Ірына Антанасіевіч, біяграфія

З беларускай Вiкiпедыi. Пераклад Даяны Лазаравiч.

Texts and photos on this page are licensed under Creative Commons: Attribution-Share Alike 4.0 Unported


Ірына Антанасіевіч (нар. 27 чэрвеня 1965 г.) - рускі і сербскі філолаг, літаратуразнаўца, перакладчыца. Доктар філалагічных навук (2002), прафесар (2004). Ганаровы доктар Цюменскага універсітэта.

Спецыяліст у галіне рускай літаратуры[1][2], візуальнай культуры, паэтыкі коміксу[3][4][5][6], фальклору[7].

Біяграфія

Ірына Антанасіевіч нарадзілася ў горадзе Севераданецк (СССР). Жыла з сям'ёй у горадзе Спліце (СФРЮ)[8].Падчас Югаслаўскай вайны ў якасці бежанца апынулася ў Прышціны (Касова і Метохія). Працавала спачатку лектарам, а затым выкладчыцай рускай літаратуры на філалагічным факультэце Прынсцінскага універсітэта. Кандыдацкую дысертацыю «Пейзаж ў рускай і сербскай эпіцы» абараніла падчас Бамбардзіроўкi Югаславіі, 1999.

Вымушана пакінула Прышціну пасля падпісання Куманоускай дамовы (чэрвень 1999) і пераехала ў горад Ніш. Працавала выкладчыцам рускай літаратуры на Філасофскім факультэце ў горадзе Ніш і працягвала працаваць на Філасофскім факультэце Прышцінскага універсітэта, часова размешчанага ў горадзе Кaсаўская-Мітравіца. У 2002 годзе абараніла доктарскую дысертацыю «Паэтыка абрадавых галашэнняў». З'яўляецца ініцыятарам адкрыцця Кафедры славістыкі з балканістыкай на Філалагічным факультэце ў горадзе Ніш (у 2002 годзе кафедра перайменавана ў Дэпартамент рускай мовы і літаратуры).

Выкладчыца рускай літаратуры на Філалагічным факультэце Бялградскага універсітэта. Член рэдакцыі сербскага літаратурна-мастацкага часопіса «Градина/Градзіна» (да 2010 года) і універсітэцкага часопіса «Fakta Universitatis» (да 2010 года). Члены рэдкалегіі часопіса Славистика. Член Арганізацыйнага камітэта Таварыства славістаў Сербіі. Навуковая дзейнасць

Прысвяціла шэраг даследаванняў творчасці і лёсам рускіх мастакоў-эмігрантаў, якія стаялі ля вытокаў югаслаўскай школы коміксу (Юрый Паўлавіч Лобачaў, Канстанцін Канстанцінавіч Кузняцоў, Мікалай Паўлавіч Навоеў, Іван Іванавіч Шаншын, Аляксей Барысавіч Ранхнер, Сяргей Салаўёў (мастак), Уладзімір Іванавіч Жадрынскі і інш.)

Напісала некалькі даследаванняў па гісторыі і паэтыцы рускага коміксу і дзве манаграфіі:

 • Русский комикс королевства Югославия. Нови-Сад: Комико, 2014.
 • Русская классика в картинках. Белград, 2015.

Грамадская дзейнасць

Аўтар папулярнага часопіса «В тылу», які распавядае пра гісторыю Балкана, аб палітыцы і культуры государств.Как публіцыст актыўна адклікалася пісала для многіх часопісаў Русский журнал, газет, інтэрнэт-парталаў православие.ру Топос.

У 2005 годзе атрымала вядомую ў той час Прэмію Паркера ў катэгорыі «Літаратура».

Лічыцца экспертам па культуры балканскіх дзяржаў. Актыўна займаецца дзейнасцю па захаванні гістарычнай памяці. Ініцыятар акцыі падтрымкі рускай мове ў Касова і Метохіі.

Публікацыі

Манаграфіі

 1. Пејзаж у руској и српској народној епици. , Ниш : Просвета, 2005.
 2. Поетика руских тужбалица. Ниш : Просвета, 2003.
 3. Фольклор и авангард: символы и явления. Ниш ; Градац: Despot Book, 2011.
 4. Русская классика в картинках. Белград, 2015.
 5. Русский комикс королевства Югославия. Нови-Сад: Комико, 2014.

Лексіконы

 1. Лексикон општих речи и израза. Будва : Кућа књиге, 2007.
 2. Речник руско-српски српско-руски. Будва : Кућа књиге, 2007.
 3. Разговорник руско-српски српско-руски. Будва : Кућа књиге, 2007.

Артыкулы

 • Архаичная символика русских культовых причитаний // Славистика. Књига V (2001), с. 197—210
 • Об одном мотиве в русской литературе XX века или обезьяньи гримасы интертекстуального анализа // Славистика. Књига VII (2003), с. 225—239
 • Современная городская легенда в системе постфольклора // Вопросы философии. 2005, № 7, с. 57—64
 • Мужское/женское тело в творчестве Хармса // Russian Literature. 2006. Volume 60, issues 3-4, pp. 241—252.
 • Имя Тито в сербских считалках, Многоязычие в образовательном пространстве (=Multilingualism in Educational Space): Сборник статей к 60-летию профессора Т.И. Зелениной: в 2 ч., ч. 2, с. 56-59, М., Наука, 2009, ISBN 978-5-9765-0878-1.
 • Тенденции в развитии современного графического романа, Сборник Визуализация литературы, Белград, 2012, ISBN 978-86-6153-112-5, с. 255-280
 • Русский дом на страницах белградского эмигрантского сатирического журнала «Бух», Русское зарубежье и славянский мир, Белград, 2012 ISBN 978-86-7391-026-0, с. 247-255
 • Русская эмиграция в Косово и Метохии, Сб. докладов, IV Культуролог. Чтения «Русская эмиграция XX века»: Сб. докл. / Сост. И.Ю. Белякова. М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 2013, ISBN 978-5-93015-141-1 М31
 • Сказка: восприятие культурного кода, Меѓународен дијалог: исток-запад, зборник на трудови / Втора меѓународна научна конференција: Меѓународен славјански институт “Г.Р. Державин”, 2011, ISBN 978-608-4559-04-7 с.118-123 (прештампано у Сказка: восприятие культурного кода, Вестник Тюменского университета, 1, 2012 ISSN 1562-2983)
 • Зооморфные символы в военных реалиях югославских войн, Временник Зубовского института. Вып. 6: Грозное время. Война в зеркале человеческого восприятия, СПб.: Российский институт истории искусств, 2011. с. 33-44, ISSN 2221-8130
 • . Структура пејзажа у књижевном делу, Зборник радова Филозофског факултета (књ. XLII (1); стр. 287–301), Косовска Митровица, Филозофски факултет. 2012, ISSN 0354-3293
 • Графический роман в Югославии: русские мотивы, Универсалии русской литературы. 4 / Научн. ред. А.А. Фаустов. – Воронеж, Научная книга, 2012. с. 197 - 208. ISBN 978-5-905654-29-9, -с. 197 - 208.
 • Трехлистный мир Александра Введенского, Зборник Научные концепции XX века и русское авангардное искусство, 2011, Белград, с.201-219, ISBN 978-86-6153-003-6
 • Еда в СФРЮ, Коды повседневности в славянской культуре: Еда и одежда. СПб.: Алетейя, 2011, с.321-335, ISBN 978-5-91419-405-2
 • Югославские рисованные истории, Информационный вестник Форума русистов Украины. Выпуск 16, Симферополь, -с.78-85, 2013 ISBN 5-7789-0657-8
 • «Ревизор» Алексея Ранхнера, Русское зарубежье и славянский мир, Славистическое общество Сербии, Белград, 2013, с. 464-475 ISBN 978-86-73-031-4
 • Антропология литературы: методологические аспекты, Сб, научных статей в 3 частях, ГрГУ им. Я. Купалы, часть.3, Гродно, 2013, ISBN 987-985-515-652-0, -с.242-252
 • Русская модель европейского графического роман, Литературоведческий журнал, Издательство: Институт научной информации по общественным наукам РАН (Москва), РАН №34, РАН. ИНИОН. - М., 2013, ISSN: 2073-5561
 • Пеjзажне функциjе као део анализе уметничког пеjзажа, Актуальные проблемы лингвистики. Вып. 6. изд-во Сургутского государственного педагогического университетата, Сургут, 2013, ISBN 978-5-89545-371-1- с. 6-13
 • Лобачeв, Кузнецов и другие: русская модель югославского графического романа, Сербские научные исследования 2012. Сборник научных статей. - М.: Экон-информ, - с. 295-308, ISBN 978-5-9506-1113-1 М23
 • Визуальные адаптации «Пиковой дамы» в графическом романе К. Кузнецова, Вестник Тюменского университета, Тюмень, 2013, ISSN 1562-2983, -с. 18-25 М24
 • Бестиарный сборник. Зверье югославских войн: о символике, Риторика бестиарности: Сб. статей. - М.:Intrada, 2014, ISBN 978-5-8125-2006-9
 • Moртальный код в реалиях югославских войн, Мортальность в литературе и культуре, Новое литературное обозрение, Серия: Научная библиотека, Москва, 2015, ISBN 978-5-4448-0260-1.
 • К вопросу о «праздничной литературе» Славистика XVII, Београд, 2013, ISSN 1450-5061, с. 194–206
 • Сказка «Конек-Горбунок» в переводе Павла Полякова, Славистика XIX (2015), ISSN 1450-5061, с. 444-456
 • Русская эмиграция на Балканах: проблема понимания и взаимопроникновения культур, Зборник радова Филозофског факултета у Приштини, ISSN: 2217-8082 с. 391-407
 • «Царь Максимилиан» Ремизова: воин и рыцарь и варианты образов, Русский авангард и война, с. 132- 148, Белград, 2014, ISBN 978-86-6153-013-5 M14
 • О комиксах по мотивам произведений Л.Н. Толстого в Королевстве Югославия, Наследие Толстого в гуманитарных парадигмах науки, Тула, с.52-64, 2014, ISBN 978-5-87954-880-8
 • Русская эмиграция на Балканах (на страницах белградского юмористического журнала «Бухъ!»), Вспомогательные исторические дисциплины и источниковедение: современные исследования и перспективы развития: Материалы XXVII Международной научной конференции Москва, 2015, ISBN 978-5-7281-1741-4.
 • «Роза с Кавказа» - югославский комикс по мотивам повести Лермонтова «Герой нашего времени», Творчество Лермонтова: мотивы, темы, переводы, Mednarodna zalozba Oddelka za slovanske jezike in knjizevnosti, Filozofska fakulteta, Maribor, 2015, ISBN 978-961-6930-27-7.
 • Адаптации русской классики в комиксах королевской Югославии, Научный результат. Серия "Социальные и гуманитарные исследования". Тематический выпуск "Сербская индивидуальность", Белгород, 2015, ISSN 2408-932
 • Сказка Петра Ершова в югославском комиксе 30-х годов, Материалы XXXVIII Международной конференции, посвященной празднованию 200-летию П. П. Ершова, Тюмень-Тобольск, 2015, ISSN 1562-2983
 • Русские художники – иллюстраторы серии „Золотая книга“, Часопис Руски архив (1928–1937) и култура руске емиграције у Краљевини СХС/Југославији, Серија: Историја српске књижевне периодике, књ. 27, Институт за књижевност и уметност, Београд, 2015,с.577–605. ISBN 978-86-70-95-225-6
 • «Анна Каренина: Трагедия одной матери» – югославский комикс 1940 года , Духовное наследие Л. Н. Толстого в современных культурных дискурсах: Материалы XXXV Международных Толстовских чтений / Отв. ред. Д. А. Романов, Н. А. Красовская. – Тула: Изд-во Тул. гос. пед. ун-та им. Л. Н. Толстого, 2016, с. 320-330, ISBN 978-5-87954-989-8

Заўвагі

 1. Toronto Slavic Quarterly: Ірына Антанасіевіч - Птушкі ў творчасці Ўвядзенскага
 2. Мужчынскае/жаночае цела ў творчасці Хармса
 3. Ірына Антанасіевіч. Рускія аўтары югаслаўскага коміксу: прадмова - Комиксолёт
 4. Ірына Антанасіевіч. Рускія аўтары югаслаўскага коміксу: Іван Шаншын - імправізатар - Комиксолёт
 5. Ірына Антанасіевіч. Рускія аўтары югаслаўскага коміксу: Аляксандр Іўковіч - выдавец - Комиксолёт
 6. Ірына Антанасіевіч. Рускія аўтары югаслаўскага коміксу: «Руслан і Людміла» - чорна-белая казка Уладзіміра Жадрынскага - Комиксолёт
 7. http://facta.junis.ni.ac.rs/lal/lal98/lal98-03.pdf
 8. Гутарка з цікавым человеком.Ірына Антанасіевіч - У гасцях у Горга. Гутарка з цікавым чалавекам. - артыкулы, анекдоты, софт, падручнікі

На Растку објављено: 2020-03-25
Датум последње измене: 2020-03-27 09:55:21
Спонзор хостинга
"Растко" препоручује

IN4S Portal

Плаћени огласи

"Растко" препоручује