ПРОЈЕКАТ РАСТКО - ГОРА
Електронска библиотека традиције и културе Горе и Горанаца

О ГОРИ
Për Gora • About Gora

ГОРАНЦИ, МУСЛИМАНИ И ТУРЦИ У ШАРПЛАНИНСКИМ ЖУПАМА СРБИЈЕ:
ПРОБЛЕМИ САДАШЊИХ УСЛОВА ЖИВОТА И ОПСТАНКА

Зборник радова са Округлог стола одржаног 19. априла 2000. године у Српској академији наука и уметности

Београд, 2000.


GORANIES, MUSLIMS AND TURKS IN THE SAR (SHAR) MOUNTAIN ŽUPAS (PARISHES) OF SERBIA:
PROBLEMS OF THE ACTUAL LIVING AND SURVIVАL CONDITIONS

Proceedings of the Round Table conference held on April 19, 2000,
at the Serbian Academy of Sciences and Arts


Jevto Dedijer - Stara Srbija, geografska i etnografska slika Јевто Дедијер
Стара Србија, географска и етнографска слика

(1. издање 1912.)

Jovan N. Tomic - O Arnautima u Staroj Srbiji i SandzakuЈован Н. Томић -
О Арнаутима у старој Србији и Санџаку

(1913.)

Jovan Hadzi Vasiljevic - Muslimani nase krvi u Juznoj SrbijiЈован Хаџи Васиљевић
Муслимани наше крви у Јужној Србији

(1. издање 1924. године)


The Serbian Questions in The Balkans
1995.