Kritike


Autor je nameravao da – pod raznim pseudonimima – napiše nekoliko veoma pozitivnih i (nešto manje) umereno uzdržanih kritika, ali pošto neobjavljenu knjigu još niko nije čitao osim njega, shvatio je da će svi znati da je kritike napisao on, pa će reći (iza leđa mu), eto šta je čovek kadar da učini radi honorara.