Projekat Rastko - Luzica / Project Rastko - Lusatia  

autori • awtorojo • awtory • authoren • authors
bibliografije • bibliographien • bibliographies
istorija • stawizny • geschihte • history
jezik • rec • sprache • language
umetnost • wumelstvo • kunst • art
o Luzici • wo Luzicy • wo Luzycy • uber Lausitz • about Lusatia
folklor • folklora •  folklore

Jurij Češka
(1917-1944)

Fantazija

"Književnost Lužičkih Srba", izbor priredio Radoslav Bratić, tematski broj časopisa "Koraci", knjiga XIX, sveska 7—8, Kragujevac 1984.

JURIJ ČEŠKA (1917—1944). Pisao je pesme, pre svega pod uticajem čeških stvaralaca. On je uveo modernu poeziju u lužičkosrpsku književnost, dao najvredniji doprinos antifašističkoj književnosti ovog naroda. Poginuo je u Jugoslaviji gde je hteo da se pridruži partizanima.

 

Smrt ugledah: sedela je ukočeno
na ivici raženog polja.
Belo sečivo kose
seče zeleno klasje,
a unaokolo užasno odzvanja:
Zolingen Zolingen Krup

Smrt ustaje
pogleda oko sebe krišom —

nigde stražara.

Mlado žito uzdiše i stenje,

Smrt hvali svoju kosu,
koja tiho, sasvim tiho govori:
Zolingen Zolingen Krup

(26. 4. 1937)

(S nemačkog preveo: Zlatko Krasni)

 


 

Click here for Domowina official site