Гордана Петковић

Сенка сокола

2010.

Издавач
Либер, Београд

Уредници
Соња Вишњић-Жижовић и Предраг Жижовић

Дизајн корица и цртежи
Милан Блануша

Рецензенти
Коста Богдановић и Вид Вукасовић

Превод
Вид Вукасовић

Приређивач
Биљана Радовић

Припрема и прелом
Јелена Горички

 

Уредник електронског издања
Тамара Лујак


Хвала Милану Блануши на подршци у реализацији и на особеној иреализацији.

Many thanks to Milan Blanusha for his support whike I was working on this book and for his self-realization as an artist.


Испод тамних облака - бела птица. Прилазим кедровој шуми, у снегу, крај мојих ногу – вучји трагови.

Under dark clouds - a white bird. I approach cedar forest. In snow, near my feetwolf’s traces.


 

ПОД ОБЛАКОМ
СЕНКА БЕЛЕ ПТИЦЕ
ВУЧЈИ ТРАГОВИ

UNDER THE CLOUD
SHADOW OF A WHITE BIRD
WOLF`S TRACES

 

ВАЗДУХ У МЕХУ
НАПУШТЕН НАКОВАЊ
-НЕМА КОВАЧА

AIR IN BELLOWS
ABANDONED ANVIL
-THE BLACKSMITH IS GONE

 

ТИШИНА СЕ ЧУЈЕ
НА НЕБУ
ВЕЛИКИ МЕДВЕД И ЈА

SILENCE IS HEARD
IN THE SKY
THE GREAT BEAR AND ME

 

ЧОВЕК И СЕНКА
У ТРЕПТАЈУ ОКА
ЈЕДНО

THE MAN AND HIS SHADOW
IN THE EYE’S TWINKLE
ONE

 

КАМЕН КАМЕНУ
КРОЗ МАГЛУ ИЗРОНИ
ЗЕЛЕНИ ЗМАЈ

STONE TO STONE
EMERGING FROM THE MIST
THE GREEN DRAGON

 

НА СПИРАЛНОЈ СТАЗИ
СРЕТОШЕ СЕ
БЕЛИ ВУК И ЗРАК

ON THE SPIRAL PATH
ENCOUNTER
OF A WHITE WOLF AND THE BEAM

 

ЦРВЕНО – КАП
ЗЕЛЕНО – ВИР
НАРАНЏА – БОЈА НЕБА

RED –DROP
GREEN – WHIRLPOOL
ORANGE – COLOUR OF THE SKY

 

НА ОГЊЕНОЈ ЗЕМЉИ
СТОЈИМ ИСЦЕЉЕНА
С МАСКОМ ПРЕДАКА

UPON FIERY GROUND
I STAND HEALED
WITH THE MASK OF MY ANCESTORS

 

М.Б.

ЦИНОБЕРОМ
МАЈСТОР СЛИКА
ПЛАНИНУ НА МАХ

WITH CINNABAR
THE MASTER PAINTS A MOUNTAIN
IN A SINGLE STROKE

 

М.Б.

ЦИНОБЕРОМ
ИСЛИКАН
УТИХНУ ДАН

PAINTED
WITH CINNABAR
THE DAY BECAME SILENT

 

ОРЛОВОМ КРШУ, М.Б.

ОРЛОВ КРШ
НЕБУ У СУСРЕТ
ОСЛОБАЂАЊЕ

TO THE EAGLE’S ROCKS, M.B.

THE EAGLE’S ROCKS
MEETING WITH SKIES
LIBERATION

 

ЗНАКЕ ИСЛИКАВА
РУКА МАЈСТОРА
ЗМИЈСКИ ТРАГ

SIGNS PAINTED
BY HAND OF THE MASTER
SNAKE TRACE

 

БОСО СТОПАЛО
ДОТИЧЕ ЦВЕТ ЛОКВАЊА
ШШШШШШ...

THE BAREFOOT
TOUCHES WATER LILY
SSSSSSSS…

 

КРОЗ МЕЋАВУ
СВА МОЈА ЛИЦА
ПРОМИЧУ

THROUGH THE SNOW STORM
ALL MY FACES
ARE PASSING BY

 

ЛЕДЕНА КИША
НА ПРЕВРНУТОМ ЧАМЦУ
ГУГУТКА

ICY RAIN
ON THE UPTURNED BOAT
A TURTLEDOVE

 

У РУЦИ – ДРЕВНИ МАЧ
У ШКОЉЦИ – БИСЕР
ВЕШТИНА ЈАХАЊА

ANCIENT SWORD IN HAND
IN THE SHELL – A PEARL
MASTERY OF RIDING

 

У ТКАЊУ ВРЕМЕНА
СУСРЕТ СА СОБОМ
ПРЕПОЗНАЈЕМ ЛИК

IN THE FABRIC OF TIME
ENCOUNTER WITH THE SELF
I RECOGNIZE THE FIGURE

 

У ШОЉИ ЧАЈ
ОД ТРИНАЕСТ ТРАВА
САНДАЛЕ ЦРВЕНЕ

IN THE CUP TEA
OF THIRTEEN HERBS
RED SANDALS

 

ЗЕЛЕНИ ПРСТИ
ПЛЕТУ ИЗДАНКЕ ВРЕМЕНА
КОШАРА

GREEN FINGERS
WEAVING SPROUTS OF TIME
THE BASKET

 

У ОКУ ВУКА
ИСКРИ СЕВЕРЊАЧА
ТИШИНА ТАЈГОМ

IN THE WOLF’S EYE
SPARKLES THE POLARIS
TAIGA IS SILENT

 

ЗАНЕСЕН ЛЕПОТОМ
КОВАЧ КРАЈ НАКОВЊА
ИГРА ПЕТЛОВА

TAKEN BY BEAUTY
BLACKSMITH AT THE ANVIL
DANCING ROOSTERS

 

СНЕЖНИ СТРЕЛЦИ
КРЕЋУ У ЛОВ
ЗАМРЗЛЕ СТРЕЛЕ

THE SNOW ARCHERS
GOING TO HUNT
FROZEN ARROWS

 

ЛЕТ КОНДОРА
ПЛАВО – ИСПОД
ИЗНАД – ЗЕЛЕНО

THE CONDOR’S FLIGHT
BLUE – UNDER
ABOVE - GREEN

 

ПОДЗЕМНЕ ОДАЈЕ
КРИЛАТЕ НЕБЕСКЕ ЗМИЈЕ
СУД ОД ЖАДА

UNDERGROUND ROOMS
WINGED HEAVENLY SNAKES
JADE VESSEL

 

ПУСТИЊАК БРДОМ
БОСА СТОПАЛА КЛИЗЕ
КОБАЛТ ПЛАВО

THE HERMIT UP THE HILL
BARE FEET SLIPPING
COBALT BLUE

 

ПОТЕЗИМА ТУША
ЗРНЕВЉЕ НАРА
ПОМОДРЕЛО

BY STROKES OF INK
POMEGRANATE SEEDS
BECAME BLUE

 

БРДИМА ПЛАВИМ
СÂМ СЕ ШЕТА
ЗАЧАРАНИ СМЕХ

ALONG BLUE HILLS
ALONE IS WALKING
ENCHANTED LAUGHTER

 

У ТКАЊУ ВРЕМЕНА
НЕБЕСКОМ ПУТАЊОМ
ЗВЕЗДА НАСТА

IN THE WEAVING OF TIME
ALONG THE CELESTIAL PATH
A STAR WAS BORN

 

ХАМАГУЧИЈУ:

СКРИВЕНИ МЕСЕЦ
НА ПИРИНЧАНОМ ПАПИРУ
ТРЕШЊЕ СЕ НИЖУ

TO HAMAGUCHI:

HIDDEN MOON
ON RICE PAPER
CHERRIES LINE UP

 

КУРОСАВИ:

КА НЕБУ - ТРАВА
ВЕТРУ У СУСРЕТ
ОШТАР МАЧ

TO KUROSAVA:

TOWARDS THE SKY- GRASS
AGAINST THE WIND
SHARP SWORD

 

У ОКУ УГАСЛЕ
ВАТРЕ ПРЕДАКА
САМО КИКОТ

IN THE EYE BURNT DOWN
ANCESTORIAL FIRES
ONLY GIGGLING REMAINS

 

ИЗ ТУША РОЂЕНА
МРЉА
ЛИК У ОГЛЕДАЛУ

A BLOT
BORN FROM INK
A FIGURE IN MIRROR

 

НА ЛАВИРАНОМ ЛИСТУ
СУЗА
ТУШ СЕ РАЗЛИ

UPON THE DRAWN LEAF
A TEAR
SMEARED INK

 

КРУЖНИ БЕЛЕГ
НА РАСКРШЋУ
ВИЛИНО КОЛО

A CIRCULAR SIGN
AT THE CROSS ROAD
A FAIRY CIRCLE

 

УЗ БЛАГИ ОСМЕХ
СТАРИЦА ДАРУЈЕ
ПРАЗНЕ ШАКЕ

SMILING GENTLY
THE OLD WOMAN OFFERS
HER EMPTY PALMS

 

ВРХОВИМА ГОРА
ПЛАВИ ЗРАК
СЛОБОДНА МИСАО

ALONG MOUNTAIN PEAKS
THE BLUE BEAM
FREE THOUGHT

 

Летња жега, чаробњак нестаје. Мирис црног чаја доноси спокој. Блесак муње.

Summer heat, the wizard disappears. Black tea scent brings tranquillity. Flash of lighting.

 

У ОЛУЈНОЈ НОЋИ
ГУТЉАЈ ЦРНОГ ЧАЈА
БУДИ СЕЋАЊА

IN THE STORMY NIGHT
A SIP OF BLACK TEA
AROUSES MEMORIES

 

ОСЛИКАН ЋУП
МЕЂ’ КРИНОВИМА
ПРАЗНИНОМ ИСПУЊЕН

A PAINTED JUG
AMONG LILIES
FILLED WITH EMPTINESS

 

У ПОЉУ МАКА
ОСТАЛИ ТРАГОВИ
МЛАДОГ ПАСТУВА

IN THE POPPY FIELD
TRACKS REMAIN
OF THE YOUNG STALLION

 

ОГЛЕДА СЕ
У ГОРСКОМ ЈЕЗЕРУ
РОСОМ ОДЕНУТА

DRESSED ONLY IN DEW
SHE LOOKS AT HER REFLECTION
IN THE MOUNTAIN LAKE

 

У РАНО ЈУТРО
ОЧИ БУДНЕ
САН СНЕВАЈУ

IN EARLY MORNING
EYES AWAKE
DREAM OF THE DREAM

 

ПРВИ ГУТЉАЈ
ОНДА ДРУГИ
ПОЉЕ СНОВА

FIRST SWALLOW
THEN ANOTHER
THE FIELD OF DREAMS

 

КРИНОВИ
СУНЦЕ У ЗЕНИТУ
НЕСТАЛЕ СЕНКЕ

LILIES
THE SUN IN ZENITH
SHADOWS GONE

 

У БОЈАМА ДУГЕ
ПУТОКАЗ
БРЕСКВА У ЦВАТУ

IN COLOURS OF RAINBOW
THE ROADSIGN
PEACH TREE IN BLOOM

 

ВАСКУ ПОПИ:

НА СТАЗИ ВРЕМЕНА
МУЊЕ И СЕНКЕ
СЈЕДИЊЕНЕ

TO VASKO POPA:

ON THE PATH OF TIME
LIGHTNINGS AND SHADOWS
UNITED

 

ВАСКУ ПОПИ:

ТРАГОВИ У ПРАШИНИ
ОДЈЕЦИ СВЕ ТИШИ
ГДЕ СУ ТИ ОЧИ

TO VASKO POPA:

TRACES IN THE DUST
ECHOES BECOMING SILENT
WHERE ARE YOUR EYES

 

ДЕВОЈАЧКЕ ГРУДИ
ОБЛИНА ЧАЈНИКА
ПУН МЕСЕЦ

GIRL’S BOSOM
ROUNDNESS OF THE TEA KETTLE
FULL MOON

 

НА ПОСТЕЉИ
ЋИЛИМОМ ОДЕВЕНЕ
СЕНКЕ СЈЕДИЊЕНЕ

ON THE BED
DRESSED INTO A CARPET
UNITED SHADOWS

 

ЈЕДНОРОГУ ДАРИВАНЕ
МАГНОЛИЈЕ ЗОРЕ
МАТИЦОМ РЕКЕ

TO THE UNICORN GIVEN
MAGNOLIAS OF DAWN
ALONG THE RIVER CURRENT

 

ЧАРОБНИМ ШТАПОМ
БОГИЊА ПРОЛЕЋА
ДОТАКНУ МАГНОЛИЈУ

BY HER MAGIC WAND
FAIRY OF THE SPRING
TOUCHES MAGNOLIA

 

У СЕНЦИ МАГНОЛИЈЕ
ДВА БЕЛА ЛЕПТИРА
СПОЈЕНА

SHADED BY MAGNOLIA
TWO WHITE BUTTERFLIES
JOINED

 

ПОТЕЗИМА КИСТА
ЧУДО НАСТА
МАГНОЛИЈА

BY BRUSH STROKES
A MIRACLE CREATED
MAGNOLIA

 

У ЈУТРО РАНО
ПРВИ ЦВЕТ МАГНОЛИЈЕ
ДОДИР

IN EARLY MORNING
FIRST MAGNOLIA BLOSSOM
THE TOUCH

 

ИЗ ГРАДСКЕ БУКЕ
КОРАК У ТИШИНУ
ВРТ МАГНОЛИЈЕ

FROM CITY NOISE
STEPPING INTO THE SILENCE
OF MAGNOLIA GARDEN

 

БЕЛИ ОБЛАЦИ
СЕНКЕ КРИЛАТИХ
НЕСТАЈУ

WHITE CLOUDS
SHADOWS OF THE WINGED ONES
DISAPPEAR

 

ВИЛИНА КОСА
НИЗ САПИ ВРАНЦА
МЕСЕЦ НАД РЕКОМ

THE FAIRY’S HAIR
DOWN THE BLACK HORSE’S CROUP
MOON ABOVE THE RIVER

 

СНОВИ ЛЕТАЧА
ВИЛЕ И ЗМАЈЕВИ
КРИСТАЛИ НОЋИ

DREAMS OF FLIERS
FAIRIES AND DRAGONS
NIGHT CRYSTALS

 

НАСМЕЈАНИ БУДА
ПРЕГРШТ ЗЛАТНЕ СВЕТЛОСТИ
БЕЛИ ЦВЕТОВИ

A SMILING BUDHA
HANDFULLS OF GOLDEN LIGHT
WHITE BLOSSOMS

 

ИМЕ ДОБИХ
И ПРЕ РОЂЕЊА
ЗЛАТОКРИЛА

I WAS GIVEN MY NAME
BEFORE I WAS BORN
GOLDEN WINGED

 

ТАМИ У СУТОН
БЕРАЧИ ПОЉА ЧАЈА
МЕСЕЧЕВОМ СТАЗОМ

MEETING WITH DARKNESS
HARVESTERS OF TEA FIELDS
ALONG THE MOON PATH

 

РИБАР РЕКОМ
ПРИТИСКА МАГЛА
ГРАКТАЊЕ

THE FISHERMAN ALONG THE RIVER
FOG IS HEAVY
CROAKING OF RAVENS

 

НАД ЦВЕТОМ
НЕМИРНЕ МИСЛИ
ПАУНОВ РЕП

ABOVE THE FLOWER
UNEASY THOUGHTS
PEACOCK’S TAIL

 

СМАРАГДНА ПЛОЧА
ДЕЧИЈИМ СУЗАМА
ОБОЈЕН СВЕТ

THE EMERALD TABLET
WORLD COLOURED
BY CHILDREN’S TEARS

 

ОПИЈЕНИ БОЈАМА
РАДОСТ НЕБА
БЕЛА СВЕТЛОСТ

DRUNKEN WITH COLOURS
JOY OF HEAVENS
WHITE LIGHT

 

КОРАЧАМ ДУГОМ
КА СВЕТЛОСТИ
МРЕЖА ПАУКА

I WALK ALONG RAINBOW
TOWARDS THE LIGHT
SPIDER’S WEB

 

ПРОЛЕЋНИ ПЉУСАК
ЧУЈЕ СЕ ВЕТАР
СТОПАЛА БРИДЕ

SPRING RAINSHOWER
SOUNDS OF WIND
FEET BECOMING NUMB

 

У СВИТАЊЕ
НА РАСКРШЋУ
ШАПАТ

IN DAY BREAK
AT THE CROSSROAD
WHISPER

 

ПУЦКЕТА ВАТРА
СУВА МАХОВИНА
ПАС СЕ ПРОТЕЖЕ

FIRE CRACKING
DRY MOSS
THE DOG STRETCHING HIS BACK

 

РИКА ЈЕЛЕНА
У МАГЛОВИТО ЈУТРО
БУДНА САЊАМ

THE DEER`S ROAR
IN MISTY MORNING
I`M DREAMING AWAKE

 

МАГРИТУ:

НОЋ ПУНОГ МЕСЕЦА
КАМЕНИ ОРАО И СЕНКА
ПОСМАТРАЧ

TO MAGRITTE:

A NIGHT OF FULL MOON
THE STONE EAGLE AND SHADOW
THE WITNESS

 

МАГРИТУ:

И ДАН И НОЋ
БОГАТСТВО СВЕТЛОСТИ
У КРОШЊИ-МЛАД МЕСЕЦ

TO MAGRITTE:

DAY AND NIGHT
PLENITUDE OF BRIGHTNESS
IN THE CROWN OF A TREE-NEW MOON

 

Стазом, звуци гонгова све ближи. Тамно плаву чинију дотичу бели прсти. Сазвежђе Лабуда.

Along the path sounds of gongs are nearing. Dark blue bowl touched by white fingers. Swan Constellation.

 

ТОКОВИ ВРЕМЕНА
СТАЗОМ ГОНГОВА
КОРАЦИ У МЕСТУ.

TIME FLOWS
ALONG THE PATH OF GONGS
STEPS REMAIN ON THE SAME SPOT

 

ЛОВАЦ НА ТРАГУ
У НЕСТАЈАЊУ
КОЗОРОГОВ ВРХ

HUNTER AT THE TRACK
LESS AND LESS VISIBLE
THE IBEX’S PEAK

 

ПРЕД ОЛУЈУ
ЦВРКУТ УТИХЊУЈЕ
ШУПЉЕ ДЕБЛО

BEFORE THE STORM
CHIRPING BECOMES QUIETER
A HOLLOW TREE

 

МОНАХ У СУТОН
У ПЕСКУ ИСПИСУЈЕ
РЕЧ „ПУТ“

A MONK AT DUSK
IS WRITING IN SAND
THE WORD “PATH”

 

НА ПОДУ МЕСЕЧИНА
ЧАЈНИК НА ПОЛА ПРАЗАН
ХИТРИ КОРАЦИ

MOONLIGHT ON THE FLOOR
TEAPOT HALF EMPTY
FAST STEPS

 

У СУСРЕТ ЛАВУ
ЗА ТРЕН
ЗЕБРИНЕ ОЧИ - ЦРВЕНЕ

CONFRONTING THE LION
ZEBRA’S EYES FOR A MOMENT
RED

 

ЧУВАР КЕДРОВЕ ШУМЕ
ПОЉУПЦЕМ БУДИ ВИЛУ
РАЗДАЊУЈЕ СЕ

KEEPER OF THE CEDAR WOOD
WITH A KISS AWAKES A FAIRY
IT IS DAWNING

 

ЛЕПТИРОВ САН
ЛАМПИОН ЖМИРНУ
ЦАК, ЦАК,..

DREAM OF A BUTTERFLY
THE LAMPION TWINKLED
TS, TS ....

 

СТАРОМ ПРОСЈАКУ
УСНУЛОМ НА КЛУПИ
ПРОБУЂЕНИ СЕ ЈАВИ

TO THE OLD BEGGAR
ASLEEP ON THE BENCH
AWAKEN ONE APPEARED

 

КА АНДРОМЕДИ
ЉУБИЧАСТОМ СТАЗОМ
ЈЕДНОРОГ СÂМ

TOWARDS ANDROMEDA
ALONG THE VIOLET PATH
UNICORN ALONE

 

СЕВЕРНА СВЕТЛОСТ
НАД ПОЉЕМ У ЦВАТУ
У СНУ САН

NORTHEN LIGHT
ABOVE THE FIELD ABLOOM
DREAM IN A DREAM

 

НА МОРСКОЈ ОБАЛИ
ОБЕЛИСК
ПУТОКАЗ НОВОГ ДОБА

AT THE SEA SIDE
OBELISK
THE NEW AGE ROAD SIGN

 

КРОЗ НОЋНУ МЕЋАВУ
МОНАХ ЗАКОРАЧИ
У СВОЈ САН

THROUGH THE NIGHT SNOW STORM
THE MONK STEPS IN
HIS OWN DREAM

 

РИБЕ ГУТАЈУ
СЕНКЕ ШЉИВИНИХ ПУПОЉАКА
ДАХ ВРЕЛИНЕ

FISHES ARE GULPING
PLUM BLOSSOMS SHADOWS
THE BREATH OF HEAT

 

СЕНКА – БРДОМ
ТРАГ У СНЕГУ
СЕЋАЊА НЕМА

THE SHADOW UP THE HILL
A TRAIL IN SNOW
NO MEMORY

 

ОПИХ СЕ НЕХОТИЦЕ
ТРАЖЕЋИ СТАЗУ
БОСОНОГ

I BECAME DRUNKEN
WHILE SEARCHING THE PATH
BAREFOOT

 

БЕЗДАНА НОЋ
КЋИ ЗМАЈА
ЗАГОНЕТКА

BOTTOMLESS NIGHT
THE DRAGON’S DAUGHTER
RIDDLE

 

СУНЧЕВ ПРАХ
МОЈА СТОПАЛА ГАЗЕ
НЕВИДЉИВУ СТАЗУ

SOLAR POWDER
MY FEET TREADING
THE INVISIBLE PATH

 

НАД СЛАПОВИМА
УТВА ЗЛАТОКРИЛА
СПИРАЛОМ СУНЦА

ABOVE CASCADES
THE GOLDEN WINGED WILD DUCK
ALONG THE SUN’S SPIRAL

 

У ВРЕМЕ МРЕСТА
ДУГА НАД МОСТОМ
ЗВУК НОВЧИЋА ЗА СРЕЋУ

IN TIME OF SPAWNING
RAINBOW OVER THE BRIDGE
SOUND OF LUCKY COINS

 

МЕЂУ БРЕЗАМА
ИЗ ПРА-СНА
ТРАГОВИ ВУКА

AMID BIRCH TREES
FROM PRIMORDIAL DREAM
WOLF TRACES

 

НЕБЕСКОМ СФЕРОМ
ХАРФА РАДОСТИ
У ТРЕНУТКУ – БЉЕСАК

ALONG THE HEAVENLY SPHERE
HARP OF JOY
IN A MOMENT-FLASH

 

БОЈАМА ДУГЕ
РАДОСТ НЕБА
ЛЕТ ЖДРАЛОВА

ALONG COLOURS OF RAINBOW
JOY OF THE SKY
CRANES IN FLIGHT

 

У ПРАШИНИ
КЊИГА ОД ЈЕДНОГ ЛИСТА
ПРАЗНА, ПРАЗНА

IN THE DUST
ONE PAGE BOOK
EMPTY, EMPTY

 

РОСОМ УМИВЕНА
СВА МОЈА ЛИЦА
СУСРЕЋУ СЕ

WASHED BY DEW
ALL MY FACES
MEETING EACH OTHER

 

УВЕК ИСТА
ДУША, ОДЕЋУ МЕЊА
КРУГОВИМА НЕБА

ALWAYS SAME
SOUL, CHANGES CLOTHES
WITH CIRCLES OF HEAVEN

 

ТУШЕМ ИСЦРТАН
ЛЕПТИРОВ САН
ЛЕПЕЗА ПОСТА

DRAWN BY INK
THE BUTTERFLY`S DREAM
BECAME A LADY`S FAN

 

ЛИСТОВИ ЧАЈА
НА ДНУ ЧАЈНИКА
- СЛАВУЈЕВ ПОЈ

TEA LEAVES
SUNK TO TEAPOT BOTTOM
- NIGHTINGALE`S SONG

 

ВРЕМЕ БЕЗ ДАТУМА
НА ЦРВЕНОЈ ЗЕМЉИ
ТРАГОВИ ПРОБУЂЕНИХ

DATELESS TIME
UPON THE RED EARTH
FOOTMARKS OF AWAKENED ONES

 

ПОСУДА ЗА ЧАЈ
ПЛАВЕ ЛАТИЦЕ ЛЕТЕ
МОЈИМ СНОВИМА

TEA CUP
BLUE PETALS ARE FLYING
THROUGH MY DREAMS

 

ХВАТАЧ СНОВА
ЈУТРО ДОЧЕКУЈЕ
РАНИ ПОРТРЕТ

DREAM CATCHER
MORNING IS WAITINIG
THE EARLY PORTRAIT

 

НА СТАЗУ СТУПА
ЛИШЕН ПРТЉАГА
КРЕПИ ГА ВОДА

STEPPING UPON THE PATH
BURDENLESS
REFRESHED BY WATER

 

ПРЕД ЖУТОМ КАПИЈОМ
НЕМИРНЕ МИСЛИ
ОСТАЈУ

IN FRONT OF THE YELLOW GATE
RESTLESS THOUGHTS
REMAIN

 

ДЕВИЦЕ СРЕБРНИХ КРИЛА
ПРИЗИВАЈУ КИШУ
ВРАПЦИ У ПРАШИНИ

VIRGINS WITH SILVER WINGS
ARE CALLING RAIN
SPARROWS IN DUST

 

ТРАГОВИМА СНА
БЕЛИ ВУК УМИРЕН
И ЦРВЕНИ БОЖУРИ

WHITE WOLF CALMED
BY TRACES OF THE DREAM
RED PEONIES

 

ПИРИНЧАНОМ БЕЛИНОМ
КИСТ
СЕНКА СОКОЛА

ACROSS THE WHITENESS OF RICE
PAINTBRUSH
FALCON’S SHADOW

 

МЕСЕЦ МЛАД
У ЈЕЗЕРУ ЖУДЊЕ
ОГЛЕДА СЕ

YOUNG MOON
MIRRORS
IN THE LAKE OF LONGING

 

С МАСКОМ ПРЕДАКА
МАЈСТОР СЛИКА ПЛАНИНУ НА МАХ
НА СПИРАЛНОЈ СТАЗИ
У ОКУ ВУКА – СЕВЕРЊАЧА
У ПОСУДИ ЗА ЧАЈ
СРЕБРНЕ ЛАТИЦЕ ЛЕТЕ МОЈИМ СНОВИМА
ЕХО ТИШИНЕ.

WITH THE MASK OF ANCESTORS
THE MASTER PAINTS A MOUNTAIN WITH A
STROKE
ON THE SPIRAL PATH
IN WOLF’S EYE – NORTH STAR
IN TEA POT
SILVER PETALS FLY THROUGH MY DREAMS


О АУТОРУ
Гордана Петковић

Рођена, живи и ради у Београду. Пише поезију – кратке алтернативне форме и савремени хаику; прозу – кратке приче и фантастику и бави се фотографијом.

Дипломирала је Хортикултуру са декорацијом у ентеријеру и екстеријеру на Пољопривредном факултету у Београду.

Ради икебане слободног стила, а један њен рад освојио је другу награду на фестивалу у Бечу 1989.

Аутор је серије телевизијских емисија „РИЗНИЦЕ ДУХОВНОСТИ од раних векова Хришћанства преко доба Деспота Стефана Лазаревића и Византије до данас“, емитованих 1998. на АРТ телевизији, за коју је исте године награђена на међународном фестивалу у Бару у категорији телевизијских етнографских емисија.

Писала је текстове и уређивала часопис „СВЕТЛИЦА“ у периоду од 2002. до 2005., и аутор је текстова у недељнику за културу и народно предање „ЗОРИЛО“ од 1998. до 1999.

Учесница је више мултимедијалних збивања са уметницом Наталијом Дабић у изложбеном про87 стору „Коцка“ у Музеју примењених уметности 2007; у Галерији савремених уметности „25. мај“ 2005.

Имала је ауторски наступ у оквиру Дана јапанске културе у Ботаничкој башти у Београду 2005. и 2006.

На мултимедијалном перформансу у Музеју примењених уметности 2007. представила се хаику поезијом и изложбом икебане.

Њен видео рад „Руке“ премијерно је приказан на Међународном Арт фестивалу 2008. у СКЦ-у, а након тога и у Галерији УЛУС 2009.

Хаику и кратку алтернативну поезију објављује у више домаћих и страних антологија и часописа.

Члан је београдског хаику клуба „Шики“ и Хаику удружења Србије и Црне Горе.

Објављене књиге:

  • Петковић Гордана и Вукасовић Вид „СВЕТ НИОТКУДА“, ауторско издање, Београд 2004.
  • Петковић Гордана и Вукасовић Вид „ЈЕДНОРОГ ДОТИЧЕ СФЕРУ ЉУБИЧАСТОГ“, Књижевни Клуб „Бранко Миљковић“, Књажевац 2006.

ABOUT THE AUTHOR
Gordana Petkovic

Born, lives and works in Belgrade, Serbia. Writes poetry – short alternative form and modern haiku; as well as prose – short stories and fantasy. She as also an artistic photographer and free style ikebana artist. She won second prize for ikebana in Vienna (1989).

Graduated at the Faculty of agriculture, Belgrade University (horticulture and decoration in interior and exterior).

She is also the author of the TV emission “Treasures of spirituality from early Christianity, during the reign of Despot Stefan Lazarevic till today”, which was on programme of Art TV in 1998 and for which in the same year she was awarded on the International festival in Bar in the category of TV ethnographic emissions.

One of editors and authors of the magazine “SVETLICA“ in the period from 2002. to 2005. She also published articles in the weekly for culture and folklore “ZORILO“ from 1998 to 1999.

She participated in many multimedia artis89 tic events, for example with the artist Natalija Dabic in the performance “Kocka“ (the Cube) in the Belgrade Museum of applied arts in 2007 (exhibition of ikebana and haiku poetry); and in the Gallery of contemporary arts “May 25“ in 2005.

She had artistic performance during the Days of Japanese culture in the Belgrade Botanical GARDEN in 2005 and 2006.

Her video work “Hands“ was initially performed on the International Art festival in 2008 in the Student Cultural Centre, and then in the Gallery of ULUS in 2009.

Publishes haiku and short alternative poetry in numerous domestic and foreign periodicals and anthologies.

Member of the Belgrade haiku club “Shiki“ and of the Haiku Association of Serbia and Montenegro.

Published books:

  • (with Vid Vukasovic) Svet niotkuda (The World from Nowhere) in Serbian, Belgrade 2004, and
  • (with Vid Vukasovic) Jednorog dodiruje sferu ljubicastog (The Unicorn Touches the Violet Sphere) in Serbian, Knjazevac 2006.

Коста Богдановић
РЕЦЕНЗИЈА

Како савремени хаику израз у поезији хоће да обухвати многе одреднице, поднебља, културе, облике делатности, облике у природи, да истакне лична поетичка обележја у схватању ове врсте кратког стиха, тако се и у новој збирци аутора Гордане Петковић провлачи осетљивост за дуговековно сажимање песничког виђења и осећања света око себе и у себи, кога је интонирало најраније песничко искуство средњовековног Јапана, све до данас.

Веома широк и скоро неочекивани дијапазон уочавања, доживљавања и сажимања видљивог и оностраног у култури схватљивог и верујућег, указују у њеној поезији, пре свега на дубоку посвећеност могућностима хаику израза данас, али са веома продубљеном песничком опсервацијом и онога што је давно било (митско-религијске и поетске рефлексије).

Важно поезијско достигнуће у овој врсти песничког израза у збирци Гордане Петковић јесте њено полазиште поетичке логике класичног јапанског хаику израза, пронађен је ненаметљив и префињен „угао посматрања“, савремени вид осетљивости за непосредно онострано гледање и уочавање, исказано у песничкој хаику форми.

Гордана је скоро на чудно једно91 ставан начин ушла у поетику савременог хаикуа, без комплекса према класици, али са веома доказивим исходом. То је аутентично опсервиран свет поезије колико год то хаику израз имао своје каноне (пример класичне форме 17 – 5_7_5 слогова, у три реда, на јапанском језику).

Један од важних чинилаца у стварању света поезије хаикуа и савремене кратке форме у збирци Гордане Петковић, јесте и репертоар идеја, које су постале предмет њеног песничког израза. То је свакако препознатљив свет облика, појмова и стања, који су у њеној поезији уједно и метафоре, луцидно осмишљеног и свевременог значења. Ту се мисли на једно продубљеније „читање значења“ појединих призора и момента, чији „поетски опис“ уводи у суптилно доживљавање осликовљене речи, попут:

Уз благи осмех
Старица дарује
Празне шаке.

Верујем да ће нова збирка хаикуа и савремених кратких песама Гордане Петковић из 2010. значајно обогатити ову врсту песничког израза.


Kosta Bogdanovic
REVIEW

The collection of poems of Gordana Petkovic follows the contemporary tendency of haiku expression in poetry to envelope many phenomena, different parts of the world, cultures, forms of human activities, forms in nature, to point personal poetic characteristics, in understanding this kind of short verse. The new collection of poems by Gordana Petkovic stems from feelings inspired by the centuries old refining of the poetic understanding and feeling of the world around herself, which has been intoned by experiences from the medieval Japan till today.

Very wide and almost unexpected scope of insights, experience and refining of things visible and things from beyond in culture of understandable and believable, show in her poetry, primarily to her deep devotion to possibilities of contemporary haiku expression, but with very deep poetic observation of that what had passed long ago (mythical religious and poetical reflections).

Important poetical accomplishment in this kind of poetical expression, in the collection of poems by Gordana Petkovic, is her ability, based on poetical logic of classical Japanese haiku expression, to find a subtle “angle of observation”, a contemporary form of sensitivity for the direct observation and expressed in haiku form.

Gordana has entered in a strangely simple way the poetic of modern haiku, without any complex towards classic, but with very evident result. This is an authentically observed world of poetry in spite of the facts that haiku poetry has rules (for example, the classical form of 17 – 5_7_5 syllables, in three lines, in Japanese language).

One of important facts in the creation of poetical world in the haiku and other short form poetry, the collection of poems by Gordana Petkovic, is the repertory of ideas which form her poetical expression. It is certainly recognizable world of forms, notions and states, which are at the same time metaphors in her poetry, lucidly created and with meaning for all times. It should be understood as one deep “reading of meaning” of certain individual sights and moments, whose “poetical description” introduces in a subtle experience of painted words, as for example:

Smiling gently
The old woman offers
Her empty palms

I believe that the new collection of haiku and other poems in short form by Gordana Petkovic, published in 2010, will be an important contribution of this kind of poetical expression.


Вид Вукасовић
РЕЦЕНЗИЈА

Стазом увида

Одмерено, без напора, извире структура Горданине књиге из три носећа хаибуна у три пута тридесет и шест песама до магијског броја 108, без робовања класичној хаику форми. Стихови су исписани свевременим кодовима путоказа на зен стази, у распону од доживљаја у природи:

Ледена киша
На преврнутом чамцу
Гугутка

... до сусретања са сегментима сопственог бића у истој тој природи

Кроз мећаву
Сва моја лица
Промичу

...или до упитаности о правој природи времена и односа људског бића према њему

Време без датума
На црвеној земљи
Трагови пробуђених

Стазом којом хода за звуком гонгова тежећи спознаји, Песникиња се упућује ка ивици кедрове шуме вођена симболима беле птице и вука „Стазом, звуци гонгова све ближи“.

... пратећи пуоказе које су некад давно поставиле руке предака, загледана час у траго95 ве вука на снежној стази, час у звезде „Тамно плаву чинију дотичу бели прсти. Сазвежђе Лабуда“.

И заиста многи стихови у овој збирци су тренуци дубоког уметничког па самим тим и духовног откровења. На Стази се смењују митско-религијске и поетске рефлексије, поруке из прошлости и кодови будућности. У песникињином универзуму све је део ткања творевине изникле из сопственог пупљања. Небо, Земља и сви појавни облици оностраног су једно, а песникиња је духом присутна у свим сегментима универзума...

Брдима плавим
Сâм се шета
Зачарани смех

...али и у на изглед обичним појавама у природи

Рибе гутају
Сенке шљивиних пупољака
Дах врелине

...ходајући Стазом између сенке сокола, лавиринта снова и удаљених сазвежђа.


Vid Vukasovic
REVIEW

Along the path of insight

In a balanced way, tactfully and effortlessly, without being enslaved by the classical haiku form, develops the structure of Gordana’s book from three basic haibuns in three times thirty six haiku poems forming the magic number of 108. Verses are written in modern codes on the Zen path, in the scope from her experiences in nature

Icy rain
On the upturned boat
A turtledove

... to the meeting with her own being in that same nature

Through the snow storm
All my faces
Are passing by

...or thinking about the real nature of time and how a human being is related to it

Dateless time
Upon the red earth
Footmarks of awakened ones

Along the path attracted by the sounds of gongs in search of comprehension, the Poetess walks towards the edge of a cedar forest guided by the symbols of white bird and wolf. ”Along the path sounds of gongs are nearing”.

... Following road signs once long time ago posted by ancestors, watching in one moment wolf traces on the snow path, and in the other looking to the stars “Dark blue bowl touched by white fingers. Swan constellation”.

And really many verses of this collection are moments of deep artistic and ipso facto spiritual revelation. Along the Path are met mythical religious and poetical reflections, messages of past and codes of future. In the universe of the Poetess all phenomena are a part of the fabric of Creation stemming from the self budding process. Sky, Earth and all phenomena of beyond are one, and the Poetess is present with her spirit in all segments of the universe...

Along blue hills
Alone is walking
Enchanted laughter

...but also in seemingly common events in nature

Fishes are gulping
Plum blossoms shadows
The breath of heat

...by walking along the Path between the falcon’s shadow, labyrinth of dreams and distant constellations.


На Растку објављено: 2012-05-11
Датум последње измене: 2012-05-11 12:43:07
Спонзор хостинга
"Растко" препоручује

IN4S Portal

Плаћени огласи

"Растко" препоручује