PomocKontaktMapaPretragaO projektuNovostiPromena pismaTIA JanusProjekat Rastko

Redakcija
RASTKOVOG GLASNIKA

Glavni urednik:
Dejan Ajdačić

Za izdavača:
Zoran Stefanović

Saradnik:
Sanja Kozakević

Dizajn:
Marinko Lugonja

Vebmastering:
Milan Stojić

Korektura:
Saša Šekarić

Digitalizacija:
Nenad Petrović

POKROVITELjSTVO
I PRODUKCIJA:
TIA
Janus

Beograd

 


DRUGO OBAVEŠTENJE

Naučno-stručni skup

Internet i ćirilica

Srpski jezik, pismo i kultura u savremenim informacionim tehnologijama

Organizuju :
Vukova zadužbina, Narodna biblioteka Srbije i Odbor za standardizaciju srpskog jezika

Beograd, 11–12 februar 2002.
Amfiteatar Narodne biblioteke Srbije

 Cilj Skupa: Internet kao globalna mreža svih mreža otvorila je široke mogućnosti ulaska u “informacionu civilizaciju” odnosno “informaciono društvo” i omogućila ostvarivanje njegovih ideja i razvoja. Cilj je Skupa da ukaže na mogućnosti primene i afirmacije srpskog jezika, pisma i kulture u savremenim informacionim tehnologijama (s naglaskom na Internetu) kao i neophodnost da celo društvo, država, državne institucije i pojedinci ulože napore da srpski jezik, pismo, kultura i druge društvene delatnosti nađu svoje mesto u nastupajućem civilizacijskom razvoju.

Zadaci Skupa u osnovnim su crtama sledeći :

 • ukazati na to da je neophodna široka društvena aktivnost u vezi sa zaštitom srpskog jezika i ćiriličkog pisma kao preduslova očuvanja samobitnosti našeg naroda i njegove kulture kao i njihovog daljeg razvoja;
 • stvarati kulturnu klimu koja će pogodovati daljem
 • razvoju naše nauke, prosvete, kulture i privrede na
 • našem jeziku i pismu, u sklopu razvoja savremenih informacionih tehnologija;
 • predstaviti stepen primene srpskog jezika, pisma i kulture u dosadašnjem razvoju savremenih informacionih tehnologija (s naglaskom na Internetu);
 • pokazati da su pogrešna uverenja kako Internet ne podržava naš jezik i pismo i da na njemu nema mesta za kulture malih naroda kao što je naš;
 • predstaviti rezultate kreativnog zalaganja mnogih pojedinaca i institucija oko izrade sajtova, internet-publikacija, baza podataka, rečnika, multimedijalnih publikacija i drugih formi rada (uključujući i standarde) na srpskom jeziku i ćirilici;
 • izneti nove mogućnosti i rešenja njihove primene na Internetu, od elektronske pošte do multimedijalnih prezentacija i prenosa;
 • utvrditi konkretne mere i aktivnosti na zaštiti srpskog jezika i pisma posebno u savremenim informacionim tehnologijama.

Tematske celine

Opšte teme: Srpski jezik,pismo i kultura u savremenim informacionim tehnologijama (zastupljenost srpskog jezika i pisma na Internetu radi očuvanja samobitnosti srpskog naroda, njegove kulture i njihovog daljeg razvoja);

Posebne teme: Stvaralačka rešenja za ćirilicu na Internetu (sajtovi, ćiriličke baze podataka, internet publikacije i druge multimedijalne prezentacije, elektronska pošta i druge forme predstavljanja).

Specifične teme: Digitalni tekst, standardi, informaciona terminologija, oblikovanje pisma, specifični alati odnosno instrumenti i druge teme koje se odnose na savremene informacione tehnologije (s naglaskom na Internetu).

OKRUGLI STO

Drugog dana savetovanja predviđa se okrugli sto na temu: Srpski jezik, pismo i kultura u savremenim informacionim tehnologijama.

ORGANIZACIONI ODBOR

 • Prof. dr Srđan Stanković, predsednik
 • Dr Srbislav Bukumirović, zamenik predsednika
 • Dr Dejan Ajdačić
 • Dr Dragan Barać,
 • Mr Branislav Brborić
 • Prof. dr Dušan Vitas
 • Desanka Latković
 • Boža Mihaljević,
 • Suzana Radović
 • Ranko Tomić
 • Dr Drago Ćupić
 • Prof. dr Milutin Čupić,

PROGRAMSKI ODBOR

 • Prof. dr Milutin Čupić, predsednik
 • Dr Dejan Ajdačić
 • Dr Dragan Barać,
 • Mr Branislav Brborić
 • Dr Srbislav Bukumirović
 • Dragan Ilić
 • Snežana Kovačić
 • Desanka Latković
 • Prof. dr Dušan Vitas
 • Ranko Tomić
 • Dr Drago Ćupić

PRIJAVE

Prijave za učešće na Skupu s apstraktom radova dostavljaju se poštom ili elktronskom poštom najkasnije do 31.12.2001. godine, a radovi za recenziju do 15.01.2002 .godine.

Adresa:
VUKOVA ZADUŽBINA,
11000, Beograd,
Kralja Milana br. 2.

e-pošta: vuk.zad@EUnet.yu

Radovi

Mole se učesnici koji podnose radove za Skup mole se da imaju u vidu sledeće:

 1. Rad treba da odgovara predmetu i temama Skupa;
 2. 2. Da u dobrom delu do sada nije nigde objavljen ;

 3. Rad dostaviti u elektronskom obliku (u PDF, HTML ili WORD 6 formatu i višem) u obimu do 6 stranica (sa ilustr.) sa veličinom fonta ARIAL od 12 (za naslove), 10 bold (za podnaslove) i 9 za tekst. Tekst treba kucati na srpskoj tastaturi;
 4. Radovi podležu recenziji
 5. Radovi koji budu prihvaćeni i saopšteni na Skupu biće odštampani u Zborniku radova na kompakt-disku i u listu ZADUŽBINA.

Kotizacija

Pristup na Skup je slobodan, a kotizacija koja uključuje Zbornik radova je 1000 dinara.

Prijavljeni i prihvaćeni radovi

 1. Srbislav Bukumirović – Beograd i Milomir Pavlović – Ontario, Kanada: Prve srpske ćiriličke baze podataka na Internetu
 2. Aleksandar Raković – Beograd: Srbi i srpska ćirilica na globalnoj svetskoj mreži
 3. Dragoljub Petrović – Novi Sad: Ćirilički računarski programi kao uslov opstanka srpske pismenosti i kulture
 4. Vladan Zdravković – Gevle, Švedska i Srbislav Bukumirović – Beograd: Multimedijalne publikacije u nas: nastanak, širenje i razvoj – s posebnim osvrtom na korišćenje srpskog jezika i pisma
 5. Branko Milosavljević, Milan Vidaković, Dušan Surla (Novi Sad): Rukovanje višejezičkim tekstom u bibliografskom softverskom sistemu BISIS, verzija 3.0
 6. Snežana Kovačić – Beograd: Beotel i ćirilica
 7. Duško Vitas – Beograd: Srpski jezik i Internet
 8. Ranko Tomić – Beograd: Internet projekat «Ćirilica.org»
 9. Cvetana Krstev – Beograd: Otvoreni jezički arhivi
 10. Dejan Ajdačić – Beograd: Internet projekat «Rastko»
 11. Branislav Brborić: Odbor za standardizaciju srpskog jezika – zadaci i učinci
 12. Srbislav Bukumirović: Internet publikacije na ćirilici i srpsko kulturno nasleđe
 13. Dragoljub Zbiljić – Novi Sad: Ćirilički problem je u nama a ne u računarstvu
 14. Radomir Milić – Beograd: Naše pismo, ali i naše riječi
 15. Saša Rudan, Siniša Rudan i Predrag Minić (Beograd): Ćirilica vs. Internet, problemi i rešenja
 16. Dragana Gordić – Beograd: Novi alati za jezičku obradu teksta
 17. Mirko Radojičić – Nansi, Francuska: Ćirilica na prelazu od pisaće mašine i tipoštampe na računar i Internet – sudbina, mogućnosti
 18. Gordana Povlović-Lažetić – Beograd: Srpski jezik i WordNet
 19. Ivan Obradović – Beograd: Srpski jezik u paralelnim tekstovima
 20. Aleksandar B. Nedeljković – Beograd: O standardizaciji srpskog jezika na Internetu
 21. Dragan Ilić – Beograd: Aktivnosti društva za informatiku Srbije na afirmaciji ćirilice
 22. Božidar Mihaljević – Beograd: Bibliografija domaćih multimedijalnih izdanja na kompakt-disku, s osvrtom na ćirilička izdanja

Izložba : Nova tipografska pisma, autora Olivere Stojadinović

Prezentacije: Prezentacije ćiriličkih multimedijalnih izdanja i sajtova

Beotel uspostavlja direktni radio-link na Internet i prenos skupa preko Interneta


// Projekat Rastko / Rastkov glasnik //
[ Promena pisma | Mapa projekta | O projektu | Kontakt | Pomoć | Pretraga ]

januar 2002.