Библиографија радова о делима Миладина Шеварлића

 1. Јован Христић: „Ех, то време оптимизма”, Књижевност, св. 4, април 1979. „Позориште, позориште...”, том II; Драма, бр. 21, 2007.
 2. Драган Клаић: „Игра псеудоисторијских маски”., У књизи Пропаст царства српскога, едиција „Ка новој драми” I коло, II књига, НИРО Трибина, Београд, 1983. Политика, 1983.
 3. Борка Павићевић: „Политика је судбина” — разговор са Миладином Шеварлићем поводом премијере „Пропасти царства српскога” у Атељеу 212, Програм Атељеа 212, бр. 75, 21. април 1983; Миладин Шеварлић: Изабране драме 5, КПЗ Србије, УДПС, Београд, 2014.
 4. Др Рашко В. Јовановић: Позориште и драма, „Вук Караџић", Београд, 1984.
 5. Др Ана Д. Живковић: Пропаст царства српскога”, У књизи Рампа и ствараоци, "Проналазаштво", Београд, 1986.
 6. Вељко Радовић: „Прилике у митској земљи Србији”, у књизи Змај од Србије, Народно позориште у Нишу 1994.
 7. Александар Милосављевић: „Србија међу змајевима”, у књизи Змај од Србије”, Народно позориште у Нишу 1994.
 8. Милисав Савић Ко је ко? — писци из Југославије, "Ошишани јеж", Београд, 1994.
 9. Александар Милосављевић: „Псеудоисторијска (српска) трилогија”, у књизи Српска трилогија, "Бата", Ниш 1995.
 10. Александар Милосављевић: „Велике вождове чизме”, у књизи Карађорђе, Народно позориште у Нишу 1995.
 11. Александар Милосављевић: "Српски витез и српски Макијавели — лик Карађорђа у истоименој драми Миладина Шеварлића", Театрон бр. 93, Београд, 1995.
 12. Душан Ч. Јовановић; „Шта Косово није?”, у књизи Српска трилогија, "Бата", Ниш 1995.
 13. 13.Др Радослав Лазић: "Драмска партитура — разговор са драмским аутором Миладином Шеварлићем”, Савременик, бр. 28/29, Београд, 1995.
 14. Др Марта Фрајнд: „Типови измене историјске истине у историјској драми и политичком позоришту”, Књижевност и историја, зборник реферата са научног скупа у Нишкој Бањи, 1995.
 15. Др Петар Волк: Писци националног театра, Музеј позоришне уметности Србије, Београд, 1995.
 16. Др Марта Фрајнд: „Косовска трилогија Миладина Шеварлића”, Театрон бр. 96, 1996.
 17. Олга Стојановић: „Историја као судбина”, Театрон бр 94, 1996.
 18. Др Миленко Мисаиловић: ”Карађорђе као метафора трагике нашег тла и његове ис- торијске судбине”, Карађорђе у драми и на филмузборник радова са научног скупа, Велика Плана, 1996.
 19. Др Петар Волк: Српско позориште, Музеј позоришне уметности Србије, Београд, 1997.
 20. Радомир Путник: Поговор I књизи едиције „Савремена српска драма”, Музеј позоришне уметности Србије и Удружење драмских писаца Србије, Београд, 1998.
 21. Др Миленко Мисаиловић: „Карађорђе и Рига од Фере", Итака, Београд, 1999.
 22. Жељко Хубач: „Генерацијски креативни песимизам” — Поговор V књизи едиције „Савремена српска драма”, Музеј позоришне уметности Србије и УДПС, Београд, 1999.
 23. Милош Латиновић: „Иронични калеидоскоп” — Поговор VIII књизи ед. „Савремена српска драма”, Музеј позоришне уметности Србије и УДПС, Београд, 2000.
 24. Радомир Путник: Поговор X књизи ед. „Савремена српска драма”, Музеј позоришне уметности Србије и УДПС, Београд, 2000.
 25. Милош Јевтић: „Портрет драмског писца”, Театрон, бр. 113, зима 2000.
 26. Александар Ђаја: „Ка антиутопији” — Поговор XII књизи едиције „Савремена српска драма”, Музеј позоришне уметности Србије и УДПС, Београд, 2001.
 27. Др Рашко В. Јовановић: Предговор Изабраним драмама 1 М. Шеварлића, "Плато", УДПС, Позориште „Модерна гаража”, Београд, 2001.
 28. Радомир Путник: Предговор Антологији ТВ драме, РТС, Београд, 2002.
 29. Милосав Буца Мирковић: ”Маргиналије за 'Змаја од Србије'”, Драма, бр. 2, зима 2003.
 30. Олга Стојановић: „Артисти и модели”, Књижевне новине, 15. октобар — 15. децембар 2002.
 31. Др Рашко В. Јовановић: „У жижи савременог живота”, Драма бр. 3, пролеће 2003.
 32. Милосав Буца Мирковић: „40 година уметничког рада Миладина Шеварлића", Драма бр. 3, пролеће 2003.
 33. Леон Ковке: „Поглед кроз кључаоницу времена” — Поговор XV књизи едиције „Савремена српска драма”, УДПС, 2003.
 34. 34 Милосав Буца Мирковић: „Херој без предаха — Гојко Шантић у 'Карађорђу' Миладина Шеварлића”, Драма бр.5, јесен 2003.
 35. Др Рашко В. Јовановић; Поговор XVII књизи „Савремена српска драма”, УДПС, Београд, 2004.
 36. Александар Милосављевић: „Карађорђе”, Позориште, Српско народно позориште, г. LXII 94/95, Нови Сад.
 37. Миња Обрадовић Поговор XX књ. „Савремена српска драма”, УДПС, Београд, 2004.
 38. Миња Обрадовић: Поговор XXI књ. „Савремена српска драма”, УДПС, Београд, 2005.
 39. Миња Обрадовић: Поговор XXIV књ. „Савремена српска драма”, УДПС, Београд, 2005.
 40. Милисав Миленковић: „Срби славе победе унапред, а поразе уназад” — разговор са драмским писцем Миладином Шеварлићем, Драма, бр. 10, зима 2005.
 41. Др Бошко Сувајџић: „Косовска трилогија Миладина Шеварлића”, Драма, бр.13, јесен 2005.
 42. Др Бошко Сувајџић: Чудотворни прстен драмске ковине” — Предговор Изабраним драмама 2 Миладина Шеварлића, УДПС, Београд, 2006;Драма 16 и 17.
 43. М. Филиповић: „'Заводник' освојио публику”, Вести, Чикаго, 24. октобар 2006; Драма бр. 16, јесен 2006.
 44. Радомир Путник: „Целовит драмски опус”, У књизи Драматуршка аналекта, УДПС, Београд, 2007.
 45. Радомир Путник: „Потврда вредности”, Лудус, бр. 141, Београд, јануар 2007; „Драматуршка аналекта”, УДПС, Београд, 2007.
 46. Олга Стојановић: „Апис, Принцип и лађа француска...” — разговор са М. Шеварлићем, Драма, бр. 18, зима 2007.
 47. Милосав Буца Мирковић: „Јуче и данас у драмској форми”, Књижевне новине, бр. 1142, Београд, јун 2007.
 48. Милосав Буца Мирковић: „Кристално поетско сочиво Миладина Шеварлића”, Драма, бр. 21, јесен 2007.
 49. Радомир Путник: Поговор XXXI књ. „Савремена српска драма”, УДПС, Београд, 2008.
 50. Радомир Путник: Поговор XXXIII књ. „Савремена српска драма”, УДПС, БЕОГРАД, 2008.
 51. Милосав Буца Мирковић: "Драмски звездограм Миладина Шеварлића”, Миладин Шеварлић, Изабране драме 4”, предговор, УДПС, Београд, 2010; Драма бр. 31.
 52. Олга Стојановић: "Дивљач ће тек пасти”, Драма, бр.31; Књижевне новине, бр. 1177, мај 2010.
 53. Др Љиљана Пешикан-Љуштановић: "Комедија о трагичном јунаку”, Када је била кнежева вечера, Позоришни музеј Војводине, Нови Сад, 2009.
 54. Мр Снежана Кутрички: Династија Немањића у савременој српској драми, Магистарски рад на Новосадском универзитету.
 55. Миодраг Ђукић: ”Српски народ је склон забораву”, Реч на промоцији 4. књиге „Изабраних драма” М. Шеварлића; часопис Драма, бр. 33.
 56. Радомир Путник: Поговор XLIII књизи едиције „Савремена српска драма”, УДПС, Београд, 2010.
 57. Др Бошко Сувајџић: ”Трагични биланс епохе”, поговор за 45. књигу едиције „Савремена српска драма”, УДПС, Београд, 2011; часопис „Драма” бр.35.
 58. Милисав Миленковић: „(Не)играти Миладина Шеварлића?”, Саопштење на трибини „Портрет драмског писца Миладина Шеварлића” у оквиру фестивала ФЕДРАС, 20.октобра 2010; часопис Драма бр.34; Књижевне новине бр.
 59. Др Бошко Сувајџић: Поговор XLV књизи едиције „Савремена српска драма”, УДПС, Београд, 2011.
 60. Др Бошко Сувајџић: Поговор XLVII књизи едиције „Савремена српска драма”, УДПС 2011.
 61. Др.Бошко Сувајџић: Поговор XLIX књизи едиције „Савремена српска драма”, УДПС, 2012.
 62. Милисав Миленковић: „Драмски писац у акцији”, Драма, бр.40, УДПС, Београд, 2013.
 63. Бошко Сувајџић: „Дновиде воде”, "Орфеус", Универзитет у Београду, Нови Сад, 2012.
 64. Др Марта Фрајнд: „Драмски лик деспота Стефана Лазаревића”, Зборник са научног скупа, Деспотовац — Манасија 25-26. авг. 2012: „Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности IV”, Деспотовац 2013.
 65. Бојана Тешић: „Тамни вилајет једне нације”, Филолошки факултет, Драма 43.
 66. Др Рашко В. Јовановић, Дејан Јаћимовић: Лексикон драме и позоришта, Просвета, Београд, 2014.
 67. Др Бошко Сувајџић: „О смрти нације”, предговор 5. књизи Изабраних драма М. Шеварлића, Културно-просветна заједница Београда, УДПС, 2014.
 68. Тамара Љујић: „Фигура владара у Косовском циклусу Миладина Шеварлића”, Филолошки факултет, 45. Међународни научни састанак слависта у Вукове дане; Драма.
 69. Радомир Путник: „Драме Миладина Шеварлића”, Драматуршка аналекта 2, УДПС, Београд, 2016.
 70. Мр Снежана Кутрички: „Не треба се надати да би се започело, нити успети да би се истрајало”, предговор књизи М. Шеварлића Отаџбина је у опасности, Чигоја, УДПС, Београд, 2017.
 71. Др Бошко Сувајџић: „Молдавски нож и свечана трпеза”, предговор збирци стихова М. Шеварлића, Оклопници, Културно-просветна заједница Србије, 2019.
 72. Радомир Путник: Предговор Антологији савремене српске комедије, Zepter Book World 2018.
 73. Радомир Путник: Предговор Антологији биографске монодраме, Фестивал монодраме и пантомиме, Земун 2020.
 74. Бошко Сувајџић: „Има ли излаза у соби без излаза?”, поговор роману М. Шеварлића Соба без излаза”, Албатрос плус, Београд, 2020.
На Растку објављено: 2021-01-05
Датум последње измене: 2021-01-07 19:19:44
Спонзор хостинга
"Растко" препоручује

IN4S Portal

Плаћени огласи

"Растко" препоручује