PomocKontaktMapaPretragaO projektuNovostiPromena pismaTIA JanusProjekat Rastko

Редакција
РАСТКОВОГ ГЛАСНИКА

Главни уредник:
Дејан Ајдачић

За издавача:
Зоран Стефановић

Сарадник:
Сања Козакевић

Дизајн:
Маринко Лугоња

Вебмастеринг:
Милан Стојић

Коректура:
Саша Шекарић

Дигитализација:
Ненад Петровић

ПОКРОВИТЕЉСТВО
И ПРОДУКЦИЈА:
ТИА
Јанус

Београд

 


ДРУГО ОБАВЕШТЕЊЕ

Научно-стручни скуп

Интернет и ћирилица

Српски језик, писмо и култура у савременим информационим технологијама

Организују :
Вукова задужбина, Народна библиотека Србије и Одбор за стандардизацију српског језика

Београд, 11–12 фебруар 2002.
Амфитеатар Народне библиотеке Србије

 Циљ Скупа: Интернет као глобална мрежа свих мрежа отворила је широке могућности уласка у “информациону цивилизацију” односно “информационо друштво” и омогућила остваривање његових идеја и развоја. Циљ је Скупа да укаже на могућности примене и афирмације српског језика, писма и културе у савременим информационим технологијама (с нагласком на Интернету) као и неопходност да цело друштво, држава, државне институције и појединци уложе напоре да српски језик, писмо, култура и друге друштвене делатности нађу своје место у наступајућем цивилизацијском развоју.

Задаци Скупа у основним су цртама следећи :

 • указати на то да је неопходна широка друштвена активност у вези са заштитом српског језика и ћириличког писма као предуслова очувања самобитности нашег народа и његове културе као и њиховог даљег развоја;
 • стварати културну климу која ће погодовати даљем
 • развоју наше науке, просвете, културе и привреде на
 • нашем језику и писму, у склопу развоја савремених информационих технологија;
 • представити степен примене српског језика, писма и културе у досадашњем развоју савремених информационих технологија (с нагласком на Интернету);
 • показати да су погрешна уверења како Интернет не подржава наш језик и писмо и да на њему нема места за културе малих народа као што је наш;
 • представити резултате креативног залагања многих појединаца и институција око израде сајтова, интернет-публикација, база података, речника, мултимедијалних публикација и других форми рада (укључујући и стандарде) на српском језику и ћирилици;
 • изнети нове могућности и решења њихове примене на Интернету, од електронске поште до мултимедијалних презентација и преноса;
 • утврдити конкретне мере и активности на заштити српског језика и писма посебно у савременим информационим технологијама.

Тематске целине

Опште теме: Српски језик,писмо и култура у савременим информационим технологијама (заступљеност српског језика и писма на Интернету ради очувања самобитности српског народа, његове културе и њиховог даљег развоја);

Посебне теме: Стваралачка решења за ћирилицу на Интернету (сајтови, ћириличке базе података, интернет публикације и друге мултимедијалне презентације, електронска пошта и друге форме представљања).

Специфичне теме: Дигитални текст, стандарди, информациона терминологија, обликовање писма, специфични алати односно инструменти и друге теме које се односе на савремене информационе технологије (с нагласком на Интернету).

ОКРУГЛИ СТО

Другог дана саветовања предвиђа се округли сто на тему: Српски језик, писмо и култура у савременим информационим технологијама.

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР

 • Проф. др Срђан Станковић, председник
 • Др Србислав Букумировић, заменик председника
 • Др Дејан Ајдачић
 • Др Драган Бараћ,
 • Мр Бранислав Брборић
 • Проф. др Душан Витас
 • Десанка Латковић
 • Божа Михаљевић,
 • Сузана Радовић
 • Ранко Томић
 • Др Драго Ћупић
 • Проф. др Милутин Чупић,

ПРОГРАМСКИ ОДБОР

 • Проф. др Милутин Чупић, председник
 • Др Дејан Ајдачић
 • Др Драган Бараћ,
 • Мр Бранислав Брборић
 • Др Србислав Букумировић
 • Драган Илић
 • Снежана Ковачић
 • Десанка Латковић
 • Проф. др Душан Витас
 • Ранко Томић
 • Др Драго Ћупић

ПРИЈАВЕ

Пријаве за учешће на Скупу с апстрактом радова достављају се поштом или елктронском поштом најкасније до 31.12.2001. године, а радови за рецензију до 15.01.2002 .године.

Адреса:
ВУКОВА ЗАДУЖБИНА,
11000, Београд,
Краља Милана бр. 2.

е-пошта: vuk.zad@EUnet.yu

Радови

Моле се учесници који подносе радове за Скуп моле се да имају у виду следеће:

 1. Рад треба да одговара предмету и темама Скупа;
 2. 2. Да у добром делу до сада није нигде објављен ;

 3. Рад доставити у електронском облику (у PDF, HTML или WORD 6 формату и вишем) у обиму до 6 страница (са илустр.) са величином фонта АРИАЛ од 12 (за наслове), 10 болд (за поднаслове) и 9 за текст. Текст треба куцати на српској тастатури;
 4. Радови подлежу рецензији
 5. Радови који буду прихваћени и саопштени на Скупу биће одштампани у Зборнику радова на компакт-диску.и у листу ЗДУЖБИНА.

Котизација

Приступ на Скуп је слободан, а котизација која укључује Зборник радова је 1000 динара.

 • Пријављени и прихваћени радови

 1. Србислав Букумировић – Београд и Миломир Павловић – Онтарио, Канада: Прве српске ћириличке базе података на Интернету
 2. Александар Раковић – Београд: Срби и српска ћирилица на глобалној светској мрежи
 3. Драгољуб Петровић – Нови Сад: Ћирилички рачунарски програми као услов опстанка српске писмености и културе
 4. Владан Здравковић – Гевле, Шведска и Србислав Букумировић – Београд: Мултимедијалне публикације у нас: настанак, ширење и развој – с посебним освртом на коришћење српског језика и писма
 5. Бранко Милосављевић, Милан Видаковић, Душан Сурла (Нови Сад): Руковање вишејезичким текстом у библиографском софтверском систему БИСИС, верзија 3.0
 6. Снежана Ковачић – Београд: Беотел и ћирилица
 7. Душко Витас – Београд: Српски језик и Интернет
 8. Ранко Томић – Београд: Интернет пројекат «Ћирилица.орг»
 9. Цветана Крстев – Београд: Отворени језички архиви
 10. Дејан Ајдачић – Београд: Интернет пројекат «Растко»
 11. Бранислав Брборић: Одбор за стандардизацију српског језика – задаци и учинци
 12. Србислав Букумировић: Интернет публикације на ћирилици и српско културно наслеђе
 13. Драгољуб Збиљић – Нови Сад: Ћирилички проблем је у нама а не у рачунарству
 14. Радомир Милић – Београд: Наше писмо, али и наше ријечи
 15. Саша Рудан, Синиша Рудан и Предраг Минић (Београд): Ћирилица vs. Интернет, проблеми и решења
 16. Драгана Гордић – Београд: Нови алати за језичку обраду текста
 17. Мирко Радојичић – Нанси, Француска: Ћирилица на прелазу од писаће машине и типоштампе на рачунар и Интернет – судбина, могућности
 18. Гордана Повловић-Лажетић – Београд: Српски језик и WordNet
 19. Иван Обрадовић – Београд: Српски језик у паралелним текстовима
 20. Александар Б. Недељковић – Београд: О стандардизацији српског језика на Интернету
 21. Драган Илић – Београд: Активности друштва за информатику Србије на афирмацији ћирилице
 22. Божидар Михаљевић – Београд: Библиографија домаћих мултимедијалних издања на компакт-диску, с освртом на ћириличка издања

Изложба : Нова типографска писма, аутора Оливере Стојадиновић

Презентације: Презентације ћириличких мултимедијалних издања и сајтова

Беотел успоставља директни радио-линк на Интернет и пренос скупа преко Интернета


// Пројекат Растко / Растков гласник //
[ Промена писма | Мапа пројекта | О пројекту | Контакт | Помоћ | Претрага ]

јануар 2002.