Projekat Rastko - Luzica / Project Rastko - Lusatia  

autori • awtorojo • awtory • authoren • authors
bibliografije • bibliographien • bibliographies
istorija • stawizny • geschihte • history
jezik • rec • sprache • language
umetnost • wumelstvo • kunst • art
o Luzici • wo Luzicy • wo Luzycy • uber Lausitz • about Lusatia
folklor • folklora •  folklore

Mina Vitkojc
(1893-1975)

Slika

"Književnost Lužičkih Srba", izbor priredio Radoslav Bratić, tematski broj časopisa "Koraci", knjiga XIX, sveska 7—8, Kragujevac 1984.

MINA VITKOJC (1893—1975). Tokom dvadesetih godina, kao liričar i publicista, postala je jedan od značajnih poboraca za prava svog naroda i Donjoj Lužici. Njena prva zbirka pesama Dolnoserbske basni doživela je više izdanja. Prevodila je sa gornjolužičkog kao i sa drugih slovenskih jezika. Imala je značajan udeo u stvaranju modernog donjolužičkog književnog jezika.

 

U mračnom uglu, tamo gde zraci sunca
nikada ne dopiru, upredena u tvrdu čauru,
visi nepomična gusenica
u dubokom zimskom snu.

Da li tako hladna i zatvorena išta o sebi zna?
Dokle će još da živi u tami sna?
Kada će joj doći proleće,
da je oslobodi, pretvori u leptira?

Tako i ti spiš, narode moj,
bezbrižno bez ikakve želje,
ne znaš ni za težinu zime, ni za lepotu leta.

Probudi se! Proleće je stiglo.
Oživi, preni se iz dubokog samrtničkog sna,
raširi krila, pokaži svoje boje sunca!

(S nemačkog preveo: Zlatko Krasni)

 


 

Click here for Domowina official site