Pomoc Promena pisma Pretraga Mapa Projekat Rastko - Boka
Zemlja
Istorija
Ljudi
Duhovnost
Umetnost
Kontakt

TIA Janus


Mladen Crnogorčević

Pisma

priredio dr Goran Komar

 

 

INTERNET IZDANJE

IZVRŠNI PRODUCENT I POKROVITELJ Tehnologije, izdavaštvo i agencija
Janus
Beograd,
jul 2001

PRODUCENT I ODGOVORNI UREDNIK
Zoran Stefanović
LIKOVNO OBLIKOVANJE
Marinko Lugonja
VEBMASTERING I TEHNIČKO UREĐIVANJE
Milan Stojić
DIGITALIZACIJA TEKSTUALNOG I LIKOVNOG MATERIJALA
Nenad Petrović
KOREKTURA
Saša Šekarić i Dragana Vignjević

 

ŠTAMPANO IZDANJE

IZDAVAČ
Zavičajni muzej Herceg-Novi
SAIZDAVAČ
Manastir Sv. Arhangela Mihaila – Prevlaka
BIBLIOTEKA
Posebna izdanja
GLAVNI UREDNIK
Đorđe Ćapin
REDAKCIJA
Nevenka Mitrović, Radojka Miajlović, Višnja Kosović, Đorđe Ćapin, Goran Komar
PRIREĐIVAČ
Goran Komar
KOMPJUTERSKA PRIPREMA
Goran Komar, Đorđe Ćapin, Voislav Bulatović
LIKOVNO UREĐENjE
Voislav Bulatović
ŠTAMPA
Biro KONTO Igalo bkonto@cg.yu
TIRAŽ
500
Herceg-Novi, 2001.

Sadržaj:

 • Predgovor
 • Pisma
 • Pismo Stojana Novakovića episkopu Gerasimu (1881)
 • Pismo mitropolita Mitrofana Bana Grbljanina Episkopu Gerasimu (1891)
 • Pismo epis. Gerasimu (1891)
 • Pismo M. Crnogorčevića Đorđu Stratimiroviću (1892)
 • Mladen Crnogorčević Đorđu Stratimiroviću (1892)
 • Mladen Crnogorčević Đorđu Stratimiroviću (1893)
 • Fragment bilješke Mladena Crnogorčevića
 • Mladen Crnogorčević Đorđu Stratimiroviću (1893)
 • Mladen Crnogorčević Đorđu Stratimiroviću (1893)
 • Mladen Crnogorčević Đorđu Stratimiroviću (1894)
 • Mladen Crnogorčević Đorđu Stratimiroviću (1894)
 • Mladen Crnogorčević Đorđu Stratimiroviću
 • Fragment bilješke o znamenitim Crnogorčevićima
 • Mladen Crnogorčević Đorđu Stratimiroviću (1895)
 • Stojan Novaković Ep. Gerasimu Petranoviću
 • Mladen Crnogorčević Đorđu Stratimiroviću (1896)
 • Epis. Gerasim Petranović Đorđu Stratimiroviću (1895)
 • Mladen Crnogorčević Đorđu Stratimiroviću (1896)
 • Mladen Crnogorčević nekom svešteniku (1899)
 • Izvještaj M. Crnogorčevića - popis znatnijih savinskih listina
 • Fragmenti bilješki sveštenika Jova Avramovića iz s. Trebesin (1905)
 • Predgovor

  Mladen Crnogorčević iz Baošića u Boki, pripadao je jednoj veoma staroj bokokotorskoj srpsko-pravoslavnoj familiji koja je davala pomorce, knezove, i glavare seoske, i koja je, to je važno istaći, pripadala onome sloju stanovništva Boke od prije velikog mletačko-turskog sukoba poznatog kao Morejski rat. Mladen je bio učitelj po obrazovanju i profesionalnom opredjeljenju. Službovao je u Grblju, Krtolima i Šibeniku, ali je, i kada je živio van Boke, o raspustima, redovno u zavičaj navraćao i predano se bavio istraživanjem srpskih starina. Pružio je u tome pravcu veliki doprinos, koji, zbog kratkoga života, ne odlikuje obimnost, ali ga i te kako krasi naučnost i preciznost. Vidjeće se to čak i iz ove njegove još neobjavljene prepiske sa znamenitim stvaraocima u srpskom narodu koji su ga visoko cijenili, i redovno mu svoja djela upućivali. Stvarao je Mladen Crnogorčević u vrijeme jednog velikog zamaha srpske istorijske nauke i mada srpski narod u to doba nije raspolagao s velikim brojem školovanih naučnika, oni koji su poput Mladena stvarali, u potpunosti su, predanim terenskim radom, koji nije bio samo sakupljački, nadomjestili ovaj nedostatak. Uostalom, ni drugi evropski narodi nisu u to vrijeme imali veliki broj školovanih istoričara i arheologa. Želim, dakle, podcrtati značaj usmjerenja srpskih istraživača Mladenovog doba (druga polovina XIX vijeka), na terenski istraživački rad. Suočili su se oni sa množinom materijalnih nalaza koje su opisali nekim se opisima i čitanjima zapretenih natpisa ni danas nema što dodati. Svakako, ovaj period u razvoju srpske arheologije i istoriografije odlikovala je upotreba jednog tipološkog metoda koji je više težio opisivanju nalaza nego li poštivanju elementarnog principa vertikalne stratigrafije nalazišta.

  Suočili su se ovi istraživači u vrijeme kada su naši primorski krajevi bili neuporedivo bliže autentičnom obliku svojih naselja, kada je još na zemlji stajalo mnoštvo arhaičnih spomenika, i konačno, kada je već gotovo jedan vijek trajala zatiračka akcija Austrougarske u starim srpskim zemljama, sa mnoštvom dokaza kontinuiteta srpskog narodnog karaktera našeg primorja. Njima pripada zasluga što su se ovi spomenici sačuvali, jer su u njihovoj međusobnoj prepisci opisivani i pominjani, pa naučnici sa strane, naročito oni iz germanske i hrvatske uticajne sfere, nisu mogli tako lako raznijeti ove spomenike. I u Mladenovoj prepisci se pominje sasvim neizbježni Vuk St. Karadžić koji je iz Boke ponio stare listine i, kako vidimo, i iz manastira Savina. To su sve nenadoknadivi gubici, a sigurno je da Vuk nije ponio bilo što, već reprezentativne i vrijedne spomenike srpskog naroda. U tome pogledu, nije naodmet još jednom upozoriti na važnost stvaranja redovitih mehanizama kontrole rada istraživača u arhivima i bibliotekama Srpske pravoslavne crkve, čak i kada oni nose nesumnjivi društveni ugled.

  Najveći dio ovdje objavljenih pisama pripada korespodenciji sa istoričarem ing. Đorđem Stratimirovićem kojega u Boki najprije poznajemo po djelu ''O prošlosti i neimarstvu Boke Kotorske", objavljenom 1895. godine. Očigledno su ova dvojica istraživača mnogo cijenili jedan drugoga i redovno razmjenjivali rukopise i štampana djela. Mladen Crnogorčević dopisivao se i sa episkopom bokokotorskim Gerasimom Petranovićem, koji mu je bio blizu u vrijeme službovanja u Grblju i Krtolima. Zaista, sasvim je vidljivo kako su se naši episkopi XIX vijeka ophodili i sarađivali sa nacionalnim pregaocima kakav je bio Mladen. Ovaj autor, stvorio je vrijedna djela iz istorije Boke, najčešće se zadržavajući na opisu naših starina. Napisao je izuzetan rad o crkvama u Grblju, o crkvama u Luštici, o manastiru Savina. Delao je u doba Jefta Dedijera, Sava Nakićenovića i drugih saradnika beogradskog univerziteta koji su zaslužni za slikanje i opis krupnih oblasti u srpskom narodu u vremenu u kojem se taj narod lagano oslobađao viševjekovne okupacije i okupljao snagu za veliko sabiranje. Mladen Crnogorčević je nosio jedan nešto drugačiji put i metod. On je delao više kao arheolog, on je čak i otkopavao Miholjsku Prevlaku, on je opisivao zatečeno. Radio je to precizno i naučno. Nesebično je pružao pomoć drugim istraživačima, i kako ćemo vidjeti iz ove zbirke, bio je spreman ustupati i izvorne materijale koje on još uvijek nije uspio štampati.

  Kada se danas piše o nekim krajevima Boke, tada su njegova djela klasična i posve nezaobilazna. "Crkve u Luštici", radovi o Prevlaci, "Crkve u Grblju", opis Savine – to je klasika u istoriografiji Boke. Njegovim putem, mnogo kasnije, poći će jedan bokeški istraživač, Petar Šerović iz Bijele. Čini mi se da i veličinom opusa i metodološkim usmjerenjem u poniranju u bokešku prošlost, najbliže poređenje sa djelom Crnogorčevića možemo naći u djelu Petra Šerovića. Oni nisu žurili da stvore jako mnogo. Ono što su pružili, to je vrijedno, tačno, pedantno.

  Čitajući pisma M. Crnogorčevića, možemo posmatrati djela u nastajanju i teškoće ovoga bokeškog pisca da štampa djela u prestonom Beogradu prema kojemu je on i mnogi drugi, prije i poslije njega, upravljali svoje poglede i svoje nade. Beograd nije bio uvijek na visini zadatka. Odveć često ostajali su srpski primorski krajevi u položaju jednoga velikog i značajnog svijeta, kao svijet bez roditelja.

  M. Crnogorčević je upoznavao i krajeve u kojima je službovao daleko od njegovog zavičaja. Ima pisama u kojima, pomažući prijateljima, on iscrpno obavješatava. U tome je sličan drugom jednom bokeškom istraživaču srpskih starina: Kućaninu, svešteniku Savu Nakićenoviću koji je delao u isto vrijeme. Iz jednoga pisma doznajemo kako je Crnogorčević imao saradnju ispunjenu povjerenjem i sa arhimandritom Nićiforom Dučićem iz Trebinja. Slao mu je, po svoj prilici, kompletan rukopis djela o Miholjskom zboru u Boki.

  Takođe, iz jednoga pisma M. Crnogorčevića, doznajemo o ozbiljnoj namjeri ovog istraživača da sastavi jednu istoriju Grblja u kojem je službovao (u selu Prijeradi). On je bio spriječen usljed iznenadnog premještaja na učiteljsku službu u Šibenik. Mladen je već prikupljao građu za ovo djelo. Zanimljivo je i pismo Crnogorčevića u kojem pominje arhimandrita istoričara Ilariona Ruvarca iz Hopova koji je izgradio ozbiljan naučnički autoritet ali, koji je pripadao istoričarima germanske uticajne sfere. Ovo pismo se može posmatrati u sastavu sa jednim drugim pismom od 1894. godine, iz kojega se vidi Crnogorčevićevo prirodno zalaganje za istraživanje i korektno opisivanje srpske narodne istorije prije dinastije Nemanjića. Ovdje se Crnogorčević poziva na dvojicu starih autora. Na temelju ovih redaka, može se Mladen Crnogorčević pribrojati srpskoj nacionalnoj istorijskoj školi bez trunke kolebanja.

  Mladenovo djelo o Prevlaci, a to je upravo njegovo ključno djelo, pojavilo se u vrijeme u kojem se na istoriografskom obzorju ukazala mogućnost da se rasprave o primarnom središtu Zetske episkopije politizuju. On je prvi naučni branilac istine o Prevlaci u sredini bokeškog zaliva. I da ništa drugo nije učinio, nego pronosio ovu istinu, koju je sažeto iznio u monografiji Miholjski zbor u Boci Kotorskoj, učinio bi djelo od opštenacionalne važnosti.

  U izučavanju bokeških i primorskih starina, ovaj istraživač se istakao više kao arheolog i ja sam uvjeren da je upravo taj dio njegovog opusa, koji bi očigledno bio daleko veći da je poživio, onaj najvrijedniji dio djela M. Crnogorčevića. Pribrojala je tako Boka, jednog autohtonog Bokelja srpskoj istorijskoj nauci i kulturnoj misiji primorskih Srba sa konca XIX vijeka, koja je u velikom broju pružila autora koji nisu bili školovani istoričari, ali koji su, uz metodološka ograničenja njihova vremena, pružili djela puno istinitija nego li množina njihovih školovanih sljedbenika poslije njih. Istinitost iskaza, istinito djelo, to je vrhovni i neoborivi postulat i kriterijum naučnosti.

  Mladen Crnogorčević se rodio u Perastu 29. decembra 1863. godine od oca Špira i majke Marije, rođene Đuranović iz Perasta. Završio je Preparandiju u Arbanasima kod Zadra. Učiteljevanje Mladenovo započeto je u Grblju, u selu Prijeradi 1. oktobra 1883., a nastavljeno u Krtolima, u Radovićima. Mladen se i dalje školovao pa je položio stručni ispit za učitelja građanske škole savladavši i nekolika strana jezika. Tokom 1894., bio je postavljen za učitelja srpskog jezika, istorije i geografije u Građanskoj školi u Šibeniku. U to vrijeme počeo se intenzivno zanimati srpskom istorijom i arheologijom.

  Mladen je umro veoma mlad, u 39. godini života, u svojim Baošićima, 14.jula 1902. godine.

  Najznačajniji radovi Mladena Crnogorčevića su: ''Crkve u Grblju'' (Glasnik, Zadar, 1902), ''Miholjski zbor u Boci Kotorskoj'' (Starinar, Beograd, 1895), Manastiri Paštrovski u Boci Kotorskoj'' (Starinar, Beograd, 1895), ''Crkve u Luštici'' ( Prosvjeta, Cetinje, 1898), ''Crkve i manastiri u općini budvanskoj'' (Glasnik, Zadar, 1901), ''Manastir Savina u Boci Kotorskoj'' (Vijesnik srpske crkve, Beograd, 1901), i ''Crkve u Grblju'', djelo koje je doživjelo reprint izdanje, blagodareći bokeškom, grbaljskom Odboru za obnovu manastira Podlastva.

  Nesumnjivo, djelo Mladena Crnogorčevića treba neodložno da dobije svoju naučnu ocjenu i valorizaciju u sklopu projekta štampanja njegovih sabranih djela. Isto tako je važno da se Mladenovo djelo, i djela drugih srpskih pisaca iz Boke pruže na uvid širokoj čitalačkoj publici koja je njegova djela rado čitala kao djela istinite narodne istorije bokeških Srba. A sve što je Mladen Crnogorčević dotakao kao istraživač ima opštenacionalni značaj i karakter.

  Ovoj zbirci pisama Mladena Crnogorčevića pridodata su i pisma drugih istraživača i značajnih ličnosti koja su zatečena u jednoj maloj savinskoj zbirci, koju na ovaj način stavljamo na raspolaganje naučnoj i široj kulturnoj javnosti.

  dr Goran Komar

  Mladen Crnogorčević

  Pisma

  Pismo Stojana Novakovića episkopu Gerasimu

  Zadar, 5. avgusta 1884.

  Vaše Visokopreosveštenstvo!

  Prema osobitoj važnosti "Savinske
  Krmčije" u istoriji zbornika našeg crkve-
  noga prava i s obzirom na to, što je uče-
  nome svijetu potrebito imati tačni
  opis iste, upoređeni sa sličnim rukopi-
  sima i sa pečatanom krmčijom, ja sam
  dao otštampati iz našeg Izvještaja
  sto primjeraka moga opisa, i razaslao
  tako reći urbi et orbi. Otisak jedan imao
  sam čast upraviti već i Vašem Vi-
  sokopreosveštenstvu, i nadam se, da ćete
  ga biti primili. Prilažem ovdje još
  dva primjerka, da ih upotrebite po svojoj
  uviđavnosti. Moram samo kazati, da sam
  ja već jedno dvanaest primjeraka razaslao
  uglednijim osobama Vaše eparhije, o čemu
  ćete već biti i izvješteni bili. Zahvalan ću
  Vam biti, ako mi svoj cijenjeni sud o
  ovoj mojoj skromnoj radnji saopćite. Po-
  jedina gospoda učenjaci kanoniste s kojima
  ja u svezi stojim entuzijazmirani su
  "Savinskom krmčijom" o kojoj sam im ja
  prethodno javio bio, i zavide mi na
  sreći, što sam ja mogao do nje doći i
  učeni svijet s njom upoznati. Radi pri-
  mjera prilažem Vam pismo prvog
  današnjeg ruskog kanoniste Dra Alek-
  sija Pavlova, profesora Moskovskoga Uni-
  versiteta, da vidite kako on cijeni
  "Savinsku krmčiju" po prostoj jednoj mojoj
  prijavi o njoj. Tako je to dragocjeni ruko-
  pis, da nema novca, kojim bi se mogao pla-
  titi. Ima ih još pet sličnih, ali nije
  dan nije potpun kao Savinski, i sutra
  ako ustreba (a to će svakako biti) da se
  napečata u prvobitnome svome obliku
  srpska krmčija, matice pečatane krm-
  čije, treba će kao prototip uzeti Sa-
  vinsku krmčiju. Neka ga čuvaju kao zjenicu
  oka, jer gubitak njegov bio bi nenadoknadiv.
  Ja sam molio gd. Račkoga, da mi pozajmi
  za mjesec dana Ilovičku krmčiju i odbio
  mi je molbu, bojeći se da kako ne propadne na
  putu. Vidite samo koliko se cijene ta-
  kovi rukopisi, a Savinska potpunija je
  i tačnija od Ilovičke. Ovo molim Vas
  napomenite o. Nastojatelju savinskom
  i neka pusti da propadnu prije sve
  knjige savinske, samo neka se sačuva
  to blago. Založeno je vitalno pitanje
  nauke u "Savinskoj krmčiji", a nauka je
  život, dakle u interesu života samoga
  stoji da je čuvaju kao oči svoje. Ako dobijem
  dopust da pođem na mjesec dana u Zagreb
  u Akademiju, ja ću možda opet zamoliti
  Vaše Visokopreosveštenstvo da mi pošlju
  Savinsku krmčiju da je uporedim sa Ilovičkom.
  Nego o tome, kad bude. Za mene je sada
  pitanje časti riješiti po mogućnosti ona
  pitanja, koja sam u zaključku brošure napomenuo.
  A do nekog riješenja doći moram, ma
  uložio na to ne nedjelja i mjeseci nego
  i godine radnje. Tu je pitanje koliko
  nauke, toliko i patriotizma, i
  meni se čini, da je za to vrijedno i
  sav život posvetiti. Molim Vas,
  da budete tako dobri povratiti mi
  prvom poštom pismo gd. Pavlova.

  Dopuštam sebi priposlati Vam šest
  primjeraka ovogodišnjeg Izvještaja, s
  molbom da naredite da se podjele bogo-
  slovima iz Boke, koji su u minuloj škol-
  skoj godini bili u Bogosloviji. Dobro je da
  imaju izvještaje svoga zavoda. Vašoj Kon-
  sistoriji jučer sam poslao obični broj
  primjeraka. Nadam se da ćete mi odo
  briti, što sam dao prirediti prijevod
  Kiprijanove knjige o "jedinstvu crkve"
  --------------------------------------------------

   

  Pismo mitropolita Mitrofana Bana Grbljanina Episkopu Gerasimu


  20. XII 1891.

  Vaše Visokopreosveštenstvo,
  Najmilostivi Arhipastir
  i preljubezni u Hristu brate!

  Primivši Vašu naredbu,
  odnosno nekola pisma M. Savine pre-
  datog G. Ministru Jovanu Pavloviću
  za dug Mitropolita Petra, odmah
  sam otišao kod G. Pavlovića, koji
  se od nekog vremena nalazi bole-
  stan, đe sam mu saobćio Vašu poru-
  ku. Odmah je odgovorio, da jako
  žali, što mu bolest nije dozvo-
  lila da do sada bude srećan iz-
  vršiti, u koliko se Vam bio u
  ovome obvezao, dodajući, da će se za
  ovo svojski zauzeti čim se od bole-
  sti bude oporavio. U isto vrijeme
  G. Pavlović preporučio mi je, da
  Vaše Visokopreosveštenstvo
  obavjestim, da ga je bolest
  spriječila, te ovo do sada po obeća-
  nju nije učinio, koje ovijem i či-
  nim.

  U slučaju, ako bi se ne daj Bo-
  že Pavlovićeva bolest produži
  la, ja ću nastojati, da po Va-
  šoj naredbi pismo od njega uzmem
  i prikazaću ga Gospodaru đe ću se
  za uspjeh ukoliko to bude mogu
  će svojski zauzeti.

  Dozvolite mi Vaše
  Visokopreosveštenstvo, da bu-
  dem tako slobodan čestitati
  Vam nastupajuće Praznike, Rož-
  destvo Hristovo i novu godinu
  sa najtoplijom željom, da mno-
  ge u zdravlju i svakome spokojstvu
  na sreću Sv. Pravoslavne crkve
  i drage Vam pastve dočeki-
  vate

  Izvolite Vaše Visokopre-
  osveštenstvo primiti moj
  najljubezni pozdrav i izraz moga
  najdubljega poštovanja kojim
  čast imam biti

  Vašega Visokopreosveštenstva
  Na Cetinju 20. Dekembra 1891.

  U Hristu brat
  i najponizan sluga

  M. Mitrofan

  Pismo epis. Gerasimu

  Cetinje, 23. dec. 1891.

  Vaše Visokopreosveštenstvo!

  Molim najpokornije Vaše Visoko
  preosveštenstvo, da mi oprostite, što
  u svoje vrijeme nisam odgovorio na pismo
  Vašega Visokopreosveštenstva u stva-
  ri, koju ste imali dobrotu povjeriti mi,
  Nesretna bolest moja od stomaka, koja me
  muči već od po godine, učinila me je nespo-
  sobnim za svaki rad, te mi se ništa
  nije mililo, niti sam mogao što predu-
  zimati u pomenutoj stvari.

  Sad, pošto sam se nešto malo oporavio
  gledaću, da tu stvar iznesem na nadležnom
  mjestu i nadam se povoljnom uspjehu.

  I po drugi put moleći Vaše Visoko
  Preosveštenstvo za opraštenje (!) uzimam ovu pri-
  liku vrlo rado, da uvjerim Vaše Visokopreosvešten-
  stvo o mojem najdubljem poštovanju, s kojim čast
  imam nazvati se

  Vašeg Visokopreosveštenstva
  najponizniji
  (potpis nečitak)


  na trećoj strani uzdužno presavijenog lista
  bilješka episkopa Gerasima Petranovića:

  Prim, u M. Savini hrani se pi-
  smo pok. Mitr. Petra crnogorskog
  G. 1816 kojim priznaje dug od 100 talijera
  Obvezujući se da će ga on ili
  Njegovi nasljednici platiti.

  Ovo sam pismo predao bio u
  M. savini Ministru J. Pavloviću
  koje se još kod istoga nalazi
  kao što glase ova
  dva pisma, koja neka se ču-
  vaju za svaku potrebu u m.
  Savini, barem da se traži
  povratak pisma Mitr. Petra

  Decembr. 1891 Gerasim
  Episkop

   

  Pismo M. Crnogorčevića Đorđu Stratimiroviću

  Blagorodni Gospodine
  Ovog puta kasno ispunjavam obe-
  ćanje.
  Po sreći amo je dohodio gosp
  prof. J. Đelčić, i obišao neke kraje-
  ve Miholjskoga zbora. Našao se potpu-
  no zadovoljan.Uz neke druge podat-
  ke, zatražio je od mene, da mu
  snimim natpis koji Vam prila-
  žem, i za koji je on već prije znao.
  Poslao bih Vam i jedan snimak
  latinskog natpisa iz crkve u
  Bogdašiću, koji sam pregledao, kao
  i onaj Neofitov, o prošlom Petro-
  vudne. Nego mi seljaci tom pri-
  likom rekoše, da su nekoliko dana
  pre toga dva gospodina obilazili
  Bogdašiće, i, po njihovom kazivanju,
  kao da ste onamo i Vi bili. Istom
  prilikom, kao da ste obišli re
  lasa zeferore i Pasiglav /Spasiglav
  Pasiglava/.
  Odnosno Crnogplata ili Zrnogplata
  po dojakošnjem istraživanju, etimo-
  loški se svodi na: zrnima plaćeno
  /na puške dobiveno - zrnima iz puša-
  ka/ ili: crno /tužno/ plaćeno.
  Iza mnogih pokušaja, pošlo mi
  je za rukom kompletirati natpis
  Guraševe ploče: RABÜ BOŽII MAKSIM A RSÜM [REKOM] GURAŠÜ...
  Izlišno bi bilo dakle slati
  ga gosp Jagiću, i ako, da je moj
  navod,po mišljenju Vašem, pogrešan
  Ostajem Vašega Gospostva
  Ponizni sluga M Crnogorčević
  Krtoli, 21 Avgusta 1892

  Mladen Crnogorčević Đorđu Stratimiroviću

  Blagorodni gospodine!
  Radi završnih mu riječi, bolnim sam
  osjećajem pročitao Vaše cijenjeno pismo
  8/20 o. mj., i s toga hitam da odgovo-
  rim na pitanja istaknuta u vla-
  štom pismu, i da se navratim le-
  timice i na ona, kojima ste se
  podavno bavili
  Pri morskoj obali na Grabu ili-
  ti Grabima /Grab/ u selu Baošićima
  /recte: na današnjoj granici baošićko -
  bijeljskoj:/ na mjestu gdje izvire jedan
  vrutak, a nešto podalje s obiju stra-
  na, dva druga /de tre fontane/ vide se
  opale zidine /= muro antico, planime-
  tričnog crteža 1752 g./, koje brštan oblaže
  Ovo mjesto zovu i danas Balšina kula
  a vodu Balšin bunar, na kojem su ka-
  snije podignute vodene mlinice /V: Herceg-
  Novi, T. K. Popović, Zadar, 1884, str. 132/, jer
  su ovdje imali svoje ljetnjikovce Balšići
  kao god kasnije Mlečić. U prošlom vije-
  ku to bijaše svojine Ekaterine Zmajević
  iz Perasta,a od g.1733 grofovske porodice
  Smeća /conti Smecchia/. Po Balši /Baoši/
  iliti Balšićima /Baošićima/ nazvano je
  kao što se priča, selo Baošići.
  U Baošićima valjda da sa krasnog
  mu položaja ostalo je tragova ne samo
  iz doba Balšića i Mlečića, nego i iz
  turskog takođe. Tu je zaselak Kulina
  sa ostacima jedne kule /po prilici iz
  XVII. v. /, u Šatorište, gdje su Turci ra-
  zapinjali šatore. I voda ''Morac'' je
  tursko djelo
  A g. 1830 na vrhu Gologa brda nađena su
  pod zemljom dva starinska bronzana pro-
  sjeka /ubojni čekići/
  O Balšićima ima uspomena ne sa-
  mo u Baošićima, ama i u krajevima o-
  ko Lovćenske kose, a po prilici i u Ku-
  tima kao da ima brijeg, koji zovu: ''Bal-
  ša'' /u tvrdo ne znam, ni vjerujem!/, Ima
  ih, koji uzimaju Orjensku za Balšinu
  lokvu, ali je to sasvim pogrešno
  Orjenska je lokva u dalmatinskoj
  granici između planine Orjena i plani-
  ne Dobroštice kod sela Mokrina
  Baošina lokva postoji blizu Ori-
  jenske lokve, ali i blizu dalmatin-
  sko - ercegovačke granice: pri stazi, ko-
  ja vodi s Graba /sr: s baošićkim Gra-
  bom!/ na Kruševo, te na klanjac Vra-
  tilo /Vratilo pass/ = dakle u predjelu
  Altomanovića, koji je pritisnuo Đu-
  rađ I Balšić 1375.g.
  U Pucićevim spomenicima /Biograd, 1858, str. 82/
  spomenut je ''mogoriš'' kao naziv nekog do-
  hotka, a u istim spomenicima /Bogr. 1862/
  u pismu Dabiše bosanskog 1393 g. spomenut
  je takođe mogoriš /DAITE MU MOGORIŠ donare
  rit magarisium/
  Pasiglav /= Pasiglava - Spasiglav/ ima
  na granici bogdašićko - lastovskoj, i u Lu-
  štici, i kod Imockog u Dalmaciji itd.
  Ima i hrisovulj kralja Stefana Radoslava
  15 Jul.1230, koji inače, radi dokazanih
  anahronizama, a bez srpskog originala
  smatran je od auktoriteta kao falsifi-
  kat. Kako god bilo, u tom falsifikatu
  spomenut je Pasiglav /rit magarisium
  iglav et tutta la piamura fino el confini
  de Garbal.../. Sada premda je ovaj Pas-
  iglav napomenut do Luštice, te bi se
  na prvi mah mogao i uzeti za Pasi-
  glav luštički mišljenja sam da to
  nije tako, već je ono uprav bogda-
  šićki - lastovski Pasiglav, jer u pobroja-
  nju mjesnosti u onom, premda falsifiko-
  vanom hrisovulju, išlo se zaokružujući
  granice planinskim bilom, a i s dru-
  goga razloga, kao da stvar stoji ova-
  ko: kad je na prvome mjestu istak-
  nuta Luštica, nije trebalo opet is-
  ticati nešto neznatno iz sredine
  njene
  A pošto je nešto podalje da-
  našnji Mogoriš, i, pošto se nekad
  pod imenom Mogoriša /kako napom-
  enuh podavno, i ne sluteći, da ću
  istu misao ikad dalje razvijati/
  razumjevalo čitavo planinsko bilo
  od Trojice na Veće brdo /Vrmac - Pa-
  siglav - Većebrdo/, ne bi li se smjela
  kombinovati ovaka hipoteza:
  Naziv Pasiglav je starijeg postanka
  nego li Mogoriš. Okolica pasiglavska
  tek u XVIII. v. nazvana je Mogorišem, koji
  je kasnije opet izgubio svoje opće u
  appellativum rašireno značenje,ograničivši
  se /pars prototo/ na današnje
  Našu i stranu istoriju, narodno pre-
  danje, mnogobrojne rasprave, i sve što je
  moglo pomoći da se riješi pitanje zet-
  ske jepiskopije sve sam upotrebio. Pre-
  ma tome o Prevlaci mislim ovako:
  Jepiskopija je na njoj osnovana 1219 - 20, ko-
  ja je 1346 g. podignuta na Mitropoliju
  U doba bijesa mletačkog i turskog o
  samom početku XV.v.mitropolit Arse-
  nije našao se prinuđen predići u Še-
  stansku krajinu.Kaluđeri su na Prevla-
  ci ostali, dok su potrovani 1441 god.
  Po tome je pravoslavna služba osluži-
  vana na Prevlaci za 222 godine! Nego,
  ima spomena, kako se u sv. Mihailu
  i sv. Mariji liturđija služi čak g. 1456.
  U svakom slučaju ima jakih izgleda
  po kojima bi se dosta pouzdano moglo
  kazati, da konačno razorenje prevlačko
  pada u znameniti istorijski decenij 1450 - 60
  Valja da je sve to uzrokovalo, da
  raški mitropolit Nikodim već 1443 g.
  zatraži od dubrovačkog kneza velik dio
  ostavštine Đ. Brankovićeve, a za njim
  kaluđer Evfrosije 1447 g., i jedan posla-
  nik Lazara Đurđeva Brankovića 1457 g.
  da prime potonje ostatke od poklo-
  na despotova
  Jedno i drugo mišljenje potkrep-
  ljuju dukali 1446, 1457, 1455, 1671, koje
  sam podrobnije ispitao
  Ljubiša nije bio bliži pozna-
  valac istorije južnih Slovena, i zato
  njegov citat 1474 podleži sumnji.
  Pored ostalog on je kazao da je car
  Lazar /Hrebljanović - Grebljanović/ bio
  poreklom iz Grblja!, a u komentu Gorskog
  Vijenca, tumačeći ono: ''heroje ka požarske''
  uzeo je srbijanski srez požarevački u mje-
  sto ruskog hetmana Požarskog
  Na poznatoj ploči prevlačkoj je
  rečeno, da je Đuraš,unuk stavilca
  Đuraša, bio u cara Stefana ''treći vi-
  tez,'' a Dušan se zacario 1346 g. To
  dakle ne može biti Stefana Dečanskog
  ČELNIK GJURAŠ,koji se spominje 1326 g.,jer
  je Dečanski bio kralj /STEFAN KRALj DEČAN-
  SKI OUROŠ TRETII/, ali čelnik Đuraš kao
  da je predak viteza Đuraša
  Car Dušan je poslije saveza s Mle-
  čićima i s Mladenom Šubićem, skradin-
  sko - kliškim knezom 1345 g., prodro u
  Bosnu 1350,a g. 1355. obnovivši savez
  s Mlečićima za obranu od kralja Ljude-
  vita, Dušanova vojska otme Skradin,
  koji držaše vitez Đuraš /castellano
  Juras/, i Kliš, koji držaše vojvoda
  Palman.To će biti dakle vlašti
  vitez Đuraš nadgrobne ploče prevlačke
  Od ovih Đuraša nastali su ka-
  snije Đuraševići. Ovim imenom zovu i
  selo, koje je Prevlaci u neposrednoj
  blizini. God.1404 nudili su Dubrovčani
  svoj brod vojvodama Đurđu i Lješu Đu-
  raševićima. G. 1454 spominje se
  Kalođurđe Đurašević iz Crmnice. A
  u jednoj latinskoj, na pergameni
  pisanoj, i za pitanje prevlačko
  jako znatnoj listini g.1494 spo-
  menut je Dabin Đurašević /...ba
  lam novacovich. dabin gurassevich et
  alias Colonos....in...villa de Liescevi
  chija districti cathari .....Duum olim
  quidam sismaticus metropolitanas titulo
  et nomine ecclesias san Micaelis.....
  Marie de Prevlacha et san Gabrielis...etc.
  Ne znam ništa o tome, gdje je pogre-
  ben Dimitrije /D/I/MITRIJE?/, sin Stefana
  /po Račkom: Đurđa/Vukanovića Nemanjića,
  koji je u kaluđerstvu nazvan i David
  Treba dobro poznavati istoriju, i
  ne praviti kombinacije bez sigurne
  podloge, niti razmrsivati konce, koji
  prije nego li se razvlače, mogli bi
  se još većma pomrsiti, kao god pau-
  kova mreža. Izvinićete mi s toga
  na smjeloj hipotezi o Pasiglavu
  Mogorišu, koju sam i preko svoje volje
  razvlačio u prvim retcima, koja se
  osniva na slaboj podlozi Radosavljeva
  hrisovulja, i koja mene ne isteresuje
  u punoj mjeri, da se ne sjetih neg-
  dašnjeg Vašeg interesovanja za mo-
  goriš
  Sasvim sam otvoreno istakao i
  moje mišljenje o Prevlaci. Da sam
  bio namjeran opremiti kojem arheo-
  loškom listu moje misli o svemu
  tome, bez sumnje bio bih pola manje
  kazao, ne upuštajući se u kojeka-
  kve kalkulacije. A ovdje sam i odveć
  rekao, i to navlaš, pri ovim opro-
  štajnim časovima,da mi posluži
  za buduće vladanje razlika između
  hladne kritike i smjelosti, koju, kad
  se tim javnosti nisam izlagao, u
  mnogim sam je početnim radovima
  sasvim rado imao. Inače, i stručnja-
  ci moraju biti vrlo obzirni, i pola-
  ko ići u spornim raspravama, kamo
  li ja, početnik, za koga bi može
  biz bolje bilo,da ovake studije
  prije zapustim,nego li dalje nasta-
  vim
  I po vlaštom mojem uvjerenju,
  i po kazivanju Gosp. Episkopa već
  podavno uviđeh, da je postignuti
  uspjeh glede ploča prevlačkih djelo
  vašeg pregalačkog zauzimanja, što
  sam u stanju potpuno ocjeniti
  Promatrajući takav postupak, i neho-
  tice pada mi na um slično prega-
  laštvo Vašeg Slavnog pretka, bla-
  ženo počivšeg arhijepiskopa i Mitro-
  polita Stefana, velikodušnog osnovate-
  lja poznatog blagodjejanija
  U svako doba biću gotov, na mo-
  ju veliku utjehu, ako Vam u novoj
  postojbini i u čem budem mogao po-
  služiti. I sve, što nam je preda-
  nje do danas sačuvalo o Balšićima,
  u ovim i daljim krajevima, i sve
  ono, što je meni do sada nepoznato,
  živo ću obrađivati, brižljivo posabi-
  rati, i u cjelini Vam poslati.
  A svakojako, prije vašeg kretanja,
  o izmaku ovoga mjeseca, ja ću nasto-
  jati, kako me dužnost veže, da
  dođem u Kotor, da toplo blagodarim
  na rijetkoj dobroti Vašeg Slavnog
  Blagorodstva
  Ove retke, sastavljene žurno, pri
  uzbuđenosti s rastanka, koji na no-
  je srce tako teško pada, izvolite
  primiti kao malen znak dobre
  namjere i svake gotovosti, što će u
  svako doba i na svako Vaše zatra-
  ženje naći odjeka
  U Vašeg Blagorodstva
  poniznog poštovaoca
  Mladen Crnogorčević
  Krtoli, 9/21 dec.1892
  Završujući ovaj referat, mišljenja
  sam, da objelodanim uz povoljne uslove
  što skorije raspravu ''Miholjski zbor u Boci
  Kotorskoj,'' i da u svojoj izdržljivosti
  žrtvujem, što se god može od mene za-
  tražiti, tek da se sačuvaju potonji
  ostanci na starostavnoj našoj Prevlaci
  Vašega Blagorodstva
  odani sluga
  Mladen Crnogorčević
  Krtoli, 6/18 novembra 1892

  Mladen Crnogorčević Đorđu Stratimiroviću

  Blagorodni Gospodine,

  Većma s nestašice vijesti, nego li s dru-
  gih uzroka, i preko svoje volje, bio sam da tako
  rečem, prinuđen, odugovlačiti s ovim retcima od
  izmaka minule godine do danas. Dopustite dakle
  da pređem odmah na navođenje onih podataka ko-
  je je bilo mogućno prikupiti.
  Ivan knez Vojnović življaše u drugoj polovini XVIII
  v.Imaše dva brata Miloša i Voina.Upravljao
  je nad Popovom u Ercegovini.Odlikovao se kod
  Ljubinja i Trebinja,odbijajući tursku najezdu,za
  tim se stani u Ercegnovom,gdje je ostavio
  za sobom sinove Vasilija i Vuja (V: Herceg - Novi
  Tomo K. Popović, Zadar, 1884, str.192)
  Ivelići su znametita grofovska porodica risans-
  ka.Manstir banjski spominje O.Vasilija Ive-
  lića kao revnog služitelja crkve i oltara
  Neki Komlen Jovov Ivelić (POP KOMLEN) ostavio je
  iza sebe krasan antimis,koji je sam živo-
  pisao.On je živio oko 1680 - 1730 g.
  O ovoj porodici moglo bi se doznati potanjih
  vijesti u risanskoj okolici,a valja da ih je
  bilo i u onoj knjizi kojom mletačka vlada podjeljuje prei-
  mućstva risanskoj grofovskoj porodici Vlastelinovića.Ova
  knjiga biće danas u rukama popa Bućina,paroha dubrovačkog.

  Kao narodni živopisci u Boci Kotorskoj spominju se Dimitri-
  je Daskal o početku XVIII. v. Đorđe Dimitrijević, Danil
  Dimitrijević i neki Rafail u doba između 1740 - 1760 g.

  Pop simo Bjelopoljac (Lazović) živopisao je ikonostas ma-
  nastira savinskog 1796 g. Aleksija lazović, Bjelopoljac, ži-
  vopisao je ikonostas pođanske crkve sv. Srđa i Vakha
  1804 g., i onaj baošićke crkve Sv. Nikole 1806 g.
  U krtoljsko - luštičkoj parohiji znatne su gomile (Grab
  hugel): Graniska gomila u Đuraševićima, Radaljeva gomi-
  la u Gošićima, Desanova gomila kod Babunaca luš-
  tičkih, Lušina gomila između Đuraševića i Lješevića
  Vrlo je opsežna Radaljeva gomila. Jedna gomila kod
  crkve Sv. Ivana u Krtolima ima periferiju od 80 - 90 me-
  tara. Ona ima biti vrlo interesantna. Kod sv. Iva-
  na (!) pak ima grobova iz davnih davnina, jer i
  crkva kao da potiče iz 13. ili 14.v. Do g. 1776 tu
  je bilo zajedničko ukopište katolicima i pravoslav-
  nim.
  U budvanskom (sada đenijskom) kaštelu nema natpisa
  ili, ako su i postojali, već su otučeni relata re
  fero tako, da im je nestalo i pošlednjeg traga.
  Šteta, što na ovake praznike nailazi istorija
  Balšića, koji su onako rado imali zetske primorske kra-
  jeve, osobiti Budvu i Prevlaku (Balša II)
  Starinar je (God. IX, knj. 2.) s mojim bilješkama o grobnica-
  ma prevlačkim izišao u prvoj polovini marta. Ako
  ga niste pročitali preko gosp. Jiričeka, koji sada bo-
  ravi u Beču, a izvjesno ga prima, mogu Vam poslati
  moj eksemplar. A i ploče s prevlačkog guvna prenio
  sam u crkvicu. Istom prilikom na grobnici ktitora
  prevlačkog rezao sam natpis: OVDJE POČIVA KONTESA
  EKATERINA VLASTELINOVIĆ POKOJ NjEZINOM
  PEPELU
  Da nadoknadim nepotpunost vijesti o grofovima Voj-
  noviću - Iveliću, prilažem Vam opis i crtež špilje, koja
  potsjeća kako rekoste na ime Vaše slavne porodice
  a iz sjećanja na interesovanje Vaše za ćirilske natpi-
  se, evo Vam nacrta s grobnice u kojoj su upokojeni mo-
  ji pretci
  Strepim, da i do sada ne bude proteklo vrijeme
  preko kojeg bi Vam bili izlišni ovaki podaci. U
  svakom slučaju možete ih međutim pouzdano upotre-
  biti. A meni će biti postojana briga, da ih, kad
  god bilo, razvijem i usavršim

  Vašega Blagorodstva
  Ponizni sluga
  Mladen Crnogorčević
  Krtoli, 28 marta 1893

   

  Fragment bilješke Mladena Crnogorčevića

  Stracinova spila.
  Pri moru među Uborkom (Rt. Kamenova) i Kočištima
  (Rt.Kocista) otvara se Stracinova spila, koju zovu i Strati-
  novom spilom i Stracinovicom
  Oblik joj liči na savijen prodor, i dijeli se
  na dva kraka: vanjski, razvedeni, koji nije pokriven (za-
  svođen), a dug je oko 15 metara, i nutrnji zasvođeni
  prostor
  Unutrašnjost (pećina) je široka 8 m, toli-
  ko duga, a visoka: gdje 1, gdje 2 - 4 - 5 - 8 m. Otvor
  joj je okrenut k istoku
  Spila sastoji od naslaganih crveno - pla-
  vih (upravo: krvavo - modrih) stijena, kako se slije-
  va voda s vrhova spile
  Kad nabreknu morski valovi, plaču je i
  preko podnožja, ali jedva da dopiru do vrha pe-
  ćine spiline
  U nju se ulazi s istočne strane, sa
  zapadne strane, i s mora, samo što silazak o-
  zgor nije pristupan. Ulazeći s istočne strane
  ide se kamenitom uzvišicom, što no se pri stra-
  ni uzdigla do iznad polovice nutrnjeg i vanjskog
  prostora spile
  Spila je u zaklonu od vjetra, a izlože-
  na je više istočnim, nego li južnim vjetrovima
  Nema stalaktita, kao u susjednoj ''Veljoj spili''
  ali ima drugih tvorevina od sige. Na mjestima curi ka-
  plja za kapljom sa spilina svoda, a u kamenicama (škra-
  pama) na okolo so se po sebi pravi
  U šljunku ispred spile ima malih školjaka
  (Sasteropoda - Branchiala), i od njih ostataka (tvorevina):
  t. zv. grčkih kamena itd., a u vrhu pećine ima takog
  zemljanog tijesta ,da bi se moglo praviti razno posuđe.
  Pastiri luštički i danas svraćaju u ovu spilu
  životinju: ljeti od sunačne pripeke, zimi od kiše. I-
  zim njih malo ko posjećuje Stracinovu spilu
  I u pojedinim oknima (u omanjim pećinama) za-
  padno od spile, moglo bi se skriti od kiše 2 - 3,
  ili 5 - 7 ljudi. jedna od ovih pećinica je duga 4 - 5
  m, nešto šira od jednog metra, visoka 80 - 90 cm, te
  bi se u njoj moglo smjestiti 7 - 8 ljudi. po kiši ili
  vjetru u njoj se stoji kao u lijepoj sobi
  Stracinovooj spili spada i pećina, odaljena od
  iste spile za 60 koraka zapadno, koja ima prostor
  pokriven, tek malko manji, nego li je nutrnji pro-
  stor Stracinove spile
  Idući obalom od Stracinove spile do Kočišta,
  ista obala tako je strmenita i ispresjecana, da
  bi se (u skučenim razmjerima) mogla uporediti norveš-
  kim fjordima
  Pričaju, da je neki čovjek, hodeći da ribu lovi
  vidio pred Stracinovom spilom obezglavljenu divokozu
  kojoj, kad se primače, i nje nestade.
  Kad žene kunu, reknu: ''Da Bog da se stanio ispod
  Stracinove spile'' (biva: gdje je pustoš, bez igdje ikoga)
  Podalje od Stracinove spile, idući put Kočišta,
  pri obali uzdigla se hrid, visoka iznad morske po-
  vršine 1,60 m. Hrid zovu od starija ''seka od Ko-

  pitnjaka'' (Kopitnjakova hrid), jer na tolikoj visini -što je svakojako rijetkost! - nahodi se donja polo-
  vina jednog kopitnjaka (školjka - Cochifera), po čemu
  sude, da je morska površina nekad pokrivala ovu hrid

  Stracine, Stracinov potok

  U Stracinama je granica krtoljsko - luštička.
  Stracine su dijelom u uvali, dijelom u strani, a u
  prisoju, po sahata daleko od mora u oblatnom, a
  3/4 sah..daleko ood Stracinove spile. Danas su u tra-
  cinama maslinjaci, a nekad je bilo i vinograda
  U narodu živi predanje: Nosila baba vodu iz
  daleka. Srete je sv. Sava i upita: Je li daleko
  ta voda? A baba: jest! A ti je prolij -
  doda sv. Sava. Ne mogu, e je nosim doma, odvra-
  ti baba. A sv. Sava: Prolij je! I baba pro-
  li vodu. - Sv. Sava na to prekrsti, i pukne jak
  mlaz vode ''Pod Plato'' u blizini pored samih
  Stracina.- A baba opet za njim prekrsti, i
  voda se jedanak prekide pod Platom i izbije na
  vrh t. zv. ''Srđenovića (Popovića) ponte'' pri samom moru
  u Oblatnom
  Tu i danas izbija jak mlaz vode, koja je i-
  nače prijaka, dajući slnatinom

  M Crnogorčević

  Mladen Crnogorčević Đorđu Stratimiroviću


  Blagorodni Gospodine,

  U svoje vrijeme primio sam Vaše cijenjeno pismo
  3./15. Julija, i žao mi je, gdje Vam ne mogoh odgo-
  voriti do danas
  Natpis ploče prevlačke zbilja je pogrešno
  naštampan, premda su u Biogradu imali: zuma-
  čenje, fotografski snimak i potonji ispravak
  U zasebnoj raspravi čitaće se: D/I/MITRIJE
  Troškom od for 5., udijeljenih od preosv. Gosp
  Episkopa, predignute su ploče s prevlačkoga
  gumna, na kojima bijahu: sasvim izlizana
  ćirilska pismena u skraćenicima na jednoj,
  i rezbarije u vidu krila na drugoj ploči, i
  zato je o njima, već litografisanim u Sta-
  rinaru, rečeno, da je njima popločano gumno
  Dok ste boravili u Kotoru, Vi ste zbi-
  lja svratili moju pažnju na postanak ime-
  na Stradioti. Prema tome stilizovao sam
  odnosni prijelaz ovako: ...dok su nazvani
  Stradiotima (prvobitno može bit: Stratioti
  ma) u XIV.v.od nekih Grka .......
  Vlada ih mletačka (arbanaško grčke doseljeni-
  ke) razređivaše na suhu kao konjanike pod i-
  menom Stratija (Ratnici) .....
  A značenje ''Prevlaka'' u mojoj raspravi rastu-
  mačih ovako: rukav zemlje - jezik zemlje - zemljeuz
  prijedžba - isthmus

  Moja je monografija privedena kraju već pri-
  je tri - četiri mjeseca.Mogaše biti i oštam-
  pana! Radi zakašnjenja krivim jednog mjernika
  koji mi je bio obećao, da će mi izraditi to-
  pografski crtež zemalja Mih. zbora, pa on
  potezao, a ja uzalud iščekao sve do skora
  Slučaj je htio da zahtjevi službe pozovu mjer-
  nika u ovo mjesto, sa svima planima, s teo-
  dolitom i ost. Upotrebih zgodu, i završih
  sam davno žuđenu stvar. već poslah raspravu
  i crteže (njih 15.) gosp. Arhim. Dučiću
  Kako sam se vrlo malo bavio narodnom
  poezijom, pri ruci ne imadoh do samo neke
  pjesmarice. Uzalud sam tražio pjesmu od Ka-
  čića (Dubrovnik, 1887), i u Vukovim Srp. narod.
  pjesm. ((Biograd, 1887): tu je nije. Našao sam je
  pak u Srp. nar. pjesmama Vukovim (knj. treća Beč, 1846), i to:
  pj. 26. na str. 173. i pj. 28. str. 199.: Žen.Iva Senjan.
  Koliko se priča o Komnenu barjaktaru me-
  đu zagorskim naseljenjem općine hercegnovske, to
  su koliko mi je do danas poznato remini-
  šensije nar. pjesme koja se o njemu sačuvala
  Nego, drugih podataka mogu Vam saopći-
  ti o Komnenu, što ćete Vi, radi dostovjerno-
  sti, moći sravniti sa prilikama stanoviš-
  ta, s kojega polazite

  I tako, u Crnoj Gori, u Lješanskoj nahiji,
  kazuju da je Komnen barjaktar sinovac Senjanina Iva, i
  da je rodom iz Kotara. On je ratovao na Muja i
  Aliju na Udbini. Početak je pjesme: Vino pije
  trideset serdara. Vino služi Komnen barjaktare
  na bijelu Smiljanića kulu......
  O Komnenu je spomenuto i u Gorskom vijen-
  cu (izd. I, 73)

  Na dalmat. bosan. herceg. tromeđi /Ariplex conf/
  nahodimo podataka, koji unose možebit nešto
  svjetlosti u pitanje o Komnenu, a i inače mo-
  gli bi za Vas u koje vrijeme vrijediti. Onamo
  kazuju, da je Komnen barjaktar (a do njega i se-
  strić vojvode Sekule) pogreben na Igličiću, drugi
  vele: u Renjić klancu, treći: u Golinjevu. Onamo
  pjevaju pjesme o Komnenu barjaktaru
  Igličić i Renjić klanac jesu u Hercegovini
  a Golijevo je kod Grabovice
  Kod Igličića i Renjić klanjca postoje stara
  groblja sa rezbarijama u relijefu i sa staro - srp-
  skim natpisima, što je, premda ne ispitano
  kako treba, vrlo važno za našu epigrafiku i
  heraldiku
  Na spomenutoj tromeđi jesu: ''Markova skakala''
  ( = Skakala Kraljević Marka), kao što niže susjed-
  nog Lovreća, u Imotskom Kotaru, selo Mrnjavci
  odakle, kažu da vodi poreklo otac Vukašinov
  ili ti đed Kraljevića Marka
  Kod Ržanova su ruševine Maglić grada
  i gradine Pišteleka
  A kod Grabovice gdje no pošljednji
  ogranci planinskog lanca Tušničkog (u
  savijutku ponornice Šuhiće) prelaze u rav-
  nicu, postoji Županjac (Duvno): stari Dalmi
  nium Delminium

  Nadam se da ću Vam zatražene
  podatke i dalje razvijati, i ostajem

  Vašeg Blagorodstva
  Ponizni sluga

  Krtoli, 4 Avgusta 1893
  M.Crnogorčević

   

  Mladen Crnogorčević Đorđu Stratimiroviću


  Blagorodni gospodine

  U odgovoru Vašeg cijenjenog pisma
  12. avgusta za sada Vam mogu saopćiti
  slijedeće:
  Odnosno godina, da im se vidi moguć-
  nost podudaranja, iz pjesme 26. (Srpske
  nar. pjesme. Beč. 1846) ishodi: da je Kom-
  nen Barjaktar brat Senjaninu Ivu (Iva-
  nu kapetanu). A u jednoj glosi, koja
  je pribilježena istoj pjesmi, rečeno
  je, da bi se o Ivu moglo što do-
  znati u knjigama iz XVIII. vijeka
  hodeći u Udbinu, da ugrabi Hajkunu
  sestru Frca Ibrahima, Komnen se sa-
  krije na vjeru kod krčmarice Jele,
  koja ga nauči, kako će ugrabiti
  Hajkunu. Pri povratku, jašeći konja
  s Hajkunom Komena (...tr) van age
  koga Komnen ubije kao (...tr) i Talu
  Budalinu, i Frca Ibrahima. Kad Komnen
  opočinuo pri nekoj vodi, opazi svoju
  sestru Anđeliju uz 30. đevojaka, a uz
  30. Udbinjana, koji ih bijehu oteli
  Komnen izasječe Turke, preote đevojke,
  i, primičući se Senju, opazi iz dale-
  ka mnoge svijeće u konaku: Senjanin
  Ivo, misleći da je Komnen poginuo,
  davaše daću za pokoj duše njegove.
  U to bahnu Komnen! Iza veselja, Kom-
  nen predade Hajkunu Ivanu, a džeferdar
  sebi pridrža
  Pjesma 28. ''Kunina zlatija'' počinje:
  Knjigu piše Hasanaginica
  Iz Udbine, iz turske krajine,
  Mila ćerka Hamze kapetana
  Iz Klijenka grada bijeloga
  Te je šalje svojoj staroj majci
  (...tr) da ne bude Hromac? A
  (...tr) Lješkovlug?
  Ostale su mjesnosti u opsegu
  negdašnje neretljanske županije (iz-
  među Cetine, Dubrovnika i Rame), u
  kojoj se spominju: Rastok, Mokro
  (Makarska), Duvno. A za bolju ilu-
  straciju prilažem Vam mali to-
  pografski crtež

  Za Romaz - Cozzeli - Liecovolu ja ću se svakojako pobolje zainte-
  resovati, te Vam saopćiti urodak
  mojeg ispitivanja
  Javljajući Vam još i to, da ću se do početka oktobra baviti
  u ovom kraju ostajem

  Vašega Blagorodstva
  ponizni sluga

  Baošić Hercegnovi, 22 Avg. 1893
  M. Crnogorčević

   

  Mladen Crnogorčević Đorđu Stratimiroviću

  Blagorodni Gospodine,

  Podavno sam primio Vašu ''Bran-
  kovu čašu'' na kojoj zahvaljam, a
  šaljem Vam danas moju studiju
  ''Miholjski zbor,'' o kojoj bih rad ču-
  ti i mislje Vaše
  Dok sam se bavio u Budvi
  namjerio sam se na jedno pismo
  Karlov. mitrop. Stef. Stratimiro-
  vića, datirano 15. marta 1875.,
  a pisano ''v Karlovcje'' U njemu
  se spominje nešto o man. Re-
  ževiću, i pola je izderano. Po
  dnu pisma potpisan je po desnoj
  strani ''Dionisije episkop Budim-
  (ljijski), a po lijevoj: Stefan Strati-
  mirović. Uz potpis ima i otisak
  pečata Ep. Dionisija
  Ako bi Vam gdjekad doteklo
  vremena, molio bih Vas, da biste
  mi htjeli sastaviti red srpskih
  vladalaca od najdavnijih doba (VII v.)
  do Nemanje, što ja često pome-
  šam sa gospodarima zetskim (od
  Vukana 1070 - 1113 do Vratka 1320 - 60)
  Moliću Vas još za obavje-
  štenje: gdje bi se naime mogle
  dobaviti, i uz koju cijenu, pa ma-
  kar i antikvarno, knjige: Istorija
  o Černoj Gori V. Petrovića (Moskva
  1754), i: Il regno degli Slavi M.
  Orbinia

  Moleći, da izvinete na
  dosadi, jesam

  Vašega Gospostva
  Odani sluga
  M.Crnogorčević
  Krtoli, 3 juli 1894

  Mladen Crnogorčević Đorđu Stratimiroviću

  Blagorodini Gospodine,

  Bićete čitali izvještaje u ''Dubrovniku''
  kako je ova općina podigla na crkvici
  prevlačkoj nov zvonik su tri okna. Ja ću
  možebit sve to opširno opisati za bu-
  dući Šematizam
  Znajte da sam na pošljetku sasta-
  vio potpunu kolekciju Šematizama 1874 -
  1894. g., što je svakojako rijetkost,
  premda Šematizam nije bog zna kako
  davno počeo izlaziti. Pretpostavljajući
  da Vi niste mogli sastaviti ovakvu ko-
  lekciju za onako kratka boravljenja u Ko-
  toru, to se možete za eventualne po-
  datke obatiti meni. Ne znam, da li
  i postoji druga kolekcija, izim one u
  Gosp. Episkopa.
  Članak o budvanskim crkvama
  trebalo bi objelodaniti u Starinaru,
  da se zapodjene naučna polemika.Tako je mi-
  šljenje gosp. Arhim. Ruvarca, koji je uzgred re-
  kao, da nisam došao do pozitivnih rezul-
  tata. Ali, kako i ja imam obzire svoje,
  tako ne mogu postupiti, za sada, po želji
  g. Arhimandrita. S istih uzroka čekaću, dok
  prođe vrijeme, dok oštampam: lat.
  perg. 1494. i izvod prevlački 1859. Od ovakoga
  mišljenja mogao bi me ipak odvratiti
  čiji nasrtaj, da na Prevlaci nije postoja-
  la stolica jepiskopska: jer obe isprave
  govore u prilog pitanja, koje sam ras-
  pravljao
  U Budvi je još ono pismo mitropolita
  St. Stratimirovića. Pisam sam g. učitelju
  Davidoviću, koji ga ima u rukama, dva
  puta, ali odgovora nisam dobio
  Tek iza ponovljenih pokušaja mogoh
  ispitati starinsku bogomolju Tivacku (osa
  torio dei Mobili) grbove kako tako opisati
  i Tvrtkov natpis pregledati. Možete se
  osloniti na moj opis,koji je dosta po-
  uzdan
  Bio sam na muci s ovim nepismenim
  ljudima oko naziva '''Špilje'' jer čim bi
  čuli od mene oba naziva, a oni potvrdi
  tako i onako. Naziv je ipak: Stracinova
  spila, idem u Stracine, u Stracinovicu.
  U stvari je dakle toliko: da prelaz sa
  c na t nije ovdje još izvršen
  Taman sa toga, što špilja pot-
  sjeća na ime Vaše, ja sam već
  davno i šiljao njen crtež i neke
  školjke. Onako kako Vam danas pri-
  lažem ispis iz savinskog sinodika
  jer bi vašu porodicu mogao intereso-
  vati
  Kako sve ostalo, tako priznajem
  rado, da je trebalo i lik Dušanov
  podrobnije opisati, ali sam na prvi
  mah uvidio, da to nije djelo ni
  14.,ni 15.v., nego mnogo novijeg vremena
  Ne htjedoh upuštati se u cickavo opisi-
  vanje, da sama stvar time ne izgubi,
  pa bolje, da se onamo odbije na nemar-
  nost ili nesposobnost moju!
  Bio sam počeo podavno prikupljati
  građu za istoriju grbaljsku, ali ću prekinu-
  ti: ja sam nenadno premješten na ško-
  lu u Šibeniku, kamo polazim na 29. o. mj.


  Primio sam rodoslove sa zahvalno-
  šću, ali još nisam miran, jer nisam
  na čistu. Upoređenje Diokliasa sa Julin-
  cem i Rajićem dovodi me u zabunu! A
  što su bili ona 23 vladaoca od Sve-
  vlada I. i Borisa do Časlava koje spomi-
  nje latinska redakcija Diokleasova Caro-
  stavnika? Ili: šta je sa oko 25
  srpsko - dalmatinskih kraljeva od Svevlada
  do Časlava koje spominje Julinčevo ''Izvje-
  denije''? A šta je od onih 13 vladaoca
  od smrti Časlava do Dragomira koje ka-
  snije spominje Diokl. Car., ili od onih
  9 kraljeva od Pavlimira do Dragomira
  koje spominje Julinac: i što opet,
  sve ujedno uzeto. Kao parafrazu donosi
  Rajić, kao ''Slavene gotske kraljeve u
  Dalmaciji i Srbiji''? (čast. II. knj. IV)
  Uzdržali se mi Diokleasa, i ost., ili
  ne držali: koji su kraljevi faktično
  vladali od 960 - 1015? Pa, kako je
  Radoslav vladao do 1170., kada je Nema-
  nja zavladao 1159? Pa još nešto: u
  kojem prostoru zemalja (periferija im ?!),
  i da li posve nezavisno, vladaše za
  Nemanjića prije Balšića zetski kne-
  zovi: Vukan Stefan (Đorđe?) 1252.
  Dmitar (monah David) 1275 - 1305 - Vrati-
  slav 1305 - 1320 - Vratko 1320 - 1360? ....
  A i ovo (ako niste izgubili strplje-
  nje sa dosade tolike): Premislav u
  natpisu crkve pođanske (Podi), premda
  sumnjivom (iz 9. v.), ili je to pogre-
  šno zabilježeni Predislav Tolimirov
  (takođe iz 9. v.) Dukljanina, pa koliko god
  ovaj Carostavnik sumnjiv bio, ili je nat-
  pis neistinit, i vrijednost mu otpada
  Čini se, da je ovdje stroga alternativa:
  trećega puta nije!
  Danas šaljem Gosp. Dr Jiričeku moju mo-
  nografiju. Mimogred mogli biste mu napome-
  nuti, kako već ne boravim u Krtolima, te
  da sam mu knjižicu pri samome Krstanju
  uputio
  Imam nekoliko izvornih rasprava, koje
  su i po sebi nepotpune, jer ne imadoh
  knjiga ni vremena. Ne znam ni sam gdje
  bih dao oštampati ih, ali bi to mo-
  glo biti po prilici u Prosvjeti, Glasu
  Crnogorca, ali našem Šematizmu. Prije
  toga molio bih, da biste ih htjeli
  strogo proučiti i eventualne pogreške
  ispraviti, a ja ću praznike i svoje
  vrijeme popuniti
  Biće mi ugodno, ako Vam budem
  mogao u novoj postojbini i u čem
  poslužiti

  U Krtolima, 25 sept. 1894.

  Vaš odani
  M. Crnogorčević

   

  Mladen Crnogorčević Đorđu Stratimiroviću

  Blagorodni Gospodine,

  Sa velikim zadovoljstvom primio
  sam Vaše pismo 5/17 o. mj. i drago mi
  je, gdje Vas mogu sa prikupljenim po-
  dacima poslužiti do pošljednjeg slova
  Fac simile Đuraševe ploče poslao
  sam davno gosp. Arhim. N. Dučiću
  Šaljem Vam s toga ovaj, koji je ono-
  me istovjetan
  Koliko se odnosi na ploče pre-
  vlačke, ima jakih izgleda, po koji-
  ma bi se pouzdano moglo kazati, da
  će one izginuti, koliko ja kada god
  bude predignem iz okolice prevlačke
  Ovu žalosnu istinu imadoh čast sa-
  općiti i gosp. J. Đelčiću, kk. čuvaru sta-
  rinskih spomenika u Dubrovniku. Obraćao
  sam se Konzistoriji, ali slabim uspje-
  hom, a kao saradnik Šematizma
  malo sam bolje prošao: što je dostoj-
  no sažaljenja, imajući na umu, da ima
  čak fondova u slične svrhe. I tako
  će se i na ruševinama prevlačkim obi-
  stiniti stara riječ da smo najvećma
  izgubili sa vlastitog nehajstva
  Ipak, kad bi Gosp. Episkop imao
  blagovoljenje pružiti mi pripomoć barem
  od kakovih 20 forinti sačuvao bih i
  ploče, kojim prijeti propast neizbježna
  Moja monografija o Prevlaci već je
  kraju privedena. Njoj su priloženi neki
  zemljovidi, crteži planimetrični, oni
  nadgrobnih ploča, arhitekturnih fragme-
  nata, horizontalnih i vertikalnih pro-
  jekcija mnogih zdanja i ost.
  To trudno moje tecivo, koje me
  stajalo četri godine istraživanja!
  rad bih vidjeti okrunjeno uspjehom. S
  toga sam prije nekoliko dana pisao
  i gosp. Arhim.Dučiću ,e da bi se uz pri-
  stojnu nagradu naštampalo ono u ''Gla-
  sniku.'' A svemu tome došla bi u dobar
  čas i okolnost o čuvenom interesovanju Gosp.
  prof. Jiričeka za pitanje Prevlake. Jer,
  kad bi gosp. Jiriček preporučio Učenome
  Društvu, da čim prije izide moj rad
  i ono bi ga rado prihvatilo i obilno
  nagradilo. Inače, bio bih prinuđen obra-
  titi se kojem arheološkom društvu ru-
  skom ili njemačkom
  Starinske crkve Sv. Ivana u Krtolima
  nema. Ima sv. Ivan, koji pripada kato-
  ličkoj parohiji bogišićkoj, ali to nije
  baš starinski hram. Do nje je pravoslav-
  na crkva Sv. Jovana, koja je dovršena
  1776 g., i bi osvećena od crnogorskoga mi-
  tropolita Save Petrovića. Na njoj je podignut zvonik na preslicu 1861 g. U
  njenom groblju znamenite su dvije poklop-
  nice s emblematičnim rezbarijama. Na
  jednoj je natpis: MARCOCEUICH, na drugoj:
  MATTHEI TRIPHONI PEROEVICH DICTI STOCANOVICH
  ...RED...SVORV MONVMENTV M.D.C.L.X.IV
  Otok Stradioti /insula S.Gabrielis
  Scoglio di S.Gabriele/ bio je poznat Grcima
  u VII. v. za Iraklija. U X. ili možebit
  IX. v. na njemu je podignut hram sv. Arh.
  Gavrila, u kome je poginuo kako nagovje-
  štaju kralj Dragomir u XI. v. /v: Dukljano-
  vu hroniku, M.Orbinia Il regno degli Slavi,
  Srp. Dalm. Magazin za g. 1849, J. Rajića Isto-
  riju, fra Andrije Miočića Razgovore/
  Do XIV. v. Stradioti su bili sastav-
  ni dio Miholjskoga zbora pod imenom ''Ostr-
  va Sv.Gavrila'' /po sinehdoci: toto pro pars/
  a tada su nazvani Stradioti od nekih
  Grka, nastanjenih uz Mlečiće. Mlečići
  su pak na osnovama drevnih hramova
  podigli kasarne za konjaništvo /cavalleria
  Leggera/ na tom ostrvu
  Istoriju Stradiota popunjuju mle-
  tački dukali od g. 1394, 1457, 1493,
  1532, 1619, 1675, 1750.
  Danas se izgubilo prvobitno op-
  će značenje ''Sv.Gavrila'' za Stradiote
  jer se ono odnosi samo na jedan dio
  sjeverne strane stradiotskog ostrva /Gabrio
  /,u ovome smislu vele: Gabrio
  idem na Gabrio, u Gabrio itd

  Fragment bilješke o znamenitim Crnogorčevićima


  Ostoja /Stefan/ Crnogorčević bio je pomorski
  kapetan, pa načelnik općini Ercegnovskoj
  u prošlome vijeku. Ostojin zlatom okovani
  štap čuva se i danas kao uspomena u porodici Crnogorčevića
  Ostojin sin Ilija, bio je takođe pomor-
  ski kapetan, kojemu sinovi: Joko - Bogdan -
  Špiro, koji takođe bijahu pomorski ka-
  petani, podigoše spomenik 1839 g.
  Špiro I. Crnogorčević († 29 Jan. 1893) postao je
  kapetanom oceanske plovidbe /lungo corso/
  u 17. godini svoje dobe. Na moru je proveo
  30godina do 1871 g. zapovjedajući na
  šest brodova: Maria brik, Barone de
  Bruck - brik, Ljubezni I brik, Lucia
  Bark, Maria Francesca brik, Nicolas
  Bark. U novinama onoga doba ima op-
  širnih vijesti o počasnim demonstracija-
  ma, koje je on priredio /na brodu: Barone
  de Bruck/ prilikom dolaska austrijskog
  ministra Barona od Bruka u Carigrad,
  kao što i o vjenčanju Leopolda Belgij-

  skog s jednom austrijskom princesom
  /kad no se on namjerio u Anversi /Ant-
  werpen/
  Izim Ostoje, općini je ercegnovskoj načel-
  nikovao i Luka Crnogorčević. U ime
  iste općine on je pohodio caricu Ma-
  riju Tereziju u Beču. To bješe silna
  ljudesina i junak od megdana: vele
  da rukom mogaše skršiti dukat. Sa
  svojih pet sinova: Božom - Đurom - Stefa-
  nom - Jokom i Mitrom, koji bijahu
  svi pomorski kapetani. Luka je 1838. g.,
  kao načelnik, dočekao u pohode u
  Enovom, Fridriha Augusta, saksonskog
  kralja. U jednom liku njegovom sačuvan
  je izgled interesnog odjela, koje je
  Luka tom prilikom nosio, kao god i
  oružja, koje je pasao. Luka je doži-
  vio rijetku starost od 105 godina, i
  preminuo oko 1840g.

  Mladen Crnogorčević Đorđu Stratimiroviću

  Blagorodni gospodine

  Primio sam Spomenik XXVIII u kome
  je sadržana Vaša izvrsna studija o prošlo-
  sti i neimarstvu moje uže otadžbine, o če-
  mu sam već čitao i lijep prikaz u ''S. Glasu''
  Iskreno Vam zahvaljam što se tako često
  sjećate mene, šaljući mi dragocjene brošure
  koje često oštampavate iz omanjih radova
  na veliko zadovoljstvo onih, koje interesuju
  Ovo vrijedi osobito za najnoviji Vaš rad, u
  kome se moji skromni trudovi na više mje-
  sta ponovo ističu. To je upravo ljubazna
  uslužnost, na kojoj Vam još jednom blagoda-
  rim iskreno.
  U ''Vesniku Srp. crkve'' (Biograd, 1894.
  Sv. XI., XII) objelodanio je Gosp. Ep. Ružičić
  svoj rad o razvalama prevlačkim, gdje on
  naginje na stranu onih, koji su protiv Pre-
  vlake. Tu sam priliku upotrebio za svoj
  rad ''Dva starosrpska natpisa'' pa ga poslah
  uredništvu istoga lista s odugim ispisom
  iz poznate Vam pergamene. Članak o Ža-
  njicama poslao sam cetinjskoj Prosvjeti
  kojoj ću opremiti i onaj o crkvi Sv. Luke.
  Sada radim na monografiji M. Savine i na
  onoj o Paštrovićima. Ako ih uspješno privedem
  kraju, objelodaniću ih zasebno, poput moje prve
  brošure.
  Velike šk. praznike, koji nam traju od po-
  lovine avgusta do izmaka septembra, namjera-
  vam provesti u Boki Kotorskoj, od čega će mi
  jednu polovinu odnijeti valjda pohodi u svrhe
  istraživanja naše crkvene arheologije. Ovo
  Vam napominjem naročito s toga, ako bih
  Vam u čemu mogao poslužiti.

  S odličnim poštovanjem

  Vaš odani M. Crnogorčević
  U Šibeniku, 10. Junija 1895.

   

  Stojan Novaković Ep. Gerasimu Petranoviću


  Preosvećeni Gospodine,

  Primih i opet od našega čestitog
  prijatelja R. Milića Vaš godiš-
  nji dar, Šematizam, na kome vam
  osobita hvala i što mi ga tako
  redovito šaljete i što se o njemu
  tako redovno trudite.
  Na tačku o Nomokanonu dužan sam
  pre svega priznati da sam kriv
  i da nisam bio potpuno na reči,
  ali u tome opet nije krivica
  isključivo moja. Pa ću Vas moli-
  ti, da okumite savinske kaluđere
  i od moje i od Vaše strane
  a junačkom Božjom verom ne samo
  da ga ne traže, nego da ga nekako
  sa svim ovamo ustupe. Ja ne znam
  znate li, da naše zbirke u Srbiji,
  koliko se odavno prikupljaju i
  koliko su danas, Bogu hvala,
  opsežne nemaju ni jednog
  prepisa Nomokanona, ovog
  osnovnog kamena naše srednje-
  vekovne državne civilizacije.
  Zar će to Boka da nam odreče?
  Aman, i opet aman! Dajte taj
  prepis Narodnoj biblioteci, nek
  se i arh. N. Dučić mogne po-
  hvaliti da su pod njegovom upra-
  vom njegove komšije i zemljaci
  pomogli, da se ova velika prazni-
  na Nar. biblioteke popuni.
  Ja ne sumnjam, da ćete Vi to ura-
  diti a ako ne može drukčije biti,
  mi ćemo Savini dati kakvu sraz-
  mernu nagradu u knjigama ili
  čemu drugom, kako bismo se ugodili.

  S prijateljskim pozdravom i preporu-
  čujući sebe i svoje svetim molitvama
  Vašega Preosveštenstva ostajem
  St.Novaković

  Mladen Crnogorčević Đorđu Stratimiroviću


  Blagorodni Gospodine,

  Već u mjesecu martu primio sam knjigu
  15. Godišnjice N. Čupića, u kojoj je Vaša op-
  širna i zanimljiva studija ''O Balšićima''
  Pročitao sam je s velikim interesom, i
  vrlo sam Vam zahvalan na lijepom daru
  koji je za mene nov dokaz Vašeg sjećanja
  Želim s druge strane, što naš ''Srp-
  ski glas'' nije prikazao tu knjigu, kao
  što ni ''Šematizam'' a oboje se dalo
  lako učiniti
  Na primjedbe ''Starohrv. Prosvjete'' kninske
  koja osuđuje Vašu studiju ''O neimarstvu
  i prošlosti Boke Kotorske'' a i mene
  se dodiruje, htio sam da odgovorim, dok
  sam poznije odustao, čekajući valja (!) da udes-
  niju zgodu, i u tu svrhu hraneći posabirane
  bilješke
  Monografiju Man. Savine, oko koje sam
  radio na najširoj osnovi, već sam priveo
  kraju, samo što ću popuniti neke pra-
  zninu na licu mjesta, to preko školskih
  praznika, koji počimlju do kojeg dana, a
  završuju se izmakom septembra.
  Imajte dobrotu ne zamjeriti mi
  što sam, iščekujući za to podesnu
  priliku, okasnio se saopćiti Vam pri-
  jam Vašega rada, na kojem Vam ponovo
  blagodarim

  Šibenik, 10 avgusta 1896

  M.Crnogorčević

  Epis. Gerasim Petranović Đorđu Stratimiroviću

  U M. Savini 26 VIII/ 7 IX 95

  Veleštovani Gospodine
  i prijatelju!

  Primio sam sastavak Vaš
  ''Nešto o Balšićima'', koji
  će, kao i dosadašnji Vaši
  prilozi, doista krasiti ma-
  gazin moje Eparhije. Od
  srca Vam hvala!
  I mladi prof. Crnegorče-
  vić obećao mi je nešto pri-
  ložiti. On je o ferijama
  u Boki, i nazad nekoliko
  dana bio me posjetiti. Ra-
  duje se kada je čuo da
  će i u idućem Šematizmu
  Vašega rada biti, jer on
  Vas mnogo cijeni. Obe-
  ćao mi je da će ovijeh da-
  na posjetiti paštrovske mana-
  stire, našto sam se poso-
  kolio i putni trošak
  dao mu, sa preporučitelj-
  nim pismom za kaluđere.
  Pored neopisane žestoke
  i kroz više mjeseci još
  trajuće vrućine hvala
  Bogu prilično dobro u
  lijepoj Savini provodim
  Bog dao da i zimu bolje
  nego lanjske godine pro-
  vedem u Kotoru.
  Sa toplom željom da vas
  ovo moje pismo (koje radi
  brzog kretanja parobroda ne
  mogoh baš sigurno
  rekomandirati) zateče zdra-
  va i vesela, ostajem sa
  iskrenim štovanjem
  odani

  Ger Petranović
  Ep.

  Budite tako dobri dopisnicom
  javiti da ste primili ovo
  pismo, jer inače sumnjao bi se
  da se izgubilo

  Mladen Crnogorčević Đorđu Stratimiroviću

  Blagorodni Gospodine,

  Istražujući starine po crkvama, kojih ću opise skoro
  oštampati, naišao sam na znatne predmete, kojih crteže
  prilažem Vašem Gospostvu.
  Molim da biste htjeli imati dobrotu opisati mi
  značenje dvaju natpisa, i dobu njihova postanka, a po što
  god slično i o kamenoj krugli.
  Opširnu monografiju M. Savine već sam završio. Pri-
  je no se oštampa hoću li ...ti poslati Vam je na pre-
  gled?
  Bićete zaista čitali Starohrvatsku Prosvjetu u kojoj
  se onako labavo sudi o Vašoj lijepoj studiji o prošlosti
  Boke Kotorske. Ocjena Vašega rada je donesena i u separatnom
  otisku
  Nadam se da ćete mi izvinuti na dosadi, i jesam
  Vašega Gospostva
  odani poštovalac
  M.Crnogorčević

  Šibenik, 7 okt. 1896

  Mladen Crnogorčević nekom svešteniku

  Prepodobni oče

  Primio sam onomadne Vaše
  cijenjeno pismo od 17/29. o. mj., pa nisam sti-
  gao da Vam ranije otpišem, jer me ono
  zastalo dok sam mjenjao stan
  Starinske listine već su objavljene, bilo
  u našem ''Šematizmu'' bilo drugamo, i s
  toga bi morala otpasti pomisao da bi
  bilo vrijedno o njima dalje govoriti
  No, opet, da postupim po želji Vašoj,
  ja Vam evo šaljem u najkraćim potezi-
  ma opis listina, onako, kako su pobi-
  lježene u mojoj monografiji o Savini, koja eno
  leži u Biogradu već su tome dvije godine, jer
  nema ko da je objelodani. Dakako, da je u
  Monografiji, od koje sam po sreći sačuvao jedan
  prijepis, opširnijega govora, a ovdje se mnogo
  čega prećutalo iz obzira na maleni format
  ''Šematizma''
  Neka ovaj donese današnji prilog kako
  god hoće, samo ne pod imenom mojim

  Ja Vas usrdno otpozdravljam

  M. Crnogorčević

  Šibenik. 3. II. 1899

  Izvještaj M. Crnogorčevića - popis znatnijih savinskih listina

  Listine manastira Savina


  Manastir Savina ima do trideset starih
  listina: hrisovulja, okružnica, sinđelija
  oporuka i pisama, što se hrane u naročitu
  sanduku u Biblioteci. Neke su listine vrlo veli-
  kog formata, vještački pisane, ukrašene mini-
  jaturama ili snabdjevene golemim visećim peča-
  tima
  Neke su objelodanjene u ''Monumenta Serbica", u
  ''Glasniku'' Srp. Uč. Društva i zagrebačkim ''Starinama''
  Druge su objavljene ili spomenute u ''Arkivu za
  pov. jugosl.'', ''Srp. dalm. Magazinu'', ''Šematizmu''
  bokokotorskom i biogradskom ''Starinaru''. Hrisovulj
  Despota Stefana iznesen je u kalendaru ''Bošnjak''
  za 1891. g.
  Nestalo je mnogo znatnih starina. I Vuk
  St. Karadžić odnio je u zajam nekoliko, a
  mogućno je, da se i danas nalaze u njegovoj ostav-
  štini

  Najznatnije listine jesu:

  1. Hrisovulj iz XIV. v. kojim srpski car Ste-
  fan Uroš dariva manastiru Mileševi hram sv.
  Nikole u Hvosnu na rijeci Bistrici

  2. Povelja iz XIV. v, kojom srpski car Stefan
  Uroš potvrđuje povelju cara Stefana Dušana i
  određuje da dubrovački danak: od 500 perpera je-
  rusalimskom hramu Sv. Arh. Mihaila i 500 perpe-
  ra Hilandaru, kad bi prestalo davanje hramu u
  Jerusalimu, da svih 1000 perpera daje Hi-
  landaru

  3. Povelja iz XV. v. kojom srpski despot
  Stefan Visoki, sin Lazarev, poklanja manastiru
  Mileševi pet sela u Moravicama

  4. Okružnica Pavlova manastira u Sv. Gori
  za milostinju radi isplate dugova, iz XVII. v.

  5. Okružnica man. Savine za obnovljenje

  istoga manastira od g. 1695.


  6. Pismo savinskog igumana Arsenija da-
  no Nektariju Zotoviću 1695. g. da prosi milo-
  stinju

  7. Pismo Mihaila Fedorovića iz XVII. v.

  8. Povelja dana u Trgovištu ( u Moldaviji )
  1646. g. kojom Jon Matej Besarab daje ''Manasti-
  ru Trebinju u srpskoj zemlji, svake godine po 1800
  aspri

  9. Povelja dana u Bukureštu, 1702. g., kojom
  Jon. Konst. Besarab određuje manastiru Trebinju
  svake treće godine po 7000 peneza ili po 45
  talira za dušu svoju i svojih roditlja

  10. Pismo slavonskog Episkopa Stefana Ljubi-
  bratića, pisano u gradu Pakracu u Slavoniji,
  1701. g., a dano mitropolitu Hercegovačkom Nekta-
  riju Zotoviću, da može prositi za obnovljenje
  manastira Trebinja

  11. Pismo pukovnika Mihaila Miloradovića
  kao izaslanika cara ruskoga Petra Velikoga, od
  g. 1711., kojim poziva na borbu s Turcima

  12. Pismo žitomislićkoga igumana Mojsija
  od g. 1751. o primanju salandara za J. Delića (!)

  13. Oporuka, u prijepisu, O. Simeona Marko-
  vića Draguličića Nikšićkoga od g. 1773.

  14. Pismo Aloviza Moćeniga, Dužda mletač-
  koga, od g. 1776., dano Savincima, da mogu obno-
  viti i proširiti hram u svojem manastiru

  15. Pismo Aloviza Moćeniga, od g. 1776., kojim
  se riješava molba savinskoga brastva za crkve
  ne stvari

  16. Sinđelija skenderijsko - primorskoga
  mitropolita Save Petrovića Njegoša, pisana u
  Stanjevićima, 1775. g., a dana Arhimandritu
  Danilu Rajoviću

  17. Pismo o zbornom zasjedanju savinskih
  kaluđera od g. 1775., u kome je riješeno, da
  Arhimandrit Danilo Joano Rajović i jeromo-
  nah Nikanor Bogetić pođu u Mletke prosi-
  ti ''pomoć i obrane''

  18. Molba savinskoga igumana Arsenija, ra-
  di milostinje, od g. 1774.

  19. Pismo Skenderijsko - primorskoga Mitro-
  polita Save Petrovića Njegoša, dano u Sta-
  njevićima 1777. g. Arhimandritu Danilu Rajovi-
  ću, da se smije zidati savinska velika crkva

  20. Povelja mletačkoga providura Marka
  Zorzi, dana u Kotoru, 1795. g., u kojoj su naput-
  ci za društveno držanje kaluđera savinskih

  21. Pismo crnogorskoga mitropolita Petra I
  Petrovića, pisano u Stanjevićima 1802. kap.
  Niku Lješkoviću u Luštici

  22. Sinđelija crnogorskoga mitropolita
  Petra I. Petrovića, pisana u Stanjevićima
  1804., a izdana Sofroniju Đučiću

  23. Pismo crnogorskog mitropolita
  Petra I. Petrovića od 1816. g.

  24. Pismo crnogorskog mitropolita
  Petra I. Petrovića od 1809. g.

  25. Ferman sultana Medžida, pisan 1236 =
  1846., da je slobodnoj jednoj austrijskoj (bokelj-
  skoj) trgovačkoj lađi preploviti iz Crnoga
  mora u Bijelo more

  Fragmenti bilješki sveštenika Jova Avramovića iz s. Trebesin


  Ateljević

  Mislim, da prezime Ateljević
  dolazi skraćeno od Mateljević
  jer se u narodnoj pjesmi:
  ''Paša od Grahova i Vlašić
  Miloš'' spominju dva brata
  Mateljevići, u Novome gradu
  od Drobnjaka krvave Kraine.
  (Kal.''Hercegovac'' za g. 1907)

  Crkva Sv. Srđa i Vakha
  na Podima

  Ovu crkvu, sagradio je Premislav
  kralj slovinski, u drugoj po-
  lovini VIII vijeka.
  Šemati. god. 1892 piše, da
  su smještene u pjevnicama
  iste crkve dvije najstari-
  je grobnice, za koje preda-
  nje kazuje, da su u njima
  ukopani kralj Dragutin
  i žena mu Draginja. Nad-
  pisi su sasvim iz-
  lizani, a i Turci su ih
  otvarali.
  Na sjevernom zidu stoji
  natpis:

  ''na 760 Bii sograđen ova
  cerkov ot krala Pre-
  mislava slaviinskog.''

  U Istoriji I. Julinac
  štampanoj v Vjenje 1765. g.
  spominje se 37. Srbsko-
  dalmatinski vlada-
  telj Mihail, đe veli
  među ostalog:

  ''Oumeršu Mihailu z =
  ljeta vladjanija svojego,
  pogreben v cerkvi Ser-
  gija i Vakha''
  tako što spominje po
  redu 45. vladaoca.
  Dragina i između
  ostalog veli Julinac
  ''po smerti pogreben
  v Monastir svja-
  tih Sergija i Vaka.''

  Dakle po ovoj istoriji
  moglo bi se stalno drska-
  ti, da su crkva Sergija
  i Vakha što se spomi-
  nje u ovoj istoriji, ova
  današnja pođanska, jer

  i po predanju se znade
  da je ovđe manastir bio,
  ako bi se dalo vjerovati
  da je to ta crkva, on-
  da su dva vladaoca po-
  grebeni Mihail i Dra-
  ginja a ne kao Šema-
  tizam što veli muž
  i žena Dragutin i Dragija.

  U selu Trebesinu postojao je
  jedan manastir na zemljištu
  tako zvanom ''Podstražnik''
  čije je zemljište svojina poro-
  dice Avramovića.
  Na površini zemljišta ne
  nalazi se nikakve razvali-
  ne, već samo jedna ploča od
  kamena koja na sebi ima
  dvije jamice.

  Po narodnom predanju veli se
  da je ta ploča ''Sv. Trpeza''
  crkve spomenutog manasti-
  ra.
  Te dvije jamice, moraju
  da su izdubene za sv. mošti
  koje su u prva doba stavljali
  u sv Trpezi.

  Iz sela Trebesina bio je
  i jedan Episkop koji bio
  iz porodice ''Palikuća''

  Ovo sam zabilježio po pri-
  čanju popa Miajla P. Avramo-
  vića iz Trebesina i bio sam
  očevidac te ploče i zemljiš-
  ta ''Podstražnik'' koja ploča
  leži u jednom grmu tako
  da bi je čovjek jedva i našao.

  10/ V. 1905 Jovo N. Avramović

  // Projekat Rastko - Boka / Istorija //
  [ Promena pisma | Pretraživanje | Mapa Projekta | Kontakt | Pomoć ]


  © 2001. "Projekat Rastko - Biblioteka srpske kulture na Internetu"; Tehnologije, izdavaštvo i agencija "Janus"; kao i nosioci pojedinačnih autorskih prava. Nijedan deo ovog sajta ne smije se umnožavati ili prenositi bez prethodne saglasnosti. Za zahtjeve kliknite ovdje.