-157.
 88. Які танці диявольські // Демони і боги у слов'янських літературах. Літературознавчі огляди, Київ, 2011. – с. 158-164.
 89. Перевертень (вовк) у східнослов'янських літературах // Демони і боги у слов'янських літературах. Літературознавчі огляди, Київ, 2011. – с. 165-179.
 90. Гіркі спокуси і сміх Новака Килибaрди // Угренова земля та інші оповідки / Новак Килибарда, Київ: Tempora, 2011. – с. 5-15.
 91. Про Новака Килибарду та його прозу // Компаративні дослідження слов'янських мов і літератур. Пам'яті Леоніда Булаховського. – Вип. 15, 2011. – с. 298-303.
 92. Асиметрія цінностей у фразеології // Мовні і концептуальні картини світу, Київ, Вип. 36, 2011. – с. 15-18.
 93. Про польського мовознавця Єжи Бартмінського www.rastko.rs/projekti/etnoling/delo/14120 (25.10.2011.)
 94. Рецензії і нотатки

 95. Сербський постмодернізм крізь призму теорії та історії літератури (Алла Татаренко Поетика форми в прозі сербського постмодернізму, 2010) // Компаративні дослідження слов'янських мов і літератур. Пам'яті Леоніда Булаховського , Київ, 2010, Спеціальний випуск. – c. 302–306.
 96. Сербська культура в Україні: хроніка 2006 р. // Українсько-сербський збірник: історія, культура, мистецтво. Украс, Київ: Tempora, Вип. 2, 2007. – с. 195-202.
 97. Сербська культура в Україні: хроніка 2007-2008 р. // Українсько-сербський збірник: історія, культура, мистецтво. Украс, Київ: Tempora, Вип. 3, 2008. – с. 138-142.
 98. Сербська культура в Україні: хроніка 2009 р. // Українсько-сербський збірник: історія, культура, мистецтво. Украс, Київ: Tempora, Вип. 4, 2009. – с. 248-253.
 99. Сербська культура в Україні: хроніка 2010 р. // Українсько-сербський збірник: історія, культура, мистецтво. Украс, Київ: Tempora, Вип. 5, 2010. – с. 244-246.
 100. Інтерв'ю

 101. Деян Айдачич: Де інтелектуальна культура? (Інна Корнелюк) // Поступ, Львів, 3.09.2005.
 102. Деян Айдачич: Словянська арка (Весна Кешель) // НИН, Београд, 1.12.2005. www.rastko.rs/rastko-ukr/au/ajdacic-int1dece05.html (переклад Алла Татаренко)
 103. Деян Айдачич: Письменники-фантасти не вірять у кохання майбутнього (Наталя Дудко) // Львівська газета Ратуша. 02.12.2010. http://ratusha.lviv.ua/index.php?dn=news&to=art&id=683
 104. Розмова з Мілетою Продановичем (Деян Айдачич) // Українсько-сербський збірник: історія, культура, мистецтво. Украс, Київ: Tempora, Вип. 3, 2008. – с. 73-96. (переклад Наталія Білик)
 105. Драґослав Михаїлович: "Література повинна бути суб'єктивною" (Деян Айдачич). ЛітАкцент http://litakcent.com/2009/03/14/dragoslav-myhajilovych-literatura-povynna-buty-subjektyvnoju/ 14.03.2009.
 106. Мілета Проданович: Я "натренований" помічати найдрібніші деталі (Деян Айдачич). ЛітАкцент http://litakcent.com/2009/04/13/mileta-prodanovych-ja-natrenovanyj-pomichaty-najdribnishi-detali/13.04.2009.

  Переклади - Преводи са украјинског

 107. Володимир Јешкиљев Парадокс Хомског (прича из књиге Візантіська фотографія, 2002)
  http://www.rastko.rs/rastko-ukr/umetnost/knjizevnost/umetnicka/vjeskiljev-paradoks.html
 108. Јурко Издрик: Рат, у: Антологија украјинске постмодерне приповетке, Нови Сад, 2004.
 109. Љубов Пономаренко: Две у бунару, у: Антологија украјинске постмодерне приповетке, Нови Сад, 2004.
 110. Јуриј Андрухович: Повратак литератури http://kapija.narod.ru/Translations/andruhovic-povratak.htm
 111. Јуриј Андрухович: Фељтон http://www.rastko.rs/rastko-ukr/sua/1/andr_mojaevr.html
 112. Оља Хнатјук: Проналажење Централне Европе http://kapija.narod.ru/Translations/hnat_evropa.htm
 113. Лариса Брјуховецка: Огледања у фолклорном филму
  http://kapija.narod.ru/Translations/brjuhovecka-folkkino.htm
 114. Сергиј Тримбач: Филм
  http://kapija.narod.ru/Translations/trimbac-kino.htm
 115. Павел Рудјаков: Роман Д. Михаиловића "Кад су цветале тикве" у контексту српске прозе 60-70их година 20 века: мотив сеобе јунака // О делу Драгослава Михаиловића. Приредили Дејан Ајдачић, Зоран Момчиловић, Врање, 2009. – с. 65-72.
 116. Марија Василишин: Особености превода дела Драгослава Михаиловића // О делу Драгослава Михаиловића. Приредили Дејан Ајдачић, Зоран Момчиловић, Врање, 2009. – с. 73-80.
 117. Вероника Јармак: Семантични дијапазон плусквамперфекта у роману Драгослава Михаиловића "Кад су цветале тикве" и у преводу на украјински језик // О делу Драгослава Михаиловића. Приредили Дејан Ајдачић, Зоран Момчиловић, Врање, 2009. – с. 81-93.
 118. Вјачеслав Левицки: Град као полемика у роману "Кад су цветале тикве" // О делу Драгослава Михаиловића. Приредили Дејан Ајдачић, Зоран Момчиловић, Врање, 2009. – с. 94-102.
 119. Оксана Шуруј: Односи са Отаџбином у роману Драгослава Михаиловића "Кад су цветале тикве" // О делу Драгослава Михаиловића. Приредили Дејан Ајдачић, Зоран Момчиловић, Врање, 2009. – с. 103-108.
 120. Олег Пављученко: Предговор // Серби та Чорногорці в Україні (XIX - початок XX ст.) / О.В. Павлюченко, Київ. – с.10-16.
 121. Евгеније Шкуров: Основне стратегије осмишљавања Homo Futurusa у фантастичној књижевности // Тело у словенској футурофантастици, Уредник Дејан Ајдачић. – Београд, 2011. – с. 307-336.
 122. Олександар Михед: Тело и судбина: спајање телесног и духовног у антиутопији Оксани Забужко "Књига постања. Глава четврта" // Тело у словенској футурофантастици, Уредник Дејан Ајдачић. – Београд, 2011. – с. 337-342

На български език - на бугарском језику

 1. Клетвата като елемент в структурата на различни жанрове народно творчество // Български фолклор, София, 1994, 3. – с. 49-55.
 2. Социалистическата прослава на труда // Социализмът - Реалност и илюзии. Етнологични аспекти на всекидневната култура, София, 2003. – с. 249-256.
 3. Белешка

 4. Едно ново списание търгна по своя път (Кодови словенских култура) // Български фолклор, София, 1998, 1-2. – с. 184.
 5. Преводи са бугарског на српски

 6. Вихра Баева: Чудо као лични мит // Чудо у словенским културама, Београд, 2000. – с. 76-82
 7. Милена Беновска-Сбкова: Појава екстрасенса са становишта фолклористике http://kapija.narod.ru/Library/sbk_srpski.htm
 8. Валентина Васева: Рађање деце у космо-биолошком ритму рађања живота // Кодови словенских култура, Београд, 7, 2002. – с. 27-54.
 9. Plamen Bočkov: Najda ili folklorna scientia sexualis // Erotsko u folkloru Slovena, Beograd, 2000. – s. 436-442.
 10. Десислава Влчева: Птице у бугарским народним представама и веровањима о свету и човеку // Кодови словенских култура, Београд, 8, 2003. – с.17-32.
 11. Албена Георгиева: Чудесно као обележје жанра у прози // Чудо у словенским културама, Београд, 2000. – с. 89-97.
 12. Radost Ivanova: Zbogom dinosauri, dobrodošli krokodili!, Beograd, 2000. – 181. s.
 13. Радост Иванова: Свадба као систем знакова // Кодови словенских култура, Београд, 3, 1998. – с. 7-13.
 14. Ančo Kalojanov: Semantika erotske scene iz Preslava u kontekstu folklornih izvora i bugarskog šamanstva // Erotsko u folkloru Slovena, Beograd, 2000. – s. 127-139.
 15. Rosen Malčev: Naučni projekat Etnokulturni parametri bugarske Vita sexualis u kontekstu bugarske, balkanske i slovenske folklorne tradicije // Erotsko u folkloru Slovena, Beograd, 2000. – s. 528-532.
 16. Evgenija Miceva: Erotski folklor i njegovi nosioci // Erotsko u folkloru Slovena, Beograd, 2000. – s. 464-473.
 17. Георги Минчев: Жанровске особености псеудо-канонске "Повести о крсном дрвету" попа Јеремије // Научни састанак слависта у Вукове дане, т. 33, 2004, књ. 2. – с. 13-18.
 18. Вања Николова: Земљораднички код у свадби као мит // Кодови словенских култура, Београд, 5, 2000. – с. 71-85.
 19. Рачко Попов: О једној варијанти карневалске свадбе код Бугара // Кодови словенских култура, Београд, 3, 1998. – с. 61-68.
 20. Рачко Попов: Природа чуда у народним веровањима Бугара // Чудо у словенским културама, Београд, 2000. – с. 61-68.
 21. Људмила Стојанова: Фолклорни фантазми у бугарској књижевности // Чудо у словенским културама, Београд, 2000. – с. 297-308.
 22. Stanoj Stanoev: Seksualni vic, po materijalima iz bugarskog folklora // Erotsko u folkloru Slovena, Beograd, 2000. – s. 507-527
 23. Ана Стојкова: Чудо Светог Георгија са змајем у Томанском апокрифном зборнику // Чудо у словенским културама, Београд, 2000. – с. 109-125
 24. Ивета Тодорова-Пиргова: Магија и ритуал – “једномесечићи” и “енергетски двојник” http://kapija.narod.ru/Library/tod_jednomes.htm

Po polsku - на пољском језику

Redaktor

 1. Apokryfy i legendy starotestamentowe Słowian południowych, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. ( i Georgi Minczew, Małgorzata Skowronek)
 2. Teksty

 3. Etniczno-wyznaniowe stereotypy kobiet u Słowian bałkańskich // Etnolingwistyka, Lublin, 15, 2003. – s. 139-145.
 4. Legendy starotestamentowe w folklorze prawosławnych Słowian Bałkańskich // Apokryfy i legendy starotestamentowe Słowian południowych, Kraków, 2006. – s. XLIII-LVI.
 5. Etnolingwistyka w Serbii // Etnolingwistyka, Lublin, 18/2006. – s. 67-75.
 6. Zmiana tożsamości narodowej a opozycja swój / obcy // Etnolingwistyka, Lublin, 20, 2008. – s. 149-157.
 7. Telewizyjna i filmowa adaptacja "Profesjonalisty" – "smutnej komedii" Dušana Kovačevicia // Przeszłość w kinie Europy Środkowej i Wschodniej po roku 1989, Poznań, 2008. – s. 139-148.
 8. Tłumachenia z języka polskiego - преводи са пољског на српски

 9. Војћех Кајтох: Победа тела (о три утопије из педесетих година 20. века )// Тело у словенској футурофантастици, Уредник Дејан Ајдачић. – Београд: SlovoSlavia, 2011. – с. 7-34.
 10. Анджеј Штоф: Коришћење мотива телесности човека у пољској научној фантастици (Вишњовски, Хулевич, Лем) // Тело у словенској футурофантастици, Уредник Дејан Ајдачић. – Београд: SlovoSlavia, 2011. – с. 35-60.
 11. Даријуш Бжостек: Фантазма отеловљена (речима). Еротизам у фантастици Станислава Лема // Тело у словенској футурофантастици, Уредник Дејан Ајдачић. – Београд: SlovoSlavia, 2011. – с. 133-148.
 12. Павел Мајевски: Човек са машином. О једном виду протока знања у стваралаштву Станислава Лема // Тело у словенској футурофантастици, Уредник Дејан Ајдачић. – Београд: SlovoSlavia, 2011. – с. 149-180.
 13. Сабина Гјергјел: Гротескна тела машина Борислава Пекића. Игре формама у повести 1999 // Тело у словенској футурофантастици, Уредник Дејан Ајдачић. – Београд: SlovoSlavia, 2011. – с. 219-240.
 14. Катажина Боћан: Телесни контрапункт. Представе људске телесности у пољској фантастици 20. века // Тело у словенској футурофантастици, Уредник Дејан Ајдачић. – Београд: SlovoSlavia, 2011. – с. 241-266.

Тексты на русском - Текстови на руском језику

 1. Жанры свадебных песен в славянских национальных операх // Folklor i njegova umetnička transpozicija. Referati sa naučnog skupa održanog od 24-26. X 1991, Beograd, 1991.
 2. Демоны в славянских литературах: Литературно-историческая типология на примерах восточнославянских и южнославянских литератур // Слов'янский збірник, Одеса, Вип. 11, 2005. – с. 118-134.
 3. Какие пляски дяволские // Живая старина, Москва, 1998, 1. – с. 13-14.
 4. Смех демона в славянских литературах XIX века, Славянские этюды. Сборник к юбилею С. М. Толстой, Москва, 1999. – с. 28-35.
 5. Новые славянские слова и метафоры в Интернете // Мова і культура, Київ, 2000, вип. 2. – с. 9-14. 
 6. Двухсложные магические высказывания // Etnolingwistyka, 13, 2001. – s. 127-137.
 7. Новые названия людей с паранормальными способностями // Мова і культура, Київ, 2002, том. II/1. – с. 5-7.
 8. Милитаризация языка в период социализма // Мова і культура, Київ, 2002, том. I/1. – с. 5-7.
 9. Эротическая лексика в славянских языках // Мова і культура, Київ, вип. 6, т. V/2, 2003. – с. 38-45.
 10. Этническая принадлежность и проекции в научно-фантастической литературе славянских народов // Вісник Харківського национального університету ім. В.Н. Каразіна, Харків, 2008, № 787 Серія філологія. – с. 227-232.
 11. Явление эротизации в славянских литературах конца ХХ века // Мова і культура, Київ, 2010, вип. 12, т. 7 (132). – с. 144-147.
 12. Чернокнижник пан Твардовский и договор c дьяволом в литературе ХIХ в. // Славянский и балканский фольклор. Вып. 11: Виноградье / Ред. А. В. Гура, Москва, 2011. – с. 323-330.
 13. Формулы в сравнительном исследовании славянского героического эпоса: названия неверной жены // Классический фольклора сегодня: Материалы конференции, посвященной 90-летию со дня рождения Бориса Николаевича Путилова. Санкт-Петербург, 14-17 сентября 2009 г., Санкт-Петербург, 2011. – c. 85–100.
  1. Преводи са руског

 14. Olga Belova: Erotska simbolika pečuraka u narodnim predstavama Slovena // Erotsko u folkloru Slovena, Beograd, 2000. – s. 88-93. (prev. sa B. Sikimić)
 15. Ljudmila Vinogradova: Seksualne veze čoveka sa demonskim bićima // Erotsko u folkloru Slovena, Beograd, 2000. – s. 94-112. (prev. sa B. Sikimić)
 16. Georgi Levinton: Dostojevski i niski žanrovi folklora // Erotsko u folkloru Slovena, Beograd, 2000. – s. 550-577. (prev. sa B. Sikimić)
 17. Ana Plotnjikova: Erotski elementi u južnoslovenskim maskirnim ophodima // Erotsko u folkloru Slovena, Beograd, 2000. – s. 73-80. (prev. sa B. Sikimić)
 18. Nikita Tolstoj: выходила потаскуха за чем мать родила… // Erotsko u folkloru Slovena, Beograd, 2000. – s. 5-10. (prev. sa B. Sikimić)
 19. Svetlana Tolstoj: Simbolika devičanstva u poleskom svadbenom obredu // Erotsko u folkloru Slovena, Beograd, 2000. – s. 233-247. (prev. sa B. Sikimić)
 20. Boris Uspenski: Zavetne skaske A.G. Afanasjeva // Erotsko u folkloru Slovena, Beograd, 2000. – s. 443-463. (prev. sa B. Sikimić)
 21. Jan Česnov: Seks turgenjevskih devojaka // Erotsko u folkloru Slovena, Beograd, 2000. – s. 140-146. (prev. sa B. Sikimić)
 22. Марина и Сергеј Дјаченко: одломак из романа “Ожиљак” http://www.rastko.rs/rastko-ukr/prevodi/djachenko-ozhiljak.html
 23. Борис Лањин: Тело у савременој руској антиутопији // Тело у словенској футурофантастици, Уредник Дејан Ајдачић. – Београд: SlovoSlavia, 2011. – с. 111-124.
 24. Оксана Дрјабина: Особености представљања тела у делима руских фантастичара осамдесетих година 20. в. // Тело у словенској футурофантастици, Уредник Дејан Ајдачић. – Београд: SlovoSlavia, 2011. –с. 93-110.
 25. Елена Ковтун: Ван коже: фантастичари у потрази за идеалним човеком // Тело у словенској футурофантастици, Уредник Дејан Ајдачић. – Београд: SlovoSlavia, 2011. – с. 267-306.

Testi in italiano - Текстови на италијанском језику

 1. I riflessi del sonetto di Petrarca Benedetto sia l'giorno.. nella poesia dei petrarchisti ragusei http://kapija.narod.ru/Authors/Ajdacic/ajdi_benedetto.htm
 2. Il falso nelle mistificazioni folcloristiche // Bérénice, Pescara, anno XI, 2003, No. 29. – s 29-35.

Texts in english - Текстови на енглеском језику

 1. The Vampire Motif in European and Balkan Slav Literatures // Balkanistic Forum, Blagoevgrad, 1993, 1. – s. 53-58.
 2. The Immanent and Developed Aesthetic Function of Magic in Folk Literature // The Magical and Aesthetic in the Folklore of Balkan Slavs, Ed. Dejan Ajdacic, Belgrade, 1994. – s. 69-76.

Библиографије

 1. Татомир Вукановић. Био-библиографија // Расковник, Београд, 1995, 81-82. – с. 114-126.
 2. Изабрана библиографија о биљкама у духовној култури Словена // Кодови словенских култура, Београд, 1, 1996. – с. 111-117.
 3. Изабрана библиографија о храни и пићу у духовној култури Словена // Кодови словенских култура, Београд, 2, 1997. – с. 184-189.
 4. Изабрана библиографија о свадби у народној култури Словена // Кодови словенских култура, Београд, 3, 1998. – с. 266-271.
 5. Изабрана библиографија о деловима тела у народној култури Словена // Кодови словенских култура, Београд, 4, 1999. – с. 248-253.
 6. Изабрана библиографија о земљорадњи у народној култури Словена // Кодови словенских култура, Београд, 5, 2000. – с. 164-169.
 7. Библиографија о бојама у народној култури Словена // Кодови словенских култура, Београд, 6, 2001. – с. 166-177.
 8. Изабрана библиографија о деци у народној култури Словена // Кодови словенских култура, Београд, 7, 2002. – с. 241-251.
 9. Изабрана библиографија о птицама у народној култури Словена // Кодови словенских култура, Београд, 8, 2003. – с. 163-169.
 10. Изабрана библиографија о смрти у народној култури Словена // Кодови словенских култура, Београд, 9, 2004. – с. 294-315.
 11. Изабрана библиографија о ватри у народној култури Словена // Кодови словенских култура, Београд. 10, 2008. – с. 300-308.

Библиография Бібліографія Bibliografija Bibliography Bibliografia Bibliographie


// Пројекат Растко / Књижевност / Наука о књижевности //
[ Промена писма | Претраживање | Мапа пројекта | Контакт | Помоћ ]