NovostiPretragaO projektuMapa projektaKontaktPomocProjekat RastkoEnglish
Projekat RastkoLingvistika i filologija
TIA Janus

Бранислав Брборић: С језика на језик

II. Језичке ретроспективе и перспективе

 

Текстови окупљени у овом поглављу настајали су у раздобљу од пет година (1994–1998). Трудио сам се да их пишем хладне главе, али нисам сигуран да сам у томе увек успевао. Премда нисам лично учествовао у рату/ратовима 1991–1995, чија почетна и завршна година наликују ономе што се збивало "на овим просторима" у првих пет-шест година мог живота (1940–1945, односно 1941–1945), које једва памтим, - препознавао сам у најновијем рату репризу претходнога. Осећао сам да је то наставак пређашњега и по главним протагонистима, и по броју уплетених, и по нерашчишћеним рачунима, али сам га назвао Трећим балканским ратом, мада су Грци и Бугари овог пута, на њихову срећу, били више пасивни него активни. Међутим, Хрвати (који су, наводно, средњоевропски народ иранског порекла) и Словенци (који стварно не живе на Балканском полуострву) - били су до гуше уплетени у најновији балкански рат. У њега су се уистину многи плели, али су Срби једини народ који ни овај рат није могао избећи.

Важан улог у Трећем балканском рати, дуго припреманом а поодавно наговештеном, био је језик, првенствено српски језик, који се управо у БиХ "разложио" на "три језика" (наводници су ту, с разлогом, као што су, опет с разлогом, могли изостати). Прво поглавље моје претходне књиге (О језичком расколу) почело је Декларацијом о називу и положају хрватског књижевног језика (1967), старијом четири године од мојих првих текстова о језику, али у њеном настајању нисам имао никакве улоге. Међутим, био сам свестан, додуше мање него данас, да је распадање друге Југославије симболички започело обзнаном те декларације. Њени протагонисти белодано су њоме засведочили да их не занима држава које не би ни било да јој није претходило стандарднојезичко обједињавање Срба и Хрвата. У томе су подухвату изостали Словенци, мада се Јернеј Копитар, иначе Словенац, особито трудио око наведеног обједињавања. Када је одлучено да из српске језичке и националне интеграције изостану (вардарски) Македонци (што је резултат доласка КПЈ на власт 1945), пре Другог светског рата називани Јужносрбијанцима, и када је одлучено да се Србија и Црна Гора, трагом одлука Дрезденског конгреса КПЈ (1928), поново пребаце на два колосека (при томе је сама Србија, са две аутономне покрајине/области, избачена с једнога нормалног колосека на три ускотрачна), - било је решено да на Балкану не може бити јаке словенске државе, с релативно знатним словенским језиком.

У овом поглављу, а нарочито у прва два његова текста, бавим се и социолингвистичким ретроспективама и перспективама, покушавајући и себе и своје читаоце да вратим на нормалан колосек, језички и изванјезички. То чиним у свим текстовима, у целој овој књизи. И сасвим наиван и слабо обавештен читалац разумеће у којој су мери језик и политика испреплетени. У животу су испреплетени ништа мање него у мојим текстовима. О већини њих рекао сам понешто у подбелешкама, смештеним на крају појединих прилога, које треба прочитати пре него текст да би се лакше и боље разумело оно што следи. Ја не нудим готове, непреиспитиве и непоколебљиве истине. Нудим само размишљања о њима уважавајући чињенице које су предмет мог интересовања, аналитичког и синтетичког. И закључке које сам, више или мање изричито, успевао извести.

Предисторија и социолингвистички аспекти
језичког стандарда

1. Ретроспектива српско-хрватскога језичког и политичког уједињавања
и разједињавања

Да би се разумели сложени социолингвистички процеси у бившој Југославији после 1945. године, поготову они који се тичу "српскохрватског језика", односно српскога и хрватскога језичког стандарда, мора се имати у виду и предисторија тих процеса. То значи да ваља размотрити не само раздобље између два светска рата него и оно које му је претходило. У томе, претходном, раздобљу догодило се оно што се није десило нигде другде у словенском свету - настао је исти стандардни језик за две будуће словенске нације.

У Југославији - створеној крајем Првога светског рата (1918. г.), испрва под именом Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца (важећим до 1929. г.) - око осамдесет посто њеног становништва наследило је из претходнога вишедржавног раздобља, заправо од краја 19. века, један језички стандард. Тај је језички стандард у крајевима захваћеним српском државотворном идејом и националном идеологијом називан - српским језиком, а у крајевима захваћеним хрватском националном идеологијом, која је уживала потпору Римокатоличке цркве и на неки начин и самога бечког двора, називан је - хрватским језиком.1

Аутокефална српска православна црква (уз епску традицију и косовску митологију, засновану на Косовској бици, пресудном српско-турском окршају 1389. г.) - и након дефинитивног слома остатака дуготрајне и повремено простране и моћне средњовековне српске државе, најпре Српске деспотовине (1459. г.), затим немањићких делова Босне (1463. г.) и њенога осамостаљеног дела названог Херцеговином (1482. г.), те најзад Горње Зете (1496. г.), која се у то време почиње називати Црном Гором - столећима је обезбеђивала постојано српско етничко распознавање и на подручјима под турском и на подручјима под угарском, аустријском и млетачком владавином.

На простору који ће новија историја успоставити као хрватски столећима није било тако јасног етничког распознавања због раног нестанка средњовековне државе (1102. г.) и слабије државне традиције, унеколико чуване у оквирима средњовековне Угарске и Венеције, а потом и Хабзбуршке монархије (све до 1918. г.), које су владале западним делом јужнословенског простора.

Турска најезда, зачета у другој половини 14. века, која је стизала чак до Беча (последњи пут 1683) и држала доста дуго велики део Угарске (1541–1686), и изван данашњих мађарских граница, оставила је више ожиљака у источном него у западном делу словенског југа. Источнохришћанско становништво, бугарско и српско, зарана етнички упосебљено и разграничено, било је увек неколико пута веће од западнохришћанскога, словеначког и хрватског. Јужнословенско становништво католичке вероисповести столећима је, знатним својим делом, егзистирало под разним покрајинским називима, а делимично и под српским народним именом, - да би се тек у 19. и почетком 20. столећа идентификовало у хрватском и словеначком народу. Та два народа коначно су се успоставила као реалне националне заједнице тек у међуратној Југославији (1918–1941), која им је омогућила да скину вишевековни оклоп германизације и хунгаризације, па и онај новији - оклоп италијанизације.

Када су, три и по столећа после пада средњовековне Србије, букнули српски устанци против Турака у 19. веку (први 1804, угушен 1813, и други 1815, који је већем делу данашње Србије омогућио висок ступањ аутономије [1830–1867], стално прошириване и повећаване - све до формалнога међународног признања суверености и независности с Берлинским конгресом, 1878. године) - на дневни ред српске народне и државне повеснице дошло је питање утврђивања и изградње модернога језичког стандарда. Обновљеној српској држави и национално пробуђеноме и освешћеном српском народу у 19. веку требало је брзо стандарднојезичко решење.

Једини стварни кандидат за основу језичког стандарда не само у Србији и Црној Гори (другој српској држави, која се мукотрпном борбом ослобађала турске власти и ширила током 18. и 19. века, све до формалнога признања 1878. г.) већ и међу Србима у Хабзбуршкој монархији, па и међу онима на подручјима Балкана која је непосредно контролисала турска власт, - био је српски новоштокавски дијалекат, најраспрострањенији у свесрпскоме штокавском дијалекатском комплексу. Њиме су, у великој мери уједначено, говорили ондашњи етнички Срби свих трију вера, православне, римокатоличке и муслиманске. Том дијалекту на путу израстања у језички стандард сметња је била понајвише књижевност старијега средњовековног раздобља, махом верског, богослужбеног карактера, и списатељство новијега црквено-световног периода, засновано на трансетничком старо(црквено)словенском језику разних етно-језичких варијација и комбинација с народним идиомима.

Решење је налажено у раскиду са средњовековном традицијом, па и с језичким типовима који су се наметали као њене модернизоване корекције (славеносрпски и доситејевски), и нађено у пуном ослањању на новоштокавски фолклорни коине.2 Тај коине, иако усмена творевина, већ је постојао, у знатној мери уједначен и "самонормиран", у изузетно богатој народној књижевности (Поповић 1979: 7–16). Огроман посао око прикупљања тог народног блага и његовог записивања обавио је Вук Стефановић Караџић (1787–1864), утемељитељ српскога језичког стандарда (српскога књижевног језика), писац, историчар и етнолог. После слома Првога српског устанка 1813. г. Вук Караџић се нашао у Бечу, где је провео највећи део живота, стално путујући по српским земљама, чије је народне умотворине бележио и систематизовао. У Хабзбуршкој монархији, кад је она од Турске касније "преузела", тј. окупирала Босну и Херцеговину (1878. г.), нашла се скоро половина српског народа, те сви Хрвати и Словенци. Та три народа живела су у различитим аустроугарским провинцијама, с различитим државноправним статусом и политичко-економским положајем.

После Наполеоновог слома (1813) и Бечког конгреса (1815) Хабзбуршка монархија наследила је Далмацију и друге поседе бивше Млетачке републике на источној јадранској обали. Тако су се у истој државној заједници нашле три покрајине - Хрватска, Славонија и Далмација, с мало или нимало стварне политичке аутономије. Хрватски народ тада је још био народ у настајању, често са само регионалним (суб)етничким именом и свешћу, без организације и администрације, духовне и световне, која би га, барем у просвети и култури, ваљано обједињавала и уједињавала. Тек ће тзв. Илирски покрет (1830–1850) обезбедити препород и уједињење Хрвата.3

Етничке скупине с хрватским или којим другим регионалним именом говориле су трима јако различитим дијалектима (чакавским, кајкавским и штокавским), заправо умногоме различитим језичким системима, способнима да понесу терет засебне стандардизације. У оквиру ових дијалеката настале су различите покрајинске књижевности, писане различитим језичким идиомима и графијама, латиничким и нелатиничким. Челници хрватског народног препорода пратили су шира европска културно-политичка и националноинтеграцијска кретања, као и рад српскога језичког и културног реформатора и националног идеолога Вука Караџића, човека модерних европских антиклерикалних, световних и "грађанских" уверења. С њиме су у Бечу, 1850. године, чак закључили књижевнојезички договор,4 чије је полазиште било да су Срби и Хрвати један народ, који треба да има један књижевни језик и једну књижевност. Тај договор није одмах подстакао уједињавајуће напоре нити је на књижевном и језичком пољу произвео интегративне учинке који би били поздрављени и подупрти у аустријским, угарским и јужнословенским средиштима политичке моћи. Међутим, ко год је желео максималну националну интеграцију јужнословенских католика, без обзира на то под којим би се она националним знамењем изводила ("илирским" или хрватским), морао је њихов источни, тј. штокавски дијалекат видети као најбољу основу за шири књижевнојезички и националноинтеграцијски обухват, шири, ако се покаже могућим, и од католичког. За стварно свеобухватну троконфесионалну националну интеграцију (ширу од оне која обухвата само православне Јужне Словене) нису биле кадре да се заложе ни две српске државе у настајању, Србија и Црна Гора,5 а камоли хрватске земље, одвећ зависне од оних чијим би интересима зацело био супротстављен сваки шири пројекат јужнословенске националне интеграције.

Поткрај прошлог столећа у Загребу, главном граду средишње и главном граду будуће уједињене Хрватске, припремљен је терен за хрватско-српско језичко обједињавање.6 Упркос изостајању националне интеграције са Српством, Хрватство преузима не само вуковски модел српскога језичког стандарда са свима граматичким и лексичким својствима његовим него и големој већини хрватских ушију потпуно туђу и јако тешко научиву разуђеност новоштокавских изговора рефлекса древне фонеме "јат" /ï/ - [ије], [је], [и] и [е]: [цијела], [цјелина], [цио], [времена] - коју целовито региструје не само Вукова ортоепија него и његова ортографија. Тај, ијекавски изговор, потоња differentia specifica хрватскога језичког стандарда (али не и хрватских наречја) спрам репрезентативнога екавскога српског (оног у његовој матици - Србији), - иначе је својствен не само Вуку Караџићу, рођеном у ијекавској западној Србији, него и готово свима на вуковском ијекавском језичком моделу образованим Србима у Босни, Херцеговини, Црној Гори, (војној) Крајини, Далмацији, Хрватској и Славонији, листом родним дијалекатским ијекавцима. И није ту реч само о преузимању караџићевског ијекавског изговора него и о прихватању караџићевске ортографије, ортоепије, лексике, морфологије, творбе речи, фразеологије, синтаксе и стила. Стога није никакво чудо што се, у време неретких српско-хрватских трвења, знало говорити о томе да су Хрвати заправо преузели српски језик, прихватили српски језички стандард, назвали га хрватским језиком, али су тешко поднели неугодне последице тог преузимања по свој национални идентитет.

Да се хрватски национални покрет, који је испрва наступао под трансетничким називом "Илирски покрет" (1830–1850), определио за мање амбициозно решење - с "чистохрватским", чакавским наречјем, као основицом свехрватског језичког стандарда, или с кајкавским, које би водило стандарднојезичком приближавању Словенцима и евентуалном уједињавању с њима, - преплета са Србима не би било. Не би било ни самооспоравања етничког идентитета у Хрвата, нити оне, томе процесу и том чину иманентне, нетрпељивости, свакад својствене "синдрому малих разлика". Било како било, и код Хрвата је, можда и под "спољним" утицајем, оним из државног и верског средишта, прихваћен вуковски новоштокавски језички стандард, а то значи и стандарднојезичко јединство са Србима. Успостављање тог јединства, у ствари, обезбедило је неслућено распростирање хрватског имена међу Јужним Словенима. И сами су хрватски језикословци тврдили да су "сви Хрвати некоћ били чакавци", што значи да је постојала свест о томе да средњи век бележи хрватско име пре свега међу чакавцима у приморској Хрватској, али не, задуго, и међу штокавцима и кајкавцима. Хрватска стандарднојезичка интеграција на основи новоштокавског дијалекта на неки је начин изазвала самооспоравање хрватске етничке прошлости, а тиме нарушавала и темеље модерне националне свести, јер је новоштокавштина еминентно српски народни говор и основа српскога језичког стандарда.

Шта год била истина у противречним и тешко докучивим историјским токовима, етногенезама и нациотворбама, Хрвати и Срби јесу данас два не баш сасвим мала словенска и европска народа с истим језиком.7 Иако су три четвртине 20. века били у истој држави, иако с истим стандардним језиком, Срби и Хрвати данас су не само два народа него и две нације, свака са својим државама, тренутно сукобљеним понајвише због спорних територија. Мада је, чини се, ратни вихор крајем 1995. г. протутњао, грозничаво се поставља питање у шта је утрошено 20. столеће, зашто се заратило при растанку и ко је за то крив.

Уосталом, ратовали су Срби и Хрвати међусобно, директно или индиректно, за своје или за туђе интересе, и раније, у више махова, стварно или "хладно". У жижи српско-хрватскога ратног и хладноратног сукобљавања, које је свој врхунац достигло особито за време Другога светског рата, тј. за време хрватскога нацистичког режима, - нашао се језик. Тај хрватски режим и његов усташки покрет, самоникли шовинистички феномен, али и функционализована испостава страних сила, - добио је, 10. априла 1941. године, од Хитлера на управу тзв. Независну Државу Хрватску (НДХ), која је обухватила и Босну и Херцеговину. У тек проглашеној држави међу првим кратким законима, односно "законским одредбама" донетим током месеца априла биле су и оне о забрани ћирилице, о "употреби чистога хрватског језика код судова" и о оснивању Хрватскога државног уреда за језик, а убрзо је (14. VIII 1941. г.) донета Законска одредба о хрватском језику, о његовој чистоћи и правопису (Babić G. 1991/1992: 56–64; Babić S. 1990а). За четири ратне године НДХ је учинила све што се могло да програмираним и озакоњеним геноцидом над Србима утре траг не само заједничком стандардном језику него и Србима, а нарочито омраженом српском симболу - ћирилици, примарноме српском писму. Уз масовно расељавање и покрштавање, и главом је платило неколико стотина хиљада Срба у логорима (најзлогласнији - Јасеновац) и јамама, а караџићевски модел стандардног језика доживео је невиђено извртање, нарочито у лексици и ортографији, не би ли му се променио идентитет, не би ли се екстремно похрватио. Тај усташки лексички и правописни експеримент напуштен је 1945. године. Међутим, невоље са заједничким језиком и заједничким државним животом трајале су колико и бивша Југославија, с чијим нестајањем језичке страсти нису усахле, не барем до краја 1995. године. Те су невоље онемогућиле неопходну пацификацију и хуманизацију међуетничких односа, страховито затрованих у Другом светском рату, неретко изазивајући висок ступањ лингвистичке и опште "орвелизације" тих односа, јер су најгнусније и најнепријатељскије ствари међу (сродним и истородним) људима и народима саопштаване истим језиком.8

Најновији рат (1991–1995) не може се мимоићи у разматрању ове социолингвистичке проблематике. Он се није могао избећи јер нису били задовољени неки темељни услови. Први је услов био - да се и једном и другом народу призна право на самоопредељење, које укључује промену затечених "социјалистичких" (дакле: "административних", а не "државних") граница. А други - да о начину растакања бивше федерације не одлучују немачки ресантиман и аустријски реваншизам. И још један, трећи - да се не ствара "суверена" Босна и Херцеговина. Камен темељац Босне и Херцеговине као (будуће) државе, донекле постојеће само под комунизмом, ударила је Аустроугарска, чији је слом започео пуцњима на престолонаследника Франца Фердинанда у Сарајеву.9 Комунистичка партија Југославије (КПЈ) успоставила је Босну и Херцеговину као "тампон-републику" (1945) да би олакшала "равноправни суживот" Србије и Хрватске, Срба и Хрвата, а двадесетак година после тога прогласила је муслимане за нацију под конфесионалним именом (формално 1967. године, с амандманима на Устав Социјалистичке Републике Босне и Херцеговине). То нациотворбено "достигнуће" потврђено је, и у Европи и у ОУН, признавањем БиХ за суверену државу (1992) и њеним примањем у ОУН, као и претходним признавањем бивше Хрватске, без решавања српског питања у њој, иако се она, Хрватска, отцепила од бивше СФР Југославије с истим логичким и правно-политичким објашњењем с којим се након тога Српска Крајина отцепила од бивше СР Хрватске. Тако се, с распадом СФРЈ, изван Србије и Црне Горе нашло далеко више Срба него што има Словенаца или Македонаца и знатно више него "Муслимана", због којих се фактички и успоставља сувереност Босне и Херцеговине.10

Парадоксално изгледа то што су Хрвати у 19. веку здушно радили на успостављању језичког јединства са Србима (нарочито у завршном раздобљу, 1892–1901), чему се Срби, и да су хтели, нису могли супротстављати; а кад је 1918. године створена заједничка држава готово свих Срба и готово свих Хрвата, Хрвати су се, незадовољни њоме, охладили и према језичком јединству (Ивић 1986 [1971]: 203-206). Чак су га стали осећати као терет и притисак, нашавши разлога за такво осећање и у томе што је, пет година после државног уједињења, велики српски лингвиста Александар Белић израдио и објавио, под насловом Правопис српскохрватског књижевног језика (Белић 1950 [1923]), први целовит српски и, уједно, српскохрватски правопис, уводећи, без "договора", и једну значајну новину - логичку, "француску" интерпункцију уместо формалне, "немачке". (Хрвати су целовит правопис, Брозов Хрватски правопис, имали од 1892 [Броз 1892], а потом је у њих правописну проблематику обрађивао и правопис објављивао Драгутин Боранић. Последње, десето издање Боранићевог правописа, под насловом Правопис хрватскога или српскога језика, појавило се 1951. г. у Загребу [Boranić 1951 [1921].)

Кад су се Хрвати охладили према језичком јединству, Срби су се за њега загрејали, и то из најмање два разлога: (1) оно је у заједничкој држави обезбеђивало бар привид културног и језичког јединства српског народа, који се, први пут у историји, цео нашао под једним државним кровом, и (2) оно је обезбеђивало и хрватско и српско-хрватско језичко јединство (касније најчешће означавано еуфемизмом "заједништво"), начелно значајан предуслов могућег складнијег државног живота. Иако су се и сами нашли под заједничким државним кровом, српско-хрватско-словеначким, Хрвати су, као бројчано двоструко мањи народ од Срба, били њиме незадовољни (у чему су уживали особито разумевање и подршку од својих актуелних и/или бивших "савезника" - у Бечу и Берлину [Бону], Риму и Будимпешти - незадовољних резултатима обају светских ратова).

Садашње читање ретроспективе открива једну знаковиту социолингвистичку чињеницу: једини успели и дословно заједнички језички пројекат за све време српско-хрватскога "заједништва" био је правопис двеју матица (Матице српске и Матице хрватске) из 1960. године, чији су главни аутори били српски лингвиста Михаило Стевановић и хрватски језикословац Људевит Јонке. А и тај правопис био је у равни симбола "полузаједнички": у Новом Саду објављен је ћирилицом и екавски - под насловом Правопис српскохрватскога књижевног језика, а у Загребу латиницом и ијекавски - под насловом Pravopis hrvatskosrpskoga književnog jezika (Правопис/Pravopis 1960), делећи обједињени језик и мимо стварности, "генетске", вредносне, етничке и политичке. Први заједнички речник - Речник српскохрватскога књижевног језика, односно Rječnik hrvatskosrpskoga književnog jezika, такође у издању двеју матица - изашао је само у две од шест планираних књига (Речник/Rječnik 1967–1976). Међутим, после прекретничке Декларације о називу и положају хрватскога књижевног језика из марта 1967. године (Бабић 1990: 19–23) - иза које је стало 19 најугледнијих хрватских научних, просветних и културних установа и удружења - само су у Србији довршене и издате преостале четири књиге (1969, 1971, 1973. и 1976. године). Заједничке нормативне граматике (у Срба ни засебне) никада није било.

Већ то, само по себи, сведочи о чињеници да су српски и хрватски језички стандард били само обједињени, али не и уједињени. Да би били уједињени, била је потребна сагласна државна воља, воља водећих интелектуалних и политичких чинилаца двају народа. А та воља, силом (прилика) двапут исказана, 1918. и 1945, сасвим се расточила 1990. године, што је довело и до распада заједничке државе, која је, наставши под називом Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца (1918), убрзо променила назив и, прихвативши доктрину о "једноме троименом народу", постала Краљевина Југославија (1929). Краљ Александар I Карађорђевић, слављен испрва од свих као "ослободилац" и "ујединитељ", платиће главом своје дело (атентат у Марсељу 1934) и олакшати потоњи слом и комадање Југославије (1941), које су извели организатори његовог убиства. Југославија се, након злочиначкога нацистичког оргијања и грађанског рата (пре свега међу Србима), поново дигла као држава - под вођством КПЈ и револуционарнога, задуго готово искључиво српскога, партизанског покрета, с Јосипом Брозом Титом, хрватским комунистом и Коминтерниним фаворитом, - на челу те партије и тога покрета. Дигла се као федерална, односно као федерално-конфедерална, државна заједница, која је, у дуалној подели света - као "народноослободилачка", "народна" и "социјалистичка" држава, најпре ни краљевина ни република, у фази настајања и поновног успостављања, а одмах потом "република" са шест "република" у своме саставу - опстајала скоро педесет година. Опстајала је мењајући своју политичку оријентацију, уставни поредак и свој назив више пута: ДФЈ - Демократска Федеративна Југославија (1944–1945), ФНРЈ - Федеративна Народна Република Југославија (1945–1963) и СФРЈ - Социјалистичка Федеративна Република Југославија (1963–1992). Федеративна република је испрва само формално "федерирала", нарочито после раскида са Стаљином (1948), али је двадесетак година касније нагло почела и стала све више "конфедерирати" (формално од 1967, а нарочито интензивно од 1974), да би се, с укидањем дуалне поделе света, "раздружила" и "урушила", уз координирано настојање спољних сила и унутрашњих сецесионистичких снага. Отпор томе процесу пружали су, а у умирућој фази СФРЈ и одлучно пружили, само Срби.

Судећи по називима конститутивних "република" и прокламацијама КПЈ (од 1952. г. - Савеза комуниста Југославије [СКЈ]), савезну је републику, за разлику од Краљевине (са три народа), на готово идентичном простору основало најпре пет народа (Срби, Хрвати, Словенци, Македонци, Црногорци). Њима се касније придружио и шести (Муслимани), јер је БиХ, негде до 1967. године, била специфична, двонародно-неопредељена, а потом тронародна република, пошто су муслимани (и сами сви штокавци попут православних Срба), дотад "неопредељена" социо-културна и конфесионално-етничка творевина, која се писала малим словом, постали - народ, "Муслимани", с великим почетним М, односно Slav Moslems у неким преводима на енглески језик. Тако се број народа оснивача државе од три (1918) - повећао на шест (1967)!

Обједињени језик, после 1945. године, разједињавао се и у називању и у нормирању: звао се српски и хрватски, хрватски или српски, српскохрватски и хрватскосрпски, српскохрватски односно хрватскосрпски, српски или хрватски (најређе), службено и неслужбено, како кад и како где, с тим што је у СР Хрватској, и за Србе, од 1972. до 1990, и службено, тј. у "јавној употреби", важио асимилативни назив "хрватски књижевни језик". Уз то републичким уставима прописивана је обавезност ијекавског изговора у Босни и Херцеговини и Црној Гори, без програмског нормирања разликовности друге врсте до 1974. године. Програмско нормирање, с тенденцијом удаљавања од "источне варијанте", оне у Србији, имала је све време само "западна варијанта", од 1972. године и службено називана "хрватским књижевним језиком", који је заменио претходно (од 1954) важећи "хрватскосрпски језик". Своју "неутралну позицију" према двема варијантама, "босанскохерцеговачки стандарднојезички израз српскохрватскога односно хрватскосрпског језика" - реално иначе ближи источној, српској варијанти, и генетски и вредносно - све је више замењивао кретањем према западној варијанти, којој је било допуштено да се назива "хрватским књижевним језиком". То се збивало у раздобљу 1974–1990. године. (Наиме, у Социјалистичкој Републици Босни и Херцеговини [СРБиХ], бар двадесет година пре распада СФРЈ, на власти је била хрватско-муслиманска антисрпска коалиција.)

2. Расплитање језичке кризе у бившој Југославији

Иако је, поткрај 1995, спољном интервенцијом грађански рат у Босни и Херцеговини заустављен и завршен "без победе или пораза било које стране", тешко је рећи каква ће бити реална будућност "нове" Босне и Херцеговине, ни републике ни монархије, ни федерације ни конфедерације, са три народа, три језика и три војске, с федерацијом за два народа (за бошњачки и хрватски) и републиком за један (за српски). БиХ је почетком априла месеца 1992. призната као "суверена" држава и убрзо потом примљена у ОУН иако у њој није било "заједничке" државне владе која би имала контролу макар само на половини територије, а крајем месеца марта 1995. године номинална Влада међународно признате државе БиХ, она у Сарајеву, под муслиманском контролом, вршила је власт само на подручју које није било веће од десет посто укупне "државне" територије. Како ће се развијати односи двеју или трију будућих стварних држава примораних да уђу у састав међународно признате Босне и Херцеговине зависиће од ширих европских и светских прилика, али је сасвим сигурно да ће Република Српска и хрватски кантони у бошњачко-хрватској федерацији (службени назив Федерација БиХ) имати центрифугални однос према Сарајеву, а центрипетални према Београду, односно Загребу - у много чему битном (па, разуме се, и када су у питању језички узуси).

Оно што ће се засигурно сасвим брзо дефинисати биће културни простори Срба и Хрвата, у свима њиховим аспектима, укључујући и оне најмоћније: масовне медије (радио, телевизију и штампу) и образовање на свим ступњевима, од основнога до универзитетског. Црквени живот, односно хришћанска духовност, ионако, кад је реч о Србима и Хрватима, столећима путује двама колосецима, од којих је онај хрватски под надзором ватиканског средишта католичке мултинационале, док српски, доста запуштен за време комунизма, обнавља своју функцију у околностима непромењене вековне аутокефалности (тј. пуне управне самосталности) помесне (регионалне) православне цркве.

Ти културни простори, упркос "етничком чишћењу" и "самочишћењу", нису нити ће бити етнички чисти (нису нигде такви, не барем у Европи), јер, без обзира на ратне грозоте, део људи остаје на етнички "туђим" територијама. Оно што се у Босни доскора није знало убудуће ће се знати и већ се зна: знаће се и зна се ко је ту и на ком подручју већина, а ко је и где мањина, као и другде у ближем и даљем европском суседству. Рат је био жесток и суров, али су на том простору и "хладни рат" и "грађански рат" трајали столећима, без престанка, па и у време присилнога "братства и јединства" у раздобљу 1945–1990. године. Српски и хрватски језички стандард, значајне одреднице двају културних простора, јесу "два круга који се преклапају, при чему је искључена могућност да се они поклопе".11 И на босанском ће се простору ти стандарди јасније диференцирати, одн. међусобно удаљавати и приближавати се својим матичним средиштима, а тенденција "неутрализације варијантних опозиција",12 о којој је последњих двадесетак година било много речи, престаће бити актуелна, осим можда у оним деловима Босне и Херцеговине који ће бити под муслиманском доминацијом.

Сви су изгледи да ће и муслимански Босанци (и Херцеговци), односно босанскохерцеговачки муслимани ("Муслимани", све ређе с великим почетним словом!) бити територијално уобличени и државноправно индивидуализовани. Међутим, тешко је рећи како ће они обликовати свој стандарднојезички израз, док је нешто лакше претпоставити да ће се чврсто држати назива - бошњачки језик.13 Муслимани, односно Бошњаци - како себе однедавна називају они чијом су се судбином поиграли чиниоци који су их успоставили најпре као "одрођену" и "потурчену" етно-конфесионалну групу а затим и као народ (чак и као нацију) с конфесионалним именом - морају уобличити неки стандарднојезички идиом по којем ће се препознавати. Хоће ли за то бити довољно стварно снажење занемарене тенденције назване "неутрализацијом варијантних опозиција", којој су, за бивше власти и у бившој социјалистичкој републици, "Муслимани" били понајвише склони, или ће у њихов стандардни идиом покуљати бујица турцизама и квазитурцизама, односно "оријентализама", којих и сада има много у супстандардним идиомима, шта ће се урадити с терминологијама (које су нарочито издиференциране у матичним огранцима српскога и хрватског језичког стандарда, а у БиХ су биле вештачки јукстапониране, при чему је српски терминолошки комплекс имао више снаге и виталности), - сада је неизвесно. Ако се "Муслимани", односно Бошњаци одлуче за трећи пут, он ће се тешко крчити, јер је свет најчешће устројен у знаку бинарних вредности. Додуше, већ разглашено сарајевско увођење назива бошњачки језик симболична је најава трећег пута и тријалног система. (Хоће ли се, евентуално, у "бошњачко-хрватској федерацији" појавити синтагма "бошњачкохрватски језик" - сада је неизвесно мада није много вероватно.)

Нова хрватска власт охрабрила је нови талас екстремне кроатизације загребачког хрватскога језичког стандарда (тзв. суперхрватски). Екстремном је разликовном нормирању, као и досад, подложна пре свега лексика (уз подршку фонологије, морфологије и творбе), која је у терминологијама поодавно, заправо одувек, наглашено кроатизована (у шта се није дирало, а то се још мање сузбијало, за време бивше Југославије, прве и друге).14 Старим разликама, добро уходаним, терминолошким и нетерминолошким (типа: влак = воз, тисућа = хиљада [ово није било никад апсолутно уходано, али се сада "апсолутизује"]; тко = ко; Ципар = Кипар, Бизант = Византија, бројник = бројилац, називник = именилац, и многе друге, апсолутизоване и неапсолутизоване), придружују се обновљене (војарна = касарна, велепосланик = амбасадор, земљовид = мапа, зрачна лука = аеродром, гласноговорник = портпарол, опорба = опозиција, удруга = коалиција и сл.) и нове (промиџбеник = агитатор; развојачење = демилитаризација; врхоскуп = самит, састанак на врху; безрачје = безваздушни простор, вакуум и сл.). Тим иновацијама не укида се генетска и типолошка истост двају језичких стандарда, али су јасно разлучени њихови називи и разбијена уверења људи о предностима и вредностима језичког јединства.15 С временом би нове међународне околности и добросуседство подупрто развојем економских веза могли поново открити предности истог језика, макар атрибут исти значио само тај, а не други (језик), за разлику од стварно непостојеће "истости" у значењу такав, а не друкчији (језик).16

Српска лингвистика и српска језичка стварност до самог распада Југославије биле су у знаку више спонтаног него организованог развоја и сталног манифестовања привржености језичком "заједништву". Тако је и у нови, "плуралистички" Устав Републике Србије,17 утврђен у јесен 1990. године, пре вишестраначких избора у Србији, али после избора у Хрватској и Словенији, ушла одредба о српскохрватском језику у службеној употреби (чл. 8: "У Републици Србији у службеној је употреби српскохрватски језик и ћириличко писмо, а латиничко писмо је у службеној употреби на начин утврђен законом"). Како се Устав Србије није мењао, Устав Савезне Републике Југославије,18 донет у пролеће 1992. године, озваничио је само једночлани назив језика (чл. 15: "У Савезној Републици Југославији у службеној је употреби српски језик екавског и ијекавског изговора и ћириличко писмо, а латиничко писмо је у службеној употреби у складу са уставом и законом"). Али и пре савезног устава, када су међурепубличка трвења доживљавала свој разлазни врхунац, у Закону о службеној употреби језика и писама,19 напоредо са сложеним називом језика у његовој иницијалној одредби и као једини назив у потоњим одредбама, ушао је изворни једночлани назив - српски језик. Устав Републике Црне Горе,20 донет 1992. г., неколико месеци после савезног, и службено је обновио, и у тој републици, матични назив језика, српски.

У новим државним околностима, с дефинисаним културним простором, Срби немају ни разлога ни мотива да се баве транснационалним "заједништвом" стандардног језика, на шта су били присиљени у бившој Југославији. Сви њихови идиоми - и дијалекти, и урбани супстандардни говори, и језички стандард са свом његовом стилском разуђеношћу - стају под назив српски језик, у који, на дијалекатској и супстандардној равни, неће улазити чакавско и кајкавско наречје, о чијој ће се судбини бринути Хрвати и њихови писци и језикословци. На нов начин види се и примењује српска двоазбучност: ћирилица се учвршћује као репрезентативно српско писмо, а латиница се разговетније види и употребљава као помоћно писмо, без формалне службености, с другом, и друкчијом него досад, функционалном дистрибуцијом на различитим подручјима јавног живота (администрација, издаваштво, масовни медији, трговина, саобраћај и др.).21 Наиме, тешко је одрећи се двоалфабетности када она Србима доноси и неке предности, а не само тешкоће, које ће, после државног растанка са Хрватима, бити унеколико смањене.

Изглед српске графије, и ћириличке и латиничке, могао би, без штете, претрпети и неке измене, јер је неприродан језички стандард с четири графијско-ортографско-ортоепске реализације: две ћириличке (екавска и ијекавска) и две латиничке (опет екавска и ијекавска), које понекад прерастају у стандардну ортографско-ортоепску осмострукост (дечји и дјечји, дечији и дјечији, dečji и dječji, dečiji и dječiji). Два изговора - екавски и ијекавски - па и штампање и прештампавање публикација, са оба та изговора и исписа, поготову кад је реч о књижевноуметничком функционалном стилу, могу, без икакве штете, остати ако се изврши унификација писанога језичког стандарда. Без те, или какве друге, унификације, нарочито у просветно-педагошком раду, нема пожељне и потребне хомогенизације културног и просветног живота целога српског народа.

Идеју да се унификација изврши, и то на основу екавског изговора и екавског исписа, дало је вођство Републике Српске у јесен 1993. године наишавши, као и свака радикална, а за неупућене и неочекивана новина, - и на снажне потпоре и на јаке отпоре, чак и у Србији. Дефинитивна судбина ове идеје зависиће од тога да ли ће нови државни и политички оквири омогућавати целовитост српске језичке културе.

Другим озбиљнијим захватима, и исправкама, српски језички стандард никада није био, нити ће, вероватно, бити подвргаван, јер добро и природно функционише, и функционисаће, у целоме српском народу, који одолева притисцима да подупре државне и националне пројекте што га раздиру, уз истовремену оптужбу за тобожњи великонационализам, хегемонизам и унитаризам.22 Тај језички стандард развија(ће) се још мирније него раније, и у складу с новоштокавским основама на које је постављен, без ригидног пуризма и агресивне неологизације, али са спознајом да се, у неким својим елементима, мора стално дограђивати па, у неопходној мери, и неологизирати.23

Број фонема ни у српском ни у хрватском језику неће се нити се може мењати, премда га баш није лако установити, јер још има несагласности око тога да ли су консонант р и вокал р две или једна фонема, што вреди и за сонант ј и вокал и. Њихов број бива веома велики кад се цела ствар промотри без узимања у обзир прозодијских елемената (четири акцента и две дужине), који врше разликовну функцију као и сегменталне фонеме (узмимо за пример две речи: град [грȁд] = врста падавине и град [грȃд] = насеље, где су краткосилазно а у првој и дугосилазно а у другој речи једнако разликовни као фонеме п и б у речима пара = вода у гасовитом стању и бара = део земљишта покривен водом). Број падежа (највише шест у морфолошком смислу, и то само код неких именица женског рода са завршетком на -а) и број ступњева поређења придева и прилога за начин (три - позитив, компаратив и суперлатив), с њиховом флективном творбом, тешко се може мењати. То важи и за број глаголских облика, тј. времена, придева, партиципа (прилога), начина, стања, видова и родова - седам глаголских времена: презент, аорист, имперфекат, перфекат, плусквамперфекат, футур и футур егзактни; два глаголска придева: радни и трпни (активни и пасивни); два партиципа: партицип презента (прилог садашњи) и партицип перфекта (прилог прошли); два начина: заповедни (императив) и могућни (потенцијал); два стања: радно (актив) и трпно (пасив); два глаголска вида: свршени и несвршени (перфективни и имперфективни) глаголи и два глаголска рода: прелазни и непрелазни (транзитивни и интранзитивни) глаголи, с још једним двојством: повратни (рефлексивни) и учестали глаголи (итеративи). Све је то исто у "оба" језика, у српскоме и хрватском, а биће и у "трећем" - бошњачком језику, чија се "међусобна разумљивост" смањује само због "шумова у каналу", у које спада прекомерна употреба тзв. туђица и неологизама, а понајвише помањкање језичкога и општег образовања.

Словеначки језик никад није имао проблема које су имали српски и хрватски, и он је у међународном библиотечко-документацијском систему Универзална децимална класификација (UDK 1991–1992 [1876]) добио самостално место, одмах после српскога и хрватског језика (808.61 српски језик, 808.62 хрватски језик и 808.63 словеначки језик). Невоља је само у томе што је словеначки добио "заслужено" самостално место, а српски и хрватски - нису, тако да испада да су међусобни односи тих трију језика једнаки, а нису једнаки.24 (С друге стране, кад је реч о фламанском и холандском језику, они су у том систему најпре представљени надређеним бројем 803.93 с назнаком низоземски језик. Низоземски језик, у складу с језичком стварношћу, грана се на 803.931 холандски језик и 803.932 фламански језик, који су варијанте истог језика, низоземског.) Словеначки језик делиће судбину свих малих језика чији су носиоци, незаштићени генетском различитошћу од других (којом су нпр. заштићени мађарски, фински и баскијски језик), изложени претећим насртајима великих језика и империјалне моћи њихових народа, држава и култура.

Македонски језик (сврстан у УДК уз бугарски: 808.66 македонски језик, 808.67 бугарски језик) - који има друкчију судбину од словеначког, понајпре зато што је, као и његов народ и његова држава, рођен за комунистичке ере - изложен је савременим претњама: Бугарска признаје државу, али не народ и језик, Срби су били сувише оптерећени на другим странама да би се друкчије одредили према новоуспостављеном стању (Македонија је ушла у састав Србије 1913. године, дакле пре настанка Југославије), а Грчка се никад није помирила с тим да се историјско име једне њене покрајине користи као симбол других државотворних и националних програма, али се македонским језиком није много бавила. Држави која се родила и која је ушла у међународну заједницу с понижавајућим атрибутом "бивша" (БЈРМ - Бивша Југословенска Република Македонија) није лако, а неће бити лако ни том народу ни његовом језику.

Српскохрватски језик, као појам и као термин, остао је, у последњој петолетки (1991–1995), без социолингвистичке подршке у новонасталим државним околностима на простору бивше Југославије. Он данас има онолико смисла колико га има појам и термин низоземски језик са својим варијантама - холадским и фламанским језиком.25 Хоће ли стварно бити бошњачког језика и каква ће то социолингвистичка творевина бити, може се само нагађати, јер крајем 1995. г. још нема потпуних политичких и државноправних јасноћа и извесности.

Мало је вероватно да ће "српскохрватски језик" бити описиван, а камоли прописиван, тј. нормиран, као једно језичко и културолошко биће. Нови речници, граматике, правописи, ортоепије и (језички) саветници бавиће се и баве се само оделитим језичким стандардима, али ће историја језика имати доста посла око тога да одмрси генетске и социолингвистичке, етнографске и нациотворбене чворове оног ентитета који је сматран једним идиомом и, као такав, називан "српскохрватским језиком". Имаће доста посла око тога да објасни како је српски језик постајао хрватски или српски, српскохрватски, односно хрватскосрпски, да би се поткрај 20. века "разложио" на српски, хрватски и бошњачки.

Два тзв. језичка и књижевна договора - онај у Бечу (1850) и онај у заједничкој држави, ФНРЈ, у Новом Саду (1954) - остају као податак за историју и као сведочанство о неуспелом ујединитељском подухвату, народном, језичком и државном, остају данас, понајпре и понајвише, као сведочанство о "мртвом заједништву", које је свој званични "тројезички" раскол доживело у америчком граду Дејтону (Dayton) - 21. новембра 1995. године.

Ово је мој прилог књизи Српски језик [на крају века], која се истовремено (у лето 1996) појавила у Београду и Ополу (Пољска). Књига са осам аутора, коју је уредио новосадски лингвиста Милорад Радовановић, настала је у оквиру пољског свесловенског пројекта, заснованог у Ополу, новоме универзитетском центру у Пољској, земљи домаћину Дванаестога светског конгреса слависта (Краков, 1998). Пројекат под насловом Савремене промене у словенским језицима (1945–1995) озваничен је или ће бити озваничен у наднаслову сваке од 12 књига посвећених словенским језицима, додуше у нешто измењеном виду (Најновија повесница словенских језика). Пројекат је заснован 1992. године, сувише рано да би у њему био обрађен и бошњачки језик.

Фусноте

1 У хрватски језик на нивоу дијалеката убрајају се веома различити идиоми, чакавски, кајкавски и штокавски, који се понегде означавају као наречја а понегде као дијалекти. Прво међу тим наречјима одувек је било хрватско и само хрватско, друго је ближе словеначком језику и лако је могло послужити као основа хрватско-словеначке језичке и националне интеграције, а треће је еминентно српски народни говор. У самој ствари, реч је о три језичка система које је тек из перспективе јед(и)нога, штокавског стандарда - имало смисла увршћивати у исти језик.

2 В. ближе о томе: Младеновић 1989; Ивић 1991: 226–247; Брозовић 1970: 85–118.

3 Илирски покрет најпре је наступао с идејом о ширем јужнословенском уједињавању, за који су политичке претпоставке биле лоше не само у хрватским него и у другим јужнословенским земљама. Његове су заслуге за потоњи националноинтеграцијски обухват знатног дела Јужног Словенства под хрватским именом огромне, поготову онде, као нпр. у Дубровнику, где је некакве српске етничке и, особито, језичке свести било столећима (lingua serviana јесте синтагма с мноштвом потврда у дубровачком архиву), док хрватске етничке свести нема пре друге половине ХIХ века.

4 Бечки књижевни договор, поред Вука Караџића, потписали су и: Ђуро Даничић (Србин), Иван Кукуљевић, Димитрија Деметер, Иван Мажуранић, Винко Пацел, Стефан [Стјепан] Пејаковић (Хрвати) и Фрањо Миклошич (Словенац).

5 У Србији је у 19. веку био занемарљив број католика (међу њима истичу се они дубровачког порекла). Срби муслиманске вероисповести идентификовали су се с Турцима, па и не учествују с православним Србима у ослободилачкој борби против Турака. Стога српска национална интеграција обухвата само православно становништво. Црна Гора била је сасвим малена и од Србије одвојена турским новопазарским санџаком све до 1912. године, дакле и после турског повлачења из Босне и Херцеговине (1878) и признања за међународне субјекте двеју територијално раздвојених српских држава.

6 Крај 19. и сам почетак 20. столећа у Загребу обележени су победом тзв. хрватских вуковаца. Наиме, у пуном складу с Караџићевим моделом српског језика, у Загребу излазе следеће књиге: 1) Иван Броз, Хрватски правопис, 1892; 2) Томислав Маретић, Граматика и стилистика хрватскога или српскога књижевног језика, 1899. и 3) Фрањо Ивековић и Иван Броз, Рјечник хрватскога језика, 1901 (у два тома), које ће делатно сведочити о дефинитивном приклањању Хрвата томе стандарднојезичком моделу (Броз 1892; Маретић 1899; Ивековић–Броз 1901).

7 У истом стандардном језику нису се нашли ни православни Источни Словени, Руси, Белоруси и Украјинци (понегде називани и Малорусима), иако је нпр. Кијев у средњем веку главни руски град (Кијевска Русија), а и данас је, иако главни град Украјине, нове суверене државе, град руског језика.

8 Владимир Бакарић, моћни хрватски политичар у (Народној и) Социјалистичкој Републици Хрватској више од 35 година (1945–1982), "орвеловски" је, истим језиком, поручио Србима 1977. године да ни Црногорци, а камоли Хрвати и "Босанци", више не говоре српски: "До сада смо ми сви знали да Црногорци говоре српски; међутим, показује се да говоре црногорски" (Бакарић 1978: 284). Било је то 5 година након што је у Уставу СР Хрватске "утврђено" да је и за Србе у Хрватској "у јавној употреби" - "хрватски књижевни језик". Тако је В. Бакарић обезбеђивао "социјалистички преображај" југословенских народа, поготову Срба у Хрватској, који су у "тајној" (тј. "приватној") употреби могли задржати српски, али само на нивоу "народног језика", тј. дијалек(а)та, односно вернакулара. За утеху нуђено им је објашњење да је "хрватски књижевни језик", заснован на њиховим народним говорима, фактички њима најближи, а српско име требало је да жртвују, јер им се заправо није признавало да су равноправан "политички народ".

9 Реч је о Сарајевском атентату, у којем је млади српски бунтовник из Босне Гаврило Принцип усмртио бечког престолонаследника, који је о Видовдану, највећем српском празнику, дошао у провокативну посету српском, православном и муслиманском, Сарајеву 28. јуна 1914. године, шест година после анексије Босне и Херцеговине, с намером да присуствује претећим маневрима велике царске војске на границама Краљевине Србије.

10 Према последњем попису становништва бивше СФР Југославије (Национални састав … 1992) укупан број Словенаца био је 1.750.867, Македонаца 1.371.892, "Муслимана" 2.307.447, а број Срба изван Србије износио је 2.344.713, односно коју стотину хиљада више ако се узме у обзир број "национално опредељених Југословена" (700.403), међу којима је, по многим истраживањима, било понајвише Срба.

11 Ивић … 1991: 19.

12 Шипка 1975: 74–76; Језик … 1984: 277–282.

13 Уосталом, назив бошњачки језик оверен је и у Дејтону (САД) 21. ХI 1995. године, у чл. 11. Општега оквирног споразума о миру у Босни и Херцеговини (Мировни споразум … 1996: 3). А тај споразум, као што је познато, потписали су не само представници трију страна из Босне и Херцеговине, односно представници бивше Републике Босне и Херцеговине, Републике Хрватске и Републике Србије, него, "у својству сведока", и представници Европске Уније, Републике Француске, Савезне Републике Немачке, Руске Федерације, Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске и Сједињених Америчких Држава. Тако се још један словенски језик - и без граматике, и без речника, и без правописа - уписао у тако важан међународни споразум, поставши - политичка а тиме и социолингвистичка чињеница.

14 Наиме, ни у првој Југославији (1918–1941) ни у другој (1945–1992) није било заједничких уџбеника за Србију и Хрватску, него су се они одвојено писали и издавали у Београду и Загребу, баштинећи засебне терминологије, а прокламација о потреби за израдом заједничких терминологија у тексту Новосадског договора о језику (Правопис … 1960: 7–8) остала је само прокламација.

15 Следствено томе, термин "српскохрватски језик" обеснажен је чак и у званичним међународним номенклатурама, мада није ишчезао у свима новим стручним публикацијама, нити може нестати у старим.

16 Ту тезу о двоструком значењу синтагме исти језик више је пута варирао хрватски лингвиста Далибор Брозовић (в. Брозовић 1978 : 70).

17 Устав … 1990.

18 Устав Савезне … 1992.

19 Чл. 1. став 1. Закона о службеној употреби језика и писама (Закон … 1991) овако гласи: "У Републици Србији у службеној је употреби српскохрватски језик, који се, када представља српски језички израз, екавски или ијекавски, назива и српским језиком (у даљем тексту: српски језик)."

20 Чл. 9. став. 1. Устав Републике Црне Горе гласи овако: "У Црној Гори у службеној употреби је српски језик ијекавског изговора" (Устав Републике … 1992).

21 У администрацији је већ преовладала ћирилица, обавезна и као примарно писмо у називима улица и тргова, као и саобраћајних знакова. Ћирилица је једино писмо уџбеника за основне и средње школе, али не и за универзитете. У масовним медијима напоредо живе оба писма, али преовладава ћирилица, једино писмо државне телевизије.

22 Оптужбе за "унитаризам" и "хегемонизам" биле су веома честе и у време када је Србија за владавине Јосипа Броза Тита била расточена на три дела, у међусобном конфедералном односу, с плански сукобљаваним политичким гарнитурама, што је битно смањивало политички утицај најбројнијег народа и највеће републике у бившој Југославији.

23 Српски језички стандард описан је у мноштву уџбеника и приручника, међу којима се у новије време истичу Граматика српског језика аутора Живојина Станојчића и Љубомира Поповића (Станојчић … 1995), Језички приручник групе аутора (Ивић +3 1991), Речник језичких недоумица Ивана Клајна (Клајн 1992), Правопис српскога језика Матице српске (Правопис … 1993) и Правопис српскога језика са речником групе аутора (Симић + 4 1993). Ниједан од наведених приручника (осим донекле последњега) не би, што се тиче грађе, претрпео озбиљнијих измена ни кад би се поново објављивао, јер нагли заокрети нису традиција српскога књижевног језика и српскога језичког стандарда (в. прилог М. Пешикана). Нема у њима, додуше, ни разговетног описа језичке грађе и прописивања оног што улази у језички стандард (осим кад је реч о правопису, тј. правописима, и Језичком приручнику [Ивић +3 1991]), што поготову вреди за 6-томни Речник српскохрватскога књижевног језика Матице српске (Речник … 1967–1975). Хрватски књижевни језик и хрватски језички стандард, са својом нормативном строгошћу и књишкошћу, али и оштрим, драстичним и бурним заокретима у језичкој норми, у том се погледу битно разликују од српскога књижевног језика и српскога језичког стандарда, односно хрватска језичка култура, као "дужник", знатно одудара од српске језичке културе, свога "повериоца".

24 Да се при утврђивању бројева за српски и хрватски језик у систему УДК полазило од језичке стварности, дијахронијске и синхронијске, наравно новоштокавске, која је једина у основици језичког стандарда, - њихов надређени број морао би гласити 808.61 (сада српски језик), а подређени, из њега изведени бројеви гласили би 808.611 (српски језик) и 808.612 (хрватски језик). Очигледно, полазило се од неке друге стварности, а не језичке. Број 808.62 (сада хрватски језик) такође би имао смисла, јер би представљао чакавско наречје и његов градишћанскохрватски књижевнојезички израз (у Аустрији). Без озбиљније преинаке тог језичког одељка УДК - тешко ће се наћи ваљано место за бошњачки језик.

25 Међу хрватским лингвистима, Далибор Брозовић често је поредио српско-хрватску језичку ситуацију с холандско-фламанском, превиђајући једино да су Срби и Хрвати, темељито измешани, живели у неколико федералних јединица исте савезне државе, док Холанђани и Фламанци одавно живе у две државе, дакле подробно разлучени. Додуше, и на подручју бивше Југославије, после најновијега рата, настаје холандско-фламанска ситуација. Несклон научној доследности и учењачкој акрибији, Брозовић је Србе у бившој Хрватској видео у хрватском језику, прижељкујући да река Дрина постане српско-хрватско државно, етничко и језичко размеђе, насупрот логици стварнога стандарднојезичког, историјског, етничког и националног развитка.

Српске социолингвистичке прилике
у ретроспективи и српска језичка политика
у новим државним околностима

Дефиниција језичке политике

Језичка политика дефинише се, првенствено, као део опште националне или државне политике, а то ће рећи као скуп или збир принципа, замисли, налаза, ставова, закључака и одлука који се тичу изградње и функционисања националнога (или) стандардног језика и поступака око њиховог остваривања. То је увек процес, а не једном задато стање. У ширем смислу, теоријски постулати и поступци о којима је реч не односе се само на стручне послове од значаја за (национални) стандардни језик него и на сазнања о њему код најширих народних слојева, на ставове и понашања друштвених елита и "обичних" људи према њему, према другим језичким идиомима (изворним народним говорима, супстандардним говорима, аргоима), према језицима националних мањина и етничких група, као и према другим националним језицима, "светским" и онима којима се не придружује такав атрибут. Са свима њима мора се бити у контакту, усменом или писменом, ближем или даљем.

Те постулате - али и планове, пројекте и поступке практичне природе - утврђују и спроводе надлежне научне, просветне и културне установе (академије наука, факултети и друге просветне установе, издавачке куће итд.) и надлежна министарства. Међутим, у новије су време, уз државне органе (органе државне управе и локалне самоуправе, као и судске органе) и традиционална информативна средства (јавна гласила, штампа), велику улогу у језичкој политици и пракси, у осмишљавању па и обесмишљавању језичке делатности - преузели радио и телевизија, остављајући за собом класични утицај позоришта и, у најновије доба, филма.

Језичка политика за једну народну заједницу - да би била успешна - мора бити јединствена. А да би била јединствена, нека правила игре морају се утврђивати на једноме месту, у једноме политичком, научном, просветном, информативном и културном средишту. То је поготову тако ако та народна заједница хоће да постане нација у модерном, грађанском значењу тог појма.

Да бисмо могли ваљано просуђивати и одлучивати о српској језичкој политици у новим државним околностима - без обзира на то што су те околности још далеко од пожељне и потребне стабилности, сигурности и извесности - морамо се позабавити оним што се са српским народом и српским језиком збивало у прошлости а нарочито у 19. и 20. столећу. И морамо осветлити опште историјске и културноисторијске прилике у којима су решавана и језичка питања.

Опште историјске и културноисторијске прилике
од значаја за језик

Књижевнојезичке потребе словенских народа у дубинама средњовековља па све до 18. века - особито оних народа који су припадали источноме културном кругу - испуњавао је словенски језик с подручја данашње северне Грчке, односно Солуна и околине. Тај су језик литераризовали, канонизовали и (нарочито) црквеним, богослужбеним потребама уподобили, граматички, азбучно и правописно уредили (све)словенски просветитељи - браћа Ћирило и Методије 60-тих година IX века.

Њих је византијски цар Михаило III упутио у Моравску да веру хришћанску шире међу Словенима, који дотад нису били писмени ни на једном своме језику, односно ни на једном своме дијалекту. Тако ће, уз грчки и латински, и један словенски језик задобити важну цивилизацијску и културну - међународну и међудржавну функцију. Хришћанство, чија ће се подела на источно и западно крило збити касније (1054), још постоји као јединствена религија и црква, мада се подела већ назире. Њени су корени у подели Римског царства на источно и западно (395). Хришћанство је било на добром путу да захвати целу Европу, па и њен источни, махом словенски део. Тако су ти грчки мисионари и калуђери, који су знали словенски језик свог солунског завичаја, обавили важну цивилизацијску, културну и језичку мисију у словенском свету, коју ће наставити њихови бројни наследници. Мада су браћа устројила писмо које ће добити име глагољица - прво словенско писмо, састављено, као и потоње, по угледу на грчко - тек ће потоње освојити највећи део словенског света и добити име ћирилица по једноме од њих, ономе чије је световно име било Константин. Прве хришћанске књиге, исписане глагољицом, превели су на словенски језик управо Ћирило и Методије.

За ћирилицу се не зна кад је тачно настала, али се претпоставља да су јој творци ученици Ћирилови и Методијеви који су, прогнани из Моравске, наставили рад у Бугарској, Рашкој и другим јужнословенским земљама. У ћирилицу су узета 24 слова из грчког писма а осталих петнаестак начињено је тако да сви гласови добију писмени еквивалент у словенском језику, односно, касније, у словенским језицима.

Тај ћириловско-методијевски језик назван је, и назива се, старословенским, црквенословенским а понекада и староцрквенословенским, с тим што су Бугари и Македонци (у новије време) исказивали претензију на изворно власништво над тим језиком. То није прајезик свих Словена, прасловенски језик, него један од потомака тога, прасловенског језика, онај његов дијалекат који је најпре "успео". Он се не поклапа ни с једним данас живим (писменим) словенским језиком а важан је за културу свих словенских народа, поготову стога што је, нарочито код источних и већег дела јужних, задовољавао потребе које је на европском Западу дуго испуњавао латински језик.1

Ако су модерне европске нације, с изузетком енглеске, производ 19. столећа - премда је процес настајања знатно дужи и процес инкубације нарочито упадљив у 18. веку - и њихови књижевни језици, у новије време у науци названи стандардним језицима, појава су која следи буђење, настајање и сазревање њихових корисника, "говорилаца" и све бројнијих "писалаца", њихових народних и националних заједница. Није никакво чудо што се, и у нас и другде, реч "језик" употребљавала и у значењу "народ", као што се речи "лице" или "душа" употребљавају у значењу "особа" или "човек".

Захваљујући рано стеченој пуној црквеноуправној самосталности, тј. аутокефалној српској православној цркви (признатој 1219, у рангу архиепископије), оличеној потом столећима (почев од 1346, за владе цара Душана) у Пећкој патријаршији (коју су и Турци подупирали и обрушавали, укидали и обнављали), - српски је народ вековима обезбеђивао не само свој народносни идентитет него и колективну егзистенцијалну извесност. Додуше, тај је народ вазда био шири од православља. У немањићкој држави, па и у другим средњовековним српским државама (Твртко I је нпр., одредивши своју државу и етнички и просторно, био "краљ Срба и Босне", крунисан 1377. г. у Милешеви), увек је било и католика који су били поданици истих српских држава и "корисници" истог језика као год и православни хришћани.

Уосталом, босанска црква (XII–XV в.) била је црква источнохришћанског обреда. И богумили су дакле били источнохришћанска "јерес". И "босанчица" је била вид источног писма, ћирилице. Пре упада Турака, у XIV веку, на српским просторима нема муслимана, ни српских, ни турских, ни арбанашких. Они су настајали понајвећма превером православних хришћана а и преверени "богумили", па и католици, осим у 18. и 19. столећу, ретко су пре тога имали било какву хрватску народну свест.

Дубровачка Република, једина самостална држава на Балкану после пуног успеха турске најезде, написмено сведочи о свом родном језику у бројним сачуваним латинским текстовима у којима стоји lingua serviana (никад lingua croata), али су "Српски политичари и Српска православна црква несмотрено  прихватили из Беча пласиране деобе по верској основи" (Крестић 1994: 28).2

Располућивање, тј. дробљење, српскога народног и националног корпуса нарочито је продубљено за дуге и тоталитарне Титове, те "колективне" и "самоуправне" (пост)титовске владавине. Та је владавина, уз обилату помоћ тзв. међународне заједнице, хтела овековечити и све резултате "српских деоба и сеоба" од цара Мурата до маршала Тита. Отуда и, на Лондонској конференцији (1991), предлог за признавање шест суверених држава у арбитрарно утврђеним границама бивших република СФРЈ, шест нација,3 за дефинитивну поделу српског народног корпуса. Та би подела повлачила "озваничење" вишеструког именовања "стандардне новоштокавштине",4 у виду три или чак четири стандардна језика, од којих би само језички стандард у Србији могао пуноправно и несметано носити име српски језик.

Срби, задуго, па ни у само предвечерје трећег балканског рата (1990–1991), с распадом СФРЈ, нису могли прихватити потпун народни и национални раскол напросто зато што су одвећ дуго били народ и сувише дуго национ који је водио бројне ратове, најчешће одбрамбене и победничке, да би о(п)стао као народ и постао нација, модерни народ с демократски уређеном државом. Као највећи балкански народ, у прошлости па и данас, Срби су дуго били под наркозом коју су им давали туђини: Турци (понајвише и понајдуже), Аустријанци (тј. Немци католици, којима протестантски Пруси у 19. в. нису допустили да уђу у Reich [свенемачко царство]), Угри (тј. Мађари) и Млеци (чија ће се држава потпуно угасити у моћној Италији). Нашли су се Срби у срцу Балкана, на главним путевима и пролазима, неизбежни и свакоме заинтересованом за њихове просторе помало на сметњи, те зато склони деобама и сеобама, боље рећи - присиљавани на њих.5

Да је хтела Аустроугарска (и не само она, већ читав паралелограм велесила 19. столећа), Босна и Херцеговина,6 с одступањем црвоточне Отоманске империје, ушле би у састав Србије 1878. године. Те године је Србима формално призната, наравно располућена, државност: (1) у одраније проширеном Београдском пашалуку, с новим проширењем у четири округа (нишки, врањски, пиротски и топлички), односно у Кнежевини Србији (од 1882. г. - Краљевини Србији), те (2) у изворној (Старој) Црној Гори, седморим Брдима, делу Херцеговине и (делу) Приморја, јадранског (Кнежевина Црна Гора, од 1910. г. Краљевина).

Тада су се Срби могли радовати што им је државност била најзад призната, али не и њеној располућености, односно раздробљености, коју је 1945. обновио и умножио Ј. Б. Тито, тј. његов рафинирано тоталитарни режим, назван социјалистичким и самоуправним, с једном једином, комунистичком, партијом на власти скоро пола столећа (КПЈ, од 1952. г. СКЈ).7

Српски језик и српска национална свест у тим двема кнежевинама, односно краљевинама, углавном се нису сударали с другим националним тежњама, нити су доживљавали унутрашње оспоравање. Није било оспоравања ни језичког идентитета (српскога и штокавског), ни назива језика (српског), ни јединог писма (ћирилице).

Српски национални и ослободилачки покрет старији је од 1804. године. Ту је годину Титов режим унео у нов србијански грб, заједно с 1941. годином, ваљда годином новог почетка. Није унео ниједну годину неког довршетка: 1878, 1912 (када су у састав Србије ушли део новопазарског санџака, дотад, тј. између 1878. и 1912. г., санитарни кордон између Србије и понешто проширене Црне Горе, те Косово и Метохија, одн. Стара Србија, у којој је, за разлику од делимично исламизиране и тако понешто расрбљене Рашке области, несрпски живаљ имао благу превагу над српским) или 1913. годину (када је у састав Србије ушао део етнички мешовите географске регије и древне грчке провинције зване Македонијом, и то под називом Јужна Србија). Додуше, 1804. година заиста симболизује не само почетак српског ослобађања од предугог ропства него и рађање модерне српске државе, у први мах сељачке, а убрзо и грађанске (јер устанци 1804. и 1815. г. нису били само почетак изгона вишевековних поробљивача него и социјална револуција).

Србија ће се, и даље признајући сувереност Истамбула, знатно осамосталити 1830. и још више 1833, с уставним законима (хатишерифима, који су осигурали од Турака, и иначе, признату аутономију кнежевине па и наследност српскога кнеза, тј. књаза), и све више стасати и у привредном, и у политичком, и у просветном, и у културном погледу. С Гарашаниновим Начертанијем (1844), "првим програмом спољне и националне политике Србије" (Војводић 1994: 357), али и без тога тајног политичког документа о плановима за ослобођење и уједињење свег Српства, и Србија и Црна Гора тежиле су не само прикључењу источних српских територија, Старе Рашке, Старе Србије и Јужне Србије (од којих су прве две, па донекле и трећа, средишње средњовековне српске земље, где беху и њихове престонице, Рас, Призрен, Скопље), него и проширењу на друге српске територије.

Северно од Саве и Дунава живело је тада много Срба. Ту је у једном часу, макар само с релативном српском већином, створена аутономна Српска Војводина (1848), опозвана убрзо квазиаутономијом под називом Војводство Србија и Тамишки Банат, без српске већине. То је било немачко мртворођенче, номинално полусрпско, а фактички несрпско па и антисрпско "војводство" у трајању од десет година, дакле тобожњи Wojwodschaft Serbien, 1849–1859. Изван њега су "остали најгушће насељени српски крајеви" (Попов 1993: 15).

Западно од реке Дрине, нарочито у Босни и Херцеговини, па и у Војној Крајини, тј. војним крајинама, које данас препознајемо у двема областима Републике Српске Крајине, рођене 1991. г., живели су знатни делови Српства, с погледом упртим у матицу (Дакић 1994).

Аустрија, односно (од 1867. г.) Аустроугарска, без икаквог етничког или историјског права, настојала је свим средствима да запоседне и српске земље те да омете настанак тзв. велике Србије. Међутим, никад није била, нити је данас, реч о стварању никакве велике српске или које друге велике државе на Балкану. С анексијом тридесет година претходно окупиране Босне и Херцеговине (1908. г.) настала је, већа него икада пре, Аустроугарска, која ће повести Први светски рат (1914. године, након Сарајевског атентата) и изгорети у њему.

На развалинама Аустроугарске (1918) настаће низ нових држава, међу којима је Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца, која ће (1929), оличавајући идеологију "једнога троименог народа", бити названа неутралним, обједињавајућим именом - Краљевина Југославија. Та краткотрајна држава, макар и не била (само) српска, Србе није ослободила "великосрпског" греха ("великосрпске хегемоније"). Штавише, и ненадано, осим Аустрије, као изумитеља и баштиника тога српског "греха", и Ватикана, његовог горљивог поборника, појавио се и нов његов произвођач и заступник - Совјетски Савез, односно Комунистичка интернационала (Коминтерна), која је у Краљевини видела "санитарни кордон" што га је Запад измислио и успоставио да би спречио продор и ширење црвене светске револуције.

Будући да је на подручју Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, и пре њенога настанка, на темељу српскога штокавског наречја, односно (и прецизније) српскога новоштокавског дијалекта, био створен, па већ и уходан, један језички стандард, на необичан начин обједињени и двоструко "двогуби" српски језик, екавско-ијекавски и ћириличко-латинички (назван хрватским језиком у Загребу, главном граду насталих, али никада пре 1918. и уједињених, хрватских и "хрватоидних" земаља), - чинило се да би та држава могла постати "природна заједница" заиста етнички блиског, истородног или сродног света.8

Чинило се то утолико пре што тај, на необичан начин обједињени језик, с необичном историјом и предисторијом, омогућава лако споразумевање бар 80% становништва нове, заједничке државе Јужних Словена.

Истина, поред тог језика постојао је још један, такође литераризовани и стандардизовани језик, словеначки језик, који сами Словенци, па и Хрвати, називају словенским језиком, како свој језик називају и Словаци. То није, ни у Аустроугарској, производило "шум у каналу", јер је та два идиома немачки језик ваљано диференцирао (slowenisch и slowakisch). Тако су два словенска језика, с истим изворним именом, у Краљевини именована тројако: словенски и словеначки (чије је средиште у Љубљани), али словачки (чије је средиште у Братислави), којим се, у северној Србији, у Војводини, такође говорило, мањински. То није чинило озбиљније сметње у општењу, нити су Словенци, као својеврсни арбитри у српско-хрватским размирицама и корисници тих размирица, правили проблеме око свога језички и културно мањинског положаја, јер су, стицајем околности, били, не баш малобројни, у ствари повлашћени огранак "једнога троименог народа". Мањинска права нису била актуелна као у Титово доба, или данас, макар у Краљевини живеле, и то у њеноме источном делу, прилично бројне националне мањине, Мађари и Немци, на северу, и Шиптари (Арбанаси или, према турскоме, Арнаути; тада још не и "Албанци") - на југу.

На самом југу било је бугарофила, огорчених поразом у Другоме балканском рату (1913), и делом разумљивог утицаја незадовољне и двоструко поражене Бугарске (најпре 1913. а потом 1918. г.), и гркофила (но Грчка, која чак признаје постојање српске мањине на својој територији, не прави питање), али не, осим у неким ембрионима, и македонскога националног покрета, којем ће подстицаја дати Коминтерна, као и њена филијала на Балкану. Нема ни македонског народа ни македонског језика, књижевнога или стандарднога, као што (већ поодавно) нема ни хрватскога, изворно хрватскога, чакавскога књижевног језика. Нема ни кајкавскога књижевног језика, који је, с мало напора и мало загребачко-љубљанске сарадње, могао постати хрватскословеначким, односно словеначкохрватским језиком, јер та су два града неупоредиво ближа него Загреб и Београд (духовност им је иста, истородност знатна, сродност велика). Па ипак, хрватскословеначког језика нема, а српскога, хрватскога или српског па и српскохрватскога (тада не и хрватскосрпског, ни с цртицом ни без ње) ипак - има.

Нема чешко(-)словачког језика, још мање пољско(-)чешкога, нема руско(-)белоруског, још мање руско(-)украјинског, а камоли нпр. српско(-)бугарског језика! Нема ни "босанског" ни "бошњачког" (с њима је, без нарочитог успеха, петљала Аустроугарска и њена "земаљска влада" у Сарајеву), а камоли црногорског језика. Њега се, ни пред смрт, није сетио ни црногорски краљ Никола (деда, по мајци, Александра I, првог краља Југославије, који је, као прва жртва фашизма и националсоцијализма, уморен у атентату, у француском граду Марсеју, 1934). Краљ Никола је певао "Онамо, онамо! ... за брда она" и сањао Призрен и тамошњи Душанов двор, а Владимир Бакарић, један од најближих Титових сарадника (владао у Хрватској 1945–1983, рођен 1912. г.), био је 1918. г. предшколско дете. Бакарићу ће се (Bakarić 1978 [1977]: 337–338) много касније (тек 70-их година овог века, кад је одрастао и размислио) "казати сaмо" да има, и да треба да буде, и "босанског" и "црногорског језика"! Откуд онда "хрватски 'или' српски", откуда "српскохрватски"?

Да бих показао зашто Срби све до ових година нису имали "српске језичке политике" - не барем целовито српске, дакле свесрпске - морам се подробније позабавити генезом и смислом синтагме "српскохрватски језик". Морам утврдити како су и зашто су Срби на њу тако лако пристали, зашто су у њу веровали, зашто су, и видевши и не видевши, од ње трпели штету. Зашто су је последњи напустили? Шта су у њој видели и кад су почели увиђати да она не решава ничији проблем?

Без одговора на то питање тешко је могуће показати зашто српска језичка политика убудуће мора бити вођена као и код других народа, самостално, као да других народа и нема. А, опет, заиста се мора озбиљно и помно узимати у обзир постојање барем једне националне заједнице која ће се српским језиком користити као својим, "правећи" га и "кварећи" по мери својих интереса и називајући га друкчије од Срба.

Велим "барем једне", јер нисам сигуран да ли ће бошњачко-хрватској федерацији (основаној под патронатом САД, почетком 1994. године) бити удахнут самостални живот или ће она завршити као део Хрватске, односно као две републике, од којих ће се хрватска република Херцег-Босна прикључити својој матици, а "Муслиманија", тј. скраћена Босна, завршити као република Босна. Буде ли те Босне, са српског становишта биће неважно, тј. биће мало важно, како ће она назвати своје грађане, Босанцима или Бошњацима, и свој језик - босанским или бошњачким.

Настанак књижевних језика у Срба и Хрвата
те њихово обједињавање у књижевнојезичком
моделу српског реформатора Вука С. Караџића

Прича о настанку српскога књижевног језика, односно српскога језичког стандарда, једноставнија је од оне у Хрвата. Она следи историјски развој и политичка гибања у српском народу, али никад, као у Хрвата, не бива драматично питање народног обједињавања и националне интеграције, националног настанка и опстанка. Српски народносни идентитет, с великим поуздањем, обезбеђивале су Српска православна црква и косовска традиција. Када би Црква, међу Србима у расејању, изван, или чак унутар матичних језгара српског народа (Рашка [Србија], Зета и Дукља [Црна Гора] и Босна [Босна и Херцеговина]), губила битку с надмоћнијим супарницима (с исламом, који је фаворизовала Турска империја, и католицизмом, с њему иманентним прозелитизмом, који су фаворизовале Хабзбуршка монархија и Угарска, односно Аустроугарска, Млетачка република и Дубровачка република), српски језик бивао је нејака брана српскога народног идентитета, културе и свести, у једну реч - српске народности. То је парадоксално, али је тако, мада се начелно етнички идентитет понајвише оверава језиком.

Ту склоност да се, упркос очуваном језику и неизмењеном језичком идентитету, губи етнички и национални идентитет - произвела је Римокатоличка црква, односно свака држава чија би духовност била њоме суштински озрачена, па је ислам на српском етничком простору тек у новије време, по аналогији, стварао то исто или томе слично стање ствари (на арбанашком па и на бугарском и грчком етничком простору таквог развоја није било). То је углавном постало јасно средином 19. века а нарочито се разбистрило поткрај тог века. Вуку Караџићу и Ђури Даничићу, који су у Бечу, са шест несрпских сабеседника (и супреговорника), закључили тзв. Бечки књижевни договор, то није било довољно јасно.

Српску националну интеграцију на ваљан и неопходно брз начин у 19. веку није могло произвести ниједно еволутивно усавршавање ма којег облика црквенословенског језика, српскословенског или рускословенског, уз мешавину с елементима српскога народног језика, а још мање њихова трајна четворна мешавина - српскословенска, рускословенска те српска и руска народна (славеносрпски језик). Српском националном и ослободилачком покрету и новој српској држави, који су зачети 1804. године, требало је брзо, хитро и оперативно решење, што ближе народном уху и слуху. То решење обликоваће и нудиће Вук Стефановић Караџић (1787–1864), дете Првога српског устанка и његов учесник, манастирски ђак и пастир (писар код западносрбијанског војводе Ђорђа Ћурчије), којег ће болест и хромост, као њена последица, с пропашћу Устанка (1813), упутити на то да изван Србије развије свој самоуки лексикографски, језикословни, књижевни и научнички дар. И дар за скупљање и редиговање српског народног блага, народних песама, приповедака, пословица и загонетки, којем се дивила ондашња Европа, а нарочито браћа Вилхелм и Јакоб Грим и велики песник Јохан Волфганг фон Гете. И развиће свој дар и стећи огроман углед, задуго више по Европи него у српским земљама. Радиће понајвише у Бечу, средишту Хабзбуршке монархије, која ће - владајући, за Вукова живота и после тога, и неким српским земљама - урадити све што је било у њеној моћи да омете и спречи интеграцију српског народа и српских земаља.

Одабрани модел књижевног језика, уз претходно утврђену ћириличку графију са 30 слова (врло блиску Мркаљевој)9 и рашчишћена основна граматичка и правописна питања, Караџић описује најпре у Српском рјечнику (Караџић 1986 [1818]) а потом у знатно већем Српском рјечнику (Караџић 1986 [1852]). Оба су изворно објављена у Бечу, за који је Вук везао породични живот и највећи део свога плодног рада. Драгоцену помоћ Вуку ће пружити његов ученик и сарадник Ђ. Даничић, нарочито књигом Рат за српски језик и правопис (Даничић 1976 [1847]).

Од Караџићевога Српског рјечника (1818), у којем је даровити 30-годишњи језикословац заправо описао "тадашњи тршићки говор" (Ивић 1966: 24), па до потоњега, неупоредиво обимнијег Српског рјечника (1852) - уз големо повећање Вукова знања и више него удвостручено животно и радно искуство - збиле су се многе промене и у Вуковоме личном књижевном говору (идиолекту) и у његовоме првобитно завичајном књижевнојезичком моделу. Тај модел морао је бити знатно преиначен, дотеран, обогаћен и усавршен, тј. постављен на основу много ширу од једног села и једног краја.10 Па и кад је о самој лексици реч, у Рјечнику из 1818. нпр. недостају "на десетине речи" што су се нашле у Предговору и Граматици који прате исти тај р(ј)ечник (Ивић 1966: 24). Већ тада, у ходу, у жару стваралачког надахнућа, било је "превида", тј. одступања од завичајне "ускости", којих је, касније, с протоком три деценије, било веома много. И било је врло корисних одступања, оних која су све више водила "опћеној правилности".

Вук је знао и драстично променити схватања о појединим стварима па се и кориговати под утицајем туђих знања, ставова и полемичких аргумената, мада је у полемикама с противницима био оштар, тврдокоран и несклон "признању" да је о нечем променио мишљење. Сврха овог рада, међутим, није да прикаже бројне појединости од значаја за Вуково деловање и његово надметање с противницима (њих су добро описали Љ. Стојановић, много раније [1987 /1924/], те М. Поповић [1987 /1964/] и П. Ивић [1966. и 1991]), већ да укаже на Вукову улогу у "српској језичкој политици" оног времена. Вукови велики позитивни учинци ускоро ће, нажалост с немалим закашњењем, бити целовито изложени и у критичком издању Сабраних дела (започетом 1964, о 100-годишњици Вукове смрти, у београдској "Просвети", која је до јесени 1994. г. објавила 27 од четрдесетак планираних књига). И не само позитивни учинци него и негативни, којих је такође морало бити, поготову стога што се Вук Караџић огледао у различитим дисциплинама, језичким, књижевним, историографским, етнографским, преводилачким, сакупљачко-редакторским и другим, путујући много по српским, (јужно)словенским и другим земљама.

Српској револуцији био је потребан и њен језикословац, њен "језикополитичар", који ће смислити њене стратегијске циљеве, али и онај који ће обавити многе теоријске и практичне послове. Упркос увреженом мишљењу, не само у широј публици, ширим интелектуалним круговима, да "источнохерцеговачки" и "шумадијско-војвођански" народни говори (касније установљени као такође подесни), сами по себи, садрже нека "божанска" својства која су их "предодредила" на успех, неће бити на одмет узети у обзир и друго (не само) "простонародно" мишљење, које нпр. овако гласи: "Да је Вук био из Ниш(а), нишки говор би био 'најправилнији' и 'најлепши'!"

Наравно, ствар(ност) је увек сложенија од њеног одраза у "простонародном" мишљењу, али и оно почесто гађа у мету. Шумадија и западна Србија јесу главна устаничка подручја па је било готово "законито" и "природно" да се у једноме од њих роди челни српски језикословац. Вукови су се преци, с многима другим из истих старих крајева, из Петнице, од Дробњака, у старој Херцеговини (делом, од 1860. г., а у целини од 1878 - у Црној Гори), - преселили у пределе данашње западне Србије, која ће, са Шумадијом и Поморављем, постати ново српско народно, устаничко и политичко, престоничко и државно жариште. То јест, било је природно да говори устаничких крајева, поготову с обзиром на распрострањеност тих говора с оне стране Дрине, Саве и Дунава, и њихову славу стечену кроз народно стваралаштво, првенствено кроз епску поезију, постану основица књижевног језика. (Нишки ће крај, односно "округ", заједно с пиротским, врањским и топличким, "чамећи" дубоко на југу, испрва бити без добрих услова да се покрене великом буном, да би тек у новим, повољним околностима, домаћим и светским, после Херцеговачког устанка и Велике источне кризе, 1877–1878, ушао у матицу изградње обновљенога српског државног живота.)

Без обзира и на неке наивности у објашњењима зашто су херцеговачки говори најбољи за књижевни језик, примереним друштвеним покретима и њиховом пропагирању, Вук је знао, и разумео шта то значи, да су ти говори масовно заступљени међу Србима "свих трију закона" (православцима, муслиманима и католицима). При томе је од мале начелне важности што се у њима "јат" (једна стара словенска гласовна супстанца) изговара разуђено, вишеструко, запетљано, што постаје сложено и за учење тешко када се "пропише" и "уреди" разнолико "правилно" писање те супстанце, односно њених "рефлекса" (испрва је за Вука било правилно "сиђети", а после, и данас, "сједјети" и "сједити", као и "ђе", "ђевојка", "ћерати" и "шћети", а не потоње "гдје", "дјевојка", "тјерати" и "хтјети", али никад није било правилно стапање фонема с и ј у Ć (пише се као ћириличко с са дијактричким знаком, тј., фактички, истоветно латиничком слову ć): ćеди, ćенка, ćекира, ćутра, што значи извесно, али неопходно, "кљаштрење" српске јекавице од самог почетка).

Због ијекавице, а нарочито због увођења латиничке "јоте" (ј) уместо чак трију ћириличких знакова за тај глас (сонант) - руског, и не само руског, й, затим "десетеричног и", тј. знака који је близак латичничком i, али и без тачке или с две тачке изнад њега, као нпр. данас у украјинској и русинској ћирилици - Вук је могао избећи многе сувремене, потоње и савремене, наше данашње, недаће, тескобе и неспоразуме, особито болне у данашњој српској језичкој култури, која и даље трпи "раскол у језичком стандарду". (Напуштање "јата", додуше, може се приписати Сави Мркаљу, стварном, тј. примарном реформатору ћирилице за потребе српског језика, који иначе није имао решења само за џ, а за све друго јесте, и то, с данашњег електроничко-информатичког становишта, и бољег решења, но Вуку се као славодобитнику морају приписати и заслуге и кривице.)

Насупрот тој невољи око "јата" и (данас безначајној) око "јоте", којој је родоначелник Вук Караџић, стоји његов однос према верском питању унутар српског етноса. Као Европљанин широких видика и неклерикалних, "грађанских" уверења, Вук је Србе видео не само у православној него и у другим двема верама које је историја (била) донела нашем народу. Вук је, додуше, због тих уверења дошао на тапет оних што су преко Илирског покрета, без опаљеног метка, стигли до аутентичног великохрватског покрета, онога којем неће сметати, бар не испрва, српски штокавски говор као основа другог, "антитезног", супротног националног окупљања, хрватског. То окупљање односи, и однело је, Србе католике и Србе унијате, а посредно, "реперкутивно", и Србе муслимане у друге националне корпусе, несрпске па и антисрпске.

Нажалост, илузија да то није тако или да неће бити тако, тј. да ће бити као и другде, да ће један језик дати и један народ, с временом и једну државу ("ein Staat, ein Volk und eine Sprache dazu" - "једна држава, један народ и један језик к томе", како је говорио прусконемачки државник и немачки ујединитељ Бизмарк [1815–1898], делом Вуков сувременик, који државу ставља на прво место), - одвела је Вука на тзв. Бечки књижевни договор (Бечки договор 1850). У том договору - сада знамо да је био илузоран, узалудан, чак "контрапродуктиван" (што ни Вук Караџић ни његов тада млађани српско-православни ученик, сарадник и бечки судоговорник Ђуро Даничић [1825–1882] нису могли знати, мада су могли слутити), - суделовало је, уз само два православна, и шест католичких "представника", и сви су ставили своје потписе испод договор(е)них закључака: Иван Кукуљевић, др Димитрија Деметер, Иван Мажуранић, Винко Пацел, Фрањо Миклошич и Стефан (Стјепан) Пејаковић. Осам судоговорника "једногласице је признало" пет закључака, с тринаест подзакључака, који се своде на то да "један народ треба једну књижевност да има", да се између три "нарјечја", тј. (данас бисмо рекли) три "изговора" штокавског наречја - екавског, икавског и ијекавског - за "књижевност" одабере "јужно" (тј. ијекавско), с тим да се та три наречја не смеју мешати. Међутим, не забрањују се ни друга два, екавско и икавско, "ако ли ткогод из којега му драго узрока не би хтио писати овијем нарјечјем" (тј. "ијекавскијем", "јужнијем"). Главно питање којем је то "једном" народу договор био намењен остало је нерешено, а убрзо ће се показати и нерешиво, јер се један дуго постојећи народ, српски, стао језички разједињавати, док се други народ, хрватски, тада непостојећи као једна реална језичка заједница - почео све више уједињавати, књижевнојезички и стандарднојезички, око Вук–Даничићевог српског језичког модела упркос својој супстанцијалној изворнојезичкој нејединствености, тј. стварној тројезичности, и дотадашњем помањкању самосталне и целовите народне и државне воље да се језичко и народно јединство успостави.

Већ је речено да је прича о настанку хрватскога књижевног језика друкчија и сложенија од оне у Срба, код којих језичко питање, све до најновијег времена, није било у жижи интересовања политичких елита и ширих народних слојева. Још је мање оно било драматично питање народног уједињавања и националне интеграције, питање народног опстанка и националног идентитета. У Срба је само теоретски постојала могућност да се језички стандард не утемељи на штокавском наречју, односно на новоштокавском дијалекту. У Хрвата су за језички стандард постојала три кандидата, од којих је онај главноградски, кајкавско наречје, био веома озбиљан. У временима када је, под стегом Карла Куен-Хедерварија, учињен "последњи корак хрватске језичке интеграције", с Правописом (Broz 1892), Граматиком и стилистиком (Maretić 1899) и двотомним Рјечником (Iveković, Broz 1901) на Вук–Даничићевом језичком материјалу и у пуном складу с њиховим стандарднојезичким моделом, могло је изгледати, и изгледало је многокад после, да постоји заједничка прича о "неминовности" заједничког језичког стандарда. За ту "неминовност" били су, по староме схватању, подједнако заслужни Људевит Гај и његов илирски покрет и Вук Караџић, српски самоуки језички геније, којег су боље разумели Гај и илирци него устаничке и властодржачке елите у Србији. У тако доживљаваном контексту "неминовних збивања" Бечки договор (1850) био је виђен као круна заједничких напора и светионик заједничке језичке, културне, националне и државне будућности Хрвата и Срба, за коју је радио и бискуп Јосип Јурај Штросмајер (1815–1905), наводни поборник југословенске идеје и оштри критичар догме о "папској непогрешивости".

Дуго се није видело да оно што се збило 10. априла 1941. године (проглашење "Независне Државе Хрватске", истина с одлучном помоћи Хитлерове Немачке и несумњивом потпором Ватикана) - с теоријом и праксом која се своди на то да трећину Срба треба побити, трећину преверити и трећину протерати - није пало с неба нити је било отклон од главног тока историјских збивања. А још је мање било пука последица фројдовског "синдрома малих разлика".

Новије хрватско тумачење онога што се збило током овог и претходних двају столећа - и то не само у језику него и у много чему око њега - дају у последњих тридесетак година неколики хрватски лингвисти, почев од Љ. Јонкеа (Jonke 1971) па до Д. Брозовића (Brozović - нарочито 1978), "Катице за све хрватске националне послове", с тим што не треба сметнути с ума ни З. Винцу (Vince 1978) и Р. Катичића (Katičić 1974. и 1978, одн. 1986), који, већ седамнаест година, у континуитету са својим хрватским претходницима, држи словенску филологију и сербокроатистику на Универзитету у Бечу, на којој за Србе, дакако, нема места.

Сажетак Брозовићевог становишта (које је најрепрезентативније, па се зато њиме толико бавим), изложеног у виду генералног погледа на хрватску књижевност и свеукупну хрватску језичку повест, гласи овако (Brozović 1978: 10):

"Хрватска је књижевност такођер одређена својом језичном ситуацијом, у свим њезиним повијесним мијенама: одређена је и древним удјелом црквенославенскога језичног наслијеђа у особитом хрватском облику, и једном нарочитом тронарјечном димензијом, која је у тијеку стољећа мијењала статусне компоненте своје унутарње структуре, и прилогом хрватских латиниста, и хрватским народним препородом, који је имао и изразито језично значење, и веома специфичним квалитативно и квантитативно издиференцирано ступњеваним језичним односима с другим јужнославенским летературама, и веома сложеним путовима језичне стандардизације. Као и у других европских народа с вишестољетном писмености, претхисторија и повијест стандарднога језика у Хрвата дијеле се на неколико периода, с појединим краћим или дужим развојним фазама у оквиру тих раздобља. Традиционална предоџба о непремостиву јазу што дијели сву хрватску и језичну и књижевну повијест на два неповезана дијела - прије препорода и након њега - неточна је и у својој идејно идеалистичкој подлози дубоко штетна. Хрватска језична повијест јест веома специфична, али није никаквом изнимком на нашем континенту. Та повијест уједињује дапаче у себи многе значајне карактеристике за развој писмености и стандардних језика у славенском свијету, као и у неславенској источној, јужној и централној Европи. Ако дакле у хрватској језичној повијести и има што посебно и особито, онда је то садржано управо у преплетању тако различитих развојних типова, у њиховој особитој хрватској комбинацији.

Свеукупна хрватска језична повијест може се исправно схватити само ако ту повијест прикажемо као низ раздобља, од Башчанске плоче до наше сувремености, а за свако раздобље установимо које је проблеме наслиједило и које је само поставило на дневни ред, што је ријешило и што је оставило у наслијеђе слиједећему периоду."

Нов је, осим цитираних, и далекосежан Брозовићев налаз да "на простору хрватско-српског дијасистема" немамо "првобитно" само једно штокавско наречје, него два - западноштокавско и источноштокавско, али су миграције, након турске најезде, спојиле та два наречја у једно. Тиме се жели рећи не само то да је нетачно да су "некоћ сви Хрвати били чакавци" него и то да су "првобитно" постојала два штокавска наречја, од којих је оно западно било, наравно, само хрватско, те да стога не може бити ни говора о томе да су Хрвати свој језик преузели од Срба. Та се хипотеза о двама штокавским наречјима, дакако, не да доказати, али јој новији политички развој и јасна разлученост двеју нација обезбеђују политичку поткрепу. Лако је доказати оно што чини Брозовић - да су садашњи Хрвати међу штокавцима мањина, али није лако оно друго - да су међу Хрватима штокавци већина, поготову што се та пропорција не одређује временски. (Временско одређење уклапања "католика српскохрватског језика" у Хрватство даје зато српски лингвиста П. Ивић [Ивић П. 1990 /1984/]: "У другој половини XVII века: кајкавска северна Хрватска; средином и у другој половини XIX века: Славонија и они католици у млетачкој Далмацији који нису одраније имали хрватско опредељење; између 1878. и 1914: Босна, Дубровник, а затим и Бока Которска; у 20. веку, нарочито после првог светског рата: Бачка, Крашовани, Јањево" [Крашовани су католици српског језика у Румунији, а данашњи Хрвати у Јањеву, на Космету, говоре "српским торлачким наречјем", односно једним од "призренско-тимочких говора"].)

Ако би се временско разграничење тог "уклапања" предочило хрватској публици, тј. ако би јој се рекло када се који крај похрватио, не би јој било лако да разуме развој "хрватскога књижевног језика" од Башчанске плоче (1100) до илирског покрета (1830), од илирског покрета до пуне победе "хрватских вуковаца" (1901), отада па до Павелићевог Уреда за језик (1941) и његовог терора над свим оним што није "аријевско", од враћања на претпавелићевско стање (1945) до Новосадског договора са Србима (1954), који је за последицу имао Правопис двеју матица, односно Pravopis dviju matica (Правопис/Pravopis 1960) и заједнички Речник двеју матица, односно Rječnik dviju matica (Речник/Rječnik 1967–1976), Нови Сад–Загреб, односно Zagreb–Novi Sad, први и други том, 1967, чије је издавање у Загребу обустављено након Декларације о хрватском језику 1967, па даље, с лажним заједништвом, до слома заједничке државе (јануар 1992, када су, као независне државе, признате Словенија и Хрватска, и април 1992, када је призната и БиХ). Не би хрватској публици било јасно откуда толика национална развојна "закаснелост" и језичка "скоковитост", откуда толика "покрајинскојезичка" раздељеност упркос тобоже непрекидноме конвергентном развоју хрватскога књижевног језика, који у лингвистичкој радионици Д. Брозовића (Brozović 1978: 21–22) има шест раздобља (прво р. - од прихватања глагољице у 9/10. в. па до краја 15. в., уз "превласт чакавштине у писмености и јак утјецај хрватскоцрквенославенскога језика, сукцесивно јављање ћирилице средином 12. и латинице у 14. стољећу"; друго р. - настанак и развој хрватских покрајинских књижевности и њихових језичких израза уз тобожњу "равнотежу чакавскога, штокавскога и кајкавског нарјечја у писмености" итд.; треће р. - еволуција и умножавање броја хрватских покрајинских писмених језика у 17. в. и у првој половини 18. столећа, уз тобожње јачање њихових међусобних веза [број "покрајинских писмених језика" расте, али зато, и упркос томе, делује њихова међусобна конвергенција!]; четврто р. - икавска и ијекавска новоштокавштина као једини писмени језик "на југоисточном комплексу" у другој половини 18. века и у првим деценијама 19. столећа, почеци стандардизације "у том језику" и јачање његовог утицаја "на сјеверозападни комплекс" итд.; пето р. - хрватски народни препород [1830] и развој до краја 19. в., "прикључење сјеверозападнога комплекса југоисточному" и победа хрватских вуковаца; шесто р. - развој у 20. в., с консолидацијом језичког стандарда и рађањем новочакавске и новокајкавске књижевности).

Признаће Брозовић, као и Катичић, да тај идилични развој није био тако лаган, да је "посљедњи корак у хрватској језичној стандардизацији" био у пуном складу с Вуковим, дакле српским језичким моделом, који тобоже није био "преузет" од Срба, него се "законито" ослонио на сва претходна раздобља, а поготову на оно пето, да је чак и Броз–Боранићев правопис био фонолошки као Вуков. Уочиће потом српски унитаристички притисак након првога стварно систематизованог и канонизованог правописа у Србији, који је израдио Александар Белић (1923) под српско-хрватским именом (Белић 1950 [1923]), преузимајући и неке од Броз-Боранићевих хрватских специфичности, али га хрватска јавност одбија, јер долази из седишта мрског јој београдског режима. Своје шесто раздобље слика Брозовић у фазама, откривајући у трећој фази тог раздобља (Brozović 1978: 69) да је "Краљевина СХС, од год. 1929. Краљевина Југославија, била [...] и тамницом језика, а не само тамницом народа". Социолингвистички дискурс допушта, додуше, и чисто политичке квалификације, без обзира на то из којег су арсенала, аустромарксистичког или коминтернинског. Невоља је само што тако јаки тонови потпуно изостају кад се слика раздобље, тј. фаза, "након осовинске агресије у травњу 1941", када "једне југославенске територије анектирају сусједне земље", док се на другима "образују квислиншке државне творевине". Они, ти квислиншки режими (Brozović 1978: 69), "покушавају на посве умјетан начин створити такве облике хрватске, српске па и црногорске стандардне новоштокавштине који би се што је могуће више међусобно разликовали". Међу тим режимима не прави Брозовић разлике, јер би морао рећи да НДХ "није била само тамницом народа и језика" него и концлогором Срба (Јевреја и Цигана), који није уништавао само српско име језика и ћириличко писмо него је масовно таманио и Србе. Ту ће Срби, њихов језик и писмо остати неспоменути, а и иначе у своме опсежном тексту Брозовић их једва спомиње, али ће зато, хвалећи партизански покрет, констатовати (исто 70) да "на ослобођеном територију хрватски књижевни језик почиње живјети први пут неугрожаван ни опасностима германизације, поталијанчавања или мађаронских тежња, као до 1918, али ни унитаристичким притиском као након 1918" (подвлачење Б. Б.).

Прећуткујући судбину, језичку и ину, српскога народа у НДХ, а затим у Народној и Социјалистичкој Републици Хрватској, Брозовић ће у поглавито тамним бојама сликати све оно што је комунистички режим чинио у језичкој политици (осим за партизанских дана и првих десетак поратних година, до Новосадског договора, 1954). Додуше, рећи ће да "идејна подлога тих развојних тенденција није нипошто била јединствена". Напротив. "Ту су се мијешали елементи 'илирске' и штросмајеријанске романтичарске концепције о јужнославенском јединству, идеје из Скерлићеве анкете, оживјели облици предратнога југославенског унитаризма, хегемонистичке или технократски и бирократски симплификаторске тенденције државног централизма, разни идеализми са славенском и интернационалистичком подлогом" (Brozović 1978: 71).

У том контексту, каже Брозовић, шире се постепено, али упорно и непрекидно, тенденције да је за очигледно незадовољавајућу ситуацију у "стандардној новоштокавштини", кад се она упореди са савременим европским стандардним језицима, крива пре свега чињеница да "стандардна новоштокавштина у својим конкретним облицима представља исти језик само у смислу исти = 'тај, не други', а не и исти = 'такав, не друкчији'" (Brozović 1978: 70). Раздобље после 1967. године, тј. после Декларације о називу и положају хрватскога књижевног језика, упркос наводном одржавању унитаристичких притисака, Брозовић види и у неким ружичастим бојама, јер је нпр. "обновљен принцип четирију верзија" (Brozović 1978: 72) у савезном законодавству (македонске, словеначке, српске и хрватске) мада је то нетачно, јер је тај принцип важио све време после Другог светског рата. Важио је и пре тога, осим кад је реч о македонској верзији до 1945 - а после 1974. г. уместо "принципа четирију језичких верзија" уведен је принцип "седам језичких верзија" (још: арбанашка и мађарска, као и босанска, тј. она која се заснива на "српскохрватском, односно хрватскосрпском језику ијекавског изговора какав се употребљава у СР Босни и Херцеговини"). Најзад, закључиће Брозовић своје излагање о трећој фази шестог раздобља овако: "У новом уставу СР Хрватске из 1974. фигурира хрватски књижевни језик као службени језик. У изгледу су коначна рјешења која би могла задовољити и захтјеве модерне цивилизације и достигнућа сувремене лингвистичке знаности и начела природних права свакога народа на матерински језик. То су данашња очекивања усмјерена према осамдесетим годинама" (Brozović 1978: 72–73).

Исправљајући унеколико Брозовићеву фактографију, морам рећи да је одређење "хрватскога књижевног језика" као "стандардног облика народног језика Хрвата" (може се читати у значењу "свих Хрвата") "и Срба у Хрватској", и то не само у службеној него и у свој "јавној употреби", две године старије од "новог устава". То одређење, у виду амандмана на претходни устав, онај из 1963. године, обликовано 1972. године, уверљиво симболизује Титов тобожњи обрачун с хрватским национализмом крајем 1971. године и Брозовићеву оданост "природним правима сваког народа".

У широко интерпретираноме Брозовићевом тексту из 1978. године - који је зацело у основи савремене хрватске језичке политике - узима се као нормална, неспорна и свршена ствар и то што је службени језик и за Србе у Хрватској - хрватски књижевни језик. Остаје, тј. остајала је, само борба за освајање простора том језику изван "Социјалистичке Републике Хрватске", пре свега у Босни (и Херцеговини). Неупућени су људи мислили да Брозовић нема подршке у хрватскоме државном врху, код којег је био у тобожњој немилости. Да је посреди била тобожња немилост, показује управо оно што се збило још 1972. године, с амандманом V на Устав СРХ, који дословно овако гласи: "У СР Хрватској у јавној је употреби хрватски књижевни језик - стандардни облик народног језика Хрвата и Срба у Хрватској, који се назива хрватски или српски."

Ту одредбу, која ће постати саставни део Устава СРХ из 1974. године (чл. 138), цинично ће, славодобитно, самоуправно и "братствојединственски" бранити Мирко Божић (Božić 1973), познати писац и тадашњи потпредседник Сабора СРХ (о чему сведочи његова брошура о хрватском језику [нарочито стр. 5, 19, 21, 23, 24, 25], којом се хтело овековечити једно политичко излагање из 1972. г.): "Ми смо", сведочи Божић (Božić 1973: 5–6), "унијели у Устав СРХ назив хрватски књижевни језик зато што у најплеменитијем смислу те ријечи садржи ширину богатства ријечи, толеранцију и непрестану потребу изучавања језика [...]". Подвлачење "племенитости" и "толеранције" (Б. Б.) можда је било и непотребно. Стидећи се накнадно, 7–8 година после тог говора, оног што је зборио и творио и одбијајући гласине да је он смислио ту безочну језичку одредбу, Божић ће њено ауторство препустити већ (од 1982. године) покојном Владимиру Бакарићу. А и сам Брозовић (Brozović 1985 : 183) сведочиће у Сарајеву о слабостима такве језичке "формулације", рекавши да је она "и опортунистичка и збркана и бесмислена и сигурно је да шкоди и Србима и Хрватима у Хрватској, и не знам тко њоме може бити задовољан". Рекао је то потоњи "допредсједник Предсједништва Хрватске" у жару расправе о рефератима изложеним на научном скупу у Сарајеву 1984. г. и објављеним те исте и наредне године у зборницима под истим насловом (Језик и национални односи [I] 1984 и [II] 1985), исти онај Брозовић који ће 1990. на оснивачком скупу муслиманске странке СДА у Сарајеву, узвикнути: "И Хрватска се брани на Дрини", "доследан" у заступању "природних права сваког народа".

Сада хрватски књижевни језик живи у независној држави као "на ослобођеном територију" у доба Другога светског рата, угрожаван можда "опасностима германизације и поталијанчавања", али не више и опасностима што би долазиле од српскога (књижевног или стандардног) језика. Српски језик, после 150-годишње "грдне петљавине", и сам се осамосталио с обе стране Дрине, па и у Републици Српској Крајини. Додуше, носиоци хрватскога књижевног језика сада и сами далеко од сна о граници на Дрини спремни су можда да поштују успомену на Владимира Бакарића и да допусте босански, одн. бошњачки језик у међупростору, нпр. у троуглу Коњиц–Травник–Тузла. Међутим, челници међу тим носиоцима још сањају потискивање српског језика из Републике Српске Крајине, који је ту изборио своју самосталност с ништа мање права и разлога од хрватског језика у деловима Босне и у западној Херцеговини, односно у Хрватској Заједници Херцег-Босни, која је, засад, изложена притиску спољног света да "добровољно" пристане на ново "братство и јединство", оно у бошњачко-хрватској федерацији. Слична "добровољност", колико се да видети крајем септембра месеца 1994. г., очекује се и од Републике Српске Крајине, с претварањем тамошњих Срба у балканске Курде, који се годинама непомирљиво боре с "исламским братством и јединством", оним у Турској, Ираку и Ирану. У ишчекивању пристанка на ту "добровољност" и даље се звецка оружјем како би Срби, што "добровољније", били обухваћени "уставним и државноправним поретком" њихове "лијепе домовине", нове НДХ. На жалост или на срећу, та је држава од саме обнове, а и знатно пре тога, учинила све (не само "преко" симбола - "новоговора", "шаховнице" и грба, а однедавна и "куне") да се Срби и инстинктивно и промишљено самоопределе за живот изван ње.

Нове државне околности, њихов
настанак и њихове консеквенце

Нове државне околности настајале су годинама, а званично су најављене језиком, тј. "преко" језика, у марту 1967. године, Декларацијом о називу и положају хрватскога књижевног језика (Deklaracija 1967).

Том декларацијом, која је социолингвистички документ само по префиксу "социо", оне су биле наговештене, а потом потврђиване бројним амандманима који ће Устав СФРЈ из 1963. г. толико "поправити" да ће та и даље формално савезна држава, у завршници "амандирања" (1974), личити на све друго, само не на федерацију.

То је већ 1971. г. веома добро уочио Михаило Ђурић (Ђурић 1994: 11–17), говорећи "о нечем што законски текст не садржи, што је у њему прећутано, што се њиме забашурује, прикрива и мистификује" (исто 11). "Треба одмах рећи", каже се без околишања, "да предложена уставна промена из основа мења карактер досадашње државне заједнице југословенских народа. Или, тачније: том променом се, у ствари, одбацује сама идеја једне такве државне заједнице" (исто 12). Уочивши, пророчки, да смер и обим тих промена "изазива и одређује само и једино једна националистичка заслепљеност", хрватска, "која је код нас последњих година узела застрашујуће размере" (исто 12), Ђурић не скрива да је, упркос томе, "српски народ данас тако немилосрдно и неправедно оптужен за централизам и унитаризам претходног периода" (исто 14). "У тренутку када је силом прилика доведен до тога да треба да поново успоставља своју националну државу" - констатује пророк оног што ће се дословно обистинити двадесет година касније, постављајући себи и нама питање - "може ли српски народ да буде равнодушан према својим многобројним деловима изван садашњих граница СР Србије?"

Бивша Југославија била је, дакле, клинички мртва двадесет година пре него што ће стварно умрети, али то многи, првенствено међу Србима, нису схватили. А и да јесу, стварно умирање не би могли спречити, али би било могуће боље се спремити за оно што ће уследити 1991. године. Да је све, у ствари, било најављивано "преко језика", најбоље илуструју неколики језички ломови и преокрети:

1) Декларација о називу и положају хрватскога књижевног језика, иза које је стало 19 институција СР Хрватске,11 тобоже је политички осуђена, наравно по логици паритета с "истоврсним" српским "грехом", Предлогом за размишљање, мада је с тим предлогом, односно упозорењем (на консеквенце оног што је наговештавала Декларација) сасвим неорганизовано изашло четрдесетак српских писаца, мимо органа Удружења књижевника Србије и без њега, а камоли заједно с којом другом организацијом и институцијом.

2) Прекинут је рад на заједничком Р(ј)ечнику српскохрватскога/хрватскосрпскога књижевног језика тако да се трећа књига појавила (1969) само у Новом Саду, додуше и даље са два издавача изнад наслова (Матица српска и Матица хрватска) и два града при дну насловне странице (Нови Сад и Загреб), али та двострукост, осим у називу језика, ишчезла је већ у књизи четвртој (1971) с овим речима жаљења: "Како је Матица хрватска одустала од заједничког рада и даљег издавања Речника, завршни послови на IV књизи урађени су у Уређивачком одбору Матице српске. Међутим, основна израда текста била је одраније готова, тако да је слово О обрађено у Матици српској уз суредакцију сарадника из Загреба, а слово П обрађено је у Загребу уз суредакцију чланова Уређивачког одбора Матице српске."

3) После слома хрватскога ("националистичког") руководства (крајем 1971) и српскога (у јесен 1972), названог "либералистичким", настало је привремено затишје у громогласним оптужбама и претњама сваковрсним раскидима (из Загреба), уз ретке реакције из Београда (сличне онима које је саопштио М. Ђурић), - језичка политика, изван Хрватске (у којој је победила оријентација оних који јесу пали с власти, али њихова политика није пала), следила је логику расточеног "заједништва". У њој су најлошије прошли Срби у бившој Хрватској (њихов је званични језик био "хрватски књижевни језик", а њихово једино културно друштво "Просвјета" потпуно је замрло крајем 1971. г. да би одлуком Републичког секретаријата за унутрашње послове СРХ девет година потом било исписано из регистра постојећих с циничним образложењем да се укида због "неактивности"), оставши без било какве заштите културног идентитета. (Другде у СФРЈ, иначе, заштита културног идентитета, макар остваривана на бирократско-етатистички и квазирепрезентативистички начин, припадала је свима па и Русинима, етничкој групи у Војводини [20 000 људи или 0,9% од укупног броја житеља те покрајине], те је нпр. Службени лист САПВ годинама, такорећи сваке седмице, излазио и на русинском језику, а не само на мађарском, словачком и румунском, језицима стварних националних мањина, чији је број родних говорилаца био знатно или чак неупоредиво већи. У то доба "језик народа" у САП Војводини, од Устава САПВ па надаље, био је називан "српскохрватским односно хрватскосрпским" уз превласт латинице у јавном животу те покрајине. У њој је, иначе, као потпуно од Србије осамостаљеној парадржави и фактичкој чланици 8-члане конфедерације, живело свега 109.203 Хрвата [1981], с учешћем од 5,4% у укупном броју становника Војводине [2,034.772 становника], односно 1,6% у укупном становништву СР Србије. У исто то време [1981] број формално декларисаних Срба у СР Хрватској био је 531.302 [11,6%], поред 379.057 [8,2%] Југословена, међу којима је зацело било доста криптосрба, дакле безмало 20% нехрвата истог језика, док је Хрвата било 75,1% од укупног броја становника ондашње СРХ [4,601.469].)

4) Расточено заједништво било је видљиво и из самог назива језика изван Хрватске: "српскохрватски језик" у Србији и на Косову (тада без "Метохије", коју су из назива брисали шиптарски властодршци, осокољени амандманоманијом и парадржавом настајалом у раздобљу 1967–1974. г.); "српскохрватски језик ијекавског изговора" у Црној Гори; "српскохрватски, односно хрватскосрпски језик ијекавског изговора" у Босни и Херцеговини, који је додатно називан и "босанскохерцеговачким стандарднојезичким изразом", од средине 70-их година "оствариван" у Службеном листу СФРЈ заједно с још шест "аутентичних језичких израза" (међу којима су били не само словеначки и македонски него и мађарски и шиптарски језик), у које није ушао "црногорски", спомињан и подупиран, чак и као језик, а не само као "израз" - нарочито у изјавама моћног Владимира Бакарића (Bakarić 1978 : 284). Једна од тих изјава, због своје речите перфидности, заслужује цитирање: "До сада смо ми сви знали да Црногорци говоре српски; међутим, показује се да говоре црногорски."

5) У међународној Универзалној децималној класификацији (UDK 1991–1992 [1876]), међународном бројчаном систему који, још од 1876. године, идентификује до најситнијих детаља сва подручја јавног живота, научнога, културног и свега другог, није било никаквога "српскохрватског" језичког "заједништва" (стајало је само 808.61 српски језик и 808.62 хрватски језик) нити је било званичног настојања СФРЈ нити, пре тога, ФНРЈ да се оно успостави. У Србији је, до последњег дана, до слома 1991. било и званичних, мада нејаких, настојања да се "преко" језика саопштавана политичка фактографија - преко језика и "коригује" (вишекратни политички разговори о језику у ЦК СКХ, безуспешни; јавно реаговање на неодрживост двоструког представљања "стандардне новоштокавштине" у иностранству - српске у виду "српскохрватског језика", а хрватске у виду "хрватског језика", нпр. на Универзитету Меквори у Аустралији, где је успостављена посебна настава на та "два" језика, и у шведској лексикографији за радни свет из Југославије [Шведско-српскохрватски речник = Svensk-serbokroatiskt lexicon и Љvedsko-hrvatski rječnik = Svensk-kroatiskt lexicon 1985 - код истог издавача]; тихо негодовање у Србији због изласка засебних хрватских стандарднојезичких приручника [Priručna gramatika 1979, група аутора, Pravopisni priručnik, Anić–Silić 1986, Tvorba riječi, Babić S. 1986, и Sintaksa, Katičić 1986], који су само следили хрватску уставну одредбу о језику, наговештену још 1969. године, када је загребачки часопис Језик, од броја 1, 1969–1970, изменио поднаслов "часопис за културу хрватскосрпскога књижевног језика" [последњи пут уз број 5. 1968–1969] у "часопис за културу хрватскога књижевног језика"; спор пред Уставним судом СФРЈ поткрај 80-их година о језичкој одредби у Уставу СРХ, поразан за њу, али без утицаја на загребачке власти које су биле дужне да је промене; и тако даље).

Данас, после свега, може изгледати чудно српско устрајавање на "заједништву", и то не само 1984 (када је нпр. спречено издавање једне, касније објављене, правописне књиге [Симић 1991: 6–7], и то не, како њен аутор мисли, на интервенцију заинтересоване Матице српске, него на интервенцију политичког врха Србије, који није хтео да се у Београду појави било шта што би значило прилог разлазу, па ни једна правописноогледна књига, "погрешно" или "несмотрено" названа "правописом") него и после 1984. г. Чак ни у лето 1990, кад се утврђивао текст новог Устава Републике Србије - и кад је било јасно ко је победио на изборима у Хрватској - није се хтео повлачити (језичко)разлазни потез: "У Републици Србији у службеној је употреби српскохрватски језик и ћириличко писмо, а латиничко писмо је у службеној употреби на начин утврђен законом" (чл. 8, став 1). Лингвисти тада нису били консултовани, али, и да јесу, нико се у том часу, ни међу њима, не би залагао за разлаз иако је он био видљив и голим оком. Годину дана касније, у лето 1991, када је ђаво већ увелико био однео шалу, лингвисти су помогли да се, и без заметне промене устава, нађе ново, подношљиво решење за Закон о службеној употреби језика и писама (чл. 1, став 1): "У Републици Србији у службеној је употреби српскохрватски језик, који се, када представља српски језички израз, екавски или ијекавски, назива и српским језиком (у даљем тексту: српски језик)." У заглушујућем хуку политичких догађања и (пред)ратних окршаја - које су изазвале сепаратистичке снаге са својим армијама, наоружаним и легално и илегално, из магацина домаћих, републичких "територијалних одбрана" и из арсенала познатих спољних савезника западног крила бивше Југославије - остало је непримећено да је први пут у Србији ијекавски изговор, заједно с екавским, "прописан" као паралелни "службени изговор". Пре тога, пристајало се на то - у речницима, правописима и службеним документима - да ијекавица, еминентно српски народни и књижевни изговор, симболизује хрватски књижевни идиом!

Останемо ли на терену "прекојезичког" распознавања и ишчитавања историјских догађаја, ваља нам рећи да је растанак српске језичке политике с "грдном петљавином", с никад (у Хрватској) неприхваћеним језичконазивним "заједништвом", овако обележен у највишем правном акту нове државе, "треће" и "скраћене" Југославије, у Уставу Савезне Републике Југославије (април 1992): "У Савезној Републици Југославији у службеној употреби је српски језик екавског и ијекавског изговора и ћириличко писмо, а латиничко писмо је у службеној употреби у складу са уставом и законом"12 (чл. 15, став 1). Пре тога, Срби у Српској Аутономној Области Крајини (Статут САОК 21. 12. 1990, Уставни закон 29. 5. 1991) и, касније, у Републици Српској Крајини (Устав РСК, 19. 12. 1991), као и Срби у Босни и Херцеговини, односно у Републици Српској, такође су се јасно и недвосмислено определили за изнуђени растанак са "заједништвом", а то значи - за назив српски језик и ћирилицу, његово примарно писмо. Била је то круна поновног откривања националног, културног и језичког идентитета након бројних покушаја да се решење нађе у "договору" с Хрватима и "заједничком решењу" које би задовољило и Србе и њих.

И Бечким и Новосадским договором о језику хрватски национални покрет вешто се користио не би ли све католике на словенском југу који не говоре словеначки чврсто сместио под један национални кров, хрватски, без обзира на големе разлике међу њиховим "наречјима" и "покрајинским књижевним језицима". Те су разлике почесто биле такве да се само из перспективе једнога, новоштокавског језичког стандарда који прихватају сви, - у исти језик могло уврстити све оно што говоре и пишу људи који се осећају, или се тек почињу осећати, Хрватима, дакле и оба преостала "наречја", чакавско (једини изворни хрватски језик по сведочењу самих Хрвата) и кајкавско (у којем је могла бити пронађена основа за језичко заједништво са Словенцима, које, на њихову срећу, није било успостављено).

Стандарднојезички избор који су учинили Хрвати, нарочито у последњој деценији 19. столећа, претворио је српско штокавско наречје па и српски (источнохерцеговачки) новоштокавски дијалекат с ијекавским изговором - којим говори такорећи свеколико западно (прекодринско) Српство - у аутентичан (и) хрватски дијалекат. Аутентичан у том смислу што се око тога, стандардизованог новоштокавског дијалекта с ијекавским изговором вуковског типа - окупило све Хрватство (осим онога Градишћанског, у Аустрији, које се, уз немачки језик, служи и литераризованим моделом чакавског наречја), без обзира на српску "аутохтоност" тог идиома. Срби због тога могу жалити, али те чињенице не могу променити. Таквим избором многи Хрвати (и цела нација) увукли су у се црв сумње који непрекидно нагриза њихов идентитет, њихово национално биће, неретко нападнуто агресивним, генодицним антисрпством. Како иначе тумачити толику несигурност многих Хрвата у стандардном језику, толику потребу да се он, до стално угрожаване разумљивости, пуни хрватским књишким и неологистичким "стрељивом", срачунатим на одржавање и повећавање дистанце спрам изворнога српског језика? Како нпр. тумачити актуелно заглавље једнога савременог винковачко-задарског листа, Hrvatskog vjesnika, који све народе, осим Срба, пише великим почетним словом, листа у чијем заглављу стоји "Srbi - prokleti da ste, ma gdje bili" (?!). Није чудно чак ни то што су баш Задар (на југозападу) и Винковци (на североистоку) одабрани за места излажења тог листа, с тако гнусним, шовинистичким заглављем! Треба се уздати у Бога да ће Хрвати у својој, најзад стеченој државној независности (без обзира на то што је започета отужно, нововазалски и новоподанички - песмом Danke Deutschland!) наћи оазу у којој ће се велики број оболелих људи лечити од србофобије и србомржње како би цео тај народ постао прихватљив за ново време и "нови светски поредак". Срби им у томе, у властитом интересу, не би смели одмагати, а и међу њима овог пута има доста инфицираних сличном болешћу, коју такође, из истих разлога, треба лечити.

Срби као да нису разумели шта се зби(ва)ло и шта се збива с њиховим језиком, нису разумели колико је озбиљна ствар посреди, па су чак повремено "упозоравали" Хрвате на језичку "крађу", задиркујући их и озлојеђујући, без предузимања озбиљних и аутентичних мера да се проблем реши, њихов властити, па тиме, посредно, и хрватски. Срби додуше нису били криви за то што су се Хрвати, зарад своје што шире интеграције, послужили њиховим, вуковским новоштокавским стандарднојезичким моделом, усложивши и свој и српски народни живот. Нажалост, Срби нису схватили, док су имали прилике да то схвате (1918–1941), како је опасно, чак погибељно, здруживати у истој држави два радикално антитетичка народа, српски и (антисрпско)хрватски, с истим језиком, тј. здруживати две варијанте истога стандардног језика у истој држави, било унитарној било федералној. Били су, међутим, криви што нису схватили да ни свој властити стандарднојезички проблем нису ваљано решили. Није нпр. ни ваљано, ни разборито, ни сврховито успоставити и неговати изговорно-исписно двојство хиљада речи и њихових различитих облика (деклинација, конјугација, компарација) чак и у језичком стандарду, без обзира на то што је оно иманентно њиховоме књижевном језику и њиховим народним говорима. Чим "шира" стандарднојезичка интеграција, без обзира на то како је и зашто настала, није дала и (једно)националну интеграцију, било је већ и због тога опасно улазити у исту државу.

Покушај који је у предвечерје великога светског рата и потоњег стварања прве југословенске државе учинио Јован Скерлић (1877–1914) својом Анкетом 1914 (о избору између два наречја) у Српскоме књижевном гласнику - био је, данас је то више него јасно, осуђен на неуспех, јер се хтело трговати на непримерен начин: тако што би Срби жртвовали две ствари, своју ијекавицу и одавно своју ћирилицу, а Хрвати ништа, тј. српску ијекавицу, јер нису имали шта жртвовати нити им је трговина била потребна. Срби су имали државу и нацију, као и право да уједине своје "спољне" народне огранке, али није требало трговати с онима који су с муком скројили и народ и језик, очекујући управо од језика да их, без обзира на недигнуте буне и изгубљене ратове, сједини, одржави и да им чак омогући експанзију. Скерлић је (као и многи други учесник у његовој анкети), пред своју прерану смрт, наслутио шта се спрема и шта ће се десити. Наиме, он је добро осетио да нешто није у реду са српским књижевним језиком, тј. са српским језичким стандардом, који је остао неуједињен, па је, понесен српским победама у балканским ратовима и њиховим одјеком западно од Дрине, поверовао да се уочени српски културноисторијски проблем може решити као (да је) српскохрватски, што значи да је нужно жртвовати примарно писмо српске културе и на тој основи осигурати њену интеграцију, тј. њену сербокроатизацију, југославизацију, схваћену и као позападњење, европеизација.

Идући тим трагом, нажалост погрешним, Срби су потрошили, или су били присиљени да потроше, силне године у један погрешан пројекат, у један излишан подухват, у један узалудан посао. Биће добро ако се, сада и формално, нове државне околности искористе за решавање, коначно решавање, отворених питања српскога језичког стандарда, српскога стандардног језика. Без обзира на то што још нема стабилизације и пуне дефиниције "нових државних околности", биће добро да Срби схвате колико је важно успоставити што пуније јединство властитога културног простора и властитога стандардног језика, колико је важно да то јединство признају и уважавају сви огранци српског народа, без обзира на коначно државноправно решење, које треба, ако је могуће, да буде такво да се што мање Срба нађе изван свога културног простора и да што мање других остане у српскоме културном простору. После свега, природно је право и Срба и других народа да заокруже свој културни простор. Оно се не може замаглити оптужбом да се хоће, или да се хтело, да баш "сви Срби живе у једној држави", као да су други, нпр. Хрвати, хтели да остану раскомадани. Након тога, могући су трајан "суживот" у миру и здраво добросуседство. И могућа је ваљана припрема за будуће свеевропско заједништво, у којем нације, као језичке и културне заједнице, неће ишчезавати; оно заједништво за које се, са доста антрополошког оптимизма, има смисла залагати.

Разуме се, културни простор, шире схваћен, обухвата не само културне институције и програме у класичном значењу (позоришта, библиотеке, музеје, заводе за заштиту споменика културе, кинематографију, издаваштво, уџбеничко и опште, разне уметничке делатности и културне манифестације итд.) него и просвету, науку и информативну делатност, њихове институције и програме (од основног школства до универзитета, од института у разним областима науке, просвете, културе и уметности до академија наука и уметности, од класичних јавних гласила, штампе, до радија и телевизије). Све је то могуће имати, окупити и организовати, а да се избегне нека нова етатизација и централизација, осим онолике колика је најнужнија. Где би нам био крај - рекао је недавно један политичар широких погледа и новог мишљења, свестан да модерну државу не оличавају само администрација, судство, војска и полиција - да смо имали ваљан и јединствен свесрпски буквар?

Јединство културног простора не постиже се тако делотворно ничим другим као добро изграђеним стандардним језиком и његовим писмом те школским системом који му обезбеђује трајну "проходност", уз подразумеване континуитете и традиције, иновације и отворености према "спољном" свету. Да би стандардни језик био добро изграђен, морају се имати оруђа за његово ширење и учвршћивање - од правописа и нормативне граматике до нормативног речника и разних језичких саветника, који, по могућности, не треба да буду вишетомни. Наравно, све је то нужно и могуће - без икакве одбојности према другим језицима, домаћим и страним, светским и локалним, које треба што масовније учити и што боље знати.

Држава у којој су Срби сметали другима а други Србима остала је за нама. Премда су Срби у бившој Југославији непрекидно оптуживани за "великодржавље", "хегемонизам" и "унитаризам", у стварности су други, а не они, ефикасно обављали националне послове које Срби обављати нису смели, или нису умели. Преуређење наше бивше државе, нажалост, у знатној су мери, већ 1991. године, преузели странци, који су у Србима дуго препознавали једине кривце за распад СФРЈ и сметњу њеном преуређењу. Развој прилика уверио их је да се бивша Југославија не може преуредити без Срба, а још мање против њих. Зато не треба очекивати расплет који ће другима омогућити оно што ће Србима бити ускраћено. Најважније је, ипак, да сами Срби знају шта хоће и шта сами морају постићи.

Када је о језику реч, сви су договори обеснажени, осим оних које људи "на овим просторима" постижу, или ће постизати, прећутно. Језичка стварност, без обзира на нове културне, државне и националне границе, не мора се ни брзо ни битно променити. На њу, уосталом, не утичу само аутори "беспућа повијесне збиљности" и они који на Србе бацају проклетство - у "Хрватском вјеснику" и другде. Српски интерес нису нејасне границе, нити она језичка стандардизација која их удаљује од других и од њихове властите прошлости, каква год она била. То, наравно, не значи да Србима нису потребни и упадљиво оцртани језички идентитет и видљиво разграничење с другима.

Почеци српскога језичког осамостаљивања нису баш охрабрујући. О томе сведоче контроверзе око новог правописа, око нових правописа, у којима ни појединци од науке и струке не играју како треба ни професионалну, ни моралну, ни патриотску улогу стављајући личне пробитке и повређене сујете изнад сваког националног интереса. Иако су до јуче и сами тврдили, или су се слагали с тврђењем, да "правопис не воли стеге, али воли ред", сад им је више стало до нереда него до науке и националног језика, његовог достојанства и његове стандардности. Осим тога, сводити стандардни језик на правопис, који је најмање важан инструмент језичке стандардности и културе, а занемаривати друге инструменте, те бркати појмове књижевни језик, у којем, слободно и неспутано, треба да "цветају сви цветови", и стандардни језик - који, ваљано уређен, сређен и одређен, покрива и повезује све области јавног живота па се, уз поштовање "еластичне стабилности", и сам раслојава "струковно" и "социјетално" - не би више смели ни осредње образовани људи ма које струке, а камоли лингвисти.

Једна нормална идеја, она о унификацији стандардног језика, и само њега, највише је изопачења доживела код неких људи од језичке науке и струке. Ти би људи, да је среће, морали знати барем то да су унификацију својих стандардних језика извршили сви европски етноси и сви национи (Шиптари и Грци међу последњима, 1968. и 1974. године). И морали би знати да није "нормално" да Срби толико заостану, а камоли да у томе изостану, да наставе "живети с маном", како недавно рече један лингвиста на Научном састанку слависта у Вукове дане (септембар 1994). Нема никаквог смисла да Срби иду у информатичку будућност с компликованом, раздртом двоизговорно-двоисписном стандардношћу и с досадашњим моделом азбучног дуализма мимо свега осталог света, чинећи националну културу рањивом и неотпорном на злослутно посезање и преотимање, очекујући од електронике да им одмршује сталне језичке заплете и ублажује свакодневне говорне потешкоће.

Како ће Хрвати, Словенци и Македонци уређивати свој језик, хоће ли муслимани наћи своје место под сунцем тако што ће се прозвати Бошњацима и што ће свој идентитет оверити неким "трећим" језиком, "босанским" или "бошњачким", то више није српски проблем. Нека се други баве "кроатизацијом" и "бошњакизацијом" свог језика уводећи у њ своје промиџбенике, развојачења, врхоскупе и безрачја, односно агбабе, адете, хећиме и селамете. Срби ће се бавити пре свега српским језиком и српском језичком културом.

Хрватски и бошњачки "новоговор" стран је српској језичкој култури, али и она има право и потребу да се дотерује, усавршава и брани, колико је могуће, нпр. од вишка англицизама. Једна таква одбрана постала је ових дана поново актуелна. Ње су се сетили наши инжењери, коментаришући, у сарадњи с лингвистима, резултате научно-стручног скупа с темом "Ћирилица и информационе технологије" (САНУ, 19–21. 9. 1994). Сетили су се наиме да се може за озбиљно узети својевремени превод на српски англицизама hardware, software, middleware, bridgeware ... еквивалентима тврдотворина, мекотворина, средотворина, мостотворина ... јер већ имамо сличне моделе - умотворина, рукотворина, патворина... Не треба се бојати језичких иновација, чак ни оних које се појаве у најближем суседству ако испуњавају реалне комуникацијске потребе и ваљано се уклапају у систем, јер се на границама српских земаља неће постављати "гвоздене завесе". Известан полицентризам српске културе, језичке и опште, није само неизбежан него је и пожељан, премда основни инструменти језичке стандардности треба да буду утврђивани и кодификовани на једном месту, у једном центру, што никако не значи да у њиховом обликовању треба да суделују стручни људи само из једног центра, из Београда, макар му сви признавали свесрпску "престоничку матичност".

У новим државним околностима, с дефинисаним културним простором, Срби неће имати ни разлога ни мотива да се транснационалним заједништвом стандардног језика баве више него јединством свога језичког стандарда, на шта су били присиљени у бившој Југославији. Сви њихови идиоми - и дијалекти, и супстандардни говори, и језички стандард са свом његовом (функционално)стилском разуђеношћу - стаће под назив српски језик, у који, на дијалекатској и супстандардној равни, неће улазити чакавско и кајкавско наречје, о чијој ће се судбини бринути Хрвати и њихови писци и језикословци. На нов начин биће виђена и примењивана српска двоазбучност: ћирилица ће бити репрезентативно српско писмо, а латиница ће се јасније и разборитије видети и употребљавати као помоћно писмо, без формалне службености, с другом, и друкчијом него досад, функционалном дистрибуцијом на различитим подручјима јавног живота: у администрацији, просвети, издаваштву, масовним медијима, трговини, саобраћају и другде. (Хоћемо ли "хрватски језик" и "бошњачки језик" сматрати засебним ентитетима и тако их називати - уз резервне називе за те ентитете: хрватскосрпски језик и бошњачкосрпски језик, усклађене са суштинским језичким идентитетом тих ентитета [сличне онима у англосаксонском свету: American English, Canadian English, Australian English...] - друго је, сада неактуелно питање.)

Тешко је одрећи се двоалфабетности када она доноси и неке предности, а не само тешкоће, које ће, после државног растанка са Хрватима, бити унеколико смањене.

Изглед српске графије, и ћириличке и латиничке, могао би, ако се покаже неопходним, претрпети и неке измене, јер је неприродан језички стандард с четири графијско-ортографијско-ортоепске реализације: две ћириличке (екавска и ијекавска) и две латиничке (опет екавска и ијекавска), које понекад прерастају у стандардну ортографијско-ортоепску осмострукост (дечји и дјечји, дечији и дјечији, dečji и dječji, dečiji и dječiji). Два изговора - екавски и ијекавски - па и штампање и прештампавање публикација, са оба та изговора и исписа (екавица и ијекавица), поготову кад је реч о литерарном функционалном стилу, могу, без икакве штете, остати ако се изврши унификација изванлитерарнога писанога језичког стандарда. Без те унификације, нарочито у просветно-педагошком раду, нема пожељне и потребне хомогенизације културног живота целога српског народа. Могућности за унификацију језичког стандарда нису прешироке: или заједнички словни знак за све рефлексе "јата" или избор једнога изговора (и исписа) за стандардни језик. Задржати постојеће стање заиста значи - одлучити се за "живот с маном", мада се она може уклонити.

Другим озбиљнијим захватима, и исправкама, српски језички стандард, откако је успостављен и прихваћен, није био подвргаван, а вероватно неће ни бити, јер добро и природно функционише, и функционисаће, у целоме српском народу, који више неће бити изложен притиску да подупире државне и националне пројекте који га раздиру, уз истовремену оптужбу за великодржавље, хегемонизам и унитаризам. Тај језички стандард развијаће се још мирније него раније, и у складу с новоштокавским основама на које је постављен, без задртог пуризма и агресивне неологизације, али са спознајом да се, у неким својим елементима, мора стално дограђивати па, у неопходној мери, и неологизовати.13

Срби немају никаквог интереса, ни у Крајини ни у Српској, да тумбају по свом језику ни у лексици ни иначе, јер њихов језик, сам по себи, довољно је српски, а хрватске "симболе", понегде и даље упадљиве, лако је заменити српскима. Добро уредити стандардни језик и у неопходној га мери унифицирати преко је потребно, а неће бити ни тешко када оружје заћути, а музе проговоре.

Овај текст, најопсежнији у књизи, наручен је 1994. године у оквиру пројекта у којем би свестрано била приказана Република Српска Крајина (РСК). Иза тог пројекта стајало је Министарство информација РСК. Кад се књига појавила (1996), РСК више није постојала. Њу је само формално однела хрватска "олуја" у лето 1995. године, када су велике силе, од милоште (само)назване међународном заједницом, одлучиле да заведу мир, тј. да обуставе Трећи балкански рат (1991–1995), наставак Другога светског рата - "на овим просторима", што је синтагма којом се обично замењује простор двоструко бивше Југославије. Кад сам текст дао на увид Павлу Ивићу, он је рекао: "Па то је читава студија!" Потврдио је то и кад га је прочитао давши низ сугестија које сам "уградио" у првобитни текст, јачајући његову аргументацију и смирујући његову интерпретацију. Павла Ивића није било тешко послушати ни кад је реч о чињеницама ни кад је посреди њихово "меко" тумачење. Додуше, пажљивији читалац откриће покоју "прејаку реч", јер текст је настајао у време док су Срби, Хрвати и Муслимани/Бошњаци водили међусобни рат уз помоћ и сеир међународних чинилаца, уз помоћ њиховог оружја и њихових бојовника. Чињеница да је текст настајао док је рат вођен ипак није могла а да га њиме помало не осенчи. Текст сам одболовао док сам га писао, а муку његовог садржаја ни до данас нисам преболео.

 

Остали аспекти Његошева језика чекају свога Стијовића

Ако би вас какав заинтересован а неупућен странац упитао којим се језиком служи данашње Српство, одговор би, да би био потпун, морао бити доста сложен. Српство се, наиме, не служи само једним језиком, него трима, о којима ваља понешто рећи да бисмо добро разумјели шта истражује Светозар Стијовић и зашто то чини:

1) Најважнији је српски књижевни језик и/или српски језички стандард, утемељен на новоштокавским народним говорима, с екавским и ијекавским изговором једне старе српске и словенске гласовне супстанце која се зове "јат". С њиме коегзистирају поприлично бројни дијалекти, који се даду разврстати у два најглобалнија нарјечја, штокавско и торлачко (потоње у источној Србији, од Призрена до Тимока, мада се он обично сматра делом штокавскога), уз мноштво дијалеката, поддијалеката и говора. Ако ћемо право, а тако морамо, језичким стандардом служи се мањина образованог свијета активно, а сав народ пасивно, изворним народним говорима мало ко и све рјеђе, док се највећи број људи активно служи неком мјешавином језичког стандарда и локалног народног говора, различитом од града до града, а оне се, те мјешавине, обично називају супстандардним идиомима.

2) Црквенословенским језиком руске редакције, одн. рускословенским језиком, од средине 18. вијека активно се у богослужењу користи српско свештенство у српским земљама и свијету, заједно са српским језичким стандардом, али не само с њим.

3) Енглеским језиком активно се служи Српство у дијаспори, прекоокеанској, од Америке и Канаде до Јужне Африке, Новог Зеланда и Аустралије, поготову у другом, трећем и покојем даљем нараштају, који етничку свијест чувају понајвећма захваљујући Српској православној цркви премда се Српство, након пада комунизма, окупља и на свјетовним основама, од етнобизниса до породичних и родбинских веза, те опште етносолидарности разних врста и смјерова, чему замаха дају модерна средства комуникације.

Српским језичким стандардом, утемељеним на новоштокавским народним говорима, објективно се, уз немале самосвојности, служе Хрвати и, како би рекао Његош, "Бошњаци, наша родна браћа", што су "слијепи те не виде ништа". Први су заиста тај новоштокавски језички стандард одавно прозвали "хрватским језиком", док се потоњи спремају да напокон потраже и пронађу народно и језичко име. На несрећу су, и своју и нашу, изабрали рат као средство за постизање тога и других циљева изван било каквог историјског покрића што стоје у вези с настојањем да се однарођавање засновано на превјери прошири и на потомке оних који се нису дали превјерити, на Србе у БиХ.

Заслуга и/или "кривица" за изглед српскога језичког стандарда какав он јесте припада Вуку Стефановићу Караџићу, чији преци нису случајно из Дробњака. Није богме случајно ни то да се утемељитељ нашега језичког стандарда морао родити у западној Србији, која, са Шумадијом, представља, опет не случајно, завичај свих српских буна и главни источник српског борења за слободу, којему је Петар II Петровић Његош главни и најумнији идеолог.

Година 1847. обично се узима као оно раздобље српске вјечности када је Вуковој језичкој револуцији био обезбијеђен успјех, јер се те године, уз излазак на свијет Вукова превода Новог завјета, појавише Горски вијенац, Бранкове Песме и Даничићев Рат за српски језик и правопис. Успјех, побједа, тријумф једне линије, једне оријентације, неријетко доводе до тога, и то не само у лингвистици, да потпуно занемарени остају протагонисти других линија и оријентација и њихови учинци, стварни и могући. У конкретном случају, занемарено је било и то да су поједини елементи и друге језичке супстанце, "ненародне", црквенословенске, преживјели упркос Вуковом противљењу, више идејном неголи практичном. Преживјели су тако сретно да су обогатили језички стандард, а кад је о Његошу ријеч, показује се и у Стијовићевој књизи какво се величанствено језичко и умјетничко ткање да начинити кад се разнолика језичка средства нађу у рукама велемајстора мисли, ријечи и стваралачког надахнућа.

Најсложенија личност међу том тројицом несумњиво је Петар II Петровић Његош, чији је језик ипак најслабије проучен, а срећом није био само "народни". Књига Светозара Стијовића, Васова потомка рођеног у Метохији, у том је смислу прекретница. Кажем то без икаква претјеривања, којем зацијело није склон ни академик Павле Ивић, патријарх српске лингвистике и једини Србин који је почаствован чланством у осам академија наука, међу којима су и двије велесилске, руска и америчка. А он је, Павле Ивић, о Стијовићевој књизи написао: "Пред нама је дело од којега почиње епоха."

Разумије се, Стијовић није захватио све аспекте Његошева језика, већ само један слој његов - славенизме, помно их истраживши и прецизно их разврставши у осам категорија: 1) општу црквенословенску, 2) српскословенску, 3) рускословенску, 4) руску, 5) хибриде (међу којима су разнолике поткатегорије, зависно од елемената општих црквенословенских, српскословенских, рускословенских, српских и руских што "гостују" у појединим ријечима), 6) адаптиране ријечи, тј. несрпске ријечи које су тако подешене да се чини као да су резултат творбених процеса у српском језику, 7) Његошеве кованице у духу било које врсте славенизма и 8) изведенице од славенизама (с каквим српским додатком, нпр. шарић према рускоме шар, на који је додат српски суфикс -ић).

Стијовићева књига има 6 поглавља, од којих нас прво, Увод, тако спретно, ваљано и приступачно уводи у једну врло сложену језичку материју да њу, ту материју, можете, како се то каже, асимилирати и без нарочите његошевске и уопште језичке наобразбе. И све то на цигло педесетак страница. Вриједи прочитати наслове појединих тематских цјелина сврстаних у ово поглавље, које вас оспособљава да боље и прегледније него игдје досада разлучите и распознате шта је српскословенски, шта рускословенски а шта је славеносрпски језик.

Када се то добро и пажљиво прочита и пробави, лако је приступити II поглављу, Фонетском аспекту славенизама у Његошевим п(ј)есничким д(ј)елима, а у III поглављу, Творбене и семантичке одлике славенизама у Његошевим п(ј)есничким д(ј)елима, већ се човјек може разбашкарити и уживати, чак толико да му се може учинити како је све то и сам знао, једино то не би умио сам баш тако срочити. Поглавље IV, Условљеност славенизама у Његошевим п(ј)есничким д(ј)елима, може се и прескочити ако се нема кад, а пето, најопсежније поглавље - које је писцу највише јада задало - обично се и не чита, осим на прескок - да би се видјело шта је све славенизам, којој категорији припада, у којој се књизи Сабраних д(ј)ела П. П. Његоша ("Просвета", Београд и "Обод", Цетиње, 1975, књ. I–VII) ријеч може наћи и на којој страници. Ријеч је о Рјечнику, у који је ушло 1500 славенизама, готово сваки; кажем готово сваки, јер је Стијовић, баш као и Хомер, од крви и меса, а и Хомер је, веле, умио задријемати, погријешити и превидјети, па зашто то не бисмо допустили и грешноме Васову потомку.

VI поглавље, Закључак, однијело је мање од четири странице ове књиге, писане тако да "ријечима буде тијесно а мислима пространо". Аутор, који ће и сам понешто рећи, може га прочитати и овдје на лицу мјеста ијекавизирати пошто смо се договорили да говоримо ијекавски, премда се нас тројица у "јатовској" пракси разликујемо: Реметић је најупорнији ијекавац, вазда тако говори и пише, па и у Нишу, гдје је универзитетски професор, што и приличи његовој босанској тврдокорности. Ја сам Херцеговац па ми и приличи да тактизирам, говорим и пишем час екавски час ијекавски, док Стијовић увијек пише екавски, а говори и овако и онако премда му је жена Босанка.

Ја ипак још морам понешто рећи, сасвим сажето:

1) Без алата нема ни заната, а бољег лексикографског алата од Стијовића нема ниједан српски лингвиста: небројено мноштво рјечника свих врста и постања. Зато је сваку ријеч могао окретати и превртати много пута као "мајка руку Дамјанову".

2) Ријеч је о фундаменталном прилогу проучавању историје српскога књижевног језика и/или српскога језичког стандарда и путоказ за све оне који се усуде латити се писања сличних монографских публикација, без којих нема нити може бити ваљане опште историје нашега књижевног језика.

3) Стијовић је показао колико је владика Раде занимљив и као мајдан за језичка истраживања, а не само као рудник филозофског, филолошког и литератолошког надмудривања. И показао је колико је гријешила Исидора ("Његошев језик = књижевни језик + граматичке грешке"!). И колико гријеше они који не(ће) (да) разликују стандардни језик од књижевнога!

Шта ме импресионира код Стијовића?

а) однос према претходницима у струци, пун поштовања, које не подразумијева слагање кад за то нема разлога;

б) однос према властитим учитељима, пун "старинског" уважавања;

в) прецизност и невиђена јасноћа квалификација, односно категоризација славенизама;

г) језик и стил аутора уопште, с ретком одњегованошћу и видљивом брижношћу над сваком реченицом;

д) студиозност оличена у Уводу, без које и није могуће ваљано разумјети сав садржај студије.

Ово је мој прилог свечаном представљању веома значајне филолошке и културноисторијске књиге Светозара Стијовића Славенизми у Његошевим песничким делима (Нови Сад, ИК "Зорана Стојановића", 1993), дотеране верзије Стијовићеве докторске дисертације. О књизи сам говорио заједно са Слободаном Реметићем на трибини Народне библиотеке "Радосав Љумовић" у Подгорици 18. јуна 1993. године. Док ово пишем, знам да би таква промоција у последњој години 20. века на истом месту данас била немогућа. Наравно, књиге су значајније од промоција и немоћније од политике.

 

Варање с ограниченом употребом (и у језику и иначе)

Јуче сам, говорећи о "имену и делу" Митра Пешикана, који ће остати запамћен као први "приређивач" српског правописа с његовим изворним народним именом, рекао да смо се на недопустив начин исцрпљивали у најмање битном, у правопису, запостављајући неопходно нормирање свега другог. Били смо, како би рекао Слободан Реметић, у питонском загрљају с оним који нису хтели ни народног ни државног заједништва, а савршено су се добро послужили вуковским моделом српскога књижевног језика у остваривању својих националних циљева.

Јуче смо чули документовано излагање академика Павла Ивића о историјату српског правописа, чију смо целовиту верзију под "српскохрватским" називом добили 1923. године, годину дана пре Ивићевог рођења, из пера његовог професора и једнога из плејаде великих српских филолога - Александра Белића. Академик Ивић упутио је своме професору благу и одмерену критику, која се односила на Белићево огледање на друштвеном, изванјезичком пољу, које је било мање успешно од његовог научног рада. Кад ту критику упоредите с оном која се последњих година понекад сручује на плећа Павла Ивића, уочићете битну разлику између одмерене и неопходне критичности према претходницима, ма како они велики били, и штеточинског критизерства, заправо блаћења, због непостојећих кривица. Неке су наше колеге чак оптуживале академика Ивића да је он заслужан за тај питонски загрљај, назван "српскохрватским језиком", мада је та сложеница озваничена у српској језичкој култури годину дана пре Ивићевог рођења.

Било је то у држави за коју су и поколења најбољих српских умова веровала да решава и српски проблем, јер бивша Југославија, двоструко "бивша" (1918–1941, 1945–1991), обезбеђивала је привид заједничког крова, под којим су се налазили сви Срби на Балкану. Данас сви видимо - јер смо сви, барем накнадно - паметни, да је то био привид, који није решио ниједан озбиљан српски проблем, а компликовао је многе од њих. Компликовао је нпр. и азбучни проблем, чија је природа културноисторијска, а не лингвистичка. О томе се рачуна није водило ни у Скерлићевој анкети, 1914, када су се, понесени успесима у балканским ратовима и варљивим уздањем у српско-хрватско национално зближавање и опште јужнословенско уједињавање, њени учесници већином заложили не само за поступно напуштање ијекавице у корист екавице него и за напуштање ћирилице у корист латинице. Скерлић је веровао да ће то допринети националном уједињавању Срба и Хрвата, док на муслимане и Црногорце као евентуалне засебне народне творевине ни он ни ико паметан у то време није ни помишљао. Кад се 1918. г. збило уједињење Срба, Хрвата и Словенаца, оно се седамдесет година "развијало" тако да су се Срби, нарочито у Хрватској и БиХ, али и у великим центрима другде, стали све више и латиничити, и то без напуштања двоизговорне стандардности, екавско-ијекавске.

Приликом државног слома 1991. године - Срби су у језичком стандарду били темељно двоизговорни а у званичном комуницирању "ненормално" двоазбучни, једини такав народ у Европи. Други се народи дотадашњи наши судржављани нису "богатили" сличним разликама, нити су се угрожавали таквом саморасцепном разликовношћу.

И даље се наилази на неразумевање када се говори макар само о пожељности једног изговорног типа у језичком стандарду и када се каже да нико нема ништа против двоазбучности и изнад грчког стандарда (нпр. улице у Солуну и Атини обележене су не само грчким језиком и писмом него и енглеском латиницом). Унајкраће: ми бисмо хтели да дигнемо ћирилицу на пиједестал примарног писма српске културе и целокупнога јавног живота. Међутим, то не значи да се залажемо за забрану латинице и умртвљивање латиничких публикацијских фондова на српском језику. Осим тога, на говорном простору српског језика не сме бити "азбучне прохибиције".

Други су се послужили нашим језиком и решили проблеме своје националне културе, чији су темељи, кад је нпр. реч о Хрватима, били тројезични. Сви су Срби штокавци, али се показало да су међу штокавцима и најљући антисрби. Сви су муслимани штокавци, али су они успели да Дејтонским споразумом осигурају и "нормалну" етничку номинацију (Бошњаци) и "ненормалан" назив језика, "босански језик". Тим називом свог језика муслимани/Бошњаци оверавају своју претензију да покупе целу Босну, укључујући и "коначно" деноминирање српског језика у њој, мада је у истом том Дејтону признато и "супостојање" српскога и хрватског језика у тој међународно признатој држави конфедералног типа.

Док је трећи балкански рат и/или трећи српски устанак био у пуном јеку, у рано пролеће 1994. појавио се први Правопис српскога језика код Матице српске у пет хиљада примерака, четири хиљаде на екавици, а једна хиљада на ијекавици. У то време Срби у Босни потврђивали су своју вољу да се у језичком стандарду (с екавским изговором) изједначе с матичном државом свог народа. У исто то време овде је, у Србији започео други српски правописни рат (први такав рат, 1847, окончао је Ђуро Даничић својом књигом Рат за српски језик и правопис). Људи који су инспирисали тај рат објективно су (не бих хтео веровати да им је то било и субјективна намера) подупрли сецесионистичке, језичке и друге, тенденције у Црној Гори, мада никшићко-београдски Правопис српскога језика са речником не следи сецесионистичку, него аутистичку, језичку инспирацију.

Чак ни прошле године, 1996, кад се у Сарајеву појавио Правопис босанскога језика, са шестоструко већим тиражом, а кад је овде, с двогодишњим закашњењем, озваничен Правопис Матице српске, правописна полемика у Србији није јењавала. И није сигурно да ће она у догледно време ишчезнути. Такозвани контраправопис садржао је још једну замку. Представљен је као плод србијанско-црногорске стручне и издавачке сарадње, али се мора истини за вољу рећи да је то био ауторски правопис, чији је аутор био Шумадинац, да не кажем Србијанац. Да весеље, заправо туговање, буде веће, двојица од тројице приређивача Матичиног правописа рођени су у Црној Гори, али, због настале папазјаније, Правопис Матице српске, чији је главни приређивач Црногорац, озваничен је само у Србији и Српској, али не и у Црној Гори! "Виђи врага су седам бињишах", рекао би Његош, а после Пешиканове смрти на попришту је остало седам приређивача правописног штива, али само један од њих није смирио лопту. Надајмо се да ће њеном смиривању, осим Одбора за стандардизацију српског језика, допринети и седам комисија за различита подручја језичке структуре и језичке делатности, међу које спада и Комисија за праћење и истраживање правописне проблематике, чији је челник овде присутни Мато Пижурица. Претпостављам да ће проф. Пижурица - који, колико га ја познајем, неће одбити ничију сарадњу - бити кадар да даде допринос усавршавању српског правописа, сарађујући са свима другим који то буду хтели. Надаље, учинак тих комисија, кад за то дође време, белодано ће засведочити да је видно поље српскога стандардног језика много шире од правописног, на које се, у визури неупућених, тако често и неоправдано своди.

Како сте већ могли видети и чути, правопис је најмање важан инструмент језичке стандардности. Истовремено, најмање је пожељан правописни плурализам јер већина људи уочава правописне слабости, макар не била кадра уочити друге мане и врлине језичке.

Иако бих радо о томе шире говорио, мораћу вас укратко упозорити на сложену српску социолингвистичку ситуацију, која и даље остаје таква, дакле "сложена", без обзира на то што ју је хрватско и бошњачко језичко осамостаљивање учинило једноставнијом. Донедавно смо говорили о двоваријантности српскохрватскога стандардног језика, с двама варијантним упориштима, у Београду и Загребу. Бивша Босна и Херцеговина била је међуваријантно подручје, у којем су се, више наводно него стварно, "неутрализовале варијантне опозиције".

У злим временима и питонским загрљајима српска култура олако је пристајала на то да своме изворноме српском језику придодаје назив другог народа, онога који је у последњој деценији ХIХ века, преузевши вуковски језички модел, у знатној мери решио своје стандарднојезичке проблеме, па је свој језик, фактичку варијанту српскога језичког стандарда, учинио експанзивним на историјски српскоме народном и језичком простору.

Српски језички простор, фактички, био је проширен и на оне територије на којима никада нису живели Срби, јер кајкавско и чакавско језичко подручје заиста се не могу идентификовати са српским народом и његовим именом; фактички се јесте проширио, али се формално сужавао. Формално, односно номинално, српски језички простор сужен је на ону етнију која је, захваљујући Пећкој патријаршији, преживела готово све десрбизацијске ударе.

Има, додуше, илузиониста који мисле да је могуће међу католицима и муслиманима нашег језика и даље тражити Србе. Ја такве илузије немам, премда жалим што су Андрић и Селимовић можда последњи велики српски писци који су - мада рођени у римокатоличкој, односно муслиманској породици - изабрали српски народ и српску културу као своје природно уточиште. На илузијама се не може инсистирати. И не сме, јер није разборито. Друга је, наравно, ствар како ћемо ми гледати на своју језичку прошлост, садашњост и будућност. Хтели не хтели, морамо прихватити становиште да језички систем уређују лингвистичке, а језички стандард социолингвистичке законитости. На том становишту, додуше, инсистирају хрватски лингвисти, покушавајући да његовим радикалним тумачењем објасне своју језичку прошлост и садашњост. Ми Хрвате нисмо звали у језички загрљај, али су они, преузимајући вуковски модел српског језика, у тај загрљај и незвани ушли. Ми их, мада нам је било мука и још нам је мука, из тог загрљаја нисмо гонили. Они су сами из њега изашли, проузроковавши тиме море "крви, зноја и суза".

Срби су у најновијем, трећем, балканском рату морали суделовати, јер им је он наметнут, и морали су дићи свој нови, трећи, устанак, јер онај који је дигнут 1941, показало је време, није био српски, мада година 1941, још стоји на старом, неизмењеном српском грбу. Нажалост, током последњег рата и након њега Срби су се нашли на оптуженичкој клупи као главни кривци, јер су ударили у интересе с којима се Хрвати и муслимани/Бошњаци боље и "природније" саживљавају. Ми немамо друге, него да се боримо за преживљавање и да бранимо чињенице дајући им пристојну интерпретацију. Што се у ову интерпретацију, историјску и политичку, уплиће и језичко питање, кривица није до језика, него до тог питања, у које је језик одавно увучен.

Пристојна интерпретација чињеница налаже закључак да ми Срби нисмо направили "српскохрватски језик". Њега су направили Хрвати, учинивши српски језик, како би рекао Митар Пешикан, "употребно и хрватским". Ту је и смисао скраћенице хс, коју употребљава Митар Пешикан у прилогу првоме српском правопису. Скраћеница хс има два значења: "хрватски стандард српскога језика" и "хрватскосрпски" (језик), на чијем је одбацивању својевремено, заправо одавно, инсистирао најборбенији хрватски лингвиста и лингвофил Далибор Брозовић, говорећи да назив "српскохрватски језик" заправо значи "хрватски језик на српски начин" док назив "хрватскосрпски језик" значи "српски језик на хрватски начин". После свега, нема никаквог разлога да будемо склони било каквој употреби сложенице "српскохрватски језик", јер је она у новим државним и социолингвистичким околностима постала радикално нетачна и лишена било каквог смисла.

Што се пак тиче сложенице "хрватскосрпски језик", она је, нажалост, и "точна" и тачна - у оном смислу који јој придаје покојни Митар Пешикан, па и у оном смислу који јој је, одбијајући је с гнушањем, придавао Далибор Брозовић. Пошто се Хрватима не свиђа ни оно што јесте тачно, а камоли оно што није, нема разлога ни за то да их ми превише оштром и упрошћеном тачношћу узнемиравамо. Међутим, у контексту стандарднојезичке историје и савремене политичке самоодбране, ми чињенице морамо наводити. Хрватима се, наравно, не свиђа ни блага констатација да су они "преузели вуковски модел језика", мада су о томе, мање или више изричито, и сами написали хиљаде страница, дуго славећи, али повремено и осуђујући, нарочито у последње три деценије, своје "вуковце".

Кад је о Србима реч, они су дужни, тј. дужни смо, поштовати чињенице какве год оне биле. С обзиром на то, нема више социолингвистичког разлога ни за српскохрватски ни за хрватскосрпски језик. Има, међутим, разлога за то да целом свету кажемо шта се и како дешавало и шта се десило. Будући да се десило оно што се јесте десило, ни муслиманима/Бошњацима више се не мили употребљавати назив "српскохрватски", а камоли називе "српски језик" и "хрватски језик", јер их Алах упућује на нешто треће, заправо четврто, на бошњачки језик. (Босански језик наравно, као тај, четврти, назив нема никаквог смисла, а противан би могао бити и Богу и Алаху јер скрива радикалне освајачке претензије, које морају одбити и Срби и Хрвати, и у Босни и изван ње.)

Ми не можемо, макар били интернационалисти и мондијалисти, оно што не зависи од наше воље, али можемо оно што је у складу с чињеницама, јер су чињенице тврдоглавије од сваке воље, осим Божје. А Божја је воља била да други преузму српски језик, мењајући му име као девојци презиме, чиме се само делимично мења његов идентитет. С обзиром на све то, хрватски језик и бошњачки језик нису варијанте "српскохрватског језика", јер таквог језика више, ни у ком смислу, нема. У неком смислу, изворном смислу, никад га није ни било. Зато су та два "нова" језика, један мало старији, а други сасвим нов, заправо варијанте српског језика. О томе морамо писати. То морамо знати, али инсистирати на томе нема много смисла.

Има, међутим, много смисла борити се против злоупотребе донедавно важећих социолингвистичких чињеница. (Показује се да је значењско поље лексеме "чињеница" уже од значењског поља лексеме "истина". Чињеница - то је оно што је [у]чињено, а истина - оно што "јест" [лат. "est", нем. "ist", енг. "is"]. Такво семантичко тумачење, бар у српском језику, не налаже само етимологија, већ и потреба да се разуме језичка стварност, и у прошлости и у садашњости.) У складу с тим чињеницама, у трословним скраћеницама scc и scr у појединим међународним кодовима и стандардима скривао се: scc, Serbo-Croat Cyrillic (= српскохрватски ћирилицом), тј. scr, Serbo-Croat Roman (= српскохрватски латиницом). Кад је порекнута српскохрватска језичка заједница, остале су те скраћенице, али им се стало придавати ново значење: све што је ћириличко стало се сматрати српским, а све што је латиничко почело се сматрати хрватским. Хрвати се нису побунили, јер им не смета преотимање српског латиничког списатељства, тј. српскога културног наслеђа обухваћеног бившим државним и језичким заједништвом. Наше надлежне институције протестовале су код надлежних међународних агенција, захтевајући да у трословним кодовима српски језик, без обзира на то у којем се писменом руху појављује, - буде представљен скраћеницом srb, с видљивим значењем и на српском и на енглеском језику; а ако ко хоће да наше списатељство дели по азбуци, онда у обзир долазе само скраћенице sbc и sbr, у којима прва два слова представљају прву и последњу фонему морфеме srb или serb, једнако и у српском и енглеском језику. Порекло публикације утврђиваће се од 1991. по месту издавања, а претходне се не могу делити према писму. Ситуација је компликована, још нема одговора, али ће се одговор морати наћи, јер чињенице су тврдоглаве.

Једно време се може варати, може се то чинити и дуже времена, али трајно варање није могуће, ни на Интернету ни иначе. Додуше, и Интернет и међународне агенције засуте су понекад и варањима и грубим кривотворинама. Кад је реч о језику и о култури уопште, Срби имају шта казивати и показивати, па не морају варати. Међутим, морају показивати много више воље за самоодбрану од туђих обмана. Наш народ има право на самоодбрану, али нема ни потребе ни права да чини (само)обмане.

Случај је хтео да на сам дан оснивања Одбора за стандардизацију српског језика, 12. децембра 1997, у Великој Плани отпочне дводневно Саветовање наставника српског језика основних и средњих школа, посвећено првенствено (новом) Правопису српскога језика. Том је приликом говорило још шест чланова тек основаног Одбора, с тим што је уводно слово припало академику Павлу Ивићу, првоме председнику Одбора. Ја сам на том скупу одржао два предавања, једно о Улози Митра Пешикана у правописној и општој нормативистици српској (видети шесто поглавље ове књиге) а друго о невеселим нашим социолингвистичким приликама, прошлим и садашњим, варљивим и злоћудним, приказаним у овде изложеном тексту.


Између две парадигме

Наслов књиге коју данас представљамо неодољиво подсећа на онај из 1971. г. - Српски народ и његов језик, чији је аутор био проф. Павле Ивић. У ондашњем политичком контексту, с много идеолошких стега и надзорних одбора, на неки је начин, више у виду кондиционала него индикатива, била наговештена језичка ситуација какву данас имамо.

Хрестоматија коју нам нуди агилни теоретичар књижевности и новосадски универзитетски професор Петар Милосављевић (Милосављевић 1997) више је од хрестоматије поучних туђих текстова, у којој суделује 19 најчувенијих имена класичне славистике, а посебно, с обзиром на текст Новосадског договора из 1954. г., и знатно више њих. Међу њима је заправо за једно више од половине српских имена (Доситеј Обрадовић, Вук Караџић, Јован Суботић, Ђуро Даничић, Димитрије Руварац, Љубомир Стојановић, Милан Решетар, Радослав М. Грујић и Александар Белић). Међу Србе сам убројао и Милана Решетара, Србина католика, којег Хрвати, као сјајног филолога, воле убрајати и у своје великане. Воле га убрајати међу своје - без обзира али и с обзиром на то што је мислио и писао "Srbi i Hrvati su jedno", па и без обзира на ону чувену Решетарову реченицу: "Ако ко дијели српски од хрватскога мора признати да је Дубровник по језику био увијек српски." Да је имао смисла за шалу као Владан Десница, Решетар, који је свој дуги животни век преполовио у два столећа, 19. и 20, можда би рекао нешто слично ономе Десничином "или". Упитан, наиме, средином овог века, да ли припада српској или хрватској књижевности, Десница је лаконски одговорио: "Ја сам оно или". А био је, у ствари, српски родољуб и писац на хрватском чистилишту и ништилишту тзв. реметилачког фактора, пометеног из титовски обликоване Хрватске - с немачком вољом и америчком сагласношћу на концу Трећега балканског рата (1991–1995).

Међу свима уврштеним великанима славистике, најстарији су Доситеј Обрадовић и Јозеф Добровски, претежно људи 18. века, док остали њихови сувременици (Јернеј Копитар, Вук Караџић, Павел Јозеф Шафарик и Јан Колар), макар рођени у 18, припадају 19. веку, којем припадају и Људевит Гај, Франц Миклошич, Богослав Шулек, Шиме Љубић и Ватрослав Јагић. Припадају, дакле, осим Грујића и Белића, - веку стварања модерних нација ако се изузме енглеска, коју су инсуларни патриотизам и морепловна супрематија знато раније учинили модерном нацијом.

Да је понудио само хрестоматију, без властитих прилога, подужег предговора (44 странице), дводелног поговора, подељеног на Закључна разматрања и номинални Поговор, с насловом Србистика, стање и перспективе (укупно 11 страница) - заједно са 62 странице Напомена и коментара, посвећених сваком тексту уврштеном у хрестоматију, нажалост без основних биографских података о ауторима, неопходних широј читалачкој публици, и без регистра имена - проф. Милосављевић задужио би српску науку и културу јако вредном књигом, оном што је толико нужна у поплави нових публикација без ваљане ретроспективе. Задужио би их дајџестом који толико штеди време и обезбеђује ефикасно народно просвећивање. Без овог дајџеста, морали бисте одвојити грдно време да дођете до овде сабраних текстова, без којих се не могу разумети "године које су појели скакавци" (у које убрајам како Пекићеве тако и многе од оних између 1914. и 1992) нити ће се моћи разумети многе (надајмо се - ведрије и боље) године што нас чекају у неизвесној парадигми прикљученија и интереса људи и народа у 21. веку и новоме светском поретку.

Када бисте прилоге проф. Милосављевића читали са злом вољом и мушичавом предрасудом, могли бисте закључити да је ова књига, као и многе досад, писана с тезом. Ја је - макар и не био сагласан с појединим ауторовим налазима и закључцима, нити, зацело, с неправедним судовима о неким другим србистима које су протеклих неколико деценија мучиле тешке невоље српског језика, књижевности и културе, сличне данашњима - не доживљавам као тезу с пејоративним призвуком. Доживљавам је као респективан покушај да се не само интелектуалци опште праксе, а различитих струка, него и многи србисти, и многи Срби уопште, од најнижега до највишег друштвеног и професионалног ранга - снађу на развалинама бивше Југославије и њеног језика, "српскохрватског". Тај "језик", сада под готово обавезним наводницима, не би остао без икакве, без ичије, социолингвистичке потпоре на крају 20. века да се југословенство није претворило у разочарање и несрећу нашег народа, утолико већу што Срби, можда једини, и даље регрутују бројне југоносталгичаре, који ометају саживљавање с новом стварношћу, језичком, културном и општом. И ометају аутентичну оријентацију у њој.

Проф. Милосављевић држи да је србистика - схваћена много шире од класичног преплета језика и књижевности, много шире од филологије и лингвистике - мазохистички пристајала на то да буде, а не само да бива, жртвом кроатистике, на коју се калемила префиксом србо-, а губила се у плићацима и вировима погрешне парадигме. Парадигма је можда кључна реч ове књиге, коју професор Милосављевић употребљава у значењу много ширем од морфолошког (скуп различитих облика исте речи) и синтактичког (јединице или скуп јединица што стоје у каквој синтагми у којој их је могуће замењивати онима које у њој не стоје а могле би стајати). Милосављевић под њом, у конкретном случају, разумева скуп ставова и мишљења о језику, народности и култури који измичу строго објективном научном поимању а бивају, недомишљено или чак непромишљено, прихваћени у једном научном нараштају или у већем броју њих, да би били, колебљиво или одлучно, одбачени у другоме, односно другима.

Налазећи да је изворна српска, вуковска, парадигма мишљењa о сасвим оделитом и од других јасно разлученом идентитету српског језика, у који улазе сви штокавски народни говори, била, на несрећу, постепено замењивана и више од једног столећа замењена несрпском, односно хрватоидном и хрватском илирско-јагићевском парадигмом, - проф. Милосављевић такође налази да је потоња добро послужила хрватским националним интересима и нанела много штете српскима. И заиста, не мора се, после свега, знати много о историји српско-хрватских језичких, књижевних, културних и политичких релација у два завршна столећа другог миленијума да би се знало како се од илирске тезе о јужнословенском језичком и народном јединству из 30-их година 19. века стигло до тезе о хрватској језичкој и народној самобитности свих штокавских католика на словенском југу, мада у бити заснованој на српском језичком моделу, у домаћој преради, али и са страном логистичком подршком. И, надаље, како се путовало у будућност с изврсном хрватском самопослугом вуковским моделом српског језика, његовим доименовањем ("хрватски или српски језик") - које је, својим радом и пером, одобрио и оверио најученији српски филолог 19. в. Ђуро Даничић - а потом су га други, током 20. века, лако и олако дотеривали сложеницама ("српскохрватски" и "хрватскосрпски"), и његовим преименовањем 60-их година овог века ("хрватски језик"), с атрибутом "књижевни" или без њега, грубо наметаним Србима у Хрватској. И најзад, како се стигло, и милом и силом, с тобожњим српским хегемонизмом и хрватском подјармљеношћу, не само до кроатоцентричног гутања католичких штокаваца него и до најширих хрватствујушчих залогаја, с нескривеним, а делатним, етноцидним и геноцидним учинцима. Тих учинака било је поготову у 20. веку, најстрашнијој ери - српскијема кољенима, кошеним етноцидним и лингвоцидним преименовањем, заверама и преверама, обманама и завадама, тамањењем и изгоњењем.

Залажући се снажно и жестоко за обнову вуковске парадигме о српскоме народу трију вјера и оделитог свесрпског (штокавског) језика, - проф. Милосављевић такође се залаже за пуну обнову србистике у српским земљама и свету. Међутим, он не губи из вида ни погубне последице деловања илирско-јагићевске контрапарадигме, потврђене у Дејтону, 21. октобра 1995. године, међународним уговором који је оверио не само деноминацију појединих делова историјског Српства и троназивност српског језика него и интернационализовао његову будућу тројезичку стандардизацију и кодификацију.

С многим закључцима и изричитим или наговештајним предлозима проф. Милосављевића није се тешко сложити. Није се тешко сложити ни с предлогом да је, упркос свему, хрватски и бошњачки језик могуће сматрати и означавати варијантама српског језика, српскога језичког стандарда.

Па ипак, с обзиром на стварне "теренске" прилике међу (готово свим) садашњим Бошњацима и онима данашњим Хрватима чији је изворни језик српски не само по мишљењу проф. Милосављевића него и по мишљењу толиких и толико славних имена славистике и србистике, - није лако поверовати у футуристичке учинке целовите вуковске парадигме, која би, његошевски речено, "дунула живот српској души" и код оних који су под друкчијом а тако моћном духовном и националном едукацијом, заштићеном сада очито и новим светским поретком.

Наравно, фактографија прошлости, истина о њој, те њена српска интерпретација - једна су ствар, а стварност, садашња и будућа, - друга. С обзиром на ту, другу, стварност, лично сам крајње опрезан, да не кажем скептичан, када је, на пример, реч о залагању за равноправност ћирилице и латинице, екавице и ијекавице - у српској култури, садашњој и будућој. Изранављено, самоосвешћено и самоотрежњено прекодринско Српство - сучељено са суровошћу нове реалности, у којој Република Српска присилно остаје део међународно признате БиХ - спас види у томе да се јединство српскога културног, образовног и науковног простора оверава неизбежним сужавањем вуковске парадигме на екавско-ћириличку, али, у свему другоме, и на најширу могућу, ревалоризацију, експанзију и хомогенизацију српскога језичког стандарда, онога који припада званичној, службеној, употреби на целоме његовом "новом" простору.

Наравно, изван тога, званичног, оквира, у јавном животу треба да живе и да буду уважавани и сви српски изворни народни говори и сви српски урбани супстандардни говори, као и њихови рефлекси у књижевном, забавном, издавачком и информативном животу, у којем, разуме се, има места и за латиницу, досадашњу или додатно, даничићевски, посрбљену, с ћирилицом потпуно усклађену, али и страну, не само англо-америчку, тј. латинску латиницу (с немачким додатком: ј и w). Подразумева се да је знатан део јавног живота изван било какве службености.

Свест о пуној целовитости вуковске парадигме мора се обновити и разлучити од маћехинског карактера њене илирско-јагићевске деформације. Међутим, мора се уважити и разлика између њене дијахроније и њене синхроније, а мора се уважити и њена вредносна слојевитост, јучерашња, данашња и сутрашња, њен нови рељеф. Направљена је велика грешка што је вуковска парадигма била толико пригушена, занемарена, чак заборављена, а не само потиснута и, на неки начин, забрањена. Не сме се правити нова грешка, у коју бисмо запали ако бисмо бркали нивое и хронологије, званичност и незваничност, пуноправност и равноправност, ако бисмо се хранили илузијама о могућем поправљању прошлости и жмурили пред новим стварностима. С избореном и одбрањеном Српском, ушчуваном Војводином, оњегошеном Црном Гором, санираним Косметом - наш 21. век не мора бити црн као 20. И неће бити ако будемо ваљано пловили између привредне глобализације и информатичке орвелизације, између Сциле и Харибде, које ће кажњавати расипање националне енергије и свако невешто кормиларење националним бродом, нарочито у култури, у којој ће вазда, а можда једино, бити простора за очување националне суверености.

У Народној и универзитетској библиотеци у Приштини говорио сам више пута, претпоследњи пут 25. јуна 1997. г. - о књизи Срби и њихов језик др Петра Милосављевића, новосадског професора књижевности, изузетно корисној хрестоматији старијих филолошких текстова. Иако се на промоцији обично говори само похвално, што сам и сам чинио, ипак сам упозорио на једну ману те књиге: њен аутор верује да се садашњост може поправити друкчијим перспективама које је нудила прошлост. Садашњост се, по моме мишљењу, може боље разумети ако се ваљано упозна прошлост, али се тим разумевањем она поправити не може.

 

Српски језик: удари и заокрети

Српски језик, српска језичка култура и српска језичка политика у раздобљу после Другог светског рата доживели су неколико удара и заокрета, међу којима су најмаркантнији они што су се збили 1945, 1954, 1967, 1972, 1984–1986, 1991. и 1993–1994. године.

Нова власт, која је успостављена 1944–1945, уколико је уопште водила савезну језичку политику, у првој својој деценији мешала је и донекле уравнотеживала две традиције једине преостале странке - комунистичке, која је држала све конце у својим рукама - старију и дубљу, коминтернинску, те млађу и плићу, партизанскојугословенску. Прва је гурала републиканизацију и етницизацију, односно трибализацију, језичке политике, прогласивши одмах (1945) магловиту, а у суштини расколничку, тезу о "језицима народних република" у службеној употреби, истовремено осудивши тезу о "једноме троименом народу" и њој примерену језичку политику. Та власт декларисала је одмах већи број народа, заправо повећала га са 3 на 5, а поткрај 60-их и на 6, и само једно време учинила је излет у сужену варијанту "једнога троименог народа". Било је то у доба Резолуције Информбироа, у време паничнога самоодбрамбеног реаговања власти на велику опасност с Истока, нарочито између 1948. и 1955. године. Титоистичка власт вазда се вербално залагала за "братство и јединство", али је, с временом, нарочито од 1974. године, све више померала акценат ка "заједништву" или "суживоту".

При крају прве послератне деценије репризиран је, на неки начин, Бечки договор, који је 1850. године био изричито прокламовао "један народ", с једним, српским, језиком, али ни народ ни језик нису били поименце поменути. Новосадски договор из 1954. године експлицитно је говорио о три народа - српском, хрватском и црногорском - и једном језику. За тај језик у службеној употреби препоручена је стара језичконазивна сложеница, српскохрватски, на којој је пре Другога светског рата инсистирала од краља (Александра I Ујединитеља) инспирисана теорија и пракса о једноме троименом народу. Међутим, за сваки случај сложеница се, 1954, била удвостручила, додавањем и обратног називног смера, хрватскосрпски (језик). Премда ће од обновљене српскохрватске стандарднојезичке обједињености много више користи имати "вероломна" страна - хрватска, српска јој је, немајући оперативне алтернативе, остала верна све до државног слома (1991). Хрватска страна, чим јој се пружила прилика, оштро је, већ 1967, напала Новосадским договором прокламовану језичку обједињеност - Декларацијом о називу и положају хрватског књижевног језика. Иако је тим договором тобоже била угрожена, није јој падало ни на памет да се одрекне вуковског модела "стандардне новоштокавштине" у корист, на пример, какве смеше с кајкавштином и чакавштином те да се тако ослободи сваке "угрожености".

Та декларација, само понешто замаскирана једним амандманом на Устав СРХ још 1972, заживела је у целокупном јавном животу Хрватске као упориште њенога сепаратизма. Послератну трибализацију језичке политике здушно су, после 1974, пригрлили сви одлучујући олигархијски чиниоци на тзв. српскохрватском језичком простору. Учинила је то и СРБиХ, која је, лансиравши почетком 70-их година теорију језичког заједништва и неутрализације варијантних опозиција истога стандардног језика, стала припуштати многе карактеристике бакарићевски конституционализованог "хрватскога књижевнога језика - стандардног облика народног језика Хрвата и Срба у Хрватској, који се назива хрватски или српски". (Тако су, још 1972, захваљујући једном бакарићевском уставном амандману, сви Хрвати намах "проговорили" само својим књижевним језиком, хрватским, док су Срби, према уставном одређењу "службене употребе језика" у СФРЈ, одједном "прозборили" такорећи "двојезично": српскохрватски, изван СРХ, и хрватски у СРХ.) Трибализацију су, на свој начин, пригрлиле републиканизована, тј. екстремно аутономизована, односно аутономашка Војводина, и етатизована, прилично расрбљена Црна Гора. Отада, скоро 30 година, у некадашњој "српској Спарти", с резервном бакарићевском варијантом, вреба и агресивно проговара један загребачки доктор књижевних наука. Он је у хрватској престоници успешно положио испит из антисрпства одбранивши једну кривотворину као дисертацију о младом Његошу. Вероватно се због тога осећа дужним да с времена на време грлато, нудећи већ готове сепаратистичке пројекте, припрети новим језичким расколом. Реч је о једноме невиђено упорном лингволаику, иначе никшићком факултетском професору словеначке књижевности и разглашеном верском аутокефалисти, спомињаном више пута, нарочито у мојој књизи О језичком расколу, под презименом Никчевић, и у неколико текстова и у коришћеној литератури. Нажалост, споменут је, више пута, и у овој књизи.

Трибализацију бејаху пригрлили сви осим централне Србије, назване "територијом СР Србије ван територија САП", која је дуго тим квазиназивом (само)понижавана. Српска политика, језичка и општа, у својој матици тешко је налазила кључ за ту рђаво склопљену, а у међувремену зарђалу језичкополитичку браву. Ипак, није прихватала расрбљавање српских крајина у Хрватској и у БиХ, тада моћној "Самосталној Радњи Бранка и Хамдије". Није се олако мирила ни са све већим расрбљавањем Црне Горе, дехристијанизоване и због русофилије после рата сурово кажњаване, нарочито на голооточким мучилиштима.

Велики српски лингвиста Александар Белић, иако и после Другога светског рата председник САНУ, што остаје до смрти (1960), није имао раније снаге, нити је постојећи подмладак његових капацитета могао доћи на матичну језичку катедру у Београду. То је српску политику, у тешким околностима државне и националне расточености и идеолошке омамљености, лишавало ваљаних језичкостручних информација у престоници, модерније и евентуално продорније социолингвистике. Стога се у Београду пречесто ћутало или се нејако реаговало на деструктивне развојне тенденције, чисто језичке и социолингвистичке. "Чисто језичке" су се огледале, на пример, у спонтаном измештању делатне основе српскога језичког стандарда, особито у матичној држави Српства, на косовско-ресавски дијалекат и на "нове" говоре Београда, одасвуд масовно насељаваног људством претежно сеоског порекла. У таквом Београду био је потиснут, чак и заборављен, "добри стари" београдски стил, екавска верзија стандардизованог амалгама западносрбијанских, шумадијских и прекодринскосрпских новоштокавских говора.

Због свега тога су неповољни социолингвистички удари и могли изазивати очигледно штетне последице по интегритет српске језичке културе. Тим последицама ваљано су се и одважно одупирали пре свих покојни Митар Пешикан, у Београду, нарочито у раздобљу 1967–1969, и супружници Милка и Павле Ивић, у Новом Саду, особито свестрано обавештени и упорни Павле. Преко потребну књигу Павла Ивића Српски народ и његов језик, 1971, с разумевањем су примили такозвани либерали у политичком руководству Србије, пали с власти у јесен 1972, али не и обезнањени српски политичари изван централне Србије. После само две године рада, Павле Ивић се повукао с матичне катедре српског језика у Београду (1974). Истини за вољу, њега ни неки представници старе и заслужне, мада подоста застареле, филолошке школе, с Михаилом Стевановићем на челу, нису примали с нарочито благонаклоним разумевањем. У универзитетски Београд Милка Ивић, чувена много где по свету, није могла ни привирити.

Титоизирана српска политика никада није имала ни довољно духовне снаге ни неопходне смелости да прати и усмерава збивања у језичкој теорији и пракси. За то ни нова политика завршних 80-их и почетних 90-их није имала ни времена ни концентрације. Па ипак, и срећом, није било ни оштријих сукоба међу српским лингвистима, ни њих с политичарима, нити пак довољно одговарајуће свесрпске стручне сарадње, појединачне и институционалне. За свесрпску до 1990. године није било, заправо, никаквога нормалног социолингвистичког контекста, мада се, на пример, у разговорима о језику у ЦК СКХ, 1984–1986, уз сагласно учешће српских лингвиста и политичара, чак и оних из БиХ, нешто у том смислу покушавало поправити.

Покушавало се без успеха, јер је службена Хрватска само фингирала заинтересованости за разговоре и договоре о језику, али је заправо призивала, прихватала и одобравала нови, републички, Анић–Силићев правопис, назван Правописом хрватскога или српскога језика (1986), и друге кроатоцентричне стандарднојезичке приручнике у којима атрибуту "српски" није налажено место. Службена Србија, и средином 80-их година 20. века, полагала је наду у будућност заједничког државног крова. Заузета последицама арбанашке побуне на Космету, није се ни могла ни умела усредсредити на то да гради основу свесрпске самосталности и јединства, да јача националне институције у науци и култури, да окупља динамичне стручне људе подупирући њихову сарадњу и преко "бодљикавих" републичко-покрајинских плотова. Тек 1990–1991. стичу се услови за пуну обнову назива српски језик, с њему примереним социолингвистичким обележјима, потврђеним Законом о службеној употреби језика и писама, у Србији (1991), и Законом о службеној употреби језика и писма, у Српској (1996), а непотпуно и у Црној Гори, с Уставом РЦГ (1992).

То, наравно, не значи да и пре тога није било никакве сарадње међу српским лингвистима, нити пак да није било неопходне, макар минималне, везе са српским политичарима. Напротив. Један од зрелијих плодова стварне и заиста добре сарадње биле су две међусобно повезане језичке декларације, 80-их година, назване "језичким оријентацијама", најпре "Политике", у пролеће 1983, а затим Радио-телевизије Београд, у зиму 1986. Потоња је, уочи самог распада СФРЈ, чак резултирала 4-ауторским Језичким приручником (Ивић П. + 3 1991) у којем је претежан део посла обавио драгоцени и неизбежни Иван Клајн. Књига о којој данас говоримо, Српски језик на крају века (Радовановић + 7 1996), припада новом времену српске осамостаљености и националног јединства, настајалог и сустајалог у тешким околностима ратне психозе и међународне изолације. Она је била плод трогодишње, и индивидуалне и институционалне, сарадње осморице српских лингвиста, од којих су шесторица универзитетски и/или институтски професионалци, по двојица с београдског Филолошког и новосадског Филозофског факултета (Живојин Станојчић и Иван Клајн, Милорад Радовановић и Драгољуб Петровић), двојица из Института за српски језик (Митар Пешикан и Драго Ћупић), те двојица "спољних" сарадника, Милош Луковић, сада сарадник Балканолошког института САНУ, и моја маленкост.

Сарадња осморице српских лингвиста оштро контрастира са сукобом њих неколицине око новога, првога и јединог целовитог српског правописа, Правописа српскога језика Матице српске (Правопис 1993 [1994]), који је био плод нажалост некомплетне институционалне сарадње. Тај сукоб је објективно скривила мања група српских, тачније србијанских, односно београдских, лингвиста, преносећи га - и у Црну Гору, и у бившу Српску Крајину, и у Српску, у тужноме а провидном настојању да агресивним и неколегијалним понашањем, и то у време рата, даде тобожњи прилог свесрпској сарадњи. У ствари, био је то њихов прилог сопственој таштини и свађалачкој несарадњи, лишеној академских тонова а, понекад, и елементарне људско-професионалне пристојности, да не кажем и родољубне етичности.

На томе бесмисленом и штеточинском сукобљавању сада инсистирају само двојица београдских лингвиста. Њима усрдно припомаже, на најгори могући начин, један лингвиста који је поникао у Сарајеву, а од рата у бившој БиХ ради и иступа и у Нишу, и у Никшићу, и у Београду, и на Палама, и у Бањој Луци. Има га свугде, и свугде хоће да изрекне своју лингвистичку, и не само лингвистичку, пресуду. Нека њему, и њима, барем овде, имена остану неспоменута.

Волео бих да о овој рани љутој српске науке и културе нисам морао приповедати, али сам морао и о њој коју прозборити, нарочито после једног текста у недавно изашлом првом броју новога бањолучког часописа (Ковачевић 1997: 85–88), у којем тај летећи језикословац устрајава у својим агресивним окршајима и са собом и са светом непосуновраћеног прегалаштва и здравог родољубља. Он те окршаје неистинито представља као Bellum omnium contra omnes (рат свих против свих). Међутим, у њима, на његовој, и њиховој, страни, има много непостојеће лингвистичке дисциплине која би се могла назвати социолингвопатологијом, а тако мало аутентичне, сериозно утемељене и елементарно писмене лингвистике.

Поменути текст у бањолучким Актуелностима симболизује у ствари Bellum unius contra omnes, тј. рат једнога против свих, мада је посреди заправо Bellum trium contra omnes, тј. рат тројице против свих. У том "рату" од самог почетка "двоизговорни" правопис Матице српске некоректно се повезује с одлуком српских власти на Палама, донесеном у јесен 1993. Та одлука у међувремену даје лингвистички добро образложену, понешто већ увежбану и озакоњену (социо)лингвистичку предност екавском изговору и ћириличком писму као двама симболичким стубовима новоуспостављеног српскога стандарднојезичког идентитета и интегритета. О томе важном, разборитом и разговетном прилогу коначном освајању једнообразне српске стандарднојезичке самосвојности и целовитости - која, наравно, не укида ниједан елемент сложене српске језичке грађевине, већ је само подупире, јача и штити - могло би се, и моћи ће се, много тога говорити.

Ту најновију, а од новога српског правописа старију и важнију, дакако и социолингвистички неупоредиво далекосежнију чињеницу, пуно стандарднојезичко јединство, одавно би изнедрила српска културна историја да није било дуготрајног и несретног, споља наметнутог, експеримента с мултинационалном Југославијом. Наравно, и овде важи оно старо правило - "Боље икад него никад".

Истини за вољу, то јединство и даље омета политички модел бинационалне мотивације, који је и даље на сцени мада се, својевремено, оклизнуо на Жутој греди (1988). Том моделу јавно је упориште "равноправност република" и "равноправност грађана" (што баш није лако ускладити), с алтернацијом у виду народњачког поклича "са Србијом увек, под Србијом никад" (као да су антонимни предлози "са" и "под", а не "са" и "без"), а не баш изричито "равноправност двају народа". "Двама народима", за које се по штампи дуго времена поспрдно говори као да су "два ока у глави", ако им се двојство ухода, добро би дошла не само равноправност двају писама (ћирилице и латинице) и двају стандарднојезичких изговора и исписа (екавице и ијекавице) него и равноправност двеју црквених аутокефалности (постојеће и непостојеће).

Бивша Југославија, прва и друга (а можда их је било и више, не само по називу), стално је, и с много успеха, одгађала српску стандарднојезичку интеграцију - недосегнуту кад је требало, у 19. веку, онемогућавану у 20, а недавно извојевану за 21. век. Тој интеграцији претходи тако малени, распадом БиХ изнуђени, а дуго чекани, - социолингвистички заокрет, који чини прекодрински огранак српског народа. Чини га у своме природном настојању да исходе Трећега српског устанка угради у српску народну и културну целовитост, у српску националну будућност. Означавати тај заокрет странпутицом могу само они који не разумеју његов смисао и домашај. Називају га чак "прогоном завичајности". А морали би знати барем то да свака завичајност мора понешто жртвовати за националну општост, односно опћеност, како би рекао њен језички утемељитељ Вук Стефановић Караџић. Изградња и неговање стандардног језика увек подразумева, у мањој или већој мери, поништавање завичајности. Много која завичајност, нарочито у Србији, и иначе је подоста "жртвовала", и у фонологији, и у морфологији, и у синтакси, и у акцентуацији.

Одржавању два изговора и/или два исписа у стандардном језику битно су допринели они који су омогућили и/или извршили окупацију БиХ 1878. године и тада "признали", заправо међународно инаугурисали, располућену српску (србијанску и црногорску) државност, којој је, као клин за раздвајање, подметнут новопазарски санџак под продуженом турском влашћу. На тако располућеној државности, укинутој 1918. и поново успостављеној 1945, и даље се истрајава. У суштини, династички дуализам, мада подоста прерушен, и данас траје захваљујући добро очуваном, или наметнутом, републичком дуализму, тријализму или чак кватрализму (РСб + РЦГ = СРЈ [1 + 1 = 3] + РСп << БиХ = 4 [3 + 1 = 4 републике]). А још кад би се "ојачао" и црквеним дуализмом, оличеним на пример у достојанству двају архиепископа (садашњег, пећког, и у будућности могућег цетињског или подгоричког), који би се, "по правилу", равноправно смењивали на трону светог Саве - где би нам био крај?!

"Са екавицом увек, под екавицом никад!" - већ кликћу теоретичари и прагматичари "аутентичнога" и "аутохтонога" народног и државног јединства, којем нас је подучавао највећи теоретичар ексјугословенског модела изградње социјализма и човек "гвоздене логике" - Едвард Кардељ. Код тих теоретичара, Кардељевих наследника, и то не само у Црној Гори, чак и латиница боље стоји од екавице. Она је упориште не само левог погледа на свет него и европејства, мондијализма, новог интернационализма, екуменизма чак. У тим сферама нема ни удара ни заокрета!

Садржај овог текста импровизовано сам изложио у Вуковој задужбини, 24. априла 1997, у расправи поводом књиге Српски језик на крају века (Радовановић + 7 1996), а његова пуна, и сређена, верзија прочитана је на јавној трибини бањолучког Филозофског факултета, 26. маја исте године.

 

Растакање језика

Постоји ли још српскохрватски језик? У Србији ово питање и данас изазива недоумице; у Хрватској оно је већ неколико година беспредметно. У хрватском језику протеклих година текао је процес наглашавања онога што је у бившој Југославији било потиснуто, како је недавно изјавио један хрватски лингвиста (Радослав Катичић, разговор са Ранком Бугарским на Радију Европа). У међувремену, у Дејтону је практично верификован и бошњачки језик. У контексту такве социолингвистичке ситуације, какав је став српских лингвиста? То питање постављамо магистру Браниславу Брборићу (1940), лингвисти, који је објавио више од стотину прилога у књигама, часописима и новинама, посвећених поглавито српској и српскохрватској социолингвистичкој проблематици.

- Српскохрватски језик, односно српско-хрватско језичко јединство, чедо је југословенске идеје. Хрватска је понајвећма родно место те идеје, али и њено стратиште. Атрибут 'српскохрватски' остао је данас без икакве социолингвистичке подршке у било којој републици бивше Југославије - каже Бранислав Брборић, српски социолингвиста, који сматра да српски језик, након стогодишњег исцрпљивања у проблемима српскохрватског језичког (не)заједништва, улази у раздобље социолингвистичке стабилности и уравнотежене стандардизације. - С друге стране - каже он даље - ако под назив српскохрватски језик "сврстате" све стандардизоване облике новоштокавског дијалекта, који је употребно и данас претежно српски, али је и хрватски (по многим истраживачима генетски само српски), онда сви стандардизовани облици новоштокавскога дијалекта представљају један језик. Међутим, именовање језика једна је ствар, а постојање или непостојање његово - друга.

Политичке околности на овим просторима у протеклих неколико година потпуно су се измениле. У којем се смеру променила језичка ситуација?

- Кад би се језичка ситуација могла извући из социолингвистичког контекста, онда би се могло рећи да се она није драстично променила. Са српског становишта, она се само у једном детаљу променила - порасла је свест, мада недовољно и непотпуно, о неопходности верификације пунога јединства српскога језичког стандарда. Српски језик, као и други језици овог света, није хомогено биће, ако га узмете као целину. Штавише, свака језичка грађевина, па и српска, у најмању руку је троспратна, при чему су и ти спратови вишеспратни. На првом спрату видећете изворне народне говоре или такозване органске дијалекте, који се повлаче под налетом урбанизације, стандардизације, цивилизације, итд.; на другом спрату ћете видети тзв. урбане супстандардне говоре којима данас говори већина људи, при чему су они мање или више удаљени од супстрата, од првог спрата, од изворног народног говора, и приближени ономе што свака нација прави - своме репрезентативном језичком облику, којим се представља свету, којим се повезује на своме најширем простору. То је трећи спрат који се у целом свету сматра стандардним језиком или језичким стандардом. Дакле, српски језички стандард постоји откад постоји као самостално биће. А хрватски језички стандард, на неки начин, с њиме се идентификовао, или, како би рекао покојни Митар Пешикан, а и ја с њиме, хрватски и српски језик, као језички стандарди, нису никад били сасвим уједињени, већ су били обједињени. То се догодило десетак година након Берлинског конгреса 1878. године, кад су се Хрватска и БиХ нашле у једној држави, Аустроугарској, и кад се пројектантима хрватског национа учинило да им се нуди не само кроатизација свих католика штокаваца него можда и кроатизација свих оних који се протежу до границе на Дрини.

Хрватски лингвиста Катичић говори о сталном потискивању хрватске терминологије и у првој и у другој Југославији?

- Ја бих се сложио с њим да је понешто од хрватскога било потиснуто. Али не само од хрватскога. Много шта и од српскога. У заједничком језичком и државном пројекту штошта је морало бити потиснуто. Срби су, на пример, били потиснули природно право да брину о језичком јединству на целоме своме етничком простору.

Шта је конкретно код Хрвата било потискивано?

- Хрвати су под Аустроугарском имали нешто домобранства, дакле нешто етничке војске, па је постојала и нека хрватска војна терминологија. То је једино што је уистину било потиснуто, јер је у обе Југославије владала српска војна терминологија. Друга је наравно ствар што је српска војна терминологија, без обзира на раскид са Совјетским Савезом, била у знатној мери под руским утицајем. Стога је велико питање шта је ту уопште Хрватима наметнуто. На пример: топ је турцизам, а топништво је хрватска изведница; артиљерија наравно није турцизам, него европеизам. Шта би то хрватско било потиснуто артиљеријом?

У другим, невојним, терминологијама ни о каквој озбиљнијој потиснутости не може се говорити, јер никада у другој Југославији, а, колико знам ни у првој, није постојао општеприхваћени уџбеник који би био издат у Београду и "наметнут" Загребу. Пре би се могло говорити о томе да су многи Срби у Хрватској, па и у оним местима где су били у огромној већини, били присиљени да уче и усвајају хрватску терминологију, чак без познавања српских еквивалената.

Засебан је, наравно, проблем који су Хрвати наметнули сами себи. Узевши новоштокавицу, Вуков модел, они су сами, без икаквог српског притискивања, наметнули себи проблем језичког и културног идентитета.

Из те перспективе, какво искуство носи један српски лингвиста из периода српскохрватских језичких прилика пре распада бивше Југославије?

- Начелно говорећи, хрватски су лингвисти, у свако доба, па и у време додатне репресије која је у Хрватској трајала неколико година после 1971. увек могли, и имали где, отворено говорити о својим језичким проблемима, а српски - нису. Осим тога, хрватски политичари у бившој Југославији много су се више бавили језиком. Еклатантан је пример Владимира Бакарића, који се није бавио само хрватском језичком проблематиком него је веома слободно и веома тенденциозно залазио у српску језичку проблематику. На пример, позната је ствар да је Владимир Бакарић 1977. године, лансирао идеју о "босанском" и "црногорском језику", директно заобилазећи бар једну (јавну) истину. Нико се у БиХ није тада залагао за босански језик. Осим тога, нарочито је овде тада негативно одјекнуло, као Бакарићева језичка агресија, лансирање идеје о "црногорском језику", коју су у Црној Гори заступали ретки и, углавном, потпуно минорни појединци. Осим тога, та теза о црногорском језику за старе власти у Црној Гори није имала никакве јавне ни нејавне подршке. Не верујем ни да је данас има, осим у круговима тзв. либерала.

Наш познати лингвиста Ранко Бугарски недавно је, у разговору с Радославом Катичићем, хрватским лингвистом, изнео став да је увођење екавице у језички стандард у Републици Српској "политичка одлука без икакве везе са лингвистиком и без икаквог основа у језику".

- Професора Бугарског, познатога англисту и општег лингвисту, па и социолингвисту, веома ценим с обзиром на његов голем допринос српској језичкој култури последњих тридесетак година. Па, ипак, био сам изненађен начином на који је професор Бугарски полемисао с професором Катичићем. Готово да је Катичић, без обзира на уздржаност и на неопредељеност, показао више разумевања за српску језичку интеграцију, за природно право и потребу српског народа да доврши своју стандарднојезичку интеграцију, него сам професор Бугарски, у чијим бих текстовима, у многима које познајем, лако нашао много начелног разумевања за језичку интеграцију као такву, било чију, било где у свету. Ја узимам српски народ из бивше Југославије, без обзира на то шта му се десило, као једно народно биће, и као народ који има право да се успостави као нација, без обзира на то што има ту несрећу да му поједини делови остају националне мањине у срединама што им у догледно време неће бити склоне.

Не мора човек уопште бити лингвиста, понајмање упућени лингвиста, да би знао да су нека битна питања стандардног језика увек и свугде политичка питања. Разуме се, политичке интервенције могу бити и добре и лоше, могу бити и одмерене и неодмерене. У Србији је, на пример, Вукова реформа оверена 1868. године, тако што је, под утицајем кнеза Михаила, тадашњи министар просвете донео одлуку о томе да се скида свака забрана Вуковом језику, графији и правопису. То је била политичка интервенција првога реда! А и претходне интервенције које су ометале Вукову реформу биле су такође политичке!

Таква је интервенција, сто година после, 1968. године учињена и у арбанашком, шиптарском, језику. На језичкој конференцији, која је одржана у Приштини, под патронатом Фадиља Хоџе, прихваћена је, као општеарбанашка, једна варијанта арбанашког језика - јужноалбанска, која је већ била учвршћена у Албанији, а одбачена је северноарбанашка, које је била учвршћена у Србији, односно Југославији.

На основу ваших текстова може се извести закључак да је на хрватској страни тема језичког (не)заједништва са Србима увек била политички инструментализована. Колико је такав приступ језичким питањима оправдан и да ли је нужан?

- Нација је, знате, увек пројекат. Ниједан пројекат не може бити без инструментализације. Коме год се у историји Европе пружила прилика да тај пројекат оствари, он је то учинио. Ако хоћемо да будемо у Европи, где јесмо, онда ту немате избора. Све европске земље су националне државе, без обзира на то што је мало европских држава етнички чистих.

Српски национални и језички пројекат, једноставно, насукао се на заједништво са хрватским, будући дивергентан с њим и по циљевима и по методима. Посреди су, између осталог, биле неускладиве инструментализације двају националних покрета, од којих је хрватски имао неупоредиво више среће са својим савезницима него српски са својима. Инструментализација језичке политике у оквиру општих националних циљева увек има и домаће и стране корене, плиће и дубље. У Срба, јамчано, у том погледу било је више одмерености али и неспретности. Међутим, с обзиром на начелно различне националне потенцијале, било је и знатно мање успеха.

Дејтонским споразумом практично је верификован бошњачки језик?

- Може се рећи да је Дејтонски споразум на неки начин верификовао додатно разлагање бившега српскохрватскога језика, или, ако баш хоћете, кодификовао разлагање вуковског модела српског језичког стандарда. Хоћу да кажем - сва та три језика (српски, хрватски и бошњачки) ипак остају насељена једном традицијом која је изворно српска, вуковска.

Каква је данас српска језичка ситуација?

- Могло би изгледати многима да су поједини потези у српској језичкој култури повлачени у изнудици. Срби су се до последњег момента, докле год је било ма каквог смисла, а по многима одавно није било никаквог, залагали за очување заједничког југословенског државног крова. Онај ко се за то залагао, а и ја сам спадао у те, није могао а да не разуме смисао онога што је било српскохрватски језички пројекат.

И у последњи Устав Републике Србије, из 1990. године ушла је одредба о службеној употреби српскохрватског језика?

- То је тачно. Међутим, већ у Закону о службеној употреби језика и писама, усвојеном 1991. године, показало се да "не пије воду" одредба о српскохрватском језику у службеној употреби, а нисте могли ревидирати Устав. Био сам међу седам-осам српских лингвиста који су консултовани о томе како да се у Закону изрази ново стање, а да Устав остане непромењен. То ново стање изражено је, по мом мишљењу, на најбољи могући начин не само за онај тренутак већ и за многи потоњи тренутак. Та законска одредба гласи овако: "У Републици Србији у службеној употреби је српскохрватски језик, који се, када представља српски језички израз, екавски или ијекавски, назива и српским језиком (у даљем тексту: српски језик)."

Српскохрватски језик ипак је дуго био део политичког пројекта у којем су Срби, бар у првој Југославији, имали видну улогу. Први српски целовити правопис Александра Белића из 1923. године звао се Правопис српскохрватског језика. И сви потоњи правописи носили су атрибут "српскохрватски". Први целовит правопис српскога језика са српским именом јесте најновији Правопис српскога језика Матице српске.

Језик као систем одавно није био никакво нарочито оптерећење српске културе. Одавно је јасно шта је то српски језик. Да није било Југославије, српски језички стандард одавно би био уједначен, и то у екавици. Данас је, наравно, јасно да у српској језичкој култури, на нивоу стандардног језика, екавица има добре изгледе да превлада, али без "укидања" ијекавице. Наравно, у књижевности уопште не може бити укинута, нити треба да буде. Нико српске народне п(ј)есме неће екавизирати, нити ће ико нормалан забрањивати новим српским књижевничким нараштајима да п(ј)евају и припов(иј)едају ијекавски. Али када је реч о језичком стандарду, не би било нормално да се он исцрпљује на небитноме. Јер, у екавици нема ничега што не би било српско, а она, уз то, има очигледних лингвистичких и социолингвистичких предности. Проблематизирати сада ситуацију тако да би тобоже Србима у БиХ било природније да и даље раде на свом зближавању с муслиманима и Хрватима и да одржавају своју стандарднојезичку несагласност са Србијом, то је инсистирање, како се већ могло чути, на садомазохизму. Напросто, природна је потреба српске нације да на једном репрезентативном нивоу језичке појавности буде хомогена.

За разлику од досадашњег исцрпљивања у тумачењу и стандардизацији српскохрватског језика, у вашим текстовима предвиђате да српском језику предстоји период стабилизације и стандардизације.

- Пре свега, одавно нема, нити сада има, озбиљног тумбања у српском језику. Драматичне промене нису карактеристика српске језичке културе. Разуме се, има сталне лексичке, особито терминолошке, доградње. Незаустављив је и процес неологизација ових или оних врста, као у сваком језику овог света. Има додуше примања англицизама и колико је неизбежно и колико није паметно. Али то су све послови који су пред нама.

Уз то, српској језичкој култури дешава се нешто што јој се никада није десило. Оснива се, а биће, колико знам, конституисан на јесен међуакадемијски и међууниверзитетски одбор за стандардизацију српског језика, у којем ће учествовати лингвисти из свих академија (САНУ, ЦАНУ и АНУРС), са свих универзитета на српском говорном подручју, из свих трију република. Ја се надам да ће тај одбор имати посла са стварним проблемима изградње стандардног језика и да се неће исцрпљивати у екавско-ијекавским међусобицама, поготову што су те међусобице рефлекс српско-хрватских језичких неспоразума и сукоба, а нису никакав унутарсрпски језички и културни проблем.

Наслов овог мог интервјуа НИН-у (27. јун 1987) дао је његов спољни сарадник Горан Мицић, филозоф по образовању, радознао и инспиративан саговорник, који је претходно читао неколико мојих текстова и упутио се у нашу сложену језичку проблематику. Умео је питати и натерати ме да саопштим више варијација о темама којима сам се годинама интензивно бавио.

 

К пројекту историје српскога језичког стандарда

Уводне напомене

Циљ Комисије за историју језичког стандарда морао би бити да организује рад на писању (бар једне) целовите историје српских књижевних идиома, што би могао бити и наслов будуће монографије. Међу тим идиомима - за све три републике нашега културног и језичког простора - најважнији и најрепрезентативнији јесте језички стандард. Тај простор, и дијахронијски и синхронијски, шири је од садашњих трију република у којима је српски језик у службеној употреби, утврђеној уставом и законом. (Разуме се, у службеној је употреби само стандардни језик/језички стандард, мада то нигде не стоји као изричита одредба, док су у живој јавној употреби и други, унеколико супстандардни или мање-више нестандардни, идиоми.)

У писању историје, тј. појединих њених одељака, могли би учествовати не само чланови Одбора за стандардизацију српског језика, односно чланови Комисије за историју језичког стандарда, него и други стручни људи.

Методолошко-терминолошке одреднице

1. Понуђени наслов будуће монографије, у чију смисленост верујем (јер, заиста, није могуће писати изоловану историју језичког стандарда), може, наравно, бити дискутабилан. Нудим га због у социолингвистици прихваћеног "новог" значења лексеме идиом (појавни облик којег/каквог језика, без обзира на његов лингвистички статус, који може бити и [засебан] језик, и дијалекат, и социолекат, и редакција књижевног језика, и варијанта стандардног језика, и какав друг[ачиј]и језички тип). Наиме, да би се разумело шта је језички стандард, када се и како до њега стизало, мора бити збора и о другим идиомима, који, почесто и (у)живо, коегзистирају са стандардним језиком.

Наравно, историја српске језичке културе бележи и мултилингвизам (вишејезичје) и диглосију (двонаречност) унутар истог језика, што ће се у историји на одговарајућем месту осветлити. Сетимо се такође да су Немци грецизам историја (који сугерише приповедање о догађајима, причање о њима, оличено у српској стилеми повесница) превели са Geschichte (што сугерише оно што се догодило, догодовницу). У ствари, потребно је што боље истражити (стварну) догодовницу да би се ваљано сложила њој примерена повесница (тј. историја), и то тако да "речима буде тесно, а мислима пространо" (И. Андрић).

2. Књига треба да рашчисти питање неопходног разликовања, барем код Срба, књижевног језика од стандардног језика, којег у нас нема пре средине ХIХ века. Првонаведени појам у једном је смислу шири од другонаведеног, који се може видети као "саставни део" претходног. У другом је смислу конвенција обрнута, јер се појам књижевни језик односи, заправо сужава, само на уметност речи, на књижевност, док појам стандардни језик захвата све научне и уметничке дисциплине (о сликарству се, нпр., не може говорити штафелајем, бојом и кичицом, него речима, језиком дакле), али захвата и (лепу) књижевност стварану стандардним језиком. Стандардни језик обезбеђује комуникацију у свим привредним гранама, укључујући и саобраћај и трговину, занате, медије, школство, издаваштво, управу, судство и друге сегменте јавног живота, без обзира на то да ли (и колико) подлежу јавном општењу, терминологизовању те научном разматрању и дефинисању.

3. Језик следи развој друштвених прилика. Његова судбина и народни усуд тесно се преплићу, али се нужно не усклађују ни у недаћама ни у процватима. Књижевног језика има онолико колико захтевају народне потребе и онаквог какве су друштвене прилике. Књижевни се језик производи и троши, развија и увија, у складу с тим приликама и потребама.

4. Могуће су, јамачно, различите периодизације развоја језичких прилика и језичке делатности (језика и говора) у српским земљама, у којима је увек било људи који деле исти језик са Србима, али не и исте народне тежње и исто народно осећање с њима. Историја српских књижевних идиома искључује, на пример, чакавштину и кајкавштину, али историја (српске) штокавштине не може искључити католике и муслимане, које ће новија историја углавном изузети из српскога етничког и националног корпуса.

Србија је, упркос неретким селидбама народног језгра, вазда матична земља српског народа, али српски народ никад није имао само једну "земљу", сматрала се она "државом" или не. Државне границе, пак, неретко су постајале етничке и језичке вододелнице. Па ипак, кад год је могуће, српски језички простор треба посматрати као једну непрекинуту целину. Ту целину треба утврђивати и описивати свакад, па и онда кад је није лако установити и одредити.

Периодизација

5. Средњовековни период и онај потоњи, све до 1810. г. (Мркаљево Сало дебелога јера либо азбукопротрес), сматрао бих раздобљем првим, у којем су настајале и "нестајале" две редакције црквенословенског језика, српскословенски и рускословенски (остао у Српској православној цркви до данас), као и славеносрпски језик, добрано превладани доситејевским језиком. Разуме се, историју треба добро илустровати репрезентативним текстовима тих идиома, с адекватним (сажетим) граматичким описом, укључујући и њихове преводе на савремени језички стандард.

6. Раздобље друго, чији су исходишни међаши Мркаљево Сало и Караџићев Српски рјечник (1818), означава не само раскид с претходним раздобљем него, како ће време показати, и улазак у опасну зону књижевнојезичке и (касније) стандарднојезичке интеграције са Хрватима, која ће, ипак, бити оверена тек у следећем раздобљу. У овом раздобљу изгубљена је еволутивност на свим нивоима језичке делатности - од фонетике и фонологије до лексике, синтаксе и стилистике, што је у најупадљивијој симболичкој равни, у азбуци, обележено најпре штетним нестанком графеме јат (П ï) још у мркаљици и непотребном тоталном монографемизацијом целе вуковице, мада је Мркаљевих пет диграма (дь, гь, ль, нь, ть) успешно и на (фонолошко)графијски крајње препознатљив, прихватљив и доследан начин решавало три важна питања новог српскога књижевног језика. Реч је о овим трима важним питањима:

а) чување континуитета и међународности српске ћирилице, без увођења у њу знакова којих нема у њеној предмркаљевској црквенословенској постави,

б) утврђивање оптималног броја сегменталних фонема (30), испрва без фонеме џ, те

в) утврђивање готово оптималног броја слова (25 основних + танко јер, тј. ь), нажалост без јата, затим готово оптималног броја графема с њиховим вековним ликом (најпре 29, у "званичној" постави мркаљице, без графеме гь, која се ипак налази у неким Мркаљевим текстовима), и, најзад, одговарајућега ћириличког знака (Il) за латиничку јоту (Ј ј).

Јоту ће Вук, нажалост, без потребе унети у своју коначну поставу српске ћирилице, али то је произвело мању штету од изостанка јата и непотребне замене пет Мркаљевих диграма Караџићевим монографима (ђ, љ, њ, ћ, џ), што је потом компликовало тастатуре класичних писаћих машина, а компликује и тастатуре савремених компјутера, отежавајући, мада не и онемогућавајући, употребу њихових фонтова, ћириличких и латиничких подједнако.

Колебљиво Вуково опредељивање за ијекавицу уз издашно допуштање и екавице - без графеме јат (I i), која би их у писању "објединила", тј. неутрализовала - уочио је као слабост још Стојан Новаковић (Новаковић 1888), а с њиме недавно и Милка Ивић (Ivić M. 1997 [1995]: 110–117).

Вукова и вуковска опредељења за (југо)западније и архаичније српске ликове новоштокавице, уз бројне еволутивне поправке (уклањање дужих, ијекавских наставака у придевско-заменичкој деклинацији [-ијех//-ијем, нпр. овијех//овијем, добријех//добријем] у корист краћих, икавских, односно, спрам екавице, "неутралних" [-их//-им, ових//овим, добрих//добрим]; враћање гласа х где му је по етимологији место [стреха, снаха и сл.]; одстрањивање непотребних сугласничких алтернација - ђ: дј, ћ: тј, л: м [дјеца: ђеца, тјерати: ћерати, много: млого] и др.) - била су корисна, али је остала непревладана двогубост књижевног језика (подношљива и нормална у белетристици) и језичког стандарда (ненормална и штетна), удвостручена касније, првенствено двоазбучношћу, у доба државног јединства са Хрватима и Словенцима (1918–1991).

Штавише, извесна подвојеност стандарднојезичке дијалекатске основице, потенцирана државноправном неокупљеношћу Српства и пре било које Југославије, па и у њој (нарочито после 1945) - умножавала је број дублета и појачавала њихову унутарсрпску варијантност (што се може илустровати и у лексици, не само терминолошкој, и у синтакси, и у стилистици). Та унутарсрпска варијантност продубљивана је како у Хрватској (мада особито у њој) тако и у Босни и Херцеговини, тешко оптерећеној турским наслеђем и хрватско-муслиманским савезништвом у ниподаштавању и занемаривању српских вредности, интереса и достигнућа у језику, култури, науци и историји.

Раздобље друго понајбоље је истражено, али није критички вредновано, него је обично митологизирано. То је доносило више штете него користи и противуречило критичкој методи српске историографије, коју је у њу увео Иларион Руварац, без одговарајућег одзива у језичкој повесници. (Пошто нема одговарајуће критичке ревалоризације овог раздобља и стварних доприноса српској језичкој култури главних сувремених филолога, Вука Караџића и Ђуре Даничића - јавља се проблем њиховог "блаћења", које долази до израза у текстовима неких књижевника и публициста. Јавља се заправо проблем неодмереног и агресивног, неуког те по националну културу и науку погубног, чак "научнокриминалног" писања и "науковања". То, разуме се, не значи да књижевници и публицисти немају право на ревалоризацију језичке прошлости. Напротив. Проблем је само у томе како се она ревалоризује, с мером и зналачки, објективно, селимовићевски, или осорно, острашћено и незналачки, басарински.)

Критичко превредновање овог раздобља нужно је, без обзира на то што је мало вероватна лингвистичка "контрареволуција" која би отклонила штетне нуспроизводе Вукове "револуције" и успоставила аутентичан континуитет с раздобљем првим. ("Контрареволуција" у привреди и државној организацији, која прати слом бољшевизма и титоизма, као и нестанак бивше, двоструко бивше, краљевско-титовске Југославије [1918–1941, 1945–1991], пред нашим се очима изводи силом [прилика] и нашим драговољним прилагођавањем светским процесима. Она је крвава, тегобна и скупа, много тегобнија и скупља од теоријски могуће, зацело бескрвне, графичко-језичке "контрареволуције". Међутим, без потоње се може и за њу нико моћан није заинтересован, ни у домаћем ни у спољном свету. Оно што је практично могуће, вероватно и сасвим пожељно - јесте нпр. еволутивна екавизација језичког стандарда, и само њега [али ни њега у књижевноуметничком стилу], што је сада битно отежано трорепубличношћу српскога језичког стандарда. Такође је практично могућа, вероватна и пожељна монографемизација латинице, заправо успостављање српске латинице [нпр. са чешко-пољском "прекриженом" графемом ł за ћириличко љ, са шпанским (или пољским) латиничким ликом ň (ń) за наше ћириличко њ, као и с одговарајућим дијакритичким додатком на латиничком слову ģ да би се направио латинички еквивалент за ћириличко слово џ]. С успостављањем српске латинице лако би се сложили филолози из трију републичких средина, мада су и сами више интересно него стручно супротстављени, али би за то можда теже било придобити политичаре, обично несклоне разумевању деликатних ствари у националној култури и науци. Обједињен макар двама "својим" уједначеним писмима, српски би се језички стандард симболички, и у својој латиничкој реализацији, разлучио од хрватског и бошњачког, те се тако ослободио зебње од преотимања српскога латиничког наслеђа, нарочито онога из ХХ века, и изазова да тврдо негује друге елементе диференцијације спрам тих двају дивергентних деривата, који у сваком случају [п]остају варијанте српскога стандардног језика. Све би то било могуће без измишљања латиничких графема које нико други нема. Но, то је пре посао лингвофутурологије него језичке повеснице.)

7. Раздобље треће - које почиње окончањем претходног (1868), када је озваничена пуна победа Вукових начела, Вукове револуције, Вуковог модела књижевног језика, који брзо постаје поливалентан стандардни језик, разливен у све области јавног живота - здружило је хрватски језички стандард са српским. У Хрватској су "победили" тзв. вуковци Иван Броз, Фрањо Ивековић и Томо Маретић (Pravopis, 1892, Gramatika i stilistika, 1899. и Rječnik, 1901), преузевши без остатка Вук–Даничићев корпус и модел српскога стандардног језика и учинивши га, употребно и идеолошки, па и називно, (и) хрватским језичким стандардом. У том се стандарду потом систематски негују сва архаична својства српскога, заједно с ијекавицом и декоративним додацима из регионалних католичких штокавских и кајкавско-чакавских књижевности. (Изворних ијекаваца међу новоштокавским католицима било је веома мало, али опредељење кајкавског Загреба за ијекавску новоштакавштину олакшавало је не само кроатизацију Дубровника, чија ће баштина постати темељем модерне хрватске књижевности, него и кроатизацију делова Босне и Херцеговине. То језичко решење подгревало је наду Хрвата да би ијекавица могла послужити и кроатизацији православаца и муслимана који су ушли у састав Аустроугарске [1878]. Раздобље треће окончава се сломом Аустроугарске и оснивањем Краљевине СХС [1918].)

8. Раздобље четврто почиње 1918. године, а стандарднојезички, формално, тј. правописно, оверено је 1923. доношењем Белићевог Правописа српскохрватског књижевног језика. Тим се правописом, првим целовитим српским правописом, озваничава обједињавање двају унеколико различитих правописних узуса, српскога и хрватског, заснованих на вуковском фонолошком правописном начелу и на двема фонолошким графијама. Латиница продире у одавно профилирани српски етно-ортодоксни простор, потпуно обухватајући и муслимане, што поново подгрева наду католичке мултинационале и њене интегративне творевине, поштокављене хрватске нације, да обухвати што шири простор.

Ничим незадовољни у заједничкој држави, иначе персонификацији хрватске идеје и српске реализације - у којој не контролишу управу, војску и полицију, али контролишу банкарство, трговину и штошта друго, укључујући и ширење антисрпског расположења и у "туземству" и у "иноземству" - Хрвати су озлојеђени и језичким јединством, без обзира на то што су га сами успоставили. Огорчени што им се ускраћује могућност да "покупе" прекодрински и уопште "пречански" простор, Хрвати ипак не виде интереса у томе да напусте Вук–Даничићев стандарднојезички модел. Напротив, они га све више негују, уочавајући да се новоуспостављене области у Краљевини СХС и (потоње) бановине с православном већином од тог модела понешто дистанцирају. Дистанцирају се тако што западно од Дрине продире екавица с извесном, додуше неуједначеном, дијалекатском "оријентализацијом" православаца и муслимана у лексици, синтакси и стилистици.

Екавски Београд, и сам изворно на рубу новоштокавског дијалекта, понешто се већ тада, одмах након 1918, поводи за косовско-ресавским дијалектом, што ће до израза доћи нарочито након Другог светског рата, када се појачава унутарсрпска стандарднојезичка регионализација и варијантна диференцијација. У том раздобљу готово сви новоштокавски католици бивају кроатизирани, а муслимани су у све мањој љубави с онима који су им и језички и менталитетски ближи. Црна и Црвена интернационала једнако су несклоне Српству и Југославији, у којој виде оличење српске доминације и где је има и где је нема: прва подупире све метежнике и бунтовнике, па и шовинизиране "усташе", заправо усташке ("устаничке") терористе, док друга школује своје кадрове у КПЈ, особито оне који нису Срби, али и Србе уколико послушно и слепо грме против "великосрпске хегемоније" и "угњетавања" несрпских народа. Та се хегемонија приписује и језичкој политици и културно-просветној пракси монархистичког режима, који после 1929. негује илузионистичку теорију "једнога троименог народа", бивајући чврсто наклоњен "српскохрватском" називу језика и беневолентан према латиници, али без стварног гушења језичке засебности Словенаца и варијантне оделитости Хрвата.

Назначио сам само социолингвистичке оквире у којима режим види "спасоносност" каквог-таквог заједничког крова за све Србе и све несрбе. Тај кров од самог почетка прокишњава да би, с оснивањем Бановине Хрватске Споразумом Цветковић–Мачек (1939), претрпео праву провалу облака и коначан слом чим је Вермахт, огорчен војним државним ударом (27. марта 1941), грунуо у Краљевину Југославију наишавши у њој на мноштво разнобојних сабораца и противбојовника. Раздобље четврто окончава се 1941, али 1944. бива напола обновљено.

9. Раздобље пето (после 1945) не пориче јединство књижевног/стандардног језика Срба и Хрвата, уз повремено спомињање и "трећег" народа - Црногораца. Међутим, у употребу се враћају два правописа, Белићев и Боранићев, први у Србију и Црну Гору, а други у Хрватску, док се у Босни и Херцеговини подупире њихова неутрална (Vuković 1952) верзија. (Језичка стандардност и тада и много година после оверава се само правописом, јединим кодификованим стандарднојезичким помагалом, које традиционално залази и у друга, неправописна, стандарднојезичка питања.)

Притиснут страхом од Стаљинове сени и сенком живог стаљинизма, Титов режим допушта репризу Бечког договора (оног из 1850, у којем су Вук Караџић и Ђуро Даничић прихватили безимено језичко "уједињавање" Срба и Хрвата), у Новосадском (1954), који ништа не интегрише осим назива језика, али овог пута и њега на двогуб начин (српскохрватски//хрватскосрпски). Творци и поборници Новосадског договора обнављају онолико језичког јединства колико су га Хрвати самоуспоставили поткрај ХIХ века (1892–1901) и боре се за онолико језичког "заједништва" (које све више постаје еуфемизам за "братство и јединство") колико (не) разумеју проблем, гурајући под тепих и оно што разумеју и оно што не разумеју, вратоломно изграђујући "самоуправни социјализам" по логици прављења квадратуре круга.

Па ипак, изашао је двогуби полузаједнички Правопис српскохрватскога књижевног језика/Pravopis hrvatskosrpskoga književnog jezika (1960), који суштински афирмише пуно хрватско стандарднојезичко јединство (изговорно, абецедно и опште), као и његову експанзивност у БиХ, те оверава српску азбучно-изговорну и ину двогубост, ојачану после 1967. Тада постаје јасно да је Титов режим чврсто опредељен за то да на "српскохрватском језичком простору" оснажи центрифугалну засебност не само "трећег" народа, Црногораца, "признатог" још током Другога светскога рата и "револуције", него и да "открије" још један, "четврти", истојезички народ, - Муслимане, забацивањем њихове претежне непосреднопоратне "неопредељености". И исламу одани и атеизирани муслимани сада се национално "опредељују" као Муслимани, који после 1967. бивају виђени као засебан словенски, јужнословенски, југословенски и "српскохрватски" народ, с васељенским исламско-мухамеданским називом. Тим називом, с варирањем малог и великог почетног слова (м М), покушава се потирати разлика између религије и етније, теизма и атеизма, "алахофилије" и "марксољубља", "револуције" и "контрареволуције". Тако се гасила свака смисленост наводне револуције и њеног чеда, братства и јединства, Титове Југославије, "социјалистичког самоуправљања", "несврстане политике" и "мирољубиве коегзистенције", коју Хрвати преводе у унутрашњи "суживот".

Раздобље пето дуго је трајало вукући се к суноврату, наговештеном још 1967. управо хрватском језичком политиком, тј. њеним чедом Декларацијом о називу и положају хрватског књижевног језика. Иза ње је стало деветнаест националних институција, али јој се тобоже одупирао хрватски бакарићевски режим и његов титовски београдско-брионски светионик, да би та декларација била потврђена већ 1972. уставним амандманом који је увео овај галиматијас: "У СР Хрватској у јавној је употреби хрватски књижевни језик - стандардни облик народног језика Хрвата" (може се читати - свих Хрвата) "и Срба у Хрватској" (само тих Срба, што се означавају хрватским Србима), "који се назива хрватски или српски" (шта ту означава синтагма "хрватски или српски" - "стандардни облик" или [само] "народни језик" - остајало је неразговетно у временском одсечку између 1972. и 1990, када Фрањо Туђман сав тај галиматијас на познат начин распетљава и разјашњава).

Додуше, много година пре Туђмана све дилеме, у равни упоришних симбола, између државног опоравка и суноврата распршио је Владимир Бакарић 1977. године у једном интервјуу Радио Београду (Bakarić 1977), када се заложио за четворојезичност истог језика. Томе је научну подлогу обезбедио Далибор Брозовић устврдивши више пута да је "заједнички" језик "исти" само у значењу "тај, а не други", а не "исти" у значењу "такав, а не друкчији језик". Бакарић и Брозовић били су у тобожњем сукобу, али су и један и други, нарочито Бакарић, већ тада видели и "црногорски" и "босански језик". "Босански" је, додуше као "бошњачки", важећи само за муслимане/Муслимане/Бошњаке, формално потврђен 1995. с Дејтонско-париским споразумом, потврђен, дакле, у следећем раздобљу.

10. Раздобље шесто у Србији је отпочело 1991. године Законом о службеној употреби језика и писма. Њиме се не поништава, него се конкретизује уставна одредба о "српскохрватском језику" (она из Устава Републике Србије, 1990). "Српскохрватски језик", каже се у том закону, "када представља српски језички израз, екавски или ијекавски, назива се и српским језиком." Назив српски језик, без позивања на "српскохрватски", оверен је потом у Уставу СРЈ и у Уставу РЦГ (1992), као и у свему ономе што ће урадити и озаконити вође Трећег српског устанка, дигнутог у БиХ 1992. и завршеног у Дејтону 1995. године.

Трећи српски устанак, упркос свим неизвесностима, донео је Републику Српску, као посебно државно биће (ентитет) у оквирној, присилно конституционализованој, међународно признатој конфедералној држави Босни и Херцеговини. Тај устанак дао је предност екавици и ћирилици, конституенсима реалног српскога језичког стандарда (1993), али није "укинуо" ијекавицу и латиницу. Судбина српског народа и његовог стандардног језика носи бројне неизвесности, битно заоштрене продуженом бинационалном мотивацијом Црногораца и (само) делимичним међународним признањем Републике Српске.

Закључна напомена

Без ваљане историје српских књижевних идиома није могуће разумевање наше мучне језичке прошлости ни међу лингвистима ни у широј јавности, нити има јасних видика који би помогли поузданом осмишљавању српске језичке будућности. И језичка историја, ако је могуће, треба да буде учитељица живота, будућег нашега националног живота. Самосталност националног живота, наша "самобитност" (никако дословна, јер сами нисмо нити можемо бити), потврђиваће се у просвети и култури, а све друго ионако ће ићи под исти транснационални "кишобран", индустријски, постиндустријски, трговински и информатички. Све друго, осим језичкога и културног живота, биће унифицирано и стандардизовано другде, изван "ових простора", српских простора, који нису, нити могу бити, "етнички чисти".

Као члан Комисије за историју језичког стандарда, једне од осам комисија основаних у оквиру Одбора за стандардизацију српског језика (12. децембра 1997), осећао сам обавезу да понудим један подстицајан текст у којем бих назначио свој поглед на периодизацију наше књижевнојезичке и стандарднојезичке прошлости. Премда су и књижевни и стандардни језик дифузне категорије, они су, по моме мишљењу, два ентитета. Међутим, историја стандардног језика не може се приказати друкчије него кроз причу о историји књижевног језика. Буде ли времена и снаге, овој бих се теми радо вратио с амбициознијим настојањем да у нашу језичку прошлост опсежније завирим, и споља и изнутра.

Фусноте

1 Мада постоји и изворни лик црквенословенског језика, њега превасходно карактерише "варијантност", која се огледа у постојању тзв. националних редакција, тј. етнички и регионално условљених верзија, првенствено гласовно прилагођених говору појединих словенских племена и/или народа. Те се редакције такође називају језицима (нпр. рускословенски језик, српскословенски језик). Код Срба у Војводини у 18. веку јавила се и мешавина рускословенског, рускога и српскога народног језика, а понешто и српскословенског, настала с увођењем рускословенског језика у богослужење и администрацију Српске цркве, која је тако себе и своју паству бранила од прозелитизма Римокатоличке цркве и унијаћења, тј. признавања папске власти уз задржавање православног обреда. Рускословенски језик чак је и данас - уз српски језички стандард, у матичним земљама, и енглески језик, у дијаспори, у прекоокеанским земљама - (бого)службени језик Српске православне цркве. Мешавина која је споменута, названа славеносрпским језиком, стала је узмицати и пре реформе коју је извео Вук Караџић у 19. веку. Та реформа заправо је графијски, правописно и граматички довршила већ поодмакли процес продирања народног идиома у језик писане речи. Основица оног језика који је Вук истиснуо, доситејевског језика, већ је била "народна, али је он био препун српскословенских и руских елемената у горњем лексичком слоју, дакле у семантичким областима за које народни језик нема израза јер дата друштвена средина не располаже одговарајућим појмовима" (Ивић П. 1991: 226). "Раскид" са старим стањем који је извршио Вук Караџић био је мањи него што се мисли, али то, наравно, не умањује значај Вуковог реформског захвата, као што чињеница да свет српску ћириличку графију зове и "вуковицом" не опозива чињеницу да је главни реформатор српске ћирилице крајински Србин Сава Мркаљ (Младеновић 1967: 142–193, и 1983–1984: 3–25), а не Вук Караџић, који је заправо додао знак за фонему џ, непостојећу у изворним српским речима, за коју Мркаљ није имао решења, и што је четири Мркаљева диграма (дь, ть, ль, нь) претворио у монограме ђ, ћ, љ, њ, од којих су потоња два лигатуре, тј. знакови настали стапањем монограма л и н с "танким јер" (ь), и данас постојећим словом у руској, белоруској, украјинској, бугарској и русинској ћирилици. Да је задржана Мркаљева ћириличка постава, с додатним (системским), петим диграмом (гь=џ), без латиничке јоте, наша би ћирилица имала четири слова мање, била би 100% међународна, с економичнијим тастатурама ћириличких писаћих машина и нових електроничких справа, али и овако она добро погађа фонолошке и фонетске садржаје нашег језика и говора.

2 Свест о томе шта је било и како је било треба неговати и ослањати је на тачно утврђене историјске чињенице, које тек ваља истраживати или их треба, ако су већ истражене, превредновати, пошто више нема разлога да због "братства и јединства" и преосетљивости оних што су тобоже били "жртве великосрпске хегемоније" између два светска рата прећуткујемо шта је било и како је било. Најновији рат на Балканском полуострву, који ће можда изнедрити синтагме "трећи балкански рат" и/или "трећи српски устанак", вероватно ће стабилизовати етничке, националне па и језичке прилике - које су дестабилизовали па и унаказили резултати Првога и Другога светског рата. Политичка употреба историографске и културноисторијске грађе у "новим државним околностима" разликоваће се зацело од оне којој су склони поједини аутори у својим "огледима о српској етничкој и културној самосвести" (Маројевић 1991 и Маројевић 1994а-в). После најновијег рата (1991–1994) мало је вероватно да ће се множити Андрић(и) и Селимовић(и), последњи велики српски писци римокатоличке и муслиманске српске провенијенције. Титова национална политика успешно је довршила несрпске и антисрпске националне процесе, старије додуше од 1878. године, али оснажене вољом Римске курије и Аустроугарске монархије у потоњим годинама.

3 Не треба заборавити да у владајућој социолошкој теорији и пракси на Западу - нација означава појам који здружује народ и државу. Нација је, дакле, народ и држава заједно. Зато су Швајцарци не само демос (становништво које живи у једној заједници) него и нација, састављена од четири етноса (становништво по сродству, тј. истородству, које се оверава првенствено истојезичношћу, тј. свешћу о истом језику), немачког, француског, италијанског и ретороманског, који користе немачки, француски и италијански (стандардни) језик, док Реторомани као народ, као етничка група (мало их је да би били целовит етнос), користе (и) реторомански литераризовани идиом, недовољно моћан да би био стандардни језик. Белгијанци су такође нација, са два етноса (Валонци, с француским стандарним језиком, и Фламанци, с фламанским језиком, што је варијанта низоземског језика, који своју другу варијанту, холандски језик, такође поседује - у Холандији). Нација су и Британци (из којих су 1921. године искључени Ирци, жељни независности, који су, као католици, били терет протестантима Велике Британије), са закржљалим етносима Шкотима и Велшанима, па и (северним) Ирцима, од којих Ирци и Велшани настоје оживити готово одумрле домицилне језике и литераризовати их. Енглези се не труде око своје "самобитности", поготову стога што су се остали етноси практично "самопоништили", примивши енглески као свој језик и свевши се на регионални ентитет без етничког, а камоли националног самоисказа. О Америци и Американцима, у чијем се "лонцу за претапање" (melting pot) у једну нацију стално претапа мноштво етношчића из целога света, не треба ни говорити. Америка је, као засад једина велесила, заступник селективне теорије и праксе "људских права", а ни Европа се много не труди да прецизно утврди стандарде који би се, када је реч о правима етничких мањина, уважавали без обзира на то да ли те мањине јесу или хоће да буду и националне мањине, тј. етничке гране оних етничких стабала која су другде, обично у најближем суседству, постала нације. Јевреји су постали нација, али само у Израелу, док су другде верске, верско-културне или, понајчешће, интересне заједнице. Шта су Цигани (Роми), Курди и многи слични људи, односно људске скупине које имају (не само) једно име - тек ће се видети. Без државе, те етничке и засебнојезичке скупине доживљавају тужну судбину, за коју не мари ни америчка политика, а и како би марила кад се инспирише селективном заштитом људских права.

4 Назив "стандардна новоштокавштина" лансирао је 70-их година Далибор Брозовић, хрватски (социо)лингвиста радикалних и одавна нескривено изношених уверења о потреби језичког, културног, политичког и државног разлаза Срба и Хрвата, потоњи "допредсједник" хрватског председника Фрање Туђмана. Додуше, залагање за тај разлаз није подразумевало и разлаз на територији СР Хрватске а, у предвечерје његово, ни разлаз на територији СРБиХ. "И Хрватска се брани на Дрини" - узвикнуо је Д. Брозовић на конститутивном скупу муслиманске Странке демократске акције (СДА) у Сарајеву 1990. године. За Брозовића је тај назив, "стандардна новоштокавштина", годинама био замена за назив "српскохрватски" односно "хрватскосрпски језик", према којем је имао алергију, алергију која је данас постала готово општа.

5) Срба, тј. српских племена, било је западно од Дрине и северно од Саве и Дунава од самог њиховог насељавања на европски југ. Реку Уну неки историчари, почев од Порфирогенита, држе древном српском границом на западу, српско-хрватском етничком вододелницом, али је турско освојење одагнало Србе и даље на запад, до Беле Крајине и Трста, и много даље на север, даље и од Сент Андреје (данас предграђа Будимпеште), те до Галипоља на југоистоку.

6) Босну и Херцеговину, као "земљу", с границама (које ће постати "авнојске" 1945. г.), успоставља Аустроугарска - 1878. г. (Берлински конгрес). Те "земље", ни у којем, па ни у административном смислу, нема ни пре турске најезде ни за турске владавине, ни по опсегу ни по здруженом имену. "Ни 1878. године велике силе нису знале шта ће с Босном и Херцеговином" - рекао је негде 1992. године Хенри Кисинџер, 70-их година овог века моћни саветник америчких председника и амерички министар спољних послова, што су биле пренеле многе новине и радио-телевизијске станице.

7) Титу и његовој партији - формално до 1943. године, а фактички све до 1948. године, филијали Коминтерне - мало је било то што су обновили две српске државе, Србију и Црну Гору, додуше у саставу нове федералне државе. Успоставио је Тито и Босну и Херцеговину ("земљу" с краткотрајном аустроугарском "државном" традицијом, 1908–1918. године), углавном у њеним аустроугарским границама (али само с једним изласком на море, код Неума, без онога другог - изнад Херцег Новог), као "неутралну" српско-хрватску федералну јединицу, с национално "неопредељеним" муслиманима. Муслимани су - да би се опрали од геноцидних злочина над Србима (на стотине хиљада зверски побијених људи, у јамама, логорима и на другим губилиштима), у којима су служили Хрватима и борили се са Хрватима у истој "усташкој" војсци, нацистичкој испостави у окупираној Југославији (1941–1945) - одмах после рата (после 1945. г.) били спремни да своје српско "порекло" искажу и као српску народност. Срби су, наиме, највећим делом сачињавали антифашистичке и антинацистичке одреде и нову "народноослободилачку војску". Крајем 60-их година Тито је сменио неуко и остарело, партизанско, вођство у Босни и Херцеговини, са Србином Ђуром Пуцаром на челу, па ће њоме 70-их и 80-их година владати хрватско-муслиманска коалиција, с Хрватом Бранком Микулићем и муслиманом Хамдијом Поздерцем на челу. Муслимани су, за комунистичке власти, позних 60-их година проглашени "нацијом". "Када је ријеч о националном идентитету босанскохерцеговачких муслимана, незаобилазно је питање: зашто је једино њима тако упорно и систематски замагљивано и оспоравано њихово аутентично етничко поријекло? Сличан феномен није познат у историји ниједног другог исламизираног народа, да му је оспораван национални идентитет, због преласка на ислам" - каже амбасадор у пензији М. Мурадбеговић (Мурадбеговић 1994). Ко је и када тачно ту одлуку донео још није одгонетнуто, али без знања и сагласности Јосипа Броза Тита она није могла бити донесена. Одгонетање скраћенице СРБиХ (Социјалистичка Република Босна и Херцеговина) у пародичном исказу "Самостална Радња Бранка и Хамдије" збило се док је та "радња" била стабилна у својој "социјалистичкој изградњи". То одгонетање погађало је реално стање политичке моћи, тј. слабост српске позиције у све конфедералнијој Југославији након свргавања Александра Ранковића, њенога српског представника у најужем центру државне и партијске власти (1966). У међуратној Јужној Србији Тито је (1945. г.) успоставио Народну (касније, 1963. године, Социјалистичку) Републику Македонију, с новим језичким стандардом на основи локалних дијалеката, који, уз постојање моћне политичке воље, није (било) тешко направити, као што између два светска рата Македонцима није било тешко да се користе српским језичким стандардом и да се на њему школују. Северно од Саве, Дунава и Београда - који ће после Другога српског устанка постати српски главни град, на самој граници према Угарској - формирана је 1945. године Аутономна Покрајина Војводина, а у Старој Србији Аутономна Област Косово и Метохија. Обе ће те аутономне територије крајем 1960-их година добити атрибут "социјалистичких аутономних покрајина", које ће се, у држави конфедералног и бирократског "полицентризма", и саме "етатизовати". Према последњем Титовом уставу (1974), покрајине ће се изједначити по политичкој моћи, бирократској осамостаљености и сепаратистичким аспирацијама с републикама, па чак и с оном у чијем су саставу формално остале, СР Србијом (годинама најчешће узиманом) без или "ван" покрајина, која, и да је хтела, није могла водити сепаратистичку политику. То конфедерално устројство омогућило је и буну у јужној покрајини, САП Косову и Метохији, 1981. године. Отуда су у 40-ак година после Другог светског рата прогнане две-три стотине хиљада Срба, прогнане или отишле својом вољом због особито примитивног и разузданог бирократског зулума. Арбанашки сепаратистички национализам, толерисан али и подстицан све до Титове смрти (1980), био је 1981. г. службено означен као "контрареволуција", што му је много где обезбеђивало симпатије, па чак и као "иредентизам" упркос томе што то подручје Србије никада није било у саставу албанске државе.

8 Средњовековне српске земље јесу, првенствено, Рашка, односно Србија, и Дукља, односно Зета, земље јако променљивих и међусобно преузиманих и преклапаних територија. Оне су учиниле прве значајније покушаје у другој половини 10. века да се повежу у чвршће државне заједнице, одупирући се премоћном утицају Источнога римског царства, односно Византије, која се у тим земљама сукобљавала са Западним римским царством. Тај сукоб трајна је карактеристика српског поднебља. Краљевске титуле стизале су српским владарима и од Рима, односно од римског папе (1077. године краљевску је титулу, прву код Срба, од Рима добио Михаило, син зетског жупана Војислава, који је иначе запамћен по томе што је, користећи тешку ситуацију у Византији у другој половини 10. века, ујединио Зету и Рашку). Сукоби око превласти између Зете и Рашке, централне српске области, окончаће се средином 12. века у корист Рашке, и то под вођством Стефана Немање, великог жупана, рођеног у Рибници (данашња Подгорица, главни град савремене Црне Горе, која ће настати, као етатоидна теократска заједница, током турске владавине у жаришту средњевековне Зете). Немања ће објединити Рашку, Зету и Хум, данас део Херцеговине. Срби ће се већ у Немањино време - без обзира на то што ће историја удесити да они буду "Исток на Западу и Запад на Истоку" (како је говорио још св. Сава) - огромном својом већином наћи у православљу. Тек много столећа касније, историја ће удесити и то да од српског народног стабла стану све више отпадати његове католичке, или покатоличене, и исламизиране гране.

Стефан Немања (владао 1166–1196) родоначелник је средњовековне српске династије, која ће владати два века, достигавши највиши успон у доба Стефана Душана (краљ 1331–1345, цар 1345–1355), када српска држава захвата широке просторе данашње Србије, Црне Горе, Босне, Херцеговине, Албаније, Македоније, Бугарске и Грчке. Син Немањин Стефан Првовенчани (1196–1228) први је краљ међу Немањићима. Краљевску је круну такође добио од римског папе. Међутим, Растко Немањић, најмлађи Немањин син и будући свети Сава, први је српски православни архиепископ (1219) и утемељитељ аутокефалне православне цркве у Срба. На српском престолу било је још седам Немањића: краљ Радослав (1228–1233), краљ Владислав (1233–1243), краљ Стефан Урош Први (1243–1276), краљ Стефан Драгутин (1276–1282), краљ Стефан Урош Други Милутин (1282–1321), краљ Стефан Урош Трећи Дечански (1321–1331), отац Душанов. С Душановим се сином царем Стефаном Урошем (1355–1371) окончава династија Немањића и њихова владавина. Последња година Урошеве владавине (1371) памти се и као година почетка пропасти главне средњовековне српске државе након првога већег пораза од Турака у бици на реци Марици.

Језгро српске државе чуваће потом кнез Лазар Хребељановић (1371–1389), чија ће се војска сударити с турском у чувеној Косовској бици (1389), у којој гину и кнез Лазар и његов противник турски цар Мурат. Па ипак, коначна пропаст главне средњовековне српске државе, која после Лазареве смрти доживљава нов процват за владе његовог сина Деспота Стефана Лазаревића (1389–1427), збиће се с падом Смедерева (1459).

Средњовековна Босна свој је врхунац доживела под влашћу Твртка Првог Котроманића (бан 1353–1377. г. и краљ 1377–1391. г.), "краља Срба и Босне", чији ће наследници такође убрзо доживети слом. Пошто је више десетлећа била угрожавана и делимично покорена, Босна је коначно пала под Турке 1463. године, а њен последњи краљ Стефан Томашевић (1401–1463) био је погубљен.

Остатака самосталне српске државности ипак ће бити - до самог краја 15. века.

Чувар српске државне и народне традиције у свима српским земљама за дуги низ година робовања под Турцима била је Српска православна црква, тј. њене често присилно раздвојене и управно осамостаљене, односно присилно аутономне епархије, и њена Патријаршија (успостављена 1346. године за владе цара Душана). Патријаршија ће се привремено угасити 1463. године, с патријархом Арсенијем Другим. Турци ће Патријаршију обновити 1557. и укинути је поново 1766. године, али ће поједине њене епархије, односно митрополије - међу којима су најистакнутије Карловачка митрополија, са седиштем у Сремским Карловцима, седамдесетак километара северозападно од Београда, и Цетињска митрополија - обезбеђивати континуитет целе цркве. Српска православна црква аутономно ће деловати у угарском, односно аустроугарском, и турском државном оквиру, одолевајући, не увек успешно, унијатским притисцима и претњама "турчењем", односно исламизацијом. На подручју Зете, чију ће државну традицију понајвише следити Црна Гора, од давних година средњег века, заправо још од 9. века па до данас, делује и Барска надбискупија, са седиштем у Приморју, у Старом Бару, као огранак Римокатоличке цркве. Њен челник и данас носи титулу "надбискуп барски и примас српски", али он одавно не следи ни српску државну ни српску народну традицију.

Све православне епархије на подручју прве Југославије ујединиле су се тек 1920. године, поново с рангом патријаршије, чије је седиште отада у Београду.

У обновљеној српској држави, после Првога и Другога српског устанка (1804. и 1815. године), у Шумадији и моравској Србији, новом жаришту српске државе, смењиваће се две постустаничке династије - Карађорђевићи (по Карађорђу Петровићу, вођи Првог устанка) и Обреновићи (по Милошу Обреновићу, вођи Другог устанка). Династија Обреновића угасиће се 1903. године, остајући без иједног мушког потомка. Њу је у Мајском преврату срушила група српских официра (завереника), погубивши последњег краља у тој династији - Александра Обреновића и његову супругу краљицу Драгу Машин.

У првобитној, изворној Црној Гори - слободној српској оази која је десетлећима обитавала на подручју четирију турских нахија (данашња општина Цетиње) - формираће се државица с теократском влашћу, оличеном у цетињском митрополиту. Њену славу персонификоваће митрополити Петар Први (1789–1830) и његов синовац Петар Други, песник, владалац и владика црногорски и брдски (рођен 1813, владао 1830-1851, умро 1851). Ту ће славу мало потамнити Никола (рођен 1841, кнез 1860–1910, краљ од 1910, умро 1921), који је на власти формално све до 1918. године, до формирања Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца. У Црној Гори, и оближњим српским крајевима које ће она окупити, народна епска и црквена традиција понајбоље је чувана кроз више векова под турском владавином. Црна Гора доживеће међународно признање на Берлинском конгресу 1878. године, остајући раздвојена од Србије Новопазарским санџаком, чиме су велике силе сведочиле о својој вољи да не допусте уједињење ни источног огранка српског народа. Црна Гора прошириће се, у 19. и 20. веку, знатно изван својих првобитно веома уских граница, прошириће се и као земља и као држава, и као кнежевина и као краљевина, на многе суседне српске крајеве, откидајући и ослобађајући, све до 1913. године, од одумируће Турске империје комад по комад своје српске земље.

Хрватска државна традиција није имала, ни приближно, тако дубоке корене као српска, понајмање у душама широких народних слојева. Католичка трансетничка и многодржавна организација - тј. Римокатоличка црква, централистички уређена сила с целибатски организованим свештеничким редовима - задуго није показивала превелико интересовање за ситне етничке специфичности и њима примерена национална гибања. Њене бискупије нису никада имале велику самосталност, али је њен центар помно следио крупна светска кретања и подупирао великодржавне, односно великонационалне пројекте, вазда инспирисане освајачким, империјалним циљевима. Суседи оних земаља које су се водиле као хрватске, или ће такве постојати у време закаснелог деловања хрватског и "илирског", али хрватоидног, националног покрета у 19. столећу, били су, готово редовно, империјалне силе, велике и мале, старије и новије. У те суседе спада и Византија, односно Турска.

Хрватске земље стичу двогубу државну организацију у 9. веку (Далматинска и Посавска Хрватска), с врло ограниченом аутономијом и вазалним положајем у оквиру франачке и угарске државе. После смрти Карла Великог (814) и слабљења франачке државе, за његових наследника, почетком 10. века, Посавска Хрватска прикључила се Далматинској те је за владе Томислава (910–930. г.) Хрватска проглашена краљевином (925). Она ће свој успон и знатно ширење доживети за владе краља Петра Крешимира Четвртог (1058–1074). Међутим, после битке на Гвозду (1102. г.) гаси се хрватска државна самосталност те је Хрватска потом у саставу Угарске све до битке на Мохачу (1526. г.), када пада под власт Хабзбуршке монархије а затим знатним делом и под власт Отоманске империје.

Делови оне балканске и средњоевропске територије који су под влашћу Ј. Б. Тита (1945–1980) и после његове смрти (1980–1991) били Народна (1945–1963) и Социјалистичка Република Хрватска (1963 - крај 1991. г.), као федерална јединица у саставу федерално (до 1974) и полуконфедерално уређене Југославије (1974–1991), налазиће се неколико столећа под влашћу Аустрије и Угарске (од 1867. г. Аустроугарске), Дубровачке и Млетачке републике, а краће време и Наполеонове Француске. С падом Млетачке републике (1797), која ће једно време улазити у састав Аустрије (1815–1866) да би завршила у уједињеној Италији (од 1866), део Хрвата делиће млетачку судбину, судбину њених територија. Италија ће после слома Аустроугарске (1918) преузети Истру, Ријеку, Задар и неколико отока, а све друге територије ушле су у састав Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, односно (од 1929) Краљевине Југославије. Прва Југославија, чију федерализацију, у први мах, 1918. г., нису желели ни Хрвати, федерализоваће се на њихов захтев 1939. г., када је од двеју бановина (Приморске и Савске), с деловима још неких, формирана Бановина Хрватска како би се решило "хрватско национално питање". Срби нису желели, или нису умели, ни 1939. г. ни пре тога, утврдити границе своје "федералне јединице". Утврдиће их 1945. г. Титов режим на најгори могући начин.

Пре 19. века нема ни сједињеног Хрватства као народа, а камоли хрватске нације, ни у чему па ни у језику, а пре настанка Југославије ни услова да се тај народ ваљано територијално обједини, с тим што је највећа територија с хрватским називом успостављена 1941. г. под Хитлеровим кишобраном: обједињавањем територија Бановине Хрватске (без Далмације) и Босне и Херцеговине у "Независну Државу Хрватску" (1941–1945), у државу мрака и злочина те масовног геноцида Срба, Јевреја и Рома.

Транснационални карактер Римокатоличке цркве и живот у саставу моћних католичких држава и Турске отежали су "буђење" и сазревање хрватске националне свести, која ће, заправо, обухватити три веома различите етно-језичке скупине, од којих је само једна, она приморска и оточка, била обележена фактички засебним хрватским језичким системом, "чакавским наречјем". То је наречје, мада једино аутентично хрватско - пошто се хрватска национална свест, у 18. и 19. веку, раширила међу католичким штокавцима, а већ је, од друге половине 17. столећа, била усађена у кајкавском Загребу и суседним кајкавским жупанијама - прво отпало као кандидат за хрватски језички стандард. У једном часу, око 1830. године, кад се под жезлом Хабзбурговаца налазе и кајкавци и чакавци па и знатан део католичких штокаваца (осим оних у БиХ), у кајкавском Загребу доноси се одлука о томе да је штокавско наречје, мада књижевности код несловеначких католика има на сва три наречја, једини темељ хрватскога језичког стандарда. Ту судбоносну одлуку доносе кајкавски челници илирског покрета под вођством Људевита Гаја, чија кајкавска "Даница" почиње излазити на штокавском већ 1836. године.

Дакле, у срцу кајкавштине доноси се одлука од епохалног значаја за све католике на "овим просторима" који не говоре словеначки, тј. оне кајкавске говоре који ће "произвести" Словенце и словеначки језик. Да ли су на ту одлуку могле утицати хабзбуршке власти и Римска курија, или је посреди адекватно реаговање на ондашња романтичарска збивања у Европи, међу Србима у суседству и онима у Србији, која се успоставља као држава - тешко је рећи, али је лако претпоставити да се на надирање и учвршћивање српске народне и националне свести могло одговорити на различите начине. Могло се одговорити јачањем основе која омогућује понајбоље супротстављање мађаризацији и германизацији, а, с временом, и снажењем основе на којој се, с истим језиком али под другим именом, пружа отпор србизацији, односно југославизацији с (једно)националним предзнаком.

У Хрватској су се, пре него другде, појавиле и јужнословенске идеје, укључујући и политички захтев, након успостављања Аустроугарске монархије (1867), да се Монархија тријалистички преуреди, да се раскине Хрватско-угарска нагодба (1868). После преломне 1848. године и нестанка илирског покрета, хрватско грађанство, задојено и јужнословенским расположењем и потоњим тријализмом, стало је подупирати и стратешку линију великохрватског национализма и тактичку линију ширега јужнословенског окупљања, па је морало доћи или до сукоба са српским национализмом или до озбиљних унутрашњих деоба и трзавица. Разуме се, било је и спорадичне сарадње са српским националним покретом, али је сукоб с њиме односио превагу. Тај сукоб није било тешко продубити, нарочито после одласка Турака из Босне и Херцеговине и њиховог уласка у Аустроугарску (1878). И имао га је ко продубити: Ватикан, Аустроугарска, Немачка! Да се нашао ко моћан и заинтересован да подупре "илирску", односно јужнословенску националну интеграцију, ствари би се другачије развијале, а не у знаку сукобљавања. Није се нашао нико. Део хрватскога народа уживао је десетлећима аутономију оличену у "Хрватском сабору", али је изван непосредног зрачења тог сабора остајало приморско, далматинско и чакавско Хрватство, а поготову оно закаснело, босанско. На челу тог сабора нашао се једно време и познати писац Иван Мажуранић (1873–1880), који је замењен мађароном Л. Пејановићем (1881–1883) а потом и Мађаром Куен-Хедерваријем (1883–1903).

За Куен-Хедерваријеве комесарске управе, без Сабора и уставности, постало је очито да се хрватски и српски национални покрет не могу слити и да ће "посљедњи корак хрватске језичне интеграције" - изведен помоћу Вуковог српског језичког модела - послужити сврси што шире хрватске националне интеграције, а не јужнословенског сједињавања. Требало је да та интеграција понајпре захвати све католике "хрватскога или српскога језика" - што је назив језика на који је Сабор, док је деловао, невољно пристајао (уз назив "југославенски језик", краткотрајно важећи) - али не само католике. С "развојачањем" Крајине (1873) и њеним потоњим делимичним присаједињењем Хрватској (1881), апетити за што ширу интеграцију под хрватским именом и у такозваној троједници и у Босни и Херцеговини, с обухватом и православаца и муслимана - довели су до језичке интеграције са Србима, до победе такозваних хрватских вуковаца, али не и до шире (једно)националне интеграције Јужних Словена.

До те интеграције није дошло чак ни после 1918. ни после 1945. године, када је Хрватство силом прилика ушло у Краљевину Срба, Хрвата и Словенаца, односно у нову, тзв. Титову Југославију. Ушло је без воље, заједно с инојезичким али истоверним Словенцима, настојећи, и са спољним подстицајима и због унутрашњих порива, да из шире заједнице изађе када се за то пружи прилика. И пружила се почетком 1992. године - Ватикан пре свих а затим и Европска заједница, највише под утицајем ојачале уједињене Немачке, признали су независност Словеније и Хрватске, отворивши истовремено и питање Босне и Херцеговине, која је у априлу 1992. године такође "извојевала" независност. Отворен је и заоштрен, можда више него икада пре, и српско-хрватски сукоб.

Распад Југославије, очигледно, део је ширега светског процеса и нестанка социјализма као светског поретка. Народи који су сачињавали Југославију, и стари и нови, лако су се "самоопределили" за распад. Срби су му пружили отпор и отворили своје питање, питање права српскога народа на самоопредељење. Грађански и верски рат избио је и зато што се Србима хтело ускратити оно што је другима признато. Рат су изазвали Словенци и Хрвати, подстакнути споља, дакле они који су хтели да ускрате Србима оно у чему су видели своје природно право, јер нису хтели да оду сами него, барем Хрвати, и заједно са Србима изван Србије, али без њихове воље. Да су Словенија и Хрватска изазвале рат у бившој СФР Југославији 1991. године, потврдиће, много касније, ондашњи амерички министар спољних послова (Бејкер 1995), говорећи у америчком Конгресу 13. 1. 1995. године.

9 Графија Саве Мркаља имала је 26 слова, тј. 29 графема, једну мање од потоње Вукове ћирилице. Мркаљ није понудио решење за фонему џ, а диграми дь, ль, нь и ть представљали су решења за фонеме ђ, љ, њ и ћ. За те фонеме Вук Караџић касније ће одредити посебна слова, монограме, којима се и данас служимо (у словима љ и њ, својеврсним лигатурама, лако препознајемо танко јер, срасло с изворним словима л и н). Мркаљ је, изванредно наслућујући фонемску структуру новог српскога књижевног језика, имао храбрости да одбаци чак 16 знакова у затеченом инвентару од 42 словна знака (исп. Мркаљ 1994, стр. 173, на којој је, нажалост, изостало једно од 42 "затечена слова" - слово з). Мркаљеве графеме сасвим задовољавају критеријуме фонолошког правописа (једна графема увек представља једну [те] исту фонему, па би и без потоње Вукове графије и ортографије српски правопис био [морфо]фонолошки, тј. првенствено фонолошки), с ретким отклоном к морфофонолошком (раније "коренском", "етимолошком") и фонетском правописном начелу.

10 Гласа х није било у тршићком говору (ни у већини новоштокавских народних говора), па га нема ни у Рјечнику из 1818. године. Осим тога, Вуков изворни говор и његов Рјечник из 1818. карактеришу још неке, касније одбачене особине: тзв. најновије или јекавско јотовање (нпр. ћерати и ђевојка), потом прелазак секвенце мн у мл (млоги и сл.), односно у вн (тавна, гувно) те прелазак мњ у мљ (сумља). Да Вук није одступио од тих особнина "свог" типа народног говора (исп. Ивић 1966: 25–26), наш би језички стандард садржао низ "аномалија" (завршетак именских основа, због изостанка гласа и слова х, и на самогласник, нпр. ду, снаа, сирома уместо дух, снаха, сиромах; нове, и непотребне, сугласничке алтернације т : ћ у летим : лећети, д : ђ у дијете : ђетета, н : л у путник : најамлик, м : в у тама : таван итд.). Неке такве "аномалије", истина, Вук је искључио и пре Рјечника из 1818. г., одричући се гласова ś и ź, који су нашироко били засведочени и у Тршићу и у јекавским новоштокавским говорима другде (śедим : сиђети; иźеди : изједи; źеница : зјеница), а неке је уклонио потоњи развој, пребацујући из недозрелог језичког стандарда у супстандардне идиоме нпр. ликове тица, чела и шеница (место стандардизованих ликова птица, пчела и пшеница), трпљети и сврбљети (место трпјети и сврбјети), овијех и нашијех (место ових и наших), док су ликови нијесам и сјутра (свугде осим у језичком стандарду у Црној Гори) одавно уступили место ликовима нисам и сутра. Све ово може се коме чинити као ситница, али, да је преживело у језичком стандарду оно што је замењено бољим решењима, постојећим екавско-ијекавским (изговорно-исписним) двојствима придружила би се двојства и мноштва сасвим непримерена природи језичког стандарда.

11 Нека и овде буде забележено да су Декларацију о називу и положају хрватскога књижевног језика потписали: Матица хрватска, Друштво књижевника Хрватске, Хрватски центар Пен-клуба, Хрватско филолошко друштво, Одјел за филологију Југославенске академије знаности и умјетности (ЈАЗУ), Одјел за сувремену књижевност ЈАЗУ, Институт за језик ЈАЗУ, Институт за књижевност и театрологију ЈАЗУ, Катедра за сувремени хрватскосрпски језик Филозофског факултета (ФФ) у Задру, Катедра за сувремени хрватскосрпски језик ФФ у Загребу, Катедра за повијест хрватског језика и дијалектологију ФФ у Загребу, Катедра за старију хрватску књижевност ФФ у Задру, Катедра за старију хрватску књижевност у Загребу, Катедра за новију хрватску књижевност ФФ у Задру, Катедра за новију хрватску књижевност ФФ у Загребу, Институт за лингвистику ФФ у Загребу, Институт за науку о књижевности ФФ у Загребу, Старославенски институт у Загребу и Друштво књижевних преводилаца Хрватске. Било је то пре скоро 28 година, а откако је "заведено" братство и јединство (1945) протекле су биле тек непуне 22 године. Имена оних четрдесетак чланова Удружења књижевника Србије који су "препознали" шта се хоће и шта се спрема незгодно би било наводити јер би се из те групе морали излучити они који су врло брзо повукли свој потпис. Међутим, има неке симболике у томе што је у загребачком листу Телеграм (17. 3. 1967) - на истој, првој страници, на којој уз текст Декларације стоје имена њених потписника - крупним словима овако најављен један текст на 3. страници: "Ових дана навршило се 10 година од смрти истакнутог југославенског револуционара, сликара и новинара Моше Пијаде (1. 1. 1890–15. 3. 1957). Тим поводом редакција Телеграма објављује један мање познат разговор с Мошом Пијаде о његову сликарству." Да се у Београду нашао когод да поводом 10-годишњице Мошине смрти и нулте годишњице Декларације пронађе и објави текст Мошиног пројекта о аутономији Срба у Хрватској (о чему ће, много касније, писати Владимир Дедијер, који је запамтио и забележио како се М. Пијаде провео кад је тај пројекат предао врховном команданту и вођи револуције) - била би спасена част српске интелигенције, која у своме покрету отпора није била нарочито довитљива и акрибична.

12 Да је среће, српском језику у уставној одредби о службеној употреби његовој не би се придруживали никакви додатни атрибути, поготово не они о неким његовим изговорним категоријама, и то још у генитиву (мада би нпр. било прикладније употребити инструментал, дакле "с екавским и ијекавским изговором"). Испада као да се жели, у самом називу, тврдо истаћи оно што дели српски језички стандард. Да је среће, на ту деобност не би се упирало уставним прстом. Додуше, не би било нормално у устав уписивати ни евентуалну намеру да се деоба превлада, или, да употребим један кроатизам, докине. Ту двострукост, наиме, немогуће је "укинути" ни у прошлости ни у будућности, нити је уопште треба укидати изван језичкога стандарда, јер може слободно живети у урбаним супстандардним говорима, у литерарном идиому, у изворним народним говорима - дијалектима. Међутим, опстанак те деобности у језичком стандарду није израз његовог "богатства", шта год о томе говорили и писали неупућени добронамерници па и поједини српски лигвисти и након распада бивше вишенационалне државе. Они као да не желе ни чути ни разумети да се залагање за унификацију не односи нпр. на литерарни идиом (књижевни језик) - ни прошли, ни садашњи, ни будући - него само на језички стандард (в. Статус [и]јекавице у стандардном језику 1994). Опстанак те деобности злехудо је сведочанство о нејединствености и недовршености језичког стандарда, чији двогуби лик нема смисла узимати као свршену ствар у векове векова. Расколну деобност језичког стандарда задржавају само они народи који се не умеју интегрисати или им се ускраћује право да се интегришу.

13 Међутим, број фонема у српском језичком стандарду неће се нити се може мењати (вероватно ни у хрватском, мада се "беспутници повијесне збиљности" и тога могу сетити), а није га баш лако ни установити, јер још има несагласности око тога да ли су консонат р и вокал р две или једна фонема, што вреди и за сонат ј и вокал и. Број фонема бива много већи од 30 ако се не узму у обзир "супрасегменталне фонеме", прозодијски елементи (четири акцента и две дужине, заправо дужина и краћина), као засебни чиниоци који врше разликовну функцију попут тзв. сегменталних фонема (узмимо за пример две речи: грд = врста падавине и грвд = насеље, где су // и /в/ једнако разликовни као фонеме /п/ и /б/ у речима пара = вода у гасовитом стању и бара = део земљишта покривен водом). Број падежа нпр. тешко се може мењати, што важи и за број глаголских облика и за ступњеве поређења придева и прилога за начин. Све је то исто у "оба" језика, у српскоме и хрватском, а биће и у "трећем", "бошњачком", чија се "међусобна разумљивост" смањује само због "шумова у каналу", у које спада прекомерна употреба тзв. туђица и неологизама, а понајвише због помањкања језичкога и општег образовања. Та два, или три, језичка стандарда и даље ће "спадати" у један сложени стандардни језик, у једну "језичку мелодију", с различитим, варијантно јако упадљиво оцртаним - изведбама, интерпретацијама и стилизацијама.

У новим државним околностима, како год се оне расплеле, сваки ће се народ сам старати о своме стандарднојезичком идентитету, а "заједништва" ће бити онолико колико га има у језичком систему, у његовом одавно одабраном и тешко променљивом стандардном моделу.

>>


// Пројекат Растко / Лингвистика и филологија //
[ Промена писма | Претрага | Мапа пројекта | Контакт | Помоћ ]