Станко Трифуновић, биобиблиографија

Текст је под слободном лиценцом: Creative Commons Ауторство-Делити под истим условима 3.0 Unported


Станко Трифуновић је српски археолог. Музејски је саветник Музеја Војводине у Новом Саду

Биографија

Рођен је у Нишу, 25. децембра 1964. године. Основну школу завршио је у Алибунару а средњу у Београду и тако стекао диплому Музејског документаристе.

Студије археологије завршио је 1989. године на Филозофском факултету у Београду, на Катедри за средњовековну археологију. Од 1993. године запослен је у Музеју Војводине у Новом Саду. Крајем исте године положио је стручни испит за кустоса-археолога и од онда је стално запослен као кустос за раносредњовековну археологију. Звање вишег кустоса стекао је 2002. године. Стекао је звање музејског саветника у јуну 2012. године.

Осим редовних музејских, кабинетских послова, сваке године је обављао теренска археолошка истраживања. Током 1993. године вршио је ископавања у Добрици, на насељу 9. века и у Баранди, на насељу 4. века. Од 1994. до 1996. године спровео је пројекат Музеја Војводине „Археолошка истраживања словенских насеља у северној Бачкој и северном Банату“. Током тог периода обавио је ископавања на више археолошких налазишта од 4. до 10. века, од којих су најзначајнија у Хоргошу и Падеју, оба раносредњовековна насеља.

У Хоргошу је водио и пројекат систематског ископавања налазишта „Стуб 76“, настављајући ископавања од 2003. до 2006. године. Локалитет је у потпуности истражен и чека објављивање монографије.

Од 1997. године до данас руководи пројектом заштитних археолошких истраживања на вишеслојном налазишту „Стари виногради“ у Чуругу. Приредио је две изложбе — „Стари виногради — археолошко благо Чуруга“ у Чуругу и Жабљу 2000. године и „Лимиганти — загонетка археологије“ у Чуругу 2001. године. О истраживањима овог налазишта издао је ЦД Чуруг - Археолошко налазиште „Стари виногради“ 2006. и објавио неколико стручних радова. За десетогодишњицу година рада на овом налазишту добио је 2007. године награду „8 новембар“ Општине Жабаљ.

Од 2004. године руководи пројектом Музеја Војводине и Покрајинског Завода за заштиту споменика културе у Новом Саду „Археолошка топографија Баната“ чији је и покретач. Уредник је монографије Археолошка топографија општине Нови Кнежевац — прве у серији монографија „Археолошка топографија Баната“ коју је са другим колегама-учесницима и покренуо.

Иницијатор је потписивања Уговора о сарадњи на пројекту „Археолошка топографија Баната“ између Музеја Војводине и Музеја Баната у Темишвару као и Уговора о сарадњи на пољу античке и средњовековне археологије између Музеја Војводине и Археолошког института Руске Академије Наука.

Члан је Српског археолошког друштва, у чијем је Управном одбору учествовао од 2003. до 2007. године.

Учешће на научним скуповима (избор)

1. „Средњовековна и словенска археологија у Војводини“ у Новом Саду 1994. године.

2. 6. Конгрес словенске археологије Међународне уније за словенску археологију 1996. године у Новгороду.

3. „The Eastern Celt. The Communities between Alps and Black Seе“ 2007. године у Вршцу

4. 30. симпозијумМеђународне Уније за пра и прото историју „The Iron Gates Region in The Second Iron Age: Settlements, Necropolises, Treasures2008. у Дробети

5. „Лесная и лесостепная зоны Восточной Европы в эпохи римских влияний и Великого переселения народов (этнокультурные контакты)“, конференција 2, 2008. у Тули.

6. 18. Congress of the Association Internationale pour l’ Histoire du Verre, 2009. године у Солуну.

7. „Лесная и лесостепная зоны Восточной Европы в эпохи римских влияний и Великого переселения народов (этнокультурные контакты)“, конференција 4, 2012. у Куликовом пољу.

Библиографија

1990 Старине Алибунара и околине, Алибунар — Банатски Карловац (каталог изложбе).

1990 „Рекогносцирање територије општине Алибунар — локалитет Калварија“, Гласник Српског археолошког друштва, Београд, 213-220.

1990 „Античка и средњовековна археолошка налазишта општине Алибунар, рекогносцирање терена“, Рад музеја Војводине, Нови Сад, 99-130.

1991 „Нови подаци о две испоснице код села Врбештице и Мушутишта“, Баштина 1, Приштина, 237-242.

1993 „Јагодина, Пањевачки рит, словенско насеље VII–X“, Гласник САД 9, Београд,

207-211.

1994 „Археолошка ископавања локалитета Селиште код Алибунара“, РМВ 36, Нови Сад, 63-70.

1997 „Археолошка истраживања словенских насеља у северној Бачкој и северном Банату“, РМВ 39, Нови Сад, 113-135.

1997 „Словенска насеља V–VII века у Бачкој и Банату“, Труды VI Международного Конгресса славянской археологии 1 (Проблемы славянской археологии), Новгород 1996, Москва, 173-185.

2000 „Насеља Лимиганата и Словена у Банату и Бачкој“, Гласник САД 15-16, Београд, 43-106.

2000 Стари виногради — археолошко благо Чуруга, каталог изложбе Музеја Војводине, Чуруг.

2001 Лимиганти — загонетка археологије, каталог изложбе Музеја Војводине, Чуруг.

2003 са И. Пашић, „Стари виногради у Чуругу — вишеслојно археолошко налазиште“, Гласник САД, бр. 19, Београд , 263-290.

2006 Чуруг — археолошко налазиште „Стари виногради“ (ЦД, књига у електронском облику), Нови Сад.

2007 „Археолошка ископавања налазишта 'Стуб 76' код Хоргоша“, Археолошки преглед н. с. 1, Београд, 43-46.

2008 „Археолошка ископавања налазишта 'Стари виногради' у Чуругу 2006. године“, Археолошки преглед, н. с. 4, Београд , 80–83.

2008 „Археолошка ископавања налазишта 'Стуб 76' код Хоргоша у 2006. години“, Археолошки преглед, н. с. 4, Београд , 151–154.

2008 „Археолошка ископавања налазишта 'Циглана' код Падеја у 2006. години, Археолошки преглед, н.с. 4, Београд , 123–125.

2008 „Археолошка топографија Баната резултати за 2006. годину - (Чока)“, Археолошки преглед н.с. 4, Београд, 207–210.

2009 „The Late Iron Age pottery workshops in Vojvodina“, Зборник радова са 30. симпозијума Међународне Уније за пра– и протоисторију „The Iron Gates Region in The Second Iron Age: Settlements, Necropolises, Treasures2008. у Дробети, Drobeta — Turnu Severin, 108–132.

2010 „Позднеантичные памятники на территории Бачки и Баната: сходство у связи с Черняховской культурой“, Зборник радова са научног скупа „Лесная и лесостепная Зоны Восточной Европы в эпохи римских влияний и Великого переселения народов“, конференция 2, 2008. у Тули, часть 2, Тула, 158–180.

2012 „Археолошка топографија Баната — истраживачки пројекат и прва монографија“, у Археолошка топографија Баната, том. 1. Археолошка топографија општине Нови Кнежевац, ур. С. Трифуновић, Нови Сад, 9-18.

2012 „Концепција каталога“, у Археолошка топографија Баната, том. 1. Археолошка топографија општине Нови Кнежевац, ур. С. Трифуновић, Нови Сад, 35-36.

2012 са Д. Радичевићем, В. Ђорђевићем и И. Пашић, „Каталог“, у Археолошка топографија Баната, том. 1. Археолошка топографија општине Нови Кнежевац, ур. С. Трифуновић, Нови Сад, 37-334.

На Растку објављено: 2014-02-27
Датум последње измене: 2014-02-28 00:19:54
Спонзор хостинга
"Растко" препоручује

IN4S Portal

Плаћени огласи

"Растко" препоручује