Јежи Бартмињски

Језик – слика – свет: Етнолингвистичке студије

Приредио Дејан Ајдачић, Превела Марта Бјелетић
Београд, SlovoSlavia
2011

ISBN 978-86-87807-04-4


Садржај

Реч аутора 7

Чиме се бави когнитивна етнолингвистика 9-40

Језичка слика света

Појам језичке слике света и начини његове операционализације 41-69

Вредности као основа језичке слике света 71-92

Когнитивна дефиниција као инструмент описа конотације 93-106

Место хиперонима у лексикографској дефиницији 107-117

Профили и субјективна интерпретација света 119-130

Динамика категорије тачке гледишта у језику, тексту и дискурсу 131-168

Стереотип као предмет лингвистике 169-194

Стереотипи

Matka (мајка). Пољски стереотип 195-217

Dom (кућа/дом) у пољском језику са физичког, друштвеног и културног аспекта 219-243

Ojczyzna (отаџбина/домовина). Основни стереотип и његови идеолошки профили 245-270

Prowincja (провинција) у кругу митова интелигенције 271-289

Lud (народ). Профили појма и њихови културни контексти 291-312

Етнички и идеолошки стереотипи

Како се мења стереотип Немца у Пољској 313-342

Пољски стереотип Руса и његово профилисање у јавном дискурсу 343-380

Семантика и политика. Нови профил пољског стереотипа Украјинца 381-407

Wschód : Zachód (излазак : залазак Сунца / Исток : Запад). О симетрији значења и културној диференцијацији профила 409-418

Prawica : lewica (десница : левица). Начини профилисања појмова 419-427

Упоредна истраживања

Концепција језичке слике света у програму компаративних славистичких истраживања 429-447

Опозиција swój : obcy (свој : туђ/стран) и проблем језичке слике света 449-479

Литература 481-529
Белешка о издању 531-536
Белешка о Јежију Бартмињском (Дејан Ајдачић) 537-549
Индекс имена 551-569

На корицама књиге налази се репродукција слике пољског уметника Јарослава Јасниковског „Крај 20. века“ објављеној уз сагласност аутора и галерије „Touch of Art“. http://www.touchofart.eu

Језик, слика, свет : етнолингвистичке студије / Јежи Бартмињски ;приредио Дејан Ајдачић ; превела Марта Бјелетић. - Београд : SlovoSlavia,2011 (Београд : Драслар партнер). - 569 стр. : табеле, граф. прикази ; 24cm
Антологијски избор. - Тираж 400. - Белешка о издању: стр. 531-536. - Стр.537-549: Белешка о Јежију Бартмињском / Дејан Ајдачић. - Напомене ибиблиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 481-529. -Регистар.

Дистрибуција Bookbridge

На Растку објављено: 2011-08-13
Датум последње измене: 2011-08-13 06:10:44
 

Пројекат Растко / Словенска етнолингвистика