TIA Janus

 

Arheološka zbirka Muzeja u Herceg-Novom

Praistorija

Tragovi prvih ljudskih zajednica utvrđeni su u pećini Vranjaj ispod vrha Radoštak u zaleđu Herceg Novog.

Bronzanodobski pehar sa ukrasom iz
pecine Vranjaj - rekonstrukcija S. Topić

Potiču iz neolitskog perioda (5000-4000 g. pne.). Intenzivnije naseljavanje zabilježeno je u Eneolitu (2000-1700 g. pne) kao i tokom bronzanog doba. Tokom bronzanog i gvozdenog doba intenzivno je sahranjivanje pod tumulima - Glogovik, Vrbanj, Đevojačke grede.

 

Antika

Izložene su amfore i djelovi brodskih tereta porijeklom iz svih zemalja Mediterana tokom dominacije Stare Grčke, Rima i Vizantije. Predstavljeni su i eksponati brodskog tereta sa sistematskog podmorskog arheološkog iskopavanja potonulog broda kod Rta Kabala

Rani srednji vijek

Parapetna ploča iz crkve Sv. Toma - Kuti XI v.

 

Pocetak hrišćanizacije je predstavljen nalazima sa lokaliteta Malo Rose iz VI-X v. Prezentaciju možete vidjeti ovdje. Predstavljeni su i fragmenti kamene dekorativne plastike iz vremena IX-XI vijeka kao i dio kamene oltarske pregrade - parapetna ploča iz crkve sv. Tome u Kutima i crkve sv. Stefana na Sušćepanu.

Crkva sv. Stefana na Sušćepanu

 

 


KONTAKT:
Zavičajni muzej u Herceg-Novom
Ulica Mirka Komnenovića 9
85340 Herceg-Novi
Srbija i Crna Gora

Elektronska pošta: muzej@cg.yu
Telefon: +381 88 / 322 485


www.rastko.rs/rastko-bo/muzej/