12. V 2022.

Округли сто "Сливенице и остали типови неологизама у словенским језицима"


Oрганизатори Дејан Ајдачић (Gdańsk / Београд) и Рајна Драгићевић (Београд) у име уређивачког одбора часописа Новоречје


П Р О Г Р А М


9.50-10.00 Поздравне речи организатора округлог стола и отварање скупа.


Сливенице у прошлости

10.00-10.10

Александар Милановић (Београд). Прилог историји сливеница: српски песнички језик у 19. и 20. веку
– дискусија –


Сливање као творбени начин у савременим словенским језицима

10.15-10.25

Диана Благоева (София). Неологизация чрез блендинг в съвременното българско словообразуване
– дискусија –


10.30-10.40

Mija Michelizza (Ljubljana). Prekrivanke kot odraz aktualnega družbeno-političnega dogajanja: analiza slovenskih primerov na Twitterju
– diskusija –


10.45-10.55

Amela Šehović, Elmа Durmišević (Sarajevo). Slivenice na bosanskohercegovačkim internetskim portalima
– diskusija –


11.00-11.10

Рајна Драгићевић (Београд). О значењу српских сливеница
– дискусија –


Сливенице као одговор на друштвени тренутак

11.15-11.25

Milica Mihaljević (Zagreb). Tvorbena analiza hrvatskoga koronavirusnog nazivlja
– diskusija –


11.30-11.40

Јована Јовановић, Слободан Новокмет (Београд). Нове сливенице у именовању појмова из периода епидемије ковида 19 у језику медија
– дискусија –


11.45-11.55

Дејан Ајдачић (Gdańsk / Београд). Сливенице и сраслице пољског писца Јацека Дукаја и аспекти њиховог превода
– дискусија –


12.00-12.10

Маја Вукојевић (Нови Сад). Експлоатација сливеница ради постизања хумористичких ефеката
– дискусија –


Сливенице и други типови неологизама

12.15-12.25

Ивана Лазић Коњик (Београд). Препозитивне компоненте у најновијим англицизмима (на материјалу речника СРНА)
– дискусија –


12.30-12.40

Ђорђе Оташевић (Београд). Оказионалне сливенице у савременој српској афористици: творбена анализа
– дискусија –


12.45-13.00

Завршна реч организатора округлог стола. Затварање скупа.


Напомена: Моле се учесници да своја излагања ограниче на 10 минута.


На Растку објављено: 2022-04-19
Датум последње измене: 2022-04-19 11:19:40
Спонзор хостинга
"Растко" препоручује

IN4S Portal

Плаћени огласи

"Растко" препоручује