Vladimir Ćorović: Bosna i Hercegovina (1925)

Glavna literatura o Bosni i Hercegovini

Ova knjiga, priređena za šire obrazovane krugove, većim svojim delom je izvod iz velikog piščeva spisa Historija Bosne, koja će izaći u izdanju Državne Štamparije. Tu je navedena, u svakom pitanju, upotrebljena građa izvora i literature, na osnovu koje je stvaran čitav prikaz. Ovde, u ovoj knjizi, pisac upućuje čitaoce samo na ona dela, koja daju opšta obaveštenja o Bosni, ili na njene knjige, koje prikazuju veće partije. Literatura pojedinih zbirki izvora, monografija i članaka nije davata.

Opšti spisi: Asbóth J., Bosnien und die Herzegowina. Wien, 1888. – Renner H., Durch Bosnien und die Herzegovina, Berlin 1897. – Bosnien und Herzegovina (Die öster.-ungar. Monarchie in Wort und Bild). Wien 1901.Olivier L., La Bosnie et l’ Herzegovine. Paris (bez datuma) – Dedijer J., Hercegovina (Naselja VI). Beograd, 1909. – Bosna i Hercegovina. Izdala sarajevska sekcija udruženja jugoslov. inženjera i arhitekata. Sarajevo, 1922.

Historiski pregled: Truhelka Š., Kulturne prilike Bosne i Hercegovine u prehistoričko doba. Sarajevo, 1914. – Patsch K., Zbirke rimskih i grčkih starina u b. h. zemaljskom muzeju. Sarajevo, 1915. – Patsch C., Dier Herzegovina einst und jetzt. (Historische Wanderungen im Karst und an der Adria I) Wien, 1922. – Klaić V., Poviest Bosne. Zagreb, 1882. – Jovanović Lj., O prošlosti Bosne i Hercegovine. Beograd, 1909. – Stanojević St., Istorija Bosne i Hercegovine. Beograd, 1909. – Prelog M., Povijest Bosne, I-III, Sarajevo (bez datuma).

Književnost u Bosni i Hercegovini: Ruvarac I., Nešto o Bosni dabarskoj i dabro bosanskoj episkopiji i o srpskim manastirima u Bosni. (Godišnjica, II). Beograd 1878. – Prohaska D., Das kroatisch-serbische Schrifttum in Bosnien und der Herzegowina. Zagreb, 1911. – Kemura S.–Ćorović V., Serbokroatische Dîchtungen bosnischer Moslims. Sarajevo, 1912. – Bašagić S., Bošnjaci i Hercegovci u islamskoj književnosti. Sarajevo, 1912. (Glasnik Zem. Muzeja, XXIV, 1-3) – Jelinić J., Kultura i bosanski franjevci. Sarajevo I, 1912; II, 1915. - Ćorović V., Die herzegowinischen Klöster. (Wissenschaftliche Miteilungen, XIII). Wien, 1915. Starinar, I, Beograd, 1923. – Popović P., Jugoslovensko književno t kao celina. (Glas CIV). Karlovci, 1922.

Kulturne prilike: Jireček C., Die Handelsstrassen und Bergwerke von Serbien und Bosnien. Prag, 1879. – Kemura S., Sarajevske džamije (Glasnik Zem. Muzeja XXI–XXIII). Sarajevo, 1909–1912. – (Ćorović V.), Podaci za proučavanje prosvjetnog rada u Bosni i Hercegovini. Sarajevo, 1911. – Truhelka Ć., Osvrt na sredovječne kulturne spomenike Bosne. Sarajevo, 1914.

Društveni odnosi: Schmid F., Bosnien und die Herzegovina unter der Verwaltung Österreich-Ungarns. Leipzig ,1914. – Rešetar M., Der Štokavische Dialekt. (Schriften der Balkankommission VIII) Wien, 1907. – Belić A., O srpskim ili hrvatskim dijalektima. (Glas LXXVIII), Beograd, 1908 – Levy M., Die Septhardim in Bosnien, Sarajevo, 1911. Truhelka Ć., Historička podloga agrarnog pitanja u Bosni. (Glasnik Zem. Muzeja, XXVIII). Sarajevo, 1915. – Skarić Vladislav, Porijeklo pravoslavnoga naroda u sjeverozapadnoj Bosni. (Glasnik Zem. Muzeja XXX), Sarajevo, 1919. – Jeremić R., O poreklu stanovništva tuzlanske oblasti (Glasnik geografskog društva, VIIVIII), Beograd, 1922. – Milojević B., Kupreško, Vukovsko, Ravno i Glamočko polje. (Naselja XIII), Beograd, 1923.

>>