Дневник "Борба", Београд, 28. септембар 1995.

 

ДРAМЕ

Ка новом изразу

Зоран Стефановић: "Словенски Орфеј и друге драме", Знак Сагите, Београд, 1995.

Добро је што се у времену наглашенијег интересовања за драматургију с историјским темама, јављају и драмски писци који, вукући напријед, ка савременијим проблемима и преокупацијама друштва, односно сензибилитетом савременог човјека, одржавају равнотежу. Један од оних чија драматургија има услова да се развија у том савременијем тренду јесте и Зоран Стефановић који нам се представља књигом драмских текстова "Словенски Орфеј и друге драме" у коју су уврштене четири драме: "Викенд са Маријом Броз", "Скаска о космичком јајету", "Словенски Орфеј" и "Тачка сусрета" (радио-драма).

Уласком у ову драматургију читалац (а вероватно и гледалац) осјети да Стефановић има талента, да умије промишљати сцене, драмске ситуације и реплике, што значи да је савладао занатску страну драматургије. Но, након дочитавања наметне се констатација да пред овим аутором стоје неки задаци које, као драмски писац, треба да савлада.

Прво, стиче се утисак да Зоран Стефановић превише уважава прочитано и виђено, да му се теме и идеје доста ослањају на лектиру и искуство из театра, а не на снази интуиције, на маштовитости и поетском. Можда је још мало оптерећен оним школским од чега ће се, пожелимо му то искрено, ускоро одвојити и кренути за изворнијим темама и идејама, ка новим изазовима животнијих, сочнијих и слојевитијих тема.

Тежећи експерименталном, аутор као да заборавља на онај неопходни драматуршки лук који се повремено мора затегнути ако се хоће успоставити комуникација представе и гледалишта. Отуда је његова драматургија доста равна, праволинијска, без јачих амплитуда, флуида и сочности у дијалогу. Све, ипак, остаје хладно. Треба промишљати и радити.

Светозар Радоњић Рас


Главна странаСловенски Орфеј - позоришна драмаСловенски Орфеј - радио-драма
ХронологијаРецензијеБиблиографија, театрографија...Документи
О Орфеју у миту и уметностиЛинковиПројекат РасткоСрпско позориште и драма