TIA Janus

Konzervatorsko
restauratorske radionice

Obavljaju sve konzervatorsko-restauratorske zahvate za potrebe Muzeja i Galerije, kao i za potrebe građanstva. U dva ateljea moguće je obaviti sve zahvate na objektima zidnog i štafelajnog slikarstva, mozaika, kamena, namještaja, kao i uramljivanje slika, i izradu suvenira.KONTAKT:
Zavičajni muzej u Herceg-Novom
Ulica Mirka Komnenovića 9
85340 Herceg-Novi
Srbija i Crna Gora

Elektronska pošta: muzej@cg.yu
Telefon: +381 88 / 322 485


www.rastko.rs/rastko-bo/muzej/