TIA Janus

 

 

Istorijska zbirka Muzeja

Grbovnik bosanske vlastele

Istorijska zbirka prati istoriju Herceg-Novog i šireg područja od osnivanja Grada 1382. godine do kraja II svjetskog rata kroz dokumente, kamenu plastiku, oružje, fotografije, i druge predmete.

Herceg-Novi, pod imenom "Sveti Stefan" je utemeljio "kralj Srba, Bosne i Pomorja i Zapadnih strana" - Tvrtko I Kotromanić 1382. godine.

Slabljenjem centralne vlasti u srednjovjekovnoj Bosni osamostaljuju se oblasni gospodari i Svetim Stefanom u XV vijeku vlada plemićka porodica Kosača. Po Stefanu Vukčiću Kosači, "Hercegu od Svetoga Save i velikom vojvodi države bosanske" grad dobija ime Herceg-Novi, a šira oblast se naziva Hercegovina. Grad osvajaju Turci 1482. god. i drže ga do 1687, sa kratkim prekidom 1538-1539, kada su njime vladali Španci.

Lav Sv. Marka - Venecija XVIII vijek

Od 1687. do 1797. je pod vlašću Venecije. Prva austrijska uprava traje od 1797. do 1806. Do 1807 Herceg-Novim i Bokom upravlja Centralna komisija - narodno predstavništvo sastavljeno od jednakog broja Bokelja i Crnogoraca na čelu sa mitropolitom Petrom I Petrovićem (Svetim Petrom Cetinjskim) u savezništvu sa Rusijom.

1807-1815. vlast pripada Napoleonovoj Francuskoj, dok druga austrijska (austro-ugarska) uprava traje od 1815. do 1918. godine.

Kapitulacija
Austro-Ugarske 1918 godine

Grad je oslobođen 7. novembra 1918, kada se sva vojna i civilna vlast predaje srpskoj vojsci i Herceg-Novi ulazi u sastav Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca (od 1929. Kraljevina Jugoslavija). 1941-1943. ga okupira fašistička Italija, a 1943. do 1944. nacistička Njemačka.

Oslobođen je 28.oktobra 1944. Od 1945. do danas je u sastavu Republike Crne Gore u Jugoslaviji.


KONTAKT:
Zavičajni muzej u Herceg-Novom
Ulica Mirka Komnenovića 9
85340 Herceg-Novi
Srbija i Crna Gora

Elektronska pošta: muzej@cg.yu
Telefon: +381 88 / 322 485


www.rastko.rs/rastko-bo/muzej/