Projekat Rastko - Luzica / Project Rastko - Lusatia  

autori • awtorojo • awtory • authoren • authors
bibliografije • bibliographien • bibliographies
istorija • stawizny • geschihte • history
jezik • rec • sprache • language
umetnost • wumelstvo • kunst • art
o Luzici • wo Luzicy • wo Luzycy • uber Lausitz • about Lusatia
folklor • folklora •  folklore

Jan Bok
(1569-1621)

O blagoslovena grudo...

"Književnost Lužičkih Srba", izbor priredio Radoslav Bratić, tematski broj časopisa "Koraci", knjiga XIX, sveska 7—8, Kragujevac 1984.

JAN BOK (najverovatnije 1569—1621). Doktorirao filozofiju. Bio rektor Gradske škole u Eperjesu, diplomata i "najpoznatiji humanista Gornje Ugarske". Pored "sarmatskog" govorio je šest jezika. Car Rudolf II krunisao ga je zvanjem poeta laureatus i primio ga u ugarsko plemstvo. Bio je sudija i gradonačelnik u Kašanu (Slovačke Košice). Iz njegovog zatvorskog života nastala je Olympias Carceraria, izdata 1611. godine. Ovo je jedino njegovo delo koje sadrži "nemačka pevanja", dok je sve druge pesme ispevao na latinskom.

 

O blagoslovena grudo, dragovanje lužičkog življa:
Umrlih predaka ja nek sam nedostojan sin,
Ako l' ti, Lužice Majko, ne odajem slavu i hvalu,
Neka sam lažac i gad kaono kukavac zlić!
Kako se samo veselim što Matiju venčaš za kralja,
Rodna mi grudice, haj, večno nek cvati ti cvat!

(Beleške i prevod s latinskog: Sinan Gudžević.)

Napomena:

Uz prvo izdanje ove pesme stoji: Hexastcha votiva vel strena poetica omnis boni gratia..., Bartphae (nem. Bartfeld, danas Bardejov u Čehoslovačkoj) 1612. Kralj Matija (5. stih): nemački car od 1612. do 1619.

Prevodi i beleške rađeni su prema tekstovima u knjizi: Serbska čitanka (Sorbisches Lesebuch, Verlag Philipp Reclam jun., Leipzig, 1981.). Nikakva kritička izdanja ili bilo koji komentar nisam imao pri ruci, i to se svakako može odraziti na ovaj prevod — prim. prev.

 


 

Click here for Domowina official site