Уред. Дејан Ајдачић, Наталија Билик

Сербська драма в національному та європейському історико- літературному контексті


Укладачі Деян Айдачич, Наталія Білик
Київ: „Освіта України” 2016. – 243 с. ISBN 978-617-7480-24-1


Недавно објављен зборник Српска драма у националном и европском књижевно-историјском контексту саставили су на украјинском језику проф. Дејан Ајдачић и доц. Наталија Билик. Књига садржи осам раније објављиваних студија – текстове Јевгена Пашченка (о првој српској драми), Марте Фрајнд (о трагикомедији Еманауела Козачинког), Дејана Ајдачића (о историјским драмама и комедијама Стерије и романтичара), Петра Волка (фрагмент о Нушићу из књиге „Писци националног театра“), Слободана Селенића (о неокласицистичкој и поетској драми из ауторове антологије у СКЗ), Мирјане Миочиновић (о комедијама Александра Поповића, из књиге „Позориште и гиљотина“) и Дејана Ајдачића (о новијој српској драми, поговор антологији на украјинском, објављеној у Кијеву 2006. године). Текстове са српског су превели на украјински Наталија Билик (П. Волк, Д. Ајдачић) Олена Концевич и Соломија Вивчар (С. Селенић, М. Миочиновић), Ира Маркович (М. Фрајнд). Зборник садржи вебкаталог српских позоришта и позоришних група (Д. Ајдачић), упоредну таблицу Европски историјски и књижевноисторијски контекст развоја српске драме, контролне задатке за самосталан рад, питања и препоручену литературу (Н. Билик).

Зміст / Садржај

Передмова 3-5

Пащенко Євген Літературна культура сербського бароко: перша сербська драма 6-55

Фрайнд Марта Принципи обробки Йованом Раїчем «Трагікомедії»

Е. Козачинського 56-69

Айдачич Деян Драматургія Стерії і сербських романтиків 70-85

Волк П. Нушич 86-115

Селенич Слободан. «Неокласицистські» та поетичні драми 116-129

Міочинович Міряна. Комічний жанр Александра Поповича 130-153

Айдачич Деян Про новітню сербську п’єсу 154-178

Вебкаталог сербських театрів, театральних груп, центрів та

асоціацій (Айдачич Д.) 179-181

Європейський історико-літературний контекст розвитку

сербської драми (Білик Н.Л.) 183-211

Контрольні завдання для самостійної роботи (Білик Н.Л.) 212-215

Питання для перевірки самостійної роботи (Білик Н.Л.) 216-217

Рекомендована література (Білик Н.Л.).. 218-241

На Растку објављено: 2017-01-24
Датум последње измене: 2019-03-20 10:40:46
Спонзор хостинга
"Растко" препоручује

IN4S Portal

Плаћени огласи

"Растко" препоручује