Projekat Rastko - Luzica / Project Rastko - Lusatia  

autori • awtorojo • awtory • authoren • authors
bibliografije • bibliographien • bibliographies
istorija • stawizny • geschihte • history
jezik • rec • sprache • language
umetnost • wumelstvo • kunst • art
o Luzici • wo Luzicy • wo Luzycy • uber Lausitz • about Lusatia
folklor • folklora •  folklore

Mato Kosik
(1833-1940)

Ptica pevačica u kavezu

"Književnost Lužičkih Srba", izbor priredio Radoslav Bratić, tematski broj časopisa "Koraci", knjiga XIX, sveska 7—8, Kragujevac 1984.

MATO KOSIK (1853—1940). Sveštenik i pesnik. Njegovo glavno delo Lužičkosrpska svadba koje obuhvata više od 100 heksametara, uvrstio ga je u klasike donjolužičke književnosti. Emigrirao je u SAD i odatle je sarađivao sa listovima u domovini i slao im pesme i zanimljive reportaže.

 

Pticu pevačicu uhvatili,
u krletku zatvorili,
da im peva danima
u kućici bez sunca.

A ona je tužila,
i tužno krila skupila.
Šumicu su joj uzeli,
za drugaricom je čeznula.

Nekad bi tiho uzdahnula
no pesma to nije bila;
jer prepuklo bi joj malo srce
da i jednom o šumici zapeva.

Takva ptica sam i ja
u ovoj zemlji dalekoj,
izgubio sam Lužice
i lepotu svoga neba.

(S nemačkog preveo: Zlatko Krasni)

 


 

Click here for Domowina official site