Projekat Rastko - Bugarska

Autori
Jezik
Folklor
Istorija
Umetnost
O Bugarskoj
Bibliografije

 


Прикључите се
„DISTRIBUTED PROOFREADERS — EUROPE“
„ДИСТРИБУИРАНИ КОРЕКТОРИ — ЕВРОПА“

Први паневропски систем „Пројекта Растко“, у сарадњи са америчким „Project Gutenberg“ и „Distributed Proofreaders“. Пројекат је организован са сврхом да буде централно место производње дигиталних књига на нашем континенту. Позивамо Вас да допринесете светској култури. Одвојите који минут и искоригујте барем једну једину страницу неке од књига на бугарском, српском или било којем од двадесетак других језика.У сарадњи са бугарским пројектом ЛитерНет


НОВА ИЗДАЊА И ПОДУХВАТИ

Среда, 09.01.2008.

Уторак, 08.01.2008.

Понедељак, 07.01.2008.

Недеља, 06.01.2008.

  • Мирът, Момо Капор (Уметничка књижевност)
  • Рай, Момо Капор (Уметничка књижевност)
  • Скандал, Момо Капор (Уметничка књижевност)
  • Ухажорът, Момо Капор (Уметничка књижевност)

Субота, 05.01.2008.

Петак, 04.01.2008.

Четвртак, 03.01.2008.

Четвртак, 15.11.2007.

Четвртак, 25.10.2007.

Недеља, 16.09.2007.

Субота, 15.09.2007.

Петак, 14.09.2007.

Четвртак, 13.09.2007.

Среда, 12.09.2007.

Уторак, 11.09.2007.

Понедељак, 10.09.2007.

  • Стихови, Петар Петров (Уметничка књижевност)

Недеља, 09.09.2007.

Субота, 08.09.2007.

  • Лазарица, Јордан Радичков (Драма и позориште)

Петак, 07.09.2007.

Четвртак, 06.09.2007.

Среда, 05.09.2007.

Претходне новости

"Пројекат Растко - Бугарска – библиотека српско-бугарских веза у култури" представљa на интернету текстовe и материјале из различитих области духовности и стварања. Библиотеку стварамо у сарадњи са бугарским порталом LiterNet (http://liternet.bg) и србистима из Бугарске и бугаристима из Србије - научницима, предавачима, преводиоцима. Желимо да "Пројекат Растко - Бугарска" буде богат студијама, преводима и информацијама, трудимо се да он постане центар окупљања и драгоцене размене идеја и културних вредности међу суседима.

Кроз вишевековну историју Срба и Бугара односи су били чврсто испреплетени - кроз прихватање источног хришћанства, неговање Ћириловог словенског писма, јачање средњовековних држава и манастира као центара ондашње културе. Константин Философ и Григорије Цамблак стварали су и у Бугарској и у Србији, а дело Јована Рајића и Вука Караџића одиграло је важну улогу у препороду националне идеје Бугара. Упркос сукобима у другој половини 19. и почетком 20. века, те након 1948, осећање блискости никада није замирало захваљујући појединцима који су везивали две културе. Значајан допринос међусобним контактима су дали Јован Рајић, Љубен Каравелов, Георги Раковски, Десанка Максимовић, Јелисавета Багрјана, Синиша Пауновић, Илија Конев, Марин Младенов, Светлозар Игов, Величко Тодоров, Илија Николић, Ђорђе Игњатовић, Лили Лашкова и други.

У Београду, 24 маја 2002. године, на дан Св. Ћирила и Методија

"Проектът Растко - България – библиотека на сръбско-българските културни връзки" представя в Интернет текстове и материали от различни области на духовната култура и творчество. Библиотеката е създадена в сътрудничество с българския портал LiterNet (http://liternet.bg), със сърбисти от България и българисти от Сърбия - учени, преподаватели, преводачи. Желанието ни е "Проектът Растко - България" да предлага разнообразие от студии, преводи и информация; да бъде средище за контакти и за обмен на идеи и културни ценности между съседните народи.

Многовековната история на сърби и българи често се е преплитала - при приемането на източното християнство и съхраняването на кирилското писмо, при утвърждаването на средновековните държави и манастири като центрове на тогавашната култура. Константин Философ (Костенечки) и Григорий Цамблак са творили и в България и в Сърбия, а трудовете на Йован Раич и Вук Караджич са изиграли важна роля по време на Българското национално възраждане. Въпреки конфликтите през втората половина на XIX век и в началото на ХХ век, също след 1948 год., усещането за взаимна близост никога не е затихвало. Значителен принос в двустраните отношения имат Йован Раич, Любен Каравелов, Георги Раковски, Десанка Максимович, Елисавета Багряна, Синиша Паунович, Илия Конев, Марин Младенов, Светлозар Игов, Величко Тодоров, Илия Николич, Джордже Игнятович, Лили Лашкова и други.

Белград, 24 май 2002. г. - Ден на Св.св. Кирил и Методий