NovostiPretragaO projektuMapa projektaKontaktPomocProjekat Rastko English
Projekat RastkoLingvistika i filologija
TIA Janus

Српски језик и писмо у XXI веку

Божидар Михаљевић
Савезни завод за информатику, Београд

Прилог за библиографију домаћих мултимедијалних издања на компакт-диску са освртом на ћирилична издања

Научно-стручни скуп "Интернет и ћирилица: Српски језик, писмо и култура у савременим информационим технологијама", организују : Вукова задужбина, Народна библиотека Србије и Одбор за стандардизацију српског језика.
Београд, 11–12. фебруар 2002, Амфитеатар Народне библиотеке Србије

Абстракт: Прва домаћа мултимедијална издања објављена на ћирилици изашла су половином деведесетих година на компакт диску. У прилогу за библиографију која је приказана у овом раду унесено је преко осамдесетак наслова од којих су четрдесетак на ћирилици. На ћирилици су како се из рада види претежно CD издања из наше културне заоставштине, као и већи број наслова из савремене културе. Поред прилога за библиографију аутор даје и одговарајућу електронску презентацију, која се ће се модификовати за Интернет, на веб-сајту Југословенског удружења за мултимедију (ЈУММ). Аутор у коментару појединих наслова истиче она са ћириличним писмом и даје образложење.

Увод

Прва домаћа мултимедијална издања објављења су почетком 90-тих година , такво издање на компакт диску било је и "Српски псалтир" у издању Народне библиотеке Србије. 1995 године. Након тога за неколико година до 1999. године, објављено је преко педесет домаћих CD наслова. До стагнације у издавању мултимедијалних CD издања долази после 1999. године, Те године у октобру за време Сајма књига одржан је и први фестивал домаћих мултимедијалних издања на коме је пријављено стотинак издања на компакт диску, од којих су око четрдесет била објављена и на српској ћирилици Проценат ћириличних CD издања је доста већи од других конвенционалних[1], од којих је испод 25%с ћириличних наслова. Скоро сва издања на компакт дисковима су минимум двојезична(српски, енглески )она су прави посланици наше културе и писма у свету.  

1. Домаћа мултимедијална издања на компакт диску-прилог за библиографију

Први пут код нас објављен је попис домаћих мултимедијалних издања непосредно по завршеном Фестивалу тих издања и Сама књига новембра месеца 1999. год. у домаћем часопису "Info Science"-у.. Сва CD издања прихваћена за учешће на овом Фестивалу су разврстана у деветнаест категорија или области а по један наслов у свакој је добио плакету[2] Фестивала од специјалног жирија Југословенског удружења за мултимедију (ЈУММ). Допуњавањем овога пописа са Фестивала , новим насловима до данас, настао је доле цитиран прилог за библиографију домаћих мултимедијалних издања на компакт диску од 84 наслова разврстаних по категорији или области објављених код нас у периоду од 1994. до 2001. Године. Овде су ћирилична издања на српском језику исписана звездицом(*).

ПРИЛОГ ЗА БИБЛИОГРАФИЈУ ДОМАЋИХ CD ИЗДАЊА 1995.-2001. година

1 КОМПАКТ ДИСКОВИ ЗА ДЕЦУ:

CD буквар (Издавач Мултисофт Ужице, 1999.(*)

Мој први енглески речник (CD издање, Мултисофт, Ужице, 2000.)

Мултимедијални буквар (CD издање "Мултимедиа", Београд, 2000.)

2. ЕДИЦИЈЕ:САВРЕМЕНИ ЈУГОСЛОВЕНСКИ СЛИКАРИ

(Мића Поповић, Мома Антоновић, Воја Станић, Оља Ивањицки, Бранко Миљуш и Сава Стојков), аутора др Моше Тодоровића, а у издању "Радионице душе", Београд, 1998.

3. ГЕОГРАФИЈА:

Пут свиле, аутора Ивоне Благојевић и Бориса Золотарева, а у издања предузећа МУЛТИМЕДИА из Београда. 1998.

Република Српска (CD издање Гласника Републике српске, Бања Лука, 1997.(*)

"Ужице некад и сад" (CD издање "Мултисофт" Ужице 1997) (*)

Свезнање- Земља 2000 (CD издање .Мултисофт, 2001.)(*)

4. ИНОВАЦИЈЕ У КОМПАКТ ДИСКОВИМА

Визуелна математика, аутора С. Јаблана, а у издању Математичког института из Београда, 1998.

5. Историја

Берлинска битка, аутора Зорана Субића, а у издању Техничког факултета "Михаило Пупин" из Зрењанина.

Историјски архив Котора (Издање Математичког института САНУ из Београда, 1998.),

Историја цивилизације (Издање Мултимедиа и Народна књига Београд, 1999.)

Свезнање- Историја- Стари свет (CD издање, Мултисофт, Ужице, 2001.)(*)

6. ИЗДАВАШТВО

Сабрана дела Богдана Гавриловића, аутора Жарка Мијајловића у издању Математичког института САНУ и Математичког факултета у Београду. 1995(*)

Пројекат Растко (Издање ТИА Јанус и Научног друштва за словенске уметности, Београд, 1999.) (*)

Освећење времена-2000. Година хришћанства (Издање CD, БИТ Пројект Београд, 1999.)

Свето писмо- Стари завет-Нови завет (CD издање Мега Тренд, Београд, 2000.)(*)

7. ИНОСТРАНИ КОМПАКТ ДИСКОВИ И КЊИЖЕВНОСТ

Stop NATO on Yugoslavia: Зауставите геноцид југословенских народа, аутора др Божидара Митровића у издању аутора. Москва, 1999, )

Милорад Павић: Хазарски речник, аутора Дејана Дамјановића, Ненада Зељића и Владана Здравковића, а у издању предузећа МУЛТИМЕДИА из Београда.1998.

8. КОМЕРЦИЈАЛНИ CD

Систем научних, технолошких и пословних информација за

рударство и геологију Југославије, аутора проф. др Слободана Вујића, а у издањњу Катедре за примену рачунара Рударско-Геолошког факултета из Београда.

"Енегопројект" (CD издање "Енергопројект" 1997, Београд)

"Под истим кровом" Потисје-Кањижа (CD издање "Потисје"Кањижа и РГФ- Београд, 1998.)

Сава Центар (Издање Мултимедиа и Сава Центар, Београд, 1998)

9. МАНАСТИРИ

Ризница Србије: Косово и Метохија, аутора Милана Грујића, а у издању СТУДИА А из Београда.1999. (*)

800. година Хиландара (CD издање "Мултимедије", Београд, 1997)

Света гора (CD издање Библиотеке Српске патријаршије и АЕТОС, Београд) и Српска православна Црква (Интернет презентација ПЦ, Београд 1997.)(*)

Манастир Хиландар (CD издање Завода за међународну научну, просветну, културну и техничку сарадњу Републике Србије, Београд, 1998.)(*)

Милешева (CD издање "Мултимеда" Београд, 1997.)(*)

Сопоћани (CD издање "Мулмедиа"Београд.1996.)(*)

Грачаница (CD издање "Мултимедиа"Београд, 1999.)(*)

Манастир Раковац (CD издање Покрајинског Завода за заштиту културе и изради студиа"Мултимедиа" Београд, 1998)(*)

Богородица Љевишка (CD издање"Мултимедиа" Београд, 1998.)(*)

Манастири Фрушке Горе (CD издање Покрајинског Завода за Заштиту споменика културе Војводине, Нови Сад и"Мултимедиа", Београд, 1998 ) (*)

10. МЕДИЦИНА

Хипербарична комора, аутора др Ненада Дикића, Татјане Миљковић и Ивоне Благојевић, а у издању предузећа МУЛТИМЕДИА из Београда. 1998.

CCD Microscopy (Издање Математичког факултета , Београд, 1998.),

Дијагностика медицинских слика и сигнала (Издање Математички Факултет, Београд, 1998.)

Интернет психотерапеут (Издање Procon & Кош Co, Београд, 2001.).

11 МУЗЕОЛОГИЈА

Српски псалтир из Минхена(Издање Народне библиотеке Србије, Београд, 1995.)

Старе карте, гравире и фотографије из збирки Музеја града, аутора Жарка Мијајловића, Миомира Кораћа, Желимира Новаковића, Зорана Огњановића и Мирјане Мијајловић, а у издању Музеја града, Археолошког института, Математичког института и Математичког факултета из Београда, 1997.),

Свет ексилибриса (CD издање Енциклопедије графике малог формата, ДАД Дисгин, Београд, 1996.)

Леонардо (CD издање, Центар Груп, Београд, 1996.)

Реноар (CD издања дела из Народног музеја, Београд, 1997)

"Музеј савремене уметности" (CD издање Музеја савремене уметности Београд, 1998.)

12. ОПШТЕ ОБРАЗОВАЊЕ:

Историја старог века – стари свет, аутора мр Снежане Ферјанчић и др Радета Михаљчића а у издању SPECTRUM-а и Завода за уџбенике и наставна средства из Београда.1999.(*)

Правопис српскога језика(CD издање Матице српска, Нови Сад и ИНЕС, Сомбор) 1997(*)

Енглески за три месеца(CD издање "Мултимедиа", Београд, 1990.)

Немачки језик (CD Издање Мултимедиа и Народна књига, Београда, 1999.)

Географија - Планета земља” (CD издање , Завод за издавање уџбеника и наставна средства, Београд, 2000.) (*)

Весела математика 1 (CD издање Мултисофт, Ужице, 2001.)

Физика 6 разред основне школе(CD издање, Мултисофт, Ужице, 2000.)

Физика 7

Физика 8

Физика 1 разред средње школе/CD издање, Мултисофт, Ужице, 2001.)

Физика 2

13. СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ:

Вишекритеријумска оптимизација – одабране методе, софтвер и примери примене, аутора др Синише Боровића и др Илије Николића у издању Војно- издавачког завода из Београда.1998.

Управљање пројектима унапређења ефикасности пословања, применом софтвера ЦА Супер, Београд 1998.

Project (теорија, софтвер, примери) (Издање Војнотехничког завода, Београд, 1999.)

14. ПОЛИТИКА

Агресија: Мултимедијално сећање, аутора др Момчила Тодоровића у издању "Радионице душе" из Београда., 1999.

Сурдулица, март-јуни 1999. (Издавач Савезни комитет за геноцид, Београд, 2001.)

15. Право

Душанов законик, аутора др Србислава Букумировића, а у издању Народне библиотеке Србије из Београда.1999.(*)

Законодавна литература (CD издање"Службени лист", Београд, 2000.)

16. ПРИГОДНИ CD

125 година Математичког факултета, аутора Жарка Мијајловића, а у издању Математичког факултета и Математичког института САНУ из Београда, 1998..(*)

Четврт века Факултета организационих наука (CD издање ФОН, Београд, 1995.)

Свети Сава (CD издање "Мултимедија", Београд) (*)

Рибља чорба 20 година (CD издање , Tehnicom, Београд, 1999.)

Сремски Карловци (Издање Мултимедиа, 1999.)

40 година Специјалне болнице за церебралну парализу и развојну неурологију Издање Специјалне болнице за церебралну парализу и развојну психологију, Београд, 1999.)

SYM-OP-IS 98 (Издање Катедре за примену рачунара РГФ, Београд, 1998.)

Марке Југославије 1992.-1995. (Издање Мултимедиа, Београд, 1996.)

17. РеЧници

Бенсонов енглеско-српски и српско енглески речник, аутора Дејана Јеловића и Зорана Коша, а у издању предузећа PROCON и Кош & Co. из Београда, 1998.

Рачунарски речник (Издање ЦЕТ, Београд, 1999.)

18. СЛИКАРСТВО

Сава Шумановић, аутора др Момчила Тодоровића и Бубе Миљковића у издању "Радионице душе" из Београда., 1999.

Драган Мартиновић (CD издање"Мултимедиа", Београд, 1997.)

Слободанка Ракић-Шефер (CD издање "Мултимедиа", Београд, 1997.)

Енциклопедија наивне уметности света. (CD издање "Мултимедиа", Београд, 1997. )

19. Туризам

Treasures of Yugoslavia (Благо Југославије), аутора Ивоне Благојевић, Драгана Турањанина и Виолете Стојановски, а у издању предузећа МУЛТИМЕДИА из Београда 1999..

Познате иконе од XII до XVIII века (Издање Мултимедиа, Београд, 1996.)

ЕУРОПОЛИС (CD издање Удружења архитеката Србије, Београд, 1996.)

Сава Центар (Издавачи;Сава Центар и "Мултимедиа", Београд, 1998.)

Добро јутро Београде (CD издање, Туристичка организација Београда и Мултимедиа Београд, 2001.)

План Плус МИЛЕНИЈУМ (CD издање , Contrast, Београд, 2000.)

Укупно 84 наслова.

Скоро сва издања до 1998. год. нису објављена на српском ћириличном писму, више из техничких разлога, с обзиром њихови потенцијални корисници и нису имали доступан оговарајући фонт и кодни распоред на персоналним рачунарима. . То се поправља касније и данас релативно велик број корисника може лако да чита српску ћирилицу на данашњим персоналним рачунарима. Помало изненађује да су нпр. компакт дискови "Добро јутро Београде", "Рибља чорба", "План плус" , итд. иако су новија издања објављена на латиници. У великој мери естетски су боља ћирилична издања, као што су колекција "манастири" фирме"Мултимедија" из Београда над другим од истог издавача нпр." Познате иконе од 12. до 18. века" објављене на латиници... Дакле није само обавеза и издавача нових мултимедијалних издања и на Интернету и посебно на компакт диску, да објављује на српској ћирилици, већ је у предности свако издање које се на том писму објави. Свет на тај начин поред издања која су обавезно и на латиници и енглеском језику, паралелно има исте садржаје и на српској ћирилици. Она му је свакако интересантнија од латинице. Зашто им ускратити један нови естетски и визуелни доживљај, о томе не размишља мало који издавач када планира објављивање новог мултимедијалног издања, летимичан поглед на овде поменута издања на компакт диску нека га на то подсети.

2. Карактеристике презентационе верзије домаћих мултимедијалних публикација на компакт дисковима

У новије време у свету се библиографски описи и референце новијих мултимедијалних публикација , приказују на Интернету или путем теле конференција и предавања у склопу неких других садржаја. Једну такву презентацију домаћих мултимедијалних издања на компакт диску са великим бројем наслова из поменутог прилога за библиографију, урађен је недавно за евентуалну презентацију наших нових мултимедијалних публикација . У прилогу рада, додата је на дискети таква презентациона верзија у HTML-у. На основу препорука Генералног информационог програма УНЕСКО-а и стечених искустава КОД ИЗРАДЕ ПОМЕНУТЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ ВЕРЗИЈЕ ПРЕЗЕНТАЦИОНЕ БИБЛИОГРАФИЈЕ, препоручује се следеће:

 1. Основни мени , треба да садржи иконе омота сваке од мултимедијалних
 2. публикација, односно наслов са подацима о издању.

 3. Сваку икону са насловном страном дотичне публикације, назначити са скраћеним именом из њеног наслова.
 4. Наредни ниво би требало за сваку икону из главног менија да садржи пуну страну, са садржајем мултимедијалне публикације, . Односно , скраћено њено издање које стаје на једну страну.
 5. Мултимедијалне публикације, требало би разврстати у групе по областима или категоријама, а затим у оквиру њих по азбучном реду назива одговарајућих издавача. Уколико се у оквиру истог издавача попуни комплетна страна са већим бројем икона , треба урадити више посебних страна за сваког .издавача, односно категорију издања.
 6. Требало би цитирати или повезати овакву презентацију са одговарајућим другим презентацијама у којима су дати прикази дотичне мултимедијалне публикације.

Југословенско удружење за мултимедију, убудуће, формираће у сарадњи са Народном библиотеком Србије , збирку домаћих мултимедијалних публикација и објављивати библиографије нових издања на српском ћириличном писму са преводом на енглески и латинично писмо. Уколико у догледно време се донесу или преведу одговарајући стандарди из ове области, створиће се услови за свестранију комуникацију са светом и у погледу размене оваквих издања , .

Закључак

Током припреме овога рада, није се могла лако пронаћи домаћа литература из ове области, сем понеког стандарда, те би за убудуће препоручио ауторима из ове области, да користе максимално Интернет, с обзиром да се на њему могу пронаћи презентације са сличним садржајима. У догледно време може се појавити и први домаћи мултимедијални часопис за информациону технологију и мултимедијалне системе, у коме се ће бити доступне, демонстрационе или комплетне верзије библиографија и презентација нових мултимедијалних публикација. Овај часопис ће део који и по садржају и по функцији припада мултимедији објављивати основне текстове на српској ћирилици. Предности која произилази њене употребе , брзо ће уочити и будући корисници новог часописа. Надамо се да ће нова информациона технологија[3], ускоро бити доступна са српском ћирилицом у великом броју наших школа и образовних институција. Уколико се по томе наше ћирилично писмо буде масовније користило у нашем свакодневном рау и комуникацијама, не само да ће нас више ценити у свету као народ и културу, него ћемо имати и користи.

 

Литература:

 1. http://www.image.co.yu/
 2. www.rastko.rs
 3. www.pretraga.co.yu
 4. www.planplus.co.yu
 5. MULTIMEDIJA FEST 99, Info Science, Beograd, 4-5/1999, str.61.-62

Напомене

1 Иако је укупан број у објављених домаћих CD издања изузетно мали у односу на 24300 домаћих веб-сајтова на Интернету, где су само њих 200 на српској ћирилици, први су од издања по проценту објављених на тој ћирилици.

2 Добитник плакете ЈУММ-а је наслов подвучен цртом, обично први у дотичној категорији

3 Оперативни систем Windows 2000 у потпуности подржава наше ћирилично писмо. Његов произвођач за овај народ више учинио него многи позвани код нас, можда то и нико од Вука и није више учинио за овај народ до данас


// Пројекат Растко / Филологија и лингвистика //
[ Промена писма | Претрага | Мапа | Контакт | Помоћ ]