Promena pismaNovostiPretragaO projektuMapa projektaKontaktPomocProjekat RastkoEnglish
Projekat RastkoLingvistika i filologija
TIA Janus

ОДБОР ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ
СРПСКОГ ЈЕЗИКА

Комисија за односе с јавношћу и решавање неодложних питања

Ком. бр. 7, 19. септембар 2000. г.

Закључак бр. 15

Београд, Ђуре Јакшића 9

Телефони: 183-175, 181-383, 635-590

Телефакси: 183-175, 182-825

 

Терминологија у хомеопатији

Одбору за стандардизацију српског језика обратило се, у јулу 2000. године, ИП "Клио" с молбом да се утврди неколико термина из области хомеопатије. Наиме, ово предузеће уврстило је у свој издавачки план за 2000. годину књигу Хомеопатија за децу. Пошто је реч о једном од првих приручника из те области код нас, право је време да се утврди неколико термина. Књига се преводи с енглеског језика а у питању је следећих неколико термина: potency, potentize/potentization, plussing, mother tincture, succussion, proving, modality i miasm/miasmatic.

Комисија за односе с јавношћу и решавање неодложних питања, на својој седници од 16. септембра 2000. године, размотрила је молбу ИП "Клио" и усвојила већ припремљени

ОДГОВОР

У овом случају пружа се ретка прилика да се нова терминологија утврди систематски и на време. У начелу, треба пазити на то да термин буде у највећој могућој мери јасан, да истиче посебност онога о чему је реч али не по цену замагљивања или мистификације, као и на то да понуђени термини буду у складу с већ установљеном праксом  што не мора ићи у прилог једном истом решењу!

Кренимо редом.

Термин potency односи се на јачину хомеопатског лека (а homeopathic remedy). Међународно хомеопатско удружење препоручује да се у сваком језику у овом случају задржи исти термин, дакле – потенција, што се и код нас досад чинило.

Термини potentize / potentization означавају нарочити поступак којим се хомеопатском леку даје одређена потенција, тј. он се доводи у такво стање да има одређену потенцију. Одговарајући термини били би потенцирати (лек), одн. потенцирање (лека).

За plussing, што је поступак којим се лек појачава а да му се потенција не мења, одговарајући термин био би појачавање (лека).

Термин mother tincture најбоље би се могао превести као матична тинктура (реч је о основној течности од које се прави хомеопатски лек).

За succussion код нас се среће и термин сукусија, али сматрамо да нема разлога да се избегава сасвим прозиран термин мућкање (лека).

Термин proving означава експеримент помоћу којег се утврђује дејство лека на здраве особе (чиме се утврђује и који се симптоми тим леком могу сузбијати). Изворни немачки термин јесте (die) Prüfung. Иако се у (још слабо развијеној) хомеопатској пракси код нас среће термин доказивање, сматрамо да нема потребе ићи даље од речи испитивање (хомеопатског лека): с једне стране, доказивање (лека) могло би упутити на то да је у питању доказивање његове ефикасности, што никако није случај, а с друге – није неопходно већ самим термином указивати на то да је реч о начину испитивања специфичном за хомеопатију. (Такво решење било би сагласно с оним које је предложио и др Милош Поповић у свом Првом хомеопатском приручнику, Београд 1995. Такође, таквом решењу прибегли су стручњаци у једном другом словенском језику, којем су хомеопатски термини познати већ много деценија  руском: испытание. Иначе, у истој књизи др Поповић на једном месту помиње и утврђивање лека, што сматрамо прикладнијим него доказивање.) А онај ко на себи испитује хомеопатски лек – испитаник – може рећи не онако како се то понекад код нас чини – "имао/имала сам доказивање", него, без непотребних рогобатности, "лек ми се испољио".

Термину modality одговарао би наш термин модалитет (реч је о јачању или слабљењу симптома болести у зависности од промене околности, као што су промена температуре или јачине светлости, кретање, додир и притисак, присуство друге особе или самоћа итд.).

Терминима miasm / miasmatic одговарали би наши термини мијазам (реч је о наслеђеним слабостима у човековој конституцији) и мијазмички (нпр. мијазмичке слабости).

Што се тиче писања назива хомеопатских лекова, треба рећи да се ти лекови добијају од биљака, минерала и других природних супстанци. Они се, у свету и код нас, продају под својим латинским називом, те их тако треба и писати. На пример, лек који се добија од црног лука назива се allium cepa (односно, у ћириличкој варијанти, алијум цепа), другим речима – не треба га преводити као "црни лук", јер је реч о хомеопатском црном луку, тј. ономе који је прерађен на нарочит начин.

Кад је у питању превођење оваквих текстова, треба скренути пажњу на још две ствари. Једна су тзв. позајмљенице из лењости: корисник термина аутоматски, идући линијом мањег отпора, употребљава изворни термин, само мало фонетски и морфолошки прилагођен нашем језику, занемарујући домаћу реч, која не значи ништа "мање", него, напротив, "више"  јер је свакоме сасвим јасна. Таква позајмљеница из лењости јесте супресија (симптома / болести), односно супримиран (нпр. супримирани симптоми)  уместо сузбијање или потискивање (симптома / болести), односно сузбијени / потиснути (симптоми). Уместо агравација (симптома) умесније је рећи погоршање. Среће се, затим, антидотирање (хомеопатског лека)  уместо поништавање дејства (ово друго јесте нешто дуже, али је потпуно јасно). Нарочито је рогобатно узимање случаја (према енгл. taking a case)  уместо за наш језик природнијег приступања случају или, понекад, анализе случаја.

Друго о чему треба водити рачуна карактеристично је за превођење медицинских текстова уопште, а тиче се њихове безличности, која их боји приметним бирократским тоном. Тако ће се, у складу с енглеским извором, у медицинској струци чути, у опису болесниковог стања или симптома болести, Присутна је жеђ, Постоји промуклост, Код болесника је присутан бол и сл. Наиме, трудећи се да буде што објективнији, медицински посленик именује само појаву, посматрајући је независно од њеног носиоца или потискујући овога у други план. Сматрамо да је такав начин изражавања (а и такав начин посматрања!) неприродан и непотребан, те да, у намери да се избегне безлични језик и бирократски менталитет треба рећи: Болесник је жедан, Промукао је, Боли га (то и то) или осећа јак бол (ту и ту) и сл.

Одговор је, као и у једној ранијој прилици, припремила др Душка Кликовац, којој је у разјашњењу значења неких термина помогла др Мирјана Тодоровић. Колегиници др Душки Кликовац и др Мирјани Тодоровић Комисија изражава искрену захвалност.


// Пројекат Растко / Лингвистика и филологија //
[ Промена писма | Претрага | Мапа пројекта | Контакт | Помоћ ]