Projekat Rastko - Cetinje
Duhovnost
Zemlja
Elektronska biblioteka kulture i tradicije Crne Gore
Umjetnost LjudiKontakt
Povijest MapaPretragaPromjena pismaPomocNovo

POVJERLjIVA PORUKA KRALjU PETRU KARAĐORĐEVIĆU O POTREBI USPOSTAVLjANjA BRATSKE SARADNjE IZMEĐU DVIJE ZEMLjE

Dragi moj Pero,

Od nekog vremena srpski listovi često saopštavaju i takve vijesti iz kojih bi se dalo zaključiti da dvije nezavisne srpske zemlje i dva srpska vladalačka doma nijesu u slozi. To je prihvaćeno i od stranih neprijateljskih nam listova i sa providnom namjerom pojačano. Na taj se način u srpskom narodu počelo sve više stvarati uvjerenje da nešto postoji ili je naročito stvoreno, što se ispriječilo na putu pred zajednicom dviju srpskih država i njihovih predstavnika.

Težak bol, moj dragi Pero, zbog toga osjeća moja duša. Nemilo me dira to, što se sve više piše i govori o razdoru između vas i nas i nesporazumu i nekakvoj hladnoći između tebe i mene. Mogu da zamislim koliku tugu zbog toga osjeća naše pleme, a koliko tek svi oni koji u nas upiru svoje poglede. Meni je teško na duši i žao kad se može (pro)misliti kamoli još po tol* ... srpskim i stranim organima (ja)vnosti pisati da dvije srpske države i njihovi poglavari nijesu jednodušni i najbolje raspoloženi jedni spram drugih, upravo danas kad su najviše pozvani da napregnu snagu da ... štetilo (stalno) ... dobilo za čim ... teži. Žao mi je i zato što znam i svjestan sam toga da ukoliko se mene tiče nikakva osnova i razloga nemaju učestali glasovi o nesporazumu. Žao je i svima mojim Crnogorcima koji su kao u svemu i u to.me sa mnom jedna duša i jedno srce.

Bol, izazvan u mojoj duši tim pisanjem i glasovima, pojačan je i pomišlju da bi srpski narod ubrzo mogao steći uvjerenje da ima bar nečega u istini ... bi tek veoma štetno; to bi tek moglo baciti u brigu rodoljube našega naroda koji bi mogli klonuti u svojim nadama, ako pozvani ne bi pohitali da mu razbiju stečeno uvjerenje kao da i.ma nešto, što muti zajednicu između dvije srpske zemlje i povjerenje između njihovih vladalaca. Samo u toj zajednici i u tome povjerenju Srpstvo može da vidi zalogu ljepše budućnosti. Ako je iko, ja i ti, dragi moj Pero, prvi smo pozvani da našem narodu dademo od svoje strane vidan nesumnjiv dokaz da ta zajednica, kao zaloga uzdanja narodnoga, ne samo nije ništa ... od svoje intenzivnosti, no da je ... najtrajnija u vremenu kad je na prijestolu Srbije unuk topolskog heroja, a na prijestolu Crne Gore praunuk Danila, osnivaoca crnogorske slobode i sv. Petra Cetinjskog, Karađorđeva satrudnika. Ubijeđen sam da su osjećanja tvoje srpske duše zbog istih uzroka ravna mojim ... i drukčije osjećati unuk ... besmrtnoga koji po riječima moga slavnoga predšastvenika "diže narod, krsti zemlju, a varvarske dance sruši, iz mrtvijeh Srba dozva - dunu život srpskoj duši".

Kad su ni osjećaji za opšte srpsko dobro, isti i želje za ostvarenje narodnih ideala jednaka, lako će to biti, dragi moj Pero, naći pogodan način da se što prije nešto preduzme i učini da bi se u korijenu satro i najmanji povod za vjerovanje da među srpskim državama i njihovim vladalačkim domovima nema sloge, ljubavi i povjerenja. Dužni smo ja i ti prvi to da učinimo i to zajednički, jer smo prvi za to pozvani. Vidan dokaz koji bismo dali svijetu iščupao bi iz duše Srba crne slutnje koje su se u nju uvriježile usljed čestih i ponavljanih glasova o nekakvoj neslozi i čak o nekakvom konspiratorskom radu jedne bratske strane protiv druge, tako da je pomenute glasove sad već i nemoguće potpuno demantovati samo riječima i izjavama.

Od moje strane nema nikakvih smetnja niti zle volje, već jedino ljubav za sporazum i složan rad u korist opštega dobra srpskoga, u čemu me potpomaže cijela Crna Gora, koja je uvijek bila gotova da zajedno sa mnom za tu uzvišenu cijelj prinese i najveće žrtve. S tvoje strane takođe nema nikakvih smetnja, jer i ti si prožet istim osjećanjima i zadahnut ljubavlju prema Srpstvu, a potpomognut u djelima opštega dobra od tvoga dobroga naroda, te sam uvjeren da ćeš se obradovati ovoj mojoj misli i izabrati takav put, kojima bismo obojica lako mogli doći do njenoga ostvarenja. U rukama nepozvanih ili ravnodušnih koji možda ne bi mogli pravilno da pojme sav žar iskazanih ti osjećanja za opšte dobro, izgledalo bi ovo moje pismo kao plod kakve bojazni ili plašnje od napada na mene, koji su potekli iz nerazumijevanja, zaslijepljenosti i najvećim dijelom iz mladalačkih glava. Ali tebi je, moj dragi Pero, poznato da nije tako; tebi je poznato la sam, što 'no veli narodni pjevač, često puta od mladosti svoje "postojao na strašnome mjestu" samo radi dobra narodnoga. I zato, ja te molim, da prihvatiš misao, iskazanu u ovome pismu, jedino radi Srpstva, jer što se mene tiče, sve jedno mi je da li ću za opšte srpsko dobro postradati na Kosovu ili od bombe u kakvoj ulici, pošto za mene strašnije i ubitačnije bombe, no što je ta da se Srpstvo počelo sve više uvjeravati - na čem objeručke rade i naši neprijatelji - da ja i ti, tvoji i moji, tvoja i moja zemlja nijesu zajedno u radu na opštem srpskom dobru tebi ništa neće smetati da, sa svoje strane o protivnome dadeš jedan dokaz i primjer, u čemu ću i ja učestvovati, te ćemo time obradovati cio narod srpski. Srbija i Crna Gora, cjelokupno Srpstvo, pa i sama Rusija, zaštitnica naša, zovu ne da čas prije to uradimo. Ogriješićemo se pred Bogom i našim narodnim svetinjama i sjenima (tolikih) mučenika srpske narodne misli, ako se ... staramo da, pošto smo obojica ... ri, ne ostavimo svoje zemlje i svoj ... u neizvjesnosti. Ni od kakve žrtve ne treba da prezamo, niti da se sklanjamo ispred kakvih smetnja, ma se iste, iako smo obojica ustavni vladaoci, sastojale i u žrtvovanju vlada za tu cijelj i u savlađivanju raznih drugih prepona, koje bi ni mogle staviti na put ustavne obaveze. Kad su u pitanju opšti srpski interesi takve bi žrtve bile opravdane i od rodoljubivih naših podanika odobrene, a od Srpstva blagoslovene.

Mogao sam ti kao nosioca ovoga pisma poslati kojega od mojih vojvoda i velikodostojnika, ali to ne čini.m, jer sam mišljenja da je za ovakvu svetu srpsku stvar najpogodniji posrednik između mene i tebe visokopreosvećeni mitropolit Mitrofan Ban, rodoljub i stari borac za slobodu našega naroda, čija uloga u ovome rodoljubivom poslu treba da bude ogledalo uloge sv. Save i njegovih posljedovatelja u sličnim poslovima. 


Cetinje, 1907.

* Tekst je na više mjesta usljed truleži propao.
 

[ Projekat Rastko Cetinje | Promjena pisma | Pretraživanje | Mapa projekta | Kontakt | Pomoć ]
/ Projekat Rastko Beograd /