Projekat Rastko - Luzica / Project Rastko - Lusatia  

autori • awtorojo • awtory • authoren • authors
bibliografije • bibliographien • bibliographies
istorija • stawizny • geschihte • history
jezik • rec • sprache • language
umetnost • wumelstvo • kunst • art
o Luzici • wo Luzicy • wo Luzycy • uber Lausitz • about Lusatia
folklor • folklora •  folklore

Jurij Ludovici
(1619-1673)

Hvalospev Mihalu Frenclu

"Književnost Lužičkih Srba", izbor priredio Radoslav Bratić, tematski broj časopisa "Koraci", knjiga XIX, sveska 7—8, Kragujevac 1984.

JURIJ LUDOVICI (1619—1673). Bio je sveštenik. Autor je prve gornjolužičke gramatike. Pesma koju ovde objavljujemo smatra se najstarijom originalnom pesmom napisanom ia gornjolužičkom dijalektu.

 

Sveti učenici Avramovi,
Nek je večna slava vaša
sa višnjim ste Bogom govorili
Vi na gori Sinjskoj
kroz munje i gromove čuste
Deset božjih zapovesti
I ti zemljo Galilejska
što blaženem i slatke reči
Isusa, svog Gospoda
posvuda si čula
Diči se i ne rugaj drugome:
O, pogledaj, Isuse,
Svetlost domovine naše
Kaži nama grešnicima
Srpsku reč, nama Srbima
u sjaju svom je prenesi.
Tako se Božja mudrost
na nas žedne smilovala
I velikom ljubavlju svojom
poljubila sve Srbe
kroz pero, znoj i znanje
plemenitog Mihaila Frencla:
I zato neka mu je hvala
nek je večna slava Gospodu!

(S nemačkog preveo: Zlatko Krasni)

 


 

Click here for Domowina official site