NovostiPretragaO projektuMapa projektaKontaktPomocProjekat RastkoEnglish
Projekat RastkoLingvistika i filologija
TIA Janus

Бранислав Брборић: С језика на језик

Подаци о претходном (не)објављивању прилога књизи

1. "Академик" - баш тако! (Изгон и самоизгон) [почетак марта 1995. године]

Објављено у:

- "Дневник", год. LIХ, бр. 17282 (Нови Сад, 8. март 1995), 14.

2. Варање с ограниченом употребом (и у језику и иначе) [12. децембар 1997]

Објављено у:

- Павле Ивић + 8, К новој писмености [Зборник са саветовања наставника српског језика у Великој Плани, 12–14. децембар 1997]. Приред. Радојко Гачевић, Београд, 1998, 38–42.

3. Граматика и "опћена правилност" [септембар–октобар 1997]

Објављено у:

Актуелна питања граматике српског језика [Зборник радова са научног скупа у Градској библиотеци, Суботица, 22–24. октобар 1997]. Гл. уред. Јудита Планкош, Суботица–Београд, 1999, 15–33.

4. Даља полемика губи сваки смисао [средина јуна 1994]

Објављено у:

- "Аргумент", год. I, бр. 9 (Београд, 17. јун 1994), 22.

5. Даутовићева арбитража [почетак марта 1994]

Објављено у:

- "Нин", год. XLV, бр. 2254 (Београд, 11. март 1994), 8.

6. До језичке културе с лакоћом, али не без труда [почетак децембра 1998]

Објављено у:

- "Летопис Матице српске", год. CLXXV, књ. 463, св. 4 (Нови Сад, 1997), 587–595.

7. До новог правописа преко "минских поља" (Прилог хроници настанка и озваничења новог правописа) [крај октобра 1996]

Објављено у:

- Павле Ивић + 8, К новој писмености [Зборник са саветовања наставника српског језика у Великој Плани, 12–14. децембар 1997]. Приред. Радојко Гачевић, 1998, 124–128.

8. Извештај о раду Одбора за стандардизацију српског језика током 1998. године [прва половина новембра 1998]

Објављено у:

- Списи Одбора за стандардизацију српског језика. Приред. Радојко Гачевић и Јован Вуксановић, Београд, 1998, 212–221.

9. Извештај о раду Одбора за стандардизацију српског језика током 1999. године [друга половина новембра 1999]

Објављено у:

- Списи Одбора за стандардизацију српског језика II. Приред. Бранислав Брборић, Јован Вуксановић и Радојко Гачевић, Београд, 1999, 283–288.

10. Између две парадигме [друга половина јуна 1997]

Није објављено.

11. Имамо ли муке с речима [средина новембра 1993]

Објављено у:

- "Политика експрес", год. XXX, бр. 10661–10663 (Београд, 15–17. новембар 1993), 9.

12. Историјске житнице Српства [април 1996]

Није објављено.

13. "Јат" и његови рефлекси, фонологија и фонетика [средина септембра 1994]

Није објављено.

14. Језичком истраживању нема краја [крај октобра 1995]

Није објављено.

15. Канони - на трећем спрату [крај јануара 1994]

Објављено у:

- "Ослобођење", год. LII, бр. 19, 25 (Пале–Сарајево, 1. и 7. фебруар 1995), 19, 14.

16. Ко је "пом(иј)ешао лончиће" [средина маја 1995]

Објављено у:

- "Аргумент", год. I, бр. 7 (Београд, 20. мај 1994), 20.

17. Књига која освешћује, и ретроспективно и перспективно [средина маја 1997]

Није објављено.

18. К пројекту историје српскога језичког стандарда [март–април 1998]

Објављено у:

- "Језик данас", год. II, број 7 (Нови Сад, 1998), 1–7.

19. Легитимна успостава српске језичке целовитости [почетак октобра 1993]

Објављено у:

- "Књижевна реч", год. XXIII, бр. 444–446 (Београд, 10. октобар 1994), 4.

- "Политика", год. XC, бр. 28736, 28738 (Београд, 10. и 12. октобар 1993), 6.

20. Назив "босански" изван норме [14. октобар 1998]

Објављено у:

- "Политика", год. XCV, број 30525 (Београд, 15. октобар 1998), 23.

21. Неки проблеми у језичкој политици и језичкој пракси у Републици Србији и СР Југославији [средина марта 1993]

Објављено у:

- "Зборник Матице српске за филологију и лингвистику", год. XXXVIII, бр. 37 (Нови Сад, 1994), 97–103.

22. Нема правописног преокрета [средина фебруара 1993]

Објављено у:

- "Политика", год. XC, бр. 28505 (Београд, 18. фебруар 1993), 10.

23. Непостојеће избацивање с факултета [почетак априла 1995]

Није објављено.

24. Непостојеће истомишљеништво [крај септембра 1997]

Није објављено.

25. Не прскати сербицидима [22. март 1993]

Објављено у:

- "Нин", год. XLV, бр. 2256 (Београд, 25. март 1994), 32.

26. "Његошева сјенка" над језиком Црногораца [април 1996]

Није објављено.

27. Одавде до в(ј)ечности [почетак новембра 1993]

Објављено у:

- "Побједа", год. XLVII, бр. 10040 (Подгорица, 13. новембар 1993), 7.

28. Одговори на прва питања (Одлука бр. 1 Одбора за стандардизацију српског језика) [прва половина фебруара 1998]

Објављено у:

- "Политика", год. XCV, бр. 30326, 30333, 30340 (Београд, 28. март, 4. и 11. април 1998), 28.

- "Глас српски", год. LV, број 8553, 8563, 8569, 8575, 8581, 8587 и 8592 (Бања Лука, 25–26. април, 9–10. мај, 16–17. мај, 23–24. мај, 30–31. мај, 6–8. јун, 13–14. јун 1998), 11, 11, 11, 11, IV, IV.

- "Просветни преглед", год. LIV, бр. 2017–2022 (Београд, 23. и 30. септембар, 7, 14, 21. и 28. октобар 1998), 6, 2.

- Списи Одбора за стандардизацију српског језика. Приред. Радојко Гачевић и Јован Вуксановић (Београд, 1998), 85–94.

- Павле Ивић + 8, К новој писмености [Зборник са Саветовања наставника српског језика у Великој Плани, 12–14. децембар 1997]. Приред. Радојко Гачевић, Београд, 1998, 273–287.

29. Однос према туђицама: с мером али без аверзије [септембар–октобар 1995]

Објављено у:

- О лексичким позајмљеницама [Зборник радова са научног скупа у Градској библиотеци, Суботица, 18–20. октобар 1995]. Гл. уредник Јудита Планкош, Суботица–Београд, 1996.

30. Озваничење Правописа српскога језика [21. октобар 1996]

Објављено у:

- Павле Ивић + 8, К новој писмености [Зборник са Саветовања наставника српског језика у Великој Плани, 12–14. децембар 1998]. Приред. Радојко Гачевић, 1998, 159–160.

31. О језику којег не може бити (Уз књигу Simpozij o bosanskom

jeziku [Зборник радова]), Сарајево, 1999 [крај фебруара 2000]

Није објављено.

32. О језику обазриво и одговорно [16. јул 1998]

Није објављено.

33. Оскудице и расходице [август 1998]

Објављено у:

- "Дневни телеграф", год. III, бр. 940–941 (Београд, 31. август и 1. септембар 1998), 8.

- "Језик данас", год. III, бр. 9 (Нови Сад, 1999), 10–14.

34. Остали аспекти Његошева језика чекају свога Стијовића [Подгорица, 18. јун 1993]

Објављено у:

- "Гласник", год. I, број 1/2 за 1993/1994 (Подгорица, 1994), 94–98.

35. Пословник Одбора за стандардизацију српског језика [12. децембар 1997]

Објављено у:

- Павле Ивић + 8, К новој писмености [Зборник са Саветовања наставника српског језика у Великој Плани, 12–14. децембар 1997]. Приред. Радојко Гачевић, Београд, 1998, 135–165.

- Списи Одбора за стандардизацију српског језика. Приред. Радојко Гачевић и Јован Вуксановић, Београд, 1998, 11.

- "Језик данас", год. III, бр. 7 (Нови Сад, 1999), 2–3.

36. Право новинара на просуђивање о језику, али ... [почетак маја 1994]

Објављено у:

- "Књижевне новине", год. XLVI, бр. 889/890 (Београд, 1–15. јул 1994), 16.

37. Правопис није добропис [крај новембра - почетак децембра 1996]

Објављено у:

- "Политика експрес" [у четири наставка], год. XXXIII, бр. 11573–11576 (Београд, 12–15. децембар 1996), 5.

38. Предисторија и социолингвистички аспекти језичког стандарда [мај 1996]

Објављено у:

- Радовановић М. +7, Српски језик на крају века, Београд, 1996, 17–35.

- Радовановић М. + 7, Српски језик, Ополе [Пољска], 1996, 17–35.

- Socjolingvistyka: [Часопис који издаје Polska akademia nauk - Institut Języka Polskiėgo, br. 14, Kraköw, 1994, 37–46. [Првобитна верзија овога текста објављена под насловом Социолингвистички аспекти распада бивше Југославије]

39. Предложак за разговор о даљим корацима за решавање правописне проблематике [средина новембра 1994]

Није објављено.

40. Програм рада Одбора за стандардизацију српског језика [прва половина новембра 1998]

Објављено у:

- Списи Одбора за стандардизацију српског језика. Приред. Радојко Гачевић и Јован Вуксановић, Београд, 1998, 225–226.

- "Језик данас", год. III, бр. 9 (Нови Сад, 1999), 2–3.

- Списи Одбора за стандардизацију српског језика II. Приред. Бранислав Брборић, Јован Вуксановић и Радојко Гачевић, Београд, 1999, 281–282.

41. Растакање језика [крај јуна 1997]

Објављено у:

- "Нин", год. XLVIII, бр. 2426 (Београд, 27. јун 1997), 36–38.

42. "Свесрбин" и као језички творац [јануар 1999]

Објављено у:

- "Политика", год. XCVI, број 30619 (Београд, 23. јануар 1999), 29.

43. Смисленост и несмисленост [средина маја 1994]

Објављено у:

- "Борба", год. LXXII, бр. 140 (Београд, 23. мај 1994), 12.

44. Споразум о оснивању Одбора за стандардизацију српског језика [прва половина децембра 1997]

Објављено у:

- Павле Ивић + 8, К новој писмености [Зборник са Саветовања наставника српског језика у Великој Плани, 12–14. децембар 1997]. Приред. Радојко Гачевић, Београд, 1998, 162–164.

- Списи Одбора за стандардизацију српског језика. Приред. Радојко Гачевић и Јован Вуксановић, Београд, 1998, 11.

45. Српске социолингвистичке прилике у ретроспективи и српска језичка политика у новим државним околностима [1994–1995]

Објављено у:

- Република Српска Крајина, Книн–Београд, СКД "Сава Мркаљ" Топуско и СКД "Зора" Книн, 1996, 159–190.

46. Српски језик (Одредница у необјављеној Енциклопедији српског народа) [јесен 1996]

Није објављено.

47. Српски језик [довршено у марту 1997]

Објављено на немачком под насловом Das Serbische у:

- Südosteuropa-Linguistik, Wiesbaden, 1999, 339–381

Није објављено на српском.

48. Српски језик у БиХ - повезан с бошњачким и хрватским заједништвом језичких чињеница, али не и вредносних становишта [септембар–октобар 1999]

Није објављено.

49. Српски језик: удари и заокрети [април 1997]

Објављено у:

- "Летопис Матице српске", год. CLXXIII, књ. 460, св. 3 (Нови Сад, 1997), 276–283.

50. Српски језик у Стразбуру (Закључак бр. 11 Одбора за стандардизацију српског језика) [17. децембар 1999]

Објављено у:

- Списи Одбора за стандардизацију II. Приред. Бранислав Брборић, Јован Вуксановић и Радојко Гачевић, Београд, 1994, 244–249.

- "Глас српски", год. LVII, број 9065 (Бања Лука, 31. децембар - 2. јануар 2000), 20–21.

- "Политика" [под насловом Три назива - један стандарднојезички систем], год. XCVI, број 30970 (Београд, 15. јануар 2000), 28–29.

- "Вечерње новости" [у четири наставка], год. XLVI (Београд, 13–16. јануар 2000), 13, 13, 10, 10.

51. Српскохрватски језик (Одредница у необјављеној Енциклопедији српског народа) [јесен 1996]

Није објављено.

52. Српство као кичма [Београд, 24. децембар 1994]

Објављено у:

- "Глас Зете", год. 2, бр. 8 (Подгорица 1995), 12.

53. Стандардни језик и "остали" језици [фебруар 1994]

Објављено у:

- Српско питање данас (Други конгрес српских интелектуалаца [Београд 22–23. април 1994]), Београд, 1995, 224–228.

- Павле Ивић и Бранислав Брборић, Српски језик данас [брошура], Приштина, 1995, 21–31.

54. Стандардност, супстандардност и нестандардност [август– септембар 1994]

Објављено у:

- Научни састанак слависта у Вукове дане, год. XXIV, број 1 (Београд, 1995), 351–363.

55. Туга и опомена [мај 1995]

Није објављено.

56. Увијек и никад [мај 1997]

Објављено у:

- "Глас Зете", год. V, број 16–17 (Подгорица–Београд, јун 1997), 19.

57. Уједињеност или разједињеност [почетак марта 1993]

Објављено у:

- "Књижевне новине", год. XLV, бр. 863 (Београд, 1. мај 1993), 6.

58. Улога Митра Пешикана у правописној и општој нормативистици српској [12. децембар 1997]

Објављено у:

- Павле Ивић + 8, К новој писмености [Зборник са саветовања наставника српског језика у Великој Плани, 12–14. децембар 1997]. Приред. Радојко Гачевић, Београд, 1998, 26–29.

59. У тој намери има много пакленог и морбидног, а најмање лингвистичког [фебруар 1999]

Објављено у:

- "Сведок", год. IV, број 134 (Београд, 16. фебруар 1999), 18–19.

60. Цјеловита писменост и разуђена усменост [средина априла 1993]

Објављено у:

- "Побједа", год. L, бр. 10040 (Подгорица 24. април 1993), 11.

61. Шта нам ваља чинити у Републици Српској после Дејтонско-париског споразума [7. март 1996]

Није објављено.

>>


// Пројекат Растко / Лингвистика и филологија //
[ Промена писма | Претрага | Мапа пројекта | Контакт | Помоћ ]