22-23.10. 2018.

Međunarodna konferencija "Recepcija i prevodi književne fantastike. Autorske fantazme i ideje epohe"


Katedra Slavistike Gdanjskog Univerziteta i Fondacija Kultopia organizuju 22-23. 10. 2018 g. međunarodnu konferenciju pod naslovom "Recepcija i prevodi književne fantastike. Autorske fantazme i ideje epohe". To je 4. konferencija u seriji "Slovenska fantastika" (2012, 2014, 2016).

Savremena fantastika je snažno povezana sa prilikama u kojima nastaje, a istovremno predstavlja fenoment u globalnim okvirima. Biblioteka književne fantastike i kolekcije fantastičkih filmova su sve bogatiji, što zahteva dužnu pažnju istraživača, prevodilaca, kritičara, kako sa stanovišta jačanja veza raznih književnih i umetničkih centara, tako i sa stanovišta razmene ideja, književnih postupaka i autorskih fantazmi. Tvorci savremene fantastike se već dugo trude ne samo da zabave čitaoca i gledaoca, već i da svojim tekstovima i delima dijagnosticiraju našu složenu stvarnost ili pak da stvore spekulativne predstave dalje ili bliže budućnosti. Posebno pitanje predstavlja horizont očekivanja primatelja, snažno povezan s problemom recepcije literature i njenih preobražaja u drugim medijima. Te činjenice su inspirisale organizatore da pozovu zainteresovane istraživače koji se bave recepcijom i problemima recepcije fantastike da uzmu učešće u našoj konferenciji.

Predlažemo tematske okvire:

· Autorske fantazme i ideje epoha sa stanovišta recepcije,

· Uloga prevodioca - izdavača - kritičara - medija u širenju slovenske književne fantastike,

· Uloga časopisa i izdavačkih serija u širenju slovenske književne fantastike i neslovenskih/inoslovenskih prevoda fantastike na slovenske jezike,

· Recepcija slovenske književne/filmske fantastike i kompjuterske igre,

· Recepcija i prevodi književne fantastike/filmske fantastike i lokalni podražavaoci,

· Promena statusa književne fantastike – recepcija i prevodi popularne književnosti i književnosti glavnog toka,

· Recepcija neslovenske/inoslovenske književne fantastike u slovenskim akademskim sredinama,

· Aspekti prevođenja na bliske jezike (slovensko-slovenske) i udaljene jezike,

· Poljska književna fantastike u prevodima na druge jezike,

· Književna neslovenska/inoslovenska fantastika u prevodima na poljski jezik,

· Anglojezička književna fantastika u prevodima na slovenske jezike,

· Uticaji multimedijalnih dela zasnovanih na engleskoj fantastičkoj književnosti u slovenskim kulturama,

· Prevedeni i neprevedeni (objavljeni i neobjavljivani) tekstovi fantastike i uticaj izbora prevedenih dela na lik pisca u drugim kulturama,

· Književna fantastika u nacionalnim školama prevoda,

· Jezički aspekti prevođenja književne fantastike,

· Prevodi filmske fantastike.

PRIJAVA
Molimo da pošaljete prijavu za učešće (popunjeni elektrosnki formular koji se nalazi na dnu veb stranice: https://fil.ug.edu.pl/wydzial/instytuty_i_katedry/katedra_slawistyki/konferencje_i_imprezy/konferencja_2018

JEZICI KONFERENCIJE

Svi slovenski jezici i engleski jezik.

Uplata za konferenciju i zbornik 90 EUR za učesnike van Poljske

Članovi organizacionog komiteta:

· dr hab. Dušan-Vladislav Paždjerski, vanredni profesor Lođskog univerziteta,

· dr hab. Dejan Ajdačić, vanredni profesor Gdanjksog univerziteta,

· mgr Ewelina Chacia, Zadužbina Kultopija, Gdańsk.

TerminI:

· Slanje prijava tema: do 30.06. 2018.
· Potvrda prijava tema: do 30.06. 2018.
· Program konferencije: 15. 09. 2018.
· Konferencija: 22–23.10. 2018.
· Termin slanja tekstova: do 30.10. 2018.
· Termin objavljivanja zbornika radova: do 31.01. 2019.

На Растку објављено: 2018-04-17
Датум последње измене: 2018-04-17 10:27:28
Спонзор хостинга
"Растко" препоручује

IN4S Portal

Плаћени огласи

"Растко" препоручује