Иван Чарота

О Миодрагу Сибиновићу, из књиге "Историја словенских књижевности и њеног проучавања"

М. Сібінавіч — вучоны з шырокім колам іинтарэсау. Ён унес значны уклад у славянскую кампаратывістыку, працуючы над асэнсаваннем развіцця як сербскай, югаславянскіх, так і усіх усходнеславянскіх літаратур, культурных сувязей між славянамі, містацкага узаемпрекладу. М. Сібінавіч — член Саюза письменнікау і Саюза перекладчыкау Сербіі, сапраудны член Матіцы Сербскай, ганаровы доктор Макоускага дзяржаунага універсітэта…..

Што да заслуг прафесара М. Сібінавіча як беларусіста, нельга не адзначыць, что ён — фактычна адзіны з філалогау рэспублік былой Югаславіі, хто за апошнія два дзедесяцігоддзі толькі актывізавау увагу да беларускай літаратуры і культуры. Гэта дзякуюучы яму як перекладчыку была выдадзена першая на сербскай мове «Анталогія беларускай паэзіі» (Бялград, 1993), а затым перавыдадзена у дапоуненым выглядзе (2012). Апроч гэтага, многія переклады з бэларускай літаратуры ён друкавау і друкуе у перыёдыцы.

(И. Чарота, Гысторія славянскiх лiтаратур i праблемы вывучэння: тэорыя i практыка. Мiнск, 2015, стр.186–187.)

НАПОМЕНА: Иван Чарота је професор и шефа Катедре за славистику Универзитета у Минску

На Растку објављено: 2019-12-18
Датум последње измене: 2019-12-22 16:53:10
 

Пројекат Растко / Филологија и лингвистика / Библиотека Миодраг Сибиновић