.  
.  
.  
.
PRAVOSLAVNA
SRPSKA 
 EPARHIJA
TEMIŠVARSKA
U RUMUNIJI
.
    
 matična str. 
 sadržaj
 istorija
 manastiri 
 crkve
 književnost 
 izložba
 veze
   pošta
.
 rumunski
 engleski
 
 
  
  
  MANASTIR BAZJAŠ
  
  
  
 
 Jerej Vasa Lupulović    Prof. Borislav Đ. Krstić 
 
MANASTIR BAZJAŠ 
(MONOGRAFIJA) 
 
Savez Srba u Rumuniji 
Temišvar, 1998 
 
 
  ____________________________________________________ 

  Savez Srba u Rumuniji 
  Posebna izdanja 
  Monografije 
  Knjiga 9. 
  Vasa Lupulović, Borislav Đ. Krstić 
  Manastir Bazjaš 

  Predsednik Izdavačkog saveta: 
    Univ. prof. dr Borislav Krstić Velimirov 

  Za izdavača:  Svetozar Živanov 
  Urednik:  Ljubomir Stepanov 
  Recenzenti:  dr Miodrag Milin 
      dr Živa Milin 
  Lektor i korektor: Dušica Živanov 
  Izdavački savetnik: Slavomir Gvozdenović 

      © Autori i SSR 

  ISBN: 973 - 98243 - 6 - 6 
  __________________________________________________ 

  Sadržaj 
   

  Predgovor 
  I Bazjaš 
  II Manastir Bazjaš u preseku vremena  
  III Bratstvo Bazjaškog manastira 
  IV Arhitektura i slikarstvo  
  V Ekonomija Bazjaškog manastira  
  VI Riznica Bazjaškog manastira 
  VII Stari natpisi i manastirsko groblje 
  Bazjaš (na rumunskom jeziku) 
  Istorija Bazjaškog manastira (na rumunskom jeziku) 
  Prilozi    
   PREDGOVOR
   
   

        U razna vremena i u raznim publikacijama pisano je, poštovani čitaoci, o manastiru Bazjašu. Značaj ove drevne naše Svetinje odavno je zahtevao da se sistematski obradi i u vidu posebne monografije objavi kao knjiga u kojoj bi se našli na jednom mestu svi podaci odnosni ovog manastira. Međutim, trudom i zalaganjem autora ove knjige, motivisanih ljubavlju prema istorijskoj nauci a iznad toga još i odanošću pravoslavlju i svome rodu, izlaze na svetlost dana mnoge činjenice i saznanja koje su autori knjige otkrili a ovde se to prvi put publikuje, vezano za prošlost manastira Bazjaša. 
        Ovom knjigom se upotpunjuje jedna celina upoznavanja prošlosti srpskog pravoslavlja na teritoriji današnje Rumunije, ali se otkrivaju i višestruki odnosi raznih naroda i kultura na ovim prostorima, čega je manastir Bazjaš trajni svedok. 
  Nastao na etničkom prostoru srpskog naroda a na teritoriji Ugarske kraljevine, ovaj manastir već u svom posvećenju prazniku Vaznesenja Gospodnjeg nosi pečat svog osnivača Svetog Save, koji je i ăiču sa bratom Stefanom posvetio istom velikom pravoslavnom prazniku. 
        Naročiti duhovni procvat doživeo je manastir Bazjaš dolaskom u njega monaha Sinaita u XIV veku o čemu svedoči manastirski sabor svake godine o prazniku Preobraženja Gospodnjeg. 
        Knjiga posebno govori o kraju XV i početku XVI veka kada je ovaj manastir, kao i mnogi drugi srpski manastiri u Ugarskoj, osetio staranje Svetog vladike Maksima i njegovog brata Svetog despota Jovana Brankovića. 
        "Smutnoje vreme" turskog ropstva ostavilo je krvavog traga i na telu ovog manastira, kao i na narodu ovog kraja, koji se zajedno sa svojim vladikom Svetim mučenikom Teodorom Vršačkim među prvima u Evropi 1594. godine podigao na ustanak protiv turske tiranije. 
        Posebno je interesantan deo knjige koji se odnosi na period kada se odlaskom Turaka iz ovih krajeva manastir obreo u okviru Karlovačke mitropolije i patrijaršije u Austriji, odnosno Austrougarskoj. Pronašavši veliki broj dokumenata, autori su ovaj period manastira Bazjaša tako do detalja obradili da se čitalac i nehotice prenese u vreme i sredinu o kojoj se u knjizi govori. Borba Srpske pravoslavne crkve za svoj opstanak i opstanak svog naroda toga vremena nalazi na stranicama ove knjige dramatična svedočenja. 
        Tako prikazavši manastir Bazjaš, autori govore i o našem vremenu u kojem manastir ima posebnu ulogu. Iako je poslednji monah ovog manastira skončao svoje zemnoje žitije još 1955. godine, staranje našeg naroda i Srpske pravoslavne crkve o svojoj svetinji ne prestaje. 
        Očekujući svoje nove žitelje, manastir Bazjaš je i dalje izvor duhovnosti i žiža oko koje se verni narod okuplja. 
        Nalazeći se na živopisnoj rumunskoj strani Dunava sa pogledom na maticu Srbiju, manastir Bazjaš priziva sebi sve bogotražitelje, a posebno one koji bi u ovom mirnom pristaništu života da služe Bogu i rodu. 
        Sa molitvom Gospodu da ova knjiga bude i u tome cilju nekome na podstrek, toplo preporučujem stranice koje slede, vama poštovani čitaoci. 
  . 

      EPISKOP LUKIJAN
         administrator Temišvarske eparhije
   
   
 
 
.  
.  
.  
 

   
  All contents copyright © 1999. All rights reserved.