Projekat Rastko - Bugarska

Autori
Jezik
Folklor
Istorija
Umetnost
O Bugarskoj
Bibliografije

Пројекат Растко : Бугарска

Ценка Иванова

За пръв път от десетилетия изложба на български книги в Белград

 На 24 май в Интернет стартира виртуалната библиотека “Растко – България” с десетки публикации, отразяващи българско-сръбските културни връзки

Месец май и почти целият юни ще останат паметни за историята на сръбско-българските контакти от най-ново време. 24 май - Денят на славянската писменост и на българската просвета и култура бе избран не случайно за откриването на изложбата с български книги и на виртуалната сръбско-българска библиотека "Растко-България”, за която в. “Братство” публикува подробна информация в броя си от 26 април т.г. Идеята на всички участници в тези две прояви бе да покажат, че над всичко стоят и трябва да стоят непреходните ценности на знанието, на съзиданието, на градивната мисъл и творчество, на диалога, разбирателството и толерантността – особено когато всичко това се отнася за близки народи.

В 11 часа на 24 май 2002. във фоайето на Университетската библиотека “Светозар Маркович” беше открита изложба на българската книга и бяха връчени наградите от конкурса за най-добър студентски превод от български на сръбски, който обяви Посолството на Република България в чест на празника. На откриването на изложбата присъстваха от сръбска страна заместник-министърът за наука г-жа Ивана Симонович-Хибер, изпълняващият длъжността управител на Университетската библиотека Никола Маркович, представители на Ректората на Белградския факултет, на Деканата на Филологическия факултет, университетски преподаватели, библиотечни работници, дейци на науката и културата, журналисти, студенти. От българска страна участници в тържествата бяха Посланикът на Република България д-р Яни Милчаков, г-н Сергей Вълев – трети секретар, служители в Посолството, университетски преподаватели и преводачи – участници в Международната преводаческа среща. Особено трогателно бе присъствието на такива заслужили и авторитетни учени като д-р Джордже Игнятович и д-р Илия Николич, които, макар и на преклонна възраст, продължават да се интересуват от съпоставителната проблематика. Предварителната подготовка за откриване на изложбата с български книги, налични в Университетската библиотека “Светозар Маркович” включи издаването на специален каталог, озаглавен “Бугарско-српске књижевне и културне везе”, който бе отпечатан в тираж от 100 броя. Изложбата и каталога, който съдържа над 900 заглавия, подготвиха д-р Деян Айдачич, директор на Института за народна книжовност към Университетската библиотека, познат славист (и българист) от по-младото поколение сръбски учени. м-р Драгана Бесара и библиотечните работници Вера Петрович и Александра Йованович. Те са издирили архивни книги от края на ХVІІІ и ХІХ век, ценни изследвания и преводи от началото на ХХ век, съвременни публикации. Последната преводна книга – “Сладко нищо” от Боян Биолчев, ректор на Софийския университет - излезе от печатницата на самия 24 май буквално минути преди откриването на изложбата. Тя е част от проекта за преводаческа практика на студентите от горните курсове на специалността “Българска Филология” в Белградския университет под ръководството на лекторката д-р Ничка Бечева и с помощта на асистента по българска литература Ясмина Йованович. Издаването на книгата, която е двуезична, бе подпомогнато от Посолството на Република България и Union of International Transporters – Белград. При откриването на Изложбата д-р Яни Милчаков връчи наградите на студентите, участвали в конкурса за превод (текста поместваме отделно) и от името на Посолството направи дарение от българска литература на Филологическия факултет в Белград.

Същия ден от 13 часа в Дома на културата на Белград стартира и интернет-библиотеката “Растко-Бугарска”, чийто ръководител е д-р Деян Айдачич. На откриването, на което присъстваха също всички посочени по-горе лица, говориха д-р Ценка Иванова, проф. Марин Младенов и д-р Деян Айдачич, който направи и демонстрация на съдържанието на библиотеката. Заглавната й страница е оформена чрез някои от най-характерните български символи – старинна къща от Копривщица, българската мартеница, средновековни икони и символи от Рилския манастир. Проектът “РАСТКО – БЪЛГАРИЯ” съдържа голям обем съпоставителни публикации и преводи на учени и творци от България и Сърбия. Виртуалната библиотека представя достойнствата на националните ни култури, на азбуката ни - всички материали са поместени като оригинални текстове на кирилица, има и много двуезични публикации.

По думите на по-възрастните участници, двете прояви са събитие в историята на двустранните научни и културни контакти – събитие, което няма аналог през последните 50 години.

(Авторката е преподавател по българистика във Философския факултет в Ниш)