11.05.2012.

Конференција "Словенска фантастика"

Катедра словенске филологије и Центар славистике Института филологије Кијевског националног универзитета "Тарас Шевченко"

организују 11. маја 2012. године

међународну научну конференцију “СЛОВЕНСКА ФАНТАСТИКА”

Програм предвиђа пленарну седницу и рад по секцијама. На конференцији ће бити представљени и дискутовани реферати о следећим проблемима:

 • Пагански демони и богови у словенским књижевностима.
 • Апокалиптички и катастрофички мотиви словенске фантастике.
 • Алтернативна историја у словенским књижевностима.
 • Раширени разум в научној фантастици.
 • Генологија, тематика, језик словенске фантастике.

Конференција ће бити одржана на адреси: град Кијев, булевар Тараса Шевченка, 14.

Радни језици – сви словенски.

Позивамо на учешће украјинске и иностране научнике. Заинтересоване колеге молимо да до 15. марта 2012. године пошаљу Организационом комитету пријаве са темом реферата, научним звањем, местом запослења, контактима, информацију о потреби резервације места у хотелском комплексу Кијевског универзитета и термином боравка.

Текстови реферата ће бити објављени у зборнику научних радова “Словенска фантастика”. Материјали за објављивање се предају Организационом комитету на дан свршетка конференције у електронској варијанти (у два примерка, од који један у формату RTF) и одштампаним текстом у коме је примењено овакво форматирање:

 • Фонт Times New Roman
 • Величина 14 pt
 • Размак 1,5
 • Поља горње и доње – 2 см, лево и десно – 2 см
 • Библиографија налази се на крају чланка и уређује се по азбучном/алфабетском реду према наведеном узору описа одређених врста библиографских извора:

Виноградов В. С. Лексикология испанского языка : [монография]. – [1-е изд.]. – М. : Высшая школа, 1994. – 192 с.

Проблеми типологічної та квантитативної лексикології : [зб.наук.праць / наук. ред. Каліущенко В.]. — Чернівці : Рута, 2007. — 310 с.

Головко Е.Б. Исследование наречных фразеологических оборотов испанского и английского языков / Е. Б. Головко, О. В. Фролова, Е. А. Бармина // Материалы десятой юбилейной междунар. Конф. [“Высшее образование в ХХI веке: Информация – Коммуникация – Мультимедиа”], (17-19 сентября 2003 г.). – Севастополь : СевНТУ, 2003. – С. 205-209.

Ма Шуін. Проблеми психологічної підготовки в системі фізкультурної освіти // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 5. — С. 12—14.

Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. “Крим-2003”) [Електронний ресурс] / Л.Й. Костенко, А.О. Чекмарьов, А.Г. Бровкін, І.А. Павлуша // Бібліотечний вісник. – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.

 • Библиографске белешке треба давати истим фонтом у квадратним заграда. Први број је редни број белешке у списку литературе, а други број је број странице. Број избора и број странице се раздвајају зарезом, бројеви извора раздвајају се тачком и зарезом [1], [1, 23], [5, 47; 7, 57].
 • После наслова а пре текста се дају анотација (апстракт) и кључне речи на језику текста и енглеском језику.

Цена публикације 15 гривни (1,5 евро) по страници.

Организациони комитет задржава право да не прихвати теме реферата који не одговарају тематици конференције или не садрже научну новину.

Котизација за учешће је 40 гривни (4 евра) и плаћа се при регистрацији учесника.

Финансијске трошкове, повезани са учешћем на конференцији, покривају сами учесници.

Оргкомитет конференциї: м. Київ, б-р Т.Шевченка ,14, к. 128 (кафедра слов’янської филологиї)

Тел.: (044) 239-33-73, E-mail: slavfantastika@ukr.net

centrslavistiki@ukr.net

ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ на међународној научној конференцији “СЛОВЕНСКА ФАНТАСТИКА” 11. маја 2012. године

Име и презиме

Научно зване

Универзитет, Институт, Кафедра

Контактна поштанска адреса

Контактни телефон

Контактна електронска адреса

Тема реферата

Смештај потребан / није потребан

датум доласка:

датум одласка:

Пријаву шаље:

Финансијске трошкове, повезани са учешћем на конференцији, покривају сами учесници.

Пријаву можете да пошаљете Оргкомитету до 15. марта 2012. године.

На Растку објављено: 2012-02-08
Датум последње измене: 2012-02-08 19:05:23
Спонзор хостинга
"Растко" препоручује

IN4S Portal

Плаћени огласи

"Растко" препоручује