Projekat Rastko
Istorija srpske kulture
Izbor pismaPretrazivanjeMapa Projekta RastkoKontaktPomoc

Архитектура у средњовековној Србији

Војислав Кораћ

Сакрална архитектура

Монументална архитектура, основни токови и њихова обележја

Појава скупине градитељских дела високе занатске и уметничке вредности у Србији, у другој половини 12. века, засенила је размишљање о свему што је саграђено пре тога. Једна за другом су ницале грађевине према програму који је био плод поузданог сазнања о смислу и природи градитељских подухвата који се остварују уз ангажовање озбиљних материјалних средстава. Рекло би се да је монументална српска архитектура нагло настала, а да се пре тога није догађало ништа значајно. У суштини, претходни ток био је сличан збивањима на свим овим подручјима изван ужег дела Византијског царства на којима је велике поремећаје изазвао распад античког система услед Велике сеобе народа. У широкој временској скали прилагођавања, затим развоја српских држава, постоје места која би одговарала почецима монументалне архитектуре.

Најистакнутији рани споменик у континенталним српским областима јесте црква Св. Петра код Новог Пазара, из 9. или 10. века. особене је градитељске замисли. У спољном опсегу ротонда, с истакнутом полукружном апсидом, у унутрашњој структури тетраконхос, с куполом на средини. Ротонди је додат асиметричан претпростор на западној и северној страни цркве. Изнад њега је спратна галерија, с отворима према унутрашњости цркве. Грађена од ломљеног камена, црква је равних фасадних површина, а једини украс су плитке полукружно завршене нише на тамбуру споља осмостране куполе. Архитектонска замисао цркве Св. Петра представља слободнију репродукцију рановизантијског градитељског остварења сличне просторне схеме. По начину на који је градитељска замисао остварена, Св. Петар би се нашао у скупини архитектонских дела изграђених у раном средњем веку у периферним областима византијског подручја. До цркве у Србији замисао је стигла вероватно преко јадранске обале српске државе. Црква Св. Петра је саграђена уз неко црквено, а можда и световно средиште, којег више нема.

Према досадашњим археолошким опажањима, неколико триконхосних цркава, насталих у 10. или 11. веку, могле би бити плод рада првих словенских просветитеља у Бугарској и Србији.

У српским приморским областима, Дукљи, потом Зети, очувало се, у различитим видовима, више споменика. Приморски градови или трају у континуитету од касноантичких времена, с романским становништвом, или нестају сразмерно рано, да би се на другим локацијама појавила градска насеља која образује словенско становништво. Урбана традиција, било из непрекинутог трајања градског живота било из новообразованих градова у средњем веку, важна је за укупну обнову градитељске делатности. Томе треба додати рад који је текао у оквиру дејствовања бенедиктанских монаха што долазе из јужне Италије, а вероватно и такозваних источних монаха, који преко јужне Италије стижу из удаљених византијских провинција. Тробродна базилика, као најчешћа грађевина касне антике или раног хришћанства, наставља трајање у градитељској обнови раног средњег века такође у западним српским крајевима. Вредна је пажње појава крстообразне куполне цркве, с куполом на стубовима, на самом крају 8. или на почетку 9. века, у време када у Византији настају прва таква решења. То су првобитна црква Св. Трипуна у Котору и Св. Томе близу Котора, а можда и црква Св. Петра у Дубровнику. Касније је веома распрострањена једнобродна црква с куполом на средини. Њена унутрашња структура рађена је по узору на карактеристична византијска остварења тога времена, па се појава о којој је реч приписује одјецима и подстицајима из византијске архитектуре. Репрезентативан пример је црква Св. Михајла у Солуну, задужбина зетског краља Михајла (крај 11. века). По стилском обележјима та би се црква прикључила протороманској архитектури.

Цркве Св. Николе и Богородичина црква код Куршумлије (шеста - седма деценија 12. века), Ђурђеви ступови код Новог Пазара (1171), Студеница (1183-1196), саграђене вољом и средствима великог жупана српског Стефана Немање, градитељска су дела којима се обележавају почеци Рашке школе архитектуре. Подизана у складу с најбољим искуствима и знањима на суседним културним подручјима, назначила су природу даљег развитка српске монументалне архитектуре.

Велика средства и труд које је у грађење задужбина уложио Стефан Немања говоре о изузетном државноправном значају ктиторства. Било је то афирмисање државне власти у време када Србија сјединивши у себи приморске и континенталне области постаје важан партнер суседним државама. Ктиторство, подизање задужбина, траје као важан чин до краја српске средњовековне самосталности, на свим степенима власти. Стога је разумљива његова велика важност за културу.

Куршумлијска црква Св. Николе, уочљива по зидовима од опеке и широких спојница малтера, једноставног је организма у просторном смислу. Наглашен је њен средњи део, који носи куполу. Међутим, фасадне површине носе јако истакнут цртеж унутрашње структуре грађевине, онако како је било уобличено у средњовизантијској архитектури. По замисли простора она потиче с истог градитељског подручја; једнобродна је, има три поља по дужини с куполом изнад средњег квадратног поља. Уз средњи део јужне стране изграђена је мала капела с куполом. Можда је та капела била намењена за гробницу ктитора. Размера је које су биле уобичајене у средњовизантијској архитектури. По беспрекорном занату и укупном склопу - концепцији целине и односу делова према целини - Св. Никола је најближи архитектури византијске престонице, па је вероватно и дело престоничких мајстора. Уз западну страну цркве накнадно је дозидан затворен претпростор, припрата, са симетрично постављеним кулама на главној фасади. Куле су саграђене под утицајем слично остварене концепције уз 1166. године завршену катедралу у Котору, као што су на сличан начин настале и куле уз цркву Св. Ђорђа у Расу, подигнуту неколико година касније. Та црква, у предању упамћена под називом Ђурђеви ступови, на наглашено свечан начин промовисала је ктиторову жељу да крупним делима монументалне архитектуре обележи своје државничке кораке. Из целине манастира на брегу, Св. Ђорђа, на домаку престонице, издвајају се и истичу два висока звоника и снажни и сажети организам цркве с куполом. У концепцији простора, у којој се наставља претходна грађевина, изграђена је целина коју затварају равне фасаде романских облика. Оне речито говоре о западном пореклу мајстора. Претходна станица те скупине мајстора вероватно је био Котор, у коме је тада трајала развијена градитељска делатност.

Византијска уметничка схватања и византијска занатска пракса исказани на Св. Николи, као и романска занатска пракса и претежно романско уметничко схватање уграђени у Ђурђевим ступовима, на јединствен начин су се спојили у главном делу Стефана Немање, свечаној гробној цркви посвећеној Богородици, у манастиру Студеници. Главна црква јединствено замишљене целине утврђеног манастира, чију изворну замисао данас реконструишемо према сачуваним деловима, саграђена је за потребе православног обреда, и то онако како је било уобичајено у византијској архитектури. Једнобродна црква с куполом, у ритмичном распореду простора, уз бочне вестибиле као новину у Рашкој, у својој унутрашњој структури - куполи, сводовима, развијеној супструкцији - има све што је својствено византијској архитектури, укључујући и унутрашње стране зидова у мешовитом материјалу, сиги и опеци. Споља је обрађена на романски начин. Фасаде равних површина, грађене од беспрекорно отесаних и углачаних мермерних блокова, подељене плитким пиластрима у ритму унутрашње структуре, завршене су карактеристичним аркадним фризевима. могу се мерити с луксузно обрађеним фасадама најпознатијих дела италијанске романике. Целини спољне обраде Студенице припадају монументални портали и прозори, једноструки, двојни и трифора на апсиди. Средишњи део грађевине, који је завршен куполом, одваја Студеницу од уобичајеног лика луксузних целина романске архитектуре. Дванаестострана купола у целини је, изнутра и споља, византијска. Поткуполни простор - по изгледу строго геометријски одређен волумен - на бочним странама је обрађен на византијски начин. На фасадним површинама исказана је унутрашња структура двају зидова, с луком на врху, који одговара поткуполном луку. Томе луку су прилагођени и прозори на обема фасадама. тако је преплитање двају уметничких схватања остварено на јединствен начин, који није поновљен никад више.

Студенички портали дела су највише вредности у својој уметничкој врсти. Најразвијенији и најсвечанији, главни, западни портал, по архитектури и рељефном украсу најближи је породици јужноиталијанских портала. Укупна иконографска замисао портала, с Богородицом која држи Христа у крилу и два анђела са стране, изашла је из византијске уметности. Беспрекорним клесарским и вајарским умећем изведени су и остали портали.

Међу прозорима издваја се трифора на апсиди. Пандан је главном порталу, место, архитектура и рељефни украс по вредности и значају, главни портал и трифора, две симболичне слике цркве, најбоље представљају архитектонски и скулпторални украс Студенице. Укупна хармонија двеју целина - однос основних мера, распоред украса и брижљиво смишљен ритам архитектонских елемената - могла је настати само по укусу однегованом на мерилима највишег слоја комнинске уметности. На вероватно јужноиталијанско порекло мајстора упућује околност што је реч о подручју на коме траје више градова, напредних у сваком смислу, живог уметничког рада. На средокраћи византијске традиције и непосредних византијских утицаја и високе романике стварана су јединствена дела. Ипак, пресудна је била улога поручиоца у погледу целине у Студеници, у њеном оквиру и портала и прозора и другог рељефног украса. Морамо се подсетити да је тај круг поручилаца подједнако непогрешиво изабрао најбоље сликаре за фреске на зидовима Студенице.

О високој занатској спреми студеничких клесара сведоче цртежи по којима су рађени детаљи портала, нацртани у природној величини на неколико места на мермерним фасадама.

Студеница је снажно утицала на потоњу архитектуру у Србији. За то су постојала дав разлога. Први је идеолошке природе. Студеница је била гробна црква оснивача династије, који је канонизован убрзо после смрти. Други разлог била је Студеница по себи: њени портали и прозори, њене фасаде, а вероватно и луксузна унутрашња опрема.

Програм простора и архитектонска замисао целине остали су две битне одреднице српске архитектуре у 13. веку. У Жичи (1207-1219), ктитора краља Стефана и његовог брата Саве, првог српског архиепископа, програм простора је заокружен у битним елементима. Једнобродна грађевина с куполом на средини, делови простора за хорове уз наос и одвојена припрата, с бочним параклисима - то би припадало за наредне споменике неизоставној целини. Додаци томе програму бивали су плод нарочитих намена. У Жичи спољна припрата, са спратом и кулом напред, подигнута је, по свој прилици, по жељи првог архиепископа. Проширена намена у Студеници била је разлог за изградњу велике спољне припрате краља Радослава, а у Милешеви, у друкчијој замисли, вероватно по Савиној жељи. У тој припрати Сава је сахрањен. Једно од седишта епископије Богородица Хвостансака у Метохији, такође је добила спољну припрату и две снажне куле. Из одређених разлога, спољну припрату имају и Сопоћани.

Мајстори градитељи, образовани у радионицама оне праксе која је имала изразито византијска обележја, накратко се појављују, на делима малог обима, почетком 12. века. У каснијим радовима изостаје оно што би се могло сматрати као изразито обележје начина рада својствено византијском подручју. Занатски део рада носе мајстори који долазе из средишта где влада романски, потом прелазни, романско-готички стил, или, ако су из локалних радионица, клешу и граде као да су образовани у атељеима српских приморских градова, у којима непрекинуто траје рад градитељских, као и свих других заната.

Једноставно речено, мајсторе основних градитељских заната било је најлакше наћи на домаку великих градилишта. У времену о коме је реч, за разлику од сликара, из разбијене Византије не стижу ни стручњаци за опеку, ни клесари, нити се одржавају везе између тамошњих градитељских радионица и градилишта у Србији. Стога се и укупна спољна обрада значајних градитељских дела помера ка укусу који је ближи западноевропској архитектури. Волумени су затворени равним површинама, које имају пиластре или су без њих, а прозори и портали од украсног камена, по правилу скромније архитектуре од студеничких, пластични су украс. Посебан однос према боји - ваља имати у виду чињеницу да су ентеријери увек прекривени фрескама - околност је која је произвела појаву бојеног украса на омалтерисаним фасадама.

На Милешеву (трећа деценија 13. века) у целини се односи описано својство - византијско порекло унутрашњег простора и спољна обрада под утицајем романике, или по угледу на Студеницу. Морачу (1252) чине простор успостављен у рашкој архитектури и фасаде, ликом и начином обраде блиске романици града Котора. Сопоћанска црква, која је послужила за окриље највреднијих фресака свога времена (1265), на изразит начин открива двоструке изворе рашке архитектуре, из којих је настала њена природа. Иако грађена под јаким утицајем зреле романике, сопоћанска црква - у спољном лику блиска тробродној романској базилици - има унутрашњи простор који веома подсећа на монументалне ентеријере средњовизантијске архитектуре. Неколико година млађа, црква у Градцу носи у свом укупном облику монументалан склоп разуђених волумена. Њена су посебна обележја елементи готике у структури и облицима. Њих су донели мајстори који долазе, по свој прилици, из јужне Италије. Наглашено романски утицај види се на фасадама Ариља (1295/6), у коме је такође доследно сачувана традиционална унутрашња структура.

Велики споменици српске монументалне архитектуре средњег века, с којима почиње класично раздобље њене историје и којима се до краја обележава њен главни ток, припадају манастирским целинама. Одреда су манастири страдали у многим неприликама у току дуге турске владавине над српским земљама. Много их је уништено. Међу уништенима су и неки од највреднијих. Нека, за пример, буду поменути: Богородица Хвостанска, једна од првих српских епископија, од које су остали само темељи; Бањска, од цркве остао мали део, без украса, претворен у џамију и простор за становање, а све остало разорено; призренски Свети арханђели, у целини разорени; цркве у градовима Скопљу, Новом Брду, Београду, Смедереву, као и многе друге у мањим средиштима. Манастирске цркве које су у данашњем свету чувене по фрескама већином су у рушевинама досегле модерна времена. Поменућемо најпознатије: Ђурђеве ступове у Расу, Милешеву, Сопоћане, Градац.

Ти споменици опстајали су пре свега зато што је средина у којој су се налазили најчешће имала воље и снаге да их обнови после пустошења, разарања и паљења. Све друго што је припадало манастирским целинама лакше је страдало и пропадало и, по правилу, ако је било снаге за обнову, замењивано је новим грађевинама. Стога су нам сазнања о трпезаријама, палатама и другој врсти грађевина практичне намене малобројна и оскудна. То се односи у још већој мери на све што је настајало у градским насељима.

У историографији српске уметности одавно су архитектонска дела грађена од краја 13. до последње деценије 14. века називана српско-византијском школом. Почетак тог раздобља обележава прво велико дело краља Милутина, обнова манастира Хиландара (1293). У низу грађевина тада подигнутих у Хиландару истиче се главна црква, по размерама, сложеној структури и највишем степену занатске и уметничке обраде. У њој се наставља средњовизантијски тип грађевине с куполом на средини. У Хиландару је остварен у развијеној замисли простора и структуре, облицима и начином грађења својственим византијској престоници. Уметничкој целини хиландарске цркве припадају мозаички под и рељефни камени украс на порталима и прозорима. Порекло украса је из два извора: плиткорељефна обрада равних површина у токовима је оновремене византијске уметности, а камене конзоле у облику животињских глава потичу од мајстора из неке клесарске радионице у Србији.

За име краља Милутина (1282-1321) везује се потпуно усмерење земље ка византијском духовном свету и византијској цивилизацији. У архитектури то је јасно исказано. Све њене битне одреднице потекле су из византијске архитектуре. Наместо дотадашње једнобродне цркве с куполом, прилагођене особеном рашком програму, усвојена је у византијском свету опште распрострањена црква уписаног крста с куполом. У Србији, после изградње Хиландара, подиже се низ цркава, било у замисли ближој једноставнијем обрасцу уписаног крста с куполом, као што је Св. Никита у Скопској Црној гори, било у развијеној варијанти, цариградског и солунског порекла. У Призрену се гради нова градска катедрална црква, Богородица Љевишка (1306/1307), као петокуполна грађевина. Очувала се у градској средини зато што је претворена у џамију. Нова је црква подигнута на делимично задржаним зидовима старије базилике. Остварена је замисао по којој је у историји византијске уметности позната црква солунских Апостола: језгро чини распоред у виду уписаног крста са пет купола, а око њега је на северној, западној и јужној страни, обимни брод. У начину зидања, материјалу и облицима призренске задужбине краља Милутина на најбољи начин су представљене византијска градитељска схватања тога времена. Посебно се истиче свечана западна фасада, коју чине аркаде приземног трема, украсне нише изнад трема, у симетричном и ритмичном распореду, и висок звоник смеле конструкције у осовини композиције. Архитект Никола - зна му се само име - остварио је дело без премца у византијској архитектури на почетку 14. века. Слично призренској катедрали настала је црква Св. Ђорђа у Старом Нагоричину (1312). У затечене зидове цркве из 11. века уграђена је такође петокуполна црква. Као у Призрену, зидови затечене грађевине сачувани су из уобичајеног поштовања старијег култног места. У Старом Нагоричину је идеална схема петокуполне цркве у нешто већој мери прилагођена, стога што су се чували стари зидови, а обимни брод је замењен тремовима дуж три стране грађевине.

Концепција петокуполне цркве с обичним бродом остварена је у особеном решењу у Грачаници (1315). Грачаница је била завршно дело својеврсног развитка сложене замисли цркве са више купола, која има порекло у рановизантијској архитектури. Антиципација петокуполне цркве у облику који она има у српској архитектури вероватно је солунска. У Грачаници је та замисао остварена у чврстом и затвореном организму, у коме је прекривена структурално-просторна разуђеност, особена за византијске споменике тих времена. Очувао се простор, или обимни брод, који са три стране окружује средишњи организам, с главном куполом, али је целина повезана у горњој конструкцији и горњим облицима, који у свом пирамидалном склопу наговештавају распоред унутрашњег простора. У динамичној композицији целине Грачанице не делује само као петокуполна грађевина већ као склоп куполних волумена. Њене фасадне површине, зидане у правилном ритму камена и опеке, имају облике својствене позновизантијској архитектури, и, уз њих, из рашке архитектуре наслеђена поткуполна постоља и преломљене лукове. Разуђеног простора, према укусу и потребама позновизантијске архитектуре, хармоничне композиције облика, у којој је пажљиво одмерен однос делова према целини - посебно малих купола према великој - у размерама својственим позновизантијском културном подручју.

У низу дела која настају у првим деценијама 14. века вредни су пажње и споменици малих размера, подизани било у постојећим манастирима било као задужбине властеле скромнијих материјалних могућности. Највећу пажњу заслужује Краљева црква у Студеници (1313/1314), такође дело краља Милутина. У основи приближној квадрату, у целини прекривеној једном куполом, коју носи сажета супструкција, с племенитим односима мера, у свом унутрашњем простору представа је идеалне цркве слике космоса, замишљене у рановизантијској архитектури. Биће она плод враћања на старе узоре. Закључићемо да је реч о једној од оних обнова у византијској уметности које се обележавају као својеврсни класицизам.

Крајем треће деценије 14. века добила је коначан облик Пећка патријаршија. Та велика целина развијеног простора образовала се тако што је уз северну страну Св. Апостола, рашког плана, дограђена црква Св. Димитрија, у другој деценији 14. века, као једнобродна грађевина с куполом, уз јужну страну Богородичина црква, у облику развијеног уписаног крста с куполом, а уз западну страну све три грађевине велика припрата. Целина је закључена Богородичином црквом, великом припратом и капелом и тремом на јужној страни старањем архиепископа данила ИИ (1328/1330). У спољном изгледу Патријаршија је панорама облика својствених тадашњој српској архитектури. На фасадама великог дела целине сликани украс је заменио рељеф у камену и украс у опеци и камену.

Потпуна усмереност ка византијској градитељској традицији и пракси наставља се у наредном раздобљу. У јужним областима укљученим у српску државу, подиже се низ знатних градитељских дела. Ктитори су личности из највишег слоја властеле. Основни тип простора задржан је код већих споменика, уз варијације у детаљима. У облицима и начину зидања и, у том оквиру, грађењу украса на фасадама такође се уочавају варијације.

Најзначајнија дела су антологијски споменици градитељства на укупном византијском подручју. Св. Арханђели у Штипу (1332, ктитор војвода Хреља), карактеристичног унутрашњег простора, геометријски поуздано утврђених волумена, ритмично грађених зидова, обележени су однегованим облицима. Украсни лукови на северној, западној и јужној страни прате унутрашњу структуру, а на источној страни, заједно с апсидом, уоквирују, у двостепеном систему, сваку посебну архитектонску површину. У Љуботену (1337, ктитор властелинка Даница) слична је концепција простора, структуре и архитектуре фасада. Знатније су површине, у горњим зонама, покривене украсом.

Концепција простора, слична решењима својственим у архитектури у Грчкој, наставља се у потоњим делима, у наредним деценијама. Појам сличног би се могао употребити такође за укупне структуре грађевина, а у највећој мери и за њихову спољну обраду, што наводи на закључак да је програм био у рукама обавештених и међусобно повезаних поручилаца. Такође је могуће претпоставити а се радило о скупини мајстора који се крећу с једног на друго градилиште. Њихова знања и пракса налазе се негде између оног тока чији су извори у византијској престоници, или у Солуну, по идејама Цариграда, и архитектуре у западним крајевима Грчке, првенствено у Епиру. При томе су битне одреднице у конциповању целина дуг традиционалној српској архитектури: груписање простора у затворене целине и брига о пропорцијама, с наглашавањем вертикале.

Црква Св. арханђела у Леснову (1341, припрата 1349, ктитор деспот Оливер) има две целине, различитих концепција, цркву у ужем смислу и припрату. Црквена грађевина је као затворена целина, слична претходнима, обележена ритмичним низовима украсних лукова, који су двостепени и по висини постављени у две зоне. Замисао колонета кружног пресека, које се прикључују пиластрима, наговештена у Арханђелима у Штипу, у Леснову је доследно спроведена. Пореклом је, или посредно или преко Солуна, из византијске престонице. Замисли припрате неизоставно ћемо приписати репрезентативан извор. Зналачки саграђене структуре, с куполом на средини, широко отворених зидова, преко бифора, заједно с детаљима у обради фасада, блиска је остварењима најбољих византијских атељеа. Лесново је као целина било модел за Псачу (1358, ктитор севастократор Влатко). Иако оронула у току дуге историје, црква Св. Богородице у Кучевишту, у области Скопља (1348, ктитор жупан Радослав), дело је високих градитељских вредности. Уз појединости које откривају најбољу градитељску радионицу, као што су облик апсиде и нише полукружног пресека на њеним спољним странама, уочљив је рад на украсним површинама, праћен колористичким обележјима, карактеристичан за схватање архитектуре у позновизантијском свету. Тежња за украсом, бојом и орнаментом, грађеним уз помоћ цигле и малтера, у највећој мери је исказана на фасадним површинама Заума (на Охридском језеру, 1361, ктитор кесер Гргурић). Целина грађевине остварена је у традицији српско-византијске школе. Међу неједнако очуваним и истраженим споменицима из последње деценије 14. века треба поменути Марков манастир, у области Скопља (краљеви Вукашин и Марко, 1371. завршен), Св. Андреју (Андреаш) на Тресци (1389, ктитор Андреја, брат краља Марка), Матку на Тресци (1371, ктитор Бојко, син властелинке Данице), Кончу код Радовишта (1366, ктитор Никола Стањевић). Марков манастир, крупних размера и добро грађен, и Андреаш, скромније грађен, с фасадним површинама дотериваним малтером и бојом, носе обележја оних схватања по којима се облици групишу по водоравним појасевима. Тиме се враћају идејама насталим у оквиру ренесансе Палеолога и наговештавају новине које ће бити остварене у наредном раздобљу српске архитектуре.

Посебан ток у српској монументалној архитектури остварен је у три велика и репрезентативна храма, саграђена за гробне владарске цркве, у Бањској, краља Милутина (1312-1316), Дечанима, Стефана Дечанског и његовог сина Душана (1327-1335), и Арханђелима код Призрена, цара Душана (средина 14. века). Према сведочењу краљевог биографа и сарадника архиепископа Данила ИИ, Милутин је Бањску саградио по узору на Студеницу. У битним саставницама, према којима је требало препознати узор, поштована је краљева воља: у замисли целине простора, посебно његовог олтарског и поткуполног дела, и у свечаним порталима и прозорима. У свему осталом моделу су додана она остварења рашке архитектуре која су се догодила после Немањине Студенице. Велика и скупоцена целина коју данас реконструишемо на основу очуваних остатака, Бањска се на особен начин нашла на средокраћи византијске градитељске традиције и оновремене западноевропске архитектуре. Према општем изгледу, снажне и затворене целине, равних фасада, покривених, на јединствен начин, украсним каменом у три боје, по систему шаховских поља, рекло би се да је у сродству са најбољим делима северноиталијанске или апулијске романике. Међутим, Бањска у битним одредницама наставља рашку архитектуру, и то не само у ономе што су наметнуле функционалне потребе већ такође у врсти доње и горње конструкције, у унутрашњим облицима простора и у делу каменог украса. Зидање, без спољне оплате, византијско је, у мешовитом материјалу. Попут Студенице, целину су замислила два протомајстора, или протомајстор и поручилац из двеју културних средина.

Дечане бисмо лакше него Бањску прикључили одговарајућем низу католичких романичких или романичко-готичких катедрала. Њен градитељ, фрањевац из Котора, гради тробродну базилику с куполом. С градилишта у западним српским областима тада полетне романско-готичке архитектуре преузети су готички сводови, готички прозори и спољна двобојна камена оплата. Ипак, у Дечанима је изграђен православни храм, са свим деловима простора који су остварени у рашкој архитектури. Да је у Дечанима такође поштована Студеница као узор, потврђују свечани портали и трифоре. Грађење Дечана било је велики подухват. За осам година подигнута је црква већа од которске катедрале, а вероватно и од старе дубровачке катедрале чија је изградња трајала око сто педесет година.

Поштовање династичке традиције, очигледно у одређеном идеолошком смислу, прихватио је и Стефан Душан градећи своје главно дело, храм који је наменио за своју гробну цркву. Она обележја Студенице која су оцењена као битна пренета су у концепцију, нове грађевине, а та је грађевина замишљена, у погледу схеме простора и облика, према начелима српско-византијске школе. Свети Арханђели, главна царска задужбина, крупних размера, брижљиво обрађена, с фасадама од украсног камена, мермерним порталима и прозорима и мозаичким подом, највеће је и најскупоценије дело саграђено у 14. веку на широком подручју византијског света. Идеална реконструкција тога порушеног споменика, чији је материјал највећим делом искоришћен за грађење Синан-пашине џамије у Призрену, говори о петокуполној цркви изузетног хармонијског склопа волумена и фасадних површина, с порталима и прозорима чији су праузор портали и рељефни украс Студенице. Тиме се још једном потврђује да је гробна црква оснивача династије нека врста сопственог српског решења. Призренски Арханђели били су модел за другу царску задужбину, Матејич (у Скопској Црној гори западно од Куманова), ктитора царице Јелене и цара Уроша (шеста деценија 14. века). Уз мање прилагођавање, у њој је поновљена замисао простора призренске цркве. У петокуполној схеми горњих облика, великих размера, грађена у мешовитом материјалу, у облицима српско-византијске школе скромније је обраде од призренске цркве.

Два позната градитеља дела кнеза Лазара, Раваница (1377/1381), намењена за гробну цркву ктитора, и Лазарица (1377/1380), саграђена уз двор у Крушевцу, и у симболичном и у стварном смислу на челу су последње стилске скупине у српској средњевековној архитектури. Та је скупина позната под називом Моравска школа, према областима у којима се развила жива градитељска делатност у последње три деценије 14. и у првој половини 15. века. Главни токови монументалне архитектуре и даље су у сакралним грађевинама, а највреднија позната дела у манастирским целинама. Нешто више података о градовима из тога времена; и у њима су настајали споменици моравске архитектуре. Моравска архитектура израсла је из претходног градитељског стварања у Србији. Нова обележја, по чему се она разликује од претходне српске архитектуре и суверених збивања у византијској архитектури, јесу општи изглед целине и њена унутрашња хармонија, концепција облика и обрада фасадних површина. Правилан је ритам основног распореда, поуздан конструктивни склоп. Хармонија у облицима и волуменима и архитектури површина и отвора грађена је по изворним схватањима средњовизантијске архитектуре. Рељеф и боја на фасадним површинама у моравској архитектури нове су вредности.

Замисао простора, или, упрошћено речено, план, продужава претходна решења. Варијанте су развијен и сажет уписан крст с куполом, којима су додане бочне конхе под утицајем светогорске архитектуре. Две варијанте су представљене у Раваници и Лазарици. Просторна и конструктивна структура откривају се у горњем делу грађевине и на фасадама, које су подељене у три водоравне површине. Распоред отвора усклађен је с тим површинама, а оне су организоване, у водоравном смеру, ритмичном поделом пиластрима или колонетама, на које належу украсни лукови, било да је реч о луковима на челу унутрашње конструкције било о онима што представљају само завршетак ритмичног украшавања фасадних површина, као што су апсиде. Зидање је у правилном смењивању једног водоравног реда камених квадера са слојем од три реда опеке. Видљиво је у два нижа појаса фасаде, док су површине зидова у трећем, највишем појасу, завршеном украсним луковима, или озидане на сличан начин или прекривене украсом у виду шаховских поља. У тим пољима су особене моравске розете, постављене у она поља којима се обележавала структура грађевине и у којима су у нижим појасевима одговарајући отвори.

Особени моравски украс, првенствено камени рељеф, покрива све оквире прозора и портала, розете, чела лукова и капителе колонета. Највећим делом је геометријски. Значајан је не само по обиму већ и по утицају на облике класичних архитектонских елемената. Покривајући чела лукова рељефни украс истовремено трансформише допрозорнике, дајући им облик украсних бифора, или неки други облик, а капителе замењује било стилизованим цветом било неким геометријским сплетом. На скупини споменика зрелог стила - Љубостињи (пре 1393, ктитор кнегиња Милица), Руденици (1409/1410, ктитор властелин Вукашин), Каленићу (1413/1417), ктитор протодовијар Богдан) - развиле су се многе варијанте облика под утицајем рељефног украса.

Два су важна својства моравске архитектуре, њен архитектонски украс, као апсолутна новина, и строга симетрија у концепцији целина и детаља, у чему она напушта позновизантијска схватања хармоније и враћа се обрасцима претходне архитектуре. У тој својеврсној обнови наглашен удео украса, првенствено рељефног, има одређено дејство, па би се рекло да се архитектура почела схватати интегрално. Настојало се на успостављању једнаких вредности унутрашњег и спољног простора.

Посебно место у Моравској школи има Ресава (Манасија), задужбина и гробна црква деспота Стефана Лазаревића (1407-1417). Великих размера, петокуполна црква, слична је Раваници по замисли простора. Фасадама у камену, фризом аркадица и обликом двојних прозора подсећа на решења у Рашкој школи архитектуре. Могуће је да је ктитор имао у виду традицију која се односила на посебан однос владара из династије немањића према Студеници. Архитектура Ресаве имала је одређен одјек у Враћевшници (под Рудником, 1428-1429, ктитор Радич Поступовић).

Турско освајање прекинуло је моравску обнову, која је била снажан и жив подстицај за даље трајање не само српске архитектуре него византијске уметности у целини.

Фортификациона архитектура

У идеално замишљеној слици српских земаља у средњем веку јако би се истицале тврђаве, вероватно више од свега другог што је било подигнуто људском руком. Зидане су најчешће у камену, крупних размера, затворених маса, постављене на местима која су у стратегијском смислу пажљиво одабрана, па су стога сваком путнику биле лако уочљиве. Подизане су на доминантним висовима, на улазима у клисуре, на рубовима плодних равница или уз важне водене токове, штитећи највреднија људска станишта. Бели камени бедеми затварали су градска насеља, куће или палате носилаца локалне или обласне власти, владарске дворце, велике манастире или су као права утврђења намењена професионалним војницима, чували важније тргове и руднике.

У ратовима на српској територији средњовековне тврђаве су јако страдале, било услед непосредних разарања било стога што су напуштене, па остављене да пропадну. Отуд се неизбежно данашња представа о њима гради према тврђавама које су се очувале у нешто већем обиму.

У вишевековној историји од раног средњег века до средине или краја 15. века, до пада свих српских земаља под Турке - мењао се начин грађења тврђава, мењале су се или нестајале поједине тврђаве и настајале нове, али су та маркантна здања остала обележја државе, њеног трајања и одређеног вида њене цивилизације. О томе, на посредан начин, сликовито говоре промене које је донела турска власт.

Грађење тврђава ослањало се, у погледу основних замисли и облика, на касноантичку традицију. Потом се осетио утицај положаја земље између византијског и западноевропског света. Међутим, по битним одредницама - природи потребе за утврђењем, најчешћим размерама, у одређеној мери и начину грађења - и по општој слици, тврђаве су биле сличне ономе што се збивало на византијском подручју.

Особена су обележја целина које чине приморска градска насеља, заједно са својим утврђењима. Стара Будва привлачи пажњу својим положајем на гребену, на северном врху питомог залива. Постојећа утврђења - из времена млетачке власти - само подсећају на средњовековну тврђаву, а у темељима су им остаци хеленистичких и средњовековних зидова.

Котор, у дну залива под планинском громадом, од давнина привлачи пажњу својим изгледом. Саграђен на равном земљишту уз обалу, ослоњен је на оштро стеновито брдо, које се одваја од планинског залеђа и у целини уоквирен снажним бедемима. Карактеристичну слику града, која се у варијантама јавља на ликовним представама од најстаријих времена, образују насеље у појасу уз обалу и брдо изнад њега, обележено по рубу бедемом и тврђавом на врху. Градски бедем, са снажним бастионима на карактеристичним местима, дуг око пет хиљада метара, има облик који потиче из времена млетачке власти, али и бедеми и бастиони садрже у својој маси средњовековни зид ојачан кулама. Као град и седиште епископије помиње се први пут крајем 8. века, а скорашњи археолошки налази говоре да потиче из античких времена.

Значајно политичко, привредно, културно и црквено средиште у средњем веку, Бар - данас у географском смислу познат као Стари Бар - саграђен је на неколико километара од обале на стеновитом терену који је нешто повишен у односу према питомој равници барског залива. напуштен и делимично разрушен, сачувао је снажне бедеме, с бастионима, такође из времена млетачке власти. Венецијански бедеми су прекрили средњовековни одбрамбени зид, па се може закључити да се општи изглед града није битно изменио. Стога можемо лако реконструисати првобитну слику приморског медитеранског градског насеља, које је, у живописном пејзажу, чврсто уоквирено моћним бедемом, ојачаним кулама.

Најстарији писани подаци о градовима у српским земљама, а то су истовремено биле и тврђаве, потичу од византијског цара писца Константина Порфирогенита (око средине 10. века). Поред градова у западним крајевима, он помиње, као најјужнији, Достиник, данас Дрсник у Метохији. О изгледу тих градова нисмо обавештени. У том погледу би могао помоћи град недалеко од античке Дукље, код градића Спужа (у Црној Гори), који носи само неодређен назив Градина. На каменом гребену изнад зетске равнице чини га бедем ојачан полукружним и четвртастим кулама, који затвара неправилну овалну површину земљишта. У средини, на највишем делу терена, стајала је скупина зграда, распоређених приближно по рубу правоугаоника, с остацима снажне куле на једном углу. Била је то, очигледно, палата. Укупна замисао града наслања се на касноантичку традицију, па ће се наћи паралеле у областима у којима је та традиција била јака. Тај град је можда Лонтодокла Константина Порфирогенита.

Манастирска утврђења могла би се по својој природи сврстати у широк распон различитих решења, од неизбежних појединачних грађевина за основну заштиту до раскошних решења, у којим се остварују било визије идеално замишљених целина било праве тврђаве. Манастирка утврђења имају своју историју. Иако им почеци у Србији нису сасвим јасни, најстарија међу делимично очуваним целинама, као што је Св. Никола код Куршумлије, имају моћну кулу ради заштите, по угледу на византијске пиргове. Код једног од најстаријих споменика Рашке школе, Ђурђевих ступова у Расу, може се реконструисати замисао својствена византијској пракси. Површина намењена манастиру, неправилног овалног облика, затворена је одбрамбеним зидом, уз који су подизане одговарајуће зграде. Црква је у средини, а целини је додана кула, кроз коју се улазило у манастир. Репрезентативно решење те врсте остварено је у Хиландару, а потом у Бањској и Дечанима. Нарочите пажње је вредан први византијски пирг у Бањској, потпуно сличан хиландарским пирговима.

Изузетну целину представљао је манастир Студеница. Мада су у доброј мери првобитне грађевине потпуно нестале, или замењене новим зградама, манастир и данас пружа основ за реконструкцију изворног облика. По свему судећи, то кључно дело Стефана Немање требало је да има транспонован лик идеалног, небеског града. Руб манастира обележен је кругом чији је центар под куполом велике цркве. По рубу су уз источни и западни улаз, фланкирана полукружним кулама, изграђена ојачања бедема, куле троугаоне основе, распоређене у правилном ритму. Томе треба додати могуће симболично значење броја дванаест, колико има укупно ојачања бедема - два улаза и десет троугаоних кула. У архитектури студеничког утврђења наилазимо на својеврсни класицизам. И кружне и троугаоне куле имале су за узор касноантичка утврђења.

Пред надирућим Турцима, у дугом, готово непрекинутом ратовању, у последњим деценијама 14. и првој половини 15. века, манастирска утврђења постају праве тврђаве. Добри су примери манастир Раваница кнеза Лазара и Ресава деспота Стефана Лазаревића, двеју најугледнијих личности касног српског средњег века.

Међу тврђавама које су биле намењене заштити важних привредних средишта две су се боље очувале, а обе су биле водеће по размерама, па их је лакше представити. Призрен је био средњем веку важно трговачко средиште, па се развио и у знатно градско насеље. Град, постављен уз обалу реке Бистрице, био је под заштитом снажне тврђаве на брегу изнад насеља. Тврђава је трајала и под Турцима, па је претрпела многе измене. Ипак, могу се разазнати остаци снажног средњовековног утврђења, код кога су видљиве реминисценције касноантичких облика.

У средњем веку надалеко чувено Ново Брдо, по рудном богатству, било се развило у знатно насеље, над чијим се, само делимично испитаним остацима, уздижу преостали делови снажне цитаделе. Основе у неправилном лепезастом облику, сразмерно мале површине, састојала се од шест масовних и снажних кула, међусобно повезаних бедемом. По спољном обиму налазила се ниским бедемом заштићена стаза, што као замисао склопа одбране несумњиво потиче од византијских утврђења. Ваља се подсетити тога система развијеног у крупним размерама у цариградском копненом бедему. Новобрдским кулама, правоугаоне основе, грађеним од ломљеног камена белосиве боје, карактеристично обележје дају крупни блокови тамноцрвене брече, којима су озидани углови кула и оквир улаза у цитаделу. Бедемом је било заштићено и градско насеље.

О градовима-тврђавама водећих владарских личности веома мало знамо, јер су темељито разорени. О томе у одређеној мери могу нешто рећи очувана седишта обласних господара. Седиште краља Марка - легендарне личности српских народних песама - Прилеп чува сразмерно знатне остатке средњовековног утврђења. На стеновитом гребену изграђени су снажни бедеми, ојачани кулама четвртасте форме, према обичајима у византијском свету. Испод утврђења образовало се градско насеље. Престоница кнеза Лазара, Крушевац, археолошки је разјашњена у новије време. На раскрсници путева, на домаку реке Мораве, саграђен је добро утврђени двор. Уз придворну цркву Лазарицу, данас су видљиви остаци палате, бедема и велике и снажне куле.

По свом општем изгледу, размерама и доследно спроведеном систему одбране, нарочито је пажње вредно Смедерево. Најпре је изграђен утврђени двор деспота Ђурђа Бранковића (1428-1430) а затим је бедемом заштићена већа површина, на којој се образовало градско насеље. Смедерево је последње велико дело српске средњовековне фортификационе архитектуре. Био је то изузетан градитељски подухват: тврђава је великих размера, а подигнута је за сразмерно кратко време. Под надзором Димитрија Кантакузина, Византинца, брата деспотице Јерине, саграђена је тврђава у којој су доследно уважавани начела и пракса византијске фортификационе архитектуре. На равном земљишту, на ушћу Језаве у Дунав постављена је у геометријском смислу правилна троугаона основа. Њен мањи део, у врху, уз само речно ушће, припадао је двору, чија је кула на углу била највећа и потпуно затворена, попут византијских пиргова. Тврђаву чине бедем, са стазом и заштитним зупцима по врху, и ритмично постављене веома високе куле, отворене на унутрашњој страни. У детаљима у Смедереву, као и у неколико других тврђава из тог времена, одржала се византијска пракса: зидање у ломљеном камену и кречном малтеру, с местимичним украсом у опеци - у Смедереву и Раваници то су натписи изведени у опеци. По врху зидова и кула су заштитни зупци и заштићени одбрамбени балкони (машикуле).

Иако се у време зидања Смедерева већ користи ватрено оружје, ни на смедеревским, као ни на другим оновременим утврђењима, нема знакова било каквог прилагођавања новом оружју. Ипак, Турци српске градове освајају уз велики труд. За пример наведимо Ново Брдо. Осваја га (1456) војска Мехмеда ИИ, после пада Цариграда У рушевинама новобрдских бедема нађене су камене топовске кугле изузетно великих димензија.

// Пројекат Растко / Историја српске културе //
[ Промена писма | Претраживање | Мапа Пројекта | Контакт | Помоћ ]