Projekat Rastko

 

SLAVEN R. RADOVANOVIĆ

BIBLIOGRAFIJA
1971-2003.

I izdanje

Priredio: dr Tomislav Đurić

Izdavač: Samizdat

Urednik: dr Tomislav R. Đurić

Kompjuterska priprema: Aleksa Tomić

Štampa: Zoran Marić — „Dimitrije Slavuj", Vojvode Mišića 37, 14.000 Valjevo

Tiraž: 150

BIBLIOGRAFIJA
REČ DVE O SOPSTVENOJ BIBLIOGRAFIJI

Valjevo 2004.


BELEŠKA PRIREĐIVAČA

Bibliografija (grč.) označava poznavanje knjiga, jedna pomoćna nauka koja se bavi što potpunijim sakupljanjem i opisivanjem štampanih dela, koja može biti azbučna, hronološka ili sistematska; obično se sastoji u jednostavnom ispisivanju naslova dela, a ređe donosi i kritičke napomene. Bibliografija obuhvata i knjige u užem smislu i sve brošure, časopise i novine, članke objavljene u knjigama, rukopise, mape, note i mikroreprodukcije prethodnih, CDR zapise i sl. Spisak knjiga i drugih intelektualnih dela, koji imaju neko zajedničko obeležje, sadrži osnovne bibliografske podatke: ime pisca, naslov dela, podatak o prevodiocu, piscu predgovora i pogovora i drugim saradnicima na knjizi, podatak o broju izdanja (ako ih je više), o mestu izdanja, izdavaču, štamparu i vremenu (godini) izdavanja dela, formatu, paginaciji i kolekciji u kojoj je knjiga objavljena. Po nameni (vrsti) bibliografija je opšta, specijalna, retrospektivna, tekuća za određenu epohu, itd. a po načinu izrade autorska, hronološka i sistematska.

Bibliografija Slavena R. Radovanovića je i autorska i hronološka i sistematska. Cilj izrade bibliografije je da se na jednom mestu stavi na uvid čitalačkoj, književnoj i kulturnoj javnosti obim književnog dela autora i referentne jedinice koje su za njegovo delo vezane. Sačinjen popis dela prema određenoj, uobičajenoj metodologiji, omogućuje i samom autoru da ima sopstveno saznanje o tome šta je, kada je i koliko uradio u svom književnom stvaralaštvu. Posedovanje ovih bibliografskih informacija moguće je zahvaljujući jednom solidnom, sistematskom pristupu autora da stvarajući istovremeno i prati ono što se kao proizvod predstavi javnosti, da beleži naslove objavljenih radova i čuva sva svoja dela. U Bibliografiji koja je pred nama nalaze se naslovi Slavenovih romana, pripovedaka, radio-drama i radio proze uopšte, književne kritike, prikaza knjiga, književnih studija, eseja, književnih ogleda, predgovora i pogovora, likovnih prikaza, intervjua, tekstova kataloga likovnih izložbi i filmskih scenarija — celokupan opus proizvoda njegovog šireg umetničkog angažovanja. Među njegovim radovima su i oni koji su prevedeni na engleski, italijanski, francuski i makedonski. Značajan segment bibliografije čine naslovi radova drugih o Slavenovom stvaralaštvu, najčešće književne kritike, prikazi, eseji, studije i intervjui, što pokazuje da je njegovo delo uvek bilo vredno pažnje kritičara i književnika. Pri sakupljanju bibliografskih jedinica najčešće su korišćeni sledeći izvori: objavljene knjige autora, pripovetke i drugi produkti autorovog stvaralaštva objavljeni u listovima i časopisima, pregledni članci objavljeni u časopisima međunarodnog značaja, saopšteni radovi na skupovima međunarodnog i nacionalnog značaja, a od institucija biblioteke i radio-ustanove. Neophodno je istaći i činjenice o relativno velikoj medijskoj i prostornoj pokrivenosti književnog stvaralaštva Slavena R. Radovanovića. Ovde ćemo prikazati listove, časopise, radio i TV kuće i izdavačke ustanove: „Almanah" Valjevo, „Almanah literarne sekcije Valjevske gimnazije", „Antena Ekspres Politike" — Beograd. „Bagdala" Kruševac, „Borba" — Beograd, „Bratstvo" — Novi Pazar, „Bibliofon" — Beograd, „Bdenje" — Svrljig, „Bilten: F.Dž.S. Vrnjačka Banja" — Vrnjačka Banja „Venac" — Beograd, „Vidici" — Beograd, „Vidik" — Split, „Vuk Karadžić" — Beograd, „Valjevska književna radionica" — Valjevo, „Valjevac" — Valjevo, „Valjevski almanah" — Valjevo, „VIP" — Valjevo, „Vesnik promena" — Valjevo, „VAKU (Valjevski kulturni mozaik) — Valjevo. "Gimnazijalac" — Valjevo, „Gradac" — Čačak, „Glas omladine" — Novi Sad, „Gradina" — Niš, „Glas crkve" Valjevo, „Galerija — 34" Valjevo. „Dometi" — Sombor, „Delo" — Beograd, „D.D.N.K." — Vranje, Društvo za negovanje folklora "Gradac" — Valjevo. „Esnaf Svetog Luke" — Beograd, „Ekspres Politika" — Beograd, „Znak" — Beograd, „Zadruga" — Beograd, „Zaslon" — Šabac, „Zapis" — Mionica, Zbornik četrnaestih književnih susreta" — Trstenik, „Zbilja" — Beograd, „Ilustrovana Politika" — Beograd. „Jugoistok" — Beograd „Književna reč" — Beograd, „Književne novine" — Beograd, „Koraci" — Kragujevac, „Književnost" — Beograd, „Književna omladina Srbije" — Beograd, „Književna kritika" — Beograd, „Književna zajednica" — Novi Sad, „Katalog Galerije Olgice Ranković Tešnjar" — Valjevo, „Kolubra" — Valjevo, „Kolubara" — Valjevo. „Letopis Matice srpske" — Novi Sad, „Mladost" — Beograd, GIRO „Milić Rakić" — Valjevo, „Mogućnosti" — Split, „Međaj" — Užice, „Napred" — Valjevo, „NIN" — Beograd, „Nolit" — Beograd, „Nolit — Prosveta — Zavod za izdavanje udžbenika" — Beograd, „Novosti" — Beograd, „NON/25.maj" — Beograd/Šabac, „Narodni muzej" Valjevo, „Niški analitičar" — Niš, „Narodna knjiga" — Beograd. „Novine" — Valjevo, „Naš trag" — Velika Plana. „Omladinske novine" — Beograd, „Omladinski centar — Književna omladina Valjevo" — Valjevo, „Ovdje" — Podgorica, „Orbis" — Kanjiža. „Polja" — Novi Sad, „Prosveta" — Beograd, „Politika" — Beograd, „Prosvetni pregled" — Beograd, „Pogledi" — Kragujevac. „Reč" — Valjevo, „Radio-Beograd" — Beograd, „Radio-Valjevo" — Valjevo, „Riječi" — Sisak, „Rukovet" — Subotica, „Razvitok" — Bitolj, „Relation" — Beograd, „Radio-TV revija" — Beograd, „Raška" — Raška, „Reč nedelje" — Valjevo, „Student" — Beograd, „Savremenik" — Beograd, „Stremež" — Prilep, „Srpska književna zadruga" — Beograd, „Sfairos" — Beograd, „Sveska" — Pančevo, „Slobodan Mašić" — Beograd, „Srpski književni glasnik" — Beograd, „Srpski literarni magazin (Relation) — Beograd, „Stremljenja" — Priština, „Skupština opštine Valjevo"- Valjevo, „Stvaranje" — Podgorica, „Slava" — Niš, Serbian Literary Magazine — Beograd, TRZ „Otvoreni atelje" — Beograd, „Tribina" — Trstenik, „Tešnjarski glasonoša" — Valjevo, „Tešnjarske večeri" — Valjevo. „Hrišćanska misao" — Beograd.

Bibliografija radova Slavena R. Radovanovića od 1971-2003. sadrži 312 bibliografskih jedinica, računajući i tri jedinice u Dodatku. Najstarije bibliografske jedinice su „Miris hleba" — 1965, „Dan kada su pozvali učitelja" — 1968. i „Josip posmatra svoga ujaka" — 1969. Najmlađe, skorašnje, bibliografske jedinice su iz 2003. god.: „U paklu komunizma", intervju Branka Puzovića sa Slavenom, Greh — Bdenje, Svrljig, i „Tamno zagonetno pripovedanje" — kritika Branka Pirgića romana „Povest o spisu Rajmonda Lila" Slavena Radovanovića. Ovi podaci govore o relativno velikom vremenskom rasponu Radovanovićevog stvaralaštva. Ipak, ovde bi smo skrenuli pažnju čitaocu ove brošure tako što ćemo naglasiti nekoliko bitnih činjenica ove bibliografije, a one su u sledećem: Osim objavljenih knjiga pripovedaka i romana Slavena R. Radovanovića — vredno je istaći književnu nagradu Društva književnika Kosova „Grigorije Božović" koja se dodeljuje za najbolju objavljenu priču u prethodnoj godini (SVI MRTVI SINOVI). Zatim, njegova pripovetka POGIBIJA BOŽINA, našla se u izboru školske lektire bivše Jugoslavije (knjiga 12, za 8. razred osn. škole) i to: 1979, 1980, 1981-ve. Dobitnik je nagrade za filmske scenarije, i to: u Berlinu 1991. na „Berlinskom filmskom festivalu — Berlinski Medved" priznanje „Vuk — Braća Grim" za scenario „Atoski vrtovi" — i u Vrnjačkoj Banji, na filmskom i televizijskom festivalu, za scenario u filmu: „Nečista krv". Potom, Slaven R. Radovanović je zastupljen u dva izdanja Leksikona: KO JE KO U SRBIJI. Prevođen je na engleski, francuski i makedonski jezik. Slaven R. Radovanovi živi u Valjevu kao profesionalni književnik.

Aprila, 2004.

Dr Tomislav R. Ćurić, naučni saradnik, Valjevo


OSNOVNA BIBLIOGRAFIJA

— Slaven Radovanović, Valjevo 1947 —

Letopis Tešnjarski / Slaven Radovanović. - Beograd: Prosveta, 1975 — 157 str.; 20 sm. - (Savremena proza 1975 / Prosveta, Beograd)

Kremanska ruža / Slaven Radovanović. — Valjevo: „Milić Rakić", 1982 (Valjevo: „Milić Rakić"). - 139 str.; 20 sm.— (Biblioteka Nove knjige; knj. 5) Beleška o piscu: str. 139.

Kolubara na nebu / Slaven Radovanović. — Beograd: Srpska književna zadruga, 1983 (Beograd: Štamparija Kultura).— 122 str.; 21 sm. — (Savremenik. Nova serija; 39) Saga o Kolubari i svetu zaumnog / Đorđe J. Janić: str. 111-123. — Beleške o piscu: str. 125.

Kremanska ruža: roman / Slaven Radovanović. — 2., prošireno izd. - Beograd: Sfairos, 1988. — 207 str.; 20 cm. — (Tajinska sfera; 6) Beleška o piscu: str. 206.

Obrnuta crkva: (povest o đavolu) / Slaven Radovanović.— Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada, 1990 (Bač. Petrovac : Kultura). — 187 str.; 20 cm. — (Edicija Novi Sad; knj. 186) Beleška o piscu: str. 185.

Povest o spisu Rajmonda Lila (Slaven Radovanović. — Beograd : Narodna knjiga — Alfa, 2003 (Beograd: Alfa). — 188 str., 21. cm.- - (Biblioteka Alfa) Beleška o autoru: str. 189.

Pored navedenih dela autor je uradio i dva filmska scenarija „Atoski vrtovi", Singidunum — Beograd, 1990/91 i „Nečista krv" (Beograd — film, Beograd, 1992/93). Dobitnik je nagrade za filmski scenario (20. jubilarni festival Vrnjačka Banja), za film „Nečista krv“. Isti film je igran u Kanu (Francuska) 1995. godine.

9. juna 2003. godine

Iz projekta „Leksikon pisaca valjevskog kraja“, Valjevo, dr Tomislava Đurića, organizatora istraživanja

[Illustration]


BIBLIOGRAFIJA


1971.

1 ILARIONOVA NEDELjA, Napred, Valjevo, God. XXVII, br. 1163, 7. maj 1971, str. 10.

2 BOĆIN DAN, Napred, Valjevo, God. XXVII, br. 1176, 6. avg. 1971, str. 10.

3 ODLAZAK, Napred, Valjevo, God. XXVII, br. 1184, 1. oktobar, 1971, str. 14.

4 VELIKA PARTIJA BILIJARA „KOD HAJDUKA", Napred, Valjevo, God. XXVII, br. 1188, 29. oktobar 1971, str. 12.

5 SUSRET, Student, Beograd, God. XXXV, br. 26-27, 28. decembar, 1971, str. 15.

6 DANA DRUGOG U PODNE, Reč, Valjevo, God. III, februara 1971, br. 10,str. 9.

7 Književna nagrada beogradske Mladosti za neobjavljenu pripovetku pod naslovom: BOŽA MAČKETINA, Mladost, Beograd, 20. maj 1971, br. 761, str. 25-26.

8 Dokument: ALMANAH (u tri prim. na geštetneru), list mladih pisaca Valjeva: VLUMAP, 9. APRIL 1971, God. I, br. 2, Valjevo.

1972.

9 GOST (I), Napred, Valjevo, God. XXVIII, br. 1203, 11. februar 1972, str. 12.

10 GOST (II), Napred, Valjevo, God. XXVIII, br. 1204, 18. februar 1972, str. 12.

11 GOST (III), Napred, Valjevo, God. XXVIII, br. 1205, 25. februar 1972, str. 12.

12 GOST (IV), Napred, Valjevo, God. XXVIII, br. 1206, 3. mart 1972, str. 14.

13 GOST (V), Napred, Valjevo, God. XXVIII, br. 1207, 10. mart 1972, str. 12.

14 JOSIPOV DOLAZAK, Polja, Novi Sad, God. XVIII, br. 157, mart 1972, str. 4-5.

15 POGUBLjENjE ILARIONA NESTOROVIĆA, Znak, Beograd, God. I, br. 1, april 1972, str. 42-46.

16 GRGUR ICANOVIĆ BELEŽI, Savremenik, Beograd, God
XVIII, br. 12, 12. decembar 1972, str. 465-472.

17 BELEŠKA O POSTANjU ILI ZLO KOJE JE BILO NA
POČETKU, Književna reč, Beograd, God. I, br. 7, 7. oktobar 1972, str. 8.

1973.

18 ZAPISI O ŽIVOTU OGNjANA KOZIĆA POPARSKOG,
Savremenik, Beograd, God. XIX, br. 11. 11. novembar 1973, str. 370-380.

19 Radio-Beograd (II progr.), Beograd, radio-premijera radio
drame: VIRDžINIJA VULF, 20. septembar 1973.

20 Radio-Valjevo, Valjevo, Radiociklus iz književnosti: Milovan
Glišić — život i delo (jesen — zima 1973.)

1974.

21 GOSPODIN KRALj-ŠAHA, Savremenik, Beograd, God.
XX, br. 12, 12. decembra 1974, str. 1090-1113.

22 NOĆNE STUDIJE ALEKSE SEKULIĆA, Književne novine,
Beograd, God. XXVI, br. 464, 1. juni 1974, str. 6.
23 ZAVEŠTANjE, Književna reč, Beograd, God. III, br. 25,
april 1974, str. 6.

1975.

24 „LETOPIS TEŠNjARSKI", Prosveta, Beograd, jesen
1975, (Sadržaj: Boguslav Novak berberin tešnjarski, Zaveštanje, Kepa umire, Grgur Icanović beleži, Pogibija Božina, Ružni jahač).

25 Pripovetke Slavena Radovanovića „LETOPIS TEŠNjARSKI":
(knj. krit. Radivoj Mikić), Ekspres Politika, Beograd, 25. decembar 1975, str. 10.

26 „LETOPIS TEŠNjARSKI" (Prikaz, Zoran Milić), Gimnazijalac,
Valjevo, God. IV, br. 9, decembar 1975, str. 10.
27 „LETOPIS" BEZ ZAPISA (Knjiž. krit. Ostoja Prodanović),
Omladinske novine, Beograd, 6. decembar 1975, str. 9.

28 KLjEŠTAVICA (Najmlađa srpska proza, priredio Vidosav
Stevanović), Koraci, Kragujevac, God. X br. 7-8, jul-avgust 1975, str. 38-44.

29 KEPA UMIRE, Književnost, Beograd, God. XXX, br. 3,
mart 1975, str. 262-281.

30 ARMEJ KOLOTKOV, Politika, Beograd, God. LXXII, br.
22320, 23. novembar 1975, str. 16.

31 ZAOSTAVŠTINA PORODICE VIŠAČKI, Napred,
God. XXX, br. 1401, 28. novembar 1975, str. 17.

32 ZAOSTAVŠTINA PORODICE GOĐEVČANIN-CVETIČANIN,
Književna reč, Beograd, God. IV, br. 43, 25. oktobar 1975, str. 13.

1976.

33 ČOVEK U KOLICIMA IZ SEVERNOG KRILA, Venac,
Beograd, God. IV, br. 43, mart 1976, str. 42-44.

34 DEČIJA KRV, Vidici, Beograd, br. 176-177, oktobar-novembar
1976, str. 11-12.

35 VITEZ GRBONjA, Gradac, Čačak, God. III, br. 13. novembar-decembar
1976, str. 22-28.

36 MOJ DAN JE POČEO, Glas omladine, Novi Sad, God. II, br.
51-52, 25. novembar 1976, str. 17.

37 POSLEDNjI PISAR — LAZAR MUNĆAN, Napred, Valjevo,
God. XXXII, br. 1453/54, 29. novembar 1976, str. 19.

38 TAJNA HOTELA DRAGE SEKMENĐIJE, Mladost, Beograd,
God LVII, br. 982, 9. januar 1976, str. 9.

39 ISKUŠENjE PROZNOG IZRAZA (Slaven Radovanović:
„Letopis Tešnjarski“, knjiž. krit. Miodrag Racković), Borba, Beograd, God. IV, br. 125, 8. maj 1976, str. 12.

40 SLAVEN RADOVANOVIĆ: „LETOPIS TEŠNjARSKI“
(knjiž. krit. Radivoj Mikić), Savremenik, Beograd, God. XXII, br. 3, mart 1976, str. 308-311.

41 SLIKAR TAMNOG U LjUDSKOJ DUŠI (knjiž. krit.
Avram Ostatak), Gradina, Niš, God. XI, br. 7-8, jul-avgust 1976, str. 96-98.

42 SLAVEN RADOVANOVIĆ: „LETOPIS TEŠNjARSKI“
(knjiž. krit. Miodrag Protić), Književnost, Beograd, God. XXXI, br. 7-8, jul — avgust 1976, str. 665-666.

43 SVI SMO IZ NEKAKVOG DžEFERSONA (Intervju sa Jovanom
Radulovićem), Mladost, Beograd, God. LVII, br. 982, 9. januar 1976, str. 9.

44 NOVI ČLANOVI UDRUŽENjA KNjIŽEVNIKA SRBIJE
(prijem u UKS), Politika, Beograd, 3. mart 1976, str. 7.

1977.

45 RETKE TRAVE AVRAMA DAVIDA HAJIMA, Napred, Valjevo,
God. XXXII, br. 1510/11, 30. decembra 1977, str. 21.

46 SMRT HEĆIMA ARSLANA HUSEINA KUMBARADžIJA,
Književne novine, Beograd, God, XXIX, br. 546, novembar 1977, str. zadnja (bez numere).

47 PRVA NOĆ MEDENOG MESECA, Politika, Beograd, God.
LXXIV, br. 22965,11. septembar 1977, str. 14.

48 SMRT U MENZULANI, Književna reč, Beograd, God. VI,
br. 91, 25. decembar 1977, str. 9.

49 VELIKO ČEKANjE PETRA MIKLOVČIĆA, Gradina,
Niš, od XIX, br. 1. januar 1977, str 49-56.

50 ČOVEK IZ KLjEŠTAVICE, Bagdala, Kruševac, God. XXI,
br. 215, februar 1977, str. 9-11.

51 DOŠAO JE MOJ BRAT DUŠAN KASTRATOVIĆ, Dometi,
Sombor, br. 10, (proleće 1977), str. 39-44.
52 AJNŠTAJN — PROPAST STRATIMIROVIĆA, Vidik,
Split, (serija V) br. 2/3, februar-mart 1977, str. 106-113.
53 ČOVEK IZ KLjEŠTAVICE, Riječi, Sisak, God. V (VIII),
br. 2, maj 1977, str. 20-26.

54 TAJNA HOTELA DRAGE SEKMENĐIJE, Rukovet, Subotica,
God. XXIII, jul-avgust 1977, br. 7-8, str. 478-481.

55 ČOVEK IZ KLjEŠTAVICE, Savremenik, Beograd, God.
XXIII, br. 7, juli 1977, str. 45-58.

56 RUKAVICA ZA PRST SUDBINE (novinski esej, Vladimir
Stojšin), Nin, Beograd, br. 1365, 6. mart 1977, str. 27-28.

57 TRAŽIM BALKANSKE PROROKE (intervju sa Radmilom
Gikić) Glas omladine, Novi Sad, God. II, 1977, str. 20 (Bez ostalih podataka).

58 NE STIŽE SE NA OLIMP IZBEGAVANjEM MESTA I
VREMENA (književni iskaz, kraći esej), Bagdala, Kruševac, God. XIX, br. 219-220, jun-jul 1977, str. 13.

1978.

59 SMRT U MENZULANI, Mladost, Beograd, God. LIH, br.
1079, 27. januar 1978, str. 14.

60 KONj I VODA KOJA DOLAZI NOĆU, Zadruga, Beograd,
God. XXXIII, br. 1742, 3. avgust 1978, str. 12.

61 KASABA KOJA UBIJA, Mladost, Beograd, God. LIX, br.
1106, 25. avgust 1978, str. 14.

62 KONj I VODA KOJA DOLAZI NOĆU, Prosvetni pregled,
Beograd, God. XXXIV, br. 1262 (35), 17. novembar 1978, str. 8.
63 LOKAL NA SVAKI SAT, Bagdala, Kruševac, God. XX, br.
235, oktobar 1978, str. 18-19.

64 PETAR PAJIĆ: POGIBIJE MOGA DEDE (prikaz), Napred,
Valjevo, God. HHHŠ, br. 1557/58, 24. novembra 1978. str. 4.

65 EMOCIONALNOST I PRIVID TEMATSKE RAZNOLIKOSTI
(prikaz, o knjizi: „Ranih godova trag“ A. Jelić Mariokov), Bagdala, Kruševac, God. XX, br. 229, april 1978, str. 22.

66 EMOCIONALNOST I PRIVID TEMATSKE RAZNOLIKOSTI
(prikaz, o knjizi: „Ranih godova trag“ A. Jelić Mariokov), Napred, Valjevo, God. XXXIII, br. 1527/28, 28. april 1978, str. 15.

67 ČAMILO, Zbornik priča: Književna omladine Srbije, Beograd,
1978, str. 62-72.

68 NOVE PRIPOVETKE SLAVENA RADOVANOVIĆA
(književni osvrt: Z(orana) J(oksimovića), Napred, Valjevo, God.HHHIII, br. 1515, 3. februar 1978, str. 4.

1979.

69 NEOBIČAN TERET ŠAENA DER-HRANDA, Bagdala, Kruševac, God. XXI, br. 243-244, jul-avgust 1979, str. 15-17.

70 PLIMUTSKI SLUČAJ, Napred, Valjevo, God. XXXIV, br.
1579/80,27. april 1979, str. 19

71 HABIL ULCINjANIN, Polja, Novi Sad, God. XXV, br.
242, april 1979, str.31

72 JERMENSKA SAMOĆA, Borba, Beograd, God. \Ž\, br. 277,
7. oktobar1979,str. 11

73 5: LOKAL NA SVAKI SAT, Politika, Beograd, God.
LXXVI, br. 23508, 18. mart 1979, str. 18

74 VELIKA LjUBAV MEK GREGOR METERSA, Napred, Valjevo,
God. XXXIV, br. 1609/10,23. novembar 1979, str. 17

75 POGIBIJA BOŽINA (antologijski izbor: Milivoje
Marković, Knjiga pripovedaka mlađih Jugoslovenskih pisaca), Beograd 1979,1. izd. Nolit — Prosveta - Zavod za izd. udžbenika, Beograd, str. 285-302

76 SAMOSVOJNOST JEZIKA (prikaz, o knjizi;,Jači od vatre“
3. Joksimović, izd. Napred, Valjevo, 1978), 25. maj, Šabac, God. VI, br. 109/10, 24. novembar 1979, str. 5

1980.

77 TAJNA JERMENSKE SAMOĐE (I), Napred, Valjevo, God.
XXXV, br. 1619, 1. februara 1980, str. 18

78 TAJNA JERMENSKE SAMOĆE (II), Napred, Valjevo, God.
XXXV, br. 1620, 8. februara 1980, str. 18

79 TAJNA JERMENSKE SAMOĆE (III), Napred, Valjevo, God.
XXXV, br. 1621,15. februara 1980, str. 18

80 TAJNA JERMENSKE SAMOĐE (IV), Napred, Valjevo, God.
XXXV, br. 1622, 22. februara 1980, str. 18

81 TAJNA JERMENSKE SAMOĆE (V), Napred, Valjevo, God.
XXXV, br, 1623, 29. februara 1980, str. 18

82 TAJNA JERMENSKE SAMOĆE (VI), Napred, Valjevo, God.
XXXV, br. 1624, 7. marta, 1980, str. 18

83 VESTMINSTERSKA NOĐ (prevod na makedonski), Stremež,
Prilep, God. XXIV, br. 10. decembar 1980, str. 931-937

84 POGIBIJA BOŽINA (Knjiga pripovedaka jugoslovenskih
pisaca), Nolit, Prosveta, Zavod za udžbenike - Beograd, Beograd, 1980. (II izdanje), str. 285 — 302

85 ELEUZINSKA MISTERIJA (Valjevski gimnazijalci 1870-1980),
Milić Rakić, Valjevo, 1980, april, str. 92-99.

86 PRIČA O RUŠITELjU VAROŠI BEOGRADSKE, Bagdala,
Kruševac, God. XXII, br. 261, decembar, 1980, str. 12-14.

87 SPIS KOJI SE PRETVORIO U ZMIJU, Književna reč,
Beograd, God. IX, br. 154, novembar, 1980. str. 5.

88 PRIČA CARSKOG PODANIKA, Napred, Valjevo, God.
XXXV, br. 1662, 28. novembra, 1980, str. 19.

89 IN SEGNO DEL PIPISTRELO, Mladost, Beograd, God. LXI,
br. 1202, 5. septembra 1980, str. 14.

90 BRAT PSETARA JUŽNE DIJECEZE, Glas omladine, Novi
Sad, God V, br. 215, 20. oktobra 1980, str. 18.

91 VESTFALSKI SLUČAJ, Mladost, Beograd, God. LXI, br.
1186, 11. aprila, 1980, str. 14.

92 ŠTA POSLE STVARNOSNE PROZE (OKRUGLI STO O
MLADOJ SRPSKOJ PROZI), Književnost, Beograd, God. XXXV, br. 10-11, oktobar-novembar 1980, strane: 1641-1663.

1981.

93 RAZBOJNIK, Novosti, Beograd, God. XXIX, 28, 29, 30. novembra
1981, str. 15.

94 DABLINSKI SLUČAJ, Napred, Valjevo, God. XXXVI, br.
1693, 3. jula 1981, str. 13.

95 ASAJANOVA SENKA I MAJMUN IZ MISIRIJE, Znak,
Beograd, God. XI, Br. 14, oktobar-novembar 1981, str. 32-34.

96 Srba Ignjatović: PROZA PROMENE (Srpska proza: 1950-1979),
Beograd, Vuk Karadžić, 1981, (213 str.).

97 Knjiga pripov. mlađ. jugosloven. pisaca, Beograd, 1981, str.
285-302, (III), Nolit — Prosveta — Zavod za izd. udžb. i nastavna sredstva, Beograd.

98 Nikola Vujčić, BESANE NOĆI, PRAŠNjAVE KNjIGE,
Književna reč, Beograd, God. X, br. 173, 25. oktobar 1981, str. 15 (Intervju).

1982.

99 KULA VAVILONSKA, Savremenik, Beograd, God. XXVIII, br. 5, 5. maj 1982, str. 478-484.

100 ŠTUTGARTSKI VIOLINIST, Napred, Valjevo, God.
XXXVII, br. 1719, 1. januara 1982, str. 14.

101 BOLERO, Borba, Beograd, God HH, br. 158, 13.juna 1982, str. 12.
102 SMRT ŠTUTGARTSKOG VIOLINISTE, Razvitok, Bitolj,
(prevod na makedonski), God. XX, br. 9-10, novembar—decembar 1982, str. 575-580.

103 KREMANSKA RUŽA (roman), Milić Rakić, Valjevo, God.
1982, str. 139.

104 Milan Damjanović, KREMANSKA RUŽA, Nin, Beograd,
God. XXXIII, br. 1659, 17. oktobra 1982, str. 4.

105 Branko Pirgić: KREMANSKA RUŽA, Napred, Valjevo,
God. XXXVII, br. 1766/67,26. novembra 1982, str. 13.

106 Milenko Radović, KREMANSKA RUŽA, Napred, Valjevo,
God. XXXVII, br. 1764, 12. novembra 1982, str. 4.

107 Ostoja Prodanović, ROMAN ALEGORIJE I REINKARNACIJE,
Književne novine, Beograd, God. XXXIV, br. 658, 11. novembra 1982, str. 29.

108 Igor Mandić: AGENTI I MISTICI, Nin, Beograd, God.
XXXIII, br.1667, 12. decembra 1982, str. 37-38.

109 Z(oran) J(oksimović), RADOVANOVIĆEV ROMAN ČUDESNE
ATMOSFERE, Napred, Valjevo, God. XXXVII, br. 1754, 3. septembar 1982, str. 4.

110 D(ragan) Bogutović, BAŠTINA KAO UZOR, Novosti, Beograd,
God. XXX, 12. decembar 1982, str. 14.

111 Mirjana Božin, OTKRIVANjE VIZANTIJE, Mladost
(Mlada Literatura, podlistak), Beograd, God. LXIII, br. 19, 27. decembar 1982, str. (Intervju).

112 SVETLOST IZ KREMNE, Književne novine, Beograd, God.
XXXIV, br. 647,13. maj 1982, str. 11-12.

113 Pesme Vladana Lazića, VUČJI POROD, Omladinski centar — Književna omladina Valjevo, Valjevo, 1982, recenzija, (aut. Slaven Radovanović).

1983.

114 LEPTIR, Bagdala, Kruševac, God. XXV, br. 296 — 297, novembar- decembar 1983, str. 8-10.

115 RUŽNI JAHAČ, (prevod na engleski). Relations, Beograd,
N — 3 (11), oktobar 1983, str. 51-60.

116 RUŽNI JAHAČ (panorama novije srpske pripovetke), Mogućnosti,
Split, God. HHH/1983, br. 7-8-9, juli-avgust-septembar 1983, str. 721-727.

117 KOLUBARA NA NEBU, Srpska književna zadruga, Beograd,
1983, str. 123 (Sadržaj: Vitez grbonja, Kula Vavilonska, Kralj šaha, Crna jama, Svinjski papak i krokodil.).

118 Predrag Protić: FANTASTIČNA PRIČA, Ilustrovana
Politika, Beograd, br. 1276, 19. april 1983, str. 51.

119 Branko Pirgić, PUTOVANjE KA SVETLOSTI, Napred,
Valjevo, God. XXXVIII, 21. oktobar 1983, br. 1813, str. 5.

120 Željko Jež, KREMANSKA RUŽA, Bilten Milić Rakić
Valjevo, God. II, 2. februar 1983, br. 2, str. 7.

121 Miroljub Joković, ROMAN O SVETU KAKAV JESTE,
Književna kritika, Beograd, XIV, maj-juni 1983, br. 3, str. 127-129.

1984.

122 PRIČA DERVIŠA LUTALICE (I), Napred, God. XI., br.
1853, 27. jula 1984, str. 14.

123 PRIČA DERVIŠA LUTALICE (II), Napred, Valjevo, God.
XL br. 1854, 3. avgust 1984, str. 14.

124 DABLINSKI SLUČAJ, Gradina, Niš, God. XIX, br. 8/9,
avgust-septembar 1984, str. 94-103.

125 NEPOZNATI PROTA MATEJA NENADOVIĆ (knj. krit.),
Književne novine, Beograd, Godina XXXV, br. 678, 15. decembra 1984, str. 18.

126 D(ragan) P(opović), Kolubara na nebu, Politika, Beograd,
God. LXXXI, 7. jul 1984, br. 25415, str. (kult. dodatak, subota).

127 Božidar Milidragović, DAR I NESTRPLjENjE, Novosti,
Beograd, 18. februar 1984, str. 14.

128 Ostoja Prodanović, ISKUŠENjA STVARNOSNOG TEKSTA,
Književna reč, Beograd, God. XIII, br. 235, 10. jun 1984, str. 21.

129 Milosav Mirković, KOLUBARA NA NEBU, Delo, Beograd,
God. XXX, br. 1-2, januar-februar 1984, str. 274-275.

130 PANORAMA NOVIJE SRPSKE PRIPOVETKE: MOGUĆNOSTI
— SPLIT (u izboru Milivoja Markovića), Politika, Beograd, God. LXXXI, 9. januar 1984, str. 9.

131 GLUPOSTI SU MOJ MOTOR (Intervju sa B(udom) Novovićem),
Omladinske novine, br. 482, 3. jun 1984, str. 7.

132 PROTIV TAŠTINE I GLUPOSTI (Intervju sa D(raganom)
Simovićem), Mladost, Beograd, God. LXV, br. 1403, 24. decembar 1984, str. 10.

1985.

133 CRKVA PUNA DECE, Književne novine, Beograd, God.
XXXVI, br. 685, 1. 4. 1985, str. 18.

134 POVEST O OBRNUTOJ CRKVI, veći odlomak u nastavcima
(I, II, III, IV, V), od aprila 1985: br. 314 — do oktobra: br. 320, God. XXXI, Polja, Novi Sad.

135 PANDEHALjEV ZAPIS, Književna reč, Beograd, God. XIV,
br. 269, 25. 12. 1985, str. 11.

136 KAŽA O STRICU I SINOVCU, Bagdala, Kruševac, God.
XXVII, br. 320-321, novembar-decembar 1985, str. 23.

137 DRUGO SLOVO PISAREVO, Bratstvo, Novi Pazar, God.
XXV br. 755, 27. decembar 1985. str. 9.

1986.

138 SKASKA O NOVOM CARIGRADU, Savremenik, Beograd,
God. XXXII / br. 9-10, septembar-oktobar 1986, Nova serija, str. 311.

139 IZVEŠTAJ EDUARDA FILDBINGA RIKMANA, Bagdala,
Kruševac, God. XXVIII, br. 331, oktobar 1986, str. 7.

140 POEZIJA SRETENA KUŠAKOVIĆA (esej), Napred, Valjevo,
God. XLII, br. 1944-45, 25. april 1986, str. 19.

141 ČOVEK, SLOBODA I SVET U SVETLU VEČITO ŽIVE
VIZANTIJSKE MISLI, Glas Crkve, Valjevo, 14/II —1986, br. 1 (Božićni broj), str. 26.

142 NAŠE KULTURNE NARAVI, Književna reč, Beograd,
God. XV br. 281, 25. juni 1986, str. 2.

143 NOVO VREME ZA NOVE LjUDE (Intervju), NON (podlistak/25.
maj), Beograd/Šabac, God. XII, br. 309, 2. novembar 1986, str. 4.

144 TUŽIO KOMŠIJU PISCA (novinarski tekst J. Stojića,
Sudski slučaj), Politika, Beograd, God. LXXXIII, br. 25969, 22. januar 1986, str. 11.

145 Proza Janka Levnajića, PRIČE SA BISTRE, Omladinski
centar — Književna omladina Valjeva, Valjevo, 1986, recenzija

146 Ljiljana Šop, STVARNOST JE MRTVA, ŽIVELA STVARNOST,
Književnost, Beograd, God. XII, br. 10, oktobar 1986. str. 1775-1777.

1987.

147 ZLATO I SMRT, Književna reč, Beograd, God. XVI, br. 300,
maj 1987, str. 55.

148 VLASNIK NOĆNOG LOKALA „PAS I PATKA“ (I), Napred,
Valjevo, God. XLIII, br. 1990, 13. mart 1987, str. 20.

149 VLASNIK NOĆNOG LOKALA „PAS I PATKA“ (P), Napred,
Valjevo, God. XLIII, br. 1991, 20. mart 1987, str. 20.

150 VLASNIK NOĆNOG LOKALA „PAS I PATKA“ (III),
Napred, Valjevo, God. XLIII, br. 1992, 27. mart 1987, str. 20.

151 VLASNIK NOĆNOG LOKALA PAS I PATKA“ (IV),
Napred, Valjevo, God. XLIII, br. 1993, 3. april 1987, str. 20.

152 SVET NE MOŽE PROPASTI, Ljubisav Andrić, Književna
reč, Beograd, God. XVI, 10. januar 1987, br. 292, str. 11 (Intervju sa Slavenom Radovanovićem).

153 IDEM PISAT' PROZU, Dragan Lakićević, Književna kritika,
Beograd, God. XVIII, br. 1-2, januar-april 1987, str. 121-126.

154 Godina 1987. — SUDSKI PROCES (KOLUBARA NA NEBU)
u beogradskoj štampi: — OKONČANO TROGODIŠNjE SUĐENjE: PISAC NIJE KRIV, Ekspres politika, Beograd, 22. avgust 1987, str. 8 — IZ OPŠTINSKOG SUDA U VALjEVU: PRIPOVETKA NIJE KLEVETA, Novosti, Beograd, 25. avgust 1987, str. 24 — VALjEVU OKONČAN TROGODIŠNjI SUDSKI SPOR: MIKIJAN FILIPESKU NIJE MILAN FILIPOVIĆ, Politika, Beograd, 2. septembar 1987, str. 12 — DRUGOSTEPENO VEĆE OKRUŽNOG

SUDA PRESUDILO: MILAN FILIPOVIĆ NIJE MIKIJAN FILIPESKU, Politika, Beograd, 25 novembar 1987, str. 10.

1988.

155 KREMANSKA RUŽA, roman, II izdanje, Sfairos, Beograd,
1988. godine.

156 PERUŠINA BELOVIĆ, Bagdala, Kruševac, God. XXX,
br. 352-353, jul-avgust 1988, str. 11.

157 PAKLENA ŠATRA, Glas Crkve, Valjevo, 16/IV — 1988, br. 2
(Vaskršnji broj), str. 39.

158 ĐAVOLjI SIN, Književna reč, Beograd, God. XVII, br. 323,
10. 06. 1988, str. 12.

159 VERTIKALA BUDUĆNOSTI (Prikaz: Dragan Popović:
Slaven Radovanović, „Kremanska Ruža“, Sfairos, Beograd, 1988. god.), Napred, Valjevo, Dodatak za kulturu, umetnost i nauku; godina II, br. 8, Valjevo, 30. decembra 1988, str. 7.

1989.

160 Scenario za film: ATOSKI VRTOVI, TRZ „Otvoreni atelje
Beograd“, Beograd 1989, reditelj i direktor filma: Stojan Stojčić.

161 U VRTLOGU BUDUĆNOSTI, B(uda) Novović, Ekspres Politika,
Beograd, God. XXVII, 6. mart 1989, br. 8977 str. kult. (II izd. „Kremanske Ruže“).

162 KAŽA O VRELU MUDROSTI, Mihailo Blečić, Radio
TV-revija, Beograd, God. XXIII, br. 1153, 14. aprila 1989, (rubrika: Knjige, pisci, čitaoci).

1990.

163 OBRNUTA CRKVA, Književna zajednica Novog Sada, Novi
Sad, 1990. g.

164 ANDREJ KOLOTKOV, Raška, Raška, God. XX (Sveska 28.
1990. Antologija „Najlepše srpske priče“), br. 28, str. 150.

165 SRPSKI ODAR, Književne novine, Beograd, God. XLIII, br.
793, 1. mart 1990, str. 13.

166 ARMEJ KOLOTKOV, Sveske, Pančevo, God. II, br. 4, jun
1990, str. 39.


167 SRPSKI ODAR, Međaj, Užice, (god. izlaženja?), 1990. trobroj: 22/23/24. 1990, str. 89.

168 SVETLOST I SLOBODA (likov. studija Putovanje ka ikoni, o slikarstvu M. Romanovića), Narodni muzej Valjevo, 27. 01.-27.03.1990, tekst za katalog izložbe u Valjevu 1990. god.

169 BOLjŠEVIZAM I ISTORIJA, Glas Crkve, Valjevo, 18/VI — 1990, br. 3. Vidovdanski broj, str. 41, (politički esej).

170 SVETLOST I SLOBODA, Napred (dodatak), Valjevo, God. IV, br. 19, 16. februar 1990, str. 6 (likovna kritika).

171 CRVENI KUKASTI KRST, Zaslon, Šabac, God. I, br. 8, 9. novembar 1990. str. 11 (politički esej).

172 IZDAVAŠTVO KAO SUDBINA, Napred (dodatak), Valjevo, God. IV, br. 25, 26. oktobar 1990, str. 8 (mali istorijski ogled iz kulture grada).

173 ROMAN O ĐAVOLU, Napred (dodatak), Valjevo, God. IV, br. 25, 26. oktobar 1990, str. 7 (Književni prikaz „Obrnute Crkve“: Ostoja Prodanović).

174 KREMANSKA FANTASTIKA (Intervju), Napred (dodatak), Valjevo, God. IV, br. 27, 28. decembar 1990, str. 3.

175 IZVRNUTI UNIVERZUM, Napred (dodatak), Valjevo, God. IV, br. 27, 28. decembar 1990, str. 2 (knj. prikaz: Đorđe Pisarev).

176 IZUZETNO OSTVARENE SLIKE, Napred (dodatak), Valjevo, God. IV, br. 27, 28. decembar 1990, str. 3 (knjiž. prikaz: „Obrnute Crkve“: Snežana Adamović).

177 PRIPOVEDAJUĆI O ZLU, PROPOVEDATI DOBRO, Napred (dodatak), Valjevo, God. IV, br. 27, 28. decembar 1990, (književni prikaz „Obrnute Crkve“: Mirsa Rudić).

178 IBEOVAC, Almanah literarne sekcije Valjevske Gimnazije (120. god.). Valjevska gimnazija, Valjevo, oktobar 1990. god. (I izdanje).

179 KONTINUITETI I VREDNOSTI, Slobodan Ž. Marković (Studije o novoj srpskoj književnosti), Valjevo, Milić Rakić. 1990. (Svetlost i tama u pripovednoj prozi Slavena Radovanovića: od 304 do 312. str.).

180 JANUSOV RASADNIK, Branislava Jevtović, (književne analize), Beograd, Slobodan Mašić — Beograd, 1990. (Uroboros načetog repa — Slaven Radovanović, „Kremanska ruža“: od 45 do 60. str.).


1991.

181 TRI DANA — TRISTA GODINA (I), Napred, Valjevo, God.
XLVII /, br. 2233, 8. novembar 1991, str. 20.

182 TRI DANA — TRISTA GODINA (II), Napred, God. XLVII,
br. 2234, 15. novembar 1991, str. 20.

183 TRI DANA — TRISTA GODINA (III), Napred, Valjevo,
God. XLVII, br. 2235, 22. novembar 1991, str. 20.

184 TRI DANA — TRISTA GODINA (IV), Napred, Valjevo,
God. XLVII, br. 2236, 29. novembar 1991, str. 20.

185 TRI DANA — TRISTA GODINA (V), Napred, Valjevo, God.
XLVII, br. 2237, 6. decembar 1991, str. 20.

186 TRI DANA — TRISTA GODINA, Napred, (VI), Valjevo,
God. XLVII, br. 2238, 13. decembar 1991, str. 20.

187 TRI DANA — TRISTA GODINA (VII), Napred, Valjevo,
God. XLVII, br. 2239, 20. decembar 1991, str. 20.

188 POTERNICA „KOD JEJINE IZ PECKE“, Novine, Valjevo,
(nulti broj), jun 1991. (politički esej o ljudskoj naravi).

189 KO JE KO U SRBIJI (leksikon), Bibliofon, Beograd, 1991,
str. 395 (I izdanje).

1992.

190 SCENARIO 3A FILM: NEČISTA KRV (prema motivima
iz dela Borisava Stankovića), reditelj i direktor filma: Stojan Stojčić, godina rada na scenariju: 1992.

191 MONAH, Glas Crkve, Valjevo, 20/VIII — 1992. br. 4 (Krstovdanski
broj), 1992, str. 33.

192 PUT KA SVETOM DRVETU — PUT KA SEBI, Katalog
Galerije Olgice Ranković: Tešnjar — Valjevo, 1992. (kratki pregled o skulpturama u drvetu: Milutina Rankovića).

193 KREMANSKO PROROČANSTVO KAO INSPIRACIJA,
Tribina, Trstenik, God. XXVI br. 641, 31. avgust 1992, str. 8 (knjiž. kritika na roman: „Kremanska ruža“, autor Verkan Veroljub Vukašinović).

194 „KREMANSKOM RUŽOM“ PROTIV „OBRNUTE CRKVE“,
Pogledi, Kragujevac, (Intervju sa Vladimirom Jagličićem), God. XI, br. 108, 15-20 maj 1992, str. 52-54.

1993.

195 PAKLENA ŠATRA (odlomak), Srpski književni glasnik, Beograd,
God. II (Treća serija, 7 — Knjiga III), br. 1, januar 1993, str. 5.

196 VLADAVINA GOGA I MAGOGA (I), Srpski književni glasnik,
Beograd, God. II, (Treća serija, 17-18, Knjiga — X-XI), br. 11-12, novembar/decembar 1993, str. 5.

197 BILO JEDNOM U VALjEVU, Tešnjarski glasonoša, Valjevo,
God VII, br. 12, 20. avgust 1993, str. 15 (kraći ogled iz kulturne istorije Valjeva).

198 O ANEGDOTAMA IZ ISTORIJE VALjEVSKOG LOVA,
Božin Janevski: Lovački ogled i ogledalca, Kolubra, Valjevo, 1993, str. 7-8 (recenzija).

1994.

199 SEKTA SA GROBLjA, Književne novine, Beograd, God.
XLVI, br. 877-878, 1. 1. — 15. 1. 1994, str. 10.

200 UDARAC VITEŠKOM ČIZMOM (odlomak, na italijanskom
naslov priče), Književna reč, Beograd, God XXIII, br. 442-3, 10-25. jul 1994, str. 9.

201 NIKEJSKI GOLUB (odlomak), Valjevska književna radionica,
Valjevo, God. I, br. 2, jesen 1994, str. 8.

202 SEKTA SA GROBLjA (ODLOMAK), Srpski književni glasnik,
Beograd, God. III, (Treća serija, 19-20 — Knjiga I), br. 1-4, januar — april 1994, str. 5.

203 VLADAVINA GOGA I MAGOGA (III, odlomak), Srpski
književni glasnik, Beograd, God. III, br. 5-8, maj — avgust 1994, str. 5 (Treća serija 23 — 26, Knjiga II).

204 O ČOVEKU I O MIŠU, Valjevac, Valjevo, God. I, br. 3, jul
1994, str. 60.

205 SVETLOST. SEME I PATNjA (predgovor urednika), „Nečista
krv“, D.D.N.K. — Vranje, 1994, Vranje, dvojezično: na francuskom i srpskom, str. 6-9

206 La lumiere, la graine, la souffrance (LE SANG IMPUR — NEČISTA
KRV) Svetlost, seme i patnja (predgovor urednika dvojezičnog izdanja: pr. na franc. Pera Klijina), D.D.N.K. — Vranje, 1994, Vranje, str. 6-9.

1995.

207 SEKTA SA GROBLjA, Srpski literarni magazin (Relasion),
Beograd, UKS, maj — avgust 1995, br. 3/4 (prevod na engleski), str. 155-167.

208 BRAĆA MINADORA, Književna reč, Beograd, God. XXIII,
br. 460,10. maj 1995, str. 5/6.

209 ZLATO I SMRT, Književne novine, Beograd, God. XLVI, br.
907, 1. maj 1995, str. 7.

210 GRAD (esej nov.), Valjevo, Tešnjarski glasonoša, God. IX, br.
15, 10. avgust 1995, str. 14.

211 PUTOVANjE K SEBI (Zlatko Paković: Dnevnik pesama),
knj. kritika, Valjevac, Valjevo, God. II, br. 15, juli 1995, str. 43.

212 PRIPOVEDANjE FILMA (Slaven Radovanović: „Atoski
vrtovi“, autor krit. prikaza: Dušan Vidaković), Valjevac, Valjevo, God. II, br. 10, februar 1995, str. 26.

213 VEČNI PAMJAT GENERALU (novinski tekst), Valjevac,
Valjevo, God. II, br. 16, avgust 1995, str. 12.

214 VOZ, Politika, Beograd, God. XCII, br. 29339, 25. juni 1995,
str. 18.

215 KREMANSKA RUŽA (kratak odlomak iz drugog proširenog
izd. 1988.) Gimnazijalac, Valjevo, God. XXII, br. 55, novembar 1995, str. 9.

216 PARASTOS GENERALU DRAGOLjUBU DRAŽI MIHAJLOVIĆU
(novinski tekst), Srpska zastava (Serbian Flag), Česterfild, Engleska, God. XXI, br. 10+120), novembar 1995, str. 13.

217 POVODOM SLOVA O BESEDAMA VLADIKE NIKOLAJA
VELIMIROVIĆA, Srpski književni Glasnik, Beograd, (godina IV, knjiga I, Treća serija, 33-34), kritika: Snežana Adamović, autor, br. 3-4, mart — april 1995, str. 209.

218 KADMON SRB, Ekspres Politika, Beograd, God. XXXII, br.
11298, 3. septembar 1995, str. 18.

1996.

219 NIKEJSKI GOLUB, Međaj, Užice, broj 36, 1996. god. st. 57-68.

220 SVI — MRTVI SINOVI, Sveske, Pančevo, Zajednica književnika
Pančeva, Biblioteka Žiža, knjiga 97, 1996. god. str. 32-42.

221 GRAD, Tešnjarski glasonoša, Valjevo, God. X, br. 17, 16. avgust
1995, str. 14.

222 GRAD (nastavak), Tešnjarski glasonoša, Valjevo, God. X, br.
18, 25. avgust 1996, str. 18.

223 JOŠ NEŠTO POVODOM TROSTRUKOG JUBILEJA
SVETOG VLADIKE NIKOLAJA VELIMIROVIĆA, Napred, Valjevo, God. LII, br. 2475, 28. jun 1996, str. 6.

224 PISAC I VLAST, Književne novine, Beograd, kraći knj.
esej, God. XLVIII, br. 942/943, 15. decembar 1996. i 1. januar 1997, str. 9.

225 NIKEJSKI GOLUB, Stremljenja, Priština, God. XXXIV,
br. 7, 8, 9 (trobroj za 1996.), str. 29-48.

226 SVETLOST, SEME I PATNjA (kraća studija o knjiž. delu
Borisava Stankovića), Bilten: FDžS Vrnjačka Banja, 17-21. 8. 1996. Festival filmskog scenarija, God. XX, br. 2, str. 4-5.

227 SVI MRTVI SINOVI, Sveske, Pančevo, God. VIII, br. 29,
jun 1996, str. 41.

228 MURAL ULICE MILOJA MITROVIĆA, izd. Esnaf Svetog
Luke u Beogradu, 1996, (katalog likovne izložbe).

229 O INSTANTU FILMSKE KRITIKE, ALI SA NIŠAVE,
Niški analitičar, Niš, God. I, br. 6-7-8 (trobroj, proleće/leto/jesen 1996.), str. 44 (novinska polemika).

230 MURAL ULICE MILOJA MITROVIĆA, Zapis, Mionica,
God. I, br. 43-44, novembar-decembar 1996. god. str. 6 (likovna kritika).

231 PROZE, Radio Valjevo, Valjevo u kalendarskoj 1996-toj god. 15.
februar — 26. decembar 1996, (U radio — emisiji: „Priče sa Agne“, II program Radio Valjeva, četvrtak 13:30).

232 NEČISTA KRV, film. kritika, Niški analitičar, Niš,
autor: Srđan Savić, God. I, trobroj 6-7-8, proleće/leto/jesen 1996, str. 42-66.

233 DUŠA TUGU POJE (povodom filma Nečista Krv), Antena
Ekspres Politike, Beograd, God. III, br. 121, 17. do 22. marta 1996, str. 8-9, autor: A. S. Ignjatović.

234 (NE)IZOŠTRENA FILMSKA KAMERA, Ekspres Politika,
Beograd, God. XXXIII, br. 11649, 27. avgust 1996, str. 11 (Na kraju 20. jubilarnog festivala filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji — 1996), autor: Vesna Milivojević.

235 GODINA NAGRADA, Ekspres Politika, God. XXXIII, 28. oktobar
1996, str. 8 (Slaven Radovanović dobitnik priznanja UK Kosova „Lazar Vučković“), autor: B(uda) Novović.

236 RADOVANOVIĆ NA ENGLESKOM — u novom broju SERBIAN
LITERARY MAGAZINE, izd. UKS/Pen Srbije), Napred, Valjevo, 22. mart 1996, br. 2461, str, 5.

237 GRČILIŠTE KAO TESKOBA SVETA: S. Radovanović,
autor predgovora za knjigu pesama: „Grčilište“ M. Trifunovića, Valjevo 1996, izdanje autora (ID=47003660). 886. 1-1, str. I-III.

238 Igor Mandić, ROMANI KRIZE, Prosveta, Beograd, 1996,
(Agenti i mistici: od 126 do 128. str.).

239 KO JE KO U SRBIJI ZA 1996. (II izd.), Bibliofon, Beograd,
1996, (Slaven Radovanović, str. 4663).

1997.

240 GRAD, LETOPIS GRADA VALjEVA za 1996, Radio Valjevo, Valjevo, 1997. CIP: 908 (497.11) (058), izdavač: SO Valjevo, str. 3-5.

Beleške iz dnevne štampe:

241 Književnik Radovanović; Slaven Radovanović, Revija Kolubara, Valjevo, God. IV, br. 33, Januar 1997, str: 12 i 18 (nazivi rubrika: Prilike; Naša akcija).

242 Pesničko obraćanje narodu, Napred, Valjevo, 31. januara
1997, 2506, str. 5 — Deveto protestno veče, Politika, Beograd, Beograd, 27. februara 1997, str. 26.

243 Derviš koji je bio bokser, Književne novine, Beograd, God.
XLIX, br. 949, 1. april 1997, str. 8-9 4.

244 Zoran Đorđević, Brazil na trasi planetarne odiseje (Deset
razloga za ostanak u Valjevu), Kolubara, Valjevo, God. IV, br. 36, april 1997. str. 16-19.

245 Slobodanka Vladiv-Glover PhD, SERBIAN NATIONAL IDENTITY THROUGH LITERATURE FROM THE KOSOVO MYTH TO POST-MODERN WAR, Serbian literary magazine, Beograd, №. 2. march/april 1997. (new series), essay: 109/120 str. (Notes on the authors: SLOBODANKA M. VLADIV-GOVER, PhD Melbourne, str. 189).

246 RADIO-PROZA, II program Radio Valjeva, rubrika: „Priče sa Agne“, 1997. god, PROZA, termin: četvrtak — 13:30 čas.

1998.

247 UČENjE BEZ IMENA, Književne novine, Beograd, God. LI,
br. 977/978, 1. i 15. 07. 1998, str. 17.

248 KAFANA „JADAR“, Tešnjarski glasonoša, Valjevo, God.
XII, br. 21, 15. 08. 1998. str. 10.

249 KAFANA „JADAR“ (2), Tešnjarski glasonoša, Valjevo, God.
XII br. 22, 23. 08. 1998. str. 17.

250 O MIRU IZMEĐU DVA RATA, Književna reč, Beograd,
God. XXVII, br. 504, oktobar 1998, str. 53 (prikaz: Jozef Bodanski: Neki to zovu mir: U iščekivanju rata na Balkanu, Jugoistok, Beograd, 1998).

251 O MIRU IZMEĆU DVA RATA, Hrišćanska misao, Beograd/Valjevo,
God. VI, br. 4-8, str. 40 (prikaz: Jozef Bodanski: Neki to zovu mir: U iščekivanju rata na Balkanu, Jugoistok, Beograd, 1998).

252 ZAPIS O PORODIČNOM SLIKARSKOM ESNAFU, Galerija
— 34 Valjevo, 1998. (likovni prikaz: prof. Biljana Janevski, crteži: Aida Novosel, crteži gvašom i temperom)

253 O MIRU IZMEĐU DVA RATA, Zbilja, Beograd, str. 20, (knj.
prikaz: Jozef Bodanski: Neki to zovu mir: U iščekivanju rata na Balkanu, Jugoistok, Beograd, 1998), God. V, br. 36-37-38, 15. oktobar 1998.

254 CIVILIZACIJA ČIPA, Zbornik četrnaestih književnih
susreta: Savremena Srpska proza, Trstenik, Trstenik 1998, Zbornik br. 10, str. 69-70.

255 SNOVI LAVA ŠESTOG, Valjevski almanah (godina 1998,
sveska 1), Beograd, str. 183.

256 RADIO-PROZA, II program Radio Valjeva, Valjevo, radio rubrika: „Priče sa Agne“, PROZA u 1998. god. (termin: 13:30 čas. četvrtak).

NOVINSKE RUBRIKE: Polemike, prikazi, osvrti:

257 „MEK“ uz visoke oktane umesto s hladnim „Ajhingerom“, Revija
Kolubara, Valjevo, maj 1998. God. V br. 49, str. 24/25.

258 Književno (umetničko) veče i poselo Milića od Mačve:
Slovar o Odšelniku, Društvo za negovanje folklora „Gradac“ Valjevo, Valjevo, o autoru govore: Berko Savić, Slaven Radovanović, Dragan Popović, 23. januar 1998.

259 Zapis o porodičnom slikarskom esnafu (o izložbi slika Biljane
Janevski i Aide Novosel), Napred, Valjevo, autor prikaza; R. F. 13. mart 1998, br. 2563, str. 5.

260 Tihi glas majčice igumanije Glikerije, Napred, Valjevo, 27.
mart 1998, br. 2565, str. 6.

261 POLEMIKA: tema — manastirski ribnjak manastira Ćelije,
Napred, Valjevo, 4. septembar (2. oktobar) 23. oktobar 1998, brojevi: 2588-2592-2595, God. LIV, strane: 6.

1999.

262 STRAIN — ČOVEK POSLEDNjIH VREMENA, Književnost Beograd, God. XIIX, Sv. 11-12, novembar—decembar 1999, str. 1826-1835.

263 SMRT NA MONGOLSKOM KONjU, VIP, Valjevo, God. I,
br. 1, april 1999, str. 13.

264 POLITIKA I PAGANSKO U POLITICI, Vesnik promena,
Valjevo, br. 2, jesen 1999.

265 TARGET KULTURA, VAKUUM (Valjevski kulturni mozaik),
Valjevo, br. 6. jul/avgust 1999.

266 STRAIN — ČOVEK POSLEDNjIH VREMENA, Zbilja, Beograd,
God. IX, br. 48/49/50, avgust-septembar-oktobar 1999, str. 36/38.

267 TOVARIŠČ VAMPIR FENEREJA PLAČE: autor Ljubomir
Mihajlović, privatno izdanje na CD-u, knjiga poezije, Valjevo, decembar 1999. (predgovor: Slaven Radovanović).

268 SRPSKA PROZA DANAS (Ćorovićevi susreti proznih pisaca u Bileći — Naučni skup u Gacku), 18-19. septembar. 1999. ČELNI SRPSKI PROZAISTI I NAMETNUTE „PROZNE VELIČINE“, autor: Milorad R. Blečić (književni ogled), str. 141-145 (Priređivač i urednik: Radoslav Bratić‡).

2000.

269 BIO JEDNOM JEDAN OFICIR (I), Zbilja, Beograd, God.
X, br. 60-61, septembar-oktobar 2000, str. 36-37.

270 BIO JEDNOM JEDAN OFICIR, (II), Zbilja, Beograd, God.
X, br. 62-63 novembar-decembar 2000, str. 22.

271 ZAPIS O PROKLETOM KANU SKIRIJE, Revija Kolubara,
Valjevo, God. VII, br. 75, jul 2000, str. 41-44.

272 DEMON KOJI NIJE USPEO DA SE VRATI, Bagdala,
Kruševac, God. XLII, dvobroj 445-446, april-septembar 2000, str. 23-31.

273 RUŽA ILI PAUK, Ovdje, Podgorica, God. XXXI, br.
373-374-375, januar — februar-mart 2000, str. 96-100.

274 ĐAVO EFRAIMA FIRŠA FLOROVA, Gimnazijalac, Valjevo,
God. XXVI, br. 64, novembar 2000, str. 29.

275 NI NA NEBU NI NA ZEMLjI, autor Miloš Purić, privatno
izdanje, u Valjevu 2000, (predgovor: Slaven Radovanović: Veliki je Bog što gleda na nas).

276 DARINA ČESMA, Napred, Valjevo, God. XVI, br. 2670, 27.
oktobar 2000, str. 3.

277 U PANONSKOM KRUGU (KNjIGA INTERVJUA), autor:
Ljubisav Andrić, Novi Sad 2000. (Slaven Radovanović: Svet ne može propasti, str. 77).

278 POVEST O VLASTI, (knjiž. kritika), autor D(ušan)
V(idaković), Napred, Valjevo, God. LVI, br. 2707, 15. decembar 2000, str. 6.

279 VALjEVSKI ROMAN, Tešnjarske večeri, Valjevo, avgust
2000. (o Slavenu Radovanoviću, iz recenzije Nikole Miloševića), izdavač Biblioteka „Ljubomir Nenadović“ Valjevo.

2001.

280 KRALjEV NAREDNIK RADOMIR Os, Književne novine,
Beograd, God. LIV, br. 1025/1026, 1-15. januar, 2001, str. 11.

281 DEMONSKA LjUBAV RAJMONDA LILA, Orbis, Kanjiža,
God. VI, br. 1, 2001, god. str. 44-47.

282 POVEST O SPISU RAJMONDA LILA (odlomak),
Književna reč, Beograd, God. XXX, br. 513, 2001, str. 10-15.

283 NA SOVJETSKOJ IZLOŽBI, Književne novine, Beograd,
God. LII, br. 1035, 1-15. jun 2001, str. 12-13.

284 OBRAĆANjE SEBI I DRUGOM U SEBI (aut. pogovora:
Slaven Radovanović). „U blagoslovu“, Vesna Milisavljević, Nolit (biblioteka „Dar i uzdarje“, Novi Nolitovci), Beograd, 2001.

285 BIO JEDNOM JEDAN OFICIR (III), Zbilja, Beograd, God.
XI, br. 70-71-72, juli-avgust-septembar 2001, str. 36.

286 LAŽNI HADIS, Letopis Matice srpske, Novi Sad, God. 177, oktobar 2001, knj. 468, sv. 4, str. 410-420.

287 SAN ČEKISTE E. F. FLOROVA, Sveske, Pančevo, God. XII, br. 59-61, decembar 2001, str. 26-30.

2002.

288 ĐAVO EFRAIMA FIRŠA FLOROVA, Politika, Beograd,
God. XCIX, br. 31700, 3. februar 2002, str. 16.

289 ARKANIJA — TAJNO UČENjE ĐAVOLA, Stvaranje, Podgorica,
God. LVII, br. 1-3, januar-mart 2002, str. 31-45.

290 Nov. članak: Godišnja skupština Književne zajednice Valjeva,
Napred, Valjevo, br. 2792, 23. avgust 2002.

291 ČOVEK KOJI JE SAČEKAO SVOJE DžELATE, Koraci,
Kragujevac, God. XXXV (knjiga XXXII), sveska 9-10, 2002, str. 32/38.

292 Nov. članak: Život sa knjigama, Napred, Valjevo, br. 2769, 8.
mart 2002, str. 8.

293 HVALA LEPO VRLO STE LjUBAZNI, Slava, Niš, God. I,
br. 1, novembar 2002, str. 17/19.

294 (Esej, oblast heraldike) PRIČE O GRBU GRADA VALjEVA
(1), Reč nedelje, Valjevo, God. I, br. 1, 21. novembar 2002, str. 3.

295 (Esej, oblast heraldike) PRIČE O GRBU GRADA VALjEVA
(2), Reč nedelje, Valjevo, God. I, br. 2, 28. novembar 2002, str. 3.

296 (Esej, oblast heraldike) PRIČE O GRBU GRADA VALjEVA
(3), Reč nedelje, Valjevo, God. I, br. 3, 5. decembar 2002, str. 3.

297 (Esej, oblast heraldike) PRIČE O GRBU GRADA VALjEVA
(4), Reč nedelje, Valjevo, God. I, br. 4, 12. decembar 2002, str. 3.

298 (Esej, oblast heraldike) PRIČE O GRBU GRADA VALjEVA
(5), Reč nedelje, Valjevo, God. I, br. 5, 19. decembar 2002, str. 3.

299 (Esej, oblast heraldike) PRIČE O GRBU GRADA VALjEVA
(6), Reč nedelje, Valjevo, God. I, br. 6-7, 26. decembar 2002, str. 3.

300 OČEV POVRATAK IZ NEMAČKOG LAGERA, Reč nedelje,
Valjevo, God. I, br. 6-7, 26. decembar 2002, str. 8.

301 DRVO KAO LITURGIJSKO SREDSTVO U RUKAMA MILIJANA
PETROVIĆA, Omladinski centar Valjevo (izložbeni katalog, likovna kritika), Valjevo, 18-31. oktobar, Atelje — Galerija 34, 2002.

2003.

302 POVEST O SPISU RAJMONDA LILA, Narodna knjiga,
edicija „Alfa“, roman, zima/proleće 2003.

303 PRIČE O GRBU (7), Reč nedelje, Valjevo, God. I, br. 8, 9. januar
2003, str. 3.

304 PRIČE O GRBU (8), Reč nedelje, Valjevo, God. I, br. 9, 16. januar
2003, str. 2.

305 PRIČE O GRBU (9), Reč nedelje, Valjevo, God. II, br. 10, 23. januar
2003, str. 3.

306 ANASTAS — ČOVEK ZA SVA VREMENA, Naš trag, Velika
Plana, God. X, br. 3, mart 2003, str. 9/13.

307 OČEV POVRATAK IZ NEMAČKOG LAGERA, Politika,
vek I, br. 32105, 23. mart 2003, str. A, 14.

308 Branko Pirgić: ENIGMATSKA PROZA (Roman Slavena
Radovanovića: „Povest o spisu Rajmonda Lila“ u izdanju „Narodne knjige“ iz Beograda), knjiž. kritika, Kolubara, Valjevo, God. X, br. 110, jun 2003, str. 28/29.

309 Ostoja Prodanović: „Povest o spisu Rajmonda Lila“ („Narodna
knjiga“, Beograd, 2003) knjiž. kritika, Napred, Valjevo, God. LVIII, br. 2824, 11. april 2003. str. 5.

310 V(esna) V(ejzović): ROMAN ČUDESNE VIŠESLOJNOSTI,
knjiž. kritika, osvrt na književno veče Slavena Radovanovića, Napred, Valjevo, God. LVIII, br. 2840, 8. avgust 2003, str. 5.

311 Mirko Mladenović, IME, izd. Omladinski centar Valjevo,
Valjevo 2003. (Pogovor: Slaven Radovanović, str. 201-202).

312 Ostoja Prodanović: POVEST O SPISU RAJMONDA LILA,
(„Narodna knjiga“, Beograd, 2003. god.), God. II, br. 15, Reč nedelje, Valjevo, 27. februar 2003, knjiž. kritika, str. 7.

313 Intervju: Slaven Radovanović — O SUDBINI ATLANTSKE
SRBIJE, razgovor vodio: Slobodan Raković, Reč nedelje, Valjevo, God. II, br, 11, 30. januar 2003, str. 4.

314 Intervju: Slaven Radovanović — U PAKLU KOMUNIZMA,
razgovor vodio: B(ranko) Puzović, Novosti, Beograd, God. LI, 14. decembar 2003, str. 23 (nedelja).

315 GREH — Bdenje, Svrljig, God. II, br. 3/4, decembar 2003, str. 3-7.
316 Branko Pirgić: TAMNO ZAGONETNO PRIPOVEDANjE
(Slaven Radovanović: Povest o spisu Rajmonda Lila, Narodna knjiga, Beograd, 2003), Borba, Beograd, God. LXXXII, br. 344, 18. decembar 2003, str. 8-9.

Dodatak

1965.

317 MIRIS HLEBA, Napred, Valjevo, God. XXI, br. 837, 29. januar 1965. str.?

1968.

318 DAN KADA SU POZVALI UČITELjA, Napred, Valjevo, God. XXIV, br. 1005/1006, 26. april 1968, str. 9.

1969.

319 JOSIP POSMATRA SVOGA UJAKA, Reč, Valjevo, Valjevo, God. I, br. 1, oktobar 1969, str. 8-9.


REČ DVE O SOPSTVENOJ BIBLIOGRAFIJI


„Ni lepše okoline ni gore sredine.“ Vladeta Vlada Petrović Gajdarov

,,A sutra, gde ću ja biti sutra? “ Enrike Vila Matas

 

Dragi prijatelju,

Tebi je poznato, apsolutno sve Ti je poznato oko književne kulture koja se neguje (i ako se) neguje u našem gradu. Znam da Ti je, takođe, poznato za jednu takvu kulturnu potrebu koja nedostaje Valjevu: Grad se širi, svojim urbanim jezgrom, i u njemu je sigurno preko 45 hiljada stanovnika, ali to, što nazivamo gradom, još uvek nema književni časopis (nema ni profesionalno pozorište, pristojnu kino-dvoranu, likovne prostore gde bi izlagali svih, četrdesetak, gradskih slikara — ali to je već šira kulturna tema. Dakle, ne samo da nema književni časopis, već ni bilo kakvo glasilo koje bi obavljalo neku od književnih funkcija! Tako je to, s ovim mestom, još tamo od '44-te, a i dosta ranije... Đavo bi ga znao, prijatelju moj, kad je u ovim prostorima vladao islam: da li je nešto izlazilo na arapskom i persijskom a što je delovalo svojim pisanim tragom na ondašnju i onakvu kulturu?

Nije mi namera da ispisujem antropološku studiju o kulturi (šta bi, inače, radili toliko zaposlenih u kulturi ovog mesta?) već da, jednostavno, i uz pomoć nekih svojih prijatelja koje i Ti poznaješ, spasem ono što se naziva ličnim književnim radom. Jer, ako ne ostavim ovu i ovakvu vrstu traga o sebi — proći ću, u ovoj kasabi, kao grobar našeg zajedničkog prijatelja, sjajnog pesnika, autora čudesne knjige pesama: „Tajni život nesrećnih mrtvaca“! Daj Bože da ova knjiga pesama može da se nađe u Pozajmnom odeljenju lokalne biblioteke, ja sa mojim naslovima imam problema: evo danima, mesecima, nekih knjiga kojih je bilo na desetine — evo, danima ih nema! Ne samo Sretena Kušakovića, i dalje (posle tolikih godina u smrti) poznat u Beogradu — već svi oni koji su nešto uradili sa svojim književnim delom treba da budu (ovde) minimizirani, potisnuti (prelistaj zadnje tri godine Kuzmanovački glasnik!), stavljeni na margine „kao da ne postoje“, i što pre zaboravljeni! Ali, dragi prijatelju, hvala Hristu Gospodu, prosvetljeni mi znamo osnovno zlo ateizma, a u ovom slučaju ono glasi: Kakva vlast takva i kultura u bezbožnome svetu! Eto, da parafraziram Belu ideju Ivana A. Iljina... Zbog toga smo, Ti i ja, oduvek nalazili razumevanje za sve one koji su imali svoje delo, ali su morali da napuste ovaj grad. Dugačak je to spisak, oni će se prepoznati i bez da ih ja nabrajam, a znam da i Ti dobro znaš te ljude i da poznaješ njihovo delo.

Elem, šta da Ti još napišem a što Ti već to, na neki način, ne znaš? O sopstvenoj porodici koju sam morao da iselim iz Valjeva kako bi svi skupa preživeli? Ili o lopurdama koji gledaju kako mi krov na kući pada na glavu iako je ona (u prethodnom režimu) stavljena pod hitnu sanaciju usled posledica zemljotresa? Ili o velikoj novčanoj pretnji da mi se prekopaju kosti predaka u mesnom groblju ako ne platim (a od čega?) velika potraživanja? Ili o tome (mada Ti to dobro znaš) koliko su mi puta isključili struju i koliko puta to (ažurno) proveravaju, a Ti znaš po čijem nalogu o tome smo već pričali i pravili crni humor na moj račun do gađenja! Ali, prijatelju, moram Ti priznati jednu notornu činjenicu: eto, svih ovih godina, 1971-2004, nema mnogih zlih budala, a Bog čuva Slavena svog!

Nije smela na pamet da mi padne ideja da se obratim određenoj kulturnoj ustanovi koja je dužna (ne samo prema meni) da obradi i objavi jednu ovakvu bibliografiju (naravno, podrazumevam, osnovnu kulturnu mapu i njenu širinu i u kojoj nema, pre svega, amaterskog samoobjavljivanja. Ti znaš dobro kakav bi odgovor dobio: Nema para! Nema para! Taj slepački odgovor koji slušam preko trideset godina, i od koga mi se povraća, moram Ti priznati, na kraju me je naterao da sve to, ponavljam, uz pomoć prijatelja sam, u samizdatu, jednostavno uradim! Moram da Ti priznam: evo, dok ovo ispisujem, osetio sam zadovoljstvo; dobio sam ideju da ovaj rukopis, u što kraćem roku, produžim u formi dnevnika: „Dnevnik iz pakla“ — i za sad imam nešto kao radni naslov! Ovde prijatelju moj, dok si Ti daleko preko sinjeg mora, još uvek ne može da se objavi ciklus predavanja (iako su rukopisi priloženi) uglednih književnih kritičara iz Beograda o životu i delu Milovana Đ. Glišića osnivača srpske realističke pripovetke; ovde je, u međuvremenu, i jedna odlična ideja „Književne radionice“, kao časopisa, propala iako je imala nekoliko uspešnih realizacija; ovde niko od zaposlenih, u jednoj ustanovi kulture u kojoj se gradi nova pozorišna scena nije srećan zbog toga, ta njihova ravnodušnost za instituciju u kojoj su zaposleni ide do prezira i mržnje! Da nije stalo određenim ljudima da se takav projekat u kulturi realizuje i da sam (i jedini) direktor te ustanove nije raspoložen da se to ostvari — sutra bi na desetine mladih ljudi: kao što ih već ima glumaca, režisera i dramaturga — svake noći bezijačila od kafića do kafića da bi na kraju, s krajnje lošim osećajem o sopstvenom gradu, definitivno napustili ovu sredinu.

Ipak, verujem da je sve ovo imalo nekog smisla, na kraju krajeva a gde bi čovek u ovaj pusti čas? Možda čovek biva i ostaje na najstrašnijim mestima i u neverovatnim okolnostima zbog izuzetnih ljudi koji su u njegovoj životnoj blizini; takvi su, u mom slučaju, svojom ljubavlju prema duhovnom i kulturnom kod mene probudili nadu, podnošljivost i smisao u sve ono što nazivam svojim životom ovde.

U vremenima strašne mrzije, eto, ova brošura ne bi mogla biti realizovana bez pomoći divnog, upornog znalca svoga posla dr Tomislava Tome Đurića i ja mu blagodarim na tome. Zahvalan sam, takođe, čudesnom Žugiju, Zoranu Mariću sa njegovom firmom „D. Slavuj“ — izdavaču jeretičke i proskribovane literature u onim najgorim vremenima kada je trebalo imati petlju pa štampati slobodnu političku misao; dok su kuljave, masne i aknave Valjevske titonje branile, do poslednjeg daha, svoga Ćopila! Dužan sam da zablagodarim predusretljivošću g. Zorana Gavrilovića koji je učinio da ova brošura dobije novo potpunije izdanje.

Zašto sam izabrao ove citate? Jedan je moga kuma, blaženopočivšeg g. Vlade Gajdarova, pesnika predivnih soneta i katrena u slavu Gospoda našeg Isusa Hrista, Sina Božjeg! Predivnog starog Valjevca koji je toliko dobra učinio pesniku Sretenu Kušakoviću; kako bi ovom stradalniku, koliko-toliko, bili podnošljiviji njegovi zadnji dani u valjevskom paklu sve do napuštanja ovog života (ovde) na klupi u parku na Jadru 1984. g.

A drugi je citat Španca, Enrike V. Matasa, i sudeći po njegovom delu verovatno ateiste i nihiliste, koji je imao strah od „prestanka pisanja“ (te strašne bolesti pisaca poznate kao agrafija). Ovom Špancu i sličnima za utehu, ako je to uteha, postoje sredine koje uporno brišu sopstvene književne tragove!

U Valjevu, juna 2004.

Slaven Radovanović

 

CIP katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd

012 Radovanović S. RADOVANOVIĆ, Slaven R.

Slaven R. Radovanović / bibliografija; 1971-2003. / (priredio Tomislav Đurić). — I. izd. — Valjevo: S. Radovanović, 2004 (Valjevo: "Dimitrije Slavuj"). 38 str.; 21 cm

Tiraž 150. Str. 5-8: Beleške priređivača / Tomislav R. Đurić.

ISBN 86-905811-0-3

a) Radovanović, Slaven (1947—) Bibliografije

COBISS.SR-ID 116014860


Sabrana dela Slavena Radovanovića u integralnom elektronskom izdanju

// Projekat Rastko / Književnost / Umetnička književnost //
[ Promena pisma | Pretraga | Mapa projekta | Kontakt | Pomoć ]