Василије Милновић — биобиблиографија

Василије Милновић (Нови Сад, 31. октобар 1978) је српски теоретичар и историчар књижевности и културе. Доктор је књижевних наука. Проучава феномен авангарде и неоавангарде у домаћем и страном окружењу.

У спортској каријери је мачевалац и тренер националне репрезентације Србије.

Биографија

Дипломирао је на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду, где је одбранио и докторску дисертацију на тему „Питање традиције у контексту српске авангарде“. Добитник је стипендије за даровите студенте постдипломце, Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије (2007-2009).

Аутор је монографије Царство граничног о делу Растка Петровића. Објављује научне есеје и публицистику у научно-стручним и културним публикацијама и на порталима.

Оснивач је Удружења грађана „Интелкапитал“, основаног ради „развијања, проучавања и промовисања културе, уметности и друштвених питања, путем савремених дигиталних технологија, културе дијалога и неговања независне критичке мисли“, као и сајта „Културни херој“, портала за културу, уметност и хуманистику.

У спортској каријери је мачевалац, тренер и национални тренер репрезентације Србије за дисциплину женски мач.[1] Оснивач је Мачевалачког клуба „Војводина“ у Новом Саду и функционер Мачевалачког савеза Србије.[2]

Библиографија (избор)

Монографије

- Царство граничног: књижевноисторијски и друштвени контекст неколиких књижевно-културолошких теорија (поетско-поетичке карактеристике и новине песништва Растка Петровића), Службени гласник, Београд,2011. ISBN 978-86-519-0842-5

Чланци и студије

- „Традиција авангарде и дух карневала“, Кораци, св. 3-4, 2011, Крагујевац

- „Растргнута свест Растковог ’Откровења’ или стварање негацијом“, Књижевни магазин, бр. 118-119-120, април-јун 2011, Српско књижевно друштво, Београд

- „Дух хуманости у доба профита: феномен ’загонетног писма’ у Андрићевој ’Госпођици’“, Свеске Задужбине Иве Андрића, год. XXX, св. 28, август 2011, Београд

- „Књижевност и политика: књижевноисторијски контекст; књижевнотеоријска актуелност“, Право и друштво, бр. 3/4, 2011, Службени гласник, Београд;

- „Преписка Јована Грчића“, Културни херој, септембар 2012.

- „Случај једног хуманизованог зла у СФ окружењу илити ’Соларис’: Тарковски и/или Лем“, Културни херој, октобар 2012.

- „Авангардни перпетуум мобиле Растка Петровића или: објава Новог завета авангардног духа“, Културни херој, јул 2013.

- „Кооптација и алтернатива: концепт авангарде у дискурсу студија књижевности“, Летопис Матице српске, књ. 492, св. 3, септембар, 2013, Матица српска, Нови Сад

- „Речито ћутање Драгана Алексића или: још увек чекамо неодаду“, Културни херој, септембар 2013.

- „Оптималне пројекције сигнализма као авангардни одговор савременом добу“, Књижевност, „Просвета“, Београд, новембар 2013.

Научни пројекти и скупови (избор)

- Пројекат: „Савремене књижевне теорије и њихова примена: нове дискурзивне праксе књижевно–теоријских проучавања“, Институт за књижевност и уметност, Београд (у оквиру стипендије за даровите студенте постдипломце, Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије), 2007-2009.

- Округли сто: „Културни изазови нашег времена: Сигнализам и дело Мирољуба Тодоровића“, Библиотека Града Београда, септембар 2013. Назив излагања: „Оптималне пројекције сигнализма као авангардни одговор савременом добу“.

- Конференција „Youth for Maintaining Peace through Reconciliation and Acceptance in the Balkans“, Youth Discussion Forum, European Center for Peace and Development (ECPD) of the University for Peace established by the United Nations, ECPD Ninth International Conference on National and Inter-Ethnic Reconciliation, Religious Tolerance and Human Security in the Balkans, October, 2013, Belgrade. Назив излагања: „The Role of Culture in Reconciliation and Tolerance“ (Cultural Activities for Building the Culture of Peace).

Creative Commons: Ауторство-Делити под истим условима 3.0 UnportedCreative Commons: Attribution-Share Alike 3.0 Unported[1] Мачевалачки клуб „Војводина“: Оснивачи: Василије Милновић (спортска биографија)

[2] Мачевалачки савез Србије: Управа

На Растку објављено: 2013-11-25
Датум последње измене: 2013-11-25 19:36:20
Спонзор хостинга
"Растко" препоручује

IN4S Portal

Плаћени огласи

"Растко" препоручује