Милосав Ж. Чаркић — биографија

Лиценца: Creative Commons Ауторство-Делити под истим условима 3.0 Unported

Проф. др Милосав Ж. Чаркић, филолог и лингвиста, рођен је 15. фебруара 1948. године у Мачванском Прњавору.

Основну школу похађао је у Прњавору, а средњу у Шапцу. Завршио је 1974. године Педагошку академију у Бањалуци. Дипломирао је 1977. на Филолошком факултету у Београду.

Изабран је за асистента у Институту за српски језик САНУ у Београду 1978. године. Магистрирао је на Филолошком факултету у Београду 1980. године на тему Основне одлике језика у поетским остварењима за децу Стевана Раичковића.

На Филозофском факултету у Сарајеву одбранио је 1991. докторску дисертацију Гласовна структура стиха (на материјалу српских неосимболистичких песника) пред комисијом: проф. др Бранко Тошовић, проф. др Новица Петковић и проф. др Милош Окука.

Од 1987. године члан је Удружења књижевника Србије. Учествовао је на преко 50 међународних научних скупова и конгреса у словенским и западноевропским земљама.

Члан је редакција међународних научних часописа: Stylistyka и Przegląd Wschodnioeuropejski (Пољска), Studia methodologica (Украјина) и Известия РГПУ (Русија). Оснивач је и уредник међународног научног часописа Стил(Србија).

Водио је са српске стране свесловенски пројекат Соотношение стандартизованиых (стереотипных) и свободных высказиваний в различных типах текста славянских языков (в аспекте проблеме мышления языка и речи), који је покренуо Универзитет у Перму (Русија). Руководио је са српске стране и свесловенским пројектом Zoonimia slowianska, који је покренуо Универзитет у Лублину (Пољска).

Члан је Светске организације дијалектолога и геолингвиста са седиштем у Немачкој; Међународне комисије за поетику при Комитету слависта са седиштем у Чешкој; Међународне комисије за стилистику при Комитету слависта са седиштем у Пољској.

Основао је Међународно научно удружење „Стил“ са седиштем у Београду 2002. године.

Осим редовног педагошког рада у земљи и иностранству, по позиву је одржао више предавања на разним универзитетима у словенским и западноевропским земљама.

Педагошки рад

На Филолошком факултету Московског државног универзитета „Ломоносов“ држао је предавања из српског језика oд 1983. до 1987. године.

Kао гостујући професор Филозофског факултета у Бањалуци oд 1997. године предавао је стилистику студентима на Одсеку за српски језик и књижевност и Одсеку за журналистику.

Од 2001. до 2005. године на Филозофском факултету у Нишу предавао је општу лингвистику студентима српског језика и књижевности и српски језик студентима енглеског и руског језика, а 2004/2005. године на Одсеку за журналистику држао је предавања из стилистике и реторике.

Од 2003. до 2006. године држао је предавања из лингвостилистике, опште лингвистике, лексикологије и лексикографије и фонетике на основним студијама на Филозофском и Дефектолошком факултету у Тузли (Босна и Херцеговина). У истом граду на Филозофском факултету школске 2004/2005. године држао је на постдипломским студијама предавања из лингвостилистике.

Од 2006. до 2009. године држао је по позиву предавања из историје српске и хрватске књижевности од почетака до 18. века, као и предавања из историје српског и хрватског језика од почетака до 18. века, и предавања из контрастивне граматике на Универзитету у Ополу (Пољска).

Награде и признања

· 2005. Диплом почетного доктора. Петрозаводског државног универзитета, За остварене високе научне резултате и развој стилистике у оквиру славистике

· 2010. Dyplom honorowy Пољске академије наука, за допринос развоју стилистике уопште, а посебно развоју словенске стилистике.

Радови

Објавио је преко 100 научних радова. Више од половине објављених радова штампао је у страним часописима и зборницима на српском, руском, украјинском, пољском и енглеском језику.

Монографије

· Фоника стиха, Научна књига, Београд, 1992, 349;

· Фоностилистика стиха, Научна књига, Београд; Институт за српски језик САНУ, Београд, 1995, 249;

· Појмовник риме (са примерима из српске поезије), Институт за српски језик САНУ, Београд; Филозофски факултет, Бањалука, 2001, 278;

· Увод у стилистику, Научна књига, Београд, 2002, 289;

· Стилистика стиха, Међународно удружење „Стил“; Институт за српски језик САНУ Београд, 2006, 287;

· Римаријум српске поезије, Међународно удружење „Стил“; Институт за српски језик САНУ Београд, 2007, 484;

· On Poetic Language, Институт за српски језик САНУ 2010, 245,

· Стих и језик, Институт за српски језик САНУ, 2013, 642.

Чланци (избор)

· Српски књижевни језик на почетку новог миленијума

· Неки стилски поступци лексичких понављања у савременој српској поезији

· Стилски поступци паронимских зближавања речи у постмодернистичкој српској поезији

· О неким особеностима анаграма у поезији српских модерниста

· Семантичка обележја антонима и синтаксичка средства њихове реализације у језику поезије

· О појму стила

На Растку објављено: 2014-06-06
Датум последње измене: 2014-06-07 18:00:31
Спонзор хостинга
"Растко" препоручује

IN4S Portal

Плаћени огласи

"Растко" препоручује