Миодраг Сибиновић

Књиге Миодрага Сибиновића (ИНДЕКС)

УСКОРО

 • Љермонтов у српској књижевности. Филолошки факултет, Београд, 1971, 227 стр.

 • Оригинал и превод. Привредна штампа, Београд, 1979, 189 стр.

 • О превођењу. Приручник за преводиоце и инокореспонденте. Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 1983, 112 стр.

 • Техника превођења. Општи део. Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 1990, 98 стр.

 • Поетика и поезија. Велики руски лиричари. Звездара, Београд 1990, 203 стр.

 • Нови оригинал. Увод у превођење. Научна књига, Београд, 1990, 194 стр.

 • Руски песници од барока до авангарде. Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 1995, 238 стр.

 • Словенски импулси у српској књижевности и култури. Звездара, Београд, 1995, 254 стр.

 • Пушкинов и српски „Евгеније Оњегин“, Idea, Београд, 1999, 190 стр.

 • Између светова. Нови аспекти књижевног дела Десанке Максимовић, Задужбина Десанка Максимовић, Народна библиотека Србије, Просветни преглед, Београд, 1999, 218 стр.

 • Руски књижевни источници, Ниш, 2000, 176 стр.

 • Иза хоризонта. Огледи из руске, украјинске, белоруске и грузијске књижевности. Чигоја штампа, Београд, 2002, 177 стр.

 • Нови живот оригинала, Удружење научних и стручних преводилаца Србије, Просвета, Алтера, Београд, 2007, 309 стр.

 • Словенска вертикала, Славистичко друштво Србије, Београд, 2008, 434 стр.

 • Индивидуална конкретизација књижевног текста, Филолошки факултет, Београд, 2012, 467 стр.

 • Множење светова. Руски писци у српској преводној књижевности (од Х до ХХI в.). Clio, Београд, 2015, 218 стр.

 • Славистичке теме, Филолошки факултет, Београд, 2015, 268 стр.

 • Кроз гриву зене. Рашчитавање песама о коњу из поезије словенских народа, Филолошки факултет, Београд, 2017, 164 стр.

На Растку објављено: 2019-12-20
Датум последње измене: 2019-12-20 09:25:59
 

Пројекат Растко / Филологија и лингвистика / Библиотека Миодраг Сибиновић