Projekat Rastko - Luzica / Project Rastko - Lusatia  

autori • awtorojo • awtory • authoren • authors
bibliografije • bibliographien • bibliographies
istorija • stawizny • geschihte • history
jezik • rec • sprache • language
umetnost • wumelstvo • kunst • art
o Luzici • wo Luzicy • wo Luzycy • uber Lausitz • about Lusatia
folklor • folklora •  folklore

Jurij Rak
(1740-1791)

Čežnja

"Književnost Lužičkih Srba", izbor priredio Radoslav Bratić, tematski broj časopisa "Koraci", knjiga XIX, sveska 7—8, Kragujevac 1984.

JURIJ RAK (1740—1791). Privatni učitelj i advokat. Komponovao je prvu umetničku pesmu na lužičkosrpskom jeziku.

 

Kako je teško ići putem
koji vodi ka veličanstvenim visinama!
On je zastrašujuće trnovit i strm —
No, idi njime, uprkos svemu: Moraš se odvažiti!
Jednom ćeš ipak osvojiti vrh,
uspehom će biti krunisan tvoj trud.
Aleksandar je želeo čitav svet,
da bi njegovo ime postalo besmrtno.
On polazi u boj, neprijatelja kosi —
Aleksandra pobednika opevaju ode.
Život se uvek završava smrću,
Umri — i živećeš potom u večnosti.
Arhimed, da bi shvatio svemir,
bludi pogledom po zvezdanim visinama,
broji sunca, proučava putanje,
da bi naslutio lepotu njihovih zakona.
Probodi ga, ratniče — ubiti ga nećeš,
jer za svet on zauvek u svetlosti živi.
Želiš li besmrtnost, moraš odabrati
jednu od dve staze:
Ako nećeš da osvojiš svet — pobedi glupost,
spoznaj istinu, bit svih stvari!
Pobednik nikada neće pasti, mudrac će živeti
pa nek propadne svet.
Trgovče, žudi za skupocenim stvarima.
Devojko, doteruj se čipkama i pojasevima.
Mladiću, nek te zanosi mekih obraza lepota
i hvali, o ludo, tu pijanu strast!
Smrt vas je u svim vremenima kosila —
Ja tražim vrlinu besmrtnosti.

(S nemačkog preveo: Zlatko Krasni)

 


 

Click here for Domowina official site