Projekat Rastko - Luzica / Project Rastko - Lusatia  

autori • awtorojo • awtory • authoren • authors
bibliografije • bibliographien • bibliographies
istorija • stawizny • geschihte • history
jezik • rec • sprache • language
umetnost • wumelstvo • kunst • art
o Luzici • wo Luzicy • wo Luzycy • uber Lausitz • about Lusatia
folklor • folklora •  folklore

Anonimus T. K.

Seljače iz srpske zemlje

"Književnost Lužičkih Srba", izbor priredio Radoslav Bratić, tematski broj časopisa "Koraci", knjiga XIX, sveska 7—8, Kragujevac 1984.

ANONIMUS T. K. Prva štampana pesma na donjolužičkom je objavljena u knjizi na dvanaest jezika koja je izašla u čast otvaranja nove škole u Frankfurtu na Odri. Autor pesme se potpisao sa T. K., a pisao je na dijalektu koji se već dvesta godina ne upotrebljava.

 

Danas sam u ambaru spavao,
kad me zvona trgoše iz sna
Od rana seljaci su već orali
i svoje njive sejali.

O čudo; čudo! Šta to vidim!
Nova se škola u Frankfurtu, čujem, svečano
otvara i osvećuje, o kako me to
veseli i raduje.

Gle, kako već svi za to znaju
i hitaju tamo, žure da stignu
što pre. Hitam i ja:
Želim postati pobožan učenik.

Iako nemam ni majke, ni oca, ni gospodara,
ni hleba, ni masla,
imam milostivog gospodina,
koji mi daje kako mu je volja.

Plašim se da u školu krenem,
ali se onih lenjivaca bojim
koji ne idu u nju. Sam ću učiti
ono što mi treba, i neću da gubim vreme.

Hajdete momci, i učite sa mnom.
Čestiti sveštenici ćemo postati.
Znam da seljak koji nije lenj ni uspavan
vredan i valjan čovek može biti.

(S nemačkog preveo: Zlatko Krasni)

 


 

Click here for Domowina official site