Tatjana Vuleta
 
 
    
.
.
.
.
.
   
   

    

Introducere
Intrare în expoziție
Selectarea paginii
Proiectul Rastko
Traducere:
Dușan Baiski
 
 
  Serbian Unity Congress    
    

[MEDIEVAL SERBIAN ROYAL ORNAMENTS]    
    
    
    
ORNAMENTE REGALE    
MEDIEVALE SÂRBE   

Această  expoziție electronică unică, realizată de Congresul Uniunii Sârbe, prezintă pentru prima dată îmbrăcămintea și podoabele domnitorilor sârbi care au domnit în perioada cuprinsă între secolele al XII-lea și al XV-lea. Simbolistica puterii, influențele politice și, într-un cuvânt, moda - toate acestea se îmbină în această originală expoziție fundamentată pe o cercetare minuțioasă și pe reconstrucția a 25 de fresce cu domnitori din bisericile și mănăstirile de pe cuprinsul pământurilor sârbești.   
   

Autor: Tatjana Vuleta

Copyright © 1995 Tatjana Vuleta    
Copyright © 1997 Serbian Unity Congress    
Copyright © 1999, pentru versiunea românească, Dușan Baiski.    
All Rights Reserved.