09.04.2019.

О српској авангарди на пољском језику - O serbskiej awangardzie po polsku


Промоција најновијег броја лођског часописа "Tygiel Kultury"

Катедра словенске филологије Универзитета у Лођу и Дом књижевности у Лођу позивају све заинтересоване за српску књижевност на промоцију најновијег броја часописа "Tygiel Kultury" из Лођа. Значајан део овоп броја чине преводи на пољски jeзик књижевних текстова српске авангарде, као и студије које су написали специјалисти - преводиоци и проучаваоци књижевности. Том је је настао у сарадњи са академским посленицима и студентима, дипломцима и докторантима словенске филологије из неколико академских центара у Пољској. Уз учешће уредника часописа "Тигел Културe", материјал су приредили (ex)професор Катедре за словенску филологију Универзитетa у Лођу Дејан Ајдачић и слависта Агата Коцот.

Датум: 09.04.2019 у 19:00. Место одржавања: Лођ, Дом књижевности, ул. Рузевелта 17. Организатори: Филолошки факултет Универзитетa у Лођу - Катедра за славистику - Славистички научни кружок Св. Ћирила и Методија Универзитета у Лођу. Дом књижевности у Лођу.

O serbskiej awangardzie po polsku

Promocja najnowszego numeru łódzkiego czasopisma "Tygiel Kultury"

Katedra Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Łódzkiego oraz Dom Literatury w Łodzi zapraszają wszystkich zainteresowanych literaturą serbską na promocję najnowszego numeru łódzkiego czasopisma „Tygiel Kultury”. Znaczna część tekstów opublikowanych w numerze to przekłady na język polski dzieł literackich serbskiej awangardy, a także ich omówienia przygotowane przez specjalistów – tłumaczy i literaturoznawców. Tom powstał we współpracy z kadrą naukową oraz studentami, absolwentami i doktorantami filologii słowiańskich z kilku ośrodków akademickich w Polsce. Nad całością materiałów wraz z redakcją „Tygla Kultury” pracowali związany z Katedrą Filologii Słowiańskiej UŁ profesor Dejan Ajdačić oraz slawistka Agata Kocot.

Data: 09.04.2019 - 19:00. Miejsce imprezy: Dom Literatury w Łodzi, ul. Roosevelta 17. Organizator: Uniwersytet Łódzki - Wydział Filologiczny - Katedra Filologii Słowiańskiej - Koło Naukowe Slawistów UŁ im. Św. Św. Cyryla i Metodego; Dom Literatury w Łodzi

https://www.program.festiwal.lodz.pl/impreza/szczegoly?id=1455

Србистика у Лођу

Изучавање српског језика на Универзитету у Лођу је било кратко у педесетим годинама 20. века, када је био ангажован лектор српскохрватског језика Бранислав Ћирилић. Академске 1998/1999. године на Катедри за словенску филологију, којом је руководила проф. Малгожата Коритковска, започеле су србистичке студије на Универзитету у Лођу. Први професори били су Владислав Крижа и Бохуслав Желињски. Од академске 2003/2004. године прикључује им се Јадвига Сопчак, a потом Агата Кавецка, Ана Сковрон, докторанткиња Катарина Кнапик-Гавин и Сања Милетић. Лектори из Србије на катедри били су Маринко Зекић, Милисав Савић, Јанко Вујиновић, Далибор и Соколовић. Од 2003. до 2006. на интернету је објављиван часопис 'Slawistyka lodzka" који је покренуо лектор Зоран Ђерић. Од 2012. године шеф катедре је проф. Георги Минчев. Данас су српску филологију студирају (као језик А и као језик Б) на лиценцијатском (3 године) и магистерском нивоу (5 година). Предавачи су Сања Милетић (од 2010), Дејан Ајдачић (2016-2018) и Марек Мајер (од 2016).


На Растку објављено: 2019-03-26
Датум последње измене: 2019-03-26 08:07:42
Спонзор хостинга
"Растко" препоручује

IN4S Portal

Плаћени огласи

"Растко" препоручује