Milorad Pavić: STAKLENI PUŽ /pretpraznička povest/
Projekat Rastko

Milorad Pavić

STAKLENI PUŽ

Pretpraznička povest

Beograd, jul 1998.

(Čitalac može sam da izabere početak ove priče. Ako čita s kompjutera prva dva poglavlja - "Gospođica Hatčepsut" i "Gospodin David Senmut, arhitekta" - lebdeće pred njim naporedo u lažnom elektronskom beskraju i početak priče izabraće klikom miša na jedno od ova dva imena.)

PRVO RASKRŠĆE

Gospođica HatčepsutGospodin David Senmut, arhitekta
// Projekat Rastko / Književnost / Milorad Pavić / Stakleni puž //