СЛОВЕНСКИ ОРФЕЈ
Библиографија, театрографија...

Верзије текстаИздањаИзвођењаПреводиНаграде и признања
ФестивалиКритички освртиИнтервјуиВести и чланци

Библиографија и театрографија биће допуњавана и исправљана прецизнијим и новим подацима

 

Верзије текста

1992, Лозница-Београд: завршена прва верзија.

2001, Београд: благо допуњена радијска верзија

2002, Лозница-Београд: благо допуњена позоришна верзија


Издања

1995, септембар: Књига "Словенски Орфеј и друге драме" [штампано издање]

Едиција књижевне фантастике "Знак Сагите", књ. бр. 37. Издавач: Фламарион, Београд, 1995. Уредник Бобан Кнежевић. Објављене драме: "Словенски Орфеј" [позоришна верзија], "Викенд са Маријом Броз", "Скаска о космичком јајету" и "Тачка сусрета". Поговор: Дубравка Кнежевић. Рецензије: Слободан Селенић и Владимир Стаменковић. Илустрације Зоран Туцић. Обликовање: Бобан Кнежевић. Фотографије: Милинко Стефановић. Формат А5, 190 стр. Тираж 1.000 примерака. Ћирилица.

1997, октобар: Драма "Словенски Орфеј" [Интернет-издања]

Позоришна верзија. Сајт "Пројекат Растко - Библиотека српске културе на Интернету" (www.rastko.rs) у подбиблиотеци Савремена српска драма. Ћирилица и латиница.

2001, 30. новембар: Драма "Словенски Орфеј" [Интернет-издања]

Радијска верзија. Сајт "Пројекат Растко" (www.rastko.rs) у подбиблиотеци Савремена српска драма. Ћирилица и латиница.

2002, јул: Брошура "Словенски Орфеј / Slavic Orpheus" [штампано издање]

Двојезично српски и енглески. Наменско штампано издање поводом Prix Europa, Берлин, Немачка. Издавач: Радио Београд, 1995. Уредник Владимир Б. Поповић. Објављене су двојезично дијалог листе за радио-извођење у верзији Зорана Рангелова, као и енглески превод интегралне Стефановићеве радијске верзије, белешке о главним ауторима и подаци о подухвату. Превод на енглески: Драгана Рајков. Ликовно обликовање: Маринко Лугоња. Формат А4, 64 стр. Тираж 100 примерака.

2002, август: Сајт "Словенски Орфеј / Slavic Orpheus" [Интернет-издања и колекција]

На сајту "Пројекат Растко" (www.rastko.rs). Посебан сајт посвећен драми "Словенски Орфеј" [позоришна верзија, радијска, редитељске дијалог листе...], извођењима драме, документима, као и феномену Орфеја и орфизма. Сви главни материјали су на српском (ћирилица и латиница) и на енглеском. Сајт је замишљен као место где ће се објављивати будући преводи драме, вести о извођењима, као и приручна збирка о почетном античком мотиву. [Верзије објављене на овом сајту су благо измењене и замениле су претходна Интернет-издања.]


Извођења и емитовања

1992: Струмица, Македонија. Ансамбл Народног театра "Антон Панов". Режија Горан Тренчовски

Премијера: 4. јул 1992. Стар Дојран, сцена на отвореном. [кликни овде за пуну листу учесника]

Извођења: [подаци ускоро]

1993: Скопље, Македонија. Македонска телевизија. ТВ адаптација по представи Горана Тренчовског. Режија Ацо Алексов.

Снимак: Скопје, септембар 1992. 62 минута. [кликни овде за пуну листу учесника]

Емитовања: [подаци ускоро]

2002: Београд, Србија. Драмски програм Радио Београда. Режија Зоран Рангелов.

Премијера: 26. фебруар 2002. III програм Радио Београда. трајање: 32,30 минута. [кликни овде за пуну листу учесника]

Емитовања: [подаци ускоро]


Преводи

1992: Македонски [позоришна верзија]

Редитељски штрих редитеља Горан Тренчовског.

Преводилац: Горан Тренчовски.

2002: Енглески

Позоришна и радио-верзија, као и редитељски штрих редитеља Зорана Рангелова.

Преводилац: Драгана Рајков.


Награде и признања

1992: Награда за драму "Јосип Колунџић"

За најбољу драму на Факултету драмских уметности за шк. годину 1991-1992.

1993: Представа струмичког позоришта номинована за најбољу представу у Републици Македонији у 1992. години.

Ревија Екран, Скопље.


Фестивали

1992, 4. јул: Позориште / Тренчовски: Дојранска ракувања, Стар Дојран, Македонија

1992, септембар: Позориште / Тренчовски: Млад отворен театар, Скопје, Македонија

1993: Позориште / Тренчовски: 28. Театарски сусрети "Војдан Чернодрински", Прилеп, Македонија

2002, септембар: Радио / Рангелов: Prix Europa, Берлин, Немачка


Критички, теоријски и аутопоетички осврти

 1. Бурић, Ранко. Кад су богови уморни: Премијера радио-драме "Словенски Орфеј" Зорана Стефановића. [приказ радијске представе] Политика, Београд, март 2002.
 2. Видаковић, Душан. Орфејеви парадокси. [приказ Стефановићеве књиге драма] Ваљевац, Ваљево, септембар 1995.
 3. Вуковић, Иван. Словенски Орфеј убива постмодернизам: Викенд са Маријом Броз. [приказ књиге драма] Погледи, Крагујевац, број 183, 25. децембар 1995, стр. 41.
 4. Грујичић, Петар. Место на балканском Олимпу. [приказ представе] Борба, Београд, 15. јул 1992.
 5. Грујичић, Петар. Приказ књиге "Словенски Орфеј и друге драме" Зорана Стефановића, 1995. [овде се објављује први пут]
 6. Кнежевић, Дубравка. У одбрану различитости. [делови поговора књиге Словенски Орфеј и друге драме] Београд, 1995.
 7. Кнежевић, Дубравка. In Defense of Difference [fragments of the essay in the book by Zoran Stefanovic Slavic Orpheus and Other Plays] Belgrade, 1995 (translated by Dragana Rajkov)
 8. Кузманов, Тодор. За претставата на "Словенски Орфеј" од Зоран Стефановиќ, во режија на Горан Тренчовски, а во изведба на Народниот театар од Струмица. [приказ представе] Македонско радио, Скопље, 10. јул 1992.
 9. Павловски, Мишел. Орфеј како Словен. [приказ представе] Нова Македонија, Скопље, 15. јули 1992.
 10. Радоњић, Светозар Рас. Ка новом изразу. [приказ књиге драма] Борба, Београд, 28. септембар 1995.
 11. [Ристовски, Гоце]. Орфеј се враќа дома. [приказ представе] Пулс, Скопље, Македонија, 9. јули 1992.
 12. Стаменковић, Владимир. Рецензијa рукописа књиге Словенски Орфеј и друге драме Зорана Стефановића, 1995.
 13. Стаменковић, Владимир. Review of the Book by Zoran Stefanovic Slavic Orpheus and Other Plays Belgrade, 1995 (translated by D. Rajkov)
 14. Стефановић, Зоран. Словенски Орфеј: Нацрт за предложак "антрополошког" позоришта. Струмица, 25. јануар 1992. [Експликација на основу које направљен споразум са Ванетом Мелевим, директором Народног театра "Антон Панов" у Струмици, о постављању комада "Словенски Орфеј" у режији Горана Тренчовског. Овде се први пут објављује.]
 15. Стефановић, Зоран. Словенски Орфеј. [синопсис драме] позоришне новине Лудус, Београд, јануар 1993.
 16. Тренчовски, Горан. Орфеј - артист или политичар. [редитељска белешка о "Сл. Орфеју"] У: Од питач до крал: Режисерски белешки. Скопље, 1995. Стране: 48-49. Такође: [белешка о Стефановићевој драми "Скаска о космичком јајету"] стр. 59. За остале стране где се помиње драма погледати исту одредницу у Вести и чланци.

  Интервјуи

 1. Поповић, Владимир Б. Продавац снова. [интервју са Стефановићем] Погледи, Крагујевац, 7. август 1992, стр. 38.
 2. Ристовски, Г.[оце]. Не сме лажни космополити! [интервју са Стефановићем] Нова Македонија, Скопље, октобар 1992.
 3. Ристовски, Г[оце]. Театрално размислување за облеката. [интервју са Благојом Мицевским, костимографом, помиње се и "Словенски Орфеј"] Нова Македонија, Скопље, септембар 1992.
 4. Џунов, Б.[ранислава]. Јужнословенски позоришни тандем. [интервју са Тренчовским и Стефановићем] Политика, Београд, 1. септембар 1992.

  Вести, чланци, помињања

 1. ~ Зоран Стефановић: Словенски Орфеј, обреден случај. [подаци о струмичкој представи] Театарски гласник, бр. 38, Скопље, септембар 1992, стр. 157.
 2. ~ КПГТ никад не спава. [вест] Билтен 26. БИТЕФ-а, број 6, 21. септембар 1992, Београд. (редакција билтена: Дубравка Кнежевић, Дејан Небригић и Марина Миливојевић)
 3. ~ [Ракезић, Саша?] Књига нове осећајности. [вест о изласку књиге драма] Време, Београд, 18. септембар 1995.
 4. ~ Словенски Орфеј. [вест о изласку књиге драма] позоришне новине Лудус, Београд, 1995.
 5. М. А. Успели српско-македонски позоришни пројект: Словенски Орфеји. [вест] Вечерње новости, Београд, 27. август 1992.
 6. Божовић, Гојко. Почетак игре: Успјела симбиоза древног мита и модерног масмедијског искуства. [чланак о Тренчовском и Стефановићу] Побједа, Подгорица, 1. септембар 1992.
 7. Вучковић, Сл[авица]. Врата за - напоље. [истраживање, помиње се "Орфеј" у антрфилеу] Вечерње новости, Београд, 9. јул 1992.
 8. Јанишлиев, К. Оригинален "Словенски Орфеј". [извештај са представе] Нова Македонија, Скопље, 7. јули 1992.
 9. Ј[анишлиев?], К. Отворени "Дојрански ракувања". [вест] Нова Македонија, Скопље, 5. јули 1992.
 10. К. Р. Руке злослутнице: Анкета Новости (4): Да ли је на нашем простору почела, у виду појаве, нетрпељивост - етничка, политичка према другим културама? [истраживање, помиње се Орфеј у антрфилеу] Вечерње новости, Београд, 9. јул 1992.
 11. Манински, А. Премиера на "Словенски Орфеј". [чланак о припремању представе] Нова Македонија, Скопље, 1. јули 1992.
 12. Пашић, Феликс. Јуда није дошао. [извештај са 28. тетарских сусрета у Прилепу, помиње се и "Словенски Орфеј"] позоришне новине Лудус, Београд, јануар, 1993.
 13. Р.[истовски], Г.[оце]. "Словенски Орфеј" со струмичкиот театар. [најава о учешћу на фестивалу MOT] Нова Македонија, Скопље
 14. Р[истовски] Г[оце]. Премиера на "Парите се отепувачка". [вест о фестивалу MOT] Нова Македонија, Скопље, септембар 1992.
 15. Стефановић, Зоран. Словенски Орфеј. [синопсис драме] позоришне новине Лудус, Београд, јануар 1993.
 16. Тренчовски, Горан; Василевски, Иван; Изова-Велев, Вања и Борче Грозданов. Чекори по ѕвездените штици: прилог кон истражувањето на феноменот наречен струмички театар. [монографија поводом јубилеја] Струмица, 1999. Стр. 35, 36, 41, 63, 65, 66, 69, 71, 81, 91, 95, 97, 100, 103, 130
 17. Тренчовски, Горан. Од питач до крал: Режисерски белешки. Скопље, 1995. Стр. 37, 45, 46, 48-49 [редитељска белешка о "Сл. Орфеју"], 53, 59 [белешка о Стефановићевој драми "Скаска о космичком јајету"], 101

Главна странаСловенски Орфеј - позоришна драмаСловенски Орфеј - радио-драма
ХронологијаРецензијеБиблиографија, театрографија...Документи
О Орфеју у миту и уметностиЛинковиПројекат РасткоСрпско позориште и драма