Dnevnik "Politika", Beograd, mart 2002.

Kad su bogovi umorni

Premijera radio-drame "Slovenski Orfej" Zorana Stefanovića
(Radio Beograd III, 26. februar 2002).

Sa više nego jasnim aluzijama na savremenu situaciju i odnose u današnjem svetu, Zoran Stefanović u radio-drami "Slovenski Orfej" slika zbunjujuće prepirke antičkih bogova i netrpeljivosti i sporove među njima. U okviru duhovito izgrađenog ironičnoga postupka, on prikazuje kako probleme nastale zbog toga što je oslabila poslušnost svih rešava gospodar sveta Zevs, pri čemu mu usrdno pomaže njegov sin Apolon, koji je ovlašćen da rešava sve sporove. Ali, i on je u sporu sa bratom Dionisom, pa je teško uspostaviti normalan poredak, što se može učiniti tek ako se verige što svet drže, Balkan, ne pričvrste. Zato treba od lokalnih sorti napraviti bića, odnosno smiriti i kultivisati narod, pri čemu od pomoći može biti i slavni pevač Orfej, prorok Apolonov... Bogovi se, izgleda, ne snalaze najbolje: oni su umorni i kao da im je dosadno!

Dabome, nije teško iznaći paralele sa današnjim prilikama na Balkanu i u svetu uopšte: igra se velika igra, a ima pojedinaca koji se u toj igri slabo ili gotovo nikako ne snalaze. Zoran Stefanović uspeva da svet bogova prikaže u savremenoj svetlosti: komunicira se pomoću mobilnih telefona, čuju se mitraljeski pucnji - sve je kao da se radnja dešava danas! I sve je dato u jednoj duhovitoj i vrlo zanimljivoj projekciji. Delo je sa očiglednim afinitetom režirao Zoran Rangelov, iznašavši potrebnu grotesknu intonaciju pri oživljavanju mitskih ličnosti, koje su sa fino izgrađenom ironičnom distancom tumačili Miodrag Milovanov, Vladan Živković, Jadranka Selec-Dizdarević i Branislav Platiša. Sudelovali su još i Dobrila Ilić, Zorica Jovanović, Radmila Andrić i Ivan Jagodić.

Majstor tona Tomislav Perić dao je dragocen doprinos oblikovanju ove savremene zvučne projekcije mitološkog sveta, plasirajući pojedine efekte na originalan način i sublimirajući ih u raskošnu ukupnu zvučnu sliku.

[...]

Ranko Burić

Glavna stranaSlovenski Orfej - pozorišna dramaSlovenski Orfej - radio-drama
HronologijaRecenzijeBibliografija, teatrografija...Dokumenti
O Orfeju u mitu i umetnostiLinkoviProjekat RastkoSrpsko pozorište i drama